Är FN-doktrinen ”Responsibility to Protect” förvandlad till “Right to Patrol”?

sb obama on terror

I all hast och med reservation
för eventuella stav- och tankefel.

Bästa läsare!

Företrädare för ett antal väststater, bl.a. USA, Storbritannien och Frankrike samt även Sveriges regering genom utrikesminister Carl Bildt är av den åsikten att det mesta tyder på att den i förra veckan inträffade giftgasattacken i närheten av Syriens huvudstad Damaskus är ett verk av den sittande Assad-regimen. Till stöd för denna åsikt anges dels vittnesmål och filmupptagningar samt att Assad-regimen inte tillät Förenta nationernas experter på kemiska stridsmedel åka till platsen där upp emot 1400 människor – företrädesvis civilpersoner – fick sätta livet till. Vita huset har gett sin militärledning order om att förbereda attacker och upprätta flygförbudszoner, samt att utreda vilka lagstöd som skall användas för att kunna genomföra de militära åtgärderna utan stöd från FN:s säkerhetsråd.

Så långt har jag summerat den officiella versionen. Den inofficiella versionen är lite mer komplicerad.

Dels lades många videofilmer från den påstådda giftgasattacken upp dagen innan själva attacken inträffade. Det skulle kunna finnas en naturlig förklaring, t.ex. att materialet distribuerades via en web-tjänst där servern angav en annan tidszon. Men jag sitter och snurrar min jordglob framför bordslampan och får ändå inte riktigt ihop det.

Den andra omständigheten är att man filmade patienter som uppges ha skadats av giftgas (sannolikt nervgas), men hanterade dem utan hänsyn till kontamination. Med andra ord, även de läkare som i scenerna hanterade patienterna utan skyddsutrustning borde ha påverkats av giftet. Detta har även experter på området påpekat.

Det har uppmärksammats att giftgasattacken i Homs inträffade exakt samma dag som FN:s inspektörer etablerade sig i landet. Det har också uppmärkesammats att Assad-regeringen hindrat inspektörerna från att åka till platsen för den sista attacken, och att detta beteende från regimens sida visar att de är skyldiga och bara väntar på att beviset skall vädras bort. Det finns dock två faktorer som motsäger denna bild. Dels är platsen en krigsskådeplats och säkerhetsåtgärder måste vidtas innan teamet kan fara dit. Om det använts giftgas i området, och ifall rebellerna är skyldiga till detta, finns det en stor risk att FN-personalens säkerhet. Den syriska armén har nu ägnat de följande dagarna åt att säkra området (företrädesvis att leta efter tunnlar som rebellerna använder för att transportera raketer och eventuell giftgas). Det andra skälet till att anklagelserna om att ”Assad-regimen vill vädra bort bevisen” är FN-teamets egentliga uppdrag; de är nämligen i Syrien för att undersöka spår efter eventuell tidigare giftgasanvändning från våren. Sålunda har det inte alls varit ur kriminalteknisk synvinkel så akut att få FN-teamet på plats och riskera deras säkerhet.

Även om stort fokus i skuldfrågan är satt i riktning mot Assad-regimen så har president Barack Obama redan gett signal om att det är ett krig att vänta, och att målet för kriget är att få president Assad avsatt. Hans strategi bygger på ett tidigare uttalande om att regimens bruk av giftgas mot den egna befolkningen utgör den röda linje som markerar gränsen för hans och västvärldens tolerans mot Assad. I själva verket har USA redan försörjt de syriska rebellerna (till vilka al-Qaida anslutit sig) med både militär kompetens och sedermera pengar och utrustning, och flera EU-länder väntas följa under hösten.

Det USA sannolikt avser att genomföra är primärt ett antal flygattacker mot olika mål tillhörande den syriska regeringen och armén. Man skulle kunna säga att det blir en vedergällning för den påstådda giftgasattacken som krävt 1400 liv. I samband med detta lär man också upprätta en flygförbudszon som det syriska luftförsvaret inte får flyga i. Konsekvenserna av detta kan enbart applåderas från rebellernas sida.

Vän av ordning – som måhända tillmäter innehållet i vad jag skrivit här ovan och fått ett frö av tvivel i skuldfrågan om den påstådda – kanske frågar sig med vilket folkrättsligt stöd USA (m.fl.) kan genomföra krigsliknande åtgärder på Syriskt territorium utan en formell krigsförklaring genom FN? Jag skall försöka ge ett svar på den frågan, även om jag direkt vill flagga för att jag är en lekman på området.

År 2005 väcktes ett initiativ i FN avseende en norm som anger hur omvärlden skall förhindra brott mot mänskligheten. Samlingsbegreppet för dessa brott kallas Mass Atrocity Crimes, och jag kan tyvärr inte ge en svensk direktöversättning mer än att det handlar om omfattande grymhet i dåd och antal. Som sådant brott räknas folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten samt etnisk rensning. Normen kallas för ”Responsibility to Protect” och är baserad på ansvaret för invånarna. Den säger att en stat är ansvarig att skydda sitt folk från ovan nämnda brott; att världssamfundet är ansvarigt att hjälpa en stat att uppfylla detta skydd, och att ifall staten misslyckas med detta och att alla fredliga till buds stående medel inte fungerat har omvärlden rätt att intervenera i statens inre angelägenheter med lämpliga åtgärder, som t.ex. ekonomiska sanktioner, och i sista hand genom militära åtgärder.

Det intressanta är att se incitamentet för den eventuella insats som kanske kommer att genomföras. Barack Obama har sagt att bruket av giftgas är gränsen för hans tålamod med Assad-regimen. Även om giftgasattacken i Homs ägt rum på riktigt och 1400 personer verkligen dödats är detta ett ringa antal människor i förhållande till de sannolikt hundratusentals människor som redan dött i den långvariga konflikten. Vi kan också konstatera att många experter inom militären trott sig kunna se slutet på inbördeskriget genom att rebellerna försvagades under slutet av förra året och början av detta år. Om USA med allierade inte lyckas störta Assad direkt kan vi räkna med att deras insats ånyo vitaliserar rebellsidan så att inbördeskriget kan fortsätta oförminskat under en längre tid.

Någonting som är mycket besvärande ur folkrättslig synpunkt är Barack Obamas tidigare utspel om att frågan om giftgas skulle kunna utlösa ett agerande från hans sida. Att vara så specifik i vad som skall vara skäl till att agera under förevändning att hindra/straffa för brott mot mänskligheten är direkt olämpligt. Det innebär – om man nu har humanistiska skäl till att följa normen R2R, är att folkmord kan ske på andra sätt än genom giftgas. I Rwanda gick man fram och dödade hundratusentals människor med machete. En diktator kan – såsom kommunisten Josef Stalin – svälta ett folk till döds (Ukraina). Snarare kan man säga att Barack Obamas utspel troligtvis var en konkret anvisning till rebellerna i Syrien hur USA skall ha en ursäkt att förena sig med dem i kampen mot Assad. Och mycket riktigt har det skett ett antal giftgasattacker som kan med stor sannolikhet kategoriseras som ”false flag”. Så sent som i somras gjorde Vita huset ett utspel om att man hade säkra bevis på att den syriska armén använt giftgas, bevis som bestod av prover som rebellsidan levererat.

Det finns flera andra skäl till att gå varsamt fram i skuldfrågan om den påstådda gasattacken i Homs. För det första är användningen av nervgas inte optimal under strid i bebyggelse. Gasen används i huvudsak på slagfält och släpps ut under övervakade väderförhållanden. Det går att använda den i tät bebyggelse, men byggnationen påverkar effektiviteten. Ett annat skäl till att ställa sig frågande till Assads skuld är varför man från regimens sida genomför en så omfattande och folkrättsvidrig attack just när ett FN-team etablerat sig bara någon mil från platsen för attacken? Just då och just där? Den svenska FN-diplomaten Rolf Ekéus säger i ett uttalande att ” – Det vore inte särskilt smart av dem att göra så”. Ett tredje skäl till att ifrågasätta slutsatsen att Assad gett order om att gasa Homs är uppgifterna om att man telefonavlyssnat rebeller som beskrivit hur man evakuerade sig från Homs efter att man släppt ut nervgasen.

Det finns alla skäl att låta NATO:s plan stå kvar på marken istället för att assistera de al-Qaidabemannade rebellgrupperna. Låt Assad och syrianerna ta hand om den väpnade konflikten själva. Stödet till rebellerna gör situationen bara etter värre.

Hälsar eder Peter Harold

SvD: ”Syriskt kemprov kan skickas till Sverige”.

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Är FN-doktrinen ”Responsibility to Protect” förvandlad till “Right to Patrol”?

 1. kallepelle skriver:

  När får vi se en sympatibeslöjad Obama (eller skall han hit och lära sig av Åsna Rompson först?)? Detta börjar likna rena Fagersjö!

 2. Bengt Hesdorf skriver:

  Eng. BBC skriver i dag följ:

  ”Unidentified snipers have opened fire on a convoy of UN experts investigating suspected chemical weapons attacks in Syria’s capital, the UN has said.

  One car was shot at ”multiple times”, forcing the convoy to turn back.

  Syrian state media blamed opposition ”terrorists” for the attack, though the claim could not be verified.

  The UN team later resumed its mission, entering the western district of Muadhamiya to gather evidence, before reportedly returning to Damascus.

  Hundreds died in alleged attacks on Wednesday in five districts near Damascus.

  The US said there was little doubt Syrian forces used chemical weapons in the attacks, which reportedly killed more than 300 people in rebel-held areas.

  Syrian President Bashar al-Assad dismissed the accusation as ”an insult to common sense” and warned the US against military intervention.

  ”If someone is dreaming of making Syria a puppet of the West, then this will not happen,” he told the Russian newspaper Izvestiya.
  ‘Intimidation’

  The 20-member UN inspection team has been in Syria since 18 August to look into three earlier suspected chemical attacks.
  Picture from video posted by opposition activists which they say shows UN inspectors taking evidence of suspected chemical weapons attack near Damascus, 26 August 2013

  The experts intend to take soil, blood, urine and tissue samples for laboratory testing from the five locations on Monday and Tuesday but they are unlikely to apportion blame for any of the attacks.

  Video footage posted online showed UN inspectors in Muadhamiya taking samples and talking to residents.

  They went to a Red Crescent centre and spoke to doctors, opposition activists said.

  Shortly after setting out from their hotel in Damascus, their cars came under fire ”multiple times by unidentified snipers”, according to a statement from the UN.

  The team returned safely back to the government checkpoint before setting out again.

  The convoy was ”deliberately targeted” and it seemed someone was trying to intimidate the team, the UN Secretary General’s spokesman, Farhan Haq, told the BBC
  Military action

  A year ago, US President Barack Obama said the use of chemical weapons by the Syrian government would be ”a red line” that could trigger US military action.

  Washington has recently bolstered its naval presence in the eastern Mediterranean, and military leaders from the US, UK and their allies are meeting in Jordan.

  But the UN Security Council remains divided, with China and Russia appearing unlikely to drop their objection to stricter sanctions on Mr Assad’s government.

  Chinese Foreign Minister Wang Yi said on Monday that diplomats should be cautious in dealing with the chemical weapons issue, and Moscow warned Western nations not to prejudge the outcome of the inspections.

  Western politicians have begun to suggest taking action outside of the UN system.

  UK Foreign Secretary William Hague told the BBC that action could be taken without UN approval if there was ”great humanitarian need” in Syria.

  Hans Blix: ”It’s important that [the inspectors] can go to any place they want to see”

  His French counterpart Laurent Fabius suggested the UN Security Council could be bypassed ”in certain circumstances”.

  But in his latest comments on the crisis, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said any intervention in Syria without a UN mandate would be a ”grave violation of international law”.

  The West, he told a news conference in Moscow, had not been able to come up with any proof of chemical weapons use while ”saying at the same time that the red line has been crossed and there can be no delay”.
  ‘Neurotoxic symptoms’

  Western officials were unimpressed with Syria’s decision to allow in the UN experts.

  Mr Hague said evidence could have been tampered with, degraded or destroyed in the five days since the attack.

  A senior White House official, quoted by AP news agency, dismissed the visit as ”too late to be credible”.

  Medecins Sans Frontieres (MSF) said on Saturday that three hospitals it supports in the Damascus area had treated about 3,600 patients with ”neurotoxic symptoms” on Wednesday morning, of whom 355 died.

  While MSF said it could not ”scientifically confirm” the use of chemical weapons, staff at the hospitals described a large number of patients arriving in the space of less than three hours with symptoms including convulsions, pinpoint pupils and breathing problems.

  Syria’s security forces are widely believed to possess large undeclared stockpiles of mustard gas and sarin nerve agent.

  It is one of seven countries that have not joined the 1997 convention banning chemical weapons.

  Line break:

  01:15: 21 August (10:15 GMT 20 Aug): Facebook pages of Syrian opposition report heavy fighting in rebel-held eastern districts of the Ghouta, the agricultural belt around Damascus
  02:45: Opposition posts Facebook report of ”chemical shelling” in Ein Tarma area of the Ghouta
  02:47: Second opposition report says chemical weapons used in Zamalka area of the Ghouta
  Unverified video footage shows people being treated on pavements in the dark and in a makeshift hospital
  Reports say chemical weapons were used in Ghouta towns of Irbin, Jobar, Zamalka and Ein Tarma as well as in Muadhamiya to the west, but this is not confirmed
  Syrian government acknowledges military offensive in the Ghouta but denies chemical weapons use”

  Källa:
  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23838900

  (Troligtvis en del av den propaganda som GB och USA nu matar oss med för att ”försvara” en millitär invetion i Syrien)
  (Skulle tro att Obama är mer eller mindre tvingat till att ingripa även utan stöd från FN i och med de uttalnden som han har gjort, bla det om hans ”Röda Linje” som inte fick överskridas)

  • Bengt Hesdorf skriver:

   Tydligen så var det bara det som fattades (beskjutningen, om det nu är sant, av FN´s observertörer för att USA, Frankrike & GB skulle få resten av Västvärlden med sig för en millitär intervesion i Syrien:

   ”Efter att FN:s inspektörer blivit beskjutna i Syrien har reaktionerna från omvärlden avlöst varandra.

   Och beskeden har varit allt att avstå vapenvila, till att överväga agera utan FN:s godkännande

   Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu meddelar att de kan tänka sig delta i en internationell allians mot den syriska regimen, även utan FN:s godkännande.

   – Vi prioriterar att agerar i enighet med FN:s beslut, men om säkerhetsrådet inte fattar ett beslut, kommer vi att överväga andra alternativ. Och om en allians sluts, kommer Turkiet att vara en del av den, säger han enligt The Guardian.

   – Är det möjligt att svara på kemvapen utan ett enhälligt stöd från säkerhetsrådet? Jag säger ja. Annars vore det omöjligt att reagera på sådana fruktansvärda brott, och det skulle inte vara acceptabelt, säger Storbritanniens utrikesminister William Hague till BBC.

   Den tyska regeringen visar för första gången stöd för ett miltärt ingripande.

   Förbundskanslern Angela Merkels presstalesman säger till AP att ”om det finns klart bevis att det är kemvapen inblandade, måste agerandet straffas.”

   I USA, uttalar sig försvarsminister Chuck Hagel för Reuters under sitt besök i Jakarta.

   – USA kolla på alla möjligheter när det gäller situationen i Syrien och vi jobbar tillsammans med våra allierade och de internationella medborgarna, säger han enligt Reuters.”

   Källa:
   Expressen 2013-08-26:
   http://www.expressen.se/nyheter/beskeden-fran-varlden-om-en-insats-i-syrien/

   • Peter Harold skriver:

    Tack för info, Bengt! Har varit inlåst större delen av dagen. Skall bli intressant att se hur svenska medier skall hantera statsbesöket från den fredsprisande överbefälhavaren.

  • Peter Harold skriver:

   Japp, det följer helt riktlinjerna i manualen ”How to sell a war”. Inte ett ögonblick för eftertanke får ges.

   Fast jag anar på många sajter ett intellektuellt hederligt motstånd i synen på skuldfrågan.

   • Bengt Hesdorf skriver:

    ”How to sell a war”

    Jo detta är något som USA har blivt duktiga på ända sedan Henry A Wallace blev utmauverad till förmån för vapenindistrins lakej Truman.

    Dessutom så använde sig Rosveldt just av en False Flag för att få folket med sig för en iblandning i 2´a världskriget.

    Rosveldt var informerad i god tid innan Pearl Habur att Japan skulle attackera den flottbas som låg där.
    Men hade givit stänga order till att luftvärnet inte fick skjuta ner några japankska plan.
    Dessutom så hade han förflyttad de viktigaste fartygen, härunder samtliga hangarfartyg, från basen på Pearl Harbur ut till Stilla havet.
    De fartyg som han då lät ligga kvar var så gott som skrtfärdiga men fullt bemannade.
    (vem bryr sig om ett antal besättningsmän offras när det är stora pengar på spel, se tex 9-11)

    Dessutom så hade Roveldt accepeterat det fredsavatal som Japan hade lagt fram men detta förkastades senare av hans, på mycket mystikst vis, tillsatta efträdare Truman.

    Sedan dess så har samtliga Amerikanska presidenter varit mer eller mindre lakejer åt vapenlobbyn.
    De undantag som har funnits bland presidenter och presidentkanditader hat på ett eller annat sätt utmaöverarats eller avrättats (Kenndy bröderna)

    I detta fallet så är Obama inte ett dugg bättre än sin föregångare Bush, möjligtvis en lite mer slipad lögnare.

    Jag har påpekad det förr men det tål att upprepas:
    Hoppas innerligt att någon har intresse och tid till att kolla upp hur dett egentligen gick till när Truman, mot konstitutionen, efterträdde Rosveldt.
    Mycket mystikst att vice pres. Wallace (som var emot användanet av kärnvapen och en ivrig fredsförespråkare) helt plötsligt ficj´k avgå till förmån för vapemlobbys lakej Truman.

    Ang de kärnvapen som fälldes över de två ur milltärisk synvinkel totalt betydelselöse och egala städerna Hirosima och Nagasaki så var Rosvedt emot att dessa skulle ”avprovas i praktiken” men efter det att Truman hade tillsatts så stuntade USA i det fredsavtal som hade kommit från Japansk sida (i vilket det bla stod att Japan var villiga till att kapituera under förutsättning att de fick behålla sim kejsare dvs. i praktiken samma vilkor som senare, efter avprovningen av kärnvapnen, USA acceptetrade)

    För mer info ang Hennry A Wallace vg se:

    http://truth-out.org/opinion/item/14297-henry-wallace-americas-forgotten-visionary

    http://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_A._Wallace

 3. Bengt Hesdorf skriver:

  Hela denna historia (Syrien konflikten) stinker mer och mer och åppnar ständigt för nya frågatecken.
  I dag ståt det att läsa på ”Fria Tider” (ref: Wall Street Journal) bla. följ:

  ”USA försöker stoppa FN-inspektioner
  Publicerat den 27 augusti 2013 kl 05:16
  Förra veckan krävde USA vid upprepade tillfällen att Syrien skulle ge FN tillstånd att undersöka de kemangrepp som påstås ha ägt rum nära Damaskus. Men när FN:s team igår påbörjade utredningsarbetet uppmanade USA plötsligt FN att avbryta undersökningarna och lämna Syrien.

  Svensken Åke Sellströms undersökningsteam stötte snabbt på svårigheter när det inledde sitt arbete under måndagen. Teamets avfärd från dess hotell i en regeringskontrollerad del av Damaskus fördröjdes redan på morgonen när området utsattes för beskjutning med granatkastare.

  När teamet senare på dagen lämnade regeringskontrollerat område och färdades in i en så kallad ”buffertzon” där vare sig rebeller eller styrkor från den syriska armén förväntas uppehålla sig, besköts den första bilen i konvojen upprepade gånger av prickskyttar. Fordonet träffades, men ingen kom till skada.

  Efter att ha återvänt till en vägspärr bemannad av soldater ur den syriska armén, bytte teamet ut det skadade fordonet och gjorde ett nytt försök att ta sig fram till området som skulle undersökas. Under eftermiddagen nådde de Moadhamiya, som är en av de förorter till Damaskus som uppges ha angripits. Enligt ett uttalande från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon besökte undersökningsteamet två sjukhus, intervjuade vittnen och läkare, samt tog prover.

  Under måndagen mottog Ban Ki-moon ett meddelande från USA som uppmanade honom att dra tillbaka FN-teamet från Syrien, skriver Wall Street Journal. Skälet uppgavs vara att USA ansåg att det var för riskabelt för teamet att uppehålla sig i Syrien och att undersökningarna i vilket fall var meningslösa. Beskedet kom efter att USA vid upprepade tillfällen förra veckan krävt att den syriska regeringen ska tillåta de FN-inspektioner som nu pågår. Ban Ki-moon har instruerat teamet att fortsätta undersökningsarbetet.

  I ett tal ikväll sade USA:s utrikesminister John Kerry att det var klarlagt att angrepp med kemiska stridsmedel har ägt rum och anklagade den syriska regeringen för att ha beordrat angreppen.

  ”Den som hävdar att ett angrepp av den här enorma omfattningen skulle kunna iscensättas eller fabriceras är i behov av att rannsaka sitt samvete och sin moraliska kompass. Vad vi ser framför oss är verkligt, och det är övertygande”, sade Kerry.

  Kerry menade att de filmer som publicerats på YouTube och påstås visa offer för kemiska stridsmedel utgör trovärdig bevisning för att kemangrepp ägt rum. Flera experter på kemisk krigföring har emellertid uttryckt tvivel på att människorna i filmerna har utsatts för kemstridsmedel.

  Kerry hänvisade också till vad han kallade ”förstahandsuppgifter från människorättsorganisationer på platsen, som Läkare utan gränser och Syria Human Rights Commission”, som påstods styrka att kemangrepp ägt rum.

  Läkare utan gränser skrev i lördags i ett pressmeddelande att tre sjukhus i Damaskusområdet som stöds av organisationen har rapporterat att de i onsdags tog emot 3 600 patienter med ”neurotoxiska symptom”, samt att 355 av dessa avlidit. Av pressmeddelandet framgår emellertid att Läkare utan gränser inte har någon egen personal på något av de tre sjukhusen.

  I en intervju i maj i år uppgav chefen för Läkare utan gränser i Kanada, Stephen Cornish, att alla sjukhus som Läkare utan gränser stöder i Syrien ligger i rebellkontrollerade områden. Sjukhusen ägnar sig enligt Cornish framförallt åt att vårda sårade rebellsoldater.

  Vad Kerry syftade på när han hänvisade till förstahandsuppgifter från ”Syria Human Rights Commission” är oklart. Några uppgifter om de påstådda kemangreppen från en organisation med det namnet tycks inte ha förekommit i media”

  Källa:
  http://www.friatider.se/usa-forsoker-stoppa-fn-inspektioner

  Då jag inte litar på det som bla. Fria Tider publicerar så kollade jag även den källa (som jag för vana att göra) som de skulle ha fått dessa uppgifter från (Wall Street Journal) och de visade sig stämma.
  Länken till orginalatiklen på Wall Street Journal finns här:

  http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323407104579036173795495190.html

  • Peter Harold skriver:

   Fria Tider brukar vara tillförlitliga utom då de stressar fram sina publiceringar. Ett tillkortakommande som jag måste erkänna mig vara skyldig till själv titt som tätt… 😉

   • Bengt Hesdorf skriver:

    Jo men..
    Att slarva lite i bland är nog något som de fletsa av oss gör oss skyldiga till.
    Det är just därför som jag alltid kollar källor både en och två och tre gånger (helst tre av varranda oberoende källor) innan jag lägger ut något på nätet eller refererar till något i en diskusion.
    Detta kan vara en förklaring till att många av mina kimmetarer ofta innehåller en massa länkhänvisningar.
    Vi får aldrig glömma att det alltit finns någon ”out there” som besitter met information ev. har mer tid till att göra källefteforskningar än vad jag/vi har och därför alltid se till att man har ”kött på benen” innan man lägger upp något.

 4. Bengt Hesdorf skriver:

  Syrien och problemet med ”responsibility to protect”

  Enligt rapporten ( Kerry: USA kommer att agera mot Assad den 27 augusti), ”Storbritannien och USA har båda signalerat att de är beredda att agera [mot Syrien ] utan ett FN-mandat Internationell rätt experter säger ingripande lagligen kan motiveras utan. en resolution från säkerhetsrådet under FN: s ”ansvar att skydda ‘”. Enligt en annan rapport , Douglas Alexander, Labours skugga utrikesminister, ”gjorde inte utesluta Labour ger sitt stöd till militär intervention utan en FN-resolution”.

  Men 2005 års världstoppmöte dokument där statscheferna enhälligt godkänt den nya internationella normen för ”ansvar att skydda”, som senare godkändes av FN: s säkerhetsråds resolution 1674, anges att:

  ”Det internationella samfundet, genom FN , även har ansvaret för att använda lämpliga diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel, i enlighet med kapitlen VI och VIII i stadgan, för att skydda befolkningar från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. I detta sammanhang är vi beredda att vidta kollektiva åtgärder, i tid och beslutsamt sätt, genom säkerhetsrådet, i enlighet med stadgan … från fall till fall … ” [Min kursivering].

  Tidigare amerikanska utrikesministern Madeleine Albright och förre amerikanske presidentens särskilda sändebud till Sudan Richard Williamson, som co-ledde en arbetsgrupp på ansvaret att skydda (R2P), betonade i gruppens rapport att ”R2P genomförande ska ske i enlighet med FN-stadgan, vilket innebär att den centrala beslutsfattande myndigheten är FN: s säkerhetsråd ”.

  Jag undrar vem som är dessa ”folkrättsliga experter” som ger råd, helt felaktigt, kan det militära åtgärder mot en suverän stat (annat än i självförsvar) utan bemyndigande av säkerhetsrådet skall motiveras enligt R2P? Enligt en annan rapport , ” Sergej Lavrov, den ryske utrikesministern, varnade för att alla angrepp på Syrien utan säkerhetsrådet sanktion skulle vara ”en rå brott mot folkrätten”. Han jämförde situationen med upptakten till invasionen av Irak år 2003 ”. Lavrov var rätt på båda punkter.

  Justitiekanslern Dominic Grieve bör agera omedelbart och framför allt offentligt att kväva i sin linda denna farliga missuppfattning att R2P gör något land att kringgå vanliga kraven i internationell rätt enligt kapitel VI och VII i FN-stadgan, innan dess ständiga upprepning är felaktigt antog att legitimera en annan amerikansk-brittiska angrepp som det begås mot Irak 2003.
  Brian Barder
  London

  • Jag är bestört att, precis som FN: s inspektörer besöker platserna för den påstådda kemiska vapen misshandel, har USA, Storbritannien och Frankrike redan beslutat att dessa vapen faktiskt användes, och iordningställande att vidta ensidiga militära åtgärder. Det finns tre skäl till min oro. Den första är att, kommer 10 år efter invasionen av Irak trots avsaknaden av bevis för förekomsten av massförstörelsevapen, kommer västvärldens nuvarande position leder sannolikt att framtida ansökningar om tillträde vapeninspektörer nekas, eftersom de kommer att betraktas som ett knep för efterföljande militära åtgärder oavsett deras rön.

  Om en inspektion utförs fem dagar efter en kemisk attack anses ”för sent”, är det svårt att föreställa sig en situation där det kan lanseras snabbare, eftersom men för tillfällighet närvaron av inspektörerna i Damaskus, skulle det ha tagit en minst en vecka för dem att sättas ihop i New York eller Geneve.

  Vidare syftar läran om Ansvarsfördelningen att skydda inte nödvändigtvis innebär användning av vapenmakt, som i varje fall kräver säkerhetsrådets godkännande.

  Slutligen, om, efter rapporten för inspektionsgruppen undersöktes, var västländer fortfarande dra slutsatsen att Assad var ansvarig, och säkerhetsrådet skulle paralyseras av användningen av vetorätten av en eller flera av dess permanenta medlemmar, de rättsliga Naturligtvis vore att åberopa 1950 Förena för fred upplösning under Koreakriget som tillåter möte i särskilt möte för att göra rekommendationer med två tredjedels majoritet för att medlemsstaterna för kollektiva åtgärder, inbegripet ”användning av väpnat våld för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet ”. Denna resolution åberopades vid flera tillfällen under det kalla kriget, inklusive att kräva ett tillbakadragande av brittiska, franska och israeliska styrkor från Suez 1956 och efter den sovjetiska interventionen i Afghanistan under 1979-1980. Det har sällan åberopats för sent, kanske på grund av USA: oro för att det skulle kunna användas när den kastar sitt veto mot resolutioner om Israels agerande i Palestina.
  Francesc Vendrell
  FN: s tidigare biträdande generalsekreterare

  • Det är förutsägbart att om vi bombarderar Syrien kommer det att finnas offer som kommer att orsaka ilska bland muslimer världen över. Resultatet kommer att bli en ökning av fientlighet gentemot Storbritannien och därmed en ökad risk för terrorattacker i detta land. Det är tänkbart att det kan finnas fördelar i Syrien som skulle motivera denna risk, men ingen har förebringats. Barack Obama gjorde ett dumt löfte att göra något om kemikalier har använts. Att ansluta sig till honom för att försöka rädda ansiktet genom att bombardera Syrien är inte i Storbritanniens nationella intresse.
  Robert Neild
  Cambridge

  • Trots de senaste katastrofala kostsamma insatser i Libyen, Irak och Afghanistan, har William Hague upprepade gånger visat att militärt ingripande skulle kunna vara på korten i Syrien, vilket utan tvekan skulle vara välkomna nyheter för den brittiska vapenindustrin. Men låt oss inte glömma att utländska delaktighet i att leverera vapen till Syrien har gjort Assad att åsamka den nuvarande outsägliga omänskliga grymhet på det syriska folket.
  Mabel Taylor
  Knutsford, Cheshire

  • Du rapporterar John Kerry som säger att kemiska vapen är ”världens mest avskyvärda vapen”. Jag vill inte att minimera dreadfulness av vad som har gjorts i Syrien, men vi får aldrig glömma bort det faktum att världens mest avskyvärda vapen är kärnvapen, och att den amerikanska regeringen är beredd att använda dem om det behövs.
  Richard Norman
  Canterbury, Kent

  • Användningen av kemiska vapen är beklagligt. Men USA har en lång och vanhedrande historia att skicka sådana vapen. Mellan 1962 och 1971 i USA använde 12,1 liter Agent Orange och cirka 20 miljoner liter av andra herbicider under Vietnamkriget. USA har också använt utarmat uran (DU) i det forna Jugoslavien, Afghanistan och Irak. En rapport från en holländsk fred grupp tidigare i år konstaterar att det fortfarande finns 300 platser i Irak förorenats av utarmat uran, som kommer att kosta $ 30m för att städa upp. DU föroreningar har resulterat i en ökning av cancer och fosterskador i den lokala befolkningen. Så hur trovärdig är det USA: s reaktion på Assads användning av kemiska vapen?
  Sasha Simic
  London

  Källa:
  The Guardian:
  http://www.theguardian.com/world/2013/aug/27/syria-problem-responsibility-to-protect
  (Översatt från Eng–>Swe med ”Google Translate”)

  • Peter Harold skriver:

   Ett starkt problem med det hela upplägget med en vedergällningsattack är att det inte finns några förstahandsuppgifter som bestyrker att Assad-regimen ligger bakom giftgasattacken. Man hänvisar till Läkare utan gränser, men inte ens de hade personal på plats.

   Sedan utspelet med att be Ban Ki Moon (apropå idioter) att kalla tillbaka inspektörerna därför att det var ”för sent” att studera händelsen. Detta är magstarkt.

  • Peter Harold skriver:

   Tydligen skall R2R utökas till att ”drabba” länder som utsätts för naturkatastrofer.

 5. Pingback: Omröstning om krig inställd. Segern är din, Ron Paul! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 6. Pingback: Nu tycks alla idioter önska att tredje världskriget bryter ut.. | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s