Nu tycks alla idioter önska att tredje världskriget bryter ut..

Bästa läsare!

I all hast…

NATO-landet Turkiet har enligt det nyhetsflöde som jag tagit del av rullat in i Syrien (förutom att skjuta på sina egna medborgare som tillhör det kurdiska folkslaget) och skall enligt uppgift beskjuta mål och styrkor tillhörande den syriska armén.

Samtidigt är den amerikanske utrikesministern i München och påstår sig vara på väg att skapa en vapenvila så att den stackars syrianska befolkningen skall kunna nås med hjälpsändningar. Hur kommer det sig att John Kerry är så mån om att få till denna vapenvila så att syrierna skall få mat, kläder och ro från krig? Ja, om man skall tro ”den putinistiska propagandan” så handlar det om att USA:s regering – vilken direkt och indirekt supporterat Islamska Staten i flera års tid – inser att det muslimska terrornätverket håller på att förlora det man erövrat i kampen för regimskifte i det krigshärjade landet.

Jag tänker sluta använda begreppet ”inbördeskrig” i Syrien. Och jag ber om ursäkt för att jag använt detta begrepp i tidigare postningar, för det är helt fel. Kriget i Syrien är ett proxykrig. Det är ett krig där man regisserat IS/ISIL/kalla-dem-vad-fan-du-vill att angripa den syriska regimen för att försätta den i sådan maktlöshet att man kan åberopa ”Responsibility-to-protect” och sätta in NATO-trupper att ”skapa fred”, vilket innebär att man avsätter den som har kontrollen över landet och låter angriparen ta över. Jag bloggade om detta redan 2013, då jag skrev om Syrien:

Det finns alla skäl att låta NATO:s plan stå kvar på marken istället för att assistera de al-Qaidabemannade rebellgrupperna. Låt Assad och syrianerna ta hand om den väpnade konflikten själva. Stödet till rebellerna gör situationen bara etter värre.

Vad som skett både innan och efter 2013 är idag känt men inte särskilt ofta beskrivet av de etablerade medierna, d.v.s. att Barack Obamas regering haft kunskap om att det inte finns ”moderata rebeller”, utan att alla är kopplade till de islamistiska grupper som stöds av Saudiarabien och Turkiet för att slå sönder den syriska staten. Det har dock talats mer om Syrien sedan Ryssland bjöds in av Syrien för att bekämpa Islamska Staten. Ryssland har gjort det som USA, Storbritannien och Frankrike bara sagt i ord, och man har gjort det snabbt och effektivt. För den som orkat bry sig och trängt sig djupare i ämnet än skvalet i MSM är det ett FAKTUM att Ryssland har agerat moraliskt, konsekvent och folkrättsligt korrekt i kampen mot IS.

Hur mycket än vi kan avsky Vladimir Putins maskulina ledarstil och den ryska kärvhet som präglar deras väsen, så kommer vi inte ifrån att Ryssland inte ljuger om vad de sysslar med. Ryssland accepterar inte det med terrorism regisserade regimskiftet som USA och EU stött i flera års tid. Och om PassagenBlogg fortfarande existerat hade jag själv kunnat påvisa flera bloggposter där jag är synnerligen kritiskt inställd till Ryssland (främst vid tiden för dragningen av gasledningen via Östersjön). Och jag har dessutom inget förflutet inom kommunismen eller socialismen som skulle få mig att reflexmässigt försvara Ryssland. Mina slutsatser baseras enbart på fakta och sakliga analyser som jag tvingats gräva mig fram genom de dimmor som MSM sprider.

I gammelmedierna, och hos NATO-istiska opinionsbildare på sociala medier, skrivs det frenetiskt om ”Rysslands krig i Syrien” och att vi därför kommer tvingas ta emot ännu fler flyktingar under 2016. Denna term läggs till efter ”Rysslands krig i Ukraina”. Att försöka nyansera med alla argument som kan härledas till logiska resonemang om orsak och verkan avfärdas som whataboutism och putinism. Det är nästan tragiskt att se denna brist på intellektuell hederlighet som dessa debattörer borde ha. Och tyvärr känns det som att de gjort ett medvetet val att kliva tillbaka rakt in i 1980-talet och inta samma positioner som under Kalla krigets dagar då vi i väst var hotade av Sovjetunionens kommunism (att diskutera kring fenomen som att USA:s president är avlad och uppfostrad av kommunistiska föräldrar, haft lärare och mentorer som är kommunister avfärdas som konspirationsteorier).

Nu när NATO-landet Turkiet stövlar in i Syrien och Saudiarabien säger sig vara redo att göra samma sak, samtidigt som vi kan konstatera att Ryssland och den syriska armén lyckas slå ut Islamska Staten från det ena fästet efter det andra, borde det vara uppenbart för de flesta tänkande människor att det sista Syrien skulle vara betjänt av är en invasion som slår ut de som bekämpat Islamska Staten. Men icke. De NATO-istiska papegojorna fortsätter att rapa om en förestående Sovjetisk… eh, rysk invasion av baltstaterna, östeuropa och inom kort även kungariket Sverige. Och det som är värst av allt, man gör sitt yttersta för att denna profetia skall bli självuppfyllande.

Bloggaren Cornycopia uppmärksammar att Finlands överbefälhavare kallar in 25’000 man till repetitionsövning för att bemöta Rysslands angrepp mot landet. Ja, man talar faktiskt om ett pågående krig, ett s.k. mikrohybridkrig. Och att det är just Ryssland som är skyldig.

Ett litet klipp i texten:

Listade aggressioner som hybridkriget kan innefatta är bland annat:

diplomatiska påtryckningar
– försvårande av utrikeshandel
– försvårande av handel & ekonomin i stort
– kränkningar av territoriet
icke-väpnad indirekt informationskrigsföring
hot om användning av massförstörelsevapen
organisering av olaglig invandring
iståndsättande av extraordinära militärövningar
– väpnade militära specialoperationer
– terrorism

Jag har fetstilat punkter som absolut pågår just nu från Putinregimen.

Rysk statlig inblandning i terrorism har inte ännu bevisats. Vad gäller olaglig invandring, så har Putins egna FSB börjat skjutsa flyktingar tvärs över Ryssland för att skicka in i Finland och även Norge. Obekräftade uppgifter talar om att FSB ska ha logistik för att på kort tid kunna transportera en miljon flyktingar till finska gränsen.

Med risk för att för evig tid stämplas som Putinist och en dag bli ställd mot väggen och avrättad, men vissa formuleringar i Cornycopias text frestar mig att göra en jämförelse med hur USA och vissa av de dominerande medlemsländerna i EU agerar. Men det är ju bara whataboutism och konspirationsteorier och att jag är en sån som tror att det är ödlemonster från Area 52 som styr USA. Suck och ack.

Jag vet att Cornycopia och alla andra NATO-ister inte alls vill kännas vid resonemang om att USA gett direktiv om EU:s sanktioner mot Ryssland som straff för att man accepterade att Krim anslöt sig fredligt till den ryska federationen. Jag vet att de inte vill ta fasta på att USA, Storbritannien och Frankrike agerar militärt inom Syrien helt emot den syriska regeringens uttryckliga ståndpunkt. Ryssland har inte bombat något europeiskt land, men det är flera europeiska länder, jämte USA, som angripit syriska mål, inklusive civila. Vita huset och utrikesdepartementet har avslöjats vid flera tillfällen framföra halvsanningar och lögner om Syrien, men skulle NATO-isterna betrakta detta som ”icke-väpnat indirekt informationskrigföring”? Naturligtvis inte, det är bara Ryssland som har ett hus fyllt med troll och skickar ut checkar till mig och ett handfull andra bloggare som fortfarande har det kritiska sinnet påslaget.

Punkten ”organisering av olaglig invandring” fick mig att brista ut i skratt. Ja, det är Rysslands fel att vi under flera års tid fyller Sverige, Tyskland och några andra välfärdsorienterade länder med migranter från Afghanistan, Pakistan, Mellersta Östern, Nord-, central och Östafrika. Att de europeiska ledarna bl.a. varit hos Bilderberg och beordrats att inte säkra EU:s yttre gräns eller på något sätt försvåra för hypermigrationen, att USA och Storbritannien aktivt spridit ut att flyktingar hälsas välkomna till Tyskland, det är inte alls att stödja den olagliga invandringen, i NATO-isternas värld. Ja, oräknat alla apropåer som framförts om att det är EU:s plikt att ta emot miljontals migranter och bekosta deras uppehälle (med lånade pengar, eller helst en EU-skatt).

Det är så genant att läsa NATO-isternas ständiga och ensidiga anklagelser mot Ryssland och Rysslands regering. Förvisso, det finns säkert anledning att framföra kritik även mot Ryssland, för det finns ingen stat som är perfekt (förutom den stat som upphört att existera och ersatts av det fria folkets individuella välde). Men att med paranoida undertoner utmåla Ryssland som ett hot mot västvärldens frihet och existens, det är bara löjeväckande. Och detta fastän dessa debattörer annars ibland kan uppvisa stunder av klarhet inom andra ämnen.

Medan NATO-isterna inte kommer med konkreta bevis för förhållandena verkligen är sådana som de beskriver som (och att jag hittar bevis för motsatsen), har jag svårt att bli övertygad om att deras påståenden om det ryska hotet är verkligt på det sätt som de formulerar saken som. NATO-isterna säger samma sak som Vita huset, och Vita Huset har gång på gång dragit skam över sig självt. Varför håller de sig fast vid idén om att Ryssland tänker erövra Europa (eller delar av Europa) militärt? Och varför kallar de alla svar Ryssland ger för propaganda?

Vad jag önskar är att debattörerna kunde förmå sig till att se på problemen utifrån flera perspektiv. Att exkludera USA:s och även EU:s skuld i den uppkomna situationen med det kritiska läge som världen hamnat i, är intellektuellt ohederligt. Vi skall inte låta oss luras in i NATO:s nät, därför att det är en kriminell organisation som aldrig använts till försvar men desto oftare till angrepp. Det är en krigsorganisation. Det är en organisation som står närmare det krigsmateriella komplexet än medlemsnationernas medborgare. Sverige är inte bevänt av att kämpa för Big Business, Big Banking och Big Government i USA och EU.

En annan formulering som visar på hur pass låg nivå NATO-isternas argumentation ligger är formuleringen här ovan med ”Rysk statlig inblandning i terrorism har inte ännu bevisats”. Det här är inte en akademisk tvekan om huruvida Ryssland är skyldiga eller inte; skribenten säger att den ryska staten är inblandad i terrorism, men att man inte lyckats bevisa detta. Ännu. Nä, och vi har inte heller bevisat att den franska säkerhetstjänsten var involverade i terrormorden i Paris den 13 november 2015, även om dådet i huvudsak tjänade den franska statens intressen då landets regering ställdes inför ett folkligt motstånd mot att involvera sig i Syrienkonflikten. Eller snarare, de flesta indicier tyder faktiskt på att Frankrikes regering var i högsta grad medvetna om att någon grupp hade för avsikt att skapa Frankrikes eget ”nine eleven”. Vem som var terroristernas uppdragsgivare? Förmodligen de som tjänade på att La treizième Novembre ägde rum. Syrien hade inget intresse av att bli anfallet av Frankrike som straff för att IS mördade folk i Paris. Inte heller Ryssland. Vem tjänade på det?

Saudiarabien. Turkiet. USA. Israel. Och alla länder som vill få bort al-Assad; alla länder som söker en ursäkt att få gå in över den syriska gränsen och försvåra för Syrien och Ryssland att bekämpa Islamska Staten.

Och häri Norden står Finlands ÖB och kommenderar sitt lands soldater att dra på sig uniformen och hänga geväret över axeln. Finland är i krig. Man befinner sig i ett mikrohybridkrig, och Ryssland är aggressorn… Detta inkluderar det faktum att ryska staten eller ryska företag äger mark i Finland (men varför i h-e sålde ni marken till dem om ni inte vill ha ryssar där???). Och Sverige är nästa offer (så varför i h-e lät ni ryssarna lägga sin gaspipeline utanför Gotland om ni förväntar er att Ryssland behöver ens den ringaste ursäkt att invadera vårt land???).

Det är alldeles för många militärer och politiker  som gjort det lätt för sig att med skrämsel tvinga till sig skattebetalarnas pengar och röster. Förnuft och taktkänsla kallas för manipulation och undfallenhet. Det kommer att leda till att om inte den ryska björnen kommer som man hotat med, då får man kasta sten på honom så att han vaknar. Bara för att krigshökarnas profetia skall kunna besannas.

Jävla idioter.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Krig & fred. Bokmärk permalänken.

48 kommentarer till Nu tycks alla idioter önska att tredje världskriget bryter ut..

 1. Herr Flick skriver:

  Putin går inte i oligarkernas ledband. Därför måste han kuvas. på det ena eller det andra sättet.
  Bra artikel f.ö.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, men frågan är vad som backar upp Putin i hans eget land? Vi blev ju varse när han hade sin influensa ifjol att det fanns ett galleri av personer som kunde få honom avsatt, om än att mycket av detta byggde på ganska stora spekulationer (om än att det inte finns någon rök utan eld).

 2. baravarat skriver:

  Mycket väl skrivet Peter som vanligt!

 3. Den Anonyme skriver:

  Tiotal militärer dödade i centrala Ankara när deras buss sprängs.
  Är det Kurder eller IS som kommer få smaka på turkarnas hämnd? Jag gissar på kurderna.

 4. Risto Matinen skriver:

  Mycket bra skrivet, som vanligt! Ord och inga visor.

  Ströläste den där Cornycopia för några år sedan, men slutade enär jag tyckte han ofta låg snett till…

 5. Nu hade jag helst föredragit ett svenskt Sverige. Men om vi nu är dömda till ockupation, så föredrar jag det minst dåliga, alltså ryssarna. Hellre det än muslimer, judar och NATO.

  Pros med Ryssland:
  Vi slipper Monsanto, bögpropaganda och dom judiska finans-oligarkerna.

  Cons: Dom kommer säkert flytta in massor av ryssar på sitt erövrade område. Även om dom lämnar efter några decennier, som dom gjorde i baltikum, så kommer vi sitta kvar med svarte-petter. En ointegrerad minoritet som inte vill lära sig svenska.

  Ockupation av NATO, judar och muslimer respektive kan jag inte komma på några pros alla. Bara en enda stor con som kommer sluta med vår utrotning.

 6. Sofia skriver:

  Vad är det för fel på de götar och svear som fattar nada???

  • Peter Harold skriver:

   Jag tror att många fattar, men vi är exkluderade från att höras. Du ser, bara ett gäng svenskar som är 50+ och kräver att regeringen avgår för att den missköter vård, skola och omsorg kallas för nazister av etablissemanget.

   Ibland önskar jag att vi kunde samla götarna och svearna och ställa oss i dubbel ring runt riksdag och regering. Precis som i mitt scenario om den partilösa revolutionen.

 7. Läsare skriver:

  Tullberg: Asylkaoset 2015 kostar Sverige 600 miljarder skattekronorPublicerad 18 februari 2016 kl 00.43

  KOLUMN. De framtida kostnaderna för asylinvandringen bara under år 2015 kommer att uppgå till svindlande 600 miljarder skattekronor – lågt räknat. Det skriver ekonomen och forskaren Jan Tullberg. Siffran motsvarar Sveriges nuvarande årliga försvarsbudget gånger 14.

  http://www.friatider.se/tullberg-asylkaoset-2015-kostar-sverige-600-miljarder-skattekronor

  • Peter Harold skriver:

   Vi spenderar 600 miljo… miljarder kronor på människor som inte delar vår kultur, vår syn på demokrati, vårt timida temperament, vår syn på lag och ordning, vår sekulära samhällsordning, våra matvanor, vår kvinnosyn… och bekymrar oss för att Vladimir Putin skall ge sina soldater marschorder mot Sverige.

   Ah, vänta. Vår finansminister sa vid budgetläggningen att pengar är gratis. Allt löser sig.

 8. baravarat skriver:

  Jo tyvärr ser vi nog starten på ett tredje världskrig, Jag hoppas att Kinesrerna snabbt tar sig till Syrien och hjälper Assad och Ryssland att få slut på kriget..

  En fråga om Turkar och Saudier anfaller med marktrupper och skjuter regeringssoldater eller kurder som får vara i landet kan Ryssland tänkas bomba de svinen? Då Ryssland får vara där….. är det ett anfall på Turkiet som är medlemmar i nato eller är det ett anfall på fiender som går in i ett land utan regeringens tillstånd en agressor?

  • Peter Harold skriver:

   Jag skall försöka läsa in mig på de exakta förhållandena. Det jobbiga är ju att informationen är så motsägelsefull. Eller rättare sagt, den är motsägelsefull. Jag tror att för Turkiets del agerar landet mest i presidentens egenintresse. Han vill ha sönder Syrien, med hjälp av IS. Samtidigt vill IS återupprätta kalifatet, vilket skulle inkludera Turkiet.

 9. soo65 skriver:

  Bra skrivet och roligt att se att det finns fler människor som kan tänka fritt kritiskt och inte enbart köper västpropaganda som vi matas med i massmedia ständigt. Cornucopia har ett löjets skimmer över sig och man vill skratta, men skrattet fastnar i halsen när man vet att 80-90 procent av sveriges befolkning har en liknande uppfattning som Cornucopia.
  Det som äcklar mig mest är just att den stora massan i väst tror att USA är en god kraft. Man ska ha klart för sig att amerika är det största terrroristhotet när dom börjar få ont om dollar att sprida omkring sig och deras ”petrodollar” håller långsamt på att dö, samtidigt som dom börjar få ont om länder att plundra. Återstoden är att fälla regeringen i Syrien (Assad) så vägen öppnar sig för ett krig mot Iran och rädda petrodollarn, men det är just det man håller på och förlorar. Kanske ger man sig hårdare på Kina och Ryssland och får till ett riktigt storkrig?

  • Läsare skriver:

   Du kan börja med att söka på PNAC. Finns på svenska.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, det jobbiga är att många av dessa skribenter är i övrigt väldigt bildade, men det tycks som att de är låsta i samma läge som rådde 1980. Och visst var det lättare att ha sympatier för USA på den tiden då det andra alternativet var Sovjetunionen med dess kommunistiska enpartistat (i vart fall i praktiken enpartistat). Som libertarian är jag emot alla former av kollektivism, så jag säger inte att dagens Ryssland är ett drömsamhälle. Men med kunskap om att dagens USA styrs av ideologer med tankegods och ideal just från det gamla Sovjetunionen, så måste jag vara öppen med min kritik av hur USA styrs, och av vilka som styr det landet.

 10. Janne D. skriver:

  Först Peter, gick inte att kommentera i rätt tråd, Himalaysalt, spar det, på Crearome kan du få tag på rent atlantsalt på lösvikt, nu till denna tråd FLYKTING är väl när man lessnar på att få en granat genom fönstret varje frukost och merparten av ens familj blivit köttfärs, DÅ kvalar man in som flykting, när man sen förhoppningsvis kan få fristad så skiter man vanligtvis i att få PUT och retroaktivt barnbidrag på 253.000.kr från dag ett, detta har inget med flyktingar att göra utan är enbart ett drag i ”the grand chessboard” där kompletta dårar leker sin kokainlek och vi fåntrattar låter dom hållas.

  Tänk nu var i vår närhet existerar ett krigstillstånd ? UKRAINA hur många ”asylsökande” därifrån har fått uppehållstillstånd i den GODA delen av Europa ? jo fram till nyligen så var det c:a 5% mest i östra europa och sen dess så är det noll, hur många officiella krig är det i pakistan.nordafrika, afganistan, irak mm

  Kolla in systemets egen regelbok Rättegångsbalken 24:7 vad har vi för ursäkt ?

  Det är ingen vits med revolution, för de flesta IDAG skulle dö hellre än släppa sin bäddning i systemet , så det kan vi väl unna dom, men vad hindrar oss att göra det som känns rätt, det är inte lätt och ofta faller det på för få deltagare som lätt kan neutraliseras med rykten, påståenden och ren och skär lögn som i fallet WACO, där dåren Hillarious Climton var den som gav ordern att massakrera män kvinnor och barn som inget annat ville än att ta fullständigt ansvar för sina och sina barns liv ( detta är bevisat utom allt rimligt tvivel ) och den dåren kackar svenska sk. reportrar som om det vore Guds gåva till det amerikanska folket.

  Återigen, finns det nån i läsekretsen som är sugen på att göra nåt riktigt kul som att i några bra småbåtar glida runt norska kusten, gerillaodla, fiska , sola, kramas och göra en norsk Gamme som vinterläger, Lomsdal-Visten verkar toppen 1000kvkm nationalpark UTAN kalhyggen, vägar, kraftledningar, idioter, shoppingmalls och prideparader, däremot så finns världens största population havsörnar och ett toppenfiske.

  Läs gärna artikeln TAZ på shanty boat living, Temporary Autonomus Zone, kan det bli bättre idag i väntan på att fler ska komma ur koman.

  Återigen vad är skillnaden på att reagera och agera, BIG differance

  Don’t worry be happy Mr Apocalypse and his walking stick is in charge Hehe.

 11. Läsare skriver:

  En del fattar bara inte.
  _______

  Ny vårdbuss ska hjälpa EU-migranter

  Organisationen Läkare i Världen är på väg att starta en verksamhet med en sjukvårdsbuss som ska åka runt bland olika orter i Skåne och ge vård åt EU-migranter och papperslösa.

  https://www.flashback.org/t2577564p618

 12. Janne D. skriver:

  Peter, gör dig en tjänst å ta dig tid att läsa TAZ artikeln, den är kort men ack så bra.
  Baravarat, håller med att kanoter och långsmala sjöar är en Lisa för själen, ( Pärlälven ) härikring dock finns mest kalhyggen kvar å då tappar man en del livsgnista per automatik, förresten så går det att ha måååånga TAZ gäng på helt olika platser och ändå ha glädje och utbyte av varann, för det är inget vidare att ha en sjösjuk matros på den lilla båten hehe testade en gång när sportflyg va min grej, en passagerare roade sig med att ideligen spy i en påse medans jag fösökte landa med stil, älskar doften av färka spyor, ibland kan man jämföra känslan med att idag lyssna på radio några minuter åt gången, sen kommer spykänslorna.
  Som Peter skriver så FINNS kloka människor även här men har effektivt blockerats av ”the loosers” en ide, finns här nåt snille på webbsidor, kanske vi kan göra en variant på George Carlin och göra parodi på sk. ”nyheter” ta ett inslag och låta de som vill formulera om propagandan i en mer fakta och sanningsbaserad dito, alltså totalt PK respektlöst

  to live the American/Swedish dream, you need to be asleep.

  ps. för den tekniskt båtintresserade googla : microcruiser Paradox an Matt Leyden kolla först ” paradox scetches by Don Elliot ” sanslöst genomtänkt farkost ds.

  • Peter Harold skriver:

   Absolut, han har en kollektivistisk agenda. Och även om man inte kan binda Putin till att personligen bära ansvaret för varje enskilt mord/dödsfall så är det helt klart att Ryssland har ett styre med korrupta institutioner som möjliggör förföljeser och attacker (mord) på icke önskvärda personer. Jag tror att en del av detta är följden av att ett så stort land som Ryssland är så centraliserat; ledaren blir mer benägen att använda våld för att hålla ihop sitt imperium (vilket kanske gäller alla större länder av federativ karaktär).

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s