Nej, jag räknar inte med Henrik Arnstads ”arabiska” siffror.

sb arnstad 000

Bästa läsare!

Jag råkade se Henrik Arnstads twitterflöde härom dagen och fick känslan av att han förmodligen inte har alla knivar och gafflar på plats i kökslådan. Men jag är medveten om att det är svårt att kommunicera på sociala medier, och det som Henrik känner att han skrev med glimten i ögat kan andra uppfatta som ren och skär galenskap. Det bästa för att kunna avgöra vad en person har för läggning när denne kommunicerar är att höra vad denne säger i talade ord.

Jag tog mig friheten att söka på YouTube för att se något klipp med denne av staten uppskattade historiker. Första förslaget var detta: ”Danska journalister sänker Arnstad och Sjöstedt” fullständigt. Till saken hör att jag anser att man faktiskt kan ha den nuvarande kommunistledaren Jonas Sjöstedt i ett möblerat rum, och jag beklagar att denne annars så sympatiske herre spelar floskelkung så fort den röda lampan lyser på TV-kameran. Ja, jag beklagar att han är kommunist också, men det är ju underförstått.

När det kommer till Henrik Arnstad skulle jag föreslå att man tar ut möblerna och madrasserar väggarna innan han befrias från tvångströjan… Herregud!!!

Inledningen är så charmerande. ” – Europa lider inte av en flyktingkris”… Detta sades i SVT Debatt i juni månad, då vi redan såg att migranter började välla in över Europa. Och redan under tidigare år har vi sett hur situationen blivit kritisk i Spanien dit nordafrikanerna försökte ta sig innan de började välja farligare router över Medelhavet. Därefter kör Henrik Arnstad vidare med anklagelser om rasism, rasism, rasism och rasism under de följande meningarna.

sb arnstad 001

Sedan kommer han med en riktig höjdarkommentar, ett yttrande av klassiska proportioner gällande förvrängd verklighetsuppfattning: ” – I Danmark har diskussionen tystnat. […] Det har blivit normativt [med rasistiska och främlingsfientliga åsikter]. I Sverige finns fortfarande starka rasistiska krafter, men också starka demokratiska krafter, eh, antirasistiska krafter, och där pågår fortfarande samtalen mycket. Och i Sverige har vi ett levande debattklimat om invandringen och rasism, medan i Danmark har det tystnat desto mer.”

Levande debattklimat? I Sverige? Hva’ fanden er det du siger, mand? skulle jag ha sagt om jag var programledare, givetvis med denna uppsyn. Obs! Programledaren var artig. Han ser bara ut så här ändå:

sb arnstad 002

Bloggaren och författaren Mikael Jalving får därefter ordet av programledaren, och ombeds beskriva vad vi kan vänta oss för utveckling i Europa. Och Jalving konstaterar – baserat på observationer på vår kontinent samt information om vad som började hända runt Medelhavet – att inflödet av migranter till Europa är större än någonsin tidigare, främst därför att EU gett upp sin yttre gräns sedan Sverige och Tyskland bjudit hit migranterna från Mellersta östern.

sb arnstad 003

Jalving menar att det inte är enbart välfärden som lockar. Han påpekar att det är också i dessa länder som den muslimska diasporan vuxit sig starkast, d.v.s. när en betydande andel av en nation eller ett kulturområdes folk valt att befolka (eller kolonisera) områden i ett annat eller flera andra länder. Muslimerna – i form av unga friska män – tar sig hit för att ta del av den framgång som Europa haft genom sin utveckling; en utveckling som enligt Jalving är frukten av att de europeiska nationalstaterna varit etniskt och kulturellt homogena. Ja, alltså en kolonisering.

Henrik Arnstad stönar och säger att ” – Nu är vi tillbaka till 1938 igen…” och insinuerar att Jalving anammat 1930-talets fördomar mot judar, men bytt ut denna grupp mot muslimer istället för att beskriva ”ett hot mot vårt samhälle”, tills det är dags för Jalving att känna att judar är ett hot igen, säger Arnstad anklagande. Och så läxar han upp danskarna och menar att de skall vara tacksamma för att Sverige tog emot dem 1943 när tyskarna invaderade deras land två och ett halvt år tidigare.

Ja, hur många var det som flydde från Danmark år 1943, sedan Nazi-Tyskland upplöst den danska regeringen? Ungefär 10’000 personer, varav 8’000 var i stort sett hela den judiska befolkningen i Danmark (och ytterligare något tusen av dessa 10’000 var icke-judiska makar). Detta är färre än vad Sverige nu under hösten tagit emot på två veckor! Och det var människor som tillhörde eller åtminstone kunde identifiera sig med den skandinaviska kulturen och inte krävde internetuppkoppling, citynära hotellrum, bil och blondin så fort de kom hit. Det etniskt danska folket stannade kvar i sitt land och väntade på att Tyskland skulle förlora kriget, vilket vid denna tid började bli allt mer uppenbart.

Mikael Jalving plockar faktiskt upp judarnas situation, som apropå Arnstads anklagelse om att Jalving fruktar både muslimer och judar. Och Jalving påpekar att just judarna upplever sig hotade i Europa p.g.a. att de inflyttade muslimerna är så pass många att de inte längre är rädda för att angripa judar och deras synagogor.

Arnstad replikerar med frustande indignation att detta resonemang är grundstenarna till rasism, och förklarar att det bara kommer en liten, liten rännil av flyktingar till Europa. Arnstad menar att Danmark borde ha råd att ta emot flyktingarna, inte minst därför att Danmark har ett stort TV-hus ”som kostat miljarders, miljarders, miljarder” att bygga: ” – Varför kan vi inte lägga några futtiga danska och svenska kronor på att hjälpa flyktingarna?” frågar den svenska debattören retoriskt.

Frågan är dock om man kan påstå att kostnaderna för Sveriges mottagande av flyktingar består av några få futtiga kronor, som Arnstad vill få det till. I det här fallet rör det sig just om miljarders, miljarders miljarder snarare än småmynt i Röda korsets insamlingsbössa… Och detta till människor som inte ens kommer ifrån det krigshärjade Syrien, utöver den mindre andel som faktiskt är flyktingar.

Henrik Arnstad läxar upp Mikael Jalving och påpekar att denne är mångkulturell till vardags utan att veta det: ” – Du är mångkulturell och arabisk varje dag, för du använder dina siffror, dom här arabiska siffrorna, du vet”, menar den svenska historikern och målar åttor och sjuor i luften med ena pekfingret. ” – Så varje dag främjar du islamismen i Europa med ditt sätt att se, så du får sluta använda dom siffrorna och börja använda romerska siffror istället”.

Mikael Jalvings ansiktsuttryck avslöjar vad han tänker: ” – Var så god och gör bort dig, knäppe svensk! ”. Eller också är det bara vad jag själv tänker.

Ja, jag har funderat själv kring det där ändå med hur man skall räkna. Det är jobbigt att praktisera matematiska uträkningar medelst det romerska talsystemet, även om det är finurligt att de bara hade sju grundsiffror kring vilka de bygger upp siffermängden. Man måste vara medveten om vad siffrorna omfattar. Att räkna ut vad MDCCLIX +  XIV är nog egentligen fullt möjligt om man kan placera varje bokstav och mängd matematiskt i huvudet. Då kommer man fram till att svaret är MDCCLXXIII. Det finns – naturligtvis – en logik i detta system.

Fast jag är ganska glad över att jag lärt mig Henrik Arnstads förträffliga arabiska siffor 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, ty matematiken är svår nog.

Men hur arabiska är de egentligen?

Vis av erfarenhet när det gäller presentationen av arabisk kultur och dennas förträfflighet, i jämförelse med den skandinaviska oupplysta barbarism som vi skulle ha fortlevt i om vi aldrig begåvats med islams kunskapsberikande välsignelse, så brukar jag bli nyfiken på de islamska tingens ursprung. Jag gick till min bokhylla..

Och här finner jag att det som kallas arabiska siffror har sitt ursprung ifrån… nej, inte Arabien. Inte Egypten. Inte Turkiet. Inte något islamskt land alls inom den islamska sfären kring Medelhavet, utan från – tadaa! – det brahmanska och hinduiska Indien, och det skedde 400 år före vår tidräkning. Islam grundades under 600-talet efter vår tidräkning. Det som vi kallar för det arabiska talsystemet hade alltså praktiserats tusentalet år före islam som historikern Arnstad raljerande refererar till. Tillresta matematiker från Arabien och Persien lärde sig av indiska matematiker under 700-talet.

Jag blev nyfiken på ifall de indiska siffrorna såg ut som de som muslimerna förde till Europa i samband med att de invaderade Europa under medeltiden och ”spred kunskap till de oupplysta européerna” som kompensation för allt dödande och krigande på vägen dit?

Fast det skall det säga att den som verkligen åstadkom talsystemets spridning var den italienska matematiknörden (Fibonacci) Leonardo Pisano (d.v.s. ”av Pisa”) som i 30-årsåldern konstaterade att handeln hölls tillbaka av krångliga räknesystem (flera praktiserades), och ansåg att det från Indien härstammande systemet verkade vara bäst, varför han publicerade en handbok år 1202 som jämförde de olika systemen. Och nej, varken islam eller Arabien benämndes, utan istället kallades talsystemet för ”modus Indorum”. Alltså inte ”modus Arabica”. Spridningen av ”modus Indorum” skedde f.ö. inte genom muslimernas krig i Europa, utan genom det som alltid är positivt för all utveckling av en civilisation, förr liksom idag: fredlig handel.

Nu skall i ärlighetens namn indierna inte känna sig alltför malliga över att ha uppfunnit vad som var grunden till det som möjliggjorde den moderna matematiken. Människan har ändå sedan hon började dela in föremål i enheter redan begagnat sig av det mest givna matematiska systemet; människans tio fingrar (och jag har lust att visa Henrik Arnstad ett av mina fingrar).

Det är förvisso sant att araberna använde siffror för bokföring, och för att kunna räkna. Men när 10-talet med 0 introducerades var siffrornas utseende alltjämt en stilistisk variant av det arabiska skriftspråket i kombination med det indiska ursprunget. På 900-talet såg de ut så här:

sb siffror 001

Likheten mellan de arabiska siffrorna i detta exempel och våra egna är närmast slående lika de siffror man får nedtecknade av ett rejält nersupet krogragg när man ber om hennes telefonnummer…

Ett par hundra år senare, förmodligen under inflytande av de matematiska lärosätena i Grekland, Provence i Frankrike, Spanien och Egypten (men utom övriga Europa som inte ville anamma det nya talsystemet förrän efter 1400-talet) började utseendet att förändras. Så här såg siffrorna ut på 1200-talet:

sb siffror 002

Fortfarande en viss skillnad i jämförelse med dagens siffror. Kanske dock en viss likhet av hur dagens förskolebarn försöker skriva siffor (oftast elegantare än vad ett aspackat krogragg gör).

Ett bevis för att lärosätena (klostren i de flesta fall) intresserade sig för detta system är uppteckningen i ett kunskapsverk på latin nedtecknat av spanska munkar på 900-talet. Då såg siffrorna ut så här, skrivna på det arabiska sättet från höger till vänster:

sb siffror 003

Bara för att visa att de ”arabiska” siffrorna inte är en genuin arabisk produkt tar jag mig friheten att också ge ett smakprov på hur indierna skrev sina siffror (0-9) vid tiden före och under de islamistiska erövringstågen i den delen av världen:

sb siffror 004

Men allt detta är bara en liten parentes till vad jag egentligen vill ha sagt, nämligen att jag håller med alla som anser att Henrik Arnstad är rubbad. Om jag fick veta att min dotter skulle behöva ha honom som föreläsare skulle jag ta henne ur skolan. Inte för att jag gör det med den meningen att jag skulle anse att rasism är ok, utan därför att jag anser att Henrik Arnstad är fel person att tala för antirasismens sak. Han är ingen debattör, han är en agitator. En agitator utan goda argument.

Det är tragiskt att han får utrymme i medierna. Det finns så många andra människor med bättre förstånd än honom som har kloka saker att säga. Jag ser fram mot den dag då historikern Henrik Arnstad är historia.

Hälsar eder Peter Harold

P.S. Jag kan inte hitta Henrik Arnstads twitter-meddelande där han i samband med det tragiska dådet i en skola i Trollhättan utpekade SD som en nazistisk mördarorganisation, eller något liknande. Kan Arnstad ha raderat det när han nyktrat till? D.S.

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Historia. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Nej, jag räknar inte med Henrik Arnstads ”arabiska” siffror.

 1. Sofia skriver:

  MSM står endast för desinformation –
  och har gjort så i decennier.
  Bra att det kom fram med siffrornas indiska ursprung –
  jag har i åratal försökt informera akademiker om det (riktiga, inte fejk som herr Arnstad).

  Det som för en intelligent, kunnig och sanningssökande ser ut som galen idioti –
  är egentligen infernalisk list.

  Programmet ovan är typisk.
  Den svenska delegationen bestod endast av
  SAMTALSBLOCKERARE.

  Deras karriär består endast av att omöjliggöra all seriös debatt.
  Tänk efter:
  har det förts någon konstruktiv debatt i MSM de senaste 25 åren?
  Har det någonsin varit ärligt sanningssökande och informativt?
  – Nej, allt går ut på att fösa NWO-diktaturen framåt!

  • Peter Harold skriver:

   Du har helt rätt i epitetet ”samtalsblockerare”. Och Henrik Arnstad visar med eftertryck hur en sådan fungerar. Just i den här debatten så sade han faktiskt inte mycket som var substantiellt. Visst, det finns en poäng i att säga att vår motreaktion mot all muslimsk invällning inte skall ta sig i uttryck av att vi börjar massavrätta dessa, men att påstå att kritik mot massinvandring är samma sak som att kritikerna uttrycker en vilja döda dessa människor är absurt.

 2. syster skriver:

  Jag har inte nog med fula ord i mitt språkförråd för att beskriva denne man! (förlåt alla män, jag sade fel: för att beskriva denne ###!) Media släpper lös alla dessa ### i propagandasyfte och lyckas tyvärr hjärntvätta alltför många!!!

  Jag kom att tänka på en text om politisk censur som nått Spotify. Bully Boys låt är tydligen ett hot mot den pågående propagandan och går inte längre att lyssna på i Spotify.

  They say they’re there to control people’s hatred
  I say they’re there to control people’s minds!

  Thought control!
  Thought control!

  The system’s old and the system’s controlled
  They don’t want you to know it so they don’t let it show
  Hide all the truth and they remake the past
  Keep the people confused with opinions, not facts

  http://weev.livejournal.com/414647.html

  • Peter Harold skriver:

   Japp, det är så att staten har fått grepp om de som förmedlar adresserna till olika källor på nätet. Inte en direkt censur, men man försvårar/omöjliggör för folk att hitta det som de vill söka. Google är definitivt på väg utför. Och Spotify tycks ha tagit ett par steg längre.

 3. Pontus skriver:

  Jag trodde det var allmän kännedom att de arabiska siffrorna kom från Indien, om än inte Fibonaccis roll i spridningen, och blev ganska förvånad över att den självutnämnda historikern kunde häva ur sig något liknande.

  • Peter Harold skriver:

   Det finns så mycket man borde veta, och eftersom vi inte gör det så blir det ”experter” som Henrik Arnstad som får ta plats i TV-rutan. Sedan är sifferargumentet bara rent trams från hans sida.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s