Den svenska invandringspolitiken behöver utredas av en haverikommission

Bästa läsare!

Så här i dessa tider när såväl gammelmedier som alternativa medier lägger upp rubriker och ingresser som påstår att Nya Moderaterna har ”den idag strängaste flyktingpolitiken” vet vi att detta är ett kvitto på att någonting gått allvarligt snett med den invandringspolitik som ansvariga partier fört i tidigare regeringar samt i denna.

Såväl ansvariga ministrar liksom berörda myndigheter går ut och säger att landet inte mäktar med att ta emot fler flyktingar än vad man gjort. Då den svenska regeringen uppger att den inte varit beredd på den uppkomna situationen, samt att berörda myndigheter och kommuner inte har kapacitet att hantera alla som tagit sig in i Sverige, då är det berättigat att tala om ett fullskaligt systemhaveri. Och när det uppstått ett haveri skall detta utredas; inte bara ifråga om att konstatera att något inte fungerar, utan också fastställa orsaken till den uppkomna situationen.

Några uppslag som jag vill resonera kring:

Kort före riksdagsvalet 2014 höll den dåvarande moderata statsministern Fredrik Reinfeldt ett tal som handlade om att vi måste förvänta oss fler flyktingar till Sverige (och han avsåg 2015 och kanske även fler år) [YouTube]. Anförandet har bevarats till eftervärden för sin formulering om att svenska folket ombads att öppna sina hjärtan och ta emot de nya människorna som skall vara med och bygga det nya Sverige:

” – Nu vädjar jag till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot mot det egna livet som flyr, flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden. Visa den öppenheten. Visa den toleransen när det heter att ”det blir så många”, ”det blir krångligt”, ”det blir svårt”. Visa den toleransen och visa också att ni minns att vi har gjort det förut. Vi har sett människor komma från stress, fly från förtryck, som sedan kommit in i vårt samhälle, lärt sig det svenska språket, fått jobb och nu hjälper till att bygga ett bättre och fria Sverige.”

Fredrik Reinfeldt höll detta tal av minst två orsaker. Det första som var tämligen uppenbart, inte minst i form av de trötthetstecken som finansminister Anders Borg uppvisade med de allt mer frekventa beskeden om att reformutrymmet under nästa mandatperiod skulle bli avsevärt mindre. Regeringen kunde inte längre dölja att invandringen dränerar såväl statskassan som kommunerna.

Det andra skälet var att Fredrik Reinfeldt i egenskap av statsminister var mycket väl insatt i konsekvenserna av de pågående konflikterna i Mellersta östern och Väst- samt Centralafrika. Detta var han väl medveten om den 14 augusti 2014 när han höll sitt berömda sommartal, och han hade vetat om saken långt innan också (jag utgår från att statsministern inte kan vara mycket sämre informerad än t.ex. Ron Paul Institute). Han nämner ”i nivåer med kriget i Balkan” när det gällde flyktingströmmar. Men även då fanns indikationer på en uppåtgående trend av flyktingströmmen som skulle slå till mot Europa och Sverige.

Även om numerären av flyktingar har stor betydelse ur ett logistikmässigt perspektiv så är ändå nivån på flyktingmottagningen egal när det kommer till frågan om principer. Det Fredrik Reinfeldt bad om var mer eller mindre ett öppet mandat att inte sätta någon övre nivå för svenskt flyktingmottagande. Läsaren minns kanske tidigare interpellationer och debatter i riksdagen och medierna när frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?”. Minns också att frågan egentligen inte ens fick ställas; än mindre medgavs att man elaborerade fram ett svar på denna berättigade undran. Det enda politiskt tillåtna svaret var att ”Sverige är en humanitär stormakt”.

Men hur kom vi fram till denna politiska idé om att Sverige är en humanitär stormakt? Den frågan är också relevant att ställa nu, och det är också önskvärt att exponera de individer och grupper som varit ansvariga för att driva denna i mina ögon ansvarslösa tes.

”Öppna era hjärtan”-talet är dock bara slutet av en lång kedja med ”politiskt korrekta” officiella och inofficiella anvisningar. En annan faktor var agerandet i samband med att polisen fick till uppgift att kontrollera personer som inte har uppehållstillstånd i vårt land. Medierna gav fritt utrymme för agitatörer som menade att polisens kontroller var rasistiska, och olika aktioner arrangerade av vänstergrupperingar genomfördes för att hindra polisens verksamhet. Den politiska signalen gick ända fram till polisledningen som föll till föga för vänsterns krav.

I samma veva som polisen bakbands att utföra sitt förhållandevis legala uppdrag ställde vänstern krav på att de grupper av människor som saknar uppehållstillstånd i Sverige skall i praktiken ha rätt till gratis vård. Fastän det absurda i detta – att man skulle kunna uppge vara ”papperslös” och med stöd av sitt utomskandinaviska utseende och slippa sjukhusräkningar – så valde politikerna att införa inte bara gratis vård, utan även fri tandvård till dessa grupper och gratis utbildning till alla deras barn. Och detta med tveksam hänvisning till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (FN dikterar inte att vård, skola och omsorg skall vara gratis).

Något man kan se utgöra ett påtagligt mönster är att våra beslutsfattare reducerat respekten för gällande lag. Vi har i mindre omfattning sett gammelmedierna rapportera om att den övervägande majoriteten av asylsökande kommer till Sverige utan ID-handlingar, trots att de måste ha haft sådana när de for till Sverige via andra länder. I alternativa medier har vi fått höra desto mer om sönderrivna passhandlingar som kastats överbord från färjorna eller kastats i papperskorgar på flygplatser.

Ett annat exempel är den s.k. flyktingamnestin, där man premierade folk som struntat i att följa svensk lag, oräknat att åtgärden hade för flyktingarna humana effekter.

Sedan har politikerna aktivt lockat specifika folkgrupper till Sverige. Som exempel kan nämnas den förra regeringens beslut att tilldela syriska flyktingar permanent uppehållstillstådn, under förutsättning att de tar sig till Sverige på ett eller annat sätt. Detta har inte tidigare varit en regerings normala sätt att hantera asyl på. Att den svenska regeringen aktivt åsidosatte Dublinförordningen är också en märklighet; det är iögonfallande att svenska politiker anser att den förordningen är mindre viktig att följa medan andra EU-förordningar som är till harm för vårt land däremot efterlevs slaviskt.

Detta är bara ett axplock av exempel som ploppar upp i mitt huvud. Invandringsfrågan har aldrig varit ett prioriterade ämne i min tankevärld, så andra kan säkert bidraga med fler skeenden och aktiviteter som möjliggör det skattefinansierade folkutbytet. Med Internets hjälp torde det vara fullt möjligt för en haverikommission att dokumentera alla beslut och alla påtryckningar som ägt rum, och som ledde fram till den kritiska situation vi har idag.

Frågan är hur denna haverikommission skall konstitueras, och vilka som skall ingå i denna?

Jag nominerar här ett antal namn. Först av allt Tino Sanandaji som på ett tämligen sakligt och övertygande kompetent sätt analyserat svensk migrationspolitik, och till och med tänt en och annan varningslampa där politikerna inbillat sig att hela stolpen är grön. Det andra namnet är professor emeritus Karl-Olov Arnstberg som kanske bättre än många andra känner till bakgrunden till den svenska invandringspolitiken. Tredje namnet är journalisten Gunnar Sandelin, vilken för några år sedan skrev boken ”Invandring och mörkläggning” tillsammans med Arnstberg, och sålunda vet i vilka källor haverikommisionen kan hämta sitt material.

Fjärde namnet är nog självskrivet; här vill jag se Merit Wager som genom sin visselblåsarkanal har en synnerligen god inblick i konsekvenserna av förd politik sett ur det perspektiv som handläggare och socialpersonal har. Femte namnet är Rebecca Weidmo Uvell, vår nuvarande slöseriombudsman. Hon är visserligen något politiskt kontaminerad, men hon har presterat utmärkta analyser och hon kommer vara duktig på att penetrera eventuella undanflykter som ansvariga politiker, medieaktörer, opinionsbildare och andra individer/grupper kommer framställa till sitt försvar.

Fler nomineringar med motivering välkomnas i kommentarsfältet.

Här kommer jag till den avslutande och kanske oklara biten av haverikommisionens uppdrag. Huvuduppdraget skall självfallet vara ett heltäckande och djupgående dokumentationsarbete. Men uppdraget måste också leda fram till någonting som hjälper oss att lära av misstagen, och förhindrar att de upprepas.

Jag ser gärna att om kommissionen finner att juridiska oegentligheter ägt rum så skall dessa utredas av åklagare eller motsvarande institution. Jag utesluter inte att även dessa kan vara positioner som skall mottaga haverikommissionens klander. Jag är dock medveten om att det för att underlätta för kommissionen att få fram sanningen kan tarvas immunitet för folk som träder fram. Eftersom vi ändå inte kommer få nöjet att hänga upp någon i lyktstolparna så är jag tillfreds med att blott få fram sanningen om den misskötta invandringspolitiken.

Jag ser det ändå som sannolikt att haverikommissionen om den svenska migrationspolitiken kommer utgöra sprängstoff i den kommande samhällsdebatten, och förhoppningsvis leda till en mindre vänsterinfluerad politik inom alla områden.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

45 kommentarer till Den svenska invandringspolitiken behöver utredas av en haverikommission

 1. Väl ritat,-glöm ej bankernas del i det hela.
  2014 tjänade Nordea 51 212 295 800 kr på att sätta räntebärande skulder i cirkulation. Det vill alltså säga att en av Sveriges fyra storbanker tjänade mer än 14 kronor per person och dag enbart för att pengar cirkulerar i Sverige som räntebärande skulder skapade av privata banker ur luft. Och det finns ytterligare tre banker bara i Sverige som extraherar pengar ur samhället på samma sätt.

  Det är dels denna kostnad som alltså gör så att det finns allt mindre och mindre pengar i samhället och kostnaden ökar med tiden. Hastigheten i vilken pengarna extraheras ur ekonomin ökar alltså för varje år, vilket alltså är skälet till det enorma flyktingmottagandet och den kreditexpansion detta kan leda till när dels staten ökar den offentliga skuldsättningen med 1 miljard kronor om dagen och fördelningen av skuldmassan blir mindre per person med fler skuldslavar i systemet.

  Privatskuldsättningen ökade sommaren2014 från tidigare 6% skuldtillväxt per år till mer än 7% skuldtillväxt per år. Detta ger mycket dåliga utsikter i ett land som redan har världens högsta privatskuldsättning och framförallt kommer fallet vara mycket högre när det väl kommer.

  På grund av detta kommer också bankerna att söka finna andra saker att skylla det ekonomiska förfallet på. De kommer bland annat att peka på invandringen som ändock är tvungen att vara vad den är enbart på grund av bankernas behov av genom krig säkra naturresurser som oljan i Mellanöstern (vilket i sig skapar flyktingvågorna) och dels för att kunna kreditexpandera på hemmaplanen (vilket är skälet till att man så humanistiskt jagar papperslösa, eftersom människor utan papper inte kan skuldsätta sig).

  Deras mål är att uppretade, uppgivna och förargade folkmassor skall angripa varandra när skiten träffar fläkten. Folk ställs därför mot folk på horisontalplanet och människor formateras nu till att hata det ena eller andra men inte titta åt hela grunden till problemen.

  • Anna skriver:

   Stort TACK för förklaringen. du förklarade fenomenet jag försökt förklara på ett lättfattligt sätt. Nu kan jag återge det här för kritikerna till invandringskritiska såsom jag själv…

  • Sofia skriver:

   DIKT tillägnat oss på Herr Harold´s blogg;
   uppläst på skotska som jag älskar:

   • Läsare skriver:

    Jag förstår de värsta skottska dialekter. I do. Om jag inte hade kunnat ett ord engelska hade jag förstått de värsta skottska dialekterna. Det ligger i DNA.

    Hur vet du om du är en viking? Rött hår.

   • Sofia skriver:

    Så här ser han ut:

    • Anna skriver:

     Skitsnygg kille, och ”bright”! Intressant ämne han tog upp. Jag har klurat mycket på det där med identitet. Särskilt under det decennium som jag tränade hårt , märkte jag hur annorlunda jag uppfattades. Det var som att komma nära upplevelsen av att vara man. Jag gillade inte den uppmärksamheten då jag kände mig precis likadan som jag alltid gjort, fastän mer självsäker. Man vill alltid tro och utgå ifrån att man själv inte är så ytlig och fri från att låta sitt omdöme av andra, färgas av dess utseende. Men det är mycket svårare än man tror. Jag uppfattar dagens attention whores ha sin förklaring i just svag självkänsla och identitet. Ju större ”mångfald” i närmiljön, desto svagare självkänsla och desto större behov av experimenterande för att kompensera för detta… Oj, vad långt det blev. Ska jobba nu.

 2. Läsare skriver:

  Läste en bok om Dag Hammarskjöld. Minns inte titeln nu, men det stod att Sverige är en ”humanitär stormakt”.

  Minns inte året den blev publiserad, men det var inte förra veckan.

  Hur många böcker på svenska finns det som handlar om Dag Hammarskjöld? Tio stycken? Får jag se omslaget minns jag.
  _____

  Till cfr: Vad är det största problemet i Sverige, hela EU just nu? Massinvandringen. Vilken folkgrupp har propagerat dygnet runt sedan mitten av 60-talet för Massinvandringen?

  Rätt svar: Judar.

  • Läsare skriver:

   Den här juden har fått 40 miljoner, fyra-noll miljoner av Riksbanken efter beslut i Riksdagen, och vad gör juden för pengarna? Propagerar för fullt FÖR massinvandring. Hör själv:

   Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies. – kort video, en minut.

   Bonnier är judar, Bonnier-judarna skryter själva om att de är judar i deras eget reklamblad kallat Dagens Nyheter . Visa mig ett enda inlägg de senaste 50 åren, det senaste halvseklet i DN där en enda jude på minsta sätt pratar emot massinvandring.

   Med några få undantag är ALLA judar i Sverige för massinvandringen och judar med politisk makt jobbar aktivt för att öka invandringen.

   • Björngunnar skriver:

    Nu hör det till saken att Sveriges Riksbank varken är Sveriges eller en riksbank.
    Ägare är Rothshield ( röda skölden) vilket förklarar donationen till Paidea o Barbara Spectre.
    Riksbanken ställer också upp villkoren för bankerna att låna ut pengar, alla ickelydiga slavar kan påräkna svårigheter att få låna.
    Te.x så får den som inte deklarerar tillräckligt mycket inte låna.
    Kom och presentera ett projekt som är vattentätt där du själv investerar miljontals kronor men vill låna 100.000kr och du får nobben om du inte betalar in tillräckligt med skatt till systemet, vilket i mitt fall betor på att jag investerat mitt farsarv och har haft avdrag.
    Det är dags att Sverige börja trycka sina egna sedlar och att svenska staten trycker egna pengar, inte judebanker.
    Å andra sidan är detta inte riskfritt, president Lincoln i usa blev mördad, Kennedy hade satt igång statens sedelutgivning, han mördades också och sedelutgivandet inhiberades.
    Stalin vågade aldrig mucka med judarna men Hitler gjorde det och alla vet hur det slutade…

   • Herr Flick skriver:

    Nu var detta inte hela intervjun, men som vanligt propagerar man för mångkultur utan att komma med några argument. Det är som om införandet skulle vara ett naturfenomen man inte har något inflytande över.
    Det är rätt störande när en amerikan som knappast har några känslomässiga band till Europa verkar för dess förändring och troliga undergång som framstående civilisation.
    Tycker nog att hon ska ta hand om sitt eget land i stället och låt oss vara ifred.

 3. Björngunnar skriver:

  Nu råkar ju judarna ju äga bankerna vilket ju är en ren tillfällighet ju?

  • Läsare skriver:

   Självklart, att alla storbanker ägs av judar, med judebanken Rothschild som ledare ”råkar” bara vara så. Läs själv Rothschild hemsida:

   We are a global financial advisory group which is family-controlled and independent. We have been at the centre of the world’s financial markets for more than 200 years.

   https://www.rothschild.com/about_rothschild/

   För några år sedan skröt Rothschild-judarna på deras About Us page att Rothschild är världens största privatägda bank. Skrytet är bortaget och ersatt med: En av världens största banker.

   Att all ”media” i hela västvärlden ägs av judar är också ”råkar” bara vara så. Att alla filmbolag i Hollywood ägs av judar är naturligtvis också ”råkar” bara vara så.

   Att alla tidningar i Sverige ägs av judar är naturligtvis också ”råkar” bara vara så.

   Visa mig en enda offentlig jude som har makt att påverka politiska beslut som tar avstånd från massinvandringen. Finns inte, men hur många offentliga judar som oavbrutet propagerar för massinvandringen och helt öppna gränser vill du ha?

   Du kan börja med att läsa Jewish Cronicle, Judisk Krönika på svenska.

   http://judiskkronika.se/

 4. Risto Matinen skriver:

  En komplementerande artikel: http://www.motpol.nu/oskorei/2015/11/15/ar-massmigrationen-orkestrerad/

  Kanske kan man hoppas på åtal och se politikerförrädarna hängda, om inte i lyktstolpar, så regelrätt för förräderi? Fredrik den Onde, först till skarprättaren! Nordens största förrädare någonsin, långt värre än Quisling. Rövén tävlar snart om samma titel. Måna Muslim tillhör också de som ska hängas bland de första. Hon är stolt över att kallas för landsförrädare…

  • Läsare skriver:

   Vidkun Quisling var en rakryggad hedersam!

   Han var i Sovjethelvetet på 30-talet och såg med egna ögon vad BOLSHEVIK-JUDARNA hade gjort med Ryssland. Kommunismen är helt och hållet ett judiskt bedrägeri.

   99,99 procent av alla judar är kommunister.

   Sever Plocker 
    
   Stalin’s Jews

   We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish

   Published: 12.21.06, 23:35 / Israel Opinion

   Here’s a particularly forlorn historical date: Almost 90 years ago, between th

   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

   • Risto Matinen skriver:

    För en norrman var Quisling givetvis en landsförrädare. En främmande makts hantlangare. Freddan är dock värre, enär han är fiendens importör och vill oss illa

    • Läsare skriver:

     Du pratar okunnigt dritt och är helt på trynet Risto.

     Hedersmannen Quisling hade en mycket stor organisation bestående av ETNISKA norrmän.

     Når det gjaldt hans mot, trakk hun frem hans arbeid i forbindelse med hungersnøden i Ukraina.

     – De forferdeligste epidemier rammet landet, kolera, kopper og tyfus. Min mann risikerte sitt liv der hver eneste dag. Han fikk mange takkebeskrivelser fra professor Nansen for sitt glimrende arbeide i Ukraina.

     https://www.frihetskamp.net/quisling-elsket-sitt-land-og-sitt-folk-mer-enn-sitt-liv/

    • Sofia skriver:

     Segraren skriver historien!
     (Drösfull med lögnpropaganda)

     • Björngunnar skriver:

      Helt klart är historian en propagandaskrift.
      Churchill sa ju själv att segraren skriver historian.
      Quisling var säkert en hedersman och har gjort många bra saker men likafullt så samarbetade han med en ockupationsmakt, hade England ockuperat Norge före tyskarna som det var tänkt hade den som samarbetat med engelsmännen också varit en landsförrädare, så ser jag det.
      Engesmännen la ut minor på norskt vatten och bombade Oslo.
      Överhuvudtaget så betedde sig de allierade värre än tyskarna och det är inte den uppfattningen man får när man läser historia.
      To,m Stalin tyckte att de amerikanska atombomberna var ett vidrigt beteende, därtill onödigt eftersom kriget redan var avgjort, men de allierade ville tvinga fram villkorslös kapitulation vilket i klartext betyder att landets befolkning alla blev slavar åt världsregeringen.

 5. Läsare skriver:

  Hittade just nu detta:

  Citat:

  Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

  Följande priser gäller för personer över 18 år.

  För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.

  För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.

  Det är kostnadsfritt för dig att vårdas på sjukhus.

  För medicin på recept betalar du högst 50 kronor.

  Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.

  Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. Samma avgift gäller för återbesök.

  Vad kostar vården?

  http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Vard-i-Sverige-om-man-ar-asylsokande/?ar=True

 6. Läsare skriver:

  Jag är insatt i tandvårdssituarionen eftersom jag arbetar på folktandvården. Asyl barn upp tom 18 år har rätt till samma tandvård som alla svenska barn. Dvs komplett tandvård. Ser dagligen barn som är asylsökande som har totalt kaos i munnen. Gissa vilja resurser det slukar från tandvården . Vuxna över 18 år har rätt till vård som inte kan anstå upp till 10 000 kr utan prövning. Över 10 000 kr ska folktandvården godkänna tandvården. Även där total katastrof i munnen. Asyl patienten betalar – i bästa fall 50 kr. Oftast efterskänks avgiften eftersom dom ‘inte har råd’. Papperslösa betalar noll. Dessutom får vi inte ifrågasätta om någon verkligen är papperslös – då kan det bli ett d…. liv. 

  Son ni förstår blir man mer och mer kritisk till denna galenskap framför allt med tanke på att många svenskar som arbetat o betalat skatt hela sitt liv inte har råd med tandvård.

  https://www.flashback.org/sp55695864

  • Risto Matinen skriver:

   Jag skulle hellre slå ut tänderna på invasionspacket, än att tvingas betala för parasiternas tandvård. Har du provat det? i En mörk gränd…

   • Sofia skriver:

    I så fall känner jag mer för att drämma till dem som är ansvariga för den samhällsförstörande politiken!

    • Risto Matinen skriver:

     Visst Sofia! Dock är det en tillspetsad formulering av mig, som snarare visar min frustration, än ett förslag på ”åtgärd”. Jag har ju föreslaget dödsstraff för de politiker som är ansvariga, så en käftsmäll på dem är alldeles för milt straff.

  • Kan du inte bara pumpa parasiternas tänder fulla med kvicksilver och annan skit? Åtminstone medvetet göra dåliga lagningar på pin kiv och som civilt motstånd.

  • Anna skriver:

   Jadu, det kan jag vittna om. Jag hade fina tänder tills jag blev 40, efter att jag fick barn hände något med mineralhalten, troligtvis för att jag slutade äta bra mat för att den blev för dyr. I kombination med hormonförändringarna blev det fatalt för tänderna och en käktand gick sönder. Nu saknar jag 3 käktänder och kan bara tugga på ena sidan munnen. Det är inte bara tänderna jag saknar utan märker också hur viktigt det är för smaklökarna att ha tänder. Inget smakar särskilt gott längre eftersom smaken är beroende av salivutsöndringen som blir bristfällig utan att tugga med alla tänderna… Nu inser jag varför äldre inte har så stor aptit. Det handlar inte bara om att maten skulle vara dålig, utan att de saknar egna tänder att tugga med.

 7. Läsare skriver:

  Kontrollera ”media” och du styr landet.
  ______

  The Press Bureau, which was in charge of the con-
  ditioning of the Russian people through the propaganda
  media of the public press, was almost completely Jewish
  in complexion; the Jew Radolsky was appointed official
  censor of all Soviet journalistic activities in one of Lenin’s
  __5__
  first governmental appointments. Jewish influence was
  especially powerful in the Central Council of Commissaries.
  In 1920, the Central Council consisted of 20 members, of
  which seventeen were Jews, and three gentiles. The Com-
  missariat of War at the same time consisted of 43 members,
  of which no less than 34 were .Jews. In the Commissariat
  of the Provinces, 21 out of 23 belonged to the same race,
  as did 45 out of the 55 members of the Com
  ……….

  The American Hebrew, one of the nation’s oldest and largest weeklies, stated on September 10, 1920:

  “The Bolshevist Revolution in Russia was the work of Jewish
  brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world.

  https://hoffland
  ia.wordpress.com/2015/08/24/the-enslavement-of-mankind-this-is-the-future-of-white-nations/#comment-16229

 8. Läsare skriver:

  Måste vara årets mest bizzarra text.
  __________

  Se SVT Nyheter Stockholms nyhetsdokumentär om varför tusentals flyktingar flyger hem igen efter att ha riskerat liv och offrat förmögenhet för att ta sig till Sverige.

  https://www.flashback.org/t2660883

 9. Frasse skriver:

  I den av Peter Harold föreslagna haveriutredningen bör även ingå nestorn bland nationalekonomerna, Assar Lindbeck. Han har bl a järngreppet på det här med vilka som kan göra anspråk på Nationalstatens välfärdstjänster. Ta också med professor Lars Trägårdh. Därefter verkar gruppen vara komplett.

 10. Ping: Sanning och konsekvens | Jan Millds blogg

 11. Ping: Nu när bluffen om ensamkommande flyktingbarn avslöjats måste vi se efter vilka som bär skulden! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 12. Ping: Uppdrag för alternativmedierna: Underlag för en haveri- och sanningskommission avseende det ”kulturberikade” Sverige? | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s