USA:s inflytande över Ukraina via nazism förr och nu

Bästa läsare!

Härom veckan tänkte jag skriva en bloggpost om det pågående inbördeskriget i Ukraina som dessvärre hamnat i skymundan sedan USA/Storbritannien/Frankrike funnit att deras knappt halvhjärtade kamp mot Islamska Staten äntligen fått fart tack vare det ryska flygvapnet och marinen. För stunden har alltså de västerländska medierna gjort en paus återpubliceringen av Washingtons anklagelser om ”rysk aggression i östra Europa”, för att istället beskriva att ”Ryssland tvingar fram ny flyktingvåg” – vilket är den lite underliga slutsatsen man drar av att ryskt attackflyg samt den syriska armén äntligen börjar skrämma iväg den Islamska Statens terrorarmé (till stor förargelse för USA, NATO, Turkiet, Saudiarabien, Israel och Quatar). Om det kommer en ny flyktingvåg till Europa så beror det på att Turkiet och EU vridit på kranen – inte p.g.a. att Islamska Staten förlorar terräng.

Vi bör därför kunna förvänta oss att Ukraina dyker upp i medieradarn igen innan Syrien befriats från islamister. Logiskt sett torde maktetablissemanget i väst ganska snart vilja hämnas på Putin och hans regering för att ryssarna ännu en gång förhindrade att Syrien störtades i samma fördärv som Libyen. Och eftersom det redan finns en konflikt i omedelbar närhet till Ryssland så torde vi se en upptrappning av inbördeskriget.

För USA:s del börjar det bli bråttom. I januari 2017 kommer Barack Obamas ersättare att sväras in som ny president. Det kan teoretiskt sett bli Donald Trump, om nu inte partiorganisationen kan utse tillräckligt många lojala superdelegater eller trixa med rösträkningsmaskinerna under primärvalet. Att rösträkningsmaskinerna är manipulerade är faktiskt känt sedan väldigt många år, men det har saknats politisk vilja att göra någonting åt detta. Detta valfusk har påvisats vid samtliga val sedan 1990-talet, så det handlar inte om en konspirationsteori.

Donald Trump har sagt att han kommer ”att prata med Putin”, vilket med normalt språk betyder att Trump som president kommer föra en dialog med Putin eller dennes efterträdare för att hålla USA och Ryssland borta från en gemensam konflikt. Vi vet att ett krig mellan USA och Ryssland som båda är kärnvapennationer kan få förödande konsekvenser.

De neo-konservativa, vilka bemannar många viktiga positioner i USA:s regeringsadministrationer oavsett om presidenten heter Clinton, Bush eller Obama, är mycket bekymrade och insisterar på att ”Obama måste sätta hårt mot hårt”, och att ”Ryssland är USA:s främsta fiende, följt av Nordkorea och IS”.

De neo-konservativas strategi är bl.a. att försöka sänka det ryska folkets krigsmoral. Man vill åsamka Ryssland en svår motgång, och i detta fall handlar det om att Ukraina skall slå ner upproret i utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk, samt återerövra Krim från Ryssland. NATO-soldater kan komma ifråga att användas, men troligast är att USA väljer att förse nationalistiska legoarméer med allt tyngre beväpning, och lita på att deras fanatism är stark nog för att bekämpa etniska ukrainare som slåss om självständighet, samt ryska soldater som anslutit sig till utbrytarrepublikerna.

Vad menas med nationalistiska legoarméer? I Ukrainas fall handlar det om krigsstyrkor som är autonoma men som samverkar med Kievs statsarmé. Ukraina har en lång historia av miliser, och USA:s samverkan med dessa dateras ända tillbaka till andra halvan av 1940-talet. Att det finns en koppling mellan nationalsocialistiska miliser i Ukraina och USA/EU är så uppenbart att Carl Bildt inte ens brydde sig om att försöka förklara bort detta faktum i samband med statskuppen 2014, så det finns ingen tvekan om sakernas förhållande i vår egen tid. Men det kan vara värt att titta lite i backspegeln för att lättare kunna förstå hur pass lättvindigt USA och EU hoppar i säng med nazisterna bara för att försöka irritera Vladimir Putin.

Jag skall också inflika att jag skrivit ganska frekvent om Zbignew Brzezinski och beskrivit hans tongivande roll i Ukrainakrisen, inte minst i form av idéer han framfört i sina akademiska böcker på 1970-talet (som Carl Bildt hyllar på sin blogg). Men Brzezinski var på intet vis först med att se Ukraina som en viktig inkörsport för att angripa Ryssland. I själva verket var detta en tanke som USA:s regering (under president Harry Truman) tog över från Nazi-Tyskland!

Vi backar alltså bandet ända tillbaka till Andra Världskriget. I Ukraina hade funnits en militant organisation som slogs för landets självständighet – Orhanizatsija Ukrajinskich Natsionalistiv. Under 1920-talet hade man slagits mot polacker (deras provins låg i dåvarande Polen), och under 1930-talet var det Sovjetunionen som var fiende. Ledare för dem blev den än idag hågkomne Stepan Bandera som hyllas som en nationalhjälte av många etniska ukrainare (ny staty rest år 2007). Under kriget började Nazi-Tyskland att samarbeta med dessa, och man gjorde det medelst strategiska planer, mot ett förmodligen falskt löfte om att Ukraina skulle bli självständigt vid en tysk seger mot Sovjetunionen (som vi vet från Hitlers personliga anföranden så avsåg han att göra Ukraina till en tysk koloni och köpa deras spannmål och olja för struntsummor). Dessa planer samlades i ett arkiv under namnet ”Die national-ukrainische Widerstandssbewegung” som vid krigsslutet hamnade i USA:s händer.

Man måste här komma ihåg att president Roosevelt var mycket god vän med kommunisten Josef Stalin, och det var Roosevelt som satte stopp för britternas plan på att man efter en seger mot Hitler skulle ta kommandot över den tyska armén och attackera Sovjetunionen. Först efter några år (sedan Stalin fått både vapen- och industriteknologi av USA) började pendeln att svänga och relationen mellan USA och Ryssland försämras (men då hade Storbritannien reducerats till en ö utanför Frankrikes kust, med den ena förlusten av sina kolonier efter den andra).

USA, eller snarare CIA, blev mycket intresserade av den nazi-finansierade ”Nachtigall”, vars soldater efter krigsslutet drog upp i Karpaterna för att fortsätta sitt motstånd mot kommunisterna, och om vilka man hade många tyska dokument över. Från nazisterna övertog man också handlingar från frimurare i Rumänien som utvecklat speciella koder för att kommunicera per telefon. CIA bestämde sig för att organisera upp en ny struktur som etablerade sig i de till Sovjetunionen annekterade länderna, en operation som leddes av en viss dr. Lev Dobriansky som var bördig från Ukraina. Han var fram till sin död vän med Zbignew Brzezinski.

Man kan fråga sig vad syftet var med att etablera antikommunistiska rörelser inom Warszawapakten, samtidigt som USA:s och Sovjetunionens regeringar hade hemliga förbindelser? Men det militärindustriella komplexet gnuggade händerna av förtjusning när kapprustningen kom igång på allvar. Lev Dobrianskys anti-kommunistiska kampanj förde honom till kretsar som t.ex. John Birch Society. Men dottern Paula Dobriansky är idag känd för kopplingar till den neo-konservativa sfären och klimatalarmism. Kan Lev Dobriansky vara en av dem som G Edward Griffin tänkte på när han några år senare talade om socialister och marxister som kommit till väst och framställer sig som anti-kommunister, men som ändå står för samma frihetsfientliga kollektivistiska idéer som vilken annan leninist som helst…?

Det är ganska viktigt att känna till att CIA bedrev dessa aktiviteter i hemlighet innanför järnridån, för det förklarar också en hel del av Sovjetunionens beteende som vi i våra ögon betraktar som aggressiva. I historieböckerna läser vi om Kubakrisen där Sovjetunionen placerade kärnvapen några hundra mil från USA:s gräns och att det var Sovjetunionen som hotade med kärnvapenkrig. Det nämns dock sällan att USA redan hade kärnvapenmissiler placerade i Italien och Turkiet, och att de sovjetiska missilerna var ett svar på detta. Kommunismen var ond, men deras säkerhetspolitik speglade i själva verket den amerikanska utvecklingen. Och så är det även idag mellan USA och Ryssland. Återigen är det ett militärindustriellt komplex som tjänar pengar på rädslan för en attack från öst – ett krig som dock saknar vare sig ett rationellt eller ideologiskt motiv om man studerar saken med en nykter syn. 1962 undgick vi ett krig tack vare att Kennedy och Krustjov klarade av att tala med varandra. Idag har vi en amerikansk president som helst vill undvika tala med sin ryska partner. Trump signalerar att han tänker annorlunda än Obama och vill få en avspänning.

Åter till CIA och dess samröre med de ukrainska nazisterna. Man etablerade kontakter med ledarna för dessa och lyckades även utverka tillstånd av migrationsmyndigheten för att låta dessa komma till USA i hundratal för att tränas i stridsteknik och ideologisk indoktrinering (för att värva fler proselyter i sitt hemland). Därefter flögs de tillbaka till Ukraina, släpptes av med fallskärmar och bildade patruller som ägnade sig åt sabotage, mord och agitation. Deras aktiviteter förhindrades med tiden, främst genom att de infiltrerades av ryska agenter, och dessutom förrådes de av den brittiska spionen Kim Philby. Mer om Nachtgall kan läsas om i boken ”Driven Patriot: The Life and Times of James Forrestal” av Townsend Hoopes och Douglas Brinkley. Aktiviteterna sanktionerades av den amerikanske presidentens säkerhetsråd.

Under kalla krigets dagar kan man förstå att det fanns en vilja till att bedriva dylika aktiviteter mot det kommunistiska Sovjetunionen. Men var det en realistisk plan att några hundra, kanske tusentalet militanta ukrainare skulle lyckas befria sitt land från Sovjetunionen? Detta är en intressant frågeställning, för det betyder att några tusen beväpnade män skulle kunna åstadkomma ett regimskifte. Hur många IS-sympatisörer befinner sig i Sverige just nu, och skulle kunna med vapen i hand ändra vårt lands styrelseskick, sett ur det perspektiv som CIA använde på 1950- och 1960-talet för Ukraina…?

Via förlag i dåvarande Västtyskland producerade CIA böcker och periodica för nationalister i Ukraina som smugglades in i landet. Detta pågick mellan 1970-1991. Jag betraktar detta som ett försök att hålla den gamla nazianstrukna nationaliströrelsen vid liv, då denna är mer benägen till våldsanvändning än andra grupper, även om gruppen var latent under många år. Arbetet lades ner i samband med Sovjetunionens upplösning.

1991 återbildades Orhanizatsija Ukrajinskich Natsionalistiv under namnet Ukrainska Nationalistkongressen (samverkade från år 2002 med den av oss i väst hyllande Viktor Jusjtjenko, vars hustru var elev till ovan nämnde dr Lev Dobriansky). Det är mycket viktigt att komma ihåg de övergrepp som organisationen gjorde sig skyldiga till under Andra Världskriget, där de ägnade sig åt etnisk rensning av polacker, judar och ryssar. Det är utifrån detta historiska faktum som etniska ryssar reagerade med oro när USA:s regering och EU (understödda av den illasinnade George Soros) verkställde ett regimskifte genom statskuppen i Kiev 2014. Etniska ryssar fruktade för sina liv, och därför uppstod en rörelse som ledde till att de ryskdominerade provinserna valde att utträda ur den ukrainska federationen.

Bloggen ”Det opåverkade sinnet” skrev härom dagen om att Ukraina bygger koncentrationsläger efter klassisk nazistisk stil. Även om påståendet inte är helt fel, med tanke på att anläggningen verkar ha skapats av nationalistmilisen, så skall det ändå föras till protokollet att förebilden egentligen är amerikansk.

I höstas uttalade sig nationalistledaren Dmytro Korchynsky och uppmanade till anläggandet av koncentrationsläger: ” – Under Andra Världskriget lyckades USA upprätthålla sina demokratiska institutioner, och fortsätta med allmäna val och så vidare. Man förpassade miljontals amerikanare till särskilda koncentrationsläger; de var amerikanska medborgare, men av japansk härkomst, och de placerades i fånglägren därför att de var en potentiell risk [för USA]”. Korchynsky förklarade att Ukraina måste göra samma sak med etniska ryssar i landet. Han menade också att det var nödvändigt att efter de allierades förebild bomba de civila målen för att undergräva krigsmoralen hos invånarna i utbrytarprovinserna. Massarresteringar av etniska ryssar som uttryckt, eller misstänks sympatisera med rebellerna, har ägt rum sedan 2014, men detta nämns sällan i västerländska medier.

Vad beträffar statskuppen i Kiev 2014 var den sannolikt arrangerad med benägen hjälp av CIA, men operationen var sanktionerad på högsta nivå, och involverade dessutom flera europeiska länder. Med största sannolikhet var även Sveriges utrikesminister Carl Bildt insatt i vad som komma skulle redan under hösten 2013. Kommunikation från en litauisk regeringstjänsteman till en av den ukrainska (EU-vänliga) oppositionen hackades; i detta skrev man ” – Our American friends promise to pay a visit in the coming days, we may even see Nuland or someone from the Congress.”. Detta med anledning av att den sittande ukrainske presidenten Yanuyovch några dagar tidigare förklarat att han inte ämnade skriva på associationsavtalet med EU. I den följande korrespondensen framgick att man avsåg att skapa en destabilisering av landet, d.v.s. lägga grunden för civil oro och kunna genomföra en statskupp. I upploppen identifierade man grupper av polacker som bussats till Maidantorget!

Den 13 december 2013 mötte den amerikanska biträdande utrikesministern Victoria Nuland ledaren för nymazistiska Svoboda-partiet. De fick sedermera ministerposter när statskuppen var genomförd, och i panik beslutade sig de etniskt ryssdominerade provinserna sig för att lämna Ukraina. IMF (Internationella Valutafonden) förklarade i ett pressmeddelande att man inte skulle låna ut pengar till Ukraina ifall dessa provinser tilläts lämna. Detta ledde till det blodiga inbördeskrig som pågår än idag. Och som förmodligen kommer eskalera.

Hälsar eder Peter Harold

 

 

Länklista:

http://www.strategic-culture.org/news/2014/02/20/cia-use-nazi-strategy-ukrainian-right-wing-nationalists-unabated-since-cold-war.html

America Backed Fascists In Ukraine 70 Years Ago

http://www.counterpunch.org/2014/03/05/chronology-of-the-ukrainian-coup/

http://www.liveleak.com/ll_embed?f=746f31a732b5

 

 

 

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Historia, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till USA:s inflytande över Ukraina via nazism förr och nu

 1. Björngunnar skriver:

  Neocons som du nämner ett flertal gånger kallas i folkmun i Usa för judarna.
  Det var tänkt att Ukraina skulle bli ett storisrael.
  Nu brukar man omskriva judarna med tex oligarker.
  De östra delarna Lugansk, Donetsk var oligarkägt men när de utropade sig självständiga försvann oligarkinflytandet.
  Man kan nog säga att det gick åt helvete ned deras planer.
  Bulgakov skriver i sin bok Det vita gardet om när ”Moskva” fördrev tyskarna från Kiev, dessa hade då hållit ordning i Kiev men tog tåget hem till Tyskland när de förlorat första världskriget.
  Utan oligarkfaktorn är det egentligen inte möjligt att förstå något av det som händer idag.
  Saudiaraberna är också oligarker och är i högsta grad involverade i Syrien som de vill använda som transitland för sin olja.
  Det kan bli missvisande att använda nazister ,om vi tar den svenska nationella rörelsen så är den starkt ryssvänlig, några personer som mytomanen Mikael Skillt som är innerligt avskydd av ”nazister”.
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mikael_Skillt
  Wikipedia är oligarkkontrollerad.
  När det gäller östra Ukraina så hade folket där förmodligen svält ihjäl om inte Putin skickat matkonvojer.
  Margot Wallström påstog att det fanns rysk trupp i östra Ukraina, ett påstående som säkert viskats i hennes öra av hennes överordnade ,oligarker .
  Jag skrev ett mail till damen i fråga och frågade efter bevis på rysk närvaro och fick svaret att det visste alla.
  Ett typiskt psykopatsvar!
  Jag har också tänkt på att man sällan hör något numera från östra Ukraina.
  Jag har förstått att frivilliga från Europa åkt dit som frivilliga och det har handlat om både kommunister och nazister son arbetar ihop.
  Det blir ju svårt att förstå om man inte är medveten om oligarkfaktorn.
  Både Reinfeld och C Bildt är etniska oligarker som Jatsensnok ,Victoria Nuland och chokladoligarken Petro Porosjeko är av samma stam.
  Sen har vi Igor Kolomoisky som skötte flygplatsen i Kiev och dirigerade om flygplanet MH17 som sköts ner med en Bukmissil från sovjettiden…

  http://www.friatider.se/ukrainsk-oligark-blir-av-med-ryska-tillg-ngar

  Ja man kan skriva om detta länge men jag ville påvisa oligarkfaktorn.

 2. baravarat skriver:

  Jo konstogt att de inte kan ge upp och varför betalar IMF ut penger än för då dom inte har kontroll på sitt land plus vägrar betala deras skuld till Ryssland

 3. Sofia skriver:

  NAZIST-ANKLAGELSER/EPITET är allvarligt!

 4. Cello Jr skriver:

  Exoterisk vs esoterisk. Två centrala begrepp i Leo Strauss statslära. Exoterisk sanning var den som allmänheten skulle utfodras med, t ex Saddam var medansvarig till 11/9 plus hade eventuellt, nästan säkert kärnvapen, osv. Idel lögner. Den esoteriska sanningen (för de smarta som kan tänka långsiktigt och cyniskt) var förstås en annan. Lika delar geostrategi, olja och Israel. För krassa motiv för att allmänheten skulle anse dem motivera ett anfallskrig.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Strauss

  Lars Bern har på bloggen Antropocene förtjänstfullt beskrivit den esoteriska strategin för The New World Order – dvs. de amerikanska oligarkernas strategi för världsherravälde.
  Naturligtvis är de förbannade på Putins krossande av de ryska oligarkerna. De allra flesta av judisk härkomst. Den transatlantiska oligarkkabalen hade Jeltsin som i en liten ask. Nu vill man ha en ny rysk marionett.

  Asyltsunamin är orkestrerad av kabalen. Man vill krossa de europeiska staternas sista rester av självbestämmande och eventuellt framtvinga en mer eller mindre ren EU-diktatur. En ny Breivik-attack vore en skänk från ovan för dessa demoner, eftersom det skulle ge dem den riksdagshusbrand de behöver för en slutlig diktatur, men eftersom de knappast kan räkna med någon annan hjälp än den från jordens innandöme, så kanske de får imitera Operation Gladio.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

  Allt ”högervåld” är inte vad det förefaller att vara. Och det är klart att judiska amerikaner av neokonservativ övertygelse (som Victoria Nuland) inte drar sig för att samarbeta med sina ukrainska fiender. Ty min fiendes fiende är min vän.

  Det är bra att du benar upp det här med oheliga allianser. På alla sidor. För så ser politiken ut bakom kulisserna – den esoteriska verkligheten. Inte som den exoteriska som nyhetsmedierna översköljer oss med 24/7. Det vill säga alla tillverkade sanningarna och halvsanningar och kvartssanningar som gjort de västerländska demokratierna till dummokraturer.

  Lars Bern talar om en matris. Och det är korrekt, om man tänker på hur andra världskriget används för att misskreditera alla invandringskritiker. Underhållningsindustrin har gjort oss till pavlovska hundar, betingade idioter som svarar som förväntat på rätt stimuli.

  Du nämner den oerhört fascinerande amerikanske statstjänstemannen James Forrestal. Som medverkade i mörkläggandet av Pearl Harbor och som motsatte sig staten Israels bildande, blev tokig, hamnade på mentalsjukhus och begick självmord genom att hoppa från ett fönster. Nej, han hann inte även knivhugga sig, skjuta sig eller ta gift innan han hoppade. 

  http://www.dcdave.com/article4/021110.html

  Förresten – är det Carl Bildt sysslar med verkligen lagligt? Hur pass mycket har han gått främmande makts ärende med ursäkten inför sig själv att han gör det för Sveriges bästa?
  Tyvärr tror jag du har rätt om Trump. Kabalen kommer aldrig låta honom bli president. Eftersom ett mord vore för misstänkt, kommer de förmodligen söka och finna en blotta som de kan använda för att misskreditera eller utpressa honom.

  Och så några ord om George Soros. En av de där oligarkerna. Förra året krävde han att EU skulle ta emot en miljon Mena-flyktingar per år, häromdan anklagar han i Guardian Ryssland för asylkaoset, beskriver det som en strategi för att sänka EU! Snacka om chutzpah!

  http://www.vdare.com/posts/soros-putin-trying-to-destroy-eu-with-muslim-migrants-so-eu-must-invite-in-more-muslim-migrants-or-something

 5. Benny skriver:

  Soros och Kalle Bildt plundrade Sveriges skattebetalare på miljarder i början på 90-talet! På den tiden visste man inte att dessa tvivelaktiga figurer egentligen samarbetade och det är alltså med delvis svenska pengar som denna Soros bedriver sin hemsida på nätet för flyktinghjälp. Om allt detta borde ju givetvis UG göra ett program men jag tvivlar starkt på att SVT-cheferna skulle godkänna en sådan granskning. Och nu ska alltså Soros uppbackad av MSM försöka flytta över skulden på Putin precis som om det här med migranter och flyktingar vore något som startade efter att Ryssland började stödja Assad med flygattacker. Helt fantastisk är ju även MSM-medias försök att vrida och vända på sanningen i Syrien. Man vinklar, ljuger friskt i förhoppning att ingen ska syna bluffen och det värsta är att många fortfarande tror på SVToch andra mainstream-medias lögner. Man t o m försvarar IS i sina reportage och kallar dem opposition.

  • Cello Jr skriver:

   Tack för ”feedback” B. Jag älskar den här bloggen för dess IQ-mässigt högre status än andra regimkritiska bloggar. Möjliggjort av en sann dissident, Peter Harold. Lika originell bland västerländska politiska grupperingar som en levnadsglad suffier visavi mainstream Islam. Här lever och andas det fria ordet.

  • Peter Harold skriver:

   Visst är det fascinerande att de verkligen lyckas med det här. Men det är ett h-e att resonera med många människor som inte kan släppa bilden av Ryssland som ett återuppstått Sovjetunionen.

 6. Risto Matinen skriver:

  En mycket bra artikel av Peter H! En nivå antisvenska hournalister aldrig skulle kunna stiga till annat än som undantag….

  Helt utanför ämnet, men jag är väldigt glad. Har ruckat min biologiska klocka tillbaka som jag var förr. Vaknar inte längre mellan kl 5.30 till 6.00 för att kabla budskapet till världen. Numera vaknar jag utan sådant behov och sover längre.

  Vad har åstadkommit detta? Tja, inte entydigt, men jag hyser störst förtroende till mitt intag av pillret 5HTP, som jag intar 200 mg mellan kl 16-19. Det har fått mig att somna. Tar 500 mg L-Tyrosin som uppiggande medel på morgonen. Dricker måttliga mängder av energidryck före sen middagstid. Käkar probiotika för att eventuellt förbättra tillståndet i bakteriefloran i magen. Sitter minst en timme i köket på förmiddagen med den nyinstallerade ljusterapiarmaturen med 7700 lumen i 6500 Kelvin. Går promenader i solljus, när det är aktuellt.

  Sist men inte minst: Placeboeffekten. Jag är/var helt övertygad om att denna ”behandling” skulle ge effekt…

  • Peter Harold skriver:

   Tro mig, en eller ett par rejäla långpromenader gör susen. Men det tar tid, och när man kommer hem är kreativiteten så hög att det som skulle blivit en bloggpost slutar som en opublicerad halv bok… 😉

   • Risto Matinen skriver:

    Jag går normalt en halvtimmes-entimmespromenad, mitt på dagen för solljusets skull. Det blir 3-6 km. Har en granngubbe, är gubbe själv, som går/står 2-3 timmar per dag, men på morgonen, så det passar inte mig så bra på vintern.

    Vi kom överens om att gå tillsammans, det är trevligare, på morgonen, efter mitten på mars då solen står tillräckligt högt för mina önskemål

 7. Risto Matinen skriver:

  Tja, 4.30 till 6.00, skulle det vara…

 8. Janne D. skriver:

  Undra på att det är som det är, när fårskocken av misstag kommer obehagligt nära sanningar som riskerar ”kroknäsornas” exit ur detta sjuka spel så räcker det med lite akut diversion, lite triggerwords, men se här, se där, babbla om vad som helst bara undvik att ta itu med elefanten i rummet.
  Fick intrycket att PH och kommentatorerna va genuint intresserade av frihetsfrågor och viljan att GÖRA nånting åt saken och inte endast skriva och kommentera för att göra sig av med sina frustrationer, man kan väl inte å ena sidan förorda libertariaism och å andra sidan säga ”våra politiker” oxymoron som typ skitgott och hedersmord.
  Politik har från start haft som syfte att med alla medel hålla folk borta från det som angår dom.
  Djävulen finns i detaljerna så därför föreslog jag er läsare av denna blogg att kika på Max Nebraska, denna opretantiösa 8min snutt kan få väldet att erfara en rejäl slagsida om tillräckligt många kan tyda nyckeln i budskapet, intresset verkar dock svalt med tanke på att detta ska representera dissidenters tankar.
  Ett problem att lösa vore ett sätt att kunna bolla tankar kring ETT ämne i taget tills det tar slut eller leder till övervägd handling, som det ser ut nu så kastrerar man denna möjlighet varje gång en ny post dyker upp, då hamnar tidigare poster allt längre ner och intresset svalnar i samma takt, ett A_Ö register med sökfunktion eller nåt.
  Hade lite naiva förhoppningar att folk här hade sålt merparten av sina filter på blocket för att sen kavla upp ärmarna och tillsammans GÖRA den förändring vi alla svamlar om, verkar inte vara riktigt dags än antar jag.
  Må vi alla ha det liv vi förtjänar.

  • Anna skriver:

   Må vi alla ha det liv vi förtjänar!? För mig har just det här med valfrihet inneburit det största hindret för min frihet. Kunde utveckla detta men orkar inte. Ingen ide’ eftersom få skulle förstå eller vilja förstå. Jag tror inte på valfrihet eftersom valfrihet för den ene är fri på den andras bekostnad.

   • Anna skriver:

    Åtminstone som valfriheten är utformad i detta land. Det fria ”skolvalet” det ”fria vårdvalet” det ”fria valet” att få köpa sin hyresrätt, allt detta har medfört starka begränsningar för andra medborgare. Den valfrihet som Peter Harold förespråkar hade inte haft likadan effekt, men det är en utopi eftersom folk är som de är. När svenskar får bestämma väljer de tydligen araber och afrikaner framför sitt eget folkslag. Därför tror jag att ökad valfrihet innebär ännu mer apati hos alla som inte tillåts välja eftersom man då får leva på de rester som blir över på smörgåsbordet! ”Man” får det liv man förtjänar, innebär i praktiken att ”man” väljer att välja bort stora delar av befolkningen. Så det så!

  • Peter Harold skriver:

   Det krävs en genomtänkt strategi. Kruxet är att jag är väldigt nära att kunna stämplas som anstiftare av upplopp, och jag vill att vi som står för frihetlig kamp inte är de första som sätts i fängelse och att kulturmarxisternas fotsoldater tar över och bråkar efter George Soros regi.

 9. Björngunnar skriver:

  Jo på smörgåsbordet finns många bullar att välja mellan, kanelbullar och negerbollar, saffran och kokosbullar.
  Men väljer du fel bulle och det är meningen att man skall fatta vilka som är fel får man i sig arsenik ,polonium eller något annat otrevligt.
  Men valfrihet är det iallafall.
  Den som väljer bullarna på ”bästa” sätt får en fjäder i hatten och glid under tofflorna.

 10. Anna skriver:

  Man kan väl inte välja sitt kön, sitt arv och samhällets spelregler som ändras från år till år? Vad jag menar är att samhället bjuder på smörgåsbord åt vissa men andra får inget smörgåsbord. Vi får bara ta de rester som är kvar. Så blir det kanske i ett samhälle där inhemska gubbar hämtar sina partners från fjärran länder, där svenska pensionärer väljer afrikaner för att serva de i hemmet, köpstarka familjer väljer byggentreprenören från Polen, skaffar barnflickor istället för att sätta ungar på dagis, tar skithöga huslån för att slippa tillhöra område med skitdåliga skolor osv osv… Ni gubbar lever i ett helt annat samhälle, hela livet ut. Har man då fått det man förtjänar? På vilket sätt har ”man” valt sitt liv?

 11. Janne D. skriver:

  Ja Anna, en stor del av dagens hinderbana är just att människor aktivt hindras från att sätta sig ned tillsammans, varva ner och verkligen vilja förstå varann, dessvärre krävs viljan att förstå en medmänniska även om man i olika sakfrågor inte delar samma synsätt, vilket för det mesta handlar om tillgång på information samt förmågan att processa denna information, de flesta idag verkar ointresserade att varken söka eller förstå information så det ser inte så ljust ut, det verkar viktigare att få rätt än att göra rätt.

  Men vafan, ska det verkligen vara så svårt att uppnå den kritiska massan, ni vet när tillräckligt många ständigt visualiserar det man vill uppleva, för det är ju drömmar som startar kedjeförloppet, men detta sägs vara materialismens och egot tidevarv (Kali Yuga ) men det är väl ingen jävla ursäkt, inget är ju 100%

  Ser ni skillnaden på att REagera eller agera, idag så reagerar de flesta och det behövs inte mycket för att framkalla en reaktion, att agera innebär att ta ansvar och lägga ner tid på att skaffa information, kontemplera denna info, för att sedan medvetet agera vid behov.

  Hur gör ni i denna fråga om ni tex. blir stoppade av bankernas beväpnade gren (polisen) gör ni som ni blir tillsagda eller har ni tagit er tid att ifrågasätta riktigheten i deras verksamhet, visst visst i reklamfilmen och Hollywood så kan ju en del få för sig att de är Guds gåva till sanning och rättvisa men visst är det lättare att bara lyda, vilket i sig konstaterar ens status som slav, då har man förverkat rätten att klaga och förresten så brukar ju få lyssna till en slavs gråt.

  Det är här nyckeln finns, vad är det som gör oss till handlingsförlamade slavar fast vi inbillar oss vara fria, för det första så är massiv enfald ett stort hinder, för det andra så är brist på nyfikenhet och livsglädje i vägen och har man kommit förbi dessa två hinder åtminstone hjälpligt då gäller det att finna RÄTT information, en stor del sunt förnuft underlättar rejält, ni vet de som har tillit till sin egen förmåga att skilja på rätt å fel.

  Tips nr 1 att studera ”loose the name win the game ” Det vi tror är våra namn med tillhörande personnummer är i själva verket nåt helt annat som uppfunnits av sjuka hjärnor och inplementerat på ett djävulsk fiffigt sätt, men dom fick ha kul ett tag för nu är Pandoras ask öppen och lilla moi säger good luck till uppfinnarna.

  Kort version, du föds, dina föräldrar skriver på din födelseattest (tror dom ) de har i själva verket sålt ditt namn till ”The Crown Corporation” som finns i ”City of London) som inte har ett piss med England att göra, sen Copyrightar dom det köpta NAMNET och matchar din födelsevikt med guld och gör det hela till en obligation som går att handla med på börsen, hur mycket är en slav värd under en livstid he he, sen kommer det riktigt perversa, när du växer upp så underlättar du för dessa dårar att förslava dig genom att ”ansöka” om körkort,pass,IDkort,bankkonto,licens på det ena å det andra,registrera bilar,hus,vapen mm och nu till det bästa, varje gång du använder detta NAMN så begår du bedrägeri genom att utan lov använda annans intellektuella egendom (det namn era föräldrar sålde utan att vara medvetna om det ) det hindrar inte psykopaterna från att använda detta fullt ut, tom med hot om våld, så ni som kommit så långt att ni inte är beroenda av bidrag(rånbyte) testa ett år att varken använda namn eller personnummer för det är nämligen så att dessa två är kopplade till The Crown Corporations bolagsregler som vi inbillar oss vara lag, det är därför psykopaterna ostört kan hämta era barn, bilar, hus och allt annat som är registrerat,så fort ni inte betalar för er eller ställer till med insubordination så snälla vänner kolla upp detta själv tar inte mer än ett halvår på heltid men det är spännande, givande och skitviktigt.

  Tänk gärna igenom denna tankesliga, Är jag ett namn ? har jag ett namn ? eller kan jag välja att använda ett tilltalsnamn som det passar mig typ som i gamla tider, snickarn, sömmerskan på hörnet, bagarberra, mm.

  Detta är ett riktigt Litmus test, ni som skriker rätt ut av att läsa detta behöver googla på kognitiv dissonans, orsak, verkan och framförallt hur man tar sig ur denna livsfientliga situation.

  Har studerat detta på heltid de senaste åren och vartefter levt likaså och det kan jag säga, inte ens det största spann Ardennerhästar skulle kunna släpa mig tillbaka, så nu kär vänner väntar jag med spänning på att fler ska komma ikapp, det är då det blir riktigt skoj.

  Apråpå rättigheter, de kan inte ges ut, ändras eller återkallas, de bara är och det upp till en slälv om man vill BENYTTA sig av dom, allt annat är privilegier, testa själva ni som har skolbarn, det står i bajsFN:s stadgar att alla barn har RÄTT tillskolgång, hur kan det komma sig att det är skoltvång och inte ett val i vår ankdamm och vem fan har gett mandat till dårarna som genomdrivit detta, eller är det vi enfaldiga, lata ryggradslösa maskar som låtit det ske för vi va lite rädda att bli av med förmåner, sanningar är sällan mysiga men vad har det med saken att göra.
  Att kämpa eller ge upp kräver lika mycket energi, att finna en bättre väg är mycket mer givande, och kan vi göra det tillsammans då blir det ju rent trivsamt.

  • Anna skriver:

   Ja, Janne. Det där med att kämpa för samma mål är inte möjligt så länge som medborgare fortsätter sträva efter frihet som bara betyder att köpa sig frihet. Är det inte väldigt talande att alla frihetsivrare egentligen redan är de mest fria redan? Nästan uteslutande är män med ngn form av högre utbildning eller är entreprenörer (självförsörjande) och nästan alla de har eller haft kvinnor från andra sidan jordklotet? Frihet betyder olika saker för olika människor. Finns det ingen gemenskap och gemensamma värderingar och inser att alla bidrar på något sätt i samhället och värdesätter alla dvs inte passar på att byta ut folk så fort de kan med hjälp av statens sponsring såsom gjorts med alla dessa ”valfrihets- trams” som moderaterna införde – så kommer aldrig någonsin någon riktig frihet att existera! Frihet som bygger på utnyttjande av andra kommer aldrig vara någon riktig frihet och Sverige och svenskarna är hopplöst och tveklöst de som allra minst ställer upp för varandra och föredrar varandra. Det är dubbelmoral att säga ” jag är sverigevänlig medans den sponsrar alla andra än just varandra. Köp svenskt, knulla svenskt, anställ svenskt, sup svenskt, ge svenskar landet åter helt enkelt. Då kunde vi kanske BÖRJA att handla gemensamt som du , Janne! DÅ!

    • Anna skriver:

     Tack, Sofia!

     • Björngunnar skriver:

      Jag råkade få syn på den här tråden och läste igenom allt igen.
      Här står så mycket intressant skrivet av intelligenta människor, det jag själv skriver te.x )
      Men nu kommer problemet, det jag skriver idag håller inte alls samma klass.
      Och frågan som följer eftersom idag kommer ingen diskussion upp i den här standarden, håller vi alla på att bli allt dummare i skallen? ))

      • Peter Harold skriver:

       Ingen blir yngre med åren, men jag upplever att många samhällskritiker börjar känna sig smått utmattade. Det finns väl inga nyheter – lugen pressen included – som får en att hurra? Istället är det en flod av negativa händelser, och ingenting ser ut att bryta trenden – möjligtvis med undantag för att fler blir mer medvetna.

 12. Björngunnar skriver:

  En klubb för inbördes beundran?

 13. Ping: Oväntat? Politiker gör politik av Eurovision. | Peter Harold – Skrivarens blogg

 14. Ping: DN oväntat tyst om Zbigniew Brzezinskis död | Peter Harold – Skrivarens blogg

 15. Ping: Gäller det Sverige eller Ryssland, SD? Eller handlar det om att nå köttgrytorna? | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s