[Rohinghya] Vilka är muslimerna som varken andra muslimer eller buddister vill veta av?

Bästa läsare!

Under min läsning av nyhetssajten The Malaysian Insider sistlidna morgon noterade jag att Malaysia har en annan inställning till båtflyktingar än EU i allmänhet och Sverige i synnerhet.

Det rör sig om ”båtfolket Rohingya” som enligt FN:s flyktingkommissariat flyr från ”förtryck och fattigdom i hemlandet, och nu möter sjukdomar och svält till havs” [länk]. Även på annat håll har nyheten plockats upp att Malaysia inte tar emot dessa flyktingar, bl.a. den alternativa nyhetssajten Fria Tider [länk].

I Fria Tider lägger man an en kritisk attityd till problematiken med Rohingya, då detta folk beskrivs som förtryckta i andra medier utan någon vidare problematisering. Bl.a. nämner FTnågra incidenter där muslimska män påstås ha våldtagit och mördat burmesiska kvinnor vid ett par fåtal tillfällen, och att detta skulle vara en av orsakerna till att etniska burmeser visar sin aversion mot den muslimska minoriteten i sitt land.

Fria Tider pekar åt rätt håll i sin oppositionella men nödvändiga observation, fast det kan vara på sin plats att komplettera FT-artikeln med lite mer bakgrund och en djupare analys.

Först skall nämnas lite om hur rohingya beskrivs i allmänhet i medierna. Några punkter återkommer: De är statslösa, landlösa och hemlösa. Rohingyafolket ”möter i det burmesiska samhället dagligen olika former av diskriminering”. De ”förnekas mänskliga rättigheter och har inte tillträde till välfärdssystemen i sitt land” (och nu talar vi ändå om en f.d. militärdiktatur där även vanliga burmeser hade noll mänskliga rättigheter…). Människorna inom rohingyasamhället ”bestraffas kollektivt och misstänkliggörs för oroligheter i Burma”. Detta är den beskrivning som jag tror att ni kära läsare kommer kunna återse i Metro och Aftonbaldet.

Därmed övergår vi nu till min analys istället.

Först några ord om Malaysias agerande. Av ”båtfolket” rohingya så har Malaysia redan tagit emot 120’000 individer. Den malaysiska regeringen anser att man i detta läge redan tagit emot så många flyktingar man kan hantera. Rohingya är muslimer, och så även majoriteten av befolkningen i Malaysia. Det torde vara ett rimligt ställningstagande av landets regering att hänvisa till den burmesiska regeringen att stoppa flyktingströmmen, och finna en lokal lösning.

Men nu åter till mainstream media-perspektivet för ett kort ögonblick, och låt oss då låta som Metro eller liknande lågintellektuella nyhetstidningar när vi utbrister i ett resonemang om att ”den f.d. militärdiktaturen inte gör någonting för sin förtryckta minoritet”. Så, nu går eder Peter Harold tillbaka till det analyserande perspektivet. Varför vill inte ”den f.d. militärdiktaturen” i Burma (Myanmar) behandla sin muslimska minoritet med medmänsklig respekt? Handlar det om en ovanligt aggressiv form av islamofobi?

Och svaret på den frågan om Burmas agerande mot de muslimska rohingya finner vi nog både i historien och i nuet.

Rohingya är inget folk i ordets formella bemärkelse. I själva verket är det muslimska bengaler som flyttats av Storbritannien från Bangalen till den dåvarande brittiska kolonin Burma (och sålunda talar bengali och inte något burmesiskt språk). Under 2:a Världskriget beväpnade Storbritannien muslimerna i Bangalen för att dessa skulle deltaga i kampen mot japanerna. Storbritannien lovade att som belöning senare ge muslimerna självständig kontroll över olika landområden.

Det olyckliga var att när de till provinsen Arakan invandrade muslimerna beväpnades av Storbritanniens regering för att försvara det brittiska samväldet mot japanerna, så nyttjades vapnen till att strida mot den inhemska buddistiska lokalbefolkningen. Man hade bråttom att kvittera ut sin ”belöning”. Nu är jag inte någon expert på Burmas historia, men det är ganska rimligt att förmoda att den situation vi ser idag med blodiga strider har sitt ursprung i britternas beväpning av muslimerna i regionen. 1942 slaktades omkring 20’000 människor som tillhörde den buddistiska befolkningen i provinsen av de beväpnade muslimerna. 1948 blev Burma självständigt. Vid folkräkningen angavs dock inget folkslag med namnet rohingya. De utgör alltså inget folkslag som har ”traditionell rätt” till sitt land.

Jag måste också passa på att inflika att gammelmediernas bild av rohingyafolkets förföljelse inte är hela sanningen. När man talar om dem som diskriminerade och förföljda av burmeserna så glömmer man bort att rohingya utgör grundstommen för islamisternas kamp. Om islamisterna skulle vinna striden mot det burmesiska folket (som utgörs till stor del av buddister) och dess regering så är det de muslimska rohingyafolket som skall ta över (samt andra inflyttande muslimska grupper). Jag personligen är inte helt övertygad om att alla som tillhör rohingya är lyckliga över denna framtidsutsikt eller att behöva vara slagträ i muslimernas kamp om herraväldet, och det är troligt att många som flytt också är emot den islamska kampen. Men rohingyas demografiska numerär är en del av den islamska krigföringen mot det buddistiska Burma.

Krigföring? Det nämner väl inte Aftonbladet och Metro…? Visst, några militanta grupper som fått nog av förtryck, men krigföring…. skrock, skrock.

Fast beskrivningen om krigföring enligt min mening korrekt. Jag har redan anfört vad som skedde då de från Bengalen inflyttade muslimerna åstadkom mot befolkningen i Arakan under 2:a Världskriget. Och även om Aftonbladet och Metro glömmer vissa detaljer – som t.ex. terrordåd i Burma men också på gränsen mot Thailand – så är det ändå ett faktum att den muslimska gerillan i landet har tillgång till en bred arsenal av stridsmedel, från pistoler, kulsprutor, maskingevär och sprängmedel till granater och raketgevär. Och man har även tillgång till pengar för att finansiera sina våldsdåd. Är inte detta en aspekt att belysa i sammanhanget? Självfallet, för det betyder att muslimerna i Burma får hjälp utifrån.

Så vilka är det som är de muslimska våldsverkarnas sponsorer i Burma?

I många västerländska medier kan man läsa om ”Rohingya-Rakhine”, där man försöker etablera en syn på att rohingyafolket utgör provinsen och det forna kungadömet Rakhines befolkning (Rakhine hette tidigare Arakan). Man kan diskutera varför västerländska medier vill skapa en dylik identitet för detta folk och för just denna provins – trots att dessa bara utgör omkring 20% av provinsens totala befolkning. Ett skäl kan tänkas vara att skapa acceptans för en framtida politisk kampanj där man från väst vill stödja en eventuell ambition för provinsen att bryta sig ur Myanmar och bli en självständig stat. På så sätt skulle provinsens naturtillgångar bli mer lättillgänglig. Idag bedriver Myanmar handel med Kina, och flera geopolitiska strateger i väst vill skapa situationer där Kina berövas försörjning av råvaror.

Västvärlden har en tradition av att använda militanta muslimska organisationer för sina syften, och regionen kring det dåvarande Öst-Pakistan (numera Bangladesh) är ett av många exempel på där man varit med och manipulerat utvecklingen.

Om det finns en direkt eller indirekt koppling mellan väst och de beväpnade muslimerna i Myanmar kan jag inte uttala mig om just nu – det finns säkert skäl till att återkomma till ämnet – men vi vet att många muslimska separatister skickats från Qatar, ett land där inrikesministeriet bevisligen distribuerat pengar till olika muslimska terroristorganisationer. Eftersom många män (och en hel del kvinnor) som gästarbetar i Qatar kommer från Sydostasien råder stor tillgång på människor som kan fungera som Qatars förlängda hand i de gamla hemländerna, och därigenom verkställa uppdrag för det islamiskt styrda oljelandet Qatar – ett land som styrs enväldigt av en emir som har ”goda relationer” med Vita Huset i Washington.

Min personliga slutsats är att den buddistiska befolkningen i Myanmar inte kommer acceptera att deras land faller i muslimernas händer, såsom en rad andra f.d. buddistiska och hinduistiska nationer (1) (2), och att flyktingströmmarna som oroligheterna orsakar kan nyttjas till att ”besmitta” andra nationer i området med element som kan skapa problem i framtiden för de mottagande nationrerna (med västvärldens goda minne).

I gammelmedierna är dock problematiken med båtflyktingarna enbart reducerad till en humanitär fråga, och vi kan nog snart få höra svenska politiker kritisera regimen i Myanmar för att inte tillgodose kraven på mänskliga rättigheter. Fast i själva verket är sammanhanget betydligt mer komplext och allvarligt för de länder och folk som ännu inte hamnat totalt under islamsk dominans. Jag kan bara beundra buddisterna för deras medvetenhet.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till [Rohinghya] Vilka är muslimerna som varken andra muslimer eller buddister vill veta av?

 1. Läsare skriver:

  Mycket intressant artikel PH. Skall läsa den igen. Det judestyda England beväpnade alltså en folkgrupp i Burma under ww2. Typisk judisk MO. Hetsa grupper mot grupper.

  Dessa ”båtflyktingar” är troligtvis Asiens zigenare.

 2. Risto Matinen skriver:

  Hm, märkligt att även Peter H, liksom jag grottat ner sig i Burma och islamisterna där. Jag uppmärksammade det via Buddhistmunken till utsände FN-rapportören: “I vårt land är du bara en hora!”; http://nyheteridag.se/buddhistmunken-till-utsande-fn-rapportoren-i-vart-land-ar-du-bara-en-hora/.

  Roade mig med att kolla upp vad som triggat munken vrede:

  beror på FN:s agerande i Burma. Buddisterna/burmeserna anklagas av FN och människorättsorganisationer för förföljelser och diskriminering av muhammedaner i landet. Särskilt i en provins som heter Arakan. Men det är huvudsakligen tvärtom. Åtminstone tiotusentals buddister har dödats av muhammedanerna, som kallas Rohingya, sedan 40-talet.

  Burmeser ogillar och misstror FN:s och andra internationella organ, som har verkat/verkar i landet. Ett otal sådana anställda har gripits, arresterats och deporterats för att ha hjälpt Rohingya att skaffa vapen och/eller planera attacker på buddister. Orsaken är att många av dessa utlänningar också är muhammedaner. Vad Rohingya är ute efter, är en egen etniskt rensad sharia-stat vilket varit deras mål i över 50 år. Ett land som inte är deras, utan ett som de har invandrat till. Många kom på 40-talet.

  Så här kan det låta i moskéer i Burma, från hatets och våldets religion, översatt:

  Oh Allah, eternal God, Accept those who believe in Islam and destroy all the other non-believers.
  Demolish the infidels communities, Oh Allah, Break the foundation of their false religions.

  Destroy and pulverize their villages and towns, and even the ground beneath their homes must be destroyed.
  Those who don’t believe in Allah, those who don’t listen to Allah, may everything be cursed for them.

  Oh Allah, bring the natural disaster to the infidels, bring the worst diseases to the unbelievers, bring all forms of catastrophe to them.

  Man kan också påminna om att muslimer ser mer ner på buddister och hinduer än judar och kristna, enär de har ingen gud respektive är polyteistisk.

  Mönstret känns igen. Muslimer ses som offer, även som förövare. Klart buddistmunken blev förbannad, när en FN-representant för ”mänskliga rättigheter” kommer dit och gormar om stackars muslimer. Dessutom hade hon den dåliga smaken att klaga på Burmas buddister, men inte på landets muslimer. Munken vill att Burma ska förbli buddistisk, en önskan jag sympatiserar med.

  Min källa: ”Conflict & Violence in Arakan (Rakhine) State, Myanmar (Burma)”; https://docs.google.com/file/d/0B5x_WQ8boBL7VXlfY1BjWVRaNms/edit?pli=1. Kan givetvis inte gå i god för att allt är korrekt, men verkar trovärdig för mig.

  Avslutar Burma med ett direkt citat från nämnda text:

  Notice that UN Agencies, Human Rights Watch, Amnesty International, Doctors Without Borders, and many other organizations – large and small – glaringly mention nearly nothing positive about the Rakhine Buddhists people, culture, history, or their Buddhist ways. Almost all reference to them is using negative words and terms such as: racist, violent, militant Buddhists, extremist monks, genocidal Buddhists, neo-Nazis, Nationalist, etc.

  The intent is to sway people to the pro-Rohingya view on all Arakan and Burma related news and issues. And, since almost no foreigners know about the very deeply-rooted Buddhism of Arakan it is easy to demonize, scapegoat, and pile all blame on the Buddhists of Rakhine State, and in doing so, to constantly overlook, or deliberately ignore the actual reality:

  1)Racism- the Bengali Muslims exhibit some of the worst racist supremacism in the world.
  2)Bigotry- the Bengali Muslims have long ridiculed and insulted the Rakhine people and their Buddhism.
  3)Intolerance- the Bengali Muslims have the goal of a land taken from the Rakhine, and cleansed of all infidels, and to declare it an independent Islamic State ruled by Sharia Law.
  4)Fraud- the Bengali Muslims have no compunction about constructing false history and origin claims, and false, deceptive and manipulative media to reinforce their disingenous calls of victimhood.
  5)Manipulation- the Bengali Muslims willingly use lies, deceit and fraud to shape opinion about them.
  6)Violence- the Bengali Muslims have been cruelly violent and abusive – even to monks and children.

  Lite av samma skit vi överöses i Sverige från PK-maffian och FN mot oss. Kulturmarxismen har definitivt nått Burma.

  • Läsare skriver:

   Lite av samma skit vi överöses i Sverige från PK-maffian och FN mot oss. Kulturmarxismen har definitivt nått Burma.
   ———

   Den JUDISKA ”kultur”marxismen har nått Burma. Långt innan vi fattat judens mål – att utrota alla raser. Som av en ren ”händelse” har hasbaraJUDAR varit inne och redigerat Rohingya Wikipediasidan.

   Last edited 20 minutes ago by KahnJohn27

   Rohingya people EditWatch this page

   This page has some issuesRohingya peopleTotal population1,424,000–2,000,000[1][not in citation given]Regions with significant populationsMyanmar (Arakan), Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia,Thailand, Indonesia, India Burma735,000–800,000[2] Saudi Arabia400,000[3] Bangladesh300,000[4] Pakistan200,000[5][6][7] Thailand100,000[8] Malaysia40,070[9]

   http://en.m.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people

  • Peter Harold skriver:

   Ha ha! Undrar om munken sade ”hora” och inte ”prostituerad”… 😉 Tack för länkarna!

   • Anna skriver:

    Själv tolkar jag ordet ”hora” som att beskriva någon, oavsett kön- som gjort något totalt missanpassat. Man har angivit sin bästa vän till polisen. En hora är någon som agerat precis tvärtemot sina egna principer och värdegrund- för egen vinnings skull, dvs för pengar eller annan rikedom.

    En prostituerad är en kvinna eller man som sålt sexuella tjänster. Oavsett var denna tjänst förmedlats. Dvs oavsett om man sålt tjänster via statligt stöd (lagligt) eller olagligt.

    • Peter Harold skriver:

     Jag tänkte närmast på om det var en vulgäritet eller själva principen att hon säljer sig som han menade.

     • Anna skriver:

      Hoppas iaf att munken syftade på att journalisten väljer sida efter vindriktningen och ioch med det inte ens säljer sin röst eller själ- som saknar ideologi helt liksom värdegrund. Hon är väl född hora, vilket jag tror är mer regel än undantag för svenskar som bor eller rör sig på ”rätt planet” i Sverige numera.

  • Anna skriver:

   Coolt!

 3. Läsare skriver:

  Jodå, det är Asiens judar/zigenare.

  An Indonesian immigration officer puts a yellow ribbon on a child to keep track of the registered Rohingyas, inside a temporary shelter in Kuala Langsa, in Indonesia’s Aceh P –

  Gul bröstlapp och Exodus = judelögner.

  See more at: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/pressure-mounts-on-myanmar-over-boat-people-crisis#sthash.23bdKU9z.dpuf

 4. Anna skriver:

  Frågade min syster och svåger vad de tyckte om buddistens agerande. Såsom buddister själva tyckte de det var helt förståeligt. Men vill inte alls se kopplingen till min djupa aversion mot islam och troende muslimers inflytande i Sverige. Vi hade nog varit närmare själsligt om jag och sonen befunnit oss i Himalayas bergskanter.

 5. Läsare skriver:

  188 SVT Text Tisdag 19 maj 2015 UTRIKES PUBLICERAD 19 MAJ 28/40

  Medkänsla och ovilja mot migranter Stora skaror migranter av det muslim- ska rohingyafolket från Burma och Bangladesh har lämnats till havs i Sydostasien de senaste två veckorna.

  Grannländerna vägrar ta emot dem av rädsla för ett okontrollerbart inflöde av flyktingar. För hundratals har hjälpen i stället kommit från vanliga människor. I Indonesien, där fiskare hjälpte tre båtar i land förra veckan och räddade 900 liv, har bybor skänkt kläder och hemlagade måltider. I Malaysia har donationskampanjer för att hjälpa nyanlända startat.

 6. Ping: Rohingya-bengalerna flyr äntligen till rätt land! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 7. Anonym skriver:

  Om nu inte rohingya finns, hur kommer det sig att man, innan britternas styre i Myanmar (innan 1826), documenterat att Arakan var även kända som ”Rovingaw” bland alla ”Mohammedans” som fanns där då. Dessa (Mohhammedans) kallade sig själva just för Rooinga eller natives of Arakan.

  Tycker du ger en vinklad bild av hela situationen. Du skriver i texten att du ej läst på något om Burmas historia. Det kanske är något du borde göra då, för uppenbarligen missar du väldigt mycket fakta.

  1,2,3 …….väntar med spänning nu när alla ska börja kalla mig PK och jag vet inte vad =)

  • Peter Harold skriver:

   Vad menar du med ”Om nu inte rohingya finns”? Jag har läst genom min text och kommentarerna, men jag kan inte hitta att någon mer än du gör detta påstående?

   Jag tror du har definitivt fel på en punkt, och det är ditt påstående att jag skriver att jag ej läst på något om Burmas historia. Jag skriver att jag inte är en expert på Burmas historia. Expert är en nivå som jag inte gör anspråk på, även om jag har en hel del böcker om Burma i mitt hembibliotek. Icke förty kan jag konstatera att Arakan var en buddistisk region. Självfallet fanns nog där muslimer, lika säkert som det fanns hinduer. Men de element som nu befinner sig i konflikt med den burmesiska regimen är ättlingarna till de grupper av flyttades av britterna under 2:a världskriget mot löfte om ett eget land, eller liknade. Det är vad jag skriver, och såvitt jag vet är detta också helt sant. Att jag formulerar mig som jag gjort beror på att jag anser att det är massmedierna som gett en synnerligen vinklad bild, och jag försöker balansera upp detta med fakta som förtigs av systemmedierna.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s