Vem är terrorist i morgondagens Sverige? Alla som hotar den samhällsordning som bygger på allas lika värde?

Bästa läsare!

Undertecknad har släppt bomben: jag tycker inte om demokrati.

Ju mer jag studerar den, desto oroligare blir jag. Demokratin är inte konsekvent. För att demokrati inte skall bli majoritetens verktyg för att förtrycka minoriteten så förutsätter demokratin att den följer ett antal spelregler. Dessa spelregler varierar, och så även tolkningarna av dessa. Sålunda är systemet som byggt för att vara inkonsekvent. Men ”det gör inget” eftersom alla inbillar sig att demokrati ändå är det bästa styrelseskicket. Inbillar sig…?

Begreppet ”hjärntvätt” används föraktfullt i många olika sammanhang, men aldrig passar det ordet bättre någon annanstans än om vi talar om ordet demokrati. Coca Cola, Iphone, McDonalds, alla är världskända varumärken, och känns igen av alla utom möjligen något isolerat naturfolk i det inre Amazonas eller bland bergen i Papua Nya Guinea. Detsamma med ordet demokrati. Till och med i länder som inte har demokrati (men kanske ändock har Coca Cola och McDonalds) kan folk oftast säga vad demokrati är, och inte sällan vad ordet kommer ifrån (ordets etymologi).

Ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratos som betyder folket och styret. Demokrati skall sålunda betyda folkstyre.

Problemet uppstår direkt: vilket folk skall få styra? För hundra år sedan var det myndigförklarade män som utgjorde det röstberättigade folket. Och inte så långt innan dess var det myndigförklarade män som betalade en viss nivå av skatt som styrde genom sina röster. Och idag är det myndigförklarade män och kvinnor med medborgarskap som får rösta till riksdag. Övriga får inte.

Jag har all förståelse för att denna avgränsning existerar. Tänk er scenariot där det plötsligt flyttar in tiotusentals, nästan hundratusentals män från en massa muslimska länder, och att dessa fick automatiskt rösträtt. De skulle efter två-tre år kunna starta sitt eget parti och komma upp över 4%-spärren till riksdagen. Ja, det skulle kunna vara buddister eller hinduer, men låt oss hålla en realistisk ton i denna fråga. Vi vill inte gärna se detta hända. Men är det demokratiskt? Nej, säger sannolikt en vänstertomte som insisterar på att alla muslimska migranter skall få vara med och välja riksdag och regering i Sverige.

Och på sätt och vis har vänstertomten principiellt rätt. Varför exkludera ett visst folk (om vi bortser från den kulturella självbevarelsedriften, som dock verkar vara bedövad i vårt land); skall inte demos omfatta folket i dess helhet? Så, därför är demokratin inkonsekvent.

Det finns fler exempel på när demokratin börjar hacka och visa upp tecken på att den har sina inbyggda konstruktionsfel. Demokratin förutsätter yttrandefrihet. Samtidigt vill demokratin oskadliggöra de krafter som är antidemokratiska. Sålunda är det i demokratins namn som vänstertomtar skanderar att Sverigedemokraterna skall förbjudas att deltaga i allmänna val därför att ”de är antidemokratiska fascister” (vilket man dock kan diskutera om de verkligen är det, och hittills har ingen domstol gjort det). I demokratins namn kan man uttrycka hat mot vissa grupper. Men det är en enkelriktad rättighet.

Som ni ser av de få – men ändå vardagsnära – exempel som jag nämner här, så finns det flera problem med demokratin som är källa till mycket debatt och mycket bryderi. Och det fortsätter. Hur representeras folket bäst? Med 150 parlamentsledamöter? Med 200? Med 349? Med 500? Eller direktdemokrati? Hur länge skall parlamentsledamoten få sitta under en mandatperiod? 1 år? 3 år? 5 år? Hur skall vi säkerställa att lagarna är rättvisa? Hur skall vi utse domarna och övriga funktionärer i de rättsvårdande systemen? När skall vi använda vårt militära försvar? Och mot vad?

Det demokratiska samhället kommer aldrig lyckas bli perfekt. För det kan inte bli perfekt, inte ens för ett ögonblick. Det kommer ständigt vara en kamp mellan frihet och ordning, och balansen kommer att avgöras från fall till fall efter samtidens anda. Alltså inte efter någon principiell måttstock, utan bara efter en bedömning av vad som är ”lagom mycket” frihet respektive ordning.

I vår tid råder en strävan efter mer ordning än frihet. Det tragiska är att ju mer ordning en statsmakt och dess lagstiftare (politikerna) försöker skapa, desto mer oordning blir resultatet. Och när det blir mer oordning försöker staten att göra mer för att skapa ordning…

Vi ser nu att staten börjar oroa sig för att den senaste tidens utveckling (massinvandring) i landet kan leda till en oordning som inte är hanterbar genom det gängse pluralistiska skitsnacket i riksdagen. Alltså börjar man att se vad man kan göra med 2006 års terroristlagstiftning som innebär att den svenska militären inte bara skall kunna användas för att bekämpa en yttre fiende, utan också en inre fiende – de egna medborgarna.

Med andra ord, skotten i Ådalen – mot de aggressiva kommunistiska demonstranterna, som jag brukar kalla dem, förmodligen med rätta – kan juridiskt sett återupprepas igen.

Bara det faktum att Sveriges politiker anser sig ha kommit så långt att de behöver ha möjligheten att skydda sig själva medelst militär makt är ganska uppseendeväckande. Men nu har vi kommit så långt att landets ledare vill att polisväsendet börjar kalkylera för denna metod. Kanske för att kunna hantera några tusen ilskna muslimer som vill att deras religion skall bilda rättesnöre i det svenska samhället? Eller kanske för att kunna skjuta ner några hundra ”fosterlandsvänner” som med påkar och högafflar vandrar mot Rosenbad och demonsterar sin avsky för de främmande kulturernas inflytande över samhällslivet?

Givetvis kommer polisen att släppa fram de beväpnade soldaterna i syfte att skydda den svenska demokratin. Demokratin är helig och får inte ifrågasättas. Staten är villig att använda våld för att försvara demokratin.

Seriöst. Demokratin får inte ifrågasättas. Och vad som är ett ifrågasättande av demokratin fastställs av majoriteten i god demokratisk ordning. Eller åtminstone av majoriteten av SR och SVT-medarbetare…

Civil olydnad beskrivs som en del av demokratin. Du har moralisk rätt att släppa ut minkar och förstöra skogstraktorer, även om detta är olagliga handlingar. Du har dock ingen moralisk rätt att säga att vi skall avskaffa demokratin och ersätta denna med någonting annat. Blott att du tänker tanken är inte bara omoralisk, utan bör också bestraffas. Ifrågasätter du demokratin ifrågasätter du inte bara folkstyret, utan du ifrågasätter också ordningen.

Men enligt mitt sätt att se på tillvaron är statens strävan efter ordning både kontraproduktiv men också farlig för den enskilde medborgaren. Därför kan jag inte längre anse att demokrati är försvarbart. Demokratin kräver hela tiden kontroll och efterjusteringar av dess värden. Detta sker artificiellt och utan den dynamik som är naturlig för människan och dess förmåga som kulturbärare.

Ändå är det inga blodiga grejer jag föreslår: Jag vill ersätta demokratin med principen om äganderätt och kroppslig autonomi.

Det handlar alltså inte om att jag vill utropa mig själv eller någon annan till diktator och tvinga folket att slava för att kunna tillfredsställa mina begär. Nej, det som jag utmanar demokratin med är en tanke om individuell frihet, att individen får styra över sig själv och sin egendom, med den enda begränsningen att han eller hennes frihet inte får kränka någon annan individs frihet. Med andra ord, var och en blir sin egen härskande kung/drottning.

Även om det samhälle jag vill se kommer kräva institutioner som bygger på frivillighet (alltså där deltagandet är frivilligt och inte påtvingat av staten/politikerna), så kommer mina idéer i en förverklighetsfas innebära att vi lägger ner riksdag och regering. Och eftersom riksdagen är höjden av demokrati – i alla fall i politikernas egna ögon – så innebär min åsikt och vilja att jag är ett hot mot Sveriges demokratiska statsskick. Frågan är bara om jag skall bli skjuten före eller efter nazisterna och islamisterna, vilka inte har individens äganderätt och kroppsliga autonomi högst upp på sin politiska agenda?

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Vem är terrorist i morgondagens Sverige? Alla som hotar den samhällsordning som bygger på allas lika värde?

 1. Franky Bollywood skriver:

  I Svensk demokrati verkar minoriteter styra…eller var det minarater?

  • Peter Harold skriver:

   Två fenomen: Medelklassen sjunker och 1%-klassens tillgångar är uppbyggda till stor del av statliga injektioner i ekonomin. Detta tycks ske över större delen av västvärlden.

 2. Cello Jr skriver:

  ”What is wrong in Mississippi, sir, is not that not enough Negroes are voting but that too many white people are.”

  http://www.salon.com/2015/06/07/william_f_buckley_and_national_reviews_vile_race_stance_everything_you_need_to_know_about_conservatives_and_civil_rights/

  Det är en sådan där sak som Atticus Finch kunde ha sagt.

  Allmän rösträtt ställer inga krav mer än på en viss ålder. Och i viss mån på medborgarskap – i viss mån därför att utländska medborgare fått rösta i kommun- och landstingsval i säkerligen 40 år nu.

  Sedan 2001 har även ryska medborgare rätt att rösta i svenska riksdagsval – på grund av att vi tillåter dubbelt medborgarskap. (I dagens läge skulle jag välkomna en Putintrogen försvarsminister.)

  Förr hölls svarta borta från amerikanska valurnor med hjälp av kunskapstest. Så otroligt odemokratiskt! Eller?

  Jag antar att även vita hölls borta av dessa kunskapstest. Och det gör det hela sympatiskt.

  Varför skall man ha vissa kunskaper för att få köra bil eller få ett jobb, men inga alls för att få delta i vad som påstås vara en medborgerlig plikt tillika avgörande för landets framtid?

  Själva det påståendet är fullkomligt osant, förstås. Ett riksdagsval avgörs aldrig med en röst. Så om jag eller du valskolkar så avgör inte det Sveriges framtid.

  Däremot måste maktlirarna legitimera oligarkin med ett högt valdeltagande. Ett lågt anses som ett slags personlig kritik och det är man inte så road av.

  Illusionen om ”folkstyre” måste upprätthållas.

  Och åter är vi vid ”pudelns kärna”. Dagens kaos har vuxit ur den allmänna rösträtten. Den gamla ordningen med enbart män som betalade skatt var överlägsen. Inte bara dagens styrelsesätt utan även enpartidiktatur.

  Sedan har vi dubbelmoralen, vänsterns paradgren. Om någon röding i teve föreslår extra tilläggsröster för barnfamiljer (alltså en avvikelse från allmän rösträtt som i ”en man, en röst”), så tas denna person på yttersta allvar. Eller om man föreslår en sänkning till sexton år, så bemöts detta med samma respekt. Trots att vi hittills i alla fall lagt rösträttsåldern parallellt med myndighetsåldern. Vem vill att omyndiga skall få rösta?

  Dessutom så fick inte utlandssvenskar som vistats flera år utomlands rösta i Sverige med hänvisning till just befarade kunskapsbrister, men det protesterade ingen emot.

  Vad allt detta illustrerar är, att folk i allmänhet inte tänker eller intresserar sig tillräckligt för så kallade samhällsfrågor, utan de håller alltid med förgående talare – oavsett om denne sagt något rakt motsatt talaren innan, som man också höll med.

  Demokrati förutsätter kanske inte en majoritet tänkande och kunniga medborgare, men åtminstone en tillräckligt stor minoritet för att den skall påverka majoriteten.

  Nu har vi uppenbarligen inte en tillräckligt stor minoritet och kunniga medborgare, inga som brinner av iver att ta reda på saker, utan prio 1 är matlagning och vin och resor utomlands.

  Bröd och skådespel med andra ord.

  • Peter Harold skriver:

   Många kloka punkter! Just nu funderar jag bara på hur man skall få vanligt folk att tänka i dessa banor, att ifrågasätta dagens ordning. Det kommer ta tid att få ner valdeltagandet i den nivå att politikerna inser att de är underkända; det kommer leda till att de väljer sig själva att styra över oss som protesterar.

   • Cello Jr skriver:

    Jag tycker man kan utveckla det gamla systemet till att omfatta även kvinnor. Bortsett från det, så borde endast de över en viss inkomst få rösta. De under en viss inkomst skulle slippa betala skatt, men samtidigt förlora sin rösträtt. Välfärdsstaten skulle således omöjliggöras, om säg den övre hälften eller en än mindre andel fick bära kostnaden för statens finanser. Samtidigt med att välfärdsstaten antingen förvandlades till en nattväktarstat alternativt en synnerligen minimal sådan, så skulle generositeten med andras pengar för att försörja asylsökande utan asylskäl, försvinna. Å andra sidan: klockan är inte fem minuter i tolv snarare kvart över, så vi har ingen tid att rädda samhället, För min del överväger jag (allvarligt) utvandring till nordiskt grannland. Vilket av dessa som helst vore att föredra framför dagens dårhus i det här landet.

    • Peter Harold skriver:

     Ja, jag går också i flyttankar numera. Eget jordbruk i sydfrankrike ligger på min drömlista, men Finland låter resonabelt. Eller Ungern faktiskt. Jag börjar bli nyfiken på det landet.

    • Anna skriver:

     Tack för den, då hade jag som deltidsjobbande inte fått rösta… Rätt många hade inte fått det- och de som HADE fått rösta hade röstat på att ge till flyktingar men inget till svenskar som inte hade hem, arbete eller kunnat försörja sig. På så vis hade staten fortsatt att ge fördelar till nyinflyttade på andras bekostnad. Man får inte heller glömma att det är biståndspengarna som används – de som kommer till Sverige får de pengar som annars använts till rent vatten i u-länder osv… Men det scenario ni målar upp här är ju ett samhälle som inte skulle ha några biståndspengar alls. Jaja, ska gå på puben nu. Ha det gott! Kitos!

  • Anna skriver:

   Jag har funderat på det där med kunskapstest för att få rösta. Det kan tyckas som en liten grupp, men jag tror faktiskt den är rätt stor. Nu talar jag om handikappade som röstar genom ombud. Vad jag märkt genom åren när jag jobbat med funktionshindrade, är att i släkter där det är tradition att rösta troget är det antingen moderaterna eller socialdemokraterna som det röstas på av trogen vana. Jag har undrat hur många röster som de anhöriga lägger å sin gamla dementa mammas eller pappas räkning. Hur många som röstar i stället för sin gravt utvecklingsstörda anhöriga, osv.

   Skulle man införa ett slags kunskapstest för att få rösta skulle jag gissa på att 10% av folket direkt skulle falla bort. De hade inte kunnat svara på vilket land de befinner sig i överhuvudtaget. Ett kunskapstest hade varit rimligt att införa. Man borde åtminstone veta ungefär var varje parti står i de stora sakfrågorna. Vad spelar det för roll vilken ålder man är i, om man ändå har en treårings intellektuella kapacitet, livet ut?

  • Risto Matien skriver:

   Bra kommentar!

   Ett annat problem med lika rösträtt är extremexemplet: Två idioter trumfar ett geni!

   Lösningen är enkel. Så få demokratiska beslut som möjligt ska tas. Staten reduceras till ett minimum, nära noll. Valda ombud, i den mån de behövs alls, får ingen som helst ersättning för sina insatser.

   Vi kommer dock inte ifrån att vi måste samarbeta i vissa frågor.

   Hade en granne som jag en gång diskuterade demokrati med. Han förfäktade att demokratisk beslut alltid var bättre, även bättre än egna bara gällande en själv.

   Så när, var och hur du ska klippa dig, tas bättre av andra än av dig, svarade jag.
   Ja! Svarade han. Han var dessutom lärare i högstadiet…

 3. Läsare skriver:

  Vem är terrorist i morgondagens Sverige? Alla som hotar den samhällsordning som bygger på allas lika värde? –PH–
  _________

  Ja, du Peter har bevisat upprepade gånger att du ställer dig tvivlande till PK-idiotin, kallat värdegrund i idiotlandet Sverige. Skall vi dra det hela till sin spets är du Peter H en uppviglare. Du ligger risigt till Peter på PK-skalan. Och nej, jag skojar inte.

 4. cfr skriver:

  En mindre drastisk åtgärd men ändå med någorlunda hög verkningsgrad vore införandet av beslutande folkomröstningar (folkinitiativ) som de har i Schweiz.

  Med sådana så kommer det alltid finnas ett omedelbart tillgängligt korrektiv och då håller sig politikerklassen i skinnet eftersom strypkopplet direkt kan stramas. Och köttgrytan dras undan.

  Ingen vanlig människa vet vad vare sig president eller statsminister heter i Schweiz vilket är ett ypperligt betyg åt landet och dess politiska system.

  • Peter Harold skriver:

   Tusan, i ditt tredje stycke säger du exakt det som kom upp i mitt huvud när jag började läsa din kommentar! Schweiz förbundspresident heter f.ö. Simonietta Sommarhuga. Jag googlade det, och jag nämner det för jag tycker namnet låter lustigt i svenska öron. 🙂

 5. Sofia skriver:

  Det pågående vansinnet sammanfattat på en kvart:

 6. ELJ skriver:

  Om vi avskaffar ”demokratin” kanske USA börjar bomba. Skämt åsido.
  Jag minns en intervju som Ahmed Rami gjorde för ett bra tag sedan med en gammal före detta tysk general, Otto Ernst Remer.
  Jag lade på minnet några ord som ”Das Remer” sa angående ”demokrati” enligt hans egen mening: ”demokratin är den mask bakom vilken judiska maffiaorganisationer opererar”, ungefär så. Med tanke på Barbara Spectre et al så verkar det i någon mån stämma. Det finns agendajudar, som enligt framlidne pastor Kjell Sjöberg arbetar för ”Sions Vises Protokoll” bakom det ”demokratiska ” systemet.

  http://www.eaec-se.org/articles/Ermefjall/Kjell_Sjoberg_och_Sions_Aldstes_Protokoll.htm
  http://100777.com/protocols_se

  • Peter Harold skriver:

   Som det brukar så på en satirisk bakluckedekal i USA: ”Gör som vi säger annars kommer vi och ger er demokrati”… 😉

   Ja, med bättre kunskap skulle folk kunna kritiskt se genom vad det är för agenda politikerna kommer med. Jag och många andra försöker dra stråt till stacken.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s