Tysk satir och den skrämmande bilden av vad som skedde ombord på MH017.

Bästa läsare!

Jag vet, jag borde variera mina ämnen bättre. Ty nu är jag här återigen och bloggar om Ukraina. Fast den här gången håller jag mig till Tyskland.

Följande klipp är från ett tyskt TV-program som spelar sketcher baserade på dagsaktuella händelser. Jag vet inte vad den svenska motsvarigheten skulle kunna vara. Finns det något sådant humorprogram som på ett sakligt sätt skämtat om Ukrainakrisen som denna tyska show i exemplet här nedan? Tipsa mig gärna i så fall.

Men jag är rädd för att svensk TV inte bryr sig om att tränga djupt ner i händelserna för att skapa intelligent humor. Jag vet inte om det beror på att svensk TV är infantil, eller om det är tittarna det är fel på. Det verkar i alla fall finnas ett samband mellan konsumtion av svenska medier och fördumning. Vill du ha en källa på det påståendet så hänvisar jag till mig själv…

Ja, en förutsättning för att kunna skapa intelligent humor som skall uppskattas av tittarna är att dessa fått korrekta referensramar. För den som studerat Ukrainakrisen enbart utifrån gammelmediernas rapporter torde flera av skämten kännas som en aha-upplevelse. ” – Var det så här det gick till?”. Ja, tyvärr. Det var i stort så här det gick till när medierna rapporterade om Ukrainakrisens eskalering.

Utöver detta har jag studerat två rapporter som har med nedskjutningen av MH017 att göra. Den första rapporten är Hollands officiella preliminära haverirapport. Man konstaterar att flygplanet var i gott skick, att piloterna var kompetenta och att det som orsakat haveriet är ett stort antal objekt träffat flygplanet med hög energi. Punkt.

Den andra rapporten är från Ingenjörsförbundet i Ryssland. I den rapporten studerar man tre möjliga scenarios. A) MH017 sköts ner med BUK-missiler av Ukrainas armé. B) MH017 sköts ner av de ukrainska separatisterna med BUK-missiler. C) MH017 sköts ner av ett ukrainskt stridsflygplan som siktades av rysk flygtrafikledning på andra sidan gränsen.

Det är för mig inte förvånande att det ryska ingenjörsförbundets analysgrupp kommer till slutsatsen att mycket pekar på teori C. Någon skulle kanske hävda att det är en naturlig slutsats eftersom Ukrainakrisen i mycket handlar om ett propagandakrig mellan öst och väst. ” – Självklart vill ryssarna skylla på någon annan”. Men i det här fallet är det mer komplicerat.

Jodå, det pågår ett intensivt propagandakrig. Tyvärr är den holländska rapporten en del av detta krig. Obama-administrationen – som varit mycket högljudd i Ukrainakrisens alla faser – kan med den holländska rapporten sanningsenligt säga ”Vi ser ingenting som frikänner Ryssland från ansvaret för nedskjutningen av MH017”. För sanningen är den att rapporten säger ingenting av värde som vi inte visste redan första dagen.

Den ryska rapporten – vars uppgifter faktiskt borde bemötas med motbevis av Obama-administrationen om den vill behålla sin trovärdighet i frågan efter alla utspel från Vita huset där man placerat Vladimir Putin i dålig dager – analyserar noga omständigheterna kring nedskjutningen. Man noterar att möjligheten att skjuta ner en Boeing 777 på 10100 meters höjd med en Buk-M1 ligger på 80-95% träffsäkerhet. Tekniskt sett är scenariot möjligt.

Frågan är då vem som sköt? Ryska försvarsdepartementet uppger att Ukrainas armé på morgonen flyttat Buk-missiler från byn Zaroschenskoe till Donetskområdet (i svenska medier har det bara talats om att ukrainska separatister skyndsamt kört Buk-missiler till ryska gränsen, och ”bildbeviset” har utgjorts av fotografier som sedermera visade sig vara tagna på det Kiev-kontrollerade området, fast detta har svenska medier förmodligen valt att förtiga).

Varför den ukrainska armén gjorde denna förflyttning av sina Buk-missiler är inte känt, och separatisterna i fribrytarrepubliken förfogar enligt uppgift inte över eget flyg som skulle tarva ukrainska Buk-missiler till skydd mot luftangrepp. Samtidigt fångade rysk signalspaning upp radarverksamhet som kopplas till Buk-M1-anläggningen från de område som den ukrainska armén erövrat.

Den ryska analysgruppen sökte nu stöd för teorin att MH017 alls över huvud taget sköts ner med hjälp av missil. Man konstaterar att en uppskjutning med denna missil alstrar ett mycket högt ljud; vid starten uppstår en explosion. Ljudet från uppskjutningen hörs ända bort mot 7-10 km beroende på väderförhållanden. Dessutom avges en synlig kondensstrimma, samt rök vid missilens detonation. Analysgruppen har studerat vittnesmål, och dessa uppger att man inte sett kondensstrimmor eller hört ljud efter uppskjutning. Analysgruppen menar att folk borde ha filmat denna spektakulära händelse med mobiltelefoner (det störtande planet filmades vid nedslaget) om det verkligen varit en missil som skjutits upp.

Utöver detta påpekar analysgruppen att en av USA:s satelliter var riktad mot området just vid tillfället för MH017:s haveri. Från Vita huset uppger man att man bildat sig sin uppfattning om vad som skett medelst underrättelser från regeringen i Kiev samt uppgifter på sociala medier (där anhängare till separatisterna stolt sade att man skjutit ner en stor fågel; separatisterna hade lyckats skjuta ner ukrainska militärplan på lägre höjd). Vita huset har inte bidragit med något som helst material som bevisar att MH017 sköts ner. Uppenbarligen kan inte satelliten bekräfta uppskjutningen av missilen.

Experter på Buk-missilerna påpekar också att dessa inte exploderar inuti målet, utan detonerar på ett avstånd av 50-100 meter och skapar en chockvåg som skickar fragment i hög hastighet som dels kan slå in i flygplanskroppen och skada/döda ombordvarande, men också slå sönder bränsletankarna så att flygplanet antänds uppe i luften. Däremot skulle en Buk-missil inte kunna slita sönder ett så pass stort flygplan som en Boeing 777 i luften, vilket var vad som skedde med MH017.

Analysgruppen kommer därför till slutsatsen att det finns starka skäl till att tvivla över att planet sköts ner av en luftvärnsmissil. Detta innebär att varken ukrainska armén eller separatisterna är (direkt) skyldiga till dådet. Scenario A och B har låg sannolikhet enligt den kunskap som rapporten förmedlar. Då återstår scenario C, d.v.s. att MH017 angreps av ett annat flygplan.

Här finns det fler lokala vittnen som iakttagit att MH017 följdes av minst ett annat  jetdrivet flygplan. Dylika vittnesmål registrerades av BBC:s utsände reporter, men reportaget plockades senare ner från BBC:s webplats av redaktionen (eftersom inslaget inte höll journalistisk kvalitet).

Det ryska försvarsdepartementet har rapporterat att man iakttog (via radar hos rysk ATC) hur en (troligtvis) Su-25 (eller MIG-29) från ukrainska flygvapnet steg upp mot MH017. Det horisontella avståndet översteg inte 3-4 km under uppstigningen. En Su-25 kan under en kort tid flyga på 10’000 meters höjd. Planet är som standard beväpnat med P60-raketer som har en räckvidd på 10 kilometer, och en träffsäkerhet på 100% upp till 8 kilometers avstånd. Jaktplanet behöver med andra ord inte flyga ifatt sitt mål, utan enbart hålla ett tillräckligt begränsat avstånd för att vara inom raketens räckvidd. MIG-29 har ännu bättre höghöjdskapacitet.

MIG-29 är dessutom utrustad med 30-milimeters kanoner med en kapacitet på 1500 skott/minut. Projektilerna lämnar runda hål (om de träffar vertikalt) och exploderar inte. Däremot kan de döda piloterna och förstöra utrustningen i cockpit. Projektilerna går i regel rakt genom flygkroppen och kommer ut på andra sidan.

Den ryska analysgruppen konstaterar att vraket efter MH017 bär spår som skulle kunna förklaras om flygplanet beskjutits med det attackerande planets kanoner samt raketer. Inga fotografier av vrakdelarna stödjer enligt analysgruppen påståendet att MH017 träffats av fragment från en Buk-missil eftersom en sådan lämnar spår av en annan karaktär.

När jag kommit så här långt i min läsning av rapporten börjar det bli hjärtskärande för mig. Som ni tidigare vet var min väns familj med ombord på planet. Vi har länge gått i tron att de dog en snabb död eftersom vår bild av händelsen är att en missil slet planet i bitar på 10000 meters höjd, och att de ombordvarande blev medvetslösa efter några få sekunder i den tunna luften, och hade sannolikt redan frusit ihjäl innan innan de nått marken.

I själva verket har cockpit på MH017 enligt den ryska analysgruppen beskjutits framifrån med jaktplanets kanoner varvid trafikplanets piloter dödats antingen av skotten eller av tryckfallet i cockpit. Men MH017 kan ändå ha fortsatt att flyga vidare (på autopilot). Det är lätt att förstå paniken ombord då trycket fortfarande fanns kvar inne i passagerarkabinen. Man hade ingenstans att fly. Syrgasmaskerna lär sannolikt ha löst ut men ingen information från flygplanets befälhavare om vad som hänt hördes i högtalaren – han och de andra i cockpit var redan döda.

Efter första attacken vände jaktplanet och angrep MH017 en andra gång. Nu besköts det bakifrån med raketer som sannolikt träffade ena motorn. Systemen ombord slogs ut och MH017 började störta, sannolikt fallande i spinn i mycket hög hastighet, varvid flygplanskroppen började brytas sönder i bitar. Först här kan vi tro att de ombordvarandes lidande tog slut, alltså flera minuter efter den första attacken. Allra först slets cockpit av, vilken återfanns ett stort stycke från resten av vraket som var utspritt på ett mycket sort område. Därefter kastades människor och bagage ut över skådeplatsen för det ukrainska inbördeskriget – ett krig som startats med hjälp av både Vita huset och EU.

Jag skäms. Jag gråter.

Jag brukar fundera om hur annorlunda tillvaron skulle ha blivit för mig och min vän ifall hennes familj valt en annan dag att resa. Men det hade ändå varit nästan 300 människor som dog därför att någon eller några bestämt sig för att skjuta ner MH017. Vad som hänt är inte en olycka. Man skjuter inte vådaskott med vare sig missiler eller flygplanskanoner.

Det är därför så frustrerande att den holländska första haverirapporten var så intetsägande. Det var ett väldigt dåligt tecken, och visar på hur stor risken är att man inte kommer vilja presentera sanningen om vad som skedde den 17 juli i år. Den 8 augusti träffades representanter för de flesta drabbade länderna (Ukraina, Nederländerna, Belgien och Australien) att bara ge information om samtliga är överens om formuleringarna. Mörkläggning?

Till min glädje har anhöriga till tyska medborgare som dog ombord beslutat sig för en civil stämning mot den ukrainska staten. Kanske kommer de få sina skadestånd lite kvickare på detta sätt (något säger mig att berörda myndigheter vill få de anhöriga att hålla tyst snabbt), men det vore underbart ifall de anhöriga också kan få veta sanningen om varför deras nära och kära dött. Detsamma gäller för de anhöriga i Malaysia, dit MH017 skulle flyga med en familj som haft en underbar semester i Europa, och hoppades på att få komma tillbaka fler gånger. Det finns en lång lista på ”viktiga” potentater som bär skuld i att människorna ombord på MH017 dog. Jag önskar dem alla en plågsam död och en evighet i helvetet.

Hälsar eder Peter Harold

Mer om MH017:
SR: ”FOI-expert säker på att MH17 blev nerskjutet”. Jag säger det igen; FOI har inte de skarpaste knivarna i lådan (jag vet det därför att jag har haft med dem att göra, bl.a. i utbildningssammanhang och teknikutveckling). ”Experten” Erik Berglund läste rapporten från haverikommissionen som aldrig sett vraket på plats...
GR: ”MH17 verdict: Real evidence points to US-Kiev cover-up of failed ”False flag”.

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Brott & straff, Privat. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Tysk satir och den skrämmande bilden av vad som skedde ombord på MH017.

 1. Sofia skriver:

  ”Die Anstalt” programmet var välgjort och träffande.
  Tyvärr är det nog få som förstår hur manipulerade de blir av tidningar/radio/TV.

  NWO-diktaturen skördar oskyldiga offer hela tiden.
  Goda människor måste hela tiden kämpa för det goda samhället,
  något alternativ till att göra sitt bästa finns inte.

  Apropå den förljugna propagandan i ”Västvärlden” så blev jag glatt överraskad när jag hörde P1 ”Godmorgon Världen” i morse.
  En svensk PK-journalist gjorde ett reportage från en chokladfabrik i Syrien. En muslimsk man som stödde Assadregimen svarade sanningsenligt och klokt på hennes ”dumma” frågor.
  Hoppas att det finns många muslimska män som resonerar som han!

 2. Pingback: False flag (3) | Jan Millds blogg

 3. Pingback: Dokumentärtips: ”Malaysia Airlines MH17 – the untold story” (som dock kunnat läsas på Skrivarens blogg) | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s