Putins tal som västvärldens medier inte vill låta oss höra – en analys om trovärdighet i statsmannaskapet

Bästa läsare!

Ett av mina ungdomsminnen är från årskurs åtta eller nio i grundskolan då vi läste om Första respektive Andra Världskriget. Vi läste om skotten i Sarajevo och om hur Hitler tog makten. I båda fallen undrade vi barn hur tusan folk var funtade på den tiden som accepterade att deras länder drogs in i krig och förödelse, även om det i o f s var begripligt att man måste hejda Hitler innan han tog kontroll över hela jordklotet… *harkel* 

Så här många år senare, ett par tusen boksidor historisk litteratur efteråt, så kan jag konstatera att skolan gjorde inte mycket för att bota vare sig vår naivitet eller okunskap. Till råga på allt ser jag att min f.d. SO-lärare – som trots allt hade smaken att ge mig en 5:a i betyg – blivit skolchef i en kommun söder om Mälaren; jag undrar om hans ambitionsnivå höjts eller fortfarande ligger i nivå med vad läroplanen stipulerar om att inte krångla till sanningen, utan bara försöka se till så att historien passar som illustrativ kuliss i förhållande till dagens värdringar?

Nå, den här finnige högstadieelevens fråga om hur tusan folk kunde tillåta sig att dras in i ett världskrig ekar i den medelålders desillusionerade bloggskribentens huvud. Och har så gjort snart i över ett års tid. De historiska händelser som föregick Första Världskrigets utbrott har nämligen samma slags regisserade dramaturgi som vi ser spelas upp under TV-nyheterna. Av någon besynnerlig anledning är medierna ganska säkra på vem som gjort fel och vem som är offer när dagens förspel till storkrig presenteras, på samma sätt som författarna till skolbarnens historieböcker kan tala om vem eller vilken sida som orsakat kriget (vilket av en ren tillfällighet råkar vara den som sida som förlorat).

Jag har frågat mig själv om folk kommer vara mer uppmärksamma 2014 än 1914 inför risken av ett storkrig?

Jag ser för mitt inre mängder av medborgare vifta med Union Jack och Tricoloren medan de brittiska och franska sönderna marscherar ut till fronten iförda sina ljusbruna eller mörkgråa uniformer med geväret i rem över axeln. Detta är bilden av Första Världskrigets stolta upptakt. Det skall bli en snabb seger enligt tidningarna, och just därför viftar mödrar och hustrur så energiskt med sina nationella vimplar. Skolböckerna ljuger dock inte om att kriget blev långt och lidandet för både folk och soldater blev enormt. 1918 sade man att man aldrig mer skulle ha krig. Ändå upprepade sig eländet i ännu större omfattning tjugoett år senare. Vad var det som man inte hade lärt sig 1939? Och vad är det som vi glömt hundra år efter Första Världskrigets utbrott?

USA:s president Barack Obama höll häromdagen ett tal till sina partianhängare där han målade upp en mycket turbulent värld om han avser bemästra i egenskap av Överbefälhavare:

” – […] when you see the headlines every single day and you read about ISIS and Ebola and the Russian incursions into Ukraine, there’s a sense possibly that the world is spinning so fast and nobody is able to control it. […] When it came to blunting Russian aggression, it was the United States that mobilized NATO countries and the world community to stand up for the principle that people are independent and have the ability to make their own decisions about their own lives and to seek freedom and prosperity on their own terms.”

Det är den här typen av budskap från president Obama som svenska nyhetskanaler tycker om att återge (och Obama hade samma budskap när han talade till FN:s generalförsamling tidigare). Dock alltid återgivet utan reflektion, kritisk analys eller ifrågasättande. Sådant får man söka efter annorstädes.  Jag har därför försökt att dra mitt strå till stacken. Och jag gör här ett till försök.

Svenska Dagbladet har en notis om hur Vladimir Putin bemötte Barack Obamas tal i FN:s generalförsamling. Rubriken är satt så att man skall få associationer till sandlådegräl: ”Putin kallar Obama fientlig” och man kan nästan se hur den tsar Putin stänker sand på alla omkring sig och tycker att Obama är dum som lägger sig i hans egna angelägenheter. Så beskrivs Putin vid lunchbordet på jobbet.

Med lite viljestyrka kan man man penetrera redaktionernas filter (SvD är f.ö. precis som Aftonbladet ägt av Schibstedtkoncernen som har kopplingar till den amerikanska storbanken JP Morgan, som vid Obamas presidentvalskampanj 2008 sponsrade honom med över 800’000 USD; Shibstedt kontrollerar även låtsastidningen Metro med tillhörande sajt) och skaffa sig en mer nyanserad bild av läget. Ukrainakrisen har jag berört flera gånger redan, och denna gång tänkte jag – med förhoppningsvis ändå kritiskt öga – studera det budskap som Barack Obamas fiende framför. Jag har nämligen läst Vladimir Putins anförande vid Valdai-konferensen i Sotchi i förra veckan.

Att höra eller läsa ett tal av Vladimir Putin skiljer sig en del från vad Barack Obama levererar. Medan Barack Obama står så rakryggad han bara kan, och ger intryck av att väga sina ord på guldvåg och avlossa dem i exakt rätt sekund för bästa mottaglighet hos sin publik, så har Vladimir Putin en lite mer annorlunda stil. Han hälsar med tillkämpad artighet, han försöker vara effektiv med sin tid och han talar som om han behärskar sitt ämne till 100% även utan manus, och utan att visa sig generad svarar han att det han inte behärskar inte heller intresserar honom. Fast Obama måste stå rakryggad eftersom det är blott på det viset han kan se sitt tal på telepromtern…

För oss som verkligen gått på djupet i politikens värld framstår ytterligare en skillnad mellan Barack Obamas tal och Vladimir Putins. När vi hör Obama tala hör vi ekot från styrelserummet hos Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup; ekot från Council of Foreign Relations; ekot från Bilderberggruppens konferenser; ekot från Rockefeller- och Carnegieinstituten, och så vidare.

När vi hör Vladimir Putin tala finns inte dessa institutionella inflytanden i hans språk på samma sätt. Snarare är det just på dessa punkter som Putin sällsynt nog väljer sina ord noga för att få fram sitt budskap men utan att reta upp de som strävar efter den enhetliga världsregeringen – inte av hänsyn till dessa, utan därför att menigheten är tyvärr fortfarande okunniga om tingens ordning. Och Putin skulle blockera sina framtida insatser genom att försöka avslöja One World Order här och nu då denna fortfarande är alltför abstrakt för både väljare och folkvalda.

En nytta med Vladimir Putins tal är att de innehåller de ifrågasättanden som sällan finns med i västerländsk nyhetsrapportering när Vita huset gör sina utspel kring utrikespolitiken. Där Obama försöker utmåla Putins Ryssland som någonting som måste sägas i samma andetag som man nämner farsoten Ebola och den muslimska terrororganisationen Islamska Staten kommer Putin med de fullt berättigade frågorna, och även fakta:

In Syria, as in the past, the United States and its allies started directly financing and arming rebels and allowing them to fill their ranks with mercenaries from various countries. Let me ask where do these rebels get their money, arms and military specialists? Where does all this come from? How did the notorious ISIL manage to become such a powerful group, essentially a real armed force?   

As for financing sources, today, the money is coming not just from drugs, production of which has increased not just by a few percentage points but many-fold, since the international coalition forces have been present in Afghanistan. You are aware of this. The terrorists are getting money from selling oil too. Oil is produced in territory controlled by the terrorists, who sell it at dumping prices, produce it and transport it.

Where do they get new recruits? In Iraq, after Saddam Hussein was toppled, the state’s institutions, including the army, were left in ruins. We said back then, be very, very careful. You are driving people out into the street, and what will they do there? Don’t forget (rightfully or not) that they were in the leadership of a large regional power, and what are you now turning them into?

What was the result? Tens of thousands of soldiers, officers and former Baath Party activists were turned out into the streets and today have joined the rebels’ ranks. Perhaps this is what explains why the Islamic State group has turned out so effective? In military terms, it is acting very effectively and has some very professional people.

Detta var Vladimir Putins observation av verkligheten. Ställ gärna denna beskrivning mot t.ex. det anförande som Barack Obama höll i september om Islamska Staten. Här är retoriken mer prioriterad, rent av marknadsförande:

As Commander-in-Chief, my highest priority is the security of the American people. Over the last several years, we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. […] Thanks to our military and counterterrorism professionals, America is safer.

Still, we continue to face a terrorist threat. We cannot erase every trace of evil from the world, and small groups of killers have the capacity to do great harm. That was the case before 9/11, and that remains true today. That’s why we must remain vigilant as threats emerge. At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa, where radical groups exploit grievances for their own gain. And one of those groups is ISIL — which calls itself the ”Islamic State.”

Now let’s make two things clear: ISIL is not ”Islamic.” No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL’s victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. It was formerly al Qaeda’s affiliate in Iraq, and has taken advantage of sectarian strife and Syria’s civil war to gain territory on both sides of the Iraq-Syrian border.

Jag är ledsen, men Barack Obama bortser från en massa faktorer, som bl.a. att al-Qaida inte existerade över huvud taget i Irak innan man ”introducerade fred, demokrati och mänskliga rättigheter” genom att avsätta Saddam Hussein.

Även just på denna punkt håller ”tsar Putin” en skyhögt högre akademisk profil än sin kollega väster om Atlanten. Jag måste erkänna att jag under studnom lär mig nya saker om världen genom Putins tal än från ett anförande av Obama. Den senare tillför egentligen aldrig matnyttig information. Medan Barack Obama söker mandat som krigsherre genom motiveringen ” – While we have not yet detected specific plotting against our homeland, ISIL leaders have threatened America and our allies” så är Vladimir Putin mer analyserande över USA:s roll som världspolis:

A unilateral diktat and imposing one’s own models produces the opposite result. Instead of settling conflicts it leads to their escalation, instead of sovereign and stable states we see the growing spread of chaos, and instead of democracy there is support for a very dubious public ranging from open neo-fascists to Islamic radicals.  

Why do they [USA] support such people? They do this because they decide to use them as instruments along the way in achieving their goals but then burn their fingers and recoil. I never cease to be amazed by the way that our partners just keep stepping on the same rake, as we say here in Russia, that is to say, make the same mistake over and over.

They once sponsored Islamic extremist movements to fight the Soviet Union. Those groups got their battle experience in Afghanistan and later gave birth to the Taliban and Al-Qaeda.

 Jag skall dock inte låta denna bloggpost bli en okritisk hyllning till Vladmir Putin. Men han inleder sitt anförande med en analys som jag anser är helt korrekt. Efter Sovjetunionens fall har den internationella politiken förändrats radikalt, och USA och deras allierade gör i mycket som man själva vill med den del av världen som inte kan försvara sin suveränitet. Ryssland backade maktpolitiskt många steg efter Sovjetunionens fall, samtidigt som USA utökat sin intressesfär och maktstyrka.

Jag låter faktiskt Vladimir Putins inledning av sitt anförande får avsluta mitt blogginlägg. Dessa allvarliga ord lär vi nog sällan få höra i svenska medier:

The Cold War ended, but it did not end with the signing of a peace treaty with clear and transparent agreements on respecting existing rules or creating new rules and standards. This created the impression that the so-called ‘victors’ in the Cold War had decided to pressure events and reshape the world to suit their own needs and interests. If the existing system of international relations, international law and the checks and balances in place got in the way of these aims, this system was declared worthless, outdated and in need of immediate demolition.   

Pardon the analogy, but this is the way nouveaux riches behave when they suddenly end up with a great fortune, in this case, in the shape of world leadership and domination. Instead of managing their wealth wisely, for their own benefit too of course, I think they have committed many follies.   

We have entered a period of differing interpretations and deliberate silences in world politics. International law has been forced to retreat over and over by the onslaught of legal nihilism. Objectivity and justice have been sacrificed on the altar of political expediency. Arbitrary interpretations and biased assessments have replaced legal norms. At the same time, total control of the global mass media has made it possible when desired to portray white as black and black as white. 

Hela anförandet som Vladmir Putin höll i Sotchi kan läsas här. Det är uppenbart att han har mycket god insikt i de faror som världsfreden står inför.

Därtill finns det en obehaglig likhet mellan Barack Obamas tal om att ”försvara sitt land och sina allierade från terrorism” genom att skicka sina militära styrkor till olika hörn av världen, med t.ex. hur Adolf Hitler talade om lebensraum för det tyska folket. Det tråkiga är att även om liknelsen är i en första anblick oaptitlig så är den dessvärre berättigad efter de många historiska kopplingar som finns via de gemensamma finansiärer som på 1920- och 1930-talet stödde Hitler och i vår egen tid stödjer Obama.  Reslultatet är desamma då som nu, nämligen att vår värld blir allt osäkrare, och till slut fattar eld om vi inte får hejd på den process som är igång.

Det behövs mycket av öppen och fri debatt för att få hejd på eländet. Vi kan börja med att kräva av medierna att visa objektivitet istället för att förmedla propaganda som bara krattar manegen för ett tedje storkrig.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Krig & fred. Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till Putins tal som västvärldens medier inte vill låta oss höra – en analys om trovärdighet i statsmannaskapet

 1. Benny skriver:

  Putin är väl knappast en perfekt demokrat men han är åtskilligt bättre än Obama på den punkten. Putin har sin egen agenda som går ut på att konsolidera Ryssland ekonomiskt, säkra dess gränser efter Sovjet, samt rätta till de missgrepp som begicks i samband med upplösningen av Sovjet. Angående Obama så borde en analys göras om han är riktigt frisk i huvudet då hans s.k tal verkar närmast schizofrena och verklighetsfrämmande. Detta är en åsikt som dryftas även i USA och jag är böjd att hålla med i den oron. Det verkar som de två partierna i USA är överens om i vilken riktning USA ska gå och att valet av president då blir en underordnad manöver för att blidka pöbeln som tror att man har ett val. En president i USA blir per automatik multimiljonär och slipper bli skjuten om han gör som nomenklaturen vill. Vad värre är hur man i media fullständigt undviker analyser av Obamas agerande och den fullständigt misslyckade president som han är. I svenska media nämns aldrig t ex hur otroligt impopulär Obama är i alla läger, bland sina väljare och politikerkollegor både på hemmaplan och utomlands.

  • Peter Harold skriver:

   Det har ingen betydelse vem som väljs till president när sponsorerna talar om vilka personer som skall tillsättas som ministrar och andra viktiga poster. Vad gäller utrikespolitiken fastställs den av Council of Foreign Relation som jag nämnde i texten.

   När det gäller Barack Obama är jag inte förmögen att avgöra ifall han är tjing i bollen eller om det ändå bara rinner skit ur hans mun. Men som middagsgäst skulle jag alla gånger hellre ha Putin vid mitt bord. Jag tror att han skulle vara en rätt så frispråkig bordsgranne om man höll sig inom rätt ämnesområden.

 2. cfr skriver:

  Det har varit ett stort feltänk av USA att åka till muslimska länder och med vapen i hand uppfostra muslimer. Muslimer vill (lika lite som vi själva) ha någon som kommer och talar om för dem hur de skall organisera sina samhällen. Vill de leva i ett efterblivet samhälle så låt dem, det är knappast vårt problem så länge de håller sig på hemmaplan. Problemen uppstår när de vill sprida sin efterblivenhet hos oss i västvärlden.

  Vi (Sverige) deltar i operationer för att uppfostra dem på hemmaplan samtidigt som vi grundlagsfäst det mångkulturella samhället. Hur tänkte de 349 genierna då? Det som får dem att slita varandra i stycken på hemmaplan (kulturen) skall de ta med sig till oss? Det är fullständigt ologiskt.

  Muslimerna stannar förslagsvis hemma hos sig (förstår inte varför de överhuvudtaget söker sig bosättning hos otrogna hundar och strukturella rasister, kan det finnas något sämre?) och vi lovar att inte bosätta oss i några muslimska länder. På heders.

  Deal?

 3. Grreger Hoffa skriver:

  Tackar och bugar för denna eminenta artikel!

 4. Cello Jr skriver:

  ”Regisserad dramaturgi.” Bra formuletat. Jag tycker att den slarvigt kamouflerade propagandan ökat speciellt hos SR/SVT. Som om man inte längre orkade bry sig om allmänhetens reaktioner.
  Å andra sidan är allmänheten nu så hjärntvättad att den hyllar förtrycket, precis som tyskarna under Hitler. Etc.

 5. Cello Jr skriver:

  Ang massmedias mytomani. Har börjat tvivla på allt de rapporterar och påstår. Kanske de till och med ljuger om Kim Il Sung, Robert Mugabe och ebola?

  • Benny skriver:

   Ja man känner igen sig i ditt resonemang Cello. Man undrar ju till slut om något som skrivs i PK-media är sant eller bara propaganda. Redan för tio år sedan misstänkte man att allt dåligt som skrivs om t ex Putin måste ha en orsak och att det ligger ekonomiska och politiska krafter bakom. Du kan nog vara ganska säker på att media ljuger ganska friskt om Kim och ebola också. Vad gäller Mugabe så är det nog så att han ruinerat Zimbabwe med sin klan och anti-vita politik.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, jag har ju själv trillat dit på historien om att den grisliknande diktatorn i Nordkorea (ja, jag vet, man skall inte håna folk pga deras utseende, men i alla fall..) om att han låtit avrätta sin f.d. flickvän (en i landet berömd sångerska) sedan hon och några andra spelat in egna porrfilmer. Det visade sig ett halvår senare att hon levde i all önskvärd välmåga.

 6. Martin skriver:

  Jag har senaste två veckorna kämpat mot NWOare i SvDs kommentarsfält under SvDs rysshatarartiklar. Det är nästan omöjligt. NWOarna är några stycken, extremt hätska och energiska och backas ofta upp av moderatorn.

 7. Martin skriver:

  Bra artikel. När jag lyssnar på ett tal av Putin så talar han till vuxna människor på ett annat sätt. Obama och svenska politiker talar till en fårskock. Det är för välregisserat här.
  Putin, Reinfeldt, demokrati:

  • Peter Harold skriver:

   Grundproblemet är att vår apolitiker anpassar sitt språk och budskap till 12-åringar. Nej, jag överdriver inte. Jag har nämligen varit på mediekontaktsutbildning och fått sitta och intervjuas och kursledaren gång på gång gestikulerat varje gång jag använder ”onödigt komplicerade uttryck”. Och 12-åringar i gemen bryr sig sällan om geopolitik, men det är där ribban på samtalet ligger numera.

   Bra klipp, föresten! 🙂

 8. Martin skriver:

  Suck för wordpress youtubehantering. Ta bort den!

 9. Egon skriver:

  Du herr Harold frågade häromdagen hur länge det skulle dröja innan man kräver att den svenska värnplikten återinförs.
  Nu vill den nye försvarsministern aktualisera just den frågan. Det dröjde inte en vecka efter din fråga!

 10. Cello Jr skriver:

  Som gammal USA-vän känns det dystert att inse, att USA (precis som i den gamla sovjet-propagandan) utgör det största hotet mot världsfreden, med EU och Nato på delad
  andra plats samt monstret Carl Bildt på tredje.

  • Peter Harold skriver:

   Det är samma här, plus att jag varit vän med Carl Bildt också.

   Faktum är att efter allt jag sett under det år som gått har faktiskt Ryssland angerat både konsekvent och försiktigt. Gång på gång har man riktat hårda anklagelser mot Ryssland, ömsom nedskjutningar av trafikplan, ömsom sponsrat separatister, ömsom kört med u-båtar i svenskt vatten eller övat atombombattacker mot Sverige (över internationellt vatten), men jag har svårt att hitta några skarpa exempel på där Ryssland begått fel eller gjort något som inte NATO redan gjort. Jag måste säga att Putins agerande i fallet med anklagelserna om syriska regeringens giftgasattack (som visade sig vara utförd av rebellerna) var en ögonöppnare för mig.

 11. Cello Jr skriver:

  Beträffande giftgasattacken var det färvånande många svenskar som svalde lögnen. Personligen tvivlade jag och frågade om Assad pr-mässigt skulle begå en sådan handling med hela världens
  ögon på sig? Nej, man gör klokt i att fråga cui bono i sådana här sammanhang: vem gynnas?

  P g a onskans axelmakt (Washington, Bryssel och Arvdfurstens palats) riskerar Sverige bli
  krigsskådeplats. Det är mot den bakgrunden den upptrappade ryska militära aktiviteten bör ses.

  • Peter Harold skriver:

   Jag undrar egentligen hur mycket ”upptrappning” det egentligen är i de ryska aktiviteterna? Och är de enbart ryska? Jag har fått indikationer på att polackerna blivit väldigt rörliga på senare tid också.

 12. Benny skriver:

  Peter, tog det verkligen ända till false flagoperationen i Syrien för att få dig att öppna ögonen? Nu blir jag besviken på dig hehe…skojar bara! Jag misstänkte redan för minst tio år sedan att något inte stod rätt till med rapporteringen från Ryssland och hur propagandan utvecklat sig. Hittade denna info på en annan blogg…
  Tidningsartiklar om det ”aggressiva Ryssland”, genomsnitt per år
  1984 1 (dåvarande Sovjet)
  1993-97 20
  1998-2007 37
  2008-2013 150
  2014 413 (Till 29/10)

  Märk väl hur antalet artiklar ökat sedan Putin återvaldes som president! Man kan tänka sig att förändrade ägarbilder på de stora tidningskoncernerna spelar en stor roll i den förändrade propagandabilden. Lite märkligt är ju att man inte uppfattade Sovjet som mer aggressivt än det nuvarande Ryssland i media på den tiden.

  • Peter Harold skriver:

   Ha ha! Backar jag i Skrivarens Blogg lär vi nog hitta tidigare tecken på min tveksamhet i frågan. Men låt mig säga så här, det var Syrien-frågan som fick mig att se att det finns ett allvar i den ryska säkerhetspolitiken, och att deras agerande ligger mer i linje hur jag själv skulle göra om jag ingick i en regering. den bild vi har av Ryssland och dess ledare känns inte osannolik, inte minst därför att Putin odlat den. Men samtidigt så har vi ju bara fått se delar av sanningen. Vi får aldrig se hans intelligenta resonemang i medierna. Istället klipper man in nån sekvens där han är macho. Precis som man gjorde när det rapporterades om Saddam Hussein. Och om Barack Obama får vi mest se honom komma fram leende och skaka hand med FN:s generalsekreterare… fan, jag blir förbannad så att jag kokar när jag tänker på det här.

 13. Anonym skriver:

  Tysk journalist avslöjar lögnaktiga tyska media.http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=14179

 14. norrland skriver:

  Du skriver mycket intressant och i mina ögon saningsenligt men det gäller att få massan att vakna och inse hur mycket media har ljugit genom tiderna!!! Tycker att om man vore svensk och fick en statsminister som var lika smart som Putin skulle då jag vara mycket stolt!!!

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s