Frågan är hur snabbt islamismen kan breda ut sig i Sverige?

Bästa läsare!

Jag håller mig nog kvar vid ämnet islamism och politisk islam ett litet tag till. Dels därför att jag anser att det är ett väldigt viktigt ämne att debattera kring, i synnerhet då gammelmedierna går som katten kring het gröt så snart det vankas kritik mot denna stora världsreligion. Ute på Gärdet i Stockholm – där de statskontrollerade (ja, ja, kom inte och säg något annat) medieaktörerna SR, SVT och UR ligger – resonerar man som så att även ringa kritik av islam kan tas som intäkt för att Sverigedemokraternas ”främlingsfientliga” budskap skulle ha ett uns av berättigande. Och det vill SR, SVT och UR inte på något vis medverka till.

Så det är lite därför jag involverar mig i frågan kring islam i Sverige i allmänhet och islamismen i synnerhet. Till skillnad från SR, SVT och UR samt överiga gammelmedier liksom kåren av folkvalda politiker anser jag att man inte skall separera islamism från islam. Och det av en mycket viktig anledning som jag ämnar redovisa i dagens blogginlägg, och vad (SD) tycker och tänker om saken har jag inte en aning om (även om jag skulle våga mig på en kvalificerad gissning naturligtvis…).

Den moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi behöver blott en kort presentation för er som glömt bort att jag bloggat om honom tidigare: Förutom sitt riksdagsmannauppdrag (där han är suppleant i Försvarsutskottet) är han också ordförande i ”Islamiska Förbundet i Sverige” och har även varit rektor (är?) för en muslimsk friskola vars verksamhet fått kritik av skolinspektionen. Slut på resumé.

Riksdagsman Abdirizak Waberi är inte en islamist. Det kan han inte vara eftersom Moderata samlingspartiets Göteborgsdistrikt knappast kunde ha tillåtit hans nominering i så fall. Som ordförande i IFiS arbetar Waberi främst för att ”bevara den islamiska kulturen i Sverige” genom att satsa på ”integration och öppenhet”.

Vad består den islamiska kulturen av? Ja, ett delsvar är några exempel på sådant som medierna och politikerna tycker om att lyfta fram. Nyligen firades eid al-fitr, fastebrytandes högtid, det vill säga den festlighet som följer efter ramadan då den rättrogne avhåller sig från all födointag från morgon till kväll. Kanske är det denna fest Mona Sahlin refererade till när hon tyckte att Sverige bara har den töntiga midsommaraftonen att fira. Det är inte heller tillåtet att göka eller röka under ramadan, sorry igen.

Men muslimsk kultur är inte bara roliga fester när man hungrat i en månad. Muslimsk kultur är också de seder och bruk som man tillämpar. Mycket av detta utgår från koranen och traditionerna från profeten Muhammed, muslimernas heliga skrift respektive ett bibliotek som utgör referenslitteratur för imamer och motsvarande lärda. Sålunda är den muslimska kulturen också religiöst behäftad, kanske mer intimt än för någon annan jämförbar kultur. 

Men här måste man se upp med semantiken! Om en egyptiskt hantverkare visar upp sina ornerade plåtkannor som kunde vara rekvisita i en berättelse ur ”Tusen och en natt” skall man inte beteckna detta som en del av muslimsk kultur, även om egyptiern är en muslim, fastar som en muslim, festar som en muslim eller älskar som en. Islam gör egentligen ingen skillnad mellan en egyptier, drus, berber, libanes, och så vidare, utan här har varje nationalitet/folkgrupp sin egen kultur. Den muslimska kulturen är mer avgränsad än att bara benämnas som en kultur – här passar faktiskt religionsbegreppet bättre.

Detta innebär att riksdagsman Abdirizak Waberi arbetar för att bevara islam som religion i Sverige. Det betyder att Abdirizak Waberis mål är att alla envar som migrerat till Sverige från ett land där islam är en majoritetsreligion, eller har en muslimsk bakgrund, skall behålla sin religion. Och det är precis vad koranen och Muhammeds traditioner kräver. Det är därför som Abdirizak Waberi kan ta följande ord i sin mun: ” – Vi representerar muslimerna i Sverige”.

Följden är därmed att Abdirizak Waberi representerar lite mer än 500’000 folkbokförda människor i Sverige (vare sig de vill det eller ej). Jag kan förstå att nomineringskommittén hos Moderaterna i Göteborg blev begeistrade över potentialen hos denna unika riksdagskandidat. En svart moderat riksdagsman är ju en pungspark i socialdemokraternas skev. Coolt…!

Därför torde det ju inte vara någon fara att granska honom de 500’000 svenska muslimernas representant, även om det jobbet borde ha gjorts gediget av medierna redan före riksdagsvalet 2010? Och visst har han granskats. Tidskriften Ottar (vars vänsteranknytning är illa dold, men som ändå haft temanummer med högt runkabilitetsindex) intervjuade friskolerektorn Waberi år 2006 på temat ”Med koranen i klassrummet”. Man lät honom svara på några kritiska frågor om hans inställning till islam kontra svensk sedvänja. Barnen på hans skola undervisades två timmar i veckan om sin religion. Waberi bekräftade att denna religion tillåter en muslimsk man att ha fyra fruar, men att Waberi som rektor och skolledare vill lära barnen god moral och att otrohet är förkastligt. Men att en skola skall utbilda sina elever utifrån en värdegrund visste han inte; det var reportern som fick överlämna Skolverkets riktlinjer. Efter att ha läst dem nickade rektor Waberi:

” – Vi har inga problem med värdegrunden…”, säger han. Och när han ombads kommentera en DN-artikel som kräver stopp för religiösa friskolor mende han att kritiken är rasistisk: ” – Det pågår ett krig mot islam. Moskéer, skolor och till och med fotbollsklubbar är måltavlor. Rasism och okunnighet finns inom alla partier.”

Det må så vara. Men är det inte ganska graverande att en skolledare som Abdirizak Waberi – den högste ansvarige för sin skola – missat ett så fundamentalt krav på undervisningen att den skall utgå från Skolverkets värdegrund (ett annat ämne jag bloggade om för en tid sedan, vill jag minnas)?

Resten av reportaget i Ottar handlar om ytterligare frågor om islam som genom Waberis svar får hans religion att framstå som ålderdomlig eller rent av olovlig utifrån ett svenskt liberalt  eller juridiskt perspektiv, såsom kvinnomisshandel (det var enligt Waberi ok att daska kvinnan med ett tandborstliknande föremål eftersom det inte gör ont); både mannen och kvinnan skall klä sig och dölja sin kropp, men att kvinnan skall dölja mest; att mannen i en parrelation är den starkaste partnern och ansvarar för sin familj. Waberi försäkrar att hans skola inte predikar för eleverna – de har ju redan sökt sig till friskolan eftersom den är en muslimsk skola. Däremot tar han konceptet i försvar. Islam är inte en religion som passar in i det svenska samhället rakt av, men den måste bevaras. Han säger: ” – Vi kan inte sudda bort Koranen. Det kan hända att verkligheten ser annorlunda ut, på en annan plats, i framtiden.”

Var är den platsen? Och när?

Dessa ord som jag förmodar har en profetisk innebörd får ju en betydelse om man läser in ett annat citat från en intervju Abdirizak Waberi gjorde för SVT före valet 2010. På en fråga om islam i relation till våra lagar säger Waberi: ” – Den dag det kommer en muslimsk stat nånstans, som säger sig representera och [som] efterlever profetens traditioner, då får vi se hur det rättssystemet ser ut”.

Det finns flera muslimska stater runt om i världen. Wikipedia listar 51 stycken stater där islam är majoritetsreligion. I sex stycken av länderna har man proklamerat sig vara renodlade islamiska stater, där vi bör förutsätta att koranen och profetens traditioner omsatts till en islamisk rättsordning: Pakistan, Iran, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Jemen och Mauritanien. Sedan har vi betydligt fler länder där islam proklamerats vara statsreligion. Den stat Waberi efterfrågar finns alltså redan i Asien och Afrika. Eller tänker han på någon framtida islamisk stat i Europa..? I en del av Sverige…?

Jag behöver inte ödsla läsarens tid på att beskriva ”rättssystemet” i länder som Afghanistan och Pakistan. Däremot vill jag fästa läsarens uppmärksamhet på att riksdagsman Abdirizak Waberi betraktas som en ”mainstream” muslim, d.v.s. inte är radikal trots sina uttalanden, även om han i högsta grad är (numera) medveten om att koranen och profetens traditioner inte är förenlig med svensk lagstiftning, eller ens Skolverkets värdegrund. Med den obligatoriska pudeln skriver han så här på sin blogg:

Polygami är förbjuden i Sverige och således skall alla medborgare följa lagen.

Man ska inte heller slå vare sig hustru eller barn.

Människor skall få ha sin sexualitet ifred.

Jag är emot kvinnlig omskärelse. Det är också ett övergrepp på sexualiteten.

Flickor och pojkar skall få umgås med varandra. I min gärning som rektor var det en grundförutsättning för att skolan och undervisningen skulle fungera.

Självklart skall de, om de så vill, få dansa med varandra.

Det är naturligt att hälsa på andra människor, oavsett kön, på det sätt som är regel i det land man vistas. I Sverige och västvärlden är det ofta att ta i hand.

Tack vare denna deklaration kan Abdirizak Waberi godkännas som riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet. Trots den påstådda avsaknaden av imamer för den del av islam Waberi tillhör (sunni) är det viktigt att poängtera att det finns en struktur för tolkning av koranen och profetens traditioner, och att konceptet fortfarande utgår från teologi och inte från demokrati – alla goda ord till trots. Abdirizak Waberis uppgift är att föra islam in i politiken, annars hade hans kandidatur inte varit av intresse för vare sig hans väljare eller det parti han ställt upp till val för.

Med detta sagt får vi inte glömma bort två viktiga saker i diskussionen. Det första är alla sekulära muslimer som räknats in till den ovan nämnda halvmiljonen som Waberi representerar. Jag trivs inte med ordet på min tunga; antingen är man sekulär eller också troende. ”Sekulär muslim” och ”sekulär kristen” känns lika ologiskt som ”lite gravid”. Men icke förty finns denna grupp av människor. Mycket av debatten kring islam sker i deras namn (ungefär som den gamla socialdemokratiska kollektivanslutningen som drabbade många LO-medlemmar vara sig de var kommunister, borgerliga eller politikvägrare). Jag är ledsen för att jag inte skrivit mer om denna grupp. Det är dessa som kanske kommer att få det svårast den dag fundamentala islamister organiserar sig i Sverige och kräver lydnad p.g.a. etnicitet – samtidigt som en fientlig motreaktion från etniska svenskar skapas.

Den andra viktiga saken har att göra med hur man uppfattas i en debatt om islam, i synnerhet om man går in i den utifrån ett kritiskt perspektiv. Jag tror personligen att bemötandet kanske är mer avhängigt vilken idé man representerar än själva sakinnehållet. I mitt tidigare inlägg deklarerade jag att mina frågeställningar sker utifrån ett liberalt perspektiv, d.v.s. att jag angriper religionen islam därför att den har budskap som är fientliga mot individens frihet och mot samhället som demokratiskt system. Självfallet har jag precis som många andra frågor i mitt huvud som handlar kring vad som kommer att ske i Sverige den dagen då ”mainstream”-muslimer som Abdirizak Waberi har ett så stort inflytande att de t.ex. börjar påverka vår lagstiftning. Jag ser inte att denna fråga skulle vara mer kontroversiell att diskutera än när t.ex. Kristdemokraterna kapas av Livets Ord samtidigt som de blivit ett 10%-parti. Ingen skulle nog komma på tanken att kalla mig för ”kristofob”. Men när vi börjar ifrågasätta vad som ligger i framtiden inför den växande politiska islam, då riskerar man att avfärdas som ”islamofob” eller ”främlingsfientlig”. Jag personligen kan omöjligt se att man är en islamofob bara för att man frågar sig huruvida man kan lita på en politiker som  Abdirizak Waberi som försvarar islam å ena sidan, å andra sidan talar emot sin egen religion. För i så fall har ju tidskriften Ottar och SVT redan trillat dit…

Så för att konkretisera min frågeställning i detta långa blogginlägg: Vad har Abdirizak Waberi för politisk agenda? Att fungera som en bromskloss inom partiet när islamistiskt extremism skall avhandlas? Att skönmåla sin religions tillkortakommanden och skapa nätverk för att öka IFiS inflytande i samhällsutvecklingen? Jag tvivlar på att han ställer upp som röstmagnet åt (M) enbart för riksdagslönens skull.

Så länge islam verkar för politiskt inflytande kommer jag att betrakta islam i samhällsdebatten som en politisk inriktning framförd av dess företrädare och inte en religion utövad av dess troende. Det är himmelsvidd skillnad mellan dessa två yttringar. Bara så att ni vet…!

Hälsar eder Peter Harold

Länkar kring ämnet politisk islamism och om Abdirizak Waberi:
RFSU/Ottar: ”Med koranen i klassrummet”. Från Riksförbundet för sexuell upphetsning
Waberi.se: ”Min bakgrund”. ”[…] nya människor vilseleds fortfarande flera år efter att intervjuerna ursprungligen gjordes”. Så när Waberi sade: ” – Min åsikt är att mannen är den starka personen i relationen. Han styr relationen och kvinnan står som bas. Mannen styr också för det mesta barnens religiösa liv” så menade han att det inte var hans åsikt, typ…?
Klartexten: ”Kristna mördas varje daag i muslimska länder”. Men hos oss är det islamofobi som är politisk huvudvärk
Svensk Myndighetskontroll: ”Skitländer 2”. Michael Gajditza ger proportioner på ”hotet” från islam i Sverige.
Cyberliv.se: ”Vem och vad är Abdirizak Waberi?”. Stig håller sig för näsan! 🙂
Lärarnas Nyheter: ”Hårdhänta lärare kritiseras”. Trots att lärarna på Waberis skola slår(?) barnen underlåter de att ingripa när pojkarna trakasserar flickornaLN är lite mer konkreta på vad Skolverkets kritik går ut på trots två futtiga rader.
Fria Tidningen: ”Islam – en väg till integration”. Abdirisak Waberi berättar att han inte vill att invandrarna skall bli som svenskar – det vore assimilation.
A-guiden: Länksamling om kritik mot islam i Sverige.
Avpixlat: ”Avpixlat avslöjar M-toppens islamistattack”. Avpixlat menar att vissa riksdagsledamöter får plikta med sitt ämbete när de säger dumheter (är det nån sverigedemokrat som är ute i blåsvädret nu igen?) medan andra klarar sig.
Erixon.seIslamdebatt”. Samlingstråd om islamdebatt hos Dick Erixon.
Expressen: ”Jomshof: Islam ett värre hot än nazismen”. Måhända sagt utifrån det perspektivet att det finns 0 nationer som styrs av nazistisk ideologi och mindre än 5 nationer som är renodlade kommunistregimer.

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade, Politik. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Frågan är hur snabbt islamismen kan breda ut sig i Sverige?

 1. frnkopplad skriver:

  ”Fria Tidningen: ”Islam – en väg till integration”. Abdirisak Waberi berättar att han inte vill att invandrarna skall bli som svenskar – det vore assimilation.”

  Ovanstående mening sammanfattar varför Sverige inte bör och inte borde, ha tagit emot några muslimer alls. Meningen säger allt. Tänk om de nya medborgarna i USA uttalat sig likadant. Hade de ens fått BLI amerikanska medborgare? Nej, det hade de inte alls.

  Varför får muslimer det i sverige och övriga europa? Den som vill leva sitt liv i enlighet med en gammal bibeljävel får väl för faan välja att stanna i det landet där bibeljäveln fortfarande bestämmer? Vi i europa har lämnat den tidsåldern. Ska vi nu tillbaks till grottan där vi våldtog töserna sedan vi klubbat ner de med klubban och drog in de dit i håret?

  När det gäller den urgamla traditionen har vi all rätt att ifrågasätta de som vill tillbaks till den grottan. Det stinker gammal pissgubbe från den här jäveln!

  • Peter Harold skriver:

   Njae, jag är ju extremt frihetsorienterad, så för min del får alla tro på vad de vill. Men jag har ingen lust att försörja ett system som har som främsta målsättning att hindra mig från att vara frihetsorienterad. Med andra ord står jag inför dilemmat att jag förväntas vara tolerant mot de intolleranta, annars är jag intollerant.

   Fast om vi inte hade dessa försörjningssystem tror jag att vi skulle ha sluppit många grupper som inte kan integrera sig i samhället.

   • anna skriver:

    ”Är du INTOLERANT, din jävel?” Det ska vi allt slå ur dig!

    Jag håller också med om att alla har rätt att tro på vad de vill. Tro är en sak, intolerans mot andra en helt annan. Muslimerna vill uppenbarligen att alla ska tro på samma sak som de själva, annars är det ”haram” dvs hädelse eller livssynd och har förbrukat sin rätt att leva, och vi som bara vill fortsätta med våra liv som vi gjorde innan alla nyinflyttade, hindras att göra det. Med hjälp av statens styrmedel och system som blåser liv i det som hade självdött för länge sedan. Kackerlackor kan aldrig bli nyttiga, var de än befinner sig.

    Jag förstår Breivik så väl, även om jag anser att ändamålet aldrig helgar medlen.

    • Peter Harold skriver:

     Nej, i det här fallet helgar ju inte ändamålet mord, men det är ganska uppseendeväckande att Breivik riktade sitt våld mot det officiella norska samhället (bomben utanför regeringsadministrationen och massmorden mot regeringspartiets ungdomsläger), istället för direkt mot de muslimer som han anser kränker de västerländska värderingarna. Det gör hans gärningar till en blodig PR-kupp för ett budskap som tyvärr få förstått någonting av. Breiviks dåd var långt mer komplext än vad medierna velat redovisa. Tystnad kan väl i det här fallet motiveras av att ingen skall tro att våld kan användas i PR-syfte. I alla fall inte så länge det inte är medierna eller regeringarna som får hålla i sväredet.

     • anna skriver:

      Nej, jag tycker inte alls att det var konstigt att han riktade sitt hat mot de. Jag känner samma sak- och det är jag inte alls ensam om att känna. Det är inte de nyinflyttade som bestämmer- det är de som bestämt att de kan få flytta in som bestämmer. Det är väl enkel ekvation egentligen? Vem bestämmer vem som ska flytta in som granne i ditt hus? Hyresvärden. Vem bestämmer vilka som ska ha rätt att få bosätta sig i landet? Politikerna. Även ungdomsförbunden som lägger själva grunden till tänket hos unga människor som sedan är de som hjärntvättats mest. Vilka riktar sig tobaksförbunden till? Ungdomar under 15 år eftersom de när de blir beroende av nikotinet osv har som svårast att bli av med beroendet i vuxen ålder.

      Vilka utgör grunden till att jag ännu idag inte har en fast anställning? JO, det är invandrarna som fått anställningar till bekostnad av bland annat mig. Men det är inte de som utgör det största hotet. Det är inte invandrarna som tagit mina chanser till anställning- det är anders borg och de svenska ”medmänniskor2 som röstat in de politiker till makten som sedan bestämt bilken hierarki som skall råda. Det är mot de jag känner igen som mina största fiender. Mina grannar som inte förstår att de ger AMS sina skattepengar hellre än att de ser att jag får fast anställning. Det är enkel ekvation och det är det även för poltikerna som insett detta.

      Politiker som tutat i sina skattebetalare att flyktingpolitiken är ”human” och som inte ger de möjligheterna att inse att bara max 10% av dessa flyktingar som kommer hit är flyktingar enligt den fulla bemärkelsen. Resten är anhöriga till dessa 10%. Och dessa 90% får utnjuta AMS prioriteringar.

      Brevik såg inte till detta AMS-scenario men resten av mitt resonemang passar bra in på honom och varför han gjorde det han gjorde. Han levde ju inte i sverige utan norge.

 2. anna skriver:

  Jag hoppas han blir straffknullad i stjärten av ett gäng frustrerade homosexuella muslimer, utrustade med de verktyg som användes i filmen ”seven”.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s