En hjälpande hand i profetens namn? Eller embryot till ett islamiskt maktövertagande av Sverige?

Ej korrekturläst p.g.a. tidsbrist. Börjar bli en vana…

Bästa läsare!

Jag satt och lyssnade på ett par av de intervjuer som Scott Horton på Antiwar.com lagt ut, där några gäster berättar att det är sällan som tjänstemännen på det amerikanska utrikesdepartementet presterar något kritiskt tänkande för att belysa konsekvenserna av de initiativ som politikerna vill föreslå.

Det var i samband med att det ”befriade” Irak förvandlades till en kaotisk nation som slets i bitar, som många började fråga sig vad som gick fel. USA och Storbritannien, samt några allierade länder, hade ju störtat den blodtörstige diktatorn Saddam Hussein och upplöst hans armé, samt avskedat alla poliser. Irak borde ju ha förvandlats till den fredligaste platsen i Mellersta östern, näst efter ”den enda demokratin i regionen”, Israel…

MED DE BÄSTA AV GODA INTENTIONER

Det visade sig att USA med sina allierade hade invaderat Irak utan en plan på hur landet skulle fungera efter regimskiftet. Visserligen uppnådde man det som de neo-konservativa och Israel-sympatiserande önskade, nämligen att Irak nu skulle vara oförmöget att hålla i den politiska taktpinnen i regionen, men tjänstemännen vid utrikesdepartementet förklarade att det inte fanns någon förberedd agenda för att omvandla Irak till en demokrati. Utrikesminister Colin Powell insåg att han lurats att tala för en invasion på falska grunder, och hans ersättare Condoleezza Rice had einte heller någon plan på hur Irak skulle uppnå demokrati och välstånd efter kriget. Tio år efter invasionen sade Condoleezza Rice att kanske eller kanske inte kommer Irak att vara moget att bli en demokrati.

Den bristande förmågan att se bortom avlägsnandet av en antagonistisk regim och vad som kommer efter denna, tycktes inte inte ha utvecklats under den tid då Hillary Clinton var utrikesminister under Barack Hussein Obamas första presidentperiod. Att den islamiska våren inte var så spontan som svenska Dagens Eko beskrev det som vet vi med all säkerhet, och de hemliga agenterna lyckades framkalla uppror i Tunisien och Egypten, i det att två av den amerikanska regeringen närstående härskare tvingades avgå och fly, och förhoppningsvis ersättas med svagare regeringar. Libyen var lite svårare, men Hillary Clinton lyckades övertyga sin chef att utverka en flygförbudszon i det landet så att inte Khadaffi skulle kunna slå ner upproret (som utfördes av grupper som fru Clinton visste saknade en demokratisk agenda).

VÄST CHOCKADE ÖVER MUSLIMERNAS VAL

I vilket fall som helst så var den offentliga versionen att USA stödjer demokrati och mänskliga rättigheter, och den kortsynta politiken såg att detta bara kunde förverkligas genom att den sittande regimen i aktuellt land avgick eller störtades. I väst – och i synnerhet i svenska medier – applåderades detta ställningstagande. Man trodde att människorna i norra Afrika äntligen skulle få sina röster hörda, och få den demokrati av västerländsk typ som de säkert alla längtade efter.

Till mångas förvåning, och även till stor förvåning för tjänstemännen vid utrikesdepartementet i Washington, kom egyptierna inte att rösta fram de partier som (gillades av svensk radio och) hade en politik som influerats av västerländsk socialdemokrati. Istället kom Islamska Broderskapet att vinna en dominerande position i den egyptiska politiken. Och USA:s regeringe fick nu – denna gång mindre dolt – se till att militären grep makten. Med ett illa dolt sarkastiskt skratt tog jag del av den svenska pressens hyllningar till den egyptiska militärjuntan, även om jag själv kände att det nog kanske för stunden var det bästa som kunde ske, i synnerhet som demonstrationerna för demokrati på Taqir-torget mest handlade om att få en chans att våldta någon vilsekommen kvinna.

POLITIKERNA OCH DERAS TJÄNSTEMÄN SER INTE
LÄNGRE ÄN VAD MANDATPERIODEN RÄCKER

Hur kom det sig att västländernas regeringar (och medier) så katastrofalt missbedömde konsekvenserna av vad som skulle följa i spåren av regimskiftena i Tunisien, Egypten och Libyen, samt senare i Syrien och andra länder som drabbats av den neokon-regisserade arabiska vårstormen?

Ja, orsaken var att man faktiskt inte tänkte längre än näsan räcker. Man hade inga analyser om möjliga konsekvenser. De neo-konservativa ville naturligtvis ingenting annat än att förstöra dessa länder (och man lyckades) på uppdrag av Israel och den sionistiska eliten. Och man lyckades dupera alla inblandade att acceptera revolutionerna som ett nödvändigt steg till demokrati och välstånd i dessa länder.Vilken UD-tjänsteman vågar utmana ansvarig minister som säger att detta är vägen att gå? Vilken journalist skulle våga ifrågasätta det förtryckta folkets rätt att resa sig mot förtryckarna i dessa arabstater? Ingen.

ISLAMISTERNA VÄRVAR MED VÄLFÄRD
(SOM NÅGON ANNAN BETALAT FÖR)

I själva verket var det just de islamistiska organisationerna som utgjort opposition mot de ledare som kallas (förmodligen med rätta) för förtryckare. Visserligen erkände sig ledarna som troende, men i stort fanns det en sekulär anda i dessa länder, och i fallet med Libyen var det landet mer socialistiskt än någonting annat. Förutom att berika sig själva kom ledarna i länderna före den arabiska våren att ägna den islamistiska oppositionen sträng uppmärksamhet, och de värsta islamisterna hölls inlåsta. När den arabiska våren bröt ut krävde västvärldens regeringar att de politiska fångarna skulle friges, utan någon större eftertanke kring varför dessa varit fängslade. Och så skedde också. Och de muslimska organisationerna fick med ens skrupulösa krigare i sin tjänst, som inte drog sig för att attackera vanliga oskyldiga medborgare.

Mycket av detta diskuterades aldrig när arabiska våren bröt ut. Vi i Sverige fruktade att det värsta som skulle hända var att araberna skulle av misstag rösta bort sina falafel och couscous och bara vräka i sig McDonalds (i Sverige tror vi att demokrati betyder ”McDonalds”, vilket blottar en tragisk syn som vi svenskar har på andra länder som lever i diktatur). Ingen – eller åtminstone inga svenska journalister – förstod att islamisterna under lång tid byggt upp ett förtroendekapital hos fattiga människor i dessa länder. Muslimska Brödraskapet och de andra islamistiska organisationerna hade under lång tid stått för välfärdsservice, företrädesvis finansierade av saudiska donatorer (läs det saudiska kungahuset), mot villkoret att barnen skall gå i koranskolor och att mödrarna skall föra sig som det anstår en kvinna enligt koranen.

MEN VI KAN VÄL LITA PÅ VÅRA SVENSKA POLITIKER…?

Som jag redan antytt här ovan så avviker inte svenska politiska tjänstemän och journalister särskilt mycket från sina amerikanska kollegor. Oförmågan att se konsekvenser av kortsiktiga och impulsiva åtgärder saknas, vara sig det gäller skattehöjningar eller fastställande av standard och villkor för s.k. ensamkommande flyktingbarn”, liksom migrationspolitik i allmänhet. Minns hur SVT provokativt kastade ut frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?” och fick svar från Twitter och vänsterintelligentian att en sådan fråga får man inte ens ställa. Uppenbarligen har inte våra ansvariga politiker heller ens på skoj vågat ställa sig frågan om hur mycket invandring klarar Sverige, utan lätt sig tas med överraskning, och plötsligt en kylig decembermorgon ifjol konstatera kallt att.. vi klarar inte det här.

2015 var ett politiskt viktigt år för mig. Jag insåg en gång för alla att politik och det som kallas för demokrati är fel väg att gå. Politiken gör mer skada än nytta, och jag tror att fler människor kommer att komma till samma slutsats under 2016. I all ödmjukhet skall jag erkänna att andra har kommit till samma slutsats som undertecknad långt tidigare. Men 2015 var året då jag fattade beslut om vilken inriktning jag vill ha i mitt drömsamhälle. Jag vill ha ett politikerlöst samhälle som baseras på få men fundamentala principer kring frihet.

VEM ÄR VÄN OCH VEM ÄR FIENDE?

Tyvärr är krafterna som motverkar mitt drömsamhälle starkare än någonsin. Totalitarismen växer på alla håll och kanter. Med Orwellskt nyspråk beskrivs människor som kritiserar att staten låter utgifterna för invandring skena till harm för välfärd till etniska svenska skattebetalare för fascister. Vilken månad kommer libertarianer och antipolitiska anarko-kapitalister som undertecknad att pekas ut som terrorister? Att det sker under 2016 skulle inte förvåna mig.

De nordafrikanska despoterna sägs inte ha vurmat särskilt mycket för sina medborgares välstånd, och därför har de islamistiska organisationerna kunnat använda sin biståndsverksamhet för att influera och indoktrinera lokalbefolkningen. Denna insikt borde stämma till eftertanke när vi läser om organisationer som Islamic Relief Sverige som upprättar transitboende för flyktingar i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

Som redan uppmärksammats i kommentarsfältet i gårdagens bloggpost postade IRS-medarbetaren Ali Khalil på Facebook hur de fick benägen hjälp av folk att montera sängar och andra möbler i organisationens hus för nyanlända migranter.

Islamic Relief Sverige har fått en betydande roll i arbetet med det statligt finansierade flyktingmottagandet, och har tecknat samverkans- och kvalitetsavtal med bl.a. Svenska Röda korset. En av orsakerna till att Migrationsverket valt att samarbeta med Islamic Relief är att organisationen på mycket kort tid kunnat ställa personal till förfogande som talar samma språk som de många flyktingarna som anlänt under 2015. Organisationen uppger också att de har god kunskap om flyktinggruppernas bakgrund.

Det skulle vara intressant att få en ärlig bild av vad detta är för en organisation. Islamic Relief har internationellt anklagats för att ha finansierat terroristnätverk genom sin insamlingsverksamhet, men man slår ifrån sig anklagelserna. I Storbritannien har man låtit en revisionsbyrå rentvå sig, och de 900’000 kronor som samlats in via Stockholms moské till förmån för terrorgruppen al-Nusra (som strider mot den folkvalda regeringen i Syrien) säger sig Islamic Relief Sverige inte känna till, trots att man har ensamrätt på insamlingsverksamheten i moskén.

De islamska organisationerna i Sverige har onekligen politikernas öra, och oavsett partifärg rabblar man ständigt upp samma gamla mantra om allas lika värde och att varje insats är ett steg framåt för integrationen. Vilken integration? Är arabiseringen av det offentliga rummet att klassificera som ”integration”? Trots att finska – fram tills nu – är det största minoritetsspråket i Sverige ser jag så gott som aldrig skyltar med finsk text, vare sig i form av offentliga anslag eller i reklam. Däremot får jag i min brevlåda s.k. samhällsinformation på arabiska. Och jag ser reklamskyltar med arabisk text. Det är så det nya Sverige ser ut. Och inget talar för att vi kommer ha mindre av denna vara. I vissa delar av landet är svenska ett minoritetsspråk.

NÄR SVENSKA STATEN HALTAR TRÄDER ISLAM IN

Att ge organisationer som Islamic Relief politiskt och ekonomiskt stöd i Sverige kan vara lika hälsosamt som att hjälpa en skadad björn ur sin gripfälla.

Jag kan faktiskt se likheterna mellan hur t.ex. det islamistiska brödraskapet agerat i Nordafrika för att vinna folket till sin sida, och här är det alltså frågan om en muslimsk organisation som blir den svenska statens ansikte när migranterna anländer. Detta påstående är inte en överdrift eftersom Islamic Relief står jämte organisationerna Welcome Refugees och Svenska Röda korset vid mottagningspunkterna dit migranterna anländer (t.ex. Stockholms centralstation). Tillsammans är deras välkomsthälsning till sina landsmän att de skall känna sig som hemma.

Vad betyder detta i förlängningen? Vad består den politiska analysen av?

De tydligaste politiska analyserna jag kan hitta återfinns bl.a. i ett utspel av Centerpartiet för några år sedan som ville ha tiotals miljoner invandrare till Sverige för att trygga den svenska välfärden, samt den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldts tal om att svenska folket skall öppna sina hjärtan, och förbereda sig på ett kostsamt mottagande, men med det inte alltför preciserande löftet om att detta skulle vara en lönsam operation för landet på sikt. Om så är fallet är både Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt mer förutseende än sina amerikanska kollegor när de invaderade Irak och fällde Khadaffi i Libyen.

Men jag är skeptisk, och ser man till hur den flygande Reinfeldt betraktar svenska storskogar som potentiella invandrarområden, så finns det väldigt lite som talar för att hans utsaga baseras på en ärlig analys av vad som väntar oss. Sålunda är det högst sannolikt att den svenska invandringspolitiken för landet in i en riktning som politikerna och deras tjänstemän är väldigt okunniga om.

Kunde de obegåvade amerikanska politikerna förstöra Irak, Egypten, Libyen, Syrien och Ukraina (med löften om demokrati, humanitära rättigheter och välfärd) så skall nog allt svenska politiker kunna förstöra Sverige här hemma. Och många anser att förstörelseverket redan nu skridit alltför långt. Låt oss därför uppmärksamma de krafter som samverkar med våra destruktiva politiker.

Hjälp till Islamic Relief Sverige är ett bidrag till ett arabiserat land, hur humanitärt det än är att migranter skall ledas till välfärdsinstitutionerna på sitt eget språk.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

36 kommentarer till En hjälpande hand i profetens namn? Eller embryot till ett islamiskt maktövertagande av Sverige?

 1. Vauen skriver:

  En viktig artikel om hur annorlunda det är i MÖNA:
  http://kvartal.se/artiklar/utan-forstaelse

  • Björngunnar skriver:

   Annorlunda men bättre innan djävulen kom in på scenen.
   Kadaffi var en positiv kraft och en folklig och populär person som åstadkom ett resultat som var fantastiskt.
   Han måste mördas!
   Demokrati är det sämsta av alla politiska system, det har bara ett syfte, att genom söndra och härska göra det lätt för en liten klick utvalda att förstöra nationerna.

 2. anders skriver:

  En glimt av Muslimska Brödraskapet och dess möjliga historia:
  http://www.liveleak.com/view?i=1c0_1377095379

 3. Läsare skriver:

  Jag skall förklara det enkelt så att kanske tom Peter Harold kan fatta.

  Det är meningen att INGET land runt ”israel” skall fungera. Judarnas plan är att det SKALL VARA EVIGT inbördeskrig i ALLA länder runt ”israel”.

  Judarnas strategi är enkel: Härska genom att söndra.

  Juden gör exakt samma sak i Sverige idag år 2016. Fan ta svenskar som försvarar sig, men gulledutt på alla blattar som försvarar sig. Läs kommentarerna. Detta är Iraq, Libanon, Syrien, Lybien, Egypten och Afghanistan – i Sverige.
  __________

  Asylsökande startar medborgargarde – polisen applåderar

  https://www.flashback.org/t2704759

  • Läsare skriver:

   Det hade förekommit svenskfientlig propaganda i StasiTV, SVT innan, men när zigenaren från Rumänien blev ”programledare” för Mosaik i mitten på 90-talet, då började HATPROPAGANDAN mot allting Sverige och svenskt.

   http://www.janmilld.se/alex/mosaik.html

   Född Alexandra Pascalidou 17 juli 1970 (45 år) Bukarest, Rumänien

   https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Pascalidou

   Programledare var bland andra Alexandra Pascalidou – som fick sitt genombrott i samband med programledarskapet – 

   TV-producent var Inger Etzler.

   https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mosaik_(TV-program)

   Vem är denna Inger Etzler?

   HATPROPAGANDAN mot svenskarna började för ganska exakt 20 år sedan och det startade när Paska-Spotta-På-Alla svenskar zigenaren blev ”programledare” för Mosaik på SVT.

   Jag såg Mosaik med Jan Milld när det sändes. Detta var innan internet och jag hade inte hört talas om hedersmannen Jan Milld innan.

   Borde finnas på JewTube. Sofia?

   • Vauen skriver:

    Sökte lite på Etzler och fann denna artikel. Hon har inte lämnat så stort intryck på internet trots att det är uppenbart att hon har en central roll inom SVT i dessa frågor om ”mångfald”, en grå eminens kan man nog gissa:

    http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/svt-och-mangfald/

    ”- Syftet med Mångfaldsprojektet var att den skulle få igång verksamheten. Vår tanke nu är att det är ute på enheterna man kan göra skillnad. De som jobbar med programmen och rekryterar.”

    Man lägger ner Mosaik i samband med detta. Etzler har deltagit i utvecklandet av den nya policyn. Man går från att ha Ett program till att ha en global policy där ingen kan anställas som ej är med på ”mångfald”.

    http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article10309128.ab

    ”Kan man ifrågasätta behovet av övningar? I slutändan handlar det väl om att man bestämmer sig för att fokusera på kompetens och blunda för etnicitet, kön, religion med mera? Är det inte enklare att bara göra det istället för att göra övningar?

    – Egentligen är det så, svarar Helène Axelsson-Sahlin. SVT är fantastiskt på så sätt att man får lov att vara den man är. Det är okej att komma i trasiga jeans ena dagen och uppklädd till tänderna en annan dag. Vi har till exempel många homosexuella och deras läggning är oväsentlig; det handlar om människan bakom: individen och kompetensen. Vi har alltså stor mångfald inom företaget.”

    Om det är oväsentligt hur kan det då vara så känt? Vad vet HAS om alla andras sexuella läggning? Hur många kristna fundamentalister jobbar där? Finns det några SD anslutna? Ge mig mångfald, bitch!

    ”- Om de har tillräcklig kompetens, ja. Många av våra rekryteringspolicyn säger att man ska titta lite extra på sökande med annorlunda namn eller bakgrund. Men naturligtvis måste man hela tiden ha kompetensen i botten.”

    hoppla! ”titta lite extra” minsann…låter som diskriminering!!!

    ”Kontakt med journalistutbildningar nämndes redan 2003. Så här
    kommenterade Teresa Moderatho då, i Paraplyprojektets intervju:

    – Det är så svårt att hitta journalister med mångkulturell bakgrund, brukar man få höra. Men varför har inte invandrare sökt till JMK (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, red anm)? Jo, därför att vissa frågor på inträdesprovet förutsatte att man har svensk bakgrund tre generationer bakåt och exempelvis vet vem Elsa Beskow är. JMK kom på det själva och berättade det på ett språkseminarium. Vissa vaknar sent.”

    Allmänbildning är alltså ett hinder för en journalist. Bättre att man är mörk i hyn i stället!

    Märk väl att de alla är kvinnor. Är dom inkvoterade? finns det matriarkala strukturer?

    • Läsare skriver:

     Anställningsintervjuv på Stasi-TV.

     Obestämbart kön till vit ”manlig” sökande: -Tar du den i röven och hatar svenska folket?

     Samma oklart kön till högpigmenterad sökande: -Hatar du Sverige och svenskarna?

     _______________

     Just nu engagerar flyktinginvandringen flest svenskar. 

     Det kommer att avspegla sig i en stor DN-serie den närmaste månaden som är fokuserad på vad ledande internationella forskare har att säga. Fakta och erfarenhet, inte tyckande, kommer att stå i centrum

     http://www.dn.se/ledare/signerat/pe

     https://www.flashback.org/t2705203

     Och de stolta Bonnier-judarna ljuger som alltid. Och sedan kommer deras Nyttiga Idioter på Stasi-TV och Stasi-radio att upprepa Bonnier-judarnas lögner tills polletten ramlar ner hos några vanliga svenskar och de stänger av SR och SVT.

     • Anna skriver:

      Nä. De sitter bara och frågar om din arbetslivserfarenhet. Ju bättre utbildning du har och desto större erfarenhet du har av yrket undersköterska du har- desto mer inriktar de sig på att söka efter fel. Kanske profilen av din näsa? Nää- för hade jag haft kontakterna hade jag ju inte suttit där och sökt jobb. Då hade jag ju varit chefen, intervjuaren.

      Detsamma gäller väl alla yrken i samband med nyrekrytering.

      Tyvärr (?) är det rätt många här som inte befunnit sig i en sådan situation på rätt länge och har inte en susning om vad jag tjatar om.

    • Antar att hon är judinna. Etzler låter inte mer svenskt än vad Pascalidou gör.

 4. läsar skriver:

  Mitt TV-tittande på SVT och senare TV-shopping reklamkanalen TV4 har gått i perioder. Har bott utomlands i upp till ett halvår i stöten många gånger.

  Det mest bizzara jag sett på TV var John Wayne ”prata” italienska i en kopojkfilm ( cowboy-film). Älskade kofösarfilmer då som nu. Dånet från galopperande hästar ~~~~ Ryser~~~~

  Livet är händelser.

  En händelse går på tiondelar av en sekund. En timma är 3’600 sekunder.

  Hur många händelser har DU i ditt liv?

  Låt mig berätta om en händelse i mitt liv. Jag är mindre stor, 6 eller sjuan och jag väntar på skolbussen. Minns inte exakt år, men jag minns händelsen som om det var igår.

  Lärare som jag inte känner, men jag vet vem han är och han går rakt fram emot mig. Han letar efter mig och naturligtvis undrar jag varför.

  -Vill du ha hemspråksundervisning på ditt X-språk?

  Hela jag ser ut som ett stort frågetecken. Tar några tiondelar av en sekund innan det sjunker in och jag svarar:

  ”Men jag bor ju i Sverige!”

  Läraren bara rycker på axlarna och går.

  Jag Läsaren är Tack och lov INTE svensk. Hade det på känn innan men nu fick jag det bekräftat.

  Jag Läsare är Skandinav.

  Pratar och läser flytande norska, danska och svenska.

  Jag har tittat många timmar på dansk och norsk TV. En sak som förvånat mig hela livet är hur jävla fula många är på dansk TV. De ser inte ut som mina danska släktingar. De är inte ens nära och de har alla tyskklingande namn.

  Jag fick bara inte ihop det. Sedan vaknade jag upp till juden och vet du vad alla de fula äcklen på dansk TV med de tyskklingande namnen har gemensamt?

  De är alla judar.

  Judarna på DR, Danmarks Radio år 2016.
  __________

  8 sep. 2015 – Grøn Tuborg er noget af det mest danske, og den er skabt af danske jøder.

  Familien Dessau følte sig …

  Udryddelsen af de europæiske jøder (6:8) | T

  • Läsare skriver:

   Jag var i Amerika och matriakateter frågade om jag ville gå på bio. -Det är en svensk film. -Okay, jag hänger på. Här är trailen till den ”svenska” filmen vi gick på.

   Bröderna Mozart – Trailer – Suzanne Osten

   Går in på bion, är 5-6 i hela biografen. Klarar två minuter, sedan går jag ut och röker. 3-4 går och efter fem minuter ger mitt kvinnliga sällskap upp och hon säger:

   Citat: ”Fy fan vad alla svenskarna är fula!”

   Detta är en händelse i mitt liv. Efteråt går vi på en lokal krog och det är också en händelse, men det tar vi en annan gång.

   Det intressanta här är att det är två svenska familjer som flyttat till Amerika och inte varit i Sverige på många år. De yngsta barnen pratar knappt svenska och har aldrig pratat svenska, knappt but just. De äldre barnen pratar flytande svenska.

   Och ”svenskan”, det fula äcklet Suzann Osten är — judinna.

   Fula ”danskar” på TV på 70-talet och fula ”svenskar” på 80-talet har vad gemensamt?

   Tips: Titta på näsan. Kroknäsa.

   Idag opererar de flesta judar näsan, men på 70-80-talet fanns inte näsoperationer. De fanns men få hade råd.

   • Läsare skriver:

    Titta på trailern. Hur många ”svenska” kroknäsor ser du på en minut? Jag räknar tre i alla fall.

    Bröderna Mozart – Trailer – Suzanne Osten

   • Anna skriver:

    Hehe. Röka på och näsoperationer är väl liksom den minsta gemensamma nämnaren där i amerikat.

    Har väl kanske ngt att göra med att ”folk” där är lite snyggare eftersom de inte har de här judenäsorna som ”väst” reser dit, berikar de med.

    Afrikaner, asiater, indianer- alla har en sak gemensamt och det är mindre snokar.

    Liksom icke judiska nordeuropéer.

   • Läsare skriver:

    Har bara hunnit läsa början av Sofis länk, men denna korta text sammanfattar hela saken i några få ord.

    En nærmere granskning viser, at størstedelen af Danmarks afgående regering bestod af personer med jødisk baggrund.
    ____________

    Jøde = Jude på dansk och norsk. Jöde.

   • Läsare skriver:

    Till Sofia: Här har du att göra några veckor 😊

    Tyvärr uppdaterar Balder inte längre. Balder är extra intressant ur flera aspekter. Han är dansk, kan tyska och holländska. När jag hittade Balder då var han: Det är muslimerna.

    Jag var på samma nivå då, det är klart att det är muslimerna, då vaknade jag upp till juden.

    Det tog lite tid, men sedan började polletten röra på sig och till sist ramlade den ner. Mycket insatt i Who’s Who i dansk politik.

    http://blog.balder.org/

 5. Sofia skriver:

  @ ”Läsare” !
  Att vi andra inte tjatar om en viss etnisk grupp sida upp och sida ned –
  BETYDER INTE ATT VI ÄR MINDRE VETANDE!

  • Läsare skriver:

   Jag vet att du Sofia vet. Vi har olika taktiker för att väcka folk. Min strategi är Shock and Awe:

   Shock and awe (technically known as rapid dominance) is a military doctrine based on the use of overwhelming power and spectacular displays of force to paralyze the enemy’s perception of the battlefield and destroy its will to fight.

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shock_and_awe

   Peter Harold är yttrandefrihetsfundamentalist, så är jag själv. Kan PH inte ta det, då behöver PH endast skriva att han vill att jag Läsare slutar att skriva om judar! Då slutar jag Läsare självmant att skriva kommentarer om judar.

   Det valet är helt och hållet PHs eget beslut.

   Antingen har du yttrandefrihet eller så har du det INTE.

   Jag Läsare vaknade upp till den globalt organiserade judenheten för tio år sedan. Jag slösar inte bort min värdefulla tid som jag har kvar på struntprat. Vill du ha hjärndött pladder, sätt på Talmud-Vision, TV.

   Jag gillar Broder Nathans approach på judeproblemet.

   I första meningen pekar han ut judarna, seden bultar han fast judarna i urberget med rostfria skruvar som de aldrig kan få loss. Som sagt: Shock and Awe:

   http://realjewnews.com/

   Peter Harold kan ta det, du Sofia kan ta det, om de som läser Peter Harolds blogg inte kan ta det? Det är deras problem.

   Det är inte längesen en kommentator här krävde att PH skulle banna mig. Jag Läsare är kvar och dumskallen har slutat att skriva kommentarer. Han läser antagligen på om muslimer som slavhandlade negrer för 500 år sedan.

   Jan Milld verkar också prata om judar hela tiden. Undrar varför? (Sarkasm.)
   _________

   Är det överhuvudtaget försvar av svenska intressen som står i fokus för Sverigedemokraternas verksamhet?Man har inte stuckit under stol med att vara sionister – säger sig själva vara riksdagens mest israelvänliga parti.

   Anklagelser om ”antisemitism” ligger nära för dem, mot den som kritiserar Israels politik eller vill  problematisera användningen av judisk makt.

   Björn Söder – då SD:s partisekreterare – hamnade i medialt blåsväder hösten 2014, efter att i en DN-intervju låtit förstå att han föreställer sig att det existerar etniska svenskar. 

   Willy Silberstein [Jude] från”Svenska Kommittén Mot Antisemitism” gick till angrepp i TV-rutan. I februari 2015 hade Söder – i all hast – plockats bort från posten som partisekreterare och ersatts med Richard Jomshof.

   https://janmilld.wordpress.com/2016/04/02/jag-hade-fel-sverigedemokraterna/

   • Anna skriver:

    Jag vet också att du vet att jag vet… Därför som jag gillar dig. Du gör som staten, hjärntvättar enligt samma princip…Men tvärtom statens hjärntvätt belyser du.

    Först trodde jag faktiskt att du ser spöken i alla judarna. Men ju mer jag sökt efter muslimernas intagande över europa, ser jag ju att det egentligen är judarna, när man kollar bakgrunderna till det som sker i modernare tid.

    Jag tackar dig för den upplysningen. Du har inte hjärntvättat utan snarare öppnat upp sinnena. Hehe. Jag umgicks ju med en del skinnskallar i mina ungdomsår- som försökte rapa upp de här teorierna men de fick man ju bara om man hade en trist kväll i förorten om man inte hade något bättre för sig. Umgicks med en engelsk kille som hyrde in sig hos en äldre farbror i förorten. Och som tryckte tidningar hemma. Eller flygblad.

    Fick då en liten förespegling om vad det handlade om. Så nu trillar liksom polletten ner. Var för ung och kåt för att fatta något då.

 6. Sofia skriver:

  ”Julia Caesar” arbetade några år på DN. Hon beskrev en del typiska attityder hos dem som beskrev sig själva som den SVENSKA KULTURELITEN. Intressant!

  Dagens Söndagskrönika i Snaphanen.dk

 7. Risto Matinen skriver:

  Tragiskt att du, Peter, inte fick någon verklig respons på din text. Så jag jag gör ett allvarligt försök, men inte så mångfacetterat:

  Vad som avses åstadkommas i MÖNA (och resten av världen) är kaos! Det är planen! Kanske fanns det även andra tankar bland naiva, men det är vanligen rökridåer och ursäktanden.

  Kanske fanns i bakgrunden Sickans plan: Jag har en plan!

  Inte så välgrundad. Katastrof om det genomförs i imbecillt stor skala som i detta land…

  Islamisterna i ”Islamic Relief Sverige” ska absolut hållas stenkoll på! Gissningsvis ett att de värsta islamisttillhåll som ska utplånas tidigt, liksom moskèer. Sedan har vi andra muhammedanska fiender som ska neutraliseras eller utplånas: Fotsoldaterna! Vilka är de värsta? Skäggbarnen!

  • Peter Harold skriver:

   Det besynnerliga är att våra politiker säger att vi aldrig får visa tolerans mot de intoleranta, och pekar på Jimmie Åkesson. Vilket är ironiskt nu när sjuklövern försöker göra SD:s politik till sin egen (”men ansvarsfullt och utan rasistiska baktankar”, bla bla). Samtidigt pumpar man gladeligen in massor av skattemiljoner till islamska samfund och organisationer, utan uppföljning, och släpper in islamister i de beslutsfattande statliga organen och kallar denna infiltration för integrering.

   Man kan bli förbannad för mindre.

   • Risto Matinen skriver:

    Håller med dig, Förklaringen till hur dubbelfelet kan passera hjärnbarken utan ”protest” har förmodligen att göra med

    Du fegade (?) dock ur i nästan allt annat jag skrev, annat än jag höll med.

    Krya på dig! Jag har en bekant som är MS-sjuk, som bara blir sämre och sämre. Ska umgås med honom. Visste inte hur illa däran han blivit, förrän i förrgår. En oerhört ärlig människa som jag, men han kanske inte platsade riktigt som bilförsäljare, annat än vi som lärde känna honom som köpte bra bilar via honom. Som min bil jag ägt i drygt 16 år…

    • Peter Harold skriver:

     Det låter som en bra idé. MS är inte en trevlig sjukdom. Om nu några är det.

     Just nu känner jag mig rent allmänt utmattad av att se vad vår regering pysslar med. Det känns som att man laddar för den största nationella krisen någonsin, kanske med avsikt att bryta upp nationen Sverige. Det börjar bli dags att försöka förhindra att denna utveckling fortsätter, men folk är så apatiska. Och för all del förstår jag; de som vill gå i bräschen har ingenting att vinna tyvärr.

 8. Risto Matinen skriver:

  Det blev något uppenbart fel ovan, men ids inte rätta…

  Jag tänkte så här: UZA/NATO krigar som ger upphov till kaos. Är inte det nog plan?

  Analogi: Antisvenska staten släpper in horder av kaozbabbar, varför då? Kortsiktigt främst för att åstadkomma kaos. Regeringskansliet har ca 4 tusen anställda. Finns inte en chans i världen att de inte kan ta reda på vad det är för pack de släpper in och vad de kan ställa till med, när vem som helst normalbegåvad eller högre, på en eftermiddag kan göra på det…

  Du har förmodligen rätt, och jag begärde nog lite för mycket. Själv är jag tacksam över att du orkar skriva. Jag inte apatisk, fler och fler är så förbannade liksom jag, att vi kan ta till nästan vad som helst för att sätta stopp för det som pågår…

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s