En hyllning till den islamska vetenskapen – propaganda från Saudiarabien?

Bästa läsare!

Vetenskapshistoria – det är tveklöst ett av mina favoritämnen. När lärde man sig om vad? De flesta av oss har nog säkert funderat på hur människan en dag kom på idén att koka och grilla sin mat, d.v.s. mänsklighetens första kontakt med det som idag kallas för livsmedelskemi. Var det en mammut som fastnade i en skogsbrand och sedan blev uppäten av stenåldersmänniskor? Någon har kanske svar, eller teorier, kring detta.

Från stenålder till islamsk kultur vill många hävda att steget inte är långt. Det är ett uttalande som till och med jag vill erkänna är lite väl elakt. Och det finns framför allt de som vill hävda att den islamska kulturen – med den islamska vetenskapsvärlden som ett framstående exempel – är betydligt bättre än sitt rykte. Sedan i somras kan man på Norsk Teknisk Museum se vandringsutställningen Sultans of Science: Islamic Science Rediscovered” [länk].

Med utgangspunkt i den gylne tidsalder for islams vitenskap fra omkring år 750, knyttet til kunnskapssentre som Bagdad, Cordoba, Kairo og Samarkand, viser utstillingen hvordan islamsk kultur bidro med oppdagelser og oppfinnelser innen vitenskap, teknologi og medisin.

Under de store islamske kalifatene ble vitenskap oppmuntret og støttet av forskjellige sultaner, som anerkjente vitenskapenes nytte og verdi i samfunnet og i kulturen.

Samtidig som impulser fra antikken ble videreutviklet i Europa i middelalderen, ble kunnskap fra de gamle grekerne foredlet innenfor islamsk kultur i møte med persisk og indisk vitenskap. Senere, i renessansen, da europeerne hentet fram den omfattende litteraturen fra antikken, avdekket de også den rike tradisjonen innen islamsk vitenskap, teknologi og medisin. Utviklingen av europeisk kultur var derfor direkte påvirket av islamsk kultur.

Ja, detta upplevs nog kanske som en pungspark i våra stolta västerländska skrev att vår europeiska kultur blivit direkt påverkad av den islamska. Utan islam hade vi fått en kulturellt fattigare renässans, eller kanske ingen alls, utan fortsatt att leva som barbarer.

Men stod islam verkligen för kreativiteten under denna tidsperiod? Jag har skrivit om detta ämne i ett tidigare blogginlägg som jag tyvärr inte hittar just nu. (Har man skrivit över 1700 poster – de flesta ganska långa, för långa – så är det väl förlåtligt att jag inte kan plocka fram den ur arkivet.) Min tes, och jag tycker (eller vill tycka) att jag argumenterade gott i den texten, är att islam genom sin roll som erövrare tillskansade sig en stor del av det som i den populärakademiska världen kategoriseras som ”islamsk vetenskap”. Ungefär som då Sovjetkommunismen tillgodogjorde sig kunskap och traditioner från de ockuperade länderna i Östeuropa, och absorberade dessa länders intelligentia (eller utplånade den med våld, both way will do).

Norsk Teknisk Museum har en mer fredlig definition av vad som skett i historien genom islam:

Islam er ikke bare en religion, men også en kultur. Kultur handler ikke bare om kunst, musikk eller litteratur, men også om kreativitet og innovasjon innen vitenskap, teknologi og medisin. Disse forbindelsene kan nå utforskes nærmere i utstillingen ”Sultans of Science” ved Teknisk museum.

Det är i o f s bra att vi från officiellt håll – om än från Norge – fått svart på vitt att islam inte bara är en religion. Sålunda skall det vara lika giltigt att kunna tala både negativt och positivt om islam, och göra det förstnämnda utan anklagelser om blasfemi. På det norska tekniska muséet är det idel positiva omdömen och fenomenen kopplas samman: ”Islam – kreativitet – innovasion – vetenskap – teknologi – medicin”. I sak behöver detta inte vara falskt, men lek med tanken om någon skapat en utställning om tysk forskning, teknologi och kultur med inriktning på tidsepoken 1931-1939. Utvecklingen av smärtstillande läkemedel gjorde ett skutt framåt i det landet under den tiden; infrastrukturen med autobahn hade inte sin like i Europa; inom aeronautiken gick man från dubbeldäckare till långdistansraketer (om än att de inte flög förrän efter 1939). De flesta skulle – med en grimas som avslöjar en känsla av obehag – försöka påpeka att de flesta framstegen inom innovationsområdet gjordes TROTS nazisterna och inte tack vare dem. Den diskussionen kan vi ta vid ett annat tillfälle, men på samma sätt skulle de vetenskapliga framstegen inom islam lika gärna ha ägt rum TROTS denna politiskt orienterade religionskultur. Och det är vad jag vill hävda genom dagens bloggpost.

Ett argument för min slutsats är att det inte var religionen islam per se som skapade grokraft åt vetenskapliga grubblerier och genialiska resultat. Istället finner vi den kopplad till den arabiska utbredningen. Arabernas religion – islam – var på den tiden som vandringsutställningen handlar om tolerant till kunskapsinsamling på samma sätt som den var tolerant till att ta land och andra kulturutövarens egendomar i sitt anspråk. När denna absorbationsförmåga – att kunna teckna av/pränta ner de kunskaper som tagits fram av persier, greker, egyptier, morerna, assyrierna och araber samt från andra avlägsnare nationer – kombinerades med spridandet av erövrad kunskap så uppstod den typiska framgångsfaktor som vi upplever idag med vår egen tids IT-revolution där vem som helst som är uppkopplad kan författa och publicera sina tankar och idéer. För de länder som erövrats av araberna (som krigade i Allahs namn) fanns inga andra val än att dela med sig av sin vetenskap och underkasta sig de läror som varje undersåte i kalifatet måste följa. Och alltjämt återstod samhällen med behov av tekniska och vetenskapliga lösningar, fast inte därför att koranen krävde det.

Man får inte heller glömma att det som i våra dagar är jämförbar med vår egen tids föreställning av vetenskap när vi betraktar arabiska ritningar över mekanik, listor över kemikalier och deras egenskaper, etc, föregicks av en annan för oss överflödig vetenskap, nämligen astrologin. Det är lyckligt att den arabiska kulturen lyckades utveckla en vurm för det som sedermera blev en nyttig vetenskap, under stundom baserad på emperi, från att ha börjat som vidskeplig granskning av himlakropparna för att t.ex. ge de arabiska härskarna vägledning i sina krigsplaner mot grannländerna. Ty även om vi – eller snarare utställarna i Norge – fokuserar sig på ”islamsk vetenskap” så löpte detta parallellt med erövringskrig från tiden före den tidsepok man belyser (c:a år 750) och framåt. Och vi ser också att många av de betydelsefulla vetenskapsmän som facklitteraturen om islamsk vetenskap beskriver levde i länder långt bort från Arabien. Vilket än en gång är ett lysande exempel på hur bra det är med fri information. Ändå är det på sin plats att påpeka att den arabiska politiken byggde på vad vi idag kallar för imperialism och kolonialism, med allt vad det betyder av krig, blodsutgjutelse och förföljelse.

Eftersom jag inte beskådat nämnda utställning i Norge skall jag undvika att vara alltför kategorisk avseende dess innehåll. Men jag ber att här få referera till Paul Chaffeys blogg; innehavaren har besökt utställningen på Teknisk Museum, och han hade ett positivt intryck. Han, liksom undertecknad, anser att det är lika korrekt att använda termen ”Den arabiska guldåldern” för att beskriva de framsteg som skedde inom flera vetenskapsområden. Men han ställer också en intressant fråga: Vad var det som fick den arabiska guldåldern att upphöra, och dö ut precis som den romerska och den grekiska högkulturen gjort?

Det finns skäl att ifrågasätta den akademiska trovärdigheten i utställningen av ”Sultans of Science”. Och det finns också skäl att ifrågasätta syftet med den.

*

Läsaren har här säkert räknat ut att jag med denna bloggpost är ute efter att förringa islams betydelse för den vetenskapliga utvecklingen. Och slutsatsen är inte helt fel; jag vill inte beskriva våra upptäckter av främmande kontinenter, upptäckten av vaccinet, uppfinnandet av ångmaskiner och atomkraften för kristendomens guldålder. Religionen har förvisso genom historien haft en samhällsadministrativ roll, och den har ömsom främjat och ömsom bekämpat vetenskapen. Men jag finner ingen anledning att betrakta islam på ett mer gynnsamt sätt. Och jag skall förklara varför.

När Norsk Teknisk Museum – kanske av politiskt korrekta skäl – visar upp vandringsutställningen ”Sultans of Science: Islamic Science Rediscovered” så framstår upplägget i mina ögon som en PR-kampanj för islam – man beskriver islam som en idyllisk grogrund för vetenskapen och för konsten. Ser vi till hur islam fungerar i vår egen tid blir jag oerhört skeptisk till denna bild…

Med tanke på att utställningens material tagits fram av  Research House for Islamic Studies & Heritage Revival i Dubai och det saudiska King Abdullah University of Science and Technology och presenterats av MTE Studios som utför uppdrag direkt från den saudiska regimen finns det all anledning att ifrågasätta den vetenskapliga objektiviteten i utställningen. Fast Norsk Teknisk Museum gör det inte, snarare tvärtom. Inför utställningen stängde man ner sin Facebook-sida, sannolikt för att inte ge utrymme åt kritik. När sidan öppnades igen skrev Norsk Teknisk Museum att man välkomnade debatt men om någon ”bedriver osaklig debatt” så avsåg muséet att abuse-anmäla FB-användarna till Facebook förutom att plocka bort inläggen!

Vetenskapshistoria är intressant. Utställningar som uppfyller arrangörens motiv att sprida propaganda är också intressant; inte i sig själv, utan därför att den brukar locka fram kompetenta kritiker som – utan några förhoppningar om rättelse, men för att stilla sina egna samveten som jag själv – tar bladet ur mun och presenterar en möjligtvis sannare bild än den som institutionen lagt för sin publik. En sådan kritiker är Peter BetBasoo, en av grundarna till Assyrian International News Agency. Han reagerade på ett anförande av Hewlett-Packards VD Carly Fiorina som hyllade den arabiska civilisationens historia. Det föranledde BetBasoo att på punkt efter punkt nyansera eller korrigera talaren:

Arabs and Muslims appeared on the world scene in 630 A.D., when the armies of Muhammad began their conquest of the Middle East. We should be very clear that this was a military conquest, not a missionary enterprise, and through the use of force, authorized by a declaration of a Jihad against infidels, Arabs/Muslims were able to forcibly convert and assimilate non-Arabs and non-Mulsims into their fold. Very few indigenous communities of the Middle East survived this — primarily Assyrians, Jews, Armenians and Coptics (of Egypt).

Having conquered the Middle East, Arabs placed these communities under a Dhimmi (see the book Dhimmi, by Bat Ye’Or) system of governance, where the communities were allowed to rule themselves as religious minorities (Christians, Jews and Zoroastrian). These communities had to pay a tax (called a Jizzya in Arabic) that was, in effect, a penalty for being non-Muslim, and that was typically 80% in times of tolerance and up to 150% in times of oppression. This tax forced many of these communities to convert to Islam, as it was designed to do.

You state, “its architects designed buildings that defied gravity.” I am not sure what you are referring to, but if you are referring to domes and arches, the fundamental architectural breakthrough of using a parabolic shape instead of a spherical shape for these structures was made by the Assyrians more than 1300 years earlier, as evidenced by their archaeological record.

You state, “its mathematicians created the algebra and algorithms that would enable the building of computers, and the creation of encryption.” The fundamental basis of modern mathematics had been laid down not hundreds but thousands of years before by Assyrians and Babylonians, who already knew of the concept of zero, of the Pythagorean Theorem, and of many, many other developments expropriated by Arabs/Muslims (see History of Babylonian Mathematics, Neugebauer).

You state, “its doctors examined the human body, and found new cures for disease.” The overwhelming majority of these doctors (99%) were Assyrians. In the fourth, fifth, and sixth centuries Assyrians began a systematic translation of the Greek body of knowledge into Assyrian. At first they concentrated on the religious works but then quickly moved to science, philosophy and medicine. Socrates, Plato, Aristotle, Galen, and many others were translated into Assyrian, and from Assyrian into Arabic. It is these Arabic translations which the Moors brought with them into Spain, and which the Spaniards translated into Latin and spread throughout Europe, thus igniting the European Renaissance.

By the sixth century A.D., Assyrians had begun exporting back to Byzantia their own works on science, philosophy and medicine. In the field of medicine, the Bakhteesho Assyrian family produced nine generations of physicians, and founded the great medical school at Gundeshapur (Iran). Also in the area of medicine, (the Assyrian) Hunayn ibn-Ishaq’s textbook on ophthalmology, written in 950 A.D., remained the authoritative source on the subject until 1800 A.D.

In the area of philosophy, the Assyrian philosopher Job of Edessa developed a physical theory of the universe, in the Assyrian language, that rivaled Aristotle’s theory, and that sought to replace matter with forces (a theory that anticipated some ideas in quantum mechanics, such as the spontaneous creation and destruction of matter that occurs in the quantum vacuum).

One of the greatest Assyrian achievements of the fourth century was the founding of the first university in the world, the School of Nisibis, which had three departments, theology, philosophy and medicine, and which became a magnet and center of intellectual development in the Middle East. The statutes of the School of Nisibis, which have been preserved, later became the model upon which the first Italian university was based (see The Statutes of the School of Nisibis, by Arthur Voobus).

When Arabs and Islam swept through the Middle East in 630 A.D., they encountered 600 years of Assyrian Christian civilization, with a rich heritage, a highly developed culture, and advanced learning institutions. It is this civilization that became the foundation of the Arab civilization.

You state, “Its astronomers looked into the heavens, named the stars, and paved the way for space travel and exploration.” This is a bit melodramatic. In fact, the astronomers you refer to were not Arabs but Chaldeans and Babylonians (of present day south-Iraq), who for millennia were known as astronomers and astrologers, and who were forcibly Arabized and Islamized — so rapidly that by 750 A.D. they had disappeared completely.

You state, “its writers created thousands of stories. Stories of courage, romance and magic. Its poets wrote of love, when others before them were too steeped in fear to think of such things.” There is very little literature in the Arabic language that comes from this period you are referring to (the Koran is the only significant piece of literature), whereas the literary output of the Assyrians and Jews was vast. The third largest corpus of Christian writing, after Latin and Greek, is by the Assyrians in the Assyrian language (also called Syriac; see here.)

You state, “when other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them, and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from past civilizations, this civilization kept the knowledge alive, and passed it on to others.” This is a very important issue you raise, and it goes to the heart of the matter of what Arab/Islamic civilization represents. I reviewed a book titled How Greek Science Passed to the Arabs, in which the author lists the significant translators and interpreters of Greek science. Of the 22 scholars listed, 20 were Assyrians, 1 was Persian and 1 an Arab. I state at the end of my review: “The salient conclusion which can be drawn from O’Leary’s book is that Assyrians played a significant role in the shaping of the Islamic world via the Greek corpus of knowledge. If this is so, one must then ask the question, what happened to the Christian communities which made them lose this great intellectual enterprise which they had established. One can ask this same question of the Arabs. Sadly, O’Leary’s book does not answer this question, and we must look elsewhere for the answer.” I did not answer this question I posed in the review because it was not the place to answer it, but the answer is very clear, the Christian Assyrian community was drained of its population through forced conversion to Islam (by the Jizzya), and once the community had dwindled below a critical threshold, it ceased producing the scholars that were the intellectual driving force of the Islamic civilization, and that is when the so called “Golden Age of Islam” came to an end (about 850 A.D.).

Islam the religion itself was significantly molded by Assyrians and Jews (see Nestorian Influence on Islam and Hagarism: the Making of the Islamic World).

Arab/Islamic civilization is not a progressive force, it is a regressive force; it does not give impetus, it retards. The great civilization you describe was not an Arab/Muslim accomplishment, it was an Assyrian accomplishment that Arabs expropriated and subsequently lost when they drained, through the forced conversion of Assyrians to Islam, the source of the intellectual vitality that propelled it. What other Arab/Muslim civilization has risen since? What other Arab/Muslim successes can we cite?

You state, “and perhaps we can learn a lesson from his [Suleiman] example: It was leadership based on meritocracy, not inheritance. It was leadership that harnessed the full capabilities of a very diverse population that included Christianity, Islamic, and Jewish traditions.” In fact, the Ottomans were extremely oppressive to non-Muslims. For example, young Christian boys were forcefully taken from their families, usually at the age of 8-10, and inducted into the Janissaries, (yeniceri in Turkish) where they were Islamized and made to fight for the Ottoman state. What literary, artistic or scientific achievements of the Ottomans can we point to? We can, on the other hand, point to the genocide of 750,000 Assyrians, 1.5 million Armenians and 400,000 Greeks in World War One by the Kemalist “Young Turk” government. This is the true face of Islam.

Arabs/Muslims are engaged in an explicit campaign of destruction and expropriation of cultures and communities, identities and ideas. Wherever Arab/Muslim civilization encounters a non-Arab/Muslim one, it attempts to destroy it (as the Buddhist statues in Afghanistan were destroyed, as Persepolis was destroyed by the Ayotollah Khomeini). This is a pattern that has been recurring since the advent of Islam, 1400 years ago, and is amply substantiated by the historical record. If the “foreign” culture cannot be destroyed, then it is expropriated, and revisionist historians claim that it is and was Arab, as is the case of most of the Arab “accomplishments” you cited in your speech. For example, Arab history texts in the Middle East teach that Assyrians were Arabs, a fact that no reputable scholar would assert, and that no living Assyrian would accept. Assyrians first settled Nineveh, one of the major Assyrian cities, in 5000 B.C., which is 5630 years before Arabs came into that area. Even the word ‘Arab’ is an Assyrian word, meaning “Westerner” (the first written reference to Arabs was by the Assyrian King Sennacherib, 800 B.C., in which he tells of conquering the “ma’rabayeh” — Westerners. See The Might That Was Assyria, by H. W. F. Saggs).

Even in America this Arabization policy continues. On October 27th a coalition of seven Assyrian and Maronite organizations sent an official letter to the Arab American Institute asking it to stop identifying Assyrians and Maronites as Arabs, which it had been deliberately doing.

There are minorities and nations struggling for survival in the Arab/Muslim ocean of the Middle East and Africa (Assyrians, Armenians, Coptics, Jews, southern Sudanese, Ethiopians, Nigerians…), and we must be very sensitive not to unwittingly and inadvertently support Islamic fascism and Arab Imperialism, with their attempts to wipe out all other cultures, religions and civilizations. It is incumbent upon each one of us to do our homework and research when making statements and speeches about these sensitive matters.

I hope you found this information enlightening.

Min bloggpost är redan nu extremt lång, så jag sätter streck för mitt bidrag denna gång. Läsaren får tolka min postning efter behag i ett spektra från ”galopperande islamofobi” till en genuin kunskapstörst och hängivelse åt vetenskapshistoria och det ständiga sökandet efter sanningen i historien och nuet. Jag bryr mig inte om den sämre kritiken. Och det är icke mig ni skall döma, utan hellre hur vetenskapshistorien i allmänhet presenteras och islam i synnerhet.

I rest my case.

Hälsar eder Peter Harold

_________________________________________

Källor:
http://www.tekniskmuseum.no/vitensenteret/utstillinger/sultans-of-science
http://frontpagemag.com/2013/bruce-bawer/islamic-science/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/18/nick-cohen-british-museum-hajj-saudi%20
http://www.osloby.no/oslopuls/kunst_og_scene/Det-svinger-av-kunnskapens-sultaner-7232167.html#.UeFRfY30GSp
http://www.gluefox.com/komment/defwest.shtm
http://sheikyermami.com/islamic-science-or-islamic-propaganda/

Detta blogginlägg komponerades till tonerna från Pink Floyd och deras spelning på Earls Court år 1973, samma år som deras succéalbum ”Dark Side of the Moon” gavs ut. Håll till godo!

SvD mars 2014: ”När islam bar upplysningens fana” Skrattretande.

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Religion, Teknik & forskning. Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till En hyllning till den islamska vetenskapen – propaganda från Saudiarabien?

 1. Läsare skriver:

  Mmmmm, nog har muslimerna haft en stor period med fantastiska byggnader och så. Litteratur och musik. Lite vetenskap. Har för mig att de låg långt framme inom medicin. Sedan vet jag inte vad som hände (kan spekulera i utdrivna ur Europa bl.a) men kan gissa att det kom svaga ledare, splittring osv. Intet nytt under solen där. Men ja, nog skulle det vara intressant att gräva i varför det tog slut. Och vad som kom efter 1300-talet (som nämns i en av länkarna). Jo Taj Mahal, det byggdes väl på 1600-talet. Men vetenskapsmässigt ….
  .
  Ska jag vara elak så bygger inte muslimerna här idag inte ens sina egna moskeer av budgetarna att döma. Ens enklare sådana. Jag har bl.a följt en intressant debatt i Umeå om problemen muslimerna har med käbbel och försvunna pengar. Fick mig förtäljt att Jehovas Vittnen där (och annorstädes tydligen) byggde sin Rikets Sal plus sammankomstlokal med sin egen arbetskraft. De är vadå, 15-20 000 i hela landet? Hur som hest, någon föreslog i kommentarsfälten att muslimerna kunde köpa Rikets Sal då den var till salu billigare än vad de tänkt sig att bygga mindre för. Och vad bra för integrationen att det inte finns någon separat avdelning för kvinnorna …. 🙂

  • Peter Harold skriver:

   Det öppna brevet (engelsk text) tycker jag beskrev väldigt bra hur den arabiska kulturen absorberade kunskap från omvärlden och de länder man erövrade. Att den arabiska kulturen stagnerade kan ju bero på att den föll för sin egen tyngd, på samma sätt som EU kommer implodera. 😉

   • Anna C skriver:

    Det var definitivt inte islam som inspirerade kulturella och tekniska innovationer. Det var trots islam. Islam är en parasitär erövrarideologi. När de erövrade har islamiserats (dvs sitter och gungar och rabblar texter de inte förstår) då stagnerar samhället. Jag är så trött på detta tjat om islams guldålder. Den har aldrig existerat, den är en synvilla.

    • Peter Harold skriver:

     Ja, det där gungandet och rabblandet har fått även mig att fundera på vad som rör sig inne i deras huvuden. Skräck? Skräck inför Allah eller kanske skräck för att få stryk om man inte kan recitera verserna korrekt? Helt klart måste rädsla vara en bärande komponent hos dessa människor, annars skulle de ha bejakat människans längtan efter frihet för länge sedan.

 2. kallepelle skriver:

  Läsare Du tror väl inte att de skulle avstå från att bygga sitt kvinnofängelse genast efter tillträdet? Det norska tekniska museet (NTM) har trampat på en propagandamina och sprängt sig själv i luften drivet av sin äckliga politbyråkorrekthet! Skicka tilllbaka lögnutställningen – lägg ner!
  Det finns ett berömt tal av en Stormufti (finns det fler än en?) en egyptier. Han klandrar sina trosbröder för lättja och dumhet. Säger ungefär Ni vill gärna köra Mercedes och flyga Boeing men faktum är att vi är helt beroende av västerlänningarna. Vi kan inte en försörja oss själva längre!

  Komplimang till Hr Harold för ännu ett värdefullt scoop! Har Du sett att Livendal livat upp SvD? Gårdagens huvudledare skriven av den begåvade och snygga Maria Ludvigsson är ett avfall från och en frontalattack på på DEN HELIGA KLIMATALARMISMEN. Väl timat när dessa lögnprofeter i veckan nu kommer för att introducera sin femte mosebok kallad AR5 för oss alla. De har gjort ett gott val av plats för eventen för den svenska publiken är nog den mest lättlurade. Vi kommer nog att matas med en tsunami av klimatlögner värdig den saudiska lögnpropagandan som fällde NTM!

  • Peter Harold skriver:

   Ja. Det vågar inte sägas, men den ekonomiska krisen inom EU har förstärkts av klimatalarmismen. Den tyngre industrin är hårt drabbad, och vi har bara sett början. Det är inte troligt att utvecklingen kommer kunna vändes ens med en kritisk SvD-ledare i veckan. We are complete fucked up.

 3. Bengt Hesdorf skriver:

  Vet inte riktigt i vilket av dina inlägg jag skall publicera detta.
  Men den ”information” som finns verkar rellevnat.
  Så jag vill gärna dela med mig av detta:
  (Pass på, det är en lång kommentar)

  ”PAKISTANI NATIONAL TV REVEALS THAT OBAMA’S CLAIM TO HAVE KILLED OSAMA BIN LADEN IS “AN AMERICAN HOAX.” — Paul Craig Roberts
  September 16, 2013 | Categories: Articles & Columns | Tags: an American hoax, bin Laden’s death a fake, osama bin laden, Pakistani National TV, SEAL Team 6, |  Print This Article
  PAKISTANI NATIONAL TV REVEALS THAT OBAMA’S CLAIM TO HAVE KILLED OSAMA BIN LADEN IS “AN AMERICAN HOAX.”
  By readers’ request, this is a reposting of a translation of a Pakistani National TV interview with an eyewitness to the alleged SEAL Team Six attack that allegedly killed Osama bin Laden. I made the translation available two years ago in an article prior to the creation of this website.
  Before you believe “your” government’s lies about Syria, remember “your” government’s lies about Saddam Hussein’s “weapons of mass destruction.” Remember Washington’s lies about the Gulf of Tonkin that unleashed the Vietnam war. Remember the lies about Gaddafi and Libya. Remember the lies about 9/11, the lies about the murders of JFK, Robert Kennedy, and Martin Luther King. Remember the Northwoods Project that the Joint Chiefs of Staff wanted President John F. Kennedy to embrace.
  The Northwoods project called for shooting down US airliners, shooting down people on the streets of Miami and Washington, D.C., and strafing Cuban refugee boats in order to blame Castro and build public support for regime change in Cuba. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods
  Sound familiar? Sound like regime change in Iraq, Libya, Syria?
  The top secret Operation Northwoods plot against Cuba and the American people was officially released and is available online, as are numerous histories of the proposal by the US Joint Chiefs of Staff to kill Americans in order to create support for invading Cuba. Keep this established fact in mind before you again repeat the gullible and reassuring statement: “our government wouldn’t kill its own people.”
  Try to find any of Washington’s agendas about which the government spoke truthfully. The US government is so enamored of its secret agendas that Washington never speaks truth. Keep in mind that Washington’s 12 years of wars, which have doubled the US national debt and left the federal government without the means to help the rising number of Americans whose jobs have been given to foreigners and whose homes are foreclosed, have their origin in 9/11, the investigation of which was prevented by the White House.
  After resisting for one year the pressure from 9/11 family members for an investigation, the White House created a political panel to listen to the government’s line and to write it down in the 9/11 Commission Report, a report promptly disavowed by both co-chairmen of the commission and the chief legal advisor, all of whom described the 9/11 commission as “set up to fail.”
  The Obama regime has shown no interest in investigating how the most powerful national security state of all time, a Stasi police state that spies on the entire world, could be defeated by a few Saudi Arabians, who had no support from any government or any intelligence service, or why instead of a real investigation, the Bush White House chose an orchestrated cover-up.
  The US government’s claim to have killed bin Laden has a zero probability of being true. According to Pakistani eye witnesses to the attack on the alleged Osama bin Laden compound in Pakistan, the Obama regime’s claim is simply more theater, more lies.
  In this interview from Pakistani National TV you can learn about your government’s lies about killing Osama bin Laden.
  Pakistan TV Report Contradicts US Claim of Bin Laden’s Death — Paul Craig Roberts
  http://www.globalresearch.ca/pakistan-tv-report-contradicts-us-claim-of-bin-laden-s-death/25915
  August 6, 2011
  In my article, “Creating Evidence Where There Is None,” http://www.paulcraigroberts.org/2011/08/05/creating-evidence-where-there-is-none/ about the alleged killing of Osama bin Laden by a commando team of US Seals in Abbottabad, Pakistan, I reported a Pakistani National TV interview with Muhammad Bashir, who lives next door to the alleged ”compound” of Osama bin Laden. I described the story that Bashir gave of the ”attack” and its enormous difference from the story told by the US government. In Bashir’s account, every member of the landing party and anyone brought from the house died when the helicopter exploded on lift-off. I wrote that a qualified person could easily provide a translation of the interview, but that no American print or TV news organization had reported or investigated the interview of Muhammad Bashir by Pakistani National TV.
  An attorney with a British Master of Laws degree in international law and diplomacy, who was born in Pakistan, provided the translation below. He writes: ”I have no problem with being identified as the translator, but would prefer to remain anonymous.”
  The translator provides these definitions and clarifications:
   ”Gulley” is generally referred (in Urdu) to a sidewalk or pavement. Also for the space between two houses.
  “kanal” is a traditional unit of land area, so that one kanal equals exactly 605 square yards or 1/8 Acre; this is equivalent to about 505. 857 square meters.
  Muhammad Bashir refers to himself as ”We”. This is common respectable language for the self; to use the plural term instead of singular. The English language equivalent would be the ”Royal, We”.
  Urdu is the national language and lingua franca of Pakistan.
  The translator:
  I have translated the entire text of the video. 
  I have tried my best to keep words in a chronological order, but in some cases this is not possible, as in translation words must be replaced in reverse order to make sense! However, I have had to put a few words in brackets to clarify meaning. If you want to ask about any section—please supply time stamp and I will supply a contextual text.  
  Video Transcript:  
  Welcome back!—Muhammad Bashir, Abotabad Area, Bilal Town resident, Looks like an ordinary person, but he is no ordinary person! Muhammad Bashir, lives in Abotabad’s, Bilal Town Opposite Bin Laden’s House. 
  Night of 2nd May Muhammad Bashir was on the roof of his house, whereupon, the entire OBL, American operation was seen with his own eyes.
  Last night, when our team was in Abotabad, Bilal Town, near OBL house, Muhammad Bashir approached me and said that:
  “Sister, I want to tell you something that is a great burden on my heart and conscience”—Listen to what he said:  
  00: 59 Muhammad Bashir: I. . today. . . would like to comment about todays Abotabad operation events, until now, what I am about to say, no person has said.
  01: 08: Reporter: But, Muhammad Bashir sahib appeared frightened. While speaking to me, Muhammad Bashir sahib phoned his relative; leader, M. E. A. of Jamaat-e-islami, Abotabad, Abdul Razaq Abaasi on the phone.
  01: 21: reporter: Tell me your name and where do you live?
  Muhammad Bashir: —One minute, first I need to speak to him. . . I am going to give an interview, a complete interview. Shall I give a complete interview or half?
  Reporter: Complete!—complete!
  Muhammad Bashir: I first need to phone him, I need to speak to him
  Reporter: I could of. . .
  01: 39: Reporter: Muhammad Bashir sahib, on that night’s events of the American operation, that took place, he expressed such comments about circumstances that have never been expressed before, therefore, we checked his ID card, his place of residence and we can confirm that he definitely lives there and we also approached senior politicians and asked about him, after hearing his comments, we were amazed—now you watch what he said.
  01: 57: Muhammad Bashir: The events that happened are thus; we were awake, we were not asleep.
  02: 00: Muhammad Bashir: a Helicopter came, and circled and dropped some people there.
  02: 07: Muhammad Bashir: in that house. . . where they are saying, Osama lives here; on that house’s roof, they dropped people, after that, the helicopter returned and went back.
  02: 16: Reporter: How many people were they?
  02: 18: Muhammad Bashir: They were ten, twelve people
  02: 20: Muhammad Bashir: After that it left and for approximately 20 minutes, there behind us, on those mountains, it kept going around, the top of the mountains.
  02: 27: After 20 minutes, it returned. When it returned, at that time there were TWO more helicopters arrived. One came from the West and one came from the North. When it approached for landing, after that. . .
  At this point; Video cut and resumed:
  02: 41: Muhammad Bashir: that helicopter, there was an explosion within it and there was fire within it, immediately, we came out and arrived there. When we arrived, the helicopter was on fire, it was burning. After that, about twenty minutes later the Army arrived, the police arrived. They moved all of us back. . .
  03: 04: Muhammad Bashir: . . . and all the people inside it, all of them. . . we think; if Osama was inside it, or inside this house—then who took him to the Americans?
  03: 16: Muhammad Bashir: Because America. . . the helicopters that America is saying; IT carried out the operation. If America did this operation and it’s army came and it’s helicopter came, then that helicopter that came from the American’s, within that, all the people that came, those people with the explosion were finished, got destroyed!
  03: 35: Muhammad Bashir: Within it, there was fire, those people, all of them died!
  03: 39: and if Osama was there, they would have put him in the helicopter. Obviously, if the helicopter caught fire, Osama could have died there. If their own people were gone, (dead) so could have Osama. After that, the fallen helicopter was destroyed after this, how can Osama be, with them in America? this is a strange thing!
  Video cut & resumes
  03: 59: Muhammad Bashir: They are saying we killed Osama here. After that, they picked him up and took him away.
  04: 04: Muhammad Bashir: PICKED HIM UP AND TOOK HIM AWAY—how did they do this? This, what we are thinking!
  04: 07: Muhammad Bashir: The Americans’ helicopter that came, that fell here and got destroyed!
  04: 09: Reporter: There was only ONE helicopter?
  04: 11: Muhammad Bashir: ONE helicopter landed down here, the second helicopter came from above and went towards Mansera.
  It did not land. No second helicopter landed!
  04: 20: Only ONE helicopter, that first dropped it’s passengers, the SAME returned to pick the people and there was an explosion within it.
  04: 27: Reporter: People were inside it?
  04: 29: Muhammad Bashir: People were inside it!
  04: 30: Reporter: How do you know this?
  04: 32: Muhammad Bashir: These people, we seen them all.
  04: 34: Reporter: In the helicopter. . . you saw dead people?
  04: 36: Muhammad Bashir: We saw dead people!
  04: 38: Reporter: How many people?
  04:39: Muhammad Bashir: This, we could not count, within the compound there was fire.
  04: 43: Muhammad Bashir: and we. . . the gate was open, we entered the gate, at that time the Army had not arrived.
  04: 48: Muhammad Bashir: Police had not arrived. Some people from the agencies, were present, but they did not prevent anybody, they kept entering, every person was looking , now, nobody is saying, but everyone from the mohalla (neighbourhood) and all the people present from the mohalla arrived first. We saw the gate open, we entered inside, saw the burning helicopter, the people inside were dead. After that everything was lifted. Now, there is nothing there!
  05: 16: Reporter: How many dead bodies did you see?
  05: 18: Muhammad Bashir: Look, you cannot count, the dead bodies were in pieces everything else was broken pieces, some here, some there, some broken, some half, some like this.
  05: 27: Reporter: Tell me fully—what happened?
  06: 30: Reporter: Tell me the full events
  05: 31: Muhammad Bashir: I told you, this is. .
  .
  05: 32: Reporter: You did not. . . I cannot believe this, that’s why.
  05: 36: Muhammad Bashir: Look, what I have said—that’s it!
  Video Cut!
  05: 39: Reporter: When you saw the American craft, (Helicopter) what did you think, why they came here?
  05: 42: Muhammad Bashir: We thought. . . this is it. . . why did they came? we thought why did they come? maybe. . we. . . did not expect them to do anything, we thought maybe our Army is arriving at some centre and the army people were sleeping, there was no explosions or events taking place, nothing was happening, everybody was sleeping, for 20 minutes or so. . .
  06: 05: Reporter: The craft landed in front of your house, how did you feel about this?
  06: 08: Muhammad Bashir: I thought. . just. . . understand. . . imagine. . we thought we’re dead!
  Video cut:
  06: 13: Reporter: But, how did the Americans return?
  06: 16: Muhammad Bashir: This is what I am saying; their Craft came and the helicopter was destroyed, HOW, could they return?
  06: 22: Reporter: Tell me this; you say, that you saw the dead bodies yourself. . . .
  06: 25: Muhammad Bashir: one more thing, Madam, may I tell you; The people who were dropped from the craft, That walkway . . . that . . where our gates are. . . they banged them hard. . . and shouted. . . don’t come out. . . don’t do this, don’t do that, if you come out you will be shot. . we will do this, we will do that, all the people who were dropped, all of them spoke Pashtu
  (Afgahni Language)—Pakhtun!
  06: 49: Reporter: Who were these people?
  06: 49: Muhammad Bashir: This I do not know! Those who were dropped from the craft (helicopter), those people.
  06: 54: Reporter: This, somebody else told me—that they spoke Pashtu.
  06: 57: Muhammad Bashir: They WERE Pashtun! we do not know if they were working for the Americans, we do not know if they were working for Pakistan, we do not know if they were army people or civilian, what people, BUT they SPOKE PASHTU!
  07: 07: Reporter: You said you heard they were asking for Osama?
  07: 09: Muhammad Bashir: No, they didn’t ask me about Osama, they just said, do not come out, if you come out from your house, we will shoot you!
  07: 16: Reporter: Were these Pakistani people?
  Muhammad Bashir: who?
  07: 18: Reporter: The ones who were saying that if you come out, we will shoot you.
  07: 20: Muhammad Bashir: They said that in Pashtu!
  07: 22: Reporter: so did they. . were you coming out. . . exactly where were you, where was you standing when this happened?
  07: 26: Muhammad Bashir: Inside the house, on top of the roof, I was not in the house, just on top of the (flat)roof
  07: 29: Reporter: from Above the roof these people in the helicopter. . .
  07: 30: Muhammad Bashir: I was on the roof, lying down, on the roof,lying and watching this and what was happening
  07: 37: Reporter: Fear, was you not afraid? did you not think to phone someone?
  07: 40: Muhammad Bashir: From the house, They were calling me from downstairs, the children were calling me, come down, come down, and I told them stop making noise! go into your rooms, I am watching what is happening. Afterwards, I found out about this, that, Osama was killed here!
  07: 53: Reporter: How did you get inside? (the compound)
  Muhammad Bashir: where?
  Reporter: when there was fire.
  Muhammad Bashir: the gate was open, when there was fire, the gate was open.
  08: 02: Reporter: The house gate was open?
  08: 03: Muhammad Bashir: The outer gate, the big gate, was open.
  08: 06: Reporter: You came from upstairs to downstairs?
  08: 08: Muhammad Bashir: I came down, from my own house into the gulley, I didn’t go alone inside the other house, 200 other people went inside! Everybody saw it!
  08: 15: Reporter: All 200 saw the dead bodies?
  08: 17: Muhammad Bashir: Everybody saw this. Whoever went inside they saw everything!
  08: 20: Reporting: the events at that time that are in your mind, please express them.
  08: 28: Muhammad Bashir: I have told you this and this, in my mind, this is what I have seen, when we were there, when we entered the gate, When the helicopter exploded, it scattered everywhere, one piece fell over there, one fell here, one here, a lot of pieces fell in the gulley outside, they reached up to the gulley and our house and also some pieces managed to reach onto my roof. so, the area of the open space there (in front of the house) is about four Kanal in size. It is a very large compound. You cannot see all of it from one location. Four Kanal is a big area, only in a small area you could possibly see everything. There I saw some people, in broken pieces, someone’s leg, someone’s arm, someone’s torso, someone’s head. Beside this, I did not see intensely, who are they, how are they, because I thought that one of our own craft had fallen and the people within it were our own people. Because they spoke Pashtu they could be pakistani.
  09: 35: Muhammad Bashir: but language does not necessarily mean. . by speaking it. . . the American language could be spoken, the agents can speak all sorts of languages. It could be that it is the American army and they could speak Pashtu and the people would think that it is our own people.
  09: 54: Reporter: Seeing the dead bodies—did you not feel fear?
  09: 57: Muhammad Bashir: But we were thinking about ourselves at the time, but seeing the dead bodies who felt frightened?
  10: 00: Reporter: When you went inside, what did you do after that, how did you come out?
  10: 02: Muhammad Bashir: we came out, our Army reached there, when the army arrived, they moved all the people back. Move aside, move aside! So we moved aside. Then they closed the area down.
  10: 13: Reporter: did Rais see this?
  Muhammad Bashir: What?
  Reporter: where was your cousin?
  10: 18: Muhammad Bashir: My cousin was at that time in the house.
  10: 20: Reporter: Did he go with you?
  10: 21: Muhammad Bashir: He was with me, but I did not notice when he was picked up.
  10: 28: Reporter: Has he returned yet?
  10: 29: Muhammad Bashir: Yes, he has returned. They picked him up and took him away.
  10: 32: Reporter: What is he saying?
  10: 34: Muhammad Bashir: I have not met him yet, he is at home they will not let him come out, we are not allowed to visit him, they will not let him come out. We have not met.
  10: 40: Reporter: You was not able find out, but since when have you been allowed out.
  10: 45: Muhammad Bashir: I did not go home, by going home. . .
  Reporter: You have seen the fire you have seen the bodies how long did you stay there?
  Muhammad Bashir: approximately, after five or six minutes, I left and came out. . five, six minute. . what happened . . . . the reason we left, was that after we entered, there was another small explosion, I do not know if the engine fail and there was another fire, it was a small explosion, after this explosion all the people ran out.
  11: 06: Muhammad Bashir: when we went out, nobody let us go back in again.
  11: 11: Reporter: Besides you, why is nobody else saying these things? why are you alone in this?
  11: 16: Muhammad Bashir: Look, what we have seen, that is what we are saying and we are speaking for this reason that, we are sad that such humble and nice people of our town, that has never seen such events, no fighting, no arguments, no animosity, No murders, such nice people of ours in this town and they have been branded as terrorists.
  11: 43: Reporter: Tell me; two helicopters came, lifted and took the rest of the people?
  11: 46: Muhammad Bashir: No—they did not take the rest of the people, because they did not even land, One came from the West and it left towards the North, the one that came from the North, left towards the South. They did not land!
  12: 00: Studio Reporter: these events that we showed you from Abotabad, there are many more things that we discovered about the compound where OBL was staying, there were vegetables planted there, what kind of vegetables, the person who grows the vegetables is the cousin of this person (Muhammad Bashir), whose interview we have shown. An extraordinary thing that he has said and he has sworn repeatedly on the veracity of his statement. this is from his own account and upon this account do view this. Yesterday we found out and it has been confirmed that there were two Ashfaq’s who lived there (in the compound): Mr Arshad and Mr Tariq who went shopping locally and used to buy international brands, the items they found in the house, dry dates, dried meat and things like this, this person who you saw in the interview in his house there was food from OBL’s house, he was given Kaabli Pillau (Rice) and such items were presented to him, There the view of local mosque people, what they think of OBL all these things we will present to you in an exclusive program an important newsbeat, todays time is finishing, do write to us at newsbeat@samaa. tv where you can get other information as well and you can join us at newsbeat with Fareeha Idrees thats my favourite bit, do write to us, the time is up now, By your permission to leave, take care of yourself, In Allah’s care.
  13: 20: Reporter: I am now at standing in front of Abdullah Bin Zubair Mosque, this is the same mosque that is within walking distance from OBL’s house. Are you saying that if people found out that OBL was living here, would they be happy?
  1st man: Possibly, people could be happy.
  2nd man: He wasn’t living here, but he was a Muslim, he believed in Allah.
  End of translation
  Anyone fluent in Urdu who wishes to dispute the translation should do so.
  I asked the translator if he might contact the Pakistani news organization and inquire if the reporters had further investigated Bashir’s story. He replied that he could do so, but exactly 24 hours later ”for some unknown reason” the news organization started to discredit Bashir by connecting ”him to his cousin, who is accused of receiving foodstuffs from the household of OBL.”
  Bashir’s cousin is the person who, according to the reporter (see 12:00 time line) had a vegetable garden inside the wall of the alleged bin Laden compound. Is it likely that with a hunted and dangerous person hiding within, locals would be permitted to have vegetable gardens inside the compound? The cousin’s vegetable garden obviously had to be redefined as ”receiving foodstuffs from OBL.”
  The translator offers his view on the 13:20 timeline:
  “The final seconds of the video clip contain random people to generate and show some kind of sympathy with OBL in the district.  
  “It would be very difficult to find people in Pakistan who sympathize with OBL or the Taliban. The only people who do sympathize are the poor illiterate people who do not know about the religion and can easily be convinced of a distorted version of Islam.
  “Therefore, the closing part of the video contains, out of context expressions:
  “1st man: Possibly, people could be happy. (Meaning it is possible that SOME people could be happy.)
  2nd man: He wasn’t living here, but he was a Muslim, he believed in Allah. (Meaning; he claimed to be Muslim, so he must have believed in Allah.)
  “Therefore, it seems that although initially, the TV station was overjoyed with this interview, they changed their tune, twenty four hours later. (for some unknown reason.)”
  Readers can arrive at their own conclusions. It seems clear that under intense pressure and serious threats from the US government, the Pakistani government fell in line with the US government’s claim that a commando raid had killed bin Laden, and that the TV news organization got the message to get in line also.
  It is likely that the many witnesses who observed the dead from the helicopter crash have been warned to keep quiet. However, a news organization, should one be so inclined, could certainly interview Bashir and the 200 others who saw the dead bodies. A good reporter, perhaps accompanied by trained psychologists, would be able to tell if people were lying out of fear and encourage some to speak anonymously.
  I am confident that no news organization believes that it could confront such an important US national myth in this way. The killing of bin Laden satisfies the emotional need for revenge and justice. In the least, a news organization that challenged the government’s story would be cut off from all government sources and be denounced by politicians and a large percentage of the gullible US population as an anti-American terrorist-serving organization. They could even be arrested for giving aid and comfort to the enemy. In America today, truth-tellers are the last thing the government and much of the brainwashed public wants to here.
  OBL’s death will remain one of those many ”truths” that rest on nothing but the government’s word.
  * * *
  UPDATE September 2013: When is the last time the US government told the truth about anything? Despite an unbroken history of lies, the word of the US government still carries weight, especially with gullible Americans.
  The link in my original article to the interview with Bashir has been taken down. This might be the original Pakistani National TV interview:

  In another interview the BBC interviewed 50 residents of Abbottabad. The residents said that it was impossible that Osama bin Laden lived in their midst without their knowledge. The person who lives next door to the alleged “bin Laden compound” said that the resident shown in the American photo was not bin Laden, but his neighbor whom he knew well. The Pakistanis say the killing of bin Laden is an American hoax. http://www.youtube.com/watch?v=kWcDDSg9O7c
  The Obama regime’s story of the murder of bin Laden is nonsensical. The fact that the regime would tell such a preposterous story indicates that Washington regards the American and international public as gullible morons, people lacking any ability to discern the truth of what they are officially told.
  Who can believe that the “terror mastermind,” the head of what is said to be the most dangerous terrorist organization in the world, would be left alone, unguarded and unarmed, with only two women to protect him? Who can believe that such a defenseless person with such essential information for Washington’s war on terror would simply be shot on sight by US Navy SEALs? Why would Washington waste such an archive of information?
  Why would Washington forego the triumph of parading their captive before the world and confronting him in a courtroom with his crimes?
  Why would Washington dump the body secretly into the sea without even having photographic evidence to back the story? Why would Washington tell such a preposterous story for which it can supply no evidence whatsoever?
  Why would Obama, faced with a reelection campaign, forego the patriotic publicity of a White House ceremony at which he pins medals on the victorious SEALs? What politician would forego such an opportunity?
  Do you really believe that the SEALs’ identity had to be protected in order to keep them safe from terrorists, or that Obama would let his reelection take a backseat to such a consideration?
  No politician would handle the capture of Osama bin Laden in such a politically wasteful way. Can you imagine a politician throwing away such marvelous opportunities for PR events? Can you imagine an intelligence service destroying such a valuable source of information without interrogating Osama bin Laden?
  Now consider this: The Obama regime claims to have given bin Laden a proper Muslim burial at sea from an aircraft carrier, the Carl Vinson, named after a U.S. Representative from Georgia who served in the House for more than 50 years and is known as “the father of the two-ocean Navy.” The aircraft carrier has approximately 6,000 personnel. From emails that sailors sent home to family and friends, none witnessed the sea burial of bin Laden.
  When the story of the emails got out, Washington quickly announced that bin Laden’s burial was conducted in secret and that no one but a few officers were involved.
  Think about this for a minute. First of all, here again is a massive victory over the forces of terrorism being kept from sailors whose moral it would have raised. Why keep a moral-boosting victory over terrorist evil from the crew of a deployed warship? What was achieved by the secrecy?
  Why give up the photography of such an important American victory that could so well stimulate patriots’ worship of Obama? It makes no sense whatsoever.
  Second, do you really believe that an at-sea burial can be conducted on a ship with 6,000 personnel with watches being kept, with sailors on deck performing a variety of necessary functions, and no one saw? I mean, really! 6,000 people on one ship, and no one saw? Were they all locked in their bunks?
  Now consider the fate of SEAL Team 6, whose members allegedly murdered Osama bin Laden in Abbottabad. Shortly after the alleged hit on bin Laden, SEAL team 6 was wiped out in Afghanistan. The Obama regime claims that a helicopter carrying the SEAL team was shot down by the Taliban.
  Just as the Bush regime’s story of 9/11 ran into opposition from the 9/11 families, the Obama regime’s story of the SEALs’ demise ran into opposition from SEAL families who studied the documents that comprised the Obama regime’s account. I don’t remember if I wrote about the SEAL families’ challenge to the government’s story, but I did some interviews about the families’ disbelief. The interviews or some of them would be posted on my website, such as http://www.paulcraigroberts.org/2013/07/28/obamas-seal-team-6-coverup-explosive-paul-craig-roberts-interview/
  The SEAL team families noticed that normal deployment operational procedures were not followed, that the entire SEAL team was loaded on a 50-year old Vietnam war era helicopter and not dispersed as required on their normal modern attack helicopters, and that a variety of other procedures devised to protect such expensively trained special forces were not followed. SEAL team members, according to parents, had written home expressing concerns about their safety. One told his father he had made a will. According to parents, the SEALs themselves sensed that they were in danger from internal forces, not from the external enemy.
  Of course, there is no proof. The criminal Obama regime will not indict itself. But, just as the Carl Vinson sailors did not witness any at-sea burial of Osama bin Laden, the members of the SEAL team were asking each other, ”who was on the mission that got bin Laden?”
  As it turned out, none were. Fearful of the emails that would follow the SEAL team’s discovery that no one was on the mission, the team was eliminated.
  Yes, I know, Hollywood made a movie of the heroic SEAL team’s exploit in murdering an unguarded, unarmed “Terror Mastermind.” An alleged SEAL wrote a book describing the “victory” of eliminating, prior to interrogation, the source of all terrorist plots, leaving the Americans in the total dark. The movie and book are likely nothing but organized propaganda to support the government’s lie.
  Considering the gullibility of Americans, little doubt that the movie and book were successful. It plays to the emotions of uninformed and unaware Americans that they have won. They are equally happy when their favorite football team defeats the rival. The happiest days experienced by a generation is when Auburn defeats Alabama or vice versa, or Georgia Tech defeats Georgia or vice versa. Americans are addicted to winning, and they remember these victories forever. Little else is important to them. Obama told them that they had defeated Osama bin Laden, who had died ten years before of terminal illnesses prior to his staged murder in a propaganda event, and that is all that is important to Americans. They won. “We beat bin Laden!” And Obama won. Despite his sell-out of his every constituency and his transparent lies, Obama won reelection.
  Obama is an anomaly. He is a warmonger who won the Nobel Peace Prize.
  Keep in mind that prior to the Obama regime’s announcement that the indispensable, exceptional country had killed bin Laden, Obama’s standing was so low that the Democrats were discussing running a candidate against him for the Democratic presidential nomination.
  By faking an American victory over the demonized bogyman, Obama
  dispensed with threats to his reelection.
  Thus, with Osama bin Laden, we have a man who only died twice.”

  Källa:
  http://www.paulcraigroberts.org

 4. elina skriver:

  http://www.varmlandsmuseum.se/1/1.0.1.0/802/1/
  ..och lyfter fram några av de fantastiska skatter som ligger i den muslimska civilisationens kultur- och vetenskapshistoria.
  Har inte sett det så detta är bara ett tips. Kolla tidslinjen.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s