I september är NSA:s nya massövervakningscenter färdigbyggt – redo att spara allt.

Med reservation för stavfel och
ofullständig meningsbyggnad.
Färdigskrivet kl. 00:30 och
ögonen går i kors….

Bästa läsare!

Jag ber om ursäkt för att jag är så lågpresterande av blogginlägg som handlar om massövervakning. Dels har jag ont om tid att skriva, och dels har jag lika ont om tid att göra efterforskningar. Och för all del, jag har drabbats av en överväldigande känsla av hopplöshet när man inser hur långt kommet utvecklingen av den globala polisstaten kommit. Tack, Thomas Bodström. Du har varit en nyttig idiot. Så ironiskt att dina politiska motståndare i den borgerliga alliansen fortskrider med ditt påbörjade verk.

Att läget är illa bevisas av detta: Istället för att bli betraktad som konspirationsteoretiker får man numera till svar att man istället skall vänja sig vid massövervakningen [SR]. Jaha…? Skall vi vänja oss vid diktatur också?

Dessbättre finns det många bloggskribenter som skriver om massövervakning, och som gör det bra. Synd bara att vi inte gör det mer samordnat och marknadsför vårt budskap bättre. Gammelmedierna är inte mycket till hjälp.

Idag har jag tagit tummen ur röven och vill här skriva några rader om Intelligence Community Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center i den amerikanska delstaten Utah som enligt uppgift skall vara färdigbyggt nästa månad. Exakt vad denna anläggning skall användas till är hemligstämplat, men vi vet att verksamheten leds av National Security Agency, förkortat NSA. Japp, samma säkerhetstjänst som visselblåsaren Edward J Snowden arbetade för. ”Utah Data Center” skall enligt uppgift kunna hantera all sorts kommunikation, inklusive allt innehåll i privat e-postkorrespondens, alla Internet-sökningar och övrig personlig datainformation såsom var man köpt p-biljetter med sitt kontokort, bokade resor och annat ”digitalt fickludd” som alla våra elektroniska spår skämtsamt kallas för.

Men det är lätt att hålla sig för skratt. Paret Catalano i Suffolk County blev plötsligt starkt misstänkta för terrorism. Makan Michelle sökte på Google efter information om tryckkokare. Maken å sin sida hade sökt efter konsumentinformation om ryggsäckar. Plötsligt en förmiddag fann de huset omringat av en beväpnad civilklädd insatsstyrka som anlände i tre svarta SUV:ar. Poliserna förhörde paret och spanade efter spår som kunde avslöja förberedelse till terrorbrott. Genom att paret googlat efter information om tryckkokare och ryggsäckar blev de misstänkta för terrorbrott. Beviset för misstanken finns i insatsen, även om FBI förnekar inblandning i tillslaget. Men på något vis måste ju polisen ha fått veta att paret var misstänkta terrorister, och det kan enbart ha skett genom övervakning av deras Internettrafik.

Visselblåsaren Snowden har demonstrerat hur lätt tjänstemän på NSA (och andra motsvarande myndigheter) kan kränka enskilda medborgares privatliv. Allt de behöver är t.ex. en e-postadress och sedan kan de logga in och läsa det du skrivit och tagit emot. Lagen säger att säkerhetstjänsten bara får avlyssna utländska källor, men Snowden har demonstrerat att det går mycket enkelt – osannolikt enkelt – för myndigheterna att spionera direkt på enskilda medborgare även i hemlandet. En annan visselblåsare – William Binney – har avslöjat att dylika restriktioner i hemlighet åsidosätts sedan terrordåden 11 september 2001. Denna typ av övervakning är ett brott mot USA:s konstitution.

Men det är också fullt möjligt att paret Catalano blev terrormisstänkta genom den systematisk automatövervakning. Även om Utah Data Center inte är i full drift så finns redan utrustning för massövervakning. Binney avslöjade att NSA redan samlat uppskattningsvis 20 triljoner kommunikationstransaktioner (mejl, telefondata, etc). Granskningsprogrammen är inställda att ge utslag när vissa termer används i sökmotorer eller om visa hemsidor besöks. För att selektera bort falsklarm kan man lägga till kriterier som att personer med kopplingar till visa organisationer eller geografiska platser (har man en misstänkt så kan man övervaka alla datorer i samma stad som uppvisar motsvarande trafik som den misstänktes dator). Det av Snowden avslöjade PRISM innebär en ”kvalitetssäkring” på så vis att NSA kan detektera fler misstänkta genom att skapa sociogram (lista på vem som känner vem). Dessvärre kan man också få fler falsklarm. Paret Catalano var ett av dessa falsklarm (eftersom myndigheterna inte hittade någonting som kunde knyta dem till terrorism).

Till paret Catalano uppgav polismännen att de utförde hundratals besök i veckan. Lite lakoniskt förklarade de att 99 av dessa är ingenting.

Den forne kongressmannen Ron Paul ifrågasätter massövervakningen. Han menar att myndigheterna skrämmer om hotrisken, och att de överdriver nyttan med att… ja, myndigheterna vill ju inte berätta klart ut vad de gör. Allt de säger är att de lyckats avstyra terroristdåd, men vägrar att tala om vad det är för mål, vilka gärningsmännen är och när dåden var tänkta att genomföras. Vad man vet är att massövervakningen INTE lyckades förhindra terrorbombningen under Boston Marathon tidigare i år.

Ron Paul skriver:

In June, NSA director General Keith Alexander claimed that the just-disclosed bulk collection of Americans’ phone and other electronic records had “foiled 50 terror plots.” These claims were designed to silence opponents by implying they would be partly responsible should another attack occur if they were successful in shutting down the programs.

Dozens of terrorist plots thwarted by the mass collection of billions of our phone calls and e-mails. It sounds very dramatic. But now we know it was not true.

Last week NSA deputy director John C. Inglis testified before the Senate Judiciary Committee that far from the dozens of plots disrupted, “at most, one” had in fact been stopped. And even that one was by no means certain.

Man skall ha i åtanke att Ron Paul angriper USA:s massövervakning sett utifrån att denna utgör ett brott mot den amerikanska konstitutionen som inte medger övervakning/husrannsakan av person som inte är misstänkt för brott. Däremot – så vitt jag vet – ställer konstitutionen inga hinder i vägen för att USA skall kunna spionera på omvärlden. Det är lika illa ve som spionerar. Vi måste ha rätt till privatliv. Den rätten kränks, och det även om regeringarna ger sig själva laglig rätt att spionera på oss medborgare. Ron Paul ifrågasätter den nya USA haft med sin ”lagliga” del av massövervakningen:

Over the last week we have seen two significant prison-breaks, one in Iraq, where some 500 al-Qaeda members broke out of the infamous Abu Ghraib prison, which the US built, and another 1,000 escaped in a huge break in Benghazi, Libya – the city where the US Ambassador was killed by the rebels that the US government helped put in power. Did the US intelligence community, focused on listening to our phone calls, not see this real threat coming?

Kände den amerikanska regeringen – tack vare sin massövervakning – till i förväg att al-Qaida skulle frita sina fängslade medlemmar i Irak respektive Libyen? Om inte, vad har man då för nytta av att kränka medborgarnas privatliv? Om regeringen visste vad som var i görningen, varför lät man al-Qaida frita sina medlemmar utan att hindra dem?

För svensk del kan vi notera att Taimour Abdulwahab lyckades spränga två sprängladdningar i centrala Stockholm helt utan att SÄPO eller dess utländska partners upptäckte gärningsmannens förberedelser. Hans motiv var att straffa Sverige för Lars Vilks satirteckningar av profeten Muhammed och att det svenska folket inte protesterat mot att landet skickat trupper till Afghanistan. Utåt sett tog samtliga muslimska organisationer i Sverige avstånd till dådet, och den radikala islamismen i Sverige lägger i dagsläget sina resurser på jihad i omvärlden (Somalia och Syrien).

Rent generellt är risken att dö i terrordåd extremt liten, vilket vi alla kan vara glada över. Den psykologiska effekten är dock stor. Skall vi avstå från det fria samhället på grund av rädsla, eller på grund av ett faktiskt hot? Och om det finns ett faktiskt hot, kan vi undvika detta?

En stor del av terrorismen är kopplad till islamism. Nine eleven är kopplad til USA:s/Natos aktiviteter i Mellersta östern och till Israel/Palestinakonflikten. Terrordåden den 11 september 2001 skördade mindre än 3000 direkta dödsoffer (sedan får man lägga till ett okänt antal personer som blivit svårt sjuka av dammolnet när WTC-byggnaderna föll). Under perioden 2001-2011 tillskrivs al-Qaida 4 stycken attacker i USA (2996 döda) [1]. Under denna tidsperiod har organisationen Earth Liberation Front genomfört 50 politiska attentat (0 döda) som klassificeras som terroristbrott, samt Animal Liberations Front 34 dåd (också 0 döda). Detta skall jämföras med att c:a 12 personer dör varje år p.g.a. att deras TV ramlar över dem.

Det finns vissa paradoxer med vad som följde nine eleven. Trots att världen skakades om när de kapade trafikplanen kraschade mot World Trade Center och Pentagon så var antalet döda i global terrorism på samma nivå under 2002 och 2003 som den var 2000. Med invasionen i Afghanistan och sedan Irak steg dödstalen globalt sett. Terrorism har alltså en stark koppling mellan politisk intervention och krigföring, och näst efter det kommer terrorism med separatistiska förtecken. Med en klok säkerhets- och välavvägd utrikes- och säkerhetspolitik kan man reducera antalet attacker.

Sett ur detta perspektiv känns det ganska otroligt att USA investerar 2 miljarder dollar på att bygga en kompletterande datalagringsbyggnad (för att kunna spara en närmast oändlig mängd trafikdata och inspelningar), bara för att förhindra en med undantag för nine eleven i stort sett icke dödlig terrorism. Det finns två förklaringar, och båda kan beskrivas som konspirationsteoretiska. A) USA skall förvandlas till en polisstat. B) USA:s regering räknar med att terrorismen och det faktiska hotet mot mål på amerikanskt territorium kommer att öka dramatiskt utöver dagens 0 dödsfall.

Om det sistnämnda alternativet är gällande kan man fråga sig vad som skulle föranleda denna ökning. Det troligaste scenariot är en global konflikt, t.ex. en geopolitisk aktion som omfattar Syrien, Iran och andra känsliga områden i Mellersta östern och Nordafrika.

Frågan om massövervakning handlar inte enbart om att en datanörd hoppat av till Ryssland och läcker lite hemligheter. Frågan är mycket större än så, och konsekvenserna av den innebär skillnaden mellan frihet och integritet kontra krig och polisstat. Tycker inte du, kära läsare, att den här frågan borde ha större genomslag i nyhetsbevakningen och i den politiska diskussionen, och inte bara tjatas i de icke modeorienterade bloggarna? Är det verkligen viktigare att läsa om var par har swingersträffar i kvällspressen än att skriva om hur vårt fria samhälle kan förvandlas till en polisstat av ett strängare snitt än det forna DDR? F.ö. har jag själv fått ett erbjudande om att gå på en sådan träff, men man är visst inte välkommen utan egen medföljande dam. Osis.

Massövervakningen betraktas som ett hot av fler än foliehattar som sitter och missbrukar sin livstid bakom datorn. För en vecka sedan lyckades den republikanske senatorn och libertarianen Justin Amash att få till en omröstning med ett förslag om att strypa finansieringen av NSA:s massövervakningsapparat, främst av det skälet att denna strider mot landets konstitution [Länk]. Han fick många av sina partikamrater att rösta tillsammans med ett stort antal senatorer från Demokraterna. Detta är alltså en fråga som överskrider partigränserna (och jag önskar att det också var så här hemma i Sverige). Hans förslag röstades tyvärr ner med 205 för och 217 emot efter att Barack Obamas regering utfört starka påtryckningar på ledamöterna. Vita Huset gjorde något så ovanligt som att gå ut offentligt och kritisera Amash förslag innan det kommit upp för omröstning.

I september är Utah Data Center färdigt, med en energiförbrukning på 65 Megawatt och en förmodad lagringskapacitet på mellan 3-12 exabytes. 1 exabytes = 1’000’000’000’000’000 kB. Den här bloggtexten är på 15 kB. Även denna text lär hamna där eller i någon annan av NSA:s databaser.

Hälsar eder Peter Harold

Se även Peter Lindströms kommentar om att militärindustrikomplexet gjort en god affär.

Uppdaterat 2013-08-04:
Enligt NSA-veteranerna William Binney och Russell Tice som intervjuats av PBS NewsHour är Utah Data Center redan i full drift. [länk] Skrivarens Blogg har inte mottagit någon inbjudan till en eventuell högtidlig invigning, så deras uppgift kan stämma. De uppger också att den metadata som regeringen påstår sig samla (lagligt), d.v.s. telefonlistor för hela jordens alla samtal/SMS skulle kunna härbärgeras i en byggnad på 10-20 rum. Utah Data Center måste därför vara konstruerad för att samla all datakommunikation, annars skulle man inte behöva bygga en så stor anläggning som man gjort.

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Brott & straff, Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till I september är NSA:s nya massövervakningscenter färdigbyggt – redo att spara allt.

 1. Peter Lindström skriver:

  Oro för polisstaten är med säkerhet befogad, men NSA har inte ens teoretiska möjligheter att övervaka jordens dataflöde. För att ta ett exempel så kommer din text att läsas och lagras av ett stort antal människor, samtliga genererar en dataström som måste lagras för att kunna kartlägga individen, det är inte möjligt att automatiskt generera filter som klassar information som känslig (skall lagras) eller fickludd. Endast en människa insatt i samanhangen kan göra den avvägningen. Mängden data som flödar kring jorden ökar expotentiellt vilket innebär att NSA också måste utvecklas expotentiellt, USA har inte tillgång till så stora resurser. För varje minnesenhet som tillverkas och säljs till konsumenter på jorden måste ytterligare en tillverkas och sändas till NSA för att kunna lagra de data som finns på den första, därutöver måste all trafik som idag inte lagras, telefonsamtal och streamad data, lagras och utvärderas. Men NSA har programvaror som söker nyckelord för vidare analys sägs det, om jag är en olydig medborgare som vill hålla min kommunikation hemlig så kodas naturligtvis allt, vidare ersätts alla nyckelord med oskyldiga normalord. Att följa ett nätverk i realtid blir oändligt svårt och dyrt. De människor som utgör verkliga hot i samhället kommer med säkerhet att kunna fortsätta som idag, skillnaden blir att de använder fler telefoner och mer kryptering. Så från praktiskt/tekniskt perspektiv är NSA ett Babels torn. Mer oroande är att någon över huvud taget kommit på iden och lyckats sälja den till politikerna. Samt att dessa politiker saknar förmåga att inse att projektet helt saknar skyddsvärde, däremot har det ett enormt värde i ett 1984-perspektiv. Om PRISM används för att detaljstudera enskilda individer så ger systemet otroligt stora möjligheter att analysera en individs hela liv och historia, om de undersökta individerna är politiska motståndare så kan dessa omedelbart med pressens hjälp disskrediteras. Ingen människa går genom livet utan att ha damm under mattan, vi är alla mer eller mindre ohederliga och föraktliga. Alltså, sett ur ett maktperspektiv är PRISM det största hot vi någonsin utsatts för och ett system som kommer omöjliggöra demokrati. Sett ur ett skyddsperspektiv är det fullständigt värdelöst, troligen kontraproduktivt genom resursslöseriet både intellektuellt och budgetmässigt. Du skriver att datacentret kommer ha en datalagringskapacitet på 3-12 exabytes, detta motsvarar mindre än en dags produktion av minneskapacitet world wide idag. Detta i sig innebär att hela projektet troligen är fokuserat på detaljstudier av enskilda individer snarare än övergripande övervakning. För mig är detta ännu mycket mer skrämmande än den uttalade avsikten med projektet, terroristbekämpning. Vilken individ, företag, myndighet eller land törs gå emot de makthavare som kontrollerar PRISM? Vilket företag kommer kunna vinna ett kontrakt i en offertstrid med ett Amerikanskt? Vilken politisk ledare kan förhandla med USAs ledning när dessa vet om alla små och stora hemligheter denne har? PRISM kommer befästa USAs makt på alla områden de önskar. PRISM är inte ett hot mot terrorister utan mot demokratin och världen.

  • NSA behöver inte lagra all information från Internet, förutom metadata som är väldigt vigtigt, utan låter webbhotellen stå för huvuddelen av lagring. Tar vi t.ex. wordpress kan NSA se alla mina utkast och gamla versioner. Och NSA kan bli intresserad av mig eftersom jag rör mig bland övervakningskritiker och även har digitala avtryck i kretsar som begått brott. Om jag reser till fel land skulle jag kunna fängslas, och på köpet blir världen en kritiker mindre.

   • Peter Lindström skriver:

    Peter, det är det jag menar med min kommentar. Kraften i PRISM ligger inte i att hitta dissidenter utan att spåra upp och oskadliggöra specifika individer. Olika makter i världen kan med hjälp av PRISM beställa eliminering av individer, problemet med terrorism är att individerna är okända och PRISM tillför ingen ny kunskap i sökandet efter dessa okända. Först när terroristen är identifierad kommer PRISM till nytta. Detta vet naturligtvis den internationella terrorismen, läste en artikel om brevduvor, fan trot. Som du också skriver kommer ansvaret för lagring att läggas på ISPerna med därmed följande juridiska förvecklingar. Angående tillgängligheten på lagringsutrymme så är fenomenet att lagra sin information i MOLNET intressant, all din data ligger öppen för dig och NSA att läsa och utvärdera, utan att NSA behöver investera ngt. över huvud taget. Ditt sista stycke ang. fängslande för tankarna till att både Assange och Snowden numera i praktiken är fängslade på olika orter. Vi kommer säkert att få se fler sådana elimineringar i framtiden. Livstidsstraff utan rättegång eller möjlighet till ett liv i frihet för dem som faller utanför den nya ramen.

    • Ja, jag tänkte utveckla mitt resonemang om de mest uppenbara riskerna för mig som skribent i sociala medier och de hållhakar som makthavarna har på mig som enskild person. Vad gäller Molnet är det ett projekt som måste vara en våt dröm för våra allseende politiker. Tror jag skrev en bloggpost där jag nämnde utsikten av ett förbud mot lagring av andra filer än operativsystem i hårddisken. Å andra sidan kan Storebror använda spionprogram för att läsa C. Vilket också kanske blir ett obligatorium för att kunna konyrollera förbudets efterlevnad.

     Usch, det verkar inte finnas chans att rädda den personliga integriteten. We are fucked.

 2. Ping: Cyberliv » USAs senaste kriminella övervakningssamhälle snart installerat och klart

 3. Kinks skriver:

  Men kära hjärtanes!
  Vad gör du uppe på nätterna, när vi vanliga och dödliga människor ligger och sover. Hehe. Men visst är det intressant att den där supermärkliga (och lite äckliga) grå massan fungerar bra mycket bättre under den delen av dygnets timmar, för det gör den. Och ja, inte är man vacker inte när man sen stiger upp ur sängen på morgonen med krackelerade ögon. Kan du förstå att människor blir chockerade över att jag kan få finnar, gropar på låren och skinkorna eller ja till och med kråksparkar under ögonen.

  Jisses, vad är det med folk! 😉

  Förresten, du har väl haft det bra under din ledighet..? 🙂

  • Peter Harold skriver:

   Jajamensan, Kinks, jag har haft det riktigt skönt under ledigheten – hoppas du också haft det! Jag har haft så skönt att det började kännas farligt. Jag drabbades av den där ”Jag vill aldrig bli stor”-känslan, och kunde inte fatta hur jag stått ut med att springa i ekorrhjulet när det finns så mycket annat skoj att göra. Som att sova. Sova är en alldeles undervärderad syssselsättning. Det fungerade alldeles utmärkt att ta en tupplur mitt på dagen; det enda villkoret var att man fyllt magsäcken med någonting gott (Har ätit mig nästan trött på entrecôte, men jag vill minnas att du håller dig ifrån sådant som bräkt eller grymtat innan de blivit tillagade). Jag vill dock inflika att det blivit väldigt mycket salladsätande också den här sommaren. Hellmanns ”Thousand Island”-dressing är egentligen på tok för dyr, men ruskigt god (Kavlis är billigare men mina butiker tar inte hem den) så därför har jag fallit efter och glatt betalat överpriset. Hittade till min lycka en trave rabattkuponger.

   Mina finnar (inte så förtvivlat många) vaknade till liv efter utflykten till Linköping. Lilla Fröken Harold låg kvar på Närcon hela helgen så jag fick en acceptabel ursäkt att slinka in på Cloettas butik i Gamla Linköping. Jisses, jag skulle vilja bo där. Inte i godisbutiken, men gott och väl i den där småstadsmiljön. Råkade tänka på dig också och funderade på hur du skulle se ut i dessa tidsenliga dräkter, kanske utklädd till borgmästarinnan. 🙂

   *kram*

 4. Kinks skriver:

  Jag kan säga så här om semester tillsammans med ungar, det blir aldrig som man tänkt sig. 😉
  Och det kan ju vara på både gott och ont. Jag är ganska nöjd med sommaren och ledighet tillsammans med barnen. Men om du frågar min äldsta dotter så skulle hon bara snörpa på munnen.

  Linköping ja, det händer att jag tar mig dit. Mest för att få mitt inredningsbehov tillgodosett. På Ikea, javisst. ”Tihi” 😉
  Håller med om att Gamla Linköping är väldigt fint. Jag och Lillgrodan åkte lilla tuff tuff tåget där förrförra sommaren med lilla grynet i magen.

  På tal om idylliska småstadsmiljöer så kanske du skulle ta och besöka Söderköping. Under sommarhalvåret åker jag dit ett par tre fyra gånger i veckan och bara ”tok”njuter av att promenera omkring i den där underbara miljön. Och när man sitter där vid rådhustorget och äter mjukglass så är det inte alls svårt att med hjälp av fantasin förflytta sig en sisådär hundratjugo år bakåt i tiden. Jag har tänkt tanken många gånger att flytta ner dit, men det får väl bli på ålderns höst tidigast eftersom ingen av barnen vill bo där. ”Pisshåla” eller vad det nu är de brukar säga om ”Sörping”. Dagens ungdomar. Suck. 😉

  Kram

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s