Röda korset svarar Peter Harold – volontären fick inget stöd av sin organisation.

Bästa läsare!

Röda Korsets Infoservice har svarat på mitt öppna brev som du kan läsa här. Jag frågade bl.a. om på vilken grund man bedömt att organisationens volontär på Kupan-butiken i Falun inte följde Röda korsets grundprincip när hon sa att det är bättre att ge hjälp i flyktingars hemländer/hemregioner istället för att föra dem till Sverige; jag noterade också att det för medlemmarna måste vara av stort intresse att få veta vad de kan resonera om när de ställs inför provokativa frågor; liksom jag frågade vad Röda korset gjort för sin volontär som hängdes ut som rasist i medierna.

Detta var det svar jag fick från Röda korset idag:

Hej Peter!
Vi har sju grundprinciper som alla rödakorsare ska stå bakom. Det gäller i hela världen. Humanitet ska främja respekten för människovärdet. Det ska främja ömesidig förståelse mellan människor. Här är vårt bemötande och öppenhet viktig. Opartiskhet ska göra att vi inte åtskiljer människor pga politik, religion, etnicitet eller andra tillhörigheter. Vi ska utgå från att agera på behov och inte vem det är. Att göra skillnad på våra unga och er till en person som befinner sig på mötesplatsen är inte Röda Korsets värdegrund om opartiskhet. Personen inkluderades inte i de människor som Röda Korset ska möta lokalt. Det är inte självklart att vi ska möta precis alla behov, men vi ska bemöta människor som kommer lika. Vi utgår från de människor som finns i lokalsamhället ! oavsett bakgrund.

Vi jobbar efter en enhetsprincip. Vi finns i hela landet och har lokal närvaro och möter behoven där. Vi ska alltså agera på behov lokalt som krets. Men vi har också en universalitetsprincip inom rödakorsrörelsen som säger att vi ska hjälpa våra systerföreningars arbete runt om i världen. Det här ger vår styrka att vi finns på plats lokalt runt om i hela världen för att möta behov där.

Människor som vi möter under vårt arbete är inte en del i en biståndspolitisk eller utvecklingsteoretisk diskussion. De är medmänniskor som vi ska bemöta utifrån vår grundprinciper. Det finns ingen motsättning att möta utsatthet både i Sverige och i andra länder.

Med Vänliga Hälsningar,
Fredrik Gladh
Röda Korsets Infoservice

Det här svaret är varken bättre eller sämre än vad jag förväntat mig. Det var en hel del ovidkommande marknadsföring, men jag ger så glatt dem lite reklamutrymme på bloggen…

Dock ger Röda korset här klart besked om att man anser att deras volontär gjort fel i sitt bemötande gentemot Daban Ibrahim, och låter henne ensam bära skulden för den inträffade krisen. Hon har nämligen ”gjort skillnad på våra unga och er till en person som befinner sig på mötesplatsen är inte Röda Korsets värdegrund om opartiskhet.” Det finns dock ingen reflektion kring huruvida kvinnan provocerats till att ta ställning, vilket man får intryck av vad när man lyssnar på ljudbandet.

Jag kan inte anse att det är relevant att påstå att den kvinnliga volontären gjort avsteg från Röda korsets grundprincip om opartiskhet genom att säga att Sveriges regering tar emot fler ungdomar än man kan ta hand om på Daban Ibrahims fråga, och nämner den höga arbetslösheten som råder. Volontären säger att alla människor skall hjälpas, och beklagar att invandrare inte får tillräckligt stöd [se utskrift], men att ingen är gagnas av att man ökar ungdomsarbetslösheten i Sverige. Volontären nämner att en hel generation unga svenskar ”gått förlorad” eftersom de inte får vare sig bostäder eller jobb. Principen om opartiskhet hade kunnat åberopas ifall volontären sagt att man inte skall hjälpa utlänningar eller invandrare – men det säger hon ju inte i den inspelade delen av samtalet, och sannolikt inte innan heller.

Tyvärr får vi inte riktigt veta vad Daban Ibrahim var ute efter när han sökte upp Röda korset, vilket är en viktig upplysning eftersom vi ju skall ta ställning till ifall volontären haft ett skäl till att inte agera på Daban Ibrahims behov. Sannolikt har volontären svarat besökaren varför han inte kan få det han önskar, varpå han pressat henne till den inspelade konfrontationen. De flesta anständiga människor skulle nog betrakta hans tilltag som ruttet.

Enligt uppgifter i pressen sökte Daban Ibrahim upp Röda korset för att ”få hjälp åt sin familj”, men jag har inte någon information om vilken hjälp som han efterfrågade. Röda korsets Fredrik Gladh (se ovan) skriver att volontären ”exkluderade personen”, samtidigt som Gladh medger att ”det inte är självklart att organisationen skall möta precis alla behov”. Därmed reduceras hennes brott till en fråga om bemötande. Och eftersom varken vi eller sannolikt inte ens Röda korset själva kunnat ta ställning till hela samtalet så finns det skäl att frukta att Daban Ibrahim provocerade fram den kvinnliga volontärens kärva ton genom att låtsas vara en reporter från Uppdrag granskning.

Det är därför uppenbart att Röda korset hade kunnat hantera den här krisen på ett för volontären mänskligare sätt. Jag noterar att den viktigaste frågan i mitt öppna brev till Röda korset inte besvarats: Vilket personligt stöd har man gett volontären som hängts ut i medier som främlingsfientlig, rasist och ”exkluderande” bara för att hon gett uttryck för något som hon anser är logiskt? Att jag inte fick svar på den frågan beror troligtvis på att hon inte fick någon hjälp, vilket jag sätter upp i rubriken på detta blogginlägg som en sanning.

Det finns också all anledning att klandra gammelpressen som gick ut och anklagade den 70-åriga kvinnliga Röda kors-volontären för att vara rasistisk.

Däri ligger den absolut största skandalen i den här historien. Sedan är det bara att önska att karma hinner ifall Daban Ibrahim. Håll tummarna för det, bäste läsare.

Hälsar eder Peter Harold

UPPDATERAT (Generalsekreteraren Ulrika Årehed intervjuas av Nyheter Idag):

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Brott & straff, Medierna. Bokmärk permalänken.

26 kommentarer till Röda korset svarar Peter Harold – volontären fick inget stöd av sin organisation.

 1. Peter L skriver:

  Jag blir så upprörd då jag läser RKs svar på dina frågor. Nästan uteslutande snömos och ordbajseri, dessutom fortsätter RK mobba damen ifråga. Då RK omtolkar sina stadgar, informerar man då sina medlemmar? Kanske de ska vara så lyhörda för PK-etablissemangets för tillfället rådande mening och okritiskt anamma densamma? Det är ytterligt orättvist och direkt motbjudande att utsätta någon föreningsmedlem för detta mediedrev och sedan ansluter sig även hennes egen organisation till drevet! När och hur informerades RKs personal om att RK omtolkat sitt uppdrag och numera blivit en politisk organisation i maktens tjänst? Är inte hela denna historia ett rekviem över en numera död organisation. Ett bittert eftermäle över en humanistisk folkrörelse som tog steget över till dumhetens och omoralens högborg, PK.
  Vilka organisationer förutom RK, kyrkan, facken, 7-klövern och många arbetsgivare har nu lämnat de demokratiska grundbultarna bakom sig? Åsiktsfrihet, tankefrihet, yttrandefrihet, anställningstrygghet, frihet från åsiktsförföljelse, rättstrygghet listan kan göras lång på de demokratiska brister som vi ser omkring oss. Mest av allt häpnar man över hur otroligt fort detta gått, i princip började utförslöpan med Palme, -Politik är att vilja- uttrycker tanken att politikerna omformar samhället efter sina idéer, inte folkets, samt avskaffandet av tjänstemannaansvaret.
  Men förstörelsen av samhället har de senaste 20 åren accelererat enormt och nu är folkförtrycket öppet och arrogant -in your face-. Då RK nu utesluter medlemmar som uttrycker sanning och sunt förnuft är det bara konsekvenser av det intellektuella och moraliska sönderfallet i samhällets ledande skikt.
  Jag ser ingen möjlighet att inom de närmaste decennierna återskapa förtroendet mellan väljare och politiker, vägen tillbaka är för lång och för ”eliten” alltför skamfylld.

  • Peter Harold skriver:

   Hundratals miljoner kronor står på spel, då kan inte centralorganisationen Svenska Röda korset acceptera att medlemmarna tänker kritiska tankar om de som levererar stålarna till organisationens heltidsanställda.

   Och jag är rädd för att händelsen i Falun inte är tillräcklig för att få folk att öppna ögonen för vad som händer – du exemplifierar det alldeles utmärkt ifråga om att de demokratiska bristerna uppenbarar sig nu när ingen medges att bryta mot PK-kodex.

 2. Filippa skriver:

  Jag har haft en lång brevväxling med Fredrik Gladh i denna fråga.

  Hans okänslighet inför det lidande som RKs mobbning av volontären medförde är svår att återge. Han är insinuant och hal genom hela brevväxling – och gömmer sin mobbning av kvinnan genom vackra ord om medmänsklighet och allas lika värden – men i ord och handling visar ju RK på det motsatta. Han och RK verkar också omedvetna om vilken farlig väg de slagit in på då en smygfilmning av en konversation väger mer än nio års ideellt arbete. En slipad tunga väger i dagens Sverige tyngre än vad hjärtat visar i dagliga handlingar.

  I stället för att försvara sin volontär valde RK att svika henne i pressen. Sedan valde de att mobba henne än mer genom att hänga ut henne och filmen på sin facebooksida. När kritiken mot RK blir för svår att besvara tar de bort filmen – och hävdar det är av hänsyn till den volontär de så grymt har hängt ut! Till mig skrev sedan Fredrik Gladh att ”kvinnan erbjudits samtalsstöd”.

  Först mobbar man. Sedan erbjuds den mobbade samtalsstöd av sina mobbare!

  Ett sista exempel på Gladhs okänslighet: på frågan om jag kunde lita på att ett brev adresserat till Röda Korset attesterat den fd volontären vidarebefordras till henne (ett brev där jag uttrycker min medkänsla inför det hon varit med om), svarar Gladh krasst att jag kan lita på att ”brevet kommer att diarieföras”.

  ”Diarieföras”!

  ”Ett brev betyder så mycket” löd en gång Postverkets kända slogan.

  Om det tillåts komma fram skulle jag vilja tillägga.

  • Peter Harold skriver:

   ”Hans okänslighet inför det lidande som RKs mobbning av volontären medförde är svår att återge. Han är insinuant och hal genom hela brevväxling – och gömmer sin mobbning av kvinnan genom vackra ord om medmänsklighet och allas lika värden”

   Det är hans jobb att smutskasta synderskan och prisa översteprästerna. Man kan inte förvänta sig annat. Intellektuell hederlighet är en bristvara i vårt land.

  • Thomas Franson skriver:

   Hej Filippa!
   Bra att Du informerar om Din kontakt med Röda Korset. Även jag har haft en brevkonversation med herr Gladh på RK – dock en kortare sådan. Troligen finns det många personer som försökt få RK att återupprätta Barbro Feldts heder. Jag har framfört detta självklara krav i min korrespondens med Gladh. För mig framstår det dessvärre som helt meningslöst att försöka med dialog. Det har också tydligt framkommit i flera blogginlägg. RK har uppenbarligen utvecklats till en räddhågsen organisation utan ansvar för nära medarbetare. RK har hamnat i träsket. Rimligt att staten (skattebetalarna) nu successivt avvecklar sin medfinansiering till RK´s arbete och istället väljer andra kanaler för Sveriges internationella hjälparbete. Det finns en uppsjö organisationer som arbetar inom detta område och som ropar på finansiering
   /Thomas.

 3. Pingback: Röda-Korsfäst | Jan Millds blogg

 4. peter andersson skriver:

  Ska du helt seriöst rösta på Piratpartiet Peter?
  Det låter ju inte klokt.

  Pelle

  • Peter Harold (via mobil) skriver:

   Ha, ha! Jag vaknade i morse med tanken om att blogga kring det kommande EU-valet och PP:s utspel om migration. Tyvärr satt jag igår kväll och färdigställde en annan lång ideologisk text för publicering idag. Behöver först samla mig och göra en ny analys.

 5. kallepelle skriver:

  Röda Korset är en organisation som överlevt sig själv. Med Bengt Vetbästerberg slogs den sista spiken i. Det gäller för oss alla att sluta kasta pengar på skiten och låta den ruttna skorven sjunka. Ge inga bidrag till RK och alla ni som utför frivilligarbete – sluta med det och överge det sjunkande skeppet (eller ännu bättre sänk det innan ni går iland).

  • Peter Harold skriver:

   Jag håller med dig om att Röda korset överlevt sig själv. Någonstans i periferin skymtade jag på nätet att det idag finns omkring 20’000 bistånds- och välgörenhetsorganisationer som tävlar om X hundra miljarder dollar från det offentliga. Röda korset hade ett inarbetat varumärke. Men man kan inte beskylla dem för att ha vårdat det särskilt bra.

 6. Pingback: Sparkade Röda kors-kvinnan död | Peter Harold – Skrivarens blogg

 7. Carl skriver:

  Finns du i verkligheten? Hur lyckas man bli så fantastiskt misslyckad som dig?

 8. Pingback: Korsfästelser | Jan Millds blogg

 9. Pingback: Röda Korset fryste ut 70-åriga barbro på grund av ”Värdegrund” – Nu är hon död | Aktivarum

 10. Pingback: Röda Korset vände ryggen åt 70-åriga barbro på grund av ”Värdegrund” – Nu är hon död | Aktivarum

 11. Med tanke på det paradoxala i ”nolltolerans mot intolerans”, är det inte konstigt att Ulrika Årehed skrattar till lite när hon säger orden.

 12. Peter Harold skriver:

  Det som jag tyckte var svagt var att Ulrika Årehed inte kan svara på vad kvinnan sagt fel.

 13. Pingback: Mördad; svensk hjälparbetare | Konkursverket.se

 14. vaktjavel skriver:

  Man ska nog inte bli förvånad, tyvärr, över att organisationer eller företag vänder sina anställda ryggen när det börjar blåsa lite kallt.

  Tragiskt är det att se att en organisation som i mångt och mycket ändå haft ett brett folkligt stöd genom åren vänder kappan efter svagaste bris, som dessutom skapats av en kriminell pojkvasker.
  Vem kan förvänta sig att en 70-årig tant (eller gubbe för den delen) orkar stå upp mot all den avsaknad av respekt för äldre som den unge provokatören uppvisar? Jag gör det åtminstone inte.

  På forumet Flashback var det många som ämnade skicka blommor till Barbro, jag hoppas verkligen att de gjorde det medan tid fanns.

  • Filippa skriver:

   Jag skrev ett kort till Barbro Feldt och möttes av ett mycket vänligt inläst tack på min telefonsvarare där hon sa att hon var överväldigad över det gensvar hon fått från hela svenska folket. Hennes lägenhet var full av blommor. Jag är mycket glad över att sympatin inte stannade med ord på en bloggsida.
   ——
   Mer här:
   http://snaphanen.dk/2014/07/07/sondagskronika-vardegrunden-skordar-liv/

   ”Hon berättade om alla blommor, mail och brev hon fått från hela landet:
   “Du skulle bara se, hela lägenheten är ett blomsterhav!” ”

  • Peter Harold skriver:

   Det offentliga Sverige saknar kurage. Jag har gått på medieträning, och utgångspunkten är att vara skicklig med pudeln och försöka nyttja sekunderna för att föra fram ett ”för varumärket positivt budskap”. Jag brukar tänka på den utbildningen varje gång jag hör människor som denna Rödakorsdirektör.

 15. Pingback: Re: Röda korset och ”rasistskandalen” i Falun | pappasven

 16. Pingback: Vad är skillnaden på ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”? | Vetenskapliga partiet

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s