Av skramlet från Gunnar Hökmarks tunna att döma är den tydligen tom.

Bästa läsare!

Trots att jag varit partikamrat med Gunnar Hökmark, och trots att jag haft goda tankar om honom en gång i tiden då han kämpade för en fri marknad i ett söndersocialiserat Sverige på 1970-talet, så kan man konstatera att Hökmark idag är en av de amerikanska neo-konservativas främste banérförare i EU-parlamentet. Han kanske skulle kunna ursäktas med att han inte insett att Sovjetunionen fallit, och att det gamla kommunisthatet transformeras i ett allmänt rysshat istället. Dessvärre talar han mot bättre vetande.

Om Gunnar Hökmark vore den politiker med ideologisk fingertoppskänsla som man kunde beskriva honom som under 1980-talet, då skulle han nog vid det här laget inse att USA blivit ett smygsocialistiskt land med föga dolda fascistoida tendenser, en polisstat med militära muskler, och som anges som troligaste anstiftare av krig i opinionsmätningar; medan Ryssland är ett land som invånarna är stolta över och som har sin gilla gång av lågmäld korruption, alkoholism och vinterkyla i kombination med ett ledarskap som går sitt eget lands intressen först istället för att dra i krig för att försvara sin valuta och centralbank.

Om Gunnar Hökmark har jag redan skrivit under förra året, och jag använde då hans nya öknamn ”Reserv-Bildt”, vilket jag fortfarande tycker passar så bra att jag återanvänder fotografiet från den bloggposten idag igen. Gunnar Hökmark är själv väldigt aktiv på sociala medier, och hans assistent brukar frekvent posta nya statusuppdateringar som liknar de föregående. D.v.s. att Hökmark talar illa om den nuvarande socialdemokratiska regeringen, fastän man egentligen bara kan säga att denna är en värre version av den föregående borgerliga, med diverse obefogade skattehöjningar som extra bonus. Eller för att göra reklam för diverse debattartiklar som chefen Hökmark fått in i svenska medier, företrädesvis på temat om den onde Vladimir Putin.

I Uppsala Nya Tidning skriver Hökmark att ”Rätt beslut stärker EU”. Ja, jag är rädd för det. Ett starkt EU är det sista jag vill se numera. Men nu talar vi om Hökmarks arbetsplats, som råkar vara EU-parlamentet. Så det är nog naturligt att han vill att han och de andra banditerna skall vara starka.

Debattartikeln inleds lovande med det faktiska konstaterandet att Sovjetunionen föll för 25 år sedan och att ”[frigörelsen] och enandet gav en känsla av att Europa och EU hade outsinliga möjligheter att skapa fred och frihet och att inget problem stod bortom demokratins räckvidd att lösa.” Detta konstaterande delar jag med Hökmark. Början av 1990-talet var fantastiskt.

Sedan fortsätter han med att beskriva hur allt blev så himla dystert och fientligt igen:

” – Denna övertro på EU skapar i dag en frustration som håller på att bli samarbetets främsta fiende. Vi underskattar nämligen fortfarande omfattningen och allvaret i de hot och utmaningar som växt fram i skydd av den nya världens framgångar. […] Det hot som utvecklingen i Ryssland utgör för europeisk fredsordning och säkerhet har underskattats och förträngts. Upprustningen, underminerandet av demokratin, hoten och provokationerna, den strategiska energipolitiken samt omfattande anfallsövningar. Den ryska upprustning underskattas fortfarande trots de insikter som kriget i Ukraina har gett.”

Detta blir många punkter att bemöta. Jag skall till skillnad från Gunnar Hökmark hålla mig till så nyanserade formuleringar som möjligt.

Det första är att Gunnar Hökmark borde reflektera över vad EU och NATO gjort sedan den sovjetiska flaggan på Kreml byttes ut mot den ryska. Eller låt oss börja med vad man inte gjort, nämligen att fullfölja Reagans och Gorbatjovs tanke om ett totalt avskaffande av båda sidors kärnvapen. Reagan fick aldrig genom sin önskan p.g.a. internt motstånd.

Vad Sovjetunionen gjorde när järnridån föll var att upplösa Warszawapakten, vilket var en av konsekvenserna av ett återförenat Tyskland. Och återföreningen godkändes av Sovjetunionen mot att bl.a. USA:s regering lovade att inte expandera NATO österut. Vi talar alltså om förhandlingar som ägde rum 1990. Något formellt avtal tecknades aldrig, och Sovjetunionen kollapsade senare. Men i ett dokument från det tyska utrikesdepartementet som blev offentliggjort år 2009, säger den dåvarande utrikesministern Hans-Dietrich Genscher till sin ryske motpart Eduard Schervardnadze:

” – We are aware that NATO membership for a unified Germany raises complicated questions. For us, however, one thing is certain: NATO will not expand to the east.”

I klartext: Om Västtyskland och Östtyskland återförenas skall inte NATO flytta sina positioner in i den zon som utgjorts av den sistnämnda staten. USA:s utrikesminister James Baker informerades och gav uttryck för sitt gillande och berömde Genscher för en god insats.

James Baker for därpå till Moskwa för att personligen möta Michail Gorbatjov och förklarade att man inte skulle utöka NATO:s zon en enda tum, utifrån det dåvarande läget om det återförenade Tyskland fick behålla sitt medlemskap i NATO. Med andra ord, när Polen lämnade Warszawapakten skulle NATO inte expandera. Och den ryska regeringen ville ha samma besked om Ungern. Michail Gorbatjov förklarade att Sovjetunionens inställning var att de forna medlemsländerna fick självständighet mot att NATO inte expanderar österut. Och detta var en förutsättning som den tyske utrikesministern förklarade var helt logisk. [länk]

USA:s president George H Bush och  Michail Gorbatjov skakade hand för ett nytt avmilitäriserat Europa, och Gorbatjov kallade hem de sovjetiska soldaterna. När inte Warsawapakten existerade fanns det inte heller något behov av NATO, resonerade den ryska sidan och väntade på att väst skulle avrusta. 20 år senare uttryckte Gorbatjov stor bitterhet, och menade att man aldrig kan lita på amerikanska politiker.

Någonting som inte diskuterades, eller i vart fall inte verkar ha varit en aspekt som gavs högre prioritet till diskussioner, var expansionen av EG/EU, och hur detta skulle påverka balansen mellan öst och väst.

Vi kan konstatera att inom EU så är det stadfäst att man skall bedriva en gemensam utrikespolitik. Detta betyder att EU är ett politiskt block gentemot hela omvärlden, och i synnerhet mot Ryssland. Detta kan vi inte minst se ifråga om de ekonomiska och politiska sanktioner som EU infört på anmodan från USA för att ”bestraffa Ryssland för ockupationen av Krim och Rysslands krig i östra Ukraina”. Vilket vi vet är tjurbajs.

EU har än så länge inget gemensamt försvar, men den gemensamma utrikespolitiska doktrinen har utökats, så idag bedriver man en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik [länk]. Det betyder att även försvarspolitiken hos medlemsländerna dirigeras i någon omfattning från EU-kommissionen, framför allt tolkningen av hotbilder. Gunnar Hökmark är en av dem som försöker hålla i dirigentens pinne och beordra Sverige att rusta upp mot ryssen, som svar på Rysslands ”upprustning”, ”hot” och ”provokationer”.

Alla håller inte med. När man läser i kommentarsfältet på Hökmarks Facebook-sida ser man snabbt att det finns en medvetenhet som briljerar i jämförelse med Hökmarks tämligen platta men aggressiva utfall. Några nämner EU:s medlemsländer Bulgarien och Rumänien som därmed ingår i denna ”säkerhetspolitiska sfär” som vi vet till stora delar dirigeras från USA. I kommentarsfältet riktas kritik mot att dessa länder ö h t blev med i EU. Gunnar Hökmark är nog däremot nöjd över ”inkluderandet” eftersom man härmed flyttat ”fronten” österut mot hans fiende ryssen.

Jag själv kan bara hålla med i kritiken ang. Bulgarien och Rumänien. EU lockade med löften om välståndspolitik och släppte in de fattiga öststaterna i unionen den 1 januari 2007, trots att dessa båda länder hade ”vissa kvardröjande problem” enligt EU-kommissionen, såsom korruption, organiserad brottslighet, dålig livsmedelssäkerhet, dysfunktionellt rättsväsende, etc. [länk] Som en konskevens av EU-dignitärernas storhetsvansinne ser svenska gator och torg avsevärt annorlunda ut numera (och för all del i en rad andra Europeiska städer) med tiggare och tjuvar samt kåkstäder på ödetomter och skogsparker.

Vi kan kallt konstatera att EU försökte utvidga sin sfär – inklusive sin ”säkerhetspolitik” – österut medelst Ukraina (och jag har läst associationsavtalet mellan EU och Ukraina, så jag vet vad det handlar om, och hade jag varit svensk statsminister hade jag aldrig skrivit på). Detta eskalerade till en av USA:s regering iscensatt statskupp år 2014 i vilken Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt och andra av hans ministerkollegor i EU deltog. Gunnar Hökmark klappade takten.

När det gäller underminerandet av demokrati i Ryssland misstänker jag att Gunnar Hökmark skulle vilja nämna exemplet att två av oligarken George Soros stiftelser samt ett par andra amerikanska ”demokratikonsulter” förklarades som icke önskvärda i landet (de finns i Sverige!). Frågan är vad man kan säga om demokrati och EU i skenet av att ledarna fattar beslut som går emot folkviljan; beslut som är skadliga för just demokrati, fred och välstånd? Även om det finns en viss folkrepresentation i EU så är upplägget i högsta grad tvivelaktigt, inte minst när man lägger in frihetsinskränkande lagförslag i propositioner som i huvudsak handlar om ökade anslag till olika medlemsländer, som politikerna inte kan rösta nej till av rädsla för att förlora sitt väljarstöd!

Det Ryssland gjort är att utvisa organisationer som legat bakom regimskiften i olika länder. Det är naturligtvis inte demokratiskt, men man skall också veta att dessa organisationer bara använder och talar om demokrati när det gynnar sina egna syften, och annars inte drar sig för att använda sig av ”utomparlamentariska effekter”. Ukraina är ett strålande exempel, men det finns många fler exempel (Gunnar Hökmark har nog aldrig skrivit om detta).

Att Gunnar Hökmark är en av de amerikanska (och brittiska) neo-konservativas trognaste talespersoner ser vi i en annan formulering i hans debattartikel på UNT:

” – Den extremistiska fundamentalismen har liksom de brutala förtryckarregimerna i Mellersta Östern konsekvent underskattats som hot mot både regional stabilitet och europeisk säkerhet. Den kommer ur fattigdomen och förtrycket där globalisering och frihet inte har nått fram.”

Det är så himla pinsamt att läsa Hökmark när man har bättre insikt i vad han pratar om än vad han själv har eller skulle vilja att hans läsare besitter. Gunnar Hökmark påstår med dessa rader att oroligheterna i företrädesvis Syrien beror på att folken är fattiga och att regimen förtrycker medborgarna. För en människa som inte är insatt, men vill låtsas förstå att Hökmark har någonting av vikt att säga (t.ex. som min vän M-kommunpolitikern som troget delar Hökmark på FB) så kan detta tyckas vara den självklara och enda sanningen. Men för oss andra som känner till de bakomliggande maktmekanismerna under ”Den arabiska våren”, och om USA:s m.fl. medvetna stöd till Islamska Staten, då känns Hökmarks stycke som billig plakatformulering vilken förmodas ursäkta mer amerikansk och europeisk interventionism med syfte att byta ut al-Assad mot någon lättkontrollerad president som går med på att bygga en pipeline genom sitt land för iransk gas till Europa.

Och det är här vi kan säga att Hökmarks angrepp mot Ryssland för att bedriva ”strategisk energipolitik” slår tillbaka mot honom själv. Västvärldens stöd till ”moderata rebeller” i Syrien existerar i huvudsak för att kunna beröva Ryssland sin ställning som leverantör av naturgas till EU. Hökmark menar att Putin kan missbruka sin ställning genom att kontrollera leveranserna till EU. I så fall borde Putin passa på att ”missbruka” sin position nu, som tack för att EU förlängt sina sanktioner mot Ryssland, vilka infördes som straff för att Moskwa accepterade Krims ansökan om att tas upp i den ryska federationen, och att Ryssland behöll kontrollen över sina baser i Sevastopol utan att döda eller skada en enda ukrainare! Detta ”övergrepp” skall ställas mot NATO:s ”demokratiarbete” där det dör både militära och civila var och varannan dag runt om i världen.

Nej, Hökmark är en bluff som skall exponeras och avslöjas. Och framför allt skall han berövas sitt mandat som moderat EU-parlamentariker då han verkar för en politik som syftar till konfrontation med Ryssland.

1999 gick de f.d. sovjetstaterna Ungern, Polen och Tjeckien med i NATO. År 2014 följde Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen och Slovakien. Så mycket för Västeuropas och USA:s löfte om att inte utvidga NATO en enda tum österut!

Skall Ryssland inte ha rätt att öva och rusta sig när en potentiell fiende bygger upp alldeles utanför sin egen nationsgräns? Nej, säger Gunnar Hökmark som vill att svenska försvaret skall snabbrusta och bedriva medverkan i NATO. [länk] Om medierna okritiskt torgför Hökmarks och de neo-konservativas åsikter så kan det också bli på det viset. Och Sverige kan dras in i krig.

F.ö. vill Gunnar Hökmark att man till varje pris förhindrar att Storbritannien lämnar EU, även om det kommer tvinga fram kompromisser. D.v.s. ge sken av att EU-skeptikerna har inflytande. Ha! Skit på dig!

Hälsar eder Peter Harold

===========================================
Jag hävdar att 6’000’000 judar
5’900’000 judar
5’800’000 judar
5’700’000 judar
5’600’000 judar
5’500’000 judar
5’400’000 judar
5’300’000 judar
5’200’000 judar
5’100’000 judar
5’000’000 judar
4’900’000 judar
4’800’000 judar
4’700’000 judar
4’600’000 judar
4’500’000 judar
4’400’000 judar
4’300’000 judar
4’200’000 judar
4’100’000 judar
4’000’000 judar
3’900’000 judar
3’800’000 judar
3’700’000 judar
3’600’000 judar
3’500’000 judar
3’400’000 judar
3’300’000 judar
3’200’000 judar
3’100’000 judar
3’000’000 judar
2’900’000 judar

dödades av nazisterna under Förintelsen. (Se förklaring här)
===========================================

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Av skramlet från Gunnar Hökmarks tunna att döma är den tydligen tom.

 1. Björngunnar skriver:

  Vad skriver man när man för ovanlighetens skull läst en artikel där man håller med om allt?
  Tur att Ryssland finns kanske!
  Partipolitiken är död, vilken är skillnaden mellan Wallström och Hökmark?
  Hur skall dom kunna elda upp 49% mot 51 igen?
  Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta, vilket djävla skämt!
  Om inte detta kan betraktas som ett totalt misslyckande så vet inte jag.
  Ryssland ligger före oss i utvecklingen i så måtto att dom har satt i karantän de politikers uppdragsgivare som fortfarande plågar oss i väst.

  • Peter Harold skriver:

   Jag bugar. Och jag instämmer i din fundering på vad skillnaden är mellan Wallström och Hökmark, i synnerhet ifråga om synen på EU. Möjligtvis skulle man kunna säga att Wallström i sin roll som utrikesminister lättare kan exponeras för kritik, och att denna kritik sprids snabbare, medan Gunnar Hökmark är den man ger 10 sekunder i ett nyhetsinslag för att kvotera in oppositionstid i sändningen (ja, jag är säker på att de jobbar med tidtagarur på SVT), samtidigt som hans inflytande över politiken är enormt stort internt inom (M) och inom Europaparlamentet. Så det som pyser ut hos Hökmarks texter är det som vi bör se som officiell politik i en eller annan form (kryddat med diverse utfall så att det skall låta som om moderater och socialdemokrater var osams).

  • Har senaste veckan roat mig med att lyssna på den libertarianska podden Frihetsfaxen. Kristian kallade våra riksdagspartier för Skithus AB 1-8 då dom har likartade affärskoncept med mindre variationer enbart. Tycker dock det var en träffande liknelse och kommer aldrig mer att rösta på någon av dom där varianterna av Skithus AB. Man kan lika gärna göra som Kristian och bränna upp sitt röstkort. Ty av skit kan inte komma något annat än skit, oavsett kulör, brun, grön, röd eller blå. Under den påmålade fernissan är den fortfarande brun och en stinkande kökkenmödding.

   • Peter Harold skriver:

    Jag håller med. Eller rättare sagt, jag skulle vilja att blankröster räknas. Idag sorteras de bort som ogiltiga eftersom de aldrig kommer ha relevans för mandatfördelningen. Men en blank röst visar att man anser att det bara finns åtta varianter av skithus att rösta på. Och det var nog just denna möjlighet att manifestera som lagstiftarna ville få bort.

 2. Sune Nilsson skriver:

  Mycket bra och informativ artikel om västvärldens hyckleri.

 3. Sofia skriver:

  Personligen började min starka aversion mot Gunnar Rovfågel när han i SVT skällde ut Ian Wachtmeister. Jag sökte just på SVT-play men det inslaget finns inte till allmänhetens beskådan…
  (En liten parentes bara)

  • Läsare skriver:

   Har aldrig kunnat med den fan. Han ser ut som en gam. Och efter att jag läst en artikel av Gam-Gunnar i Judisk Krönika där han skrev, citat: ” den judiska rasen”, tappade jag all respekt för idioten.

   Jag skall förklara Gam-Gunnar med några få meningar. AIPAC-judarna styr Amerika och Gam-Gunnar rapar som en papegoja upp vad AIPAC-judarna säger åt honom att säga, med provinsella inslag sett från byhålan Stockholm.

   The Israel Lobby (vpro backlight – 2007) —- 50 min. Vid 30 min förklarar AIPAC-juden Richard Perle på en minut hur han och de andra AIPAC-judarna styr Amerika.

   Här har du lite att läsa.

   When Victims Rule: A Critique of Jewish Pre-Eminence in America

   http://holywar.org/jewishtr/wvr.htm

   a clearinghouse for information featuring over 10,000 citations from about 4,000 scholarly and mainstream bibliographic sources

   https://thezog.wordpress.com/

   • Peter Harold skriver:

    Fastnade i Holywars hemsida. Mycket att läsa… En hel del som är bekant, men spännande att se kommentarer från olika vetenskapliga källor. Tackar!

    • Läsare skriver:

     My duty! Min plikt!

     Jag har läst hela boken – plus hundra böcker till om de globalt organiserade judarna. Här har du hundra böcker till i fulltext online. Klicka på länken och du har hela boken på din skärm.

     Många är extremt sällsynta och svåra att hitta. Kopiera och spara. Ctrl + A = Markera allt, på sidan.

     Du kan HÖGER-klicka på allt och då får du fram en undermeny.

     https://jewise.wordpress.com/

  • Peter Harold skriver:

   Det förvånar mig inte. Hökmark har alltid varit en sprätt. (Ett litet faktum bara) 😉

 4. Benny skriver:

  I stort sett en helt korrekt analys av läget i världen Peter! Ska bara tillägga att Ryssland i egentlig mening inte ens rustar upp, utan det man gör är att man byter ut gammal krigsmaterial. Man får alltså färre flygplan och tanks men med bättre kapacitet. Att Hökmark, precis som alla andra som upprepar denna lögn om Rysslands upprustning vet om detta är givetvis solklart, det är propaganda menat för den oinsatta massan i frågan som Hökmark sprider. Ur NWO-pajasarnas synvinkel är ju Ryssland en stötesten som man inte vet hur man ska tackla…en militär lösning är inte möjlig för det kan sluta i ett militärt fiasko för väst och deras planer för maktskifte i Ryssland har helt gått i stå. Så man kan ju förstå ilskan i Washington och Bryssel som hade räknat med att styra och ställa i världen efter eget behag. Jag skrev på FB för många år sedan och varnade för att samarbeta för mycket med USA politiskt och militärt då ju USA är den mest troliga framtida fienden dvs om det inte sker en dramatisk förändring av det politiska systemet där. Och absolut inget tyder på att så skulle ske, jag tror inte ens att Trump, som många i USA ser som det sista hoppet, är kapabel att göra något vettigt i ett så senilt politiskt system som det man har i USA.

  • Peter Harold skriver:

   Om jag får gissa så kommer nog väst att se till att nöta på Ryssland via olika proxykrig. Vi kan med fördel kolla vart USA:s utrikesminister och hans ställföreträdande flyger någonstans. De är ofta i Rysslands sydliga grannländer, länder med ringa tradition av demokrati, och lättpåverkade ledare som tacksamt berikar sig. Så vi kan nog se en ring runt Ryssland som håller landets försvarsmakt och säkerhetstjänst sysselsatta. Detta i kombination med terrordåd och fler ekonomiska sanktioner skall nog kunna trötta ut det ryska folket också så att de ber oppositionspartiet (kommunisterna) att ta makten på ett eller annat sätt.

   Trump har redan sålt in sig till dem som beställer krig, och jag förmodar att Trump vill sitta två mandatperioder som president, så han lär nog inte stoppa den dystra utvecklingen. Dessutom är Trump president; vid sidan och under honom finns det flera andra alternativa regeringar. Jag tror att vi kan få en bättre prognos på vad Trump kommer leverera när vi vet vem han kommer välja som vicepresidentkandidat.

   • Läsare skriver:

    Jag skall ge dig de stora dragen i de senaste århundradets världspolitik i några få penseldrag.

    Napoleon, 200 år sedan. Spanien, England och Frankrike är de militära supermakterna då. Nelson slog ut spanska flottan vid Trafalgar, som ligger söder om Spanien strax utanför Gibraltarsundet.

    Nu härskar England ohotat världshaven. För att förstå militär makt måste du förstå vad en flotta är. Världen består av 70 vatten och om du skall härska över hela världen MÅSTE du ha den största flottan som går att få.

    Det är allt eller inget som gäller. När du väl härskar över havet, då kan du börja ta över med marktrupp. Efter Trafalgar var England oinskränkt härskare över haven. Det fanns inget land som var ens i närheten av engelska flottan.

    Napoleon hade ingen flotta, men han försökte ta över världen med marktrupp. Och det gick bra, han invaderade och tog över land efter land.

    Vet du vad det FÖRSTA Napoleon gjorde när han hade tagit makten i ett land? Han gav JUDARNA samma rättigheter som de infödda.

    Läs själv, sex korta sidor.

    p. 125 126 127 128 129 130 131

    Chapter 18

     The Napoleonic Interrogation

    http://controversyofzion.info/Controversybook/Controversybook_eng_18.htm

    Fortsättning följer.

   • Läsare skriver:

    Fortsättning del 2.

    http://controversyofzion.info/Controversybook/Controversybook_eng_18.htm

    Rothschild, About Us:

    Rothschild provides strategic, M&A, wealth management and fundraising advice and services to governments, companies and individuals worldwide.

    We are a global financial advisory group which is family-controlled and independent. We have been at the centre of the world’s financial markets for more than 200 years.

    https://www.rothschild.com/about_rothschild/

    Rothschild-judarna har varit i centrum av global finansiering i över 200 år. Rothschild-judarna är en klan och har haft banker i alla västländer i över 200 år.

    Rothschild-judarna har alltid finanserat bägge sidor i alla krig de senaste 200 åren. Det är inte så konstigt som det verkar. Tvärtom är det väldigt enkelt, för att få låna har vinnaren förbundit sig att se till att förloraren betalar sina låneskulder till Rothschild.

    Det är som ett pokerspel där Rothschild äger alla händer. Vem som än vinner eller förlorar, så tar Rothschild hela potten. Rothschild kan helt enkelt inte förlora.

    Givetvis finanserade Rothschild-judarna Napoleon. Han försökte ta Jerusalem (Palestina) och ge till Rothschild-judarna men han misslyckades. Efter det ville Napoleon göra om Paris till det Nya Jerusalem och han ville att alla judar i hela världen skulle invandra till Frankrike. Läs länken ovan.

    Rothschild-judarna styrde redan då England, jodå, dom gjorde och gör än idag. Mycket vill ha mer och nu gav sig Napoleon, ivrigt påhejad av Rothschild-judarna på världens största land – Ryssland. Hur det gick borde alla veta, men för dig som inte vet, Napoleon förlorade.

    Fortsättning del 3

 5. Cello Jr skriver:

  Så fort jag hör Hökmarks skånska minns jag en sketch i vilken han om Bildt säger att denne är så dum och elak.

 6. Läsare skriver:

  911missinglinks.com

  Är en två timmars dokumentär om judemaffian som styr Amerika. Vid 5 minuter handlar det om USS Liberty som var ett militärt amerikanskt spaningsskepp, som 1967 blev attackerat utanför kusten till Palestina (israel).

  Det här är inte en foliehattskonspiration om du tror det. Judarna ERKÄNDE efteråt att de hade attackerat USS Liberty, men skyllde på ”misstagen identitet”.

  9/11 eller WTC börjar vid 16 minuter. Ytterst välgjord. Se den.

  http://www.911missinglinks.com/2015/08/25/911-missing-links-full-movie/

  • Läsare skriver:

   Judarna skyllde på att de trodde det var en egyptisk boskapstransportbåt. Judarna attackerade med tre jaktplan, sedan med tre torpedbåtar och när USS Liberty vägrade sjunka, då skickade judarna tre helikoptrar fulla med judiska kommandosoldater.

   Snacka om overkill. Judiskt sk*tprat alltihopa. Men, judarna erkände att de hade attackerat USS Liberty. Att påstå att prata om USS Liberty 1967 är att ha judar på loftet, foliehattskonspiration osv är dödfött. Judarna har själva erkänt att de gjorde det.

 7. Ping: Gunnar Hökmark mer oroad för Israels väl och ve än för svenska folkets. | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s