Utrikesminister Kerry bevisade att rebellerna låg bakom giftgasattacken!

Först lite passande musik…

 

Bästa läsare!

Ursäkta att jag tjatar om Syrien-kriget som är på väg att eskalera till en internationell kris. Men jag anser att det är hög tid att dra i bromsen och stoppa upptrappningen av detta hemska inbördeskrig, som har den komplicerade dimensionen att de stridande rebellerna till icke ringa del utgörs av islamistiska legosoldater, vilka försörjs av USA och EU trots alla indikationer på att dessa själva utfört krigsbrott. Jag kan därför inte tiga, även om jag inte tror att många orkar läsa så här långa bloggpostningar.

Läget i Syrien hör hemma i den svenska NATO-debatten

Nu i tider där frågan om ett medlemskap i militäralliansen NATO förts upp på dagordningen [länk] kan Sverige tvingas att förhålla sig mer direkt till den krigsiver som driver Vita husets utrikes- och säkerhetspolitik. Med andra ord, vi kan tvingas att skicka svenska styrkor att invadera främmande land på rena rama lögner. Hade Sverige varit med i NATO idag hade vi (den svenska regeringen) uppvaktats av Barack Obama och dennes utrikesminister John Kerry som förevisat en c:a 20 minuter lång video med ett antal klipp från östra Gouhta utanför Damaskus där – enligt Vita huset – den syriska armén attackerat sin egen civilbefolkning med giftgas. ” – Det här är bevisen. Se alla döda barn. Nu skall Sverige godkänna en attack mot al-Assads regim”, skulle John Kerry ha sagt. För det är nämligen vad han bett den amerikanska kongressen om.

För 20 år sedan hade jag varit odelat positiv till ett medlemskap i NATO. Men USA:s säkerhetspolitik har efter nine-eleven perverterats. Det har uppstått en absurd situation där den tvivelaktiga demokratin Ryssland nu plötsligt står för vett och sans – om än bara för att bjuda Vita husets expansionistiska interventionspolitik på motstånd. Syrienfrågan har alltså direkt bäring på Kristdemokraternas öppning för att utreda om svenskt medlemskap i NATO. Blir Sverige NATO-medlem kan vi alltså tvingas in i krig. Krig som baseras på rena rama lögner. Är det detta vi vill?

Syriens strategiska läge ger inte politiskt utrymme för dess oberoende

Kort före president Barack Obamas besök i Sverige dunkades det hårt i krigstrumman; så hårt att man till och med befarade att hans besök skulle ställas in. Vad som hänt var att en stadsdel (Gohuta) utanför den syriska huvudstaden Damaskus utsatts för en giftgasattack, precis ett par dagar efter det att FN:s specialister på kemiska stridsmedel anlänt. Detta togs enbart som ett bevis för att ”diktatorn” al-Assad är helt galen och är benägen att begå vilka brott som helst mot sin egen befolkning. President Obama hade tidigare angett att ”användandet av giftgas är en röd linje som kommer leda till åtgärder”, vilket i sig är ett tvivelaktigt ställningstagande (men som jag inte har utrymme att göra någon utläggning kring just nu). Vilka åtgärder som avses är alltjämt en öppen fråga. De neo-konservativa vill ha en invasion eftersom Syrien ligger på vägen till Teheran, och Saudiarabien måste få bort al-Assad för att kunna dra sina naturgasledningar till Sydeuropa via Syrien.

Samtidigt finns det en intellektuell konflikt mellan att al-Assads både kränker mänskliga rättigheter för oppositionella och samtidigt är den idag enda potentiella försvararen av ett sekulärt statsskick i Syrien. Just detta innebär att en intervention kan få dramatiska följder för syrierna och hela regionen. Därför är en öppen debatt om Syrienfrågan ett absolut måste. Här borde medierna spela en viktig roll, men de gör de inte. Istället förmedlar de en ensidig bild av konflikten i det landet – en bild som helt och hållet formats av Vita husets inställning.

John Kerry bevisade al-Assads oskuld

Anledningen till att jag så frekvent bloggat om Syrien är att jag finner en avgrundsdjup skillnad i mainstream medias bild kontra den bild man får via andra källor. Under de senaste veckorna har alternativa medier uppmärksammat att det nu finns belägg för att det är rebellerna som stod bakom giftgasattacken i Ghouta i augusti. Medan John Kerry visar YouTube-klipp på namnlösa döda barn och påstår att detta är bevis för al-Assads skuld har skribenterna i de alternativa medierna valt att vara mer nyanserade. Medan John Kerrys bevis inte grundas på djupare analyser har andra organisationer genomfört ett gediget arbete med att studera vad man kan finna i hans ”bevis”.

Härom veckan lät organisationen International Support Team for Mussalaha in Syria (ISTEAMS) publicera sina observationer. Moder Agnes Mariam de la Croix som levt och verkat under 19 år i Syrien (som kristen konvertit; hon är av palestinsk börd från Libanon) har lagt ner ett omfattande arbete på att bekämpa den desinformation som sprids av bl.a. Barack Obama/John Kerry och andra krigshökar. Med andra ord har hon gjort det jobb som journalisterna borde ha gjort. Mycket av den analys som hon presenterar hade kunnat tas fram av redaktionerna i väst, men det verkar som att dessa är ointresserade av att ifrågasätta Vita huset. Utöver detta har moder Agnes och hennes grupp tack vara sin närvaro i Syrien kunnat gå djupare i sin research, och även tala med folk på plats.

ISTEAM har utgått från de tretton videoklipp som utrikesminister Kerry presenterat, och som sammanställts av US Intelligence Community (CIA/NSA/INR). Mot detta ställer de egen kunskap om förhållandena i Ghouta. Som t.ex. att stadsdelen var evakuerad och i det närmsta folktom p.g.a. de närliggande striderna mellan den syriska armén och de olika rebellgrupperna (som jag nämnt opererar den inhemska väpnade oppositionen respektive de islamistiska legosoldaterna mest var för sig).

Trots det visar man (i klippen) upp bilder på vad som uppges vara ihjälgasade barn (men inga föräldrar). Ett annat argument för att filmerna är iscensatta är avsaknaden av ljud från ambulanser trots att filmerna visar hur man samlar in offer för giftgasattacken (den första filmen publicerades c:a 2 timmar efter attacken och sålunda borde det fortfarande vara en intensiv trafik av ambulanser eftersom det har uppgetts att över 1400 personer dödades och sålunda måste det ha funnits många skadade också.

I filmklippen har man vittnesuppgifter om att folk kände lukten av giftgasen när den bredde ut sig över Ghouta. FN:s inspektörer har konstaterat att man hittat spår av giftgasen sarin, men denna är luktlös.

Trots att vittnesmålen från den av Vita huset presenterade filmen uppger att de flesta offren hittades i sina hem har de flesta inte kunnat identifieras!

ISTEAM noterar att samma sekvens i filmerna har använts för att presentera olika händelser under attacken. Man har också sett att kropparna flyttats omkring och arrangerats speciellt för att filmas (propagandasyfte och alltså inte för praktisk förvaring av lämningarna). Samma personer dyker upp i olika filmsekvenser, detta gäller även ett barn som förvaras på två olika ställen, men har samma kläder i både sekvenserna.

SB_ISTEAM-Report-Picture-2

De som postat dessa YouTube-klipp som använts av Vita huset för att förmå Kongressen att bifalla president Barack Obamas begäran om att attackera al-Assad-regimen har även lagt upp klipp från Kairo med civila dödsoffer (tagna från upploppen) och påstått att dessa tagits i Syrien.

I ett av filmklippen (taget från Zamalka) andas ett av barnen, men har ändå inte getts medicinsk vård. I ett annat klipp som uppges föreställa avlidna ser man en person injicera någon vätska i en av kropparna.

Det saknas information eller bevis för att det utförts begravningar för så många människor som Vita huset påstods ha dött (1’460 lik) efter gasattacken. De enda begravningar som man kunnat leda i bevis begränsar sig till 8 (åtta)! Vilket är ett ganska normalt antal i en krigszon. Men inte heller dessa begravningar utförs enligt gängse ritualer.

Efter att ha räknat antal personer i filmerna  som uppges vara offer för giftgasen (skadade och döda) överstiger man inte siffran 500. Och då räknar man ändå med folk som finns på flera filmklipp.

Identiteten på dödsoffren är alltså till stora delar okänd.

Giftgasattack ett faktum  – men vem var skyldig?

Att det skett någon form av giftgasattack behöver inte ifrågasättas. Moder Agnes Mariam de la Croix och hennes medarbetare befann sig själv i närheten av hotellet där FN:s giftgasexperter etablerat sitt kontor just när attacken ägde rum (blott 2 km därifrån). Vad som inte nämns i västmedierna är att ambulanser gick i skytteltrafik till sjukhuset med soldater från syriska armén som utsatts för gasen (om än att det inte registrerats några dödsfall såvitt jag vet) när den drev mot dem.

FN-teamet, ledd av svenska professorn Åke Sällström, har konstaterat att den giftgas som användes var sarin. Detta anger John Kerry utgör bevis för att al-Assads armé låg bakom attacken. Men denna slutsats bevisar bara att Kerry arbetar medelst lögner och halvsanningar. Den sarin som påträffats saknar de bindemedel som militär sarin har för att kunna förvaras under längre tid. Sålunda är FN-teamets fynd ett belägg för att giftgasen producerats av någon annan än den syriska armén.

SB_16-tube_multiple_launch_rocket

16-tubers BM-14 140 mm raketramp. Ej identisk med de som används mot Ghouta.

Om vi bortser från det videoklipp jag förevisade i ett tidigare inlägg där man kan se rebeller skicka missiler som misstänks innehålla giftgas så kan vi notera att man efter den tekniska undersökningen på plats i Ghouta funnit att de raketramper som användes vid attacken är av 140 mm modell BM-14 som tillverkades i Sovjetunionen, en konstruktion från 1951 och som avvecklades av den syriska armén för flera årtionden sedan då dessa ersattes med BM-21 (122 mm) och Type 63 (107 mm). Dock används BM-14 flitigt i regionen, bl.a. av de algeriska rebellerna under 1990-talet och talibanerna i Afghanistan. Fördelen med denna modell är att den är kompakt och kan transporteras enkelt. För rebellerna är denna ett måste.

Själva stridsspetsen – den som innehöll själva giftgasen – har också identifierats. Denna har identifierats som en rysktillverkad granat byggd 1967 i Novosibirsk. Att ladda den med giftgas kan göras nästan närsomhelst, och mer eller mindre av vemsomhelst med kompetens för vapentypen. Den intressanta frågan är varför den syriska armén skulle använda ett vapen som man tagit ur drift för flera årtionden sedan?

Vita husets slutsats är dock den som kommuniceras i våra medier. Och den kommunikationen saknar helt och hållet de berättigade frågor som jag väckt här ovan. Ändå är detta inte nog.

Det mest ohyggliga återstår att belysa om dödsoffren i Ghouta

Om det råder frågetecken kring hur många som verkligen dog i Ghouta och varför den officiella siffran 1’460 inte stämmer med verkligheten så är det ändå ett faktum att någonting hemskt hänt de som drabbades i stadsdelen under gasattacken. En förklaring till att bara åtta personer fått en (någorlunda anständig men inte fullvärdigt traditionell begravning) i samband med attacken skulle kunna förklaras av att lejonparten av de döda inte kom från Ghouta över huvud taget. Med tanke på att stadsdelen var evakuerad på civilbefolkning (förutom en grupp av äldre som varken ville eller kunde flytta) så är det besynnerligt att det fanns så många barn bland de döda.

En förklaring – vilken verkligen gör Vita husets stöd till de syriska rebellerna mycket osmaklig – är att dessa rebeller ett par veckor före gasattacken kidnappade omkring 150 kvinnor och barn (till och med spädbarn) från 11 byar i Lattakiah-bergen. Deras öde är inte känt. Kanske är de döda barnen på John Kerrys filmer dessa kidnappningsoffer, alltså offren för de rebeller som Vita huset stödjer? Om du frågar mig så bör Sverige hålla sig så långt ifrån denna konflikt som möjligt. Därför förutsätter jag att en eventuell utredning om svenskt medlemskap i NATO även belyser risken att behöva bli ofrivillig krigsentreprenör i Saudiarabiens och de amerikanska neo-konservativas tjänst.

Hälsar eder Peter Harold

Mer att läsa:
http://www.globalresearch.ca/exposing-the-syrian-chemical-hoax/5348951
http://syria360.wordpress.com/2013/09/19/brief-analysis-of-isteams-report-on-cw-attack-in-ghouta/
http://non-intervention.com/1137/obama-syria-and-interventionism-ten-questions-worth-pondering/
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/terrorhotet-vaxer-i-ostafrika_8564062.svd

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Brott & straff, Demokrati och frihet, Söndagskrönika. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Utrikesminister Kerry bevisade att rebellerna låg bakom giftgasattacken!

 1. MartinA skriver:

  Håller med om det mest ohyggliga. Men mediernas samstämmighet är också skrämmande.

  • Peter Harold skriver:

   Det är konsekvensen av pressmeddelandejournalistiken. Och sedan är väl inte redaktionernas integritet den bästa heller. Och i vissa fall är maktens utövare representerad av sina egna i redaktionen.

 2. Bengt Hesdorf skriver:

  Oil and Gas find offshore Syria motive for US Israeli mercenary uprising and bloodshed in Syria

  Bildlänk (Geopolitical Terror Platform):

  Why are US Israeli mercenaries in Syria? Same reason why the US illegally attacked Afghanistan, Iraq, and Libya and Israel is committing genocide against the Palestinian civilian population – oil and gas. The U.S. Geological Survey reported that the Levant Basin, which covers Israel, Syria, Lebanon, Cyprus and Palestine, contains around 122 trillion cubic feet of gas and at least 1.7 billion barrels of oil.

  The Israeli government plans to build a floating liquefied natural gas terminal with a sea-based defense radar system off its Mediterranean coast while forming a naval force to protect what it claims is its rich offshore gas fields. However, Syria, Lebanon, Cyprus and Palestine all have Levant Basin oil and gas rights.

  Israel sent its Mossad and their foreign mercenaries into Syria to help the US and its mercenaries start a bloody uprising to take from Syria its oil and gas rights in the Levant Basin. Israel attacked Palestine and is grabbing land from them to deny them their oil and gas rights in the Levant Basin. The people of Palestine are being slaughtered to extinction (genocide) because of the oil and gas in the Levant Basin.

  Lebanon’s Parliament Speaker Nabih Berri said that Israel is “ignoring the fact that according to the maps the deposit extends into Lebanese waters,” Lebanese Energy Minister Gebran Bassil said June 17 his country “will not allow Israel or any company working for Israeli interests to take any amount of our gas that is falling in our zone.” He said Noble was warned not to work close to Lebanon’s economic zone.

  A coastal state is entitled to explore for oil and gas in its economic zone, which extends 200 nautical miles (370 kilometers), according to the United Nations Convention on the Law of the Sea. [1]

  The U.S. Geological Survey estimates that the area includes the coastal states of Palestine (Gaza), Lebanon and Syria. So according to the United Nations Convention on the Law of the Sea, Palestine, Lebanon and Syria are all entitled to explore and recover oil and gas in their respective economic zones.

  Hundreds of US government financed mercenaries from Xe Services LL, formerly known as Blackwater, and Academi have been captured and killed by Syrian forces in Syria. As many as 700 foreign mercenaries of Arab and Western descent along with Israeli, US and European-made weapons were seized in the Homs neighborhood of Baba Amro in March of this year.

  European journalists in Syria see a totally different story that is propagandized by the anti-sovereignty United Nations and the US government. The picture painted by the US media does not match the reality. Foreign journalists are confirming “cross-border terrorism” from Turkey, Iraq, Jordan, Lebanon into Syria. They have uncovered evidence of the US government government involvement in the Syrian uprising. US paid mercenaries are the ones killing innocent civilians. Mercenaries from Xe Services LL. Syrian government forces are battling US and foreign mercenaries in Syria. US mercenaries have illegally infiltrated Syria to start an uprising by committing terrorist acts and armed assaults against Syria’s civilian population.

  On March 2nd, 2007 retired general of the United States Army Wesley Clark revealed that the US government had planned just 10 days after 9/11 to attack seven countries in five years, “starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and Iran”. As George W Bush is quoted as saying “Mission Accomplished” for Iraq, Lebanon, Sudan, Somalia and Libya. Only 2 more to go – Syria and Iran. Obama illegally attacked Libya (didn’t seek nor get Congressional authorization for use of force or a declaration of war). Because an election is coming in the fall Obama chose again to defy Congress and blatantly violate the US Constitution and his oath of office by secretly waging an illegal war against Syria using foreign mercenaries.

  While NATO and Washington condemn the Assad government, Syrian civilians from across Syria tell chilling stories of atrocities committed by foreign fighters, who kidnap and kill anyone at will. Xe mercenaries are blocking the Red Cross and Red Crescent ambulances from entering the battle stricken towns for fear that they will leak to the outside World what is really going on. Xe doesn’t want the Red Cross to witness foreign fighters fighting against Syrian government forces nor do they want the Red Cross to treat its own wounded mercenaries because a dead mercenaries can’t talk, but more importantly, can’t collect what is owed.

  On June 21, 2012 the Vice-President of the Turkish Labor Party, Bulent Aslanoglu, told the United Nations that he had evidence that about six thousand foreigners of different Arab, Afghan and Turkish nationalities, have been recruited by the U.S. Central Intelligence Agency (CIA) to commit terrorist acts in Syria.

  Russia and China have both vetoed every UN Resolution put forward by the United States to use military force against Syria. Both Russia and China know that the uprising in Syria was orchestrated by the United States using CIA mercenaries. Russia and China know that the United States was involved and the United States was fabricating evidence against Syria in order to get a UN Resolution to use military force against Syria. Now that use of force is unauthorized by 2 permanent members of the UN Security Council the US is now working with the UNations to overthrow Assad using another UNdiplomatic coup. The US has brought in the butcher of Baghdad, Kofi Annan, to oversee the overthrow. Kofi Annan oversaw the “Oil for Food” genocide scheme in Iraq wherein 3 million Iraqi children were murdered by Annan when he denied them any essential humanitarian aid, including medicine and food.

  An internal investigation found Annan guilty of corruption in prewar Iraq’s oil-for-food program and delivered a scathing rebuke of the former Secretary General Kofi Annan’s management of the largest U.N. humanitarian aid operation and concluded that Annan took advantage of his position to profit from the system. Kofi Annan secretly had steered lucrative Iraqi oil contracts to a Swiss company, Cotecna, where his son worked.

  10 years ago the US openly attacked Iraq to overthrow its government and take control of its oil. Today, the US is secretly attacking Syria to overthrow its government and take control of its huge untapped oil and gas reserves. In late 2010 huge natural gas deposits off Syria’s Mediterranean shores were discovered. The initial results revealed that the “entire” eastern Mediterranean is swimming in huge untapped oil and gas reserves.

  Two years ago, in June 2010, the Leviathan, the largest gas field in the Eastern Mediterranean that stretches from Egypt to Syria was discovered by Houston Texas based Noble Energy. The natural gas reserves in that find that are in Palestinian, Lebanese and Syrian territorial waters are estimated to be something in the range of 25 trillion cubic feet (Tcf). Some experts are estimating that there might also be up to 600 million barrels of oil. And that is not all. Preliminary exploration has confirmed similarly impressive reserves of gas and oil in the waters off Greece, Turkey, Cyprus and Syria.

  That discovery is now causing enormous political, geopolitical as well as economic consequences. It the whole reason why Israel also has mercenaries and Mossad killing squads in Syria.

  The Leviathan gas field is the reason why the US orchestrated the political uprising in Egypt and the political coup in Greece.

  In December 2010, when it seemed the Greek crisis might be resolved without the huge bailouts or privatizations, Greece’s Energy Ministry formed a special group of experts to research the prospects for oil and gas in Greek waters. Greece’s Energean Oil & Gas began increased investment into drilling in the offshore waters after a successful smaller oil discovery in 2009. Major geological surveys were made. Preliminary estimates now are that total offshore oil in Greek waters exceeds 22 billion barrels in the Ionian Sea off western Greece and some 4 billion barrels in the northern Aegean Sea.

  According to one Greek analyst, Aristotle Vassilakis, “surveys already done that have measured the amount of natural gas estimate it to reach some nine trillion dollars.” Even if only a fraction of that is available, it would has transformed the finances of Greece and the entire region. It would have made the whole region independent of the interest bearing loan sharks from the World Bank and the IMF.

  Tulane University oil expert David Hynes told an audience in Athens recently that Greece could have solved its entire public debt crisis through development of its new-found gas and oil. He conservatively estimates that exploitation of the reserves already discovered could bring the country more than €302 billion over 25 years. The Greek government instead has just been forced to agree to huge government layoffs, wage cuts and pension cuts to get access to a second EU and IMF interest bearing enslavement loan.

  Greece oil potential far exceeds Canada’s undersea oil potential. Three undersea oil reservoirs: Hibernia (with estimated recoverable reserves of about 1.3 billion barrels of oil), Terra Nova (400 million barrels), and White Rose (440 million barrels). The combined oil reserves of the 3 wells pales in comparison to the 22 billion barrels in the Ionian Sea off western Greece and the 4 billion barrels in the northern Aegean Sea.

  For a decade now more than 2 million US soldiers have been sent thousands of miles to a foreign country to fight and even give their life (6,514) [2] to protect and restore foreigners’ rights and freedoms when their own rights and freedoms are being quietly stripped away at home, on US soil, by their president and his government.

  Bildlänk (Iraqi Resistance fighters the US government called terrorist):

  Americans were told they would be fighting a war against terrorists and terrorism in Iraq and Afghanistan. 2 million were ordered to take up arms and forced to deploy and fight what they were told was the enemy of peace and freedom.

  In Afghanistan and Iraq the US government told them that anyone carrying a weapon, that weren’t Americans, were terrorists and they could shot and kill any and all of them. Millions of alleged terrorists and civilians were savagely killed by those 2 million Americans and entire civilian cities, towns and village were destroyed in Operation Enduring freedom and Operation Iraqi Freedom. Today, both Afghanistan and Iraq are not free as the US military is still committed to wiping out the Taliban (genocide is defined by the International Criminal Court as “the deliberate and systematic destruction, in whole or in part, of an ethnic, racial, religious, or national group“) and killing thousands of civilians in Afghanistan in the process and has and insists on having two combat bases and roughly 4,000 troops remain permanently in Iraq. The sectarian violence (terrorism) was fostered by the US in Iraq, not fought.

  US backed Libyan terrorists
  Foreign Libyan terrorists the US government funded and called freedom fighters

  Today, the US government is no longer in the business of fighting terrorists and terrorism, they are in the business of supporting terrorists and terrorism – first in Libya and now in Syria. The very same terrorists who took 6,514 American lives in Afghanistan and Iraq [3] are now being recruited by and paid by the US government to commit acts of terrorism, crimes against peace, crimes against humanity, mass murder, atrocities and war crimes against the civilian populations of Libya and Syria. The US isn’t fighting terrorism it is supporting terrorism. The US isn’t fighting a War Against Terror it is waging Wars of Terror.
  Bildlänk (Foreign Syrian Terrorists the US government is funding and calling freedom fighters):

  US Code
  Title 18 › Part I › Chapter 113B › § 2331

  (1) the term “international terrorism” means activities that—
  (A) involve violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State;
  (B) appear to be intended—
  (i) to intimidate or coerce a civilian population;
  (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or
  (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and
  (C) occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United States, or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum;

  That is exactly what happened in Libya and is now happening in Syria. Foreign terrorists have infiltrated Syria and are engaging in activities that involve violent acts or acts dangerous to human life with the intent to intimidate or coerce the Syrian civilian population, to influence the policy of the Syrian government by intimidation or coercion and to affect the conduct of the Syrian government by mass destruction, assassination or kidnapping.

  In a mater of fact more and more are pointing at that it was USA who´s behind the use of chemical weapons i Syria.
  Anyway as short as only two weeks before the atacts both US. and GB. has exported mutch of the cemicals that Assad or the Syrian rebbels needed to make chemical weapons.

  In this video we’re going to show you evidence that the Syrian government was framed in the chemical weapons attack of August 21st, 2013, we’re going to explain why they were framed, and we’re going to propose a course of

  The use of chemical weapons on civilians in the Syrian conflict was a crime against humanity. As such it should be the subject of a real criminal investigation, and those responsible should be brought to justice. However, if the U.S. and NATO have their way that’s not going to happen. In their book a simple accusation is as good as a conviction and therefore there’s no point providing any real evidence. Let’s just skip right to missile strikes shall we?

  This really isn’t surprising to anyone who’s been paying attention though.
  The United States has had Syria and Iran in their cross hairs for a long time. The plans for these wars have been in the works for over a decade.

  [1] http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

  [2] http://icasualties.org/

  [3] http://icasualties.org/

  Källa:
  http://presscore.ca/2012/oil-and-gas-find-in-shores-off-syria-reason-why-us-behind-syrian-uprising-and-bloodshed.html

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s