SEK-stryparen George Soros vill att EU finansierar nästa våg av inbördeskriget i Ukraina (och vad kommer sonen att göra med Sverige?)

Sorry, ännu en toklång text. Jag tycks aldrig lära mig. //Peter

Bästa läsare!

Jag tar en risk att här ganska rättframt tolka de dokument som det ryskspråkiga hacker-kollektivet Cyber-Berkut.org grävt fram, och som avslöjar att mångmiljardären George Soros är en av dirigenterna bakom inbördeskriget i Ukraina. Nu är det inte första gången jag kopplar ihop honom med det vansinne som sker i det landet; jag noterar att jag i ett par bloggposter från februari och mars förra året skrev om att George Soros organisation Open Society Foundation sponsrat aktivisterna på Euro-Maidan i Kiev i samband med att den dåvarande folkvalde presidenten jagades bort från sitt ämbete och ut ur sitt land.

I bloggposten den 2 mars 2014 poängterade jag att George Soros är aktiv även i Sverige, och att en av hans underhuggare heter Tobias Hübinette. I gammelmedierna är denne Hübinette uppmärksammad för sin kamp mot rasism och främlingsfientlighet, och sina akademiska meriter kring s.k. ”vithetsforskning” på Södertörns folkhögskola.

I andra medier pekas Hübinette ut som huvudmisstänkt för mordet på en nynazist, försök till mordbrand (satte eld på ex-flickvännens lägenhetsdörr) samt icke särskilt ödmjuka ord om kaukasiska män som gifter sig med asiatiska kvinnor. Och en attack mot en liten skolpojke som tittat på honom. Obs, detta är den summariska kortversionen om Tobias Hübinette. Visserligen har han kommit in i det (pseudo-)akademiska finrummet, men det finns inga skäl att hoppas på att hans psykopatiska drag botats av att han numera hyllas av medie-Sverige. Tvärtom, han har fått grönt ljus av etablissemanget, och ser med förakt på människor som undertecknad. Och han är inte ensam. Jag vet att de i första hand försöker skrämmas, men de har också använt fysiskt våld mot bekantas bekanta till mig. Och då jag redan finns i Tobias och hans vänners register så vet jag att jag är ”uppskattad”, så att säga.

sb afa enskede 2015
Elskåp, Enskede juni 2015.

Kulturmarxisternas fotsoldater – Soros tjänare

Jag berättar detta inte därför att jag går och väntar mig att bli mördad (det är troligare att man försöker hänga ut mig p.g.a. att jag fiskar i grumligt vatten, äger olämplig värdegrund eller något annat snaskigt – det mesta finns ju att läsa på den här bloggen). Nej, jag berättar detta därför att jag ser med egna ögon att det finns ett politiskt system med kriminella drag som är organiserat i flera led, men som till det yttre framstår som synnerligen fragmentiserat. Det är dock en chimär. Bara för att AFA-aktivister och militanta kulturmarxister inte går omkring med tjänstekort betyder inte att de är oförmögna att ägna sig åt sin favoritsysselsättning, nämligen att förfölja och hota oliktänkande. Och att göra detta som ett led i att förverkliga en stor vision.

Upplägget är egentligen ganska enkelt. Tobias Hübinette åker till någon skola med hög andel vänsterorienterade studenter (läs folkhögskola), och håller en känslomässigt engagerande föreläsning om vedervärdiga rasister – de värsta avskum man tänkas kan och som till och med får mig att känna rejäl olust. Sedan tar han några exempel på vardagsrasism. Och går vidare i associationsleken så att alla som inte är röd-röda som han också förtjänar lite av det goda hatet.

Välkommen in i sekten – samma anda som hos kommunisterna

Någon eller några människor som hör den Hübinettska föreläsningen känner att de inte vill ha ett samhälle där det kryllar av rasister och bestämmer sig för att engagera sig. Man går med i någon grupp med fokus på ”mänskliga rättigheter” där de sedvanliga kulturmarxistiska idealen är den enda tillåtna sanningen. I lokalen finns affischer med orden ”befria” och ”kamp” med bilder på nävar och kommunistepokens skäror och hamrar. Andan i dessa sällskap är inkluderande, åtminstone så länge proselyten är mottaglig för gruppens ideal och anammar dessa. Det är ok att relativisera, men det är inte ok att avvika från den rätta läran.

I dessa sekter uppmuntras ett våldsvänligt tänkande. Moralen är selektiv. Man identifierar sig som en politisk Robin Hood. Man anser att ändamålet helgar medlen. Man är bröder, systrar och kamrater. Man kämpar för positiva rättigheter (och positiva rättigheter betyder att någon annan skall betala). Man ser sig som den enda kraften som kan förbättra samhället.

Det är här George Soros kommer in.

Jag vet, ni kommer säkert betrakta mig som en konspirationsteoretiker. Skulle George Soros be Tobias Hübinette att låta mig råka ut för en olycka? Nej, naturligtvis inte. Det här handlar inte om mig. Det här handlar om att mångmiljardären George Soros vill styra världen. Han har den makt som de svartklädda AFA-iterna avundas. Han har de medel som gör att Tobias Hübinette och dennes likar kan bekämpa de rådande normerna i samhället.

Miljardären George Soros tjänar på att folket
förlorar i kulturmarxismens namn

Vad används George Soros-pengarna till i Sverige? Lugn, men behöver inte vara en grävande journalist för att ta reda på det. Det mesta ligger tämligen öppet.

Helt i linje med vad vi redan vet vad Tobias Hübinette tycker om etniska svenskar så är det inte förvånande att han med Soros-pengar försöker föra en kamp mot det svenska folket. Följande är hämtat från det Soros-finansierade svenska Open Society Foundation:

Även om få majoritetssvenskar känner sig marginaliserade finns det tecken på att detta håller på att förändras, i takt med att ojämlikheten ökar och i takt med att deltagande på arbetsmarknaden minskar bland dem med lägre utbildning. Utöver dessa utmaningar, finns en växande rädsla bland vissa av dem som tillhör majoritetsbefolkningen för att Sveriges invandrarbefolkning ska försvaga svenska värderingar och den svenska livsstilen.

Låt oss ta den sista meningen. Bland vissa av dem som tillhör majoritetsbefolkningen finns en växande rädsla för att invandringen skall försvaga svenska värderingar och den svenska livsstilen. George Soros svenska agenter har följande recept:

 • Gemenskap, socialt engagemang, sysselsättning och utbildning är alla avgörande faktorer för att hjälpa till att minska marginaliseringen

 • Medborgarnas engagemang kan stärkas ytterligare genom att säkerställa att invånarna kan föra fram sina åsikter, påverka den lokala politiken och den lokala servicen.

 • Engagemanget kan bli mer inkluderande genom att ungdomar och invandrare uppmuntras att delta.

Vackra ord, men det konkreta innehållet är det viktiga. Det krävs inte något geni att räkna ut att Tobias Hübinette och hans anhängare – ända ner till den klenaste stenkastaren i AFA:s svarta uniform – anser att de som är rädda för att svenska värderingar och den svenska livsstilen tänker fel. Lösningen är sysselsättning så att de inte tror att invandrarna tagit deras jobb (det är ganska sällan invandrare tar etniska svenskars jobb egentligen) samt att programmera medborgarna till att tycka rätt (och tycker de inte rätt så kommer medborgare med rätt åsikter att övertyga dem som har fel åsikter.

George Soros är med och påverkar Sveriges utveckling mot det kompletta multikulturella samhället, och man använder klassretorik för att få med sig de som är mest benägna till kamp. Inte för att det finns ett fullvärdigt egenvärde i ett multikulturellt samhälle, utan därför att George Soros vet att kulturmarxismen är det effektivaste sättet att bryta ner den förr homogena samhällskroppen som levde efter sunda värderingar (och här tänker jag på sådana ideal som att själv tjäna sitt bröd och inte försätta sig i skuld och tänka på de efterkommande).

George Soros sätter agendan i Kiev och Washington

Vad har detta med Ukraina att göra? Ja, här kommer jag nu efter många om och men till poängen. Jag har redan påtalat att George Soros var tongivande vid statskuppen i Kiev 2014. Nu har hacker-gruppen Cyber-Berkut bevisat att George Soros dirigerar den nya USA/EU-vänliga ukrainska presidenten Poroshenko att förbereda vad som kommer bli nästa våg av det ukrainska inbördeskriget.

I de nu avslöjade dokumenten framgår att George Soros tidigare i år gav anvisningar till hur den ukrainska regeringen ska agera på kort och lång sikt. Även om det inte finns någon direkt anledning till att tvivla på dokumentets äkthet så kan man konstatera att den politik som förs av Barack Obamas regering ligger väl i linje med George Soros agenda. Vilket inte är så underligt eftersom George Soros ju är med och dikterar den amerikanska utrikespolitiken.

”Låt EU låna pengar till bankrupt Ukraina från USA”

Det som är väl värt att uppmärksamma är att George Soros vill att EU skall agera mellanhand för att ge Ukraina ett omfattande lån. Den ukrainska staten befinner sig på ruinens brant (även om folk i landsbygden numera infört lokal byteshandel för att slippa ha problem med penningbrist). Lånet är inte till för de fattiga ukrainarna utan främst avsett för landets monetära system (bankerna behöver pengar), men också för att täcka den ukrainska statens krigskostnader.

Ja, i George Soros plan ingår en upprustning av Ukrainas krigsmakt (så att det inte äventyrar vapenvilan enligt Minsk II). Det Soros menar är att ukrainsk militär skall föras ut ur landet och utbildas på NATO:s baser innan de skickas tillbaka till Ukraina för att ”möta hotet från Ryssland”. Vilket också är vad som sker idag. Utöver detta köper Ukraina stridsvapen från bl.a. Saudi-Arabien (vapen som tillverkats av USA, men som säljs via mellanhand för att dölja den amerikanska inblandningen).

Lockbetet: En bräcklig fred som hänger på europeiskt vansinneslån

Soros är dock listig. Till den ukrainska presidenten utmålar han ett scenario där man kan komma till en fredlig överenskommelse. Men villkoret för att uppnå det scenariot är att Ukraina kan få en ekonomisk blodtransfusion från EU. Soros målar upp en bild av att Putin vill kasta sig över ett ekonomiskt försvagat Ukraina, och blott genom att bygga upp sin krigsmakt och likviditet i statskassan kan landet räddas från Ryssland. Detta är givetvis argument som Poroshenko använder i sina kontakter med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och den franska presidenten François Hollande. EU i sin tur förväntas låna pengarna från amerikanska Federal Reserve Systems. Men krisen kan lika gärna fortsätta, inte minst med tanke på att den amerikanska kongressen beslutade tidigare i år att utöka sitt engagemang för Kievregimen och utöka sanktionerna mot Ryssland (som straff för ”övergrepp” som enligt experter inte kunnat bestyrkas). Den krigshets som kan tolkas ur CFR-medlemmars munnar bådar inte gott för en fortsatt vapenvila i Ukraina denna sommar.

Hur mycket George Soros får i provision för detta värv att lura EU:s skattebetalare vet vi inte. Men vi vet att han njuter av sitt maktspel. För några år sedan erkände han att han kände sig som en Jesus med sitt inflytande över världspolitiken.

Oligarkerna har sina makthungriga arvtagare i startgroparna

George Soros är en gammal man, men det finns fler som delar hans ideal, och många som har ekonomiska resurser att agera. Jag har i förra veckan berättat att jag vill analysera ett tänkt scenario där Sverige går mot social oro. Den analysen inkluderar George Soros och hans likar. Han har redan introducerat sin arvtagare, sonen Jonathan Soros i rollen som politisk marionettförare. Tidigare i år var far och son med på ett slutet möte med New Yorks borgmästare för att diskutera ett vänsterorienterat projekt. Soros har enligt uppgift bidragit med mångmiljonbelopp. Med på mötet fanns ett annat bekant namn – värden Mika Brzezinski…! Ett av ämnena som diskuterades var Hillary Clintons presidentkandidatur som man var positivt inställda till.

Kanske är det sonen Jonathan Soros som kommer gå i sin faders fotspår när han skall leka gud med svenska folket och olika grupper av invandrare (muslimer?) om några år? Kanske kommer han känna lust i att dra i olika trådar för att få fram reaktioner och skapa drama, med den personliga tillfredställelsen att han vet att det är han som orsakar denna verkan, precis som när hans far blev maktfullkomlig när han lyckades sänka den svenska kronan på pin tji under 1990-talet? Jag ser detta inte som någonting omöjligt.

Hälsar eder Peter Harold

 

Mer om detta:
ZeroHedge: Hacked e-mails expose George Soros as Ukraine puppet master
Cyber-Berkut: Hacked e-mail Soros Ukraine (March 2015) (pdf)

Ron Paul Liberty Report om George Soros:

 

 

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet, Krig & fred. Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till SEK-stryparen George Soros vill att EU finansierar nästa våg av inbördeskriget i Ukraina (och vad kommer sonen att göra med Sverige?)

 1. J skriver:

  Ja vad ska man säga en kanontext av dig som vanligt, man blir bara så förbannad när fler ser samma skit detta har jag trott länge inte just han men typ så iallafall, sen att dom ger sig på Ryssland ja vad ska man säga.. Kina och Ryssland tro indien oxå va med nånstans håller på att starta ett eget ja nato sen få väl Ukraina ha hur mkt militär som helst men ger han(poroshenka) på östra delarna hårt inte tror väst att Putin inte ska släppa lös den ”arga” björnen helt rätt av honom i såfall tycker jag håller den Rysk ”propagandan” mer sanningsenlig än de man läser i tidningar här iallafall dom kan fara åt h-veta alla våra så kallada grävande neutrala journalister desamma gäller dom på Rosenbad utom ett parti iof sig lite konstigt dom inte är mer Ryss vänliga men kanske förstår det inte funkar i Sverige?

 2. Läsare skriver:

  Soros = JUDE

  • Risto Matinen skriver:

   Ids du svara, varför det är så viktigt att påpeka han och andra subversiva är just judar?

   Vad ska man nyttja den infon till? Hade det varit annorlunda om judar vore islänningar?

   A Hitler (AH) = kvartsjude? Den värste kvartsjuden som direkt och indirekt orsakat miljontals vita människors död. Han (AH) lät gladeligen döda vita människor i Europa. De var de flesta dödsoffren, medan judar, zigenare, osv, var offer i marginalen!

   • Läsare skriver:

    Kan du engelska? Brother Nathan was born a jew. Why do he write over 1.000 articles about the jews?

    http://realjewnews.com/

    Om du inte kan engelska skall jag förklara på enkel svenska varför det är viktigt att hela tiden peka ut judarna.

    De flesta judar ser sig som ett herrefolk som en dag skall härska över hela jorden.

    Det är den här herrementalitet och herrefolks tänkandet som de flesta gojer, icke-judar bara inte kan förstå.

    Dessa judar strategi är att härska genom att söndra. Vad är det juden Soros gör? Söndra och härska.

    Allting som söndrar ligger judar bakom.

    Om du skall härska över hela jorden, då måste du styra världens mäktigaste militär. Vilket land är världshistoriens mäktigaste militärmakt?

    Amerika och Amerika styrs hundra procent av dessa herrefolksjudar.

    Det finns ingen som blir vald till ”president” i Amerika utan att ha legat på knä och slicka dessa judars skor.

    Här förklarar juden Richard Perle på två minuter hur judarna styr Amerika. Du vet vad AIPAC är? Om du inte vet vad AIPAC är, då vet du ingenting om hur Amerika styrs av judar.

    Vad är det Amerika gör över hela världen? Härskar genom att söndra.

    Börja vid 31:30

    The Israel Lobby (vpro backlight – 2007)

    http://m.youtube.com/watch?v=N294FMDok98

    • Läsare skriver:

     Här förklarar en jude på en minut vad judarna egentligen håller på med. – Vi slår sönder allting…

     Douglas Rushkoff: ”the thing that makes judaism dangerous…”

     https://m.youtube.com/watch?v=UGt7_0GEOvo

     • Anna skriver:

      Jag måste erkänna att jag har ”the hots for you” Läsare! Att idogt fortsätta din tes utan att bränna dina skepp efter att ha brusat upp och ”gjort bort dig” är så jävla strongt av dig! Tycker att alla människor som du och Peter som kan bemöta alla frågor med bevis efter bevis, är värda allt beröm. Även om jag verkligen inte delar samma hypotes så delar vi faktiskt på samma värld. Det har du förstått, vilket innebär att du är klokare än de som inte kan ta en diskussion oavsett vad det gäller. Själv är jag jävligt trött på folk som vänder ryggen till bara man ens nuddar vid det här med förintelsen och om det verkligen var precis så här och så här. De själva tar upp ämnet och då jag själv svarar med ett uns av tvivel kan de hävda att de inte orkar prata om det för att deras släkt för 3 generationer sedan som de inte ens träffat, SÄGS ha omkommit under de här formerna…

      Jag vet inte jag. Själv utgår jag ifrån dagens läge och försöker söka en förklaring bakåt om jag inte lyckas meddetektivarbetet att hitta färska ”bevis”.

 3. Anna skriver:

  Peter: Jag är imponerad över din förmåga att snappa upp världshändelser och din blixtklara analys av läget. Som alltid. Inte för att jag räknas in eftersom jag inte alls orkar ta reda på vad som händer utanför då jag hålls instängd genom att ständigt behöva dras med mitt eget olösliga dilemma sedan sådär 5 år tillbaks. Men jag vet ju hursomhelst vad som hände innan… Hursomhaver: Det du skriver om att det inte är särskilt vanligt att hitkommande personer i arbetsför ålder, tar jobb ifrån etniska svenskar är inte sant. När jag gick på fas 3 -introduktion på arbetsförmedlingen 2 år sedan, träffade jag rätt många svenska kvinnor varav sådär 70% av oss varit fast anställda inom vården och som nu hamnat i fas 3. Jag var i samma ålder som de, en del var lite äldre. Trots att vi alltså redan har erfarenhet och språkliga förmågor samt vårdutbildning, går arbetsförmedlingen ut och med uppgifterna att undersköterska är ett bristyrke och ger gratis utbildning till just invandrade i yrket. Jag har frågat om detta rätt många gånger, men aldrig fått ngt svar på hur det kommer sig att de påstår att det inte finns tillräckligt många händer i vården…

  Med andra ord så tar visst invandrare jobb ifrån svenskar. Det är helt uppenbart. Facket kommunal har allra flest timanställda och allra flest arbetslösa som betalar fackavgift till de. Men de är helt ointresserade av att vilja dela med sig av den statistiken. De verkar helst se att alla deras medlemmar och arbetare- är invandrare. Den kurs jag gick på rätt nyligen (facklig kurs) bestod till 90% av arbetare som kom ifrån andra länder, varav rätt många inte kunde hänga med så mycket på diskussionerna. 70% av svenska kvinnorna är i fas 3 medan 70% av kvinnorna med utländsk bakgrund, har fast anställning. Det är så det ser ut. Skriver 70% eftersom där på kursen fanns män också. Fast de jobbade inte i vården utan för handels.

  Underförstått tyder tystnaden på att de påstår att vi svenska kvinnor är sämre på att arbeta och slita. Hmm. Ja, hade vi varit samförstådda i arbetet hade vi inte behövt traska onödigt mycket då en del missförstånd hade kunnat undgås. Det man inte har i huvudet får man ha i benen, som mormor brukade säga…

  • Peter Harold skriver:

   Ja, jag generaliserade lite. Men det exempel som du nämner är politiskt genererat. Om vi tar rent allmänt så finns det vissa yrken som etniska svenskar inte väljer att jobba med i vare sig första eller andra hand, och det lämnar tomma platser. Jag tänker bl.a. på t.ex. städbranschen (jag generaliserar här, för jag känner faktiskt svenskar som jobbar med städ, och min mormor var en av dem), där främst invandrare ”fyller upp”.

   Men exemplet från vården handlar istället om att kvinnor med utländsk bakgrund plockas in därför att vårdbranschen domineras av politiskt inflytande. Ett privat vårdföretag måste redovisa en mångfaldspolicy vid upphandlingar, och visar de inte på att de vill anställa en massa ickesvenskar får de lägre poäng i upphandlingsprocessen.

   Facket är jättetacksamma över alla invandrare, för dem kan man nonchalera och dupera hur långt som helst.

   • Anna skriver:

    Jag sökte förresten grovstädjobb då jag faktiskt skulle tycka det vore intressant och bra betalt dessutom. Jag tänker på saneringsarbeten där man jobbar i team och rycker ut i hem där någon legat död en längre tid och där det behövs saneras. Jag ringde runt till alla men fick höra att det lagts ut på entreprenad och att det inte är svenska företag som utför sånt här längre. Jag är fascinerad över bakterier och virus och håller gärna på och arbetar med hygien och allt som hindrar smittspridning. Jag är inte kräsmagad och kan se det mesta utan att kräkas, så länge jag själv inte har ngn känslomässig koppling till ”offret” osv. Så för mig skulle det passa bra med städ. De andra städföretagen anställer faktiskt också hellre invandrare. De gula västarna som städar perronger har också avtal med MTR och anställer bara nyligen tillkomna till Sverige har jag hört från MTR. Så är du svensk är du rätt utraderad från städjobben. Faktiskt. Nu har jag ju fått ett bra jobb, men i alla åren jag sökt fast jobb har jag fått reda på detta.

 4. Anna skriver:

  Ja, framför allt är det en sak som händer med ett yrke där man anställer lätt-duperade människor som inte kan språket väl. På arbetsplatserna blir man såsom svensk medelålders kvinna, behandlad på ett särskilt intolerant sätt just av de här kvinnorna. Det blir svårt att få arbetet att flyta och det innebär också att trots att du är den som jobbar mer effektivt och är mer omtyckt av patienterna då du kan föra diskussioner med de som inte bara handlar om väder och vind, ändå blir den som inte passar in eftersom de andra invandrarkvinnorna inte gillar dig. Det finns givetvis undantag, men när jag jämför hur det var 1985 på samma typ av arbetsplats med dagens- är det en rejäl attitydförändring som skett. Jag minns att våra 2 Filipinska anställda var de enda invandrarna där och de ansträngde sig verkligen för att samarbeta och var jättetrevliga och duktiga. Det som hänt nu när en arbetsplats består av kanske 80-90% av invandrare från muslimska länder och afrikanska länder och en liiiten del asiatiska- är att när en svensk kvinna kommer och jobbar så drar de sig undan tillsammans och lämnar en i sticket med ansvaret trots att man själv är ny på stället. Sedan skyller de kaoset på den där svenskan. Tyvärr brukar inte cheferna vara så engagerade på arbetsplatserna och har noll koll. Så arbetsplatsen har blivit de här mobbarnas specialområde liksom. De har vare sig lust eller förmåga att se nyanserat på olika personer och uppskatta olikheterna. Är du en kvinna som inte gillar typiska kvinnliga sysslor och står ut i mängden, så är du definitivt någon de kommer att mobba ut.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s