Kan en moderat vara emot kommunalt självbestämmande? Tydligen. (Förslag om lagstiftat kommunalt flyktingmottagande)

[Varning! Denna bloggtexts ord och andemening kan uppfattas som stötande för ett politiskt korrekt sinne. Du som anser att Sverige i princip har en oändlig förmåga till att erbjuda gränslös solidaritet med hela världen ombeds att ej läsa denna text.]

Bästa läsare!

Som socialdemokratisk partisekreterare var Lars Stjernqvist ett givet kräkmedel. I mina ögon framstod han som resultatet av att Bagdad-Bob avlat barn med en gammaldags sopkvast med yvig borst. När man sedan hörde honom tala uppstod fullständig vämjelse.

Sedan Stjernqvist lämnade sitt uppdrag som partisekreterare och inte längre kunde göra dagliga utspel i dagens Eko konstaterade min läkare att mitt blodtryck börjat sjunka tillbaka ner till någorlunda normala värden.

Nu visar han sin nuna offentligt igen i egenskap av medförfattare till en utredning om det kommunala flyktingmottagandet i Sverige. Namnet på den andra utredaren är Gunnar Hedberg som representerar Moderata Samlingspartiet. De två har enligt tidningen Folkbladet kommit fram till slutsatsen att de svenska kommunerna nu är bättre än någonsin på att ta emot flyktingar (det framgår inte riktigt i artikeltexten om ”bättre än någonsin” är satt i ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv), samtidigt som de anser det nödvändigt att införa en tvingande lagstiftning för att kommunerna skall ta emot fler flyktingar.

Nu är det inte så mycket frågan om flyktingarna i sig som gör mig intresserad av spörsmålet, utan snarare att en företrädare för Sveriges mest etablerade frihetsparti, Moderaterna, vill tvinga kommunerna till att göra något som de antingen saknar vilja till eller saknar resurser för. Nej, det är inte alls med cynism jag kallar (M) för det mest etablerade frihetspartiet. Snarare är det ett kallt konstaterande att frihetsfrågorna inte längre har en bättre etablering än så här i svensk politik. D.v.s. frihetsfrågorna finns inte alls med på den politiska dagordningen, vare sig i plenisalen eller ens på tidningarnas ledarspalter. Vilket är en av orsakerna till att jag offrar tid för att blogga om politik istället för om hur man spränger trädgårdstomtar och odlar lupiner.

I Sverige har vi ett koncept som sällan lyfts fram i vare sig debatter eller stolta anföranden, nämligen ett kommunalt självstyre. Istället får vi en bild av att kommunerna finns till därför att de är statens förlängda armar, satta att ordna med vård, skola och omsorg på direktiv från ansvarig minister.

Kanske skapas denna missbild av att det vid varje val sitter partiledare som berättar om varför just de är bäst på dessa discipliner, fastän väljarna kommer att rösta på helt andra politiker som troligtvis inte kommer synas i TV-rutan över huvud taget. I ett land med kommunalt självstyre borde ingen av partiledarna kunna använda ordet ”jag” när de talar om den politik som skall föras ute i landet.

Många vanliga väljare tror att begreppet kommunalt självstyre bara används i historieböcker; att det handlar om något som inte längre praktiseras. Och för all del, konceptet har faktiskt djupa historiska rötter. Och konceptet har för varje regering som regerat beskurits och förvanskats, företrädesvis genom nya lagar antagna i Stockholm som tvingar kommunerna att underkasta sig det ena kostsamma påbudet efter det andra – ibland med en muta i form av ”statliga satsningar” för att lugna de lägst stående partifunktionärerna som trots allt måste bemanna valstugorna under valrörelsen.

Förbundet Svenska Kommuner & Landsting beskriver grunden för det kommunala självstyret ganska bra med följande sammanfattning:

Den kommunala självstyrelsen har djupa historiska rötter och handlar ytterst om ge människor att ta ansvar för och utöva inflytande över sina gemensamma angelägenheter – både lokalt som regionalt.

 

Visst, man kan ifråga svenskan med ”…om ge människor ta ansvar…”, men vi skall inte vara petiga med språket. Det kan ju faktiskt vara så att formuleringen skapats av en person som inte har svenska som modersmål, kanske en människa som kommit hit för en tid sedan på flykt från krig och förintelse, och som vi skall vara jävligt tacksamma för att han/hon/det är i så pass bra skick att vederbörande kan bidra till samhällsarbetet. Trots allt, det är inte alla som kan göra något sådant efter en dylik resa. Istället blir de fast i ett försörjningsstödssystem som finansieras genom kommunalskatten.

Ja, här fick jag en naturlig övergång till den andra aspekten av förhållandet mellan det svenska kommunala självstyret och den statligt sanktionerade och reglerade flyktingpolitiken. Vi känner till att vissa grupper och hela folkslag har fri lejd och rätt till automatiskt uppehållstillstånd genom sin flyktingstatus, och detta meddelas inom kort tid efter att ett krig eller motsvarande ofred bryter ut på olika håll runt om i världen.

Det som sker i Syrien, Libanon, Irak, Afghanistan, Pakistan och andra länder påverkar alltså kommuner som inte kan få balans i sina budgetar. På grund av dessa händelser skall svenska kommunpolitiker acceptera att deras hembygder förvandlas till depåer för människor som inte kan eller vill anpassa sig till svensk kultur och sedvänja. På grund av krig i Mellersta östern och Afrika lamslås delar av produktionen av vård, skola och omsorg i Sverige därför att de svenska kommunarbetarna t.ex. inte kan arabiska eller andra språk som plötsligt ger ett dominerande intryck på tillvaron i mindre samhällen där de infödda redan hade en besvärlig dialekt som inte kan förstås av en nollåtta. Men budet från Stockholm är att varje hörn av landet skall vara solidarisk med den lidande omvärlden, och utgöra en del av det påtvingade och ödesdigert planerade multikulturella samhället. Och förstår inte kommunpolitikerna att detta är för deras eget bästa – de lärde tvista dock om denna nytta – så skall den demografiska omdaningen ske under lagstiftarnas piska.

Folkbladet förmedlar tydligt Maktens problemformulering i artikeln:

Bakgrunden är att det den senaste tiden har uppstått en propp i systemet – det finns i nuläget 10.000 personer med uppehållstillstånd som är fast i Migrationsverkets anläggningsboenden, helt enkelt eftersom ingen kommun ännu har kunnat bereda plats för dem. Det här får svåra konsekvenser både för migrationsverket – som behöver platserna på sina anläggningsboenden till nya asylsökande – och för dem som har beviljats uppehållstillstånd, men fastnar på ett boende och inte kan börja sina nya liv i tid.

Den politiska frågan är inte hur man hjälper dessa 10’000 personer på effektivaste sätt (och siffran är bara momentan; fler flyktingar är på ingång), utan hur man skall tvinga de svenska kommunerna att ta emot dessa vid utslussningen. Här måste jag faktiskt tillstå att jag instämmer med dem som menar att flyktingmottagandet av både humanitära och ekonomiska (både pengar och logistik) skall vara lokalt. Lokalt i och i närheten av ursprungsländerna.

Formuleringen ”börja sina nya liv” är dubbelt förrädisk. Detta skapar en falsk bild av att det i denna stab av flyktingar finns atomfysiker, hjärnkirurger och konstruktörer av superdatorer redo att sättas i jobb, och att deras flytt till Sverige kommer ge kommunerna enorma rikedomar (Sandviken ”tjänade” visst en halv miljard kronor på sin invandring påstod DN som intervjuat en tjänsteman på gatuförvaltningen, hirr, hirr). Så är inte fallet, utan istället handlar det om stora kostnader för försörjningsstöd och kostnader för sysselsättningsaktiviteter, oräknat om flyktingarna varit fåraherdar eller atomfysiker. Men detta är inte det som är mest vanskligt. De absolut drakoniska är ju att om dessa människor utgör ett för oss så betydelsefullt humankapital, då gör de betydligt större nytta i sina fattiga och arma hemländer än hos oss i Sverige.

Ni kan givetvis ha åsikter om huruvida mina slutsatser är korrekta eller helt felaktiga. Men det jag hittills sagt är inte grundproblemet, även om jag ser en stor fara i att man stympar det kommunala självstyret för att den svenska regeringen skall kunna samla samvetspoäng som kan lösas in vid nästa regeringsförhandling med Miljöpartiet. Nej, allt detta som jag sagt ovan hade inte varit ett problem ifall vi haft en korrekt och genomtänkt samt självständig utrikespolitik istället för att verkat enligt George Soros-doktrinen.

Istället för att stödja de neo-konservativas omdaning av världen (med utgångspunkt från Wall Street och administrerad av Barack Obama) – ett projekt som inte lett till vare sig mer demokrati eller fred runt om på jorden – så skulle vi ha kunnat satsa våra krafter på en hållbar och nyttig migrationspolitik. Istället för att protestera mot denna globala galenskap har vi valt att anpassa oss och till och med tjäna densamma; d.v.s. acceptera olika grader av t.ex. arabisering av svenska storstäder och tvinga svenska kommuner att bli perfekta värdar för människor som tills ifjol vandrade med sina getter utomhus när man inte satt och reciterade koranen, bara för att vi skall hjälpa till med att hålla liv i den döende petrodollarn. Allting hänger ju ihop, bäste medborgare! Vakna!

Låt nu paleo-libertarianen i mig författa några avslutande rader…

Förbundet Svenska Kommuner & Landsting skriver vidare om det kommunala självstyret att det ”innebär att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse.” Jag kanske umgås med inskränkta rasister på min gata (nej, det är de inte, de är prima sossar och miljöpartister och feminister som alla andra söder om Slussen!) men ingen av dem jag talat med vill att vårt hemkvarter skall förvandlas till en avbild av Kairo, Kabul eller Khartoum. De tycker till och med att New York är höjden(!) av vansinne.

De ölande pensionärerna på pizzerians uteservering vill inte bli bortmotade av självutnämnda haram-inspektörer. Den pappalediga TV-spelsfantasten vill inte behöva lämna ICA-butiken vid lunchtid utan sina grillade revbensspjäll (får ej säljas i samma del av butik som grillad halalkyckling). Den konservative bloggskribenten med förkärlek till Tchaikovskys och Rachmaninoffs bästa verk vill inte få sin ljudupplevelse förstörd av en brölande minaret (ni anar vem jag talar om här i tredje person…). Den lattesörplande web-designern/antirasisten i Kungsholmen vill inte behöva sicksacka sig fram mellan utlagda tiggarben på trottoaren. Den halvblinda senioren vill inte bli av med allt smyckesguld bara för att en stackars flicka är törstig och behöver ett glas vatten. Inget av detta har en direkt koppling till flyktingmottagningen som sådan, men däremot till flyktingen som individ, och flyktingar som grupp.

Svenskar är inte rasister. Det är inte heller rasism om man ställer villkor för umgänget med främmande människor. Det är inte rasism att triva smed en typ av idealt samhälle (även om idealen sällan förverkligas).

Men varför skall jag betraktas som moraliskt osund när jag inte vill leva tillsammans med människor som accepterar könsstympning, religiöst sanktionerad hustrumisshandel, saknar respekt för svensk lag och utan sinne för ordning och sin närmiljö; samtidigt som man menar att jag ger uttryck för självbevarelsedrift när jag undviker klungor med fotbollshuliganer eller flyttar på mig när det kommer pundare med blodiga sticksår på armarna och viftar i luften med sina kanyler? Det är ok att vägra bosätta sig på f.d. industritomter med dumpat gift marken, men det kallas rasism och främlingsfientlighet när jag vill bo där min granne talar samma språk som jag.  Allt tal om ett ”socialt kontrakt” för medborgarna blir i fallet med detta ämne väldigt enkelriktat, och det politiska målet är att jag som medborgare inte skall kunna välja.

Svenskar hjälper gladeligen de som befinner sig i nöd. Men målet med hjälpen kan aldrig vara att garantera en evig försörjning. När du ser en bilist med punktering i hällregn kommer du inte bärga hans eller hennes bil till ditt garage och genomföra en motorrenovering och byta ut alla glappande bussningar och svetsa rost. Saknar du garage kommer du inte tvinga din granne att upplåta sitt för din främlings bil. Du nöjer dig helt enkelt med att hjälpa vederbörande så att han eller hon kan köra vidare på sin färd. Egendomligt nog tycker staten att att du skall göra mer än att åtgärda punkteringen, fastän du egentligen kanske inte behövde göra mer än att hålla upp ett paraply. Staten är ett stort problem i sammanhanget.

Det är en skam att dagens moderata politiker inte förstår vikten av kommunalt självstyre och respekterar detta förträffliga koncept med besluttagandet nära medborgarna. Av socialdemokrater vet vi att vi aldrig kunnat begära bättre av dem ändå.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till Kan en moderat vara emot kommunalt självbestämmande? Tydligen. (Förslag om lagstiftat kommunalt flyktingmottagande)

 1. ”Facts NOT fiction” dvs ”Sanning och konsekvens”.
  ‘ ”Det finns inga ”free meals” ‘ osv.

  Varför ska det vara så svårt att tillämpa ”sunt (b…)förnuft?
  Enda anledningen måste vara att det finns en ”hidden agenda”,
  alla ”utspel” som basuneras ut är Freudianska dvs det mesta som säges är ”de facto” det omvända…….

  Att behandla människor enligt doktrinen ”allas lika värde” är snarare det omvända.
  ”Allas lika värde” verkar vara en kvarleva från V’s härjande historiskt sett och som av en händelse i Sverige kopplats till det, helt aparta, ”. equal in dignity and rights…”
  som FN definierar som ”Human rights”
  MEN en bra spik att hänga mössan (ja även pälsen på).

  Fortfarande ”allas lika värde”:
  Hjälpa 100.000 årligen i Sverige eller 3.000.000+ på plats….årligen

  Sett över 10 år hjälper vi sustainable 1.000.000 i Sverige eller 30 Miljoner på plats. årligen. Har alla dessa miljoner ”lika värde”?
  Eller vilket måttband har vårt etablissemang och vilka ägnar man sin tid att ”mäta”?
  Pekuniärt är det ju krona mot krona men övriga s.k. ”utträngningseffekter” försvinner ju om vi hjälper 30-100 gånger så många på plats…..säkerligen ett ”sämre” liv jämfört med, ännu i.a.f., den Svenska välfärden men alla har i en mening behandlats enligt ”lika värde” annars hjälper vi ju 100.000 i Sverige medan 3-10 miljoner på plats inte får någon hjälp alls…….

  • Peter Harold skriver:

   Jag undrar egentligen om agendan verkligen är så himla hemlig. Det verkar inte behövas eftersom folk inte är vakna, eller inte har ork och lust att bry sig. Vilket är märkligt eftersom verkligheten verkligen överträffar dikten. Jag tror att det handlar om förtroende. Alltför många människor litar på de tillrättalagda orden i SVT:s Rapport och Aktuellt och i SR:s Dagens Eko. Jag hör ofta på jobbet folk reflektera över nyheter som de hört och sett på TV och radio, och de har låtit sig uppröras på exakt det sätt som statsmedia önskat. Ett par gånger – då sällskapet varit vänligt sinnade och vana vid mig – har jag plockat fram min mobil och visat dem alternativa nyhetskällor som ger en annan och ofta mer nyanserad bild. Folk blir chockade.

 2. Peter skriver:

  Befolkningarna i icke-demokratiska länder (där islam tagit över, där hederskulturer är vanliga och där inavel är ganska vanligt) kommer bara att öka och öka. Enligt en prognos så kan befolkningen i Afrika ha kommit att öka med cirka 3 miljarder de kommande 100 åren. Allt medan vi har ett födelsetal på cirka 1.4 i EU-länderna och förmodligen ännu lägre i flera demokratiska länder i Sydostasien (samma länder som fått högst IQ på tester). Vi ser också hur islam sprider sig i Afrika.

  Det är inte svårt att räkna ut vad som kommer att hända i framtiden: vi kommer att få fler och fler krig, där ”flyktingar” kommer att söka sig till Europa. En del kommer förvisso att vara riktiga flyktingar (men ofta med helt andra värderingar än våra), andra kommer att bluffa sig in i Europa.

  Till sist, om 50-75 år, så kommer Västeuropa ha förvandlats till samma Mellanösternhelvete som människorna från Mellanöstern och Afrika ”flydde” ifrån. När det gäller länder som Sverige, Holland, Belgien, Frankrike samt delar av Norge (Oslo) och Storbritannien (flera storstäder) så kan det gå ännu snabbare.

  • Peter Harold skriver:

   Det är möjligt att jag är felinformerad, men jag tror att befolkningsökningen är avhängigt tillgången på välstånd. Visserligen vet vi att vissa folkgrupper avlar barn som om det vore deras sista år på jordklotet, typ, men med lågt välstånd (matbrist, etc) följer hög dödlighet vilket kommer begränsa folkmängden.

   Däremot håller jag med om att politik och religion går emot möjligheten att skapa ett hållbart välstånd, och det underlättas ju inte av att vi i väst beblandar oss i u-ländernas inre angelägenheter och hjälper rebeller och upprorsstyrkor så att det uppstår flyktingströmmar. Min teori om islams spridning i Afrika (och Asien) baseras på en stark misstanke om att mängder av oljemiljarder går från bl.a. Saudiarabien och Yemen till dessa kontinenter.

   Kommer nog att gå snabbare än 50 år innan vi har vårt eget inbördeskrig. När man väl passerar en tröskel kommer det att gå snabbt. Och utgången är oviss.

 3. zanning skriver:

  Javisst är det så… ”Staten är ett stort problem i sammanhanget”… De är förmodligen det enda problemet också eftersom det är de som sitter med beslutsmakten. Bort med dom alla och börja om!

 4. Anna skriver:

  Jag sökte efter statistik på födelsetal över hela jorden. Kom till en betalsida… På naturvetarnas sida skriver de dock att i Afghanistan och Kongo föder fortfarande varje kvinna sex barn.

  http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Tidningen-Naturvetare/Artikelarkiv/Nr-1-2012/Hans-Rosling-skakar-om-var-varldsbild/

  Det är så upplyftande att få läsa din blogg- du har en förmåga att sammanfatta fakta och ställa allt i relation till varandra. Tack än en gång för läsning! Jag brukar skicka vidare din text till de som behöver upplysas. Dessvärre är det få som läser eftersom de viftar bort det som politisk propaganda. Framför allt beror nog inte det här på att de skulle vara korkade- snarare på tidsbrist och att de inte orkar bli upplysta eftersom det bara skapar en frustration över att inte kunna göra något åt saken…

  Det är exakt det här jag försöker få fram när jag skriver, men får aldrig fram det lika bra, främst beroende på att jag inte har din kunnighet och förkovrar mig inte på det sätt jag hade gjort under andra omständigheter, vilket jag gjorde tidigare. Eftersom jag har häcken full med att försöka ordna med aktiviteter åt sonen, en bra skola, bra boende och fast jobb de senaste åren, har det medfört en extremt hög grundstress som gör mig jäkligt disträ. Tillvaron blir hackig och jag tappar tråden. Jag har träffat några få andra i samma sits, men de tycks helt ha tappat fotfästet och tron på framtiden. Jag är envis- det SKA gå!

  Det är därför jag är en stor fan av din blogg- du fångar upp trådarna och knyter ihop de. Det är en tröst ska du veta, i min tillvaro. Utan dig hade jag känt mig än mer alienerad. Allt det du nämner i den här texten ovan sammanfattar varför det blivit så svårt att hävda sina rättigheter såsom svensk i Stockholm. Jag tror att Stockholm är det absolut sämsta stället för politiskt inkorrekta åsikter.

  • Peter Harold skriver:

   Dessvärre är det få som läser eftersom de viftar bort det som politisk propaganda.

   Ja, allt är politik, men visa mig det riksdagsparti i Sverige som står för samma sak som jag. Borgerliga kan avfärda mig som radikal, vänstern avfärdar mig som konservativ. Det enda jag är säker på är att alla partier förlorar inflytande, och folket får mer. Du kan ju ana att jag knappast skulle få några vänner i medierna. 😉

  • Peter Harold skriver:

   Tänk att behöva klämma ut sex ungar eller mer ur vaginan (eller egentligen livmodern, men det skall ju ut genom hålet). Jag har hört att det är väldigt få kvinnor som njuter av förlossningar.

   • Anna skriver:

    Ja, det är något du definitivt inte kommer att få uppleva… Själv valde jag kejsarsnitt, vilket jag har fått ångra då magmuskulaturen är så svår att träna upp igen. Den blir sig aldrig lik hur jag än tränar. Å andra sidan hade jag kanske lidit av urininkontinens om jag hade ”klämt ut” ungen. Jag är nog rätt nöjd med mitt val ändå. Nej, jag har aldrig varit särskilt nyfiken på hur det är att föda barn. Otroligt skönt när det är över dock, och magi uppstår mellan de väsen som varit ett så länge…

    Kan någon njuta av förlossningar? Är de månne också medlemmar i S/M klubben? Kan tänka mig det isf…

    • Peter Harold skriver:

     Det är egentligen underligt att kvinnokroppen är skapad för at förlossningarna skall bli smärtsamma. ”Skaparen” borde ha gjort ett hål för befruktning och ett annat – lite större – för förlossning. Kängurun verkar ju ha grejat till detta system nästan till fulländning (såvida inte fru Anna skulle hellre vilja ligga i sängen och ruva på sina ägg i nio månader…). 🙂

 5. Anna skriver:

  Jag har fått rejält med belägg för att det faktiskt är mannen som funderar mest på såna saker. Därav att det genom tiderna gjorts tafatta försök för att mannen också ska föda barn. Det är väl faktiskt det enda som mannen inte KAN göra, medan kvinnor gör det hela tiden… Hade jag fått bestämma hade killen gärna fått ruva medan jag hade kul. Tycker också att det är för jävligt att inte vi som fött barn fick gratis testosteron resten av livet, för att uppväga östrogenet som vi får kämpa emot resten av livet. Vad sägs- byta grejer? Lite daglig testo mot att mannen får bära barn i konstgjord mage (ryggsäck på magen). Fattar inte vad vetenskapen ska vara bra för när den inte ens kan greja sånt här? Folk gick på månen redan på 50-talet. Jag hade trott att man på 2000-talet skulle kommit liiite längre än så här. Snöpligt.

  • Peter Harold skriver:

   Hrm, jag var inte riktigt med under de två första månresorna, men de ägde rum först 1969. Jag befann mig i en livmodern omkring tidpunkten för landning n:o 2… 😉

   Nä, vi får nog vara nöjda med vad naturen åstadkommit. Trots allt.

 6. Anna skriver:

  Jag menade egentligen rymdresor. Den första rymdresan skedde väl 1961. Jaja, det är ju snarare 60-tal än 50-tal. Det är ju inte direkt naturligt anyhow… Jag har undrat över vetenskapens värde. Varför ödsla så mycket på ren nyfikenhet medan människan i dagliga livet fortfarande reser med en jävligt omodern tunnelbana och bussar till jobbet… Jag ville bara påpeka att pengarna som vetenskapen får inte tillför ett skit för oss människor i dagliga livet fastän enorma summor spenderas på pengar som kunde gått till annat… Naturen har tydligen inte gett oss så mycket mer än kroppar. Det är väl en promille av oss som är astronauter eller astrofysiker.

  • Peter Harold skriver:

   Det beror på hur man räknar. Jag har själv varit en riktig rymdnörd när jag var liten, och den industrin har gett en teknologi som sedan använts till att skapa tekniska hjälpmedel för oss i vardagen. En hel del av tänket med högfasthetsstål och andra högfasthetsämnen är delvis en frukt av rymdfarten; det är tack vare den vi idag bygger allt lättare men säkrare personbilar. Visst, man kan ju tycka att vi borde fara fram i svävare och tåg som går på supraledare, men vi har inte sett slutet på den tekniska utvecklingen. Hoppas jag. Härnäst tror jag att vi kommer se massor av nya saker baserat på nanoteknik. Vi kommer nog också se en del medicinska upptäckter som kommer ge banbrytande resultat (för vissa människor). Det som oroar mig är dock de artificiella kostnaderna (t.ex. ifråga om patent).

   • Anna skriver:

    Jag hade önskat mig att vara i dina kläder en jäkla massa gånger. Du är så enormt påläst! Och i mitt jobb när svåra hjärnskadade killar och tjejer (är övervägande killar då de tagit de största riskerna ) – kunnat få uppleva ett liv utan så mycket assistans- men jag är rätt säker på att de här insatserna är för ”dyra” samhällsinvesteringar då man prioriterat andra insatser.

    Alla de här människorna hade säkert kunnat åka tur och retur till månen om prioriteringarna varit annorlunda! Men de är som de är!

 7. Anna skriver:

  Du är mycket välkommen att ta reda på hur SL kunnat använda sina pengar bättre… (Jaha, sorry- nu var jag här igen och föreslår bloggämnen…) De allmänna färdmedlen är desamma sedan 50-talen fast sämre eftersom de står stilla för att avgångarna går för ofta och saknar spår- de måste ju samsas om samma spår fast i dåtid gick de mer sällan. I Stockholm alltså. Svävare hade ju varit bra- men om man satsat på vattenfarlederna hade ju en del varit löst redan. Utan att behöva rymdteknik. Jag far fram i tidigare tankebanor- jag ser ett mönster av att staden utökar och bevarar yrken där framför allt invandrare har sitt levebröd. SL vill inte stå i bräschen för att göra folk arbetslösa. Om man med ”folk” syftar på de av AF /FK lönebidragsanställda invandrare som de flesta av SL/ MTR får sitt levebröd ifrån.

  • Peter Harold skriver:

   Jag får vara försiktig. Jag försöker nämligen söka jobb på SL…! 😉

   Största besparingen för SL vore att folk slutade upp att bete sig som ”svin” när de reser kollektivt. Åkte med tunnelbanan igår kväll. Kära nån, jag saknar ord… Nä, fan, jag bör nog inte ens säga ”svin” för jag var ute på landet i förra helgen och såg äkta grisar. Jag hade faktiskt hellre delat vagn med dessa än med mina ordinarie medpassagerare. Fy fan.

 8. Anna skriver:

  Själv undrar jag så här i efterhand varför jag ens gick genom den automatiska spärren i brommaplan då jag hade en svans efter mig i form av en enorm kille som pratade störande högt i sin telefon och inväntade mig när jag letade efter mitt SL kort i ryggsäcken, för att kunna planka. Jag skulle i stället ha gått genom den bemannade spärren och bett honom att stänga grinden efter mig!

  Jag är den första som skulle rösta för gratis resande i tunnelbanan och bussar. Men då utan att behöva betala för snyltare. Med detta menar jag att jag gärna skulle sett att kollektivresandet hade skett genom skattesedeln förutsatt att alla som reste hade ett jobb att gå till. Oavsett löneformen/storleken.

  Miljöpartiet är inte alls trovärdigt som inte motionerat om gratis kollektivtrafik. Om någon av er har annan info att förmedla tar jag tacksamt emot den. Jag är rätt trött på svansar. Och diverse tiggare var 10:e minut.

  • Peter Harold skriver:

   Fortfarande är skatt stöld, och det offentliga gör samma sak som maffian när de med hot om våld tar pengar för att beskydda dig. Skillnaden är väl att maffian kanske är mer lojal mot sin kund än det offentliga…

   • Anna skriver:

    Jaja, skatt är stöld. Men det är det inte egentligen förrän man gått till botten varför vissa lönearbeten belönas bättre än andra. Varför har jag stått och svettats i dag för 122:- 7 timme med att byta lakan och försöka förklara för dementa farbröder varför han inte ska ta en till nitroglycerin när han precis haft en smältande under tuggan?

    Varför är din tid värd så mycket mer än min? Om man ska hårdra det hela kunde ju jag föreslå att du skulle vårda din pappa själv? Eller betala för kalaset själv, genom USA-modellen?

    Är fortfarande skatt stöld? I min mening borde tid betalas med lika mycket tid. Tid är pengar? Tid borde då betyda lika mycket tid oavsett?

    • Anna skriver:

     122 /timme plus ob-tid. Och smältande under tungan. Sorry. Mitt tangentbord är fortfarande alltför mycket avsuget.

    • Peter Harold skriver:

     Alla jobb kommer att betalas olika, och det kommer aldrig att uppnås en gudomlig rättvisa med något system. Däremot är det helt rimligt att folk skall kunna få vården finansierad genom försäkringar. På sätt och vis är ju skatten en slags försäkring, men den tas ut med våld och är dirigerad helt enligt politiska villkor (och det är inte ens alltid de folkvalda som får styra, utan anonyma tjänstemän).

     När det gäller USA-modellen och ”betala själv” så finns det skräckexempel på miljonräkningar efter en hjärtinfarkt. Men ånyo, med vetskap från folk som varit där, så är detta de första räkningen. För patienter utan försäkring revideras sjukhusräkningarna och de påslag man gjort för att få ut optimal ersättning från försäkringsbolagen raderas eller skrivs ner.

 9. Anna skriver:

  Kan det bli mer offentligt än i dag? Jag googlade på barnvakt på blocket bara för skojs skull eftersom jag inte har råd med sådan och har även frågat socialtjänsten om hjälp eftersom jag inte kunnat jobba de tider som jag behövt i mitt jobb som kräver närvaro alla dygnets tider from 7.30- 23.

  Jag hittade en annons där socialtjänsten i stockholms stad söker efter personal till en familj boendes i Vasastan som kan hämta barnen från dagis /skola med arbetstider 14.30-18.00.

  Jag hade gärna sett att socialtjänsten hade svarat på min fråga om varför jag inte fått denna hjälp. Jag har inga släktingar alls som kan avlasta mig.

  Min fråga har ännu inte fått svar.

  • Peter Harold skriver:

   Det låter som ett knepigt problem. Jag har inga goda råd. Synd att inte förskolan har hemleveranser. Ingen gammal granne (helst inte singelman) som är pigg på att hjälpa till med hämtningen mot en kvittolös dusör? Jag vet, det är inte lätt med pengarna.

   • Anna skriver:

    Det hade funkat om jag bott kvar i stan, men jag var tvungen att flytta därifrån då det var för litet… Grannarna där hade säkert kunnat hjälpa till. Dock inte i småborgerliga/ kyrkilga bromma. Nej nej, usch nej. Inte prata med ensamstående mammor- det kan ju vara farligt. Typ. Här finns det bara 2 typer människor har jag märkt: Folk som har hjälp av LSS och bor på gruppbostad och dess profitörer på detta system, dvs hjälparna. Det finns inget utrymme för att hjälpa någon och få hjälp tillbaks och kanske kanske något utbyte av kontakten. Eller så är man invandrad till Sverige och bryr sig bara om sina egna och inte de förtappade svenskarna (vilket jag ju faktiskt förstår att de känner så) . Och så har vi ju de ANDRA- de som bor i villorna. DE har ett normalt liv och DÄR ställer man upp för varandra. Som det var förr överallt ungefär, när jag växte upp. Hepp.

 10. Anna skriver:

  Glömde skriva att det är en flyktingfamilj staden söker hjälp till. Och att det krävs att man är turkisktalande.

  • Peter Harold skriver:

   Då är det genast en stor skillnad! Lika värdegrund, typ. Alla är jämlika men vissa är jämlikare.

   Fortsätt att kräva svar av förvaltningen!

   • Anna skriver:

    Ja, med mina nya belägg för att jag hela den här tiden som jag fått tacka nej till jobb- efter att jag pratat med rektorn på sonens skola som har talat om att det finns många föräldrar (som varit 2 stycken i de flesta fall) får hjälp dagligen med lämning och hämtning till och från skolan och även fått det på dagistiden- har jag faktiskt anmält kommunen (bromma) till den relativt nya granskningsnämnden IVO, som tagit min anmälan på allvar.Dessutom har jag fått tag i en jurist jag snart ska träffa, som arbetar idéellt i såna här frågor. DEt intressanta här är att jag inte ens hade fått reda på de här sakerna om jag inte hamnat i en sits där jag varit tvungen att ”välja” en kommunal skola- just pga att de ”fria” skolorna inte ger samma möjligheter till att lämna och hämta andra tider än mellan 8-14/15.

    DEt råkade bli så att den kommunala skolan vi ”tillhör” har elever med föräldrar som till ca 80% är invandrade till Sverige. Vilket du säkert förstår _ inte är något drömscenario för oss, eftersom jag är känd i den här lilla unkna förorten- som just ”rasist”. DEt intressanta här är att jag faktiskt inte alls ÄR rasist, utan bara starkt kritisk till just- gissa vad- Islam och allt vad den skiten står för. I övrigt är jag hellre vadsomhelst förutom just svensk, av den anledningen att jag insett att de allra flesta svenskar (majoriteten) utgör själva förklaringen till varför jag och sonen ens hamnat i den här soppan från början.

    Det bara GÅR inte att leva i en förort som ensamstående morsa 2014. Det GÅR inte! Man är motarbetad av såväl myndigheter, kyrkliga moralkärringar med småborgerliga ”problem” samt självklart av skadeglada muslimer (som faktiskt fattar exakt vad det är jag är utsatt för, eftersom de har större empati för sina egna än vi svenskar har bevarat)

    Pust- apropå detta med empati; Ber om ursäkt för att jag inte såg dina ord där förut- att du blivit sämre. Hoppas att du blir bättre snart. Om du bor bredvid en elcentral eller befinner dig invid trådlösa telefoner- stäng av med strömbrytaren. Du KAN vara svag pga att elen bryter ner ditt immunförsvar. Jga har sagt detta till min pappa i hundra år men först NU har han skaffat trådtelefon med skitbra högtalarfunktion. NU mår han bättre.

    Kram!

   • Anna skriver:

    Länk till den ”jobbannons” jag syftar på: http://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-stockholm/Turkisktalande-barnvakt-till-Vasastan/1146508?ca=11&j_list_id=54951488&w=1

    Genom min f.d kollega som jobbar på hemfrid, vet jag att just Hemfrid har tagit uppdrag å stockholms stad- för att tillgodose behoven av barntillsyn för gruppen invandrade familjer. Hemfrid har en mängd annonser inne, som du kan se. Jag kan inte föreställa mig att någon annan familj som kräver att barnpassaren ska kunna tala ett annat språk, faktiskt använder sig av just hemfrid- de familjer som annars reser mycket som jag tänker på är diplomatfamiljer. Diplomatfamiljer anställer ju någon själva- inte genom blocket- och inte genom Hemfrid som har anställts av stockholms stad.

    Därav min slutsats att det INTE bara rör sig om att just familjen i Vasastan är en turkisktalande flyktingfamilj, utan hela resten av annonserna är beställningar av Staden. Därav också att jag kopplat till det som rektorn på sonens skola hänvisar till, nämligen att detta pågått en längre tid. Under samma tid har jag blivit nekad till att få jobba obekväm arbetstid…

    Bara för att nollställa alla kommande frågetecken om hur verklighetstrogen mina påstådda uppgifter är, efter att ha förstått att inte många lever i samma värld…

    • Peter Harold skriver:

     Intressant information. Visserligen anser nog de rättrogna att allt är i sin ordning, men jag själv känner mig smått upprörd.

     Har du provat att tipsa t.ex. Avpixlat om detta? De har folk som kan sätta sig in i saker som dessa (och de vet hur man skyddar sig mot repressalier).

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s