Ännu ej fullbordade skilsmässor världen runt – Ukraina, Irak och Syrien.

Bästa läsare!

Med anledning av att vi sannolikt en inom inte alltför avlägsen framtid kommer se ett nytt kapitel i det ukrianska inbördeskriget blev jag sittande alltför länge vid frukostbordet i djupa tankar. Det är en ekvation som jag inte riktigt får ihop. Låt mig ta tre exempel.

 • Ukraina. Landet får absolut inte delas enligt regimerna i Kiev, Bryssel och Washington. Den sistnämnda regimen har ”investerat” 500 miljoner USD i ”demokratiarbete” i landet. Ukraina omfattar flera olika etniciteter (ukrainare, polacker, ryssar) som hamnat inom den genom historien aldrig stillavarande nationsgränsen.
 • Irak. Landet hölls samman av diktatorn Saddam Hussein, och tack vare hans terrorvälde fanns det inga terrorister i landet (som består av tre huvudfolkgrupper: sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder). Sedan man införde demokrati i landet lever irakierna med avancerad religiöst fokuserad terror i ett land som bokstavligt talat bombats minst 50 år tillbaka i tiden. FN och Washington accepterar inte en delning av landet ”för att förhindra att oljeinkomsterna fördelas ojämlikt för folken”.
 • Syrien. Sedan den ”Arabiska våren” har landet lidit av ett långvarigt och blodigt inbördeskrig. Landets president som har en sekulär approach försöker förhindra islamister från att ta kontroll över landet, men måste avsättas enligt regimerna i Washington, Bryssel, Tel Aviv och Riyadh. Ledarskribenter beskriver Syrien som ett artificiellt land där etniska minoriteter förtrycks av regimen och måste få bli självständiga och sina mänskliga rättigheter respekterade. I praktiken en delning av landet.

Jag får inte ihop att det är så viktigt att hålla ihop Ukraina, men betraktas som en potentiell möjlighet att Syrien däremot skall delas upp i flera stater. Vad jag förstår skulle man göra detta för att minska det regerande Bath-partiets makt (partiet är socialistiskt och har förespråkat ”arabisk enighet”).

Jag är inte vän av socialism, men det är omöjligt att inte ta ställning emot Bath-partiets islamistiska fienden som bevisligen avrättar människor som ”inte har den rätta tron”, om jag får uttrycka mig diplomatiskt. Att – som västvärlden gjort – liera sig med islamister för att få bort nationalisten Assad för att han fängslar och avrättar islamister känns som fel vägval. Och kvittot på det kom ju nu i och med att Islamska Staten ”överraskat alla politiska bedömare”.

Givetvis är inga händelser som sker i Ukraina, Irak eller Syrien frukten av slumpen. Världen har inte blivit orolig på grund av några astrologiska tydningar i stjärnhimlen. Nej, alltsammans handlar om en geo-politik som gynnar ett litet men inflytelserikt fåtal som lever hundratals och tusentals mil från oroshärdarna.

Den säkerhetspolitik som förs idag saknar fullständigt logik för alla, utom för de som profiterar på den.

Krisen i Ukraina kunna hanteras med hjälp av diplomati eftersom det inte finns några religiösa skäl till att döda sina motståndare (vilket är en av drivkrafterna för konflikterna i Mellersta östern). Förnuftet borde kunna finna grogrund mycket lättare i Ukraina än i de länder som står under arabisk influens, inte minst därför att Ukraina är fattigt och egentligen inte har råd med inbördeskrig. Denna omständighet är därför en betydelsefull indikator på att krisen i Ukraina inte handlar om landet och dess etniciteter i sig själv, utan om konflikten mellan USA och Ryssland. Och detta är i sig en konflikt som vore helt onödig om det inte varit för NATO:s expansion i östra Europa!

När denna insikt om tingens ordning blir allmän skulle EU:s säkerhetspolitik kunna omdefinieras och vi skulle kunna återgå till ett normalt läge av avspänning i Europa som rådde efter Sovjetkommunismens fall. Ett läge som både européer och ryssar skulle tjäna på – men som de neokonservativa krigshökarna och deras vänner inom krigsmaterielindustrin förlora på.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

23 kommentarer till Ännu ej fullbordade skilsmässor världen runt – Ukraina, Irak och Syrien.

 1. Cello Jr skriver:

  1) Nato är världens största krigshot. Alla världskrig har utlösts av alliansförpliktelser och garantier om att komma en angripen nation till undsättning.

  2) Varför har jänkarna så många soldiers kvar i Europa, snart sjuttio år efter andra världskriget och över tjugo år sedan Sovjets fall? För att slå ned nationalistiska omvälvningar i Europa?

  http://conswede.blogspot.se/2007/04/is-america-eus-enforcer.html

 2. cfr skriver:

  Prognoser:

  1. Världen går mot en balkanisering. Allt fler folkgrupper vill bilda tillräckligt homogena samhällen och därmed grunden för möjlig utveckling. Flera länder – särskilt de med gränser dragna med linjal av den vite mannen för 100-150 år sedan – kommer att delas upp i nya länder. Typfall är Irak och Libyen. Även i Europa har vi tendenser, Katalonien och Belgien är väl kända.

  2. Välfärdssamhällena kommer att demonteras. Med allt större flöden av människor över jorden och allt mer spridd information blir gränsdragningarna i respektive lands välfärdssystem allt besvärligare att upprätthålla. Vem har rätt till och vem skall lämnas utanför? Man tvingas backa tillbaka och ta små steg i riktning mot nattväktarstaten.

  • Cello Jr skriver:

   Trender är ökänt svåra att diagnosticera. Å ena sidan regionalistiska rörelser, exemplen du nämner, å den andra makteliternas strävanden mot allt större administrativa enheter.
   Typexempel: att via avtal på avtal avveckla de nordamerikanska nationernas (USA:s, Kanadas och Mexikos) nationella suveränitet, så att de de facto förvandlas till ett slags North American Union (med en gemensam valuta, Ameron).

   Jag kan känna viss sympati för regionalismen, men jag tror den är en svag kraft jämfört med de globalistiska krafterna. Här utgör FN spindeln i nätet, embryot till en världsregering.

   Beträffande välfärdssamhällena, så lär de, som du skriver, demonteras. Inte minst på grund av trycket från en ekonomisk och på många andra sätt vettlös massinvandring.

   I fallet med de röda tillskyndarna, så visar det bara på att de så där lite nyckfullt fallit för exotismen och börjat förakta det prosaiska hos medelsvensson. Beträffande deras
   allierade inom näringslivshögern, så har en del av dem faktiskt talat om just den effekten av massinvandringen som något positivt.

   Helt bortseende från det faktum, att kapitalism eller fri företagsamhet med en minimal offentlig sektor bara kan existerar inom en västerländsk, monokulturell kontext.

   De skjuter sig alltså i foten. Eller snarare i huvudet. 🙂 (Och alla oss andra på kuppen.)

   • Peter Harold skriver:

    ”Beträffande deras allierade inom näringslivshögern, så har en del av dem faktiskt talat om just den effekten av massinvandringen som något positivt.”

    Lika positivt som att vi skattebetalare bekostar utbildningen av företagens arbetskraft istället för att de gör det själva. Man skulle kunna leka med tanken att slopa en massa skatter och låta näringslivet själva bekosta erforderliga utbildningar, kanske i form av ett mer adekvat lärlingssystem.

 3. Benny skriver:

  När ska svensken i gemen inse att bakom propagandan är Nato en krigsorganisation som finns till för USA:s geopolitiska agenda. I USA vet man att man inte har i närheten av de resurser i manskap, krigsmaterial, pengar eller vilja hos befolkningen att genomföra detta själv och då kommer Europas 600 miljoner invånare väl till pass. Dock finns det en hel hög med politiker av diverse kulörer som gärna säljer ut Sveriges oberoende mot löften om höga poster och ansenliga pengagåvor (mutor). I USA har man ett speciellt gott öga till de forna öststaterna som inte är så nogräknade med att utföra de smutsigaste Nato-uppdragen som bl a polska soldater fått ta hand om. Och det är nog här som man ska se en av orsakerna till USA:s nyvaknade intresse av Ukraina. Massor av hårdföra soldater utan skrupler som dessutom är billiga i drift jämfört med de egna gummi-Tarzans man skickat i strid i Afghanistan och Irak, som visat sig vara rätt odugliga så fort man lämnat skyddet från sina fordon.

 4. Sofia skriver:

  Här är mycket intressanta teorier om den värsta nuvarande konflikten
  http://parnassen.wordpress.com/2014/11/04/isis-is-far-alla-sina-vapen-fran-dem-som-havdar-att-de-vil-stoppa-terroristerna-isis-ar nwos-skapelse/
  Läs speciellt Jan-Ola Gustavssons kommentar.

 5. Sofia skriver:

  Här är mycket intressanta teorier om den värsta nuvarande konflikten
  http://parnassen.wordpress.com/2014/11/04/isis-is-far-alla-sina-vapen-fran-dem-som-havdar-att-de-vil-stoppa-terroristerna-isis-ar-nwos-skapelse/
  Läs speciellt Jan-Ola Gustavssons kommentar.

 6. Läsare skriver:

  Börja med att läsa denna kommentar:

  http://parnassen.wordpress.com/2014/11/04/isis-is-far-alla-sina-vapen-fran-dem-som-havdar-att-de-vil-stoppa-terroristerna-isis-ar-nwos-skapelse/#comment-22420

  För att länka direkt till en kommentar, högerklicka och kopiera URL.

 7. Läsare skriver:

  Att diskutera politik utan att börja med att ta reda på hur storjudarnas tänker och vad storjudarnas intresse är, det är som att försöka förklara för en blind vad fotboll är – utan att förklara vad en fotboll är – det går bara inte.

  Läs PNAC:

  The Project for the New American Century (PNAC) was an American think tank based in Washington, D.C.established in 1997 as a non-profit educational organization founded by William Kristol 

  Kristoll, storjude, neo-con/bolshevik/Likud-jude.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

  Teorin är att faller Iraq, då faller Syrien och alla andra arabländer runt ”israel”. Allt handlar om att krossa alla länder som är fiender till storjudarn.

  Det som gäller är att splittra och få till eviga motsättningar inom landet, att hetsa folkgrupper mot varandra i ett evigt kretslopp av krig och olösbara konflikter. Storjudarnas eviga strategi, härska genom att söndra.

  Ukraina är en helt annan sak. Postar denna kommentar så länge och skriver en ny post om enbart om Ukraina. Besvärligt att skriva långa kommentarer på mobilen.

 8. Läsare skriver:

  Storjudarna är strateger, de funderar på hur världen skall se ut om 25-50år från nu. Börja med att läsa vad storjuden Ben Gurion förutspådde 1962, det är en kort text, läs den noga. Foto av artiklen:

  Hela texten här:

  Ben-Gurion, the first Prime Minister of Israel, seemed to have remarkable prescience. Invited in 1962 to predict what the world would be like in 25 years’ time, he wrote:

  ”The image of the world in 1987 as traced in my imagination: the Cold War will be a thing of the past. Internal pressure of the constantly growingintelligensia in Russia for more freedom and the pressure of the masses for raising their living standards may lead to a gradual democratization of the Soviet Union. On the other hand, the increasing influence of the workers and farmers, and rising political importance of men of science, may transform the United States into a welfare state with a planned economy. Western and Eastern Europe will become a federation of autonomous states having aSocialist and democratic regime. With the exception of the USSR as a federated Eurasian state, all other continents will become united in a world alliance, at whose disposal will be an international police force. All armieswill be abolished, and there will be no more wars. In Jerusalem, the United Nations (a truly United Nations) will build a shrine of the Prophets to serve the federated union of all continents; this will be the scene of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah. Higher education will be the right of every person in the world. A pill to prevent pregnanacy will slow down the explosive natural increase in China and India. And by 1987, the average life-span of man will reach 100 years.”

  Time magazine’s interview with David Ben-Gurion, of August 16, 1948

  http://mailstar.net/tmf.html

 9. Läsare skriver:

  Snabbversion av våran sanna historia. År 1848 publicerade juden Karl Marx hans stencil Judisk Manifest. Dvs, han ljög redan i rubriken och kallade hans stencil för Kommunistiskt Manifest. Om du byter ut kommunist med Judisk, då har du sanningen vad kommunism egentligen är, ett judiskt bedrägeri.

  Judarnas Talmud säger glasklart att judarna är ett herrefolk som en dag skall styra världen, att hela jorden tillhör judarna och att alla icke-judar, Goyim är judarnas slavar.

  Första punkten i Judiskt manifest är att allting tillhör staten och att staten skall styras av en utvald elit.

  Judiskt/kommunistiskt manifest är en uppdaterad snabbversion av judarnas Talmud.

  Kommunism är judisk talmudism, därför är nästan alla judar kommunister, alla judar är födda kommunister, några få judar tar avstånd från Talmudkommunism.

  Under judekommunism äger du ingenting, allting tillhör staten. Du har inget hus eller lägenhet, det är staten som bestämmer om du överhuvudtaget skall ha en sovplats. Du äger inte ens skorna du har på dig, inte ens underbyxorna är din egendom, allting tillhör staten. Kort sagt, du gör som staten säger eller du förlorar allting. Du tillhör staten, du är statens egendom, du är slav.

  I kommunism är staten gud. Frågan är: Vem styr staten?

  Juden Karl Marx sa att staten skall styras av en utvald elit. Och vem tror du Talmudjuden Karl Marx tänkte att de utvalda eliten skall vara?

  Storjudarnas våta dröm var att ta över Ryssland, världens största land. Du kan läsa vilken text som helst skriven av en jude efter 1850-talet och de har alla en sak gemensamt, de hatade den ryska kungen över allt på jorden. Om du kan styra hat, då har du ett mäktigt politiskt vapen, och judarna vet allting om hat.

  År 1881 dödades den ryske kungen – av judar. Kungens son blev snabbt utnämnd till den nya kungen och sedan började jakten på kommunisterna. De flesta kommunister var judar, men jagade den ryska kungen dom därför att de var judar? Nej, han jagade dom därför att de var kriminella som sysslade med samhällsomstörtande verksamhet.

  Det är få som känner till denna judiska försök till statskupp 1881 och skälet är enkelt, den judiska statskuppen misslyckades. Nu flydde kommmunistjudarna från Ryssland i drivor. Enligt judarna själva fanns det sju miljoner judar i Ryssland på 1880-talet. Judarna flyttade till Amerika i 100.000-tal, sedan i miljoner. När de kom till Amerika grät de och sa att de var religiöst förföljda i Ryssland. Alla fick stanna, religiös frihet och skydd från religiös förföljelse är fundamentet i Amerika.

  Men naturligtvis ljög judarna om att de var religiöst förföljda i Ryssland och det är enkelt att bevisa att judarna ljög om religiös förföljelse i Ryssland.

  Det finns en gigantisk syndagoga i Moskva och en ännu större judisk syndagoga i St Petersburg. Den ryske kungen godkände att dessa syndagogor byggdes – i början av 1890-talet. Om judarna var förföljda pga att den ryske kungen hatade den judiska religionen, varför i hela huset skulle han då tillåta dessa judar att bygga en gigantisk syndagoga mitt i centrumet av hans huvudstad och en i Moskva?

  Du kan själv kolla upp att dessa syndagogor byggdes på 1890-talet och invigdes 1897. Judarna släpptes alltså in i Amerika på 1890-talet på judarnas lögner om att de var religiöst förföljda i Ryssland.

  I början av 1890-talet kom Rothschildagenten Jacob Schiff till New York och blev snabbt en av de största aktörerna på Wall Street. Jacob Schiff svor att han skulle avsätta ryske kungen.

  År 1905 gjorde judarna ett nytt försök till statskupp. Den misslyckades också, igen, därför är det få som känner till denna statskuppen, den misslyckades också och judarna vill inte att vi skall veta om när de misslyckas.

  År 1917 genomförde judarna en tredje statskupp och denna gången lyckades den judiska statskuppen. Allting judarna gör de i kodord, huvudskälet är att dölja att det är judar som ligger bakom. ”Revolution” är judiskt kodord för: Lyckad judisk statskupp. Ta och fundera på ”franska revolutionen” som de facto varken var fransk eller en revolution. Judarna tag kontroll över Frankrike under Napoleon, och styr till denna dag Frankrike. Du kan fråga dig vilket EU land som började släppa in muslimerna. Det börjar på F.

  Det som hände i Ryssland 1917 var ingenting som ”råkade bli så” utan var planerat sedan årtionden och den storjuden som drog i trådarna var Jacob Schiff. År 1904 anföll japans flotta ryske kungens Stilla Havsflotta utan krigsförklaring. Detta är för ett århundra sedan, kolonisering är det som gällde. Alla länder som kunde gjorde det och Japan var inget undantag. Japan är en ö, alltså måste de ha en flotta för att kunna ta kolonier och det är det Asiatiska fastlandet som gäller, alltså Ryssland.

  Att bygga en flotta kostar guld och enligt Encyclopedia Judaica 1971, entry: Schiff, Jacob hade Schiff ordnat fram ett lån på 400 miljoner dollar, ta det gånger 35 och du har dagens pengavärde. En gigantisk summa och för guldet byggde Japan en helt ny flotta. Det juden Jacob Schiff gjorde var det storjudarna alltid gör, de får andra att kriga deras krig, war by proxy, genom ombud. Det var första gången en vit kung hade förlorat ett krig mot en icke-vit nation.

  År 1911, 13 December röstade US-kongressen med 300 röster för och en röst emot att säga upp handelsavtalet mellan Ryssland och Amerika från 1830-tale. Detta är en oerhörd händelse, det är en krigsförklaring mot det landet som bojkottas. Och det var juden Jacob Schiff som låg bakom. Se: The Transfer Agreement by Edwin Black, jude. Skall länka till texten senare.

  Tyskland fick allt de ville ha i Första Judiska Världskriget, ww1. Storjudarna var hundra procent bakom Tyskland i ww1. Skälet var att Tyskland krigade med Ryssland och alltså försvagade den ryske kungen. Minns att Jacob Schiff hade svurit på att han skulle avsätta ryske kungen.

  Storjudarna var hundra procent bakom Tyskland till November 1917, det var då storjudarna fick Balfourdeklarationen, den sa att England skulle invadera och ta kontroll över Palestina. Som juden Benjamin Freedman sa i hans 1961 tal, efter det var det som ett trafikljus som slår om från grönt till rött för Tysklands del, från och med nu vände sig storjudarna emot Tyskland, det är nu krigshetsarpropagandan Mot Tyskland började över en natt. Ena dagen är Tyskland ett hedervärt land som för ett ädelt krig, nästa dag heter det att tyskar skjuter röda kors sjuksystrar, spetsar nyfödda barn på gevärsbajonetter, ja det är ingen ände på vilka jävlar tyskarna är. Det är det som tyskarna kallar för dolkstöten i ryggen.

  Storjudarna har fått det de ville ha hela tiden. Judar hade avsatt ryske kungen och tagit kontroll över Ryssland och fått England att lova att de skulle ta Palestina och ge till judarna.

  Det som jag själv hade svårt att förstå och som jag vet att många också har svårt att förstå är varför rika kapitalistjudar skulle finansiera en kommunistisk statskupp. På ytan är det helt motsägelsefullt, att en kapitalist skulle sälja repet de själva skulle hängas med. Problemet är att de flesta icke-judar inte förstår hur judar tänker och hur de egentligen fungerar.

  Kommunism/talmudism är statskapitalism, dvs staten har monopol på allting. Kapitalism handlar om samma sak, att ta monopol. Om en person kunde ta monopol på säg salt, då kan monopolkapitalisten ta vilket pris de vill. Småjudar skulle aldrig döda storjudar, tvärtom ser Småjudar upp till storjudar.

  Det finns mängder med bevis på att kapitalisten Jacob Schiff finansierade kommunisternas statskupp i Ryssland 1917. Japans flotta, internationell boycott av Ryssland, inga lån till ryske kungen, finansiering av Tyskland. Schiffs sonson erkände i en intervju att Schiff hade satsat 20 miljoner dollar i statskuppen. När judarnas statskupp hade lyckats höll judarna ett stormöte i Carnegie Hall i New York, det kom minst 50.000 judar. Här sprutade judarna ut det ena fett och salivskvättande hyllningstalet efter det andra till deras egen ära. Stephen Wise, en av topp storjudarna läste upp ett telegram från Jacob Schiff, där beklagade han att han inte kunde vara med, men han lyckönskade sig själv och alla judar att de äntligen hade uppnått det som de kämpat så länge för.

  Ytterligare ett bevis på att rika storjudar inte har något att frukta från kommunistjudar är Olof Aschberg, farfar till Robert Aschberg, blev chef för centralbanken i Sovjet. Olof Aschberg var kapitalist, Nya Banken. Om nu kommunismen handlar om att bli av med kapitalister, varför i hela … tillsätter kommunisterna som styrde Sovjet en judisk kapitalist som riksbankschef?

  Därför att kommunism från början till slutet är ett judiskt bedrägeri. Allt handlar om att få icke-judar att hjälpa judarna att ta makten. Judarna får icke-judar att tro att kommunism handlar om att bygga en bättre värld, när sanningen är att kommunism är talmudjudaism anpassad för icke-judisk konsumtion. Kommunism handlar om att judar kan förslava alla icke-judar och judar kan stjäla allting icke-judar äger. Det är sanningen om vad kommunism egentligen är, allt annat är judiskt skitprat.

  Det som egentligen hände efter att judarna hade tagit kontroll över Ryssland är följande: Judarna började med att döda hela den ryska eliten från kungafamiljen, hela den ryska medelklassen ner till byskolelärarinnan och kyrkvaktmästaren. Alla som judarna ens misstänkte skulle kunna organisera ett motstånd mot judarnas kontroll över Ryssland mördades systematiskt i massgravar med ett nackskott. Detta massmördande var PLANLAGT I FÖRVÄG!

  När judarna hade mördat alla de misstänkte skulle kunna motstånd kommer nästa fas. Judarna döpte om Ryssland till Sovjetunionen och gjorde Sovjet till en enda stor militärapparat för judiskt världsherravälde. Det judestyrda Sovjet attackerade sedan vartenda land i hela världen.

  Kommunistinternationalen startades av judar. Juden Karl Marx var med när judarna startade kommunistinternationalen. Alla kommunistpartier I hela världen startades av judar. Alla fackföreningar i hela världen har startats av judar. Det finns säkert nått undantag, men det förändrar ingenting, kommunism är och förblir ett judiskt bedrägeri.

  Det judestyrda Sovjet attackerade Finland två gånger. Om Sovjet hade lyckats att invadera och ta kontroll över Finland vad tror du hade hänt då? Exakt samma sak som i Ryssland, hela den finska eliten och medelklassen ner till byskolelärarinnan hade fått ett nackskott ner i en massgrav i skogen.

  Och vad tror du hade hänt sedan då? Det judestyrda Sovjet hade nöjt sig med Finland och stannat vid Haparanda och Torne älv? Jag skall berätta vad som skulle hända om Sovjet lyckats invadera Finland. Exakt samma sak hade hänt med Sverige. Alla från kungen ner till byskolelärarinna hade fått ett nackskott och du hade kunnat prata ryska idag år 2014. Om du är äldre än 25 år, då hade du växt upp i ett Sverige som hade varit en lydstat till det judestyrda Sovjethelvetet.

  Judarna försökte ta över hela världen med Sovjet som deras ombudskrigsmaskin, Soviet as the jews proxy war machine for jew world conquest.

  I början på 60-talet insåg storjudarna att de inte kunde erövra hela världen militärt med Sovjet som deras proxy war machine och gav helt logiskt upp Sovjet på 60-talet.

  Sedan satsade storjudarna allt de hade på Amerika som deras proxy war machine for jew world conquest och det är där vi är idag. Byt ut amerikansk imperialism med judisk imperialism och du har sanningen.

  Kalla kriget var en judisk bluff. Judar har styrt Amerika det senaste århundradet och samma judar styrde Sovjethelvetet. Det enda syftet med judebluffen Kalla kriget var att motivera massorna att acceptera den militära kapprustning. Korea och Vietnam krigen var inga krig egentligen. Ingen av sidorna fick för mycket soldater eller krigsmatriel så att de kunde vinna kriget. Detta faktum är bekräftat av höga US militärer i Korea och Vietnam. Det var cyklade krig helt enkelt. Syftet var att motivera den militära upprustningen och skrämma skiten ur vanligt folk helt enkelt.

  Idag återvinner judarna kalla krigetbluffen genom att krigshets mot Putins Ryssland. Men Ryssland idag är inte samma som det judestyrda Sovjet. Att Ukraine skall vara ett land och inte splittrat som arabländerna beror på att judarna tjänar på att arabländerna är splittrade, men just nu tjänar judarna mest på att Ukraina är ett land. Judarna kan i så fall flytta fram deras attackmissiler närmare Moskva. Putins Ryssland har inte attackerat något annat land militärt. Hela krigshetsen mot Putin är det storjudarna som ligger bakom. Syftet är samma som med judebluffen kalla kriget, att motivera den militära kapprustningen och skrämma skiten ur vanligt folk.

 10. Ping: Oväntat? Politiker gör politik av Eurovision. | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s