Nedslag i frihetsdebatten: Alla frihetliga gillar inte andra frihetliga företrädare

Bästa läsare!

Jag ägnade delar av lördagen åt att lyssna på en podcast med Boiling Frogs värd Pearse Redmond som tillsammans med programvärden Chris Kendall på Porkins Policy Radio och John Adams diskuterade ”vita nationalister” inom den icke-kollektivistiska frihetsrörelsen, allt medan jag njöt av den matta eftermiddagssolen som fick trädtopparna söder om Magelungens frusna vatten att glöda i samma nyans som nyputsad kopparplåt.

Det var långt ifrån ett strukturerat föredrag, utan sändningen bestod istället av ett samtal mellan tre personer som hade ömsom gemensamma och ömsom olika åsikter om diverse grupper och personligheter inom det som jag vill kalla rörelsen mot kollektivism. Jag tror att samtliga tre medverkande kan räknas som delaktiga i dagens frihetsrörelse, med trolig hemvist inom den anarkistiska sfären. Även om det inte var några sensationella uppgifter som framfördes så var det ändå lärorikt att se hur dagens frihetssinnade ser på äldre tiders frihetliga kampanjer och den tidens företrädare.

Samtalet berörde i stor omfattning de ”vita nationalister” som mer eller mindre tagit monopol på frihetsrörelsen innan dagens libertarianska våg uppstod, enligt trion. Man anförde främst John Birch Society som på 1950- och 1960-talet förde en aktiv och tillika högljudd men ändå städad upplysningskampanj mot kommunismen i alla dess former, och mot FN i synnerhet, med vokabulär som tilltalar patrioter. Det som enligt trion var komprometerande mot gruppen var det faktum att grundaren Robert Welch sålde sin och broderns godisfabrik till ett bolag som kontrollerades av Rockefeller, vilken vi alla vet är en av de som medverkat till skapandet av One World Order (även kallat New World Order, men jag föredrar det förra begreppet eftersom NWO inte är nytt).

Trion i podcasten kritiserade JBS dessutom för att ha grundats på en historia som ”låter för bra för att vara sann”, och att underrättelseofficeren John Birch förmodligen inte dog på det sätt som JSB återberättar det hela som (nämligen att pastor Birch var utsänd av USA:s regering och blev dödad i Kina 1945 av kommunister).

Trion uppmärksammar också att den forne republikanske kongressmannen Ron Paul, vilken under sina primärvalskampanjer 2008 och 2012 väckte det allmänna intresset för libertarianism, vid flera tillfällen hyllat den republikanske politikern Robert Taft, i synnerhet dennes icke-interventionistiska utrikespolitik. Och i nästa andetag nämner de att Robert Taft var mycket pro-tysk under 1930-talet. Knappast en subtil insinuation, och Pearse Redmond har i andra sammanhang kritiserat Ron Paul-rörelsen för oärlighet.

Större delen av den mer än 2 timmar långa sändningen ägnades åt att beskriva flera kända motståndare till NWO som vita rasistiska och patriotiska arga äldre män, exemplifierade av David Duke och Alex Jones med sitt InfoWars.

Ligger det någonting i deras kritik mot de vokala frihetskämparna som utmanar etablissemanget genom högljudda och sensationella utspel via sina egna kanaler? Är vi icke-socialistiska frihetsvänner i själva verket en del av ondskan i världen?

Det allra enklaste vore att avfärda denna trio som ett gäng anarko-kapitalister som gråter över att inte få mer uppmärksamhet än vad de får. Deras samtal som ligger uppe på YouTube har haft strax över 600 visningar sedan september 2015, så de ligger långt efter Alex Jones, och bara en bråkdel av hur många som tittar på Ron Paul Liberty Report på en enda dag (till och med undertecknad brukar ha fler sidvisningar per dag än Porkins Policy’s podcast på YouTube, vilket jag bugar och tackar denna bloggs läsare för). Men jag vill ändå försöka ta deras kritik på allvar (även om det inte var många ord som avslöjade att de själva ser sig som frihetliga, med tanke på det tonfall de höll mot libertarianer i allmänhet).

Det jag utläser från Porkins Policy Radio är att vi inte kan beskriva frihetsrörelsen som en homogen rörelse. I vart fall är det min tolkning.  Vi människor har alla olika syn på vad frihet är. Och i mycket formas denna syn på frihet utifrån vad vi har för egna kunskaper. och kunskapsläget förändras oavbrutet. Min syn på frihet idag är inte densamma som för 10 år sedan. På den tiden var jag glad om vi blott kan slippa leva i ett socialistiskt samhälle. Mer omfattande än så var inte mitt krav egentligen inte. Sedermera fann jag att det fanns andra principer som påverkar friheten i det verkliga livet, och min kamp mot socialism är idag en kamp mot kollektivism (vilket innebär att jag numera inte bara bekämpar vänstern, utan också mitten och högern).

På samma sätt som jag under tio års tid lärt mig en massa nyttiga saker om frihet, så är det också sant att min bild formas utifrån den verklighet jag ser här och nu. Det är en bild som präglas av ett FN som går ärenden för olika grupper av särintressen. Det är en verklighet där George Soros spenderar mångmiljonbelopp på att fylla Europa med människor av främmande kultur som inte har samma frihetliga värderingar som jag och mina medmänniskor. Det är en verklighet där Land of Freedom spenderar mångmiljardbelopp på att starta krig mot nationer som aldrig haft för avsikt att skada USA. Det är en verklighet där vi har en övervakningsapparat som överträffar George Orwells roman ”1984”, men där säkerhetstjänsterna missar terrorister som kommunicerar via helt öppna kanaler. Idag vet jag att vi lever i en verklighet som baseras enbart på nyspråk.

Jag vet inte vad man kommer att kritisera mig för om femtio år – jag tror snarare att det inte finns några spår efter mig då – men jag tycker det är ganska magstarkt att avfärda John Birch Society som vita nationalister med kommunistparanoja (och mitt eftermäle lär väl bli registrerat som ”år av hat och intolerans” vid en kulturmarxistisk totalseger i samhället). Verkligheten såg annorlunda ut på 1960-talet mot vad den gör idag. Det finns trots det ytterst lite dokumentation från 1950- och 1960-talet som har stått tidens tand och kunskapsutvidgningen så bra som det material som John Birch Society var involverade i.

Medan trion i Porkins Policy Radio närmast hånfullt beskrev att JBS-medlemmarna fruktade för ett kommunistiskt maktövertagande, och refererade till en satirisk låt av Bob Dylan (Robert Zimmerman), kunde jag inte låta bli att tänka på vad jag själv skulle ha sagt ifall jag varit den fjärde medverkande i programmet: ” – Var är vi idag då, om inte just där som JSB varnat för att vi skall hamna?”

JBS kritiserade FN för att vara ett organ som var tummelplats för socialistisk och kommunistisk infiltration redan från start, och den enda förändringen är att man inte längre använder ordet ”kommunism”. Istället används ord som ”hållbar utveckling”, ”solidaritet”, ”värdegrund”, ”tolerans” och en massa begrepp vars definitioner används till att tysta meningsmotståndare och säkra den styrande elitens makt på bekostnad av individens frihet.

JBS varnade för att det kommunistiska maktövertagandet inte kommer ske via en invasion över havet eller fallskärmstrupper. Vad de varnade för var att kommunismen och kollektivismen skulle infiltrera landets styre inifrån, och så har också skett. När Sovjetunionen föll trodde vi att faran var över, att kommunismen var död. Icke. Sovjetunionen behövde inte hållas vid liv av kommunisterna; de hade redan infekterat samhällskroppen i större delen av västvärlden, och för all del även i en rad andra mindre utvecklade länder.

JBS var också en av de organisationer som också satte fingret på en mycket viktig detalj genom att mycket frekvent använda begreppet kollektivism i sitt budskap när de kritiserade olika saker som de observerade. Det är lika viktigt då som nu att komma ihåg att det är kollektivismen som är grunden till de politiska ideologier som befolkar Sveriges riksdag. Två politiska ideologier är inte kopplade till kollektivism, och det är libertarianism och anarkism (anarko-kapitalism). Men de är inte heller representerade i Sveriges riksdag.

Jag säger inte att allt som John Birch Society stod för var en välsignelse. De var inte en libertariansk organisation (libertarianismen var snarast på den tiden att betrakta som satt i karantän efter att under 1920-talet ha identifierats som en vänsterrörelse), utan såg sig själva snarast som en grupp orienterad mot vad som idag benämns som ”America First” och med stark anknytning till den amerikanska konstitutionen, vilka medlemmarna uppfattade kränktes av landets presidenter och folkvalda. Och samtidigt hyste JBS paradoxalt nog en stor sympati för den federala polisorganisationen för dess kamp mot kommunister, ovetandes om att FBI sedermera blivit en av grundpelarna i dagens amerikanska polisstat.

Porkinks Policy Radio fortskred därefter sin improviserade diskussion med att utmåla ytterligare frihetliga tänkare som sekterister. Bl.a. kastades det fram att samtidigt med John Birch Society fanns också en hemlig organisation som bildats av ekonomer av den österrikiska skolan, med bl.a. Friedrich Hayek, Ludwig von Mises och Milton Friedman. Denna hemliga organisation går under namnet Mont Pelerin Society, och beskrevs med sådant tonfall att vi lyssnare (de få av oss) skulle föreställa oss frimurarseanser eller hemliga rådslag för Illuminatis räkning.

Mont Pelerin Society är dock ingen hemlig sekt. Det är en tankesmedja som snarast kan kopplas till influerandet av nyliberalism runt om i världen, och där flera av medlemmarna erhållit Nobelpris. MPS:s existens är så ringa hemlig att till och med en av grundarnas efterföljare, professor Hans-Hermann Hoppe som studerade för Ludwig von Mises elev Murray Rothbardt, kom ut med hård kritik mot organisationen som han ansåg var alltför benägen att ursäkta statlig intervention, vilket är ett hot mot den libertarianska principen enligt honom. Därför bildade Hans-Hermann Hoppe en annan organisation för de mer renläriga ekonomerna i den österrikiska skolan år 2006.

På tal om Hans-Hermann Hoppe: Om någon undrar varför denna blogg varit tyst i flera dagar så beror det på – i fallande ordning – att jag suttit och läst en massa texter av nyss nämnde Hoppe, samt varit ute i solskenet, tvättat och lagat middagar.

Minns ni mitt utkast till en debattskrift om Sverige före, under och efter det eventuella inbördeskriget? Ni har kunnat ta del av de tre första kapitlen, och det fjärde är fortfarande opublicerat. Här kommer den skrämmande sanningen. Kapitel fyra är så symptomatiskt för mitt bloggskrivande. Är det någon vital detalj som jag inte är nöjd med, eller där jag inte har min tanke helt klar, då förblir postningen opublicerad (jodå, det finns nog ett hundratal bloggposter som ligger på ett par tusen ord och bara skall signeras efter att ha fått den sista saknade raden på plats). Och jag saknade svaret på en viktig fråga.

Bara för att inte utkastet av kapitel fyra skall bli en halvmesyr tvangs jag rådfråga någon utomstående. I detta fall nämnde herr professor Hans-Hermann Hoppe. Och ett par dagar senare fick jag till svar att han tyvärr inte hade ett svar på mina frågor, men rekommenderade mig en skrift som han gav ut för ungefär fem år sedan som kanske kunde ge mig vägledning. Jag förstår hans försiktighet eftersom min frågeställning har ett komplicerat och ett kontroversiellt perspektiv som han förmodligen inte ställts inför under sin forskning.

Med andra ord, jag har fått sätta mig i ”skolbänken” igen och ägna flera dagar år att forska kring ett spörsmål som bara är ett enda enskilt stycke i kapitel fyra. Jag hoppas dock att jag snart skall vara klar med alstret och kunna publicera detta utkast. Och jag är mycket tacksam för alla synpunkter jag fått på utkasten till de tre föregående kapitlen från er, kära läsare. Era reaktioner är av stor vikt för mig som skribent.

Så, nu har jag skrivit ytterligare över 1900 ord utan att på något vitalt vis ha påverkat jordens rotation. Men jag tänkte jag skulle ge ett litet livstecken ifrån mig. Å andra sidan har det väl knappast saknats händelser att häpnas över under de sista veckorna i det allmänna nyhetsflödet. Jag önskar att nån kunde lura på även mig en centralt belägen lyxlägenhet för 30 spänn i månaden….

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

65 kommentarer till Nedslag i frihetsdebatten: Alla frihetliga gillar inte andra frihetliga företrädare

 1. Måste bara tipsa om att Jonas Inde gästar senaste podcasten av Nordfront. PK-eliten i huvudstaden kommer väl gå i taket nu. Det blir väl både mediedrev och twitterstormar i det proverbiala vattenglaset kan man tänka. Kollegan Schyffert är ju så PK till den grad att man kan misstänka att rigor mortis har inträtt medan han fortfarande är vid liv. Ser för övrigt fram emot del 4. Undrade faktiskt vad som hade hänt.

 2. Sofia skriver:

  Om alla frihetsälskare fungerade tillsammans som musikanter?
  En sinnebildlig antydan….
  http://gloria.tv/media/b5nyGtjoFQk

 3. Rune skriver:

  ”Alla kan inte älska alla här i världen!” Sjöng Brita Borg på sin tid. Och det ligger ju en del sanning i detta.

 4. Risto Matinen skriver:

  Bekänner att jag inte känner till John Birch Society , annat än till namnet, men det var intressant läsning. En del anakokapitalister har minst sagt avog inställning libertarianer/nattväktare. Per Bylund på Mises är en sådan.

  Nicolai Sennels skrev en spådom i november 2009: Tredje världskriget: Så blir det. Tack och lov har konflikten med invaderande muhammedaner inte (ännu?) eskalerat som han befarade. Kanske kan några tankar därifrån ge några tankar eller visa på fallgropar?

  • Peter Harold skriver:

   Ja, det är lätt att hamna i gräl med Misesfolket i Sverige, inte minst därför att de är så fixerade vid ekonomiska spörsmål att de inte har fullständig träning på grenar som realpolitik. De föreställer sig att ”systemet kommer falla ihop” och att väljarna slutar rösta. Guess what; systemet som finns till för medborgarnas intressen kan mycket väl falla ihop, men det politiska etablissemanget kommer att bestå intill den dag det blir revolution. Så när ”ankorna” på Mises sitter och väntar på att hela svenska folket skall strunta i att gå till valurnorna och att det politiska systemet upphör dagen därpå, så kan jag bara sucka och beklaga att deras verklighetsbild är lika delar utopisk som orealistisk. Det är tyvärr för få av dem som omsätter tanken på frihetlig politik i förhållande till vad vi har idag. Sverige kommer inte förändras genom röstskolk. Sverige kommer förändras genom att icke frihetliga krafter kommer ta över mer av makten.

   Tackar för länken till Sennels text. Jag ser att han fokuserar mycket på hur inbördeskriget skall uppstå, och jag törs själv inte till fullo spekulera om teknikaliteterna bakom upptrappningen. Jag håller definitivt med om att det kommer bli ett krig mellan de som försvarar västerländsk kultur och de som vill införa en på islam baserad samhällsordning. Min ambition är att försöka hitta en lösning på problemet innan blodvite uppstår. Med tanke på att det redan luktar bränt får jag vara ödmjuk och säga att vi åtminstone bör nyttja krisen till någonting nyttigt, såsom att skapa ett samhälle som är mer frihetligt (och be de icke frihetliga att leva någon annanstans på jordklotet).

 5. Läsare skriver:

  Peter, Peter, Pjotr, Pjotr … Nu skriver du om judarna igen – utan att nämna judarna. Låt oss titta på lite real life politic in America when Taft was president.
  ______________

  The Civil-Rights Movement

  Rosa Parks was a carefully-orchestrated, Jew-manufactered event. They had a different black woman already set-up to go, but she proved way too dirty for media use, so they brought in Parks (long time NAACP operative already trained at the commie Highlander School) at the last minute. She wasn’t just a “simple seamstress” like they tell you to this day. (

  Just as Jewish academics lead the scholastic fight for egalitarianism in science and sociology, and Jewish media moguls lead the propaganda fight, the “civil-rights” movement itself found most of its leadership and financial support in the Jewish community.

  Almost from the first day of its inception in 1909, the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) was the premier organization working for a racially mixed American society. Interestingly enough, the founding board of directors had only one prominent Black, W. E. B. Dubois (who was actually a Mulatto).

  Most of the board consisted of Jewish Marxist ideologues.

  The U.S. House of Representatives and many state investigative bodies thoroughly documented the fact that all of the NAACP’s founders were activists in the Communist cause. Dubois even chose Communist Ghana as his burial site.

  The NAACP’s first president was Arthur Spingarn, and only Jews served as NAACP presidents from its founding until the 1970s.

  Noel Spingarn succeeded his brother, Arthur, and following him, Kivie Kaplan reigned over the organization. The Jewish leadership of the NAACP was little known by the public at large. 

  http://incogman.net/2016/01/happy-ho-loving-kommie-joo-neegra-day/

  • Anna skriver:

   Var köper man såna där jude-glajor nånstans, Läsaren? Såna du har på dig, alltså!

  • Läsare skriver:

   John Birch Society är en amerikanskpaleokonservativ organisation. Organisationen betecknar sig som patriotisk och antikommunistisk, med kristnavärderingar. John Birch Society grundadas 1958 av den pensionerade affärsmannen Robert Welch (1899–1985),[1] för att, som de menade, kämpa mot kommunism och för den amerikanska konstitutionen.[2] 

   https://sv.m.wikipedia.org/wiki/John_Birch_Society

   Karl Marx är jude. Inte var, han är jude och minst 99 procent av alla judar är kommunister och skälet är enkelt, som en av de ledande judarna, Stephen Wise sa för drygt hundra år sedan:

   ”En del kallar det marxism, jag kallar det för judendom.”

   Det enkla skälet att näst intill alla judar är kommunister beror helt enkelt på att det juden Karl Marx gjorde när han skrev Kommunistisk Manifest, var att han ljög redan i rubriken för gojerna, dvs alla icke-judar och kallade Judiskt manifest för Kommunistiskt manifest.

   Allting i judisk marxism är judiska kodord. Kommunism betyder Judendom, en kommunist är en jude. Workers, arbetare är judiskt kodord för, judarnas slavar.

   Det är stor humor när du förstår att avkoda judarnas marxistiska kodord. Ett slagord i kommunism är:

   -Arbetare i alla länder förena eder.

   Betyder avkodat: -Judarnas slavar i alla länder förena eder under era judiska ledare.

   Titta noga nästa gång du hör någon säga frasen ovan i nån svart/vit filmsnutt. Om han som skriker slagordet ser ut som om han skulle ramla ihop i skrattparoxysm, då sätter jag min högerarm på att det är en jude.

   Stor humor, för judarna som är insatta i hela det judiska bedrägeriet kommunism/marxism. Skriv om kommunism och du skriver om judar..

   Ta bort dom ledande judarna och kommunism hade inte varit annat än en liten sekt för bytokarna.

   • Läsare skriver:

    Korrigering: Betyder avkodat: -Judarnas slavar i alla länder förena eder under era judiska slavägare.

   • Läsare skriver:

    Glömde en länk i inlägget ovan. Do your homework, goyim.

    http://en.metapedia.org/wiki/Jewish_communism

   • Risto Matinen skriver:

    Utanför ämnet, men Läsare! Du vet väl om att även Hitler var marxist?

    Hitler var en stolt socialist

    • Läsare skriver:

     Tyskland under Hitler var världens främsta industrination. Tyskland under Hitler var världens främsta välfärdsstat där det arbetande folket hade världens bästa socialförsäkringsystem.

     Att Hitler var socialist behöver man inte direkt vara hjärnkirurg för att räkna ut. Står i första meningen.

     Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet

     Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

     https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nationalsocialistiska_tyska_arbetarepartiet

     Nationalism och judisk marxism/kommunism går inte ihop. Hitler var alltså INTE marxist.

     Den som påstår att Hitler var marxist har inte fattat något.

     • Peter Harold skriver:

      Fast… om jag får bidraga med lite förvirring… sovjetunionen var ju inte marxistiskt, utan leninistiskt (under ett stalinistiskt ledarskap).

      • Läsare skriver:

       Marx eller Lenin. GLÖM DET!

       Sovjetunionen var 100 procent styrt av judar – som judar.

       Marx eller Lenin var inget annat än judiskt gängkrig.

       Marx sa att världs”revolutionen”, dvs den judiska världsstatskuppen skulle komma med en gång och skulle fortsätta tills hela världen var under marxistiskt styre.

       Lenin och det judiska gänget sa att vi har inte tillräckligt med vapen och att vi måste börja med att konsolidera makten över Ryssland.

       Lenin-gänget slöt fred med Tyskland och vände sig inåt Ryssland och mördade alla ryska patrioter med ett nackskott. 1922 hade judarna utrotat alla deras fiender i Ryssland med ett nackskott och de döpte om Ryssland till Sovjetunionen, dvs Lenin-gänget hade konsoliderat deras totala kontroll över hela fd Ryssland.

       Lenin-judarna var realistiska (nåja) pragmatiker som fattade att Marxist-judarnas Allt nu genast-idioti inte var realistiskt att genomföra. Leninisterna blev anklagade för att ha ”svikit revolutionen”.

       Den ENDA skillnaden mellan marxisterna och Leninisterna var takten i den judiska världsstatskuppen.

       Hade marxist-judarna fått hållas hade de kört hela den judiska statskuppen i botten på kort tid. På grund av Lenin-judarna hann storjudarna i Amerika fixa fram förnödenheter till Sovjet och hålla igång den judiska statskuppen med mat och matriel från Amerika. NEP hjälpte också till. Marx-judarna hade aldrig ens övervägt NEP.
       _______

       NEP (Ny ekonomisk politik) var den ekonomiska politik som fördes iSovjetunionen från 1921 till slutet av 1920-talet då den ersattes med den första femårsplanen. Politiken inleddes under Vladimir Lenins tid somstatsöverhuvud och var i begränsad omfattning blandekonomisk. ”En tillfällig kompromiss med kapitalismen”, brukar den kallas. Efter Josef Stalins makttillträde infördes en renodlad planekonomi.

       Under NEP fick en viss del av böndernas skörd säljas på en fri marknad, och resten distribuerades …

       https://sv.wikipedia.org/wiki/NEP

  • Läsare skriver:

   The famous case of the three Freedom Riders killed in Philadelphia, Mississippi, involved Schwerner, Goodman, and Chaney — two Jews and one Black.
   __________

   Filmen Mississippi burning handlar om det ovan. En helt stereotyp judisk propagandafilm från det judiskt ägda Hollywood. Alla vita framställs konsekvent som svettdrypande byfånar, utom Gene Hackman som framställs som en cool rättfärdig vit liberal som älskar negrer.

   Det finns många negrer i filmen, men inte en enda neger har en replik i filmen. Alla negrer framställs som kuvade förtryckta av det vita patriarkala samhället.

   Kort sagt, alla vita är jävla svin som njuter av att förnedra de ädla negrerna, dvs typisk judisk anti-vit hatpropaganda enligt formulär 1A. Se filmen, den är så övertydlig att tom den dummaste kan fatta att det är propaganda när de vet vad de skall titta efter.

  • Den anonyme på tillfälligt återbesök skriver:

   ”Låt oss titta på lite real life politic in America when Taft was ”president.”

   Nä, senator var han.

   • Läsare skriver:

    Jag skrev, när Taft var president. Du kanske skulle ta och göra som jag föreslog, att läsa din hemläxa.
    _________________

    William Howard Taft was elected the 27th President of the United States (1909-1913) and later became the tenth Chief Justice of the United States (1921-1930), the only person to have served in both of these offices.

    https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/williamhowardtaft

    • Läsare skriver:

     JEW JACOB SCHIFF MANIPULATES THE WHITE HOUSE

     THE CONGRESSIONAL LIBRARY records that in 1909 Jacob Schiff gave an ultimatum to President William Howard Taft. The conversation is related by Benjamin Freedman, (a Jewish convert to Roman Catholicism), whose wealthy Zionist father worked closely with Washington insiders:

     Schiff: “We want you to cancel the Most Favored Nation Treaty with Tzarist Russia.”

     Taft: “I will not submit to your demands.”

     Schiff: “We will put a President in Washington to whom we can dictate what he should do.”

     (See: Benjamin Freedman On The Jews

     http://www.realjewnews.com/?p=66

     Den judiska bankiren och mångmiljadär Jacob Schiff var kommunist.

    • Peter Harold skriver:

     Nu blir jag lite förvirrad här, men så läser jag kommentarerna i samlingslista och inte under respektive inlägg; är det William Taft eller Robert taft vi diskuterar här?

     • Den anonyme på tillfälligt återbesök skriver:

      Eftersom Robert var den som nämndes i podcasten kommenterade jag honom.
      WH Taft skriver visst Läsaren om.
      Förvirring som sagt…

     • Läsare skriver:

      Läsare vid januari 18, 2016 kl. 9:00 e m

      Peter, Peter, Pjotr, Pjotr … Nu skriver du om judarna igen – utan att nämna judarna. Låt oss titta på lite real life politic in America when Taft was president.
      ______________

      Jag skrev om när Taft var president. Den anonyma skapar förvirringen genom att inte läsa ordentligt.

      Det var under Taft som PRESIDENT som storjudarna gav sig på en amerikansk president för första gången, och det var kommunist/kapitalisten juden Jacob Schiff som gav Taft order som han vägrade lyda.

      Det är under Taft som PRESIDENT som hela JBS conceptet grundlades. Här är när och hur kommunistjuden Jacob Schiff knäckte president Taft. Det är hundra år sedan och sedan dess har storjudarna styrt Amerika till hundra procent.
      _____________

      Although William Taft had issued a presidential campaign promise of abrogation, he refused to honor his pledge once elected. During a February 1911 White House luncheon for Committee leaders, when Taft rendered his final refusal to abrogate, Schiff warned, “We had hoped you would see that justice be done us. You have decided otherwise. We shall now go to the American people.”

      Schiff then stalked from the room, refusing to even shake the president’s hand. On the way out, Schiff whispered to fellow Committee leaders, “This means war!”(47)

      Calling upon all friends and resources, the Committee began a widespread public appeal to have Congress force the president to end commercial relations with Russia. Within weeks, House and Senate abrogation resolutions-each personally approved by the Committee-were prepared.

      On December 13, 1911, after the House voted 300 to 1 to abrogate, Taft capitulated, and two days later issued instructions to terminate the treaty. (48)

      https://jewise.wordpress.com/the-tranfer-agreement/

      • Läsare skriver:

       Att säga upp ett handelsavtal och bojkotta ett annat land är en krigsförklaring och det var storjuden Jacob Schiff som fick Amerika att förklara ryske kungen krig.

       Vad har ryske kungen, Saddam Hussein och Iran gemensamt? De är alla storjudens fiender och storjudarna fick Amerika att bojkotta alla tre. En bojkott är ett avbrutet handelsavtal, abrogation, dvs en bojkott, alltså en krigsförklaring.

       Och vad har ALLA länder som Amerika bojkottat/avbrutit handelsavtalet med gemensamt?

       Det är storjudar som tvingat fram krigsförklaringen – hvergang. Inget undantag. För storjudarna är Amerika inget annat än deras proxy krigsmaskin. Allt nödtorftigt maskerat och inlindat i nån sorts ”amerikansk patroism”.

       Att ens diskutera amerikansk politik, inrikes eller utrikes utan att nämna storjudarnas agenda är inte ens futilt.

 6. Den anonyme på tillfälligt återbesök skriver:

  Det var en hel del Guilt by association från trion i studion och lite beröm kunde väl JBS få för deras publicering av frihetliga böcker och skrifter under kalla krigets glansdagar.
  Det tycktes mig även att de var mer intresserade av att kritisera utifrån egna tycken och smak än utifrån libertariansk teori*. Det var oftast viktigare för trion att distansera sig från JBS, Alex Jones etc än att förklara varför de gjorde det.
  Mer käbbel än konstruktiv kritik vilket de säkert kunde hittat om de hållt det simpelt.

  The Simplicity of Libertarianism
  http://fff.org/explore-freedom/article/the-simplicity-of-libertarianism/

  *=”The fundamental axiom of libertarian theory is that no one may threaten or commit violence (“aggress”) against another man’s person or property. Violence may be employed only against the man who commits such violence; that is, only defensively against the aggressive violence of another. In short, no violence may be employed against a non-aggressor. Here is the fundamental rule from which can be deduced the entire corpus of libertarian theory. //M.Rothbard”

  PS.
  Ser framemot vad du och HHH har kokat ihop till kapitel 4.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, även om det är en snäv krets som intresserar sig för den interna frihetliga debatten (som dessvärre mest är baserad i USA eftersom det är ont om organiserade libertarianer och anarkokapitalister i Sverige), så tänkte jag att det ändå kunde vara av en viss betydelse att uppmärksamma att även inom den frihetliga sidan finns det stridigheter som i värsta fall leder till att vi slår sönder oss själva istället för våra ideologiska meningsmotståndare.

   Själv anser jag att rättslogiken talar för anarkism med icke-aggressionsprincipen som universell regel, men jag är realist och vet att det samhället kan inte uppnås förrän vi genomgått en förändring av samhället som för över makt från stat till folk. Jag vet att även om samhället rasar samman idag och vi måste bygga upp allt från början igen, så är det inte alls säkert att nästa samhällsuppbyggnad baseras på frihet. Tvärtom, om vi inte påbörjar den frihetliga omvandlingen redan i dagens samhälle så kommer det inte finnas någon förståelse för varför det behövs i nästa inkarnation. Friheten kommer tyvärr möta många totalitära motståndare vid en total eller omfattande samhällskollaps.

   Jag vill betona att det bara är ett futtigt litet stycke som de flesta kommer hoppa över när det läser kapitel fyra när det kommer till Hoppes inflytande. Jag får nog skriva in hans namn bara för att någon skall kunna notera det ö h t, ha ha!

   • Den anonyme på tillfälligt återbesök skriver:

    Bipolär som en är (liksom Jonas Inde) stämplar jag mig själv som en dystopisk optimist…eller optimistisk dystopiker och håller fullt med om ditt andra stycke.
    Hur vi ska få till paradigmskiftet vettetusan dock. Det är ju inte bara dagens maktelit som motarbetar det skiftet utan även de som hoppas på att bli nästa makthavare önskar ju att folket förblir som de är – lättledda och lätt förledda…och även majoriteten av folket väljer tyvärr oftast minsta motståndets väg.
    Jag hoppas du levererar ”svaret” i kapitel 4.

    • Peter Harold skriver:

     Skall jag vara helt ärlig så funderar jag på en ny kapitelindelning… 😉 Men jag tror att det kan finnas en nytta med att ha en anspråkslöshet i alstret om det skall kunna fungera som idéunderlag för utomstående.

 7. Läsare skriver:

  In his book, Profiles in Courage, President John F. Kennedy praised Senator Robert A. Taft of Ohio, for having the courage to publicly denounce the Nuremberg Trials and reveal them to have been held in, ”a spirit of vengeance, and vengeance is seldom justice.

  In these trials we have accepted the Russian idea of the purpose of trials – government policy and not justice – with little relation to Anglo-Saxon heritage.”

  http://www.sweetliberty.org/issues/wars/witness2history/25.html

  Honorable German leaders were condemned as “war criminals” by governments that not only imposed the war upon Germany, but also carried out the Hamburg, Dresden and Tokyo fire-bombings, the sinkings of the civilian Wilhelm Gustloff & the Goya ships in the frigid Baltic Sea, the forced return of Russian refugees & POWs to Stalin’s vengeful henchmen, the starvation / disease murders of 1.5 million German POWs, the execution murders at Katyn Forest, the mass raping of German women, the dropping of atom bombs and other real war crimes too numerous to list here. 

  Doenitz at Nuremberg: A Re-Appraisal’.

  http://tomatobubble.com/nuremberg_trials.html

  • Den anonyme på tillfälligt återbesök skriver:

   ”I question whether the hanging of those, who, however despicable, were the leaders of the German people, will ever discourage the making of aggressive war, for no one makes aggressive war unless he expects to win. About this whole judgment there is the spirit of vengeance, and vengeance is seldom justice. The hanging of the eleven men convicted will be a blot on the American record, which we shall long regret.” /R.Taft

   Bara för att klarlägga att Taft inte kallade de dömda ”honorable” utan ”despicable”.
   Han försvarade inte deras handlingar utan fördömde rättegångens utförande.

   Första stycket av Tafts citat ”glöms” ofta bort.

   • Läsare skriver:

    Det var väldans vilken ”expert” du Den anonyme plötsligt blivit, du visste ju inte ens att en Taft varit president, men nu vet du allt om honom.

    Det är Mike King som har Tomatobubble som säger att de var ärbara män, inte Taft. Mike King har minor flaws, men sett i det stora hela har han nästintill hundra procent rätt i allt han påstår.

    Allting på Tomatobubble är obligatorisk läsning. Do your homework.

    • Den anonyme på tillfälligt återbesök skriver:

     Nja, knappast expert på Robert Taft, eller hans far,
     Det längre citatet från R Taft om Nurnbergrättegången säger dock lite mer än den bisats som oftast klipps ur sin kontext.

  • Peter Harold skriver:

   Ah, det där hade jag glömt! Bra påpekande.

 8. Läsare skriver:

  Sådärja, Äntligen satsar agendajudarna på att göra om Norge till samma soptipp som Sverige.
  __________

  Ervin Kohn – President of The Jewish Community in Oslo and the Deputy Director at the Norwegian Center Against Racism

  ”The Norwegian people have very little experience dealing with minorities” So we have a BIG ”job to do” in bringing minorities to them, according to Ervin Kohn (Twitter).

  Kohn is the President of The Jewish Community in Osloand the Deputy Director at the Norwegian Center Against Racism.

  The question is, since when did Norwegians decide they needed an organization to solve the ”problem” of racism in their country? After all, isn’t Norway a homogenous country?

  Not for long, if Kohn has his way!

  http://www.redicecreations.com/article.php?id=31993

  • Läsare skriver:

   Invandringen till Norge vs. Sverige

   https://www.flashback.org/t1043497

  • Kohn verkar vara Norges svar på Spectre?

   • Läsare skriver:

    Det finns mycket dåliga anledningar till uttrycket ”juden” som beskrivning för de högorganiserade judarna, det som Jan Milld kallat för Agendajudarna.

    Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies

  • Peter Harold skriver:

   Alltså…. jag tycker inte om att svära, men jag kunde inte låta bli att utbrista i ett engelskt ord på fyra bokstäver. Det här är ju så arrogant det bara kan bli!!!!

   • Läsare skriver:

    Typiskt Agendajudar, Juden, först skapar de ett problem och sedan föreslår de själva en lösning på det problemet juden själv skapat.

    Kommunistjudarna, kapitalistjudarna, anarkijudarna, zionistjudarna, ”media”judarna osv judar i all oändlighet ställer till med en massa jävelskap och sedan skall de i deras oändliga ”godhet” ställa allt till rätta, juden skall göra en Tikkun Olam. Slå upp det och läs på.

    I propagandalögnen får vi veta att Hitler vaknade på fel sida sängen, slog stortån i elementet och bestämde att allt fel i hela världen är judarnas fel. Det vill säga ett sinnessjukt omotiverat judehat var det som styrde Hitler.

    Vet inte vilket/vilka år som Hitler var i Wien, 20-talet? Hur som, i Mein Kampf beskriver Hitler första gången han såg en jude i verkliga livet i Wien.

    Troligtvis en östjude med skruvkorkar. Hitler frågade: -Är det en jude?

    Sedan ändrade han sig i nästa mening till: -Är det en tysk?

    Om du tycker agendajudarna i Sverige och Norge är dåliga. Hoho … då vet du ingenting om all skit agendajudarna höll på med i Weimar-Tyskland.

    Hitler hade rätt.

    Svårare än så är inte sanningen. Det tar tid att bli avprogrammerad från alla lögner som agendajudarna har spritt om Hitler, det vet jag av egen erfarenhet.

    Om Hitler hade vunnit kriget då hade det aldrig funnits ett judestyrt Sovjetunionen. Det hade aldrig funnits ett muslimproblem i Europa.

    Som jag sagt innan, agendajudarna plan är att utrota den vita rasen. Första steget är att göra alla vita till en bespottad minoritet i deras egna länder.

    Svensken är bespottad, det räcker med att läsa förstasidan på agendajudarnas DN för att konstatera det. DN spyr ut ut agendajudarnas hat mot Sverige och allting svenskt.

    Svensken är inte en fysisk minoritet – än. Men det kommer de att bli inom fem år. Vill du veta hur livet blir som en vit minoritet?

    Se vita i Sydafrika och Zimbabwe, fd Rodesia.

    White Poverty (in the New South Africa)

    Och dom har det ”bra”.

    • Peter Harold skriver:

     Lägg också därtill att sionisterna med illa dold förtjusning ser att etniska och religiösa judar i Europa ”vänder hem” till det land som de aldrig bott i tidigare, d.v.s. Israel.

    • Anna skriver:

     Börjar fatta vad killen jag träffade i London 1997 pratade om. Jag bodde där i ett halvår och min kompis var ihop med honom. Vi var backpackers som hade slagit ihop våra påsar, 2 australiensare, en nya zeeländare (kiwi) en israel, en vit sydafrikan och så jag. Så dyr hyra där att man måste bo ihop. Jag blev god vän med tjejen från israel och hon blev ihop med sydafrikanen. Den vite sydafrikanen sa att han bodde bra med stor tomt där han kunde odla sitt eget gräs ( av rökbar art alltså) och det var det han levde för- när helst det blev bra vågor så skippade han jobbet och gav sig ut på vattnet, rökte och surfade. Han sa också att det skulle gå riktigt illa för de vita sydafrikanerna, då det fanns mycket hat hos de svarta där. Men att han hade så många svarta vänner där att han skulle vara rätt trygg ändå, även ”efter”. Fattade inte riktigt vad han menade. Kul kille det där- han sa att tobak var ett värre gift än arsenik medan rent gräs var som medicin…

     Hur det kommer sig att det finns vita i sydafrika frågade jag inte honom om. Vet du det, Läsaren? Jag hade då rakt inte försökt ”kollonnisera” ett annat land där svarta dominerar…

     • Peter Harold skriver:

      Historiskt sett dominerade inte de svarta Sydafrika. Nu minns inte jag på rak arm vad det ursprungliga folkslaget hette.

     • Den Anonyme skriver:

      Sydafrika var relativt glesbefolkat när européer kom dit under sena 1600-talet (Kapprovinsen). Khoisanstammar (hottentotter och bushmen) hade funnits där sedan urminnestider men de var relativt få, och besegrades utan större problem, medan bantustammarna (Xhosa,Sotha,Zulu,Swaziland mfl) befann sig längre norrut/Österut när de vita anlände så förutom Khoisan så koloniserade européerna ett hyfsat tomt landområde till en början.
      Större konflikter och krig mellan vita och bantus uppstod inte förrän sena 1700-talet och 1800-talet när de vita började expandera inåt landet/uppför kusten. De olika bantustammarna krigade friskt sinsemellan också, vilket även vita britter och holländare (boer) gjorde både innan och efter de besegrat de olika bantustammarna.
      Flertal vita som har rötter i Sydafrika längre bak än vad många svarta har i dag. Även under apartheidens glansdagar invandrade svarta till landet. Trots apartheiden var landet mindre dysfunktionellt än många av dess grannländer.
      Bördigt land och bra läge (mellan Europa/Asien) lockade till kolonisering och när det sedan upptäcktes diamanter och guld en masse på 1800-talet gjorde det inte området mindre attraktivt precis.

      • Den Anonyme skriver:

       Portugiserna var där redan 1488 men de hade bara mindre handelsstationer vid kusten innan holländare (1600-t) och britter (1700-t) satte fart på koloniseringen.

       • Anna skriver:

        Tack för info! Hade velat fråga Adam då, men han var ju så satans pårökt jämt… Blir inte så mycket konversation av då…

        • Den Anonyme skriver:

         Det är ju då det konverseras som bäst. 🙃🙂 Durban Poison är en potent klassiker från Sydafrika, den kan jag sakna ibland här uppe i norr.
         Ren cannabis håller jag med Adam om att den är mindre skadlig än tobak. Lagom är ledordet dock, bruka istf missbruka.

 9. Läsare skriver:

  Öhhhh… lite OT. Knüll-parken? Undrar vad man gör där?
  Det stavas så. Läs själv.

  http://www.wildpark-knuell.de/

  Roliga ortsnamn

  https://www.flashback.org/t121644

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s