Ingen panik hos SÄPO. Inte än… (men prognosen är nog värre för medborgarna)

sb säpo löfte

Bästa läsare!

Jag har haft förmånen att språka med ett antal personer som arbetar eller har arbetat hos Säkerhetspolisen. I huvudsak har ämnet rört terroristskydd mot offentliga anläggningar, och på den punkten var det hyfsat lugnt. Ja, i alla fall innan Boråsmasten vickade omkull… 😉

Att göra bedömningar hos SÄPO är inte det lättaste. Det finns många faktorer som påverkar huruvida man skall betrakta någonting som ett stort hot eller inte ett hot alls.

Jodå, man är mer än väl medvetna om att det kommit in hundratals unga män som stridit för Islamiska Staten till Sverige. Ute på informationsmöten använder SÄPO ett språkbruk som får åhörarna att uppfatta att SÄPO:s syn på IS-krigarna att dessa är terrorister helt enkelt därför att de varit och stridit i ett terroristnätverk. Men normalt sett är det skillnad mellan en soldat och en terrorist, även i IS-kretsar. Det skall bli intressant att se vad framtida domar kommer att visa.

Motiven för gärningsmännen som lämnat Sverige för att kriga i t.ex. Syrien eller Irak har varit olika, bl.a. hyfsat bra betalt, hög status i vänkretsen samt möjligheten att utföra en insats mot etablissemanget (d.v.s. USA och Västeuropa ”som styrs av kroknästa bankirer”, typ). Oftast har det inte varit lika skoj på plats, och några IS-soldater har brutit ihop och ordnat med hemresa tillbaka till mamma. Andra har utvecklat sig till riktiga mördarmaskiner, utan någon som helst empati för sina offer.

För min del anser jag att man bör se att en kamp för IS faktiskt är en kamp mot västvärldens maktetablissemang, såsom de själva beskriver det.Det är bättre att vi försöker förstå deras motiv än att vi demoniserar dem och försöker tillskriva dem irrationella egenskaper. För det kommer bara att leda till att vi felbedömer vår fiende.

Jag skriver ofta på denna blogg kritiskt om USA:s/NATO:s interventionistiska säkerhetspolitik. Det IS-krigarna gör är att resa iväg och slå tillbaka mot NATO och andra makter som vill ta kontroll över deras muslimska värld (Sedan är det ju så ironiskt att USA, Storbritannien och ett antal andra länder stödjer just terroristnätverken ekonomiskt och militärt, vilket bara gör alltsammans ännu oredigt).

SÄPO är väl medvetna om att dessa krigare återvänder till Sverige med erfarenheter som få människor ens skulle kunna drömma som mardrömmar. Det som skulle kunna lugna SÄPO är just detta att de flesta av dessa individer varit bortresta för att tjänstgöra i en islamistisk version av Främlingslegionen. De kommer hem till bekväma lägenheter med friskt kranvatten, dusch, kyl, frys och spis samt en kram av Mona Sahlin. Och möts som hjältar bland sina vänner. Och gläds över att ha kommit hem helskinnad.

Vissa av dessa personer skulle dock kunna ha tagit med sig mer av terrornätverkets ideologi. I dessa tider där Sveriges riksdag beslutat sig för att upplåta svenskt territorium för NATO:s trupper i både freds- och krigstid har dessa ideologiskt motiverade islamister fått beskedet att Sverige är en del i västvärldens maktetablissemang. SÄPO säger sig ha kunskap om vilka dessa personer är.

Utöver gruppen av hemvändande ”IS-svenskar” – om ett så bisarrt uttryck får användas – så har Sverige även tagit emot en okänd mängd individer med koppling till Islamiska Staten, som inte har någon svensk anknytning, och som följt med i den omfattande strömmen av migranter genom Europa under 2014 och 2015. Hur många militanta islamister det rör sig om har man ingen aning om. Det finns ett informationsflöde till SÄPO i Sverige, fast det som är av intresse delegeras ut till de ordinarie polisdistrikten om det skall bedrivas någon direkt spaning.

SÄPO önskar givetvis kunna svara på den av allmänheten ofta ställda frågan: Vad gör de migrerade IS-krigarna här i Sverige? Ämnar de begå terrorbrott på svenskt territorium?

Något tydligt svar får man inte riktigt. Det finns en s.k. hotnivå som gäller bedömning av terroristhot mot Sverige, men vad den innebär berättar ju SÄPO inte om. Inte heller är den avsedd för allmänheten, utan handlar istället om beredskapslägen för berörda myndigheter. En faktor kan t.ex. vara att en viss grupp av misstänkta potentiella gärningsmän utökats med ett omfattande antal, och då höjs siffran. Om ingen av dessa gärningsmän begår något dåd på ett tag, eller visar tecken på att förbereda sig, då sjunker siffran igen. Utländsk kommunikation om svenska objekt utomlands kan också påverka riskbedömningen. Och vi medborgare får inte veta var dåden kan inträffa; det kan lika gärna vara en ambassad i utlandet liksom det kan vara en tunnelbanesprängare i Stockholm.

Ur denna otydlighet finns dock ändå risken för svenska medborgares liv och hälsa. En av de radikaliserade kan ju tänkas vilja fortsätta att kriga mot västerlandets sekulära och dekadenta livsstil på egen hand, eller tillsammans med någon annan rättrogen kumpan med rätta handlaget på slaktarkniven.

Ett potentiellt terrorscenario skulle kunna vara att SÄPO får indikationer på att det bildats en terrorcell, och att någon i denna krets kommunicerar med någon annan som skall leverera vapen eller sprängämnen. Här bedriver SÄPO spaning tillsammans med lokal polis och i samarbete med utländsk säkerhetstjänst.

Det finns dock flera problem med denna säkerhetskedja.

Det första är att det redan finns tillgängliga vapen i Sverige. Under 2015 uppmärksammades t.ex. att Tullverket lät misstänkta fordon passera om det satt fler personer i fordonet än det fanns tulltjänstemän, eller om det saknades polis för att assistera vid en visitation. Detta av arbetsmiljöskäl (vilket i o f s är begripligt, för kör bovarna med ett lass pistoler och bössor så lär de nog hota tulltjänstemännen till livet). Vapeninflödet har dock pågått under alla år.

Det andra är att SÄPO i första hand skall förebygga brott mot rikets säkerhet. Om en f.d. IS-krigare tar en pistol och skjuter med eller går ut med en machete och hugger ner folk på T-centralen så är detta ingen gärning som hotar rikets säkerhet. Och med ”riket” avses kungahuset, regeringen, riksdagen, myndigheterna och statsapparatens funktioner, etc. För SÄPO är det ett större problem om någon för in ett datavirus som släcker kommunikationen på LFV:s servrar så att flygtrafiken i landet stannar än att Ahmed och Mustafa pilkar starköl och drar ner på stan för att slakta några otrogna hundar.

I dagsläget har SÄPO några hundra ”svenska” IS-krigare som bevakas av närpolis och socialkontor (fast frågan är hur effektiv bevakningen från socialkontoret är?) samt de anhöriga. Och utöver dessa kan det vara något tusental IS-krigare som följt med migrantströmmen under senare år. Förmodligen skall de flesta av dessa skickas ut ur landet, påstår regeringen. Ha!

Vad regeringen påstår är av högsta vikt för SÄPO. Det handlar inte bara om faktiska hot från islamister, utan också om att tilltron till den svenska staten i sig kan utgöra en säkerhetsrisk. Regeringen har en tuff uppgift att lura i svenska folket att man har koll på läget.

Det är där sådana individer som undertecknad kommer in i bilden. Under januari månad publicerade jag texten ”Sverige före, under och efter inbördeskriget” som i vissa polisögon skulle kunna utläsas som en uppmaning till revolution. Lagbrottet i detta fall skulle vara uppvigling (och det hjälper inte att jag tagit hjälp av poliser för att göra min analys). Det jag avsåg att göra i texten var att spekulera i huruvida svenska medborgare skulle betrakta sin egen regering som fientlig, och avsätta denna, och utifrån detta spekulerade jag om möjligheten att införa en frihetlig konstitution ifall nu revolutionen skulle vara ett faktum av en eller annan orsak. Än så länge är jag på fri fot…

Till skillnad från mig finns det andra som mer uttryckligt på sociala medier anser att läget i landet är så allvarligt att folket borde tillgripa extraordinära åtgärder. Med andra ord, avsätta regeringen med våld.

Här kommer SÄPO in. SÄPO har en mycket god bild av vad som skrivs på sociala medier. Jag kan inte svara på det utifrån egen kunskap, men det finns tecken som tyder på att någon myndighet arbetar aktivt tillsammans med Facebook för att blockera användare som är misshagliga för staten. Det senaste bisarra är att Facebook hindrar den provokative gatukonstnären Dan Park från att använda sitt eget namn, och tvingat honom att döpa om sitt konto! Utöver detta finns det slutna Facebookgrupper som besöks av polis- och åklagarmyndighet, dels på egen hand men också med hjälp av organisationer som EXPO och Researchgruppen.

sb islam frihet

Med hundratals ”svenska IS-turister”, och tusentalet eller tusentals asylsökande IS-krigare. Samt tiotusentals eller hundratusentals  ilskna etniska svenskar mitt i livet som är förbannade på hur den sittande och den föregående regeringen skött sin politik, och medvetet kör landet i botten… Är inte detta ett bekymmer för SÄPO…?

Jo. I högsta grad. Detta med att man har access till Facebook, Twitter och andra sociala medier är ett viktigt verktyg för SÄPO för att ”känna av temperaturen”. Och lite bekymrade är man. Det talas hos vissa medarbetare om att ”om man skall kunna hantera denna rörelse så behöver vi etablera en polisstat”. Jag tror för min del att de som sade detta menade snarare att det inte går att stoppa denna opinionsrörelse, utan att man snarare hoppas på att den dör ut av sig själv medelst den svenska apatin. Jag hoppas i alla fall att det var detta man menade.

Andra poliser anser att man skall ta några individer på sociala medier och göra processen kort med dem för att skrämma så många människor som möjligt till tystnad. Det fungerar. Alternativa nyhetssajter lyfter gärna fram exempel på hur lagen om hets mot folkgrupp används på de mest absurda sätt av statens rättsvårdande institutioner (som allt mer efter politiskt tycke och smak försöker vårda medborgarnas åsiktspool). Resultatet blir att folk kommer knyta näven allt hårdare i byxfickan, men utåt kommer detta inte synas. Eller ens höras. Istället tystnar protesterna och medborgarna blir styrda av rädsla. Svenska folket mot svenska staten: 0-1.

Hur matchresultatet däremot kommer bli mellan islamska staten och svenska staten, det återstår att se.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Brott & straff. Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till Ingen panik hos SÄPO. Inte än… (men prognosen är nog värre för medborgarna)

 1. Risto Matinen skriver:

  Bra skrivet PH! Jag börjar bli tjatig…

  Den som vill veta om man förekommer i Skräpos register gör så här enligt Säpos hemsida:

  Du kan begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv från Säkerhetspolisens register. Det gör du genom att skicka ett brev där du anger namn och personnummer samt att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Detta för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig. Du skickar din egenhändigt undertecknade begäran till:

  Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm

  Får du svaret att det kan de inte lämnar ut uppgifterna, vet du att du är registrerad, men inte för vad och varför. Det fick jag veta av en trovärdig person som är registrerad och övervakad av Säpo. Jaså, tänker någon, vilka skumma typer känner Risto? Nej, han är inte skum. Han råkar finne, vara intresserad av ryska språket och gjorde flera resor till Sovjetunionen. Det kan räcka…

 2. Vauen skriver:

  ”För min del anser jag att man bör se att en kamp för IS faktiskt är en kamp mot västvärldens maktetablissemang, såsom de själva beskriver det.Det är bättre att vi försöker förstå deras motiv än att vi demoniserar dem och försöker tillskriva dem irrationella egenskaper. För det kommer bara att leda till att vi felbedömer vår fiende.”

  Mycket klokt skrivet, kanske det klokaste du skrivit som jag sett!

  Vi bör ge dem ett alternativ till den statsislam som kommer ur Saudiarabien som är helt korrumperad och oäkta. Framför alt bör vi bojkotta ISrael och Saudiarabien, frysa deras tillgångar i landet, båda är terrorstater. Tyvärr är det omöjligt att bojkotta USA på detta vis.

  ”Jo. I högsta grad. Detta med att man har access till Facebook, Twitter och andra sociala medier är ett viktigt verktyg för SÄPO för att ”känna av temperaturen”. Och lite bekymrade är man. Det talas hos vissa medarbetare om att ”om man skall kunna hantera denna rörelse så behöver vi etablera en polisstat”. Jag tror för min del att de som sade detta menade snarare att det inte går att stoppa denna opinionsrörelse, utan att man snarare hoppas på att den dör ut av sig själv medelst den svenska apatin. Jag hoppas i alla fall att det var detta man menade.”

  Utvecklingen är nu helt ostoppbar. Jag vore politiker nu och företrädde den liberala invandringspolitiken som gällt de senaste 20 åren så skulle jag nu byta sida lite försiktigt. Eller skaffat ett riktigt jobb.

  • Risto Matinen skriver:

   Mycket klokt skrivet, kanske det klokaste du skrivit som jag sett!

   Det kan jag inte hålla med om, annat än som ett tankeexperiment! Krigar ISIS i Irak och Syrien emot västvärldens maktetablissemang? Tillhör Syrien det? Sanningen är ju att ISIS till stor del är en skapelse av CIA och Mossad.

   För att försöka att bevisa att de krigar emot västvärldens maktetablissemang, borde de ge sig på Israel i första hand, som ligger närmst. Men i Israel får ISIS-medlemmar sjukvård

   • Vauen skriver:

    Du ska skilja på organisationen och de individuella soldaterna. Många av de som reser ner är helt enkelt bara puckade förortshuliganer som vill bygga ”respekt” eller göra nått macho för nöjes skull, våld är kul helt enkelt. Deras kunskap om Islam och politik är marginell vill jag påstå, mer än att dom kan skrika allahu akbar framför tv kameror. Men många är ideologiskt motiverade som vill göra en insats för vad de tror är gott. Väst bör ge dem ett alternativ till den wahabism som sprids via Saudiarabiska pengar och västerländsk underrättelsetjänst som infiltrerar samfund och skapar terrorister (läs Brandon Martinez och Kevin Barrett).

    • Risto Matinen skriver:

     Varför ska ”Väst” ge dem ett alternativ? Här finns redan många alternativ. Varför skulle de få fler, annat än utvisning eller bly? Och vilka är ”Väst”?

     Problemet är helt och håller arabernas mentalitet, parat med islam som är en vidrig totalitär vålds- och hatideologi.

     Enligt den danske psykologen Nicolai Sennels finns fyra avvikande faktorer som är viktiga för att förstå muslimers beteende. Han skriver ”muslimer”, men menar nog araber:

     1 Aggressivitet
     2 Självförtroende
     3 ”Locus of control”
     4 Identitet
     Jag har sparat förklaringen till dessa 4 punkter. De är dock ganska lång, så jag publicerar den under denna kommentar. Om PH tycker den är för lång får han radera den.

     Vidare skulle jag själv lägga till: Deras klena förstånd

     Vi har ca 1400 års erfarenhet av muhammedanernas väsen och härjningar:

     Det är tillräcklig förklaring, till deras totalt oacceptabla jihadism som är en väsentlig beståndsdel i islem. Nu har folkförrädarna släppt in packet, mot folkens vilja…

     • Risto Matinen skriver:

      Enligt den danske psykologen Nicolai Sennels finns fyra faktorer som är viktiga för att förstå muslimers beteende. Han skriver ”muslimer”, men menar nog araber:

      1 AGGRESSIVITET

      I den muslimska kulturen ses ilska som ett tecken på styrka. För muslimer är att vara aggressiv i sig själv ett argument och ett sätt att vinna respekt. Men vi bör inte låta oss imponeras när vi ser bilder på skäggiga män som hoppar upp och ned, skrikande som djur och skjutande i luften. Vi bör ta det för vad det är: det lokala dårhuset som går förbi.

      2 SJÄLVFÖRTROENDE

      I västerländsk kultur är självförtroende kopplat till förmågan att kunna ta kritik med bibehållet lugn och att bemöta den rationellt. Vi har lärt oss att betrakta människor som brusar upp så fort de blir kritiserade som osäkra och omogna. I den muslimska kulturen är det tvärtom; det är hedrande att reagera aggressivt och att ge sig in i handgemäng för att skrämma eller tvinga en kritiker att dra sig tillbaka, även om det resulterar i en fängelsedom eller till och med döden. De ser icke-aggressiva reaktioner på hot och våld av det här slaget som ett tecken på sårbarhet som kan utnyttjas. De tolkar inte en lugn reaktion som en inbjudan till dialog, diplomati, intellektuell debatt, kompromiss eller fredlig samexistens.

      3 ”LOCUS OF CONTROL”

      “Locus of control” är en term som används inom psykologin och som har att göra med hur människor upplever att deras liv styrs. I den västerländska kulturen uppfostras vi till att ha en “inre locus of control” vilket betyder att vi betraktar våra inre känslor, reaktioner, beslut och synsätt som de huvudsakliga beslutspåverkande faktorerna i våra liv. Det kan finnas yttre omständigheter som inverkar på vår situation, men i slutänden är det vår egen uppfattning av en situation och det sätt på vilket vi hanterar den som avgör vår framtid och vårt mentala tillstånd. En “inre locus of control” leder till ökat egenansvar och motiverar människor till att bli förmögna att lösa sina egna problem.

      Muslimer uppfostras till att ha en “yttre locus of control”. Deras ständiga användande av uttrycket inshallah (“med Allahs vilja”) i diskussioner om framtiden tillsammans med det faktum att det mesta i deras liv dikteras av yttre traditioner och överheter, lämnar väldigt lite utrymme för individuell frihet. Självständiga initiativ bestraffas ofta mycket hårt. Detta formar deras sätt att tänka och innebär att när något går fel, beror det alltid på någon annans tillkortakommanden eller på situationen.

      Tyvärr går många västerlänningar för långt i sitt egenansvar och börjar ta på sig ansvaret också för andras uppträdande. Många västerlänningars alltför förlåtande och flexibla attityd tillsammans med muslimers självömkan och skuldbeläggning utgör den psykologiska kofot som har brutit upp dörren till västvärlden för islamisering. Vårt överbeskyddande välfärdssystem skärmar av invandrare så att de inte lägger märke till konsekvenserna av deras eget olämpliga uppträdande och därför inte heller lär sig av sina misstag eller motiveras att bättra sig.

      4 IDENTITET

      Slutligen spelar identitet en stor roll när det gäller psykologiska skillnader mellan muslimer och västerlänningar. Västerlänningar får lära sig att vara öppna och toleranta gentemot andra kulturer, raser, religioner osv. Det gör oss mindre kritiska, nedsätter vår förmåga att skilja saker åt och gör våra samhällen mottagliga för påverkan från andra kulturella strömningar och värderingar på ett sätt som kanske inte alltid är konstruktivt.

      Muslimer å andra sidan, får inpräntat i sig att de är överlägsna och att alla andra är så usla att Allah kommer att kasta dem i helvetet när de dör. Medan de flesta västerlänningar finner nationalistiskt och etnocentriskt högmod generande, fungerar muslimernas glorifiering av den egna kulturen, deras omfattande inavel, påbudet att muslimer endast får gifta sig med muslimer och den ständigt närvarande sociala kontrollen, som skyddande mekanismer på kultur- och identitetsnivå./SLUT

      Ovanstående är kopierat från Avpixlat 2012. En artikel de raderade för ett par år sedan. Texten är en översättning från en artikel på engelska, där Sennels intervjuats.

      • Det senaste Radio Nordfront handlar bl a om Ingrid Carlqvist. Bland kommentarerna nämns även Avpixlat och trollningen mot dem som dom genomförde för 1½ år sedan. Tydligen ryktas det om att hennes parhäst Conrad även är den ökände moderatorn Max Payne. Hur som helst är Ekerötternas nyhetssida verkligen über-sionistisk. Att dom raderar Sennels förvånar mig dock lite. han brukar ju vara populär på kontrajihadistiska sidor.

       • Vauen skriver:

        Mycket bra avsnitt! Faktan om Ingrid Carlqvists medlemskap i Gatestone Institute är högintressant. Det sker i andra timmen. Jag är tyvärr inte ett dugg förvånad.

      • Anna skriver:

       Jäkligt intressant psykologisk analys. Tack! Den 6 juni gick jag och sonen på spånga torg och skulle ta bussen till släkten därifrån, och gick in på pressbyrån för att köpa en glass. På vägen dit frågade sonen sedvanligt om saker och ting som han får höra om i skolan hela tiden. Han frågade om flyktingarna och jag svarade att flyktingarna aldrig kommer att ta slut, och att egentligen borde många inte kallas flyktingar för att de inte är det, utan bara passar på för att de kan. Det stod en gubbe som jag inte noterade särskilt, som vi passerade på vägen in till pressbyrån. Nu när jag tänker efter var det säkert tjejens pappa, då tjejen på pressbyrån var klädd som påskkärring.

       När vi passerar gubben igen hojtar han åt mig och jag tar ingen vidare notis om det, men sonen stannar och blir förskräckt för att han har hört vad han hojtar (jag har svårt att uppfatta dåligt uttalad svenska men sonen är ju van från skolan), gubben gestikulerar och skriker att jag är en jävla horrrra som snackar skit, att jag snackar skit ungefär.

       Jag kläcker ur mig att ”den som sa det han var det” och att han aldrig ens borde vara här. Sen gjorde jag en ful grej, smittades väl av hans beteende- men jag gav honom fingret. Usch. De lockar fram ens inre sovande drake de där ”människorna”.

       Sonen blev riktigt ledsen då det var första gången han hört någon kalla hans mamma för hora. Han tyckte jag skulle polisanmäla. Hehe gulligt. Jag förklarade att polisen inte bryr sig om sånt, och berättade vad som hände med tjejen som kallade en kille för neger efter att negern hoppat på henne och kallat henne för just hora. Dagens generation barn kommer bära på ännu större frustration än de vi bär på i dag.

     • Vauen skriver:

      Varför ska “Väst” ge dem ett alternativ?

      Därför att det är konstruktivt, det lever miljoner muslimer i Väst vid detta laget som matas med en fundamentalistisk variant av Islam. Det sker med hjälp av pengar från oljestaten Saudiarabien som ar allierad med USA (som är en sionistisk stat styrd av Israel). Jag har postat många länkar med fakta och historia kring relationen mellan wahabism och sionism, du kan säkert finna nått med valfri sökmotor.

      Och vilka är “Väst”?

      De länder som är i Västra Europa och Nord Amerika betecknas oftast som Västmakter.

      • Risto Matinen skriver:

       Ditt svar är väldigt luddigt. Det kryllar ju av alternativ redan här i Väst. Menar du leda ockupanterna in i en mindre totalitär och aggressiv version av islem, som suffismen?

       Vad menar du att länderna ska göra? Statliga koranskolor?

       Själv föredrar jag utvisning och bly…

       • Vauen skriver:

        Jag anser att man bör samarbeta med de muslimer som ser skadan av sionismens roll i världen, och leda dem bort från Wahabism o dyligt (stryp saudi pengar osv). I o m detta så skall Väst slänga ut sionismen helt och hållet. Vi kan inte lösa problemet slutgiltigt utan att strypa Israels makt. Vilket är möjligt om vi talar sanning om deras övergrepp och historia (tex inblandning i 9/11). Målsättningen skall vara att folk ska kunna bo där de hör hemma.

        Jag tror att den contrajihadistiska hållning vanlig i alternativ media är kontraproduktiv och fostrar mer extremism hos invandrare än något annat. Det är bättre att leda denna ”fiende” i en för båda parter konstruktiv riktning än att tro att man ska kunna ”ge dom bly” i nån juvenil våt dröm (vilket inte kommer hända).

        Med en mer sanningsenlig och rakryggad hållning så tror jag Västländer kan få mer respekt från invandrare från muslimska länder. Ingen respekterar en crackhora och det är precis vad vi beter oss som just nu i relation till sionismen.

        Deras länder är söndersmulade pga vår undergivna ställning till sionismen.

        • Risto Matinen skriver:

         Iddes du se videon om islams 1400 års krig? Förstod du Sennels beskrivning?

         Det är förmodligen en pytteliten minoritet araber/negrer/muslimer som är mottagliga för det du föreslår. Judar/sionister känner/hatar de väl redan. Så vad skulle det göra?

         Dessa invällare har blivit ett gigantiskt stort problem i Europa. De ska ut igen! Finns inga godtagbara skäl att de ska stanna här.

         Å ena sidan ser du invällarna som en armé av unga män, men de kommer inte att få smaka bly. Tror du på allvar att inte många av dem kommer att gripa till vapen när de ska ut? Eller tror du att svenskarna fortsatt kommer att låta det gå invällarnas väg? Att vi inte kommer att försvara oss med våld?

         • Om dom flippar ut totalt när dom får ”fel” mat på boendet eller inte får spela tv-spel efter ett visst klockslag. Så är det inte speciellt svårt att räkna ut att det kommer att bli värre. Rent av mycket värre när dom inser att dom är på väg att slängas ut. Dom har inte för avsikt att återvända till sina hemländer mer än på semester. Detta är deras land nu, anser dom. Om vi inte hade velat ha dom här, så skulle vi aldrig ha bjudit in dom från början. Nu får vi skylla oss själva. Det är så deras tänk ser ut.

         • Vauen skriver:

          ”Iddes du se videon om islams 1400 års krig? Förstod du Sennels beskrivning?”

          Nej inte denna gång men jag har set på den förr, men finner inte personen trovärdig. Jag misstänker att hans perspektiv är kraftigt färgat av en sionistisk världsåskådning. Och det är helt ologiskt att lyssna på en sådan då vi vet att denna grupp är opålitliga. Jag kommer istället läsa Karen Armstrongs böcker en vacker dag:

          Jag kan dock säga att jag är helt övertygad om att ”muslimer” har begått mängder av organiserade elaka handlingar genom tiderna. Vi vet med säkerhet att dom bedrev omfattande slavhandel tex . Trots det vill jag påstå att det är kvalificerat och hejdlöst skitsnack att som sionister numer gör, utmåla ”muslimer” som en särskilt våldsam och ondskefull särart.

          Tvivlar på att dom kommer i närheten av dagens kristna höger i USA och EU, eller våra förfäder som lade i stort sett hela världen under sina fötter. Och behandlade de som var ”hedningar” som djur – de som inte gick att förslava blev jaktbyten som förgiftades eller sköts med bössor. Detta skedde från Tasmanien/Australien till Afrika och i Nord och Syd Amerika. Och pågår till viss utsträckning än idag i sydamerika. Hemma i Europa så slog dom ihjäl varandra om de tyckte att den andre var fel sorts kristen. Så jag rekommenderar att du väljer lite mer balanserade informationskällor än en sionist. Är det inte helt ologiskt för dig att lyssna på dessa källor (som Avpixlat Dispatch Intl et al) då du verkar i övrigt insett att sionister ljuger för att dom har en egoistisk agenda – du låter dina fiender tolka historien!?

          Sennels beskriving är så fånig så det förtjänar inte diskuteras. Läs The Vison of Islam av Sachiko Murata och William C Chittick så inser du vad jag menar. Det är en MYCKET lång diskussion som jag inte har tid med.

          ”Det är förmodligen en pytteliten minoritet araber/negrer/muslimer som är mottagliga för det du föreslår. Judar/sionister känner/hatar de väl redan. Så vad skulle det göra?”

          Där tror jag du har fel. Om man studerar statistik och ser och läser om ämnen som är grunden till ”flyktingfrågan” vi ser i EU nu, så inser man snart att vi i Väst ligger i lä vad det gäller allmänbildning om dess orsaker. Och det är såklart medias fel.

          http://www.huffingtonpost.com/2011/07/21/majority-muslims-arabs-not-responsible-911_n_906176.html

          https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_attitudes_towards_terrorism

          https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polls_about_9/11_conspiracy_theories

          Nu är en del av dessa undersökningar ganska gamla, men vi ser att man i muslimska länder och bland muslimer i Väst ganska ofta redan då hade listat ut att Israel/USA var dem som troligen var mest skyldiga till 9/11, eller iaf att muslimer inte var skyldiga. Vi ser också att muslimer generellt anser att det är moraliskt fel att angripa civila mål i våldshandlingar för att försvara Islam. Du och andra sidan föreslår allmänt att de som inte lämnar Sverige skall ”ges bly”. Muslimer är mer fredliga än du själv med andra ord. Väst bombar den muslimska världen kontinuerligt via drönare och jaktflyg, både civila och militära mål angrips sedan tidiga 2000 talen. I USA har funnits ett allmänt stöd för denna politik.

          Som jag skrev ovan så finns det god grund för att dessa folk som fått sina länder förstörda på alla möjliga sätt att känna besvikelse (som ger förakt i sin värsta form) för oss när vi låter oss utnyttjas av sionistisk maffia till deras nackdel. Om vi i stället betedde oss mer vuxet och slängde ut denna maffia så skulle dom kunna respektera oss mer. Vårt beteende är idag TOTALT ynkligt. Det är ett under att dom inte tycker sämre om oss än de gör faktiskt! Om vi gav dem detta så skulle vi säkerligen kunna vinna deras sympatier i större utsträckning. Och dessutom ha en chans att angripa orsakerna. Det förstår sionister, och det är just därför dom har infiltrerar SD och alternativ media i hela Västvärlden. Du har bara inte fattat att du är grundlurad ännu!

          • Risto Matinen skriver:

           Bill Warner är fil.dr i fysik och matematik. Han har studerat islam under 30 år. Varför skulle han välja ett sionistiskt perspektiv? Han anser att den moderne juden är besatt av ”nazi-förintelsen”, men förnekar den arabiska ”förintelsen” som startade redan på rövhålet Muhammeds tid. Han dödade, förslavade, torterade, landsförvisade, rånade och våldtog alla judar i Medina. På sin dödsbädd lät han utvisa alla judar i Arabien.

           Från hans hemsida (https://www.politicalislam.com/):

           Dr. Warner’s training in scientific theory and mathematics shaped how he analyzed Islamic doctrine. The first step was realizing that the Islamic texts had been made deliberately difficult to read and comprehend. A program, the Trilogy Project (see below), was created to strip away the confusion in the texts. It became clear that Islam is not constructed on the same civilizational principles as the rest of the world. Simple statistical methods revealed that dualism and submission were the foundational principles of Islamic doctrine.

           Statistical methods applied to the Islamic texts showed that:

           * Islam is far more of a political system than a religion.
           * There is no unmitigated good in Islam for the Kafir (non-Muslim).
           * Islam’s ethical system is dualistic and is not based on the Golden Rule.
           * Islamic doctrine cannot be reconciled with our concepts of human rights and our Constitution.
           * The great majority, 96%, of all Islamic doctrine about women subjugates them.
           * The Sunna (what Mohammed did and said) is more important than the Koran in a Muslim’s daily life.

           Vet inte vad Vauen anser vara fel i videon, men det är fakta att:

           Araberna invaderade hela Nordafrika och stora delar av södra Europa
           Korstågen var en fis i rymden, i jämförelse med muhammedaners härjningar
           Pislam >99 % spridits med våld

           På vilket sätt skulle Sennels erfarenhet och slutsatser vara så fånig? Förvisso bygger det mesta på muslimska/arabiska fängelsekunder i Danmark. Och man skulle kunna tillägga att bland invällarna finns kanske en större andel bottenskrap. Givetvis är inte alla som han beskriver, men jag påpekar det eftersom allt för många idag är generaliseringsfobiker…

           Det är snarare den nyligen uppkomna islamofilin som är ett problem, som dök upp med massinvasionen av muslimer. När jag gick i skolan, såg man snarare muhammedanerna som satanister och deras rövhål som en falsk profet.
           Muhammed som en profet för vår tid, är skrattretande och en förbannad lögn. Orkar inte se din långa video, så posta hellre en kort text om det finns någon poäng.

           Du och andra sidan föreslår allmänt att de som inte lämnar Sverige skall ”ges bly”. Muslimer är mer fredliga än du själv med andra ord.

           Märklig slutsats. Invällda muslimerna i detta land är ockupanter som planerar och hoppas ta över. Svenskarna har all moralisk rätt att kasta ut dem och döda dem som vägrar dra. Jag ser dem som en fientlig armé, som ska ut eller utplånas.

           Själv har jag knappt varit i slagsmål, annat än att jag försvarat mig när jag blivit attackerad, kanske ett tiotal gånger när jag var under 18 år. Nu känner jag att vi är attackerad och jag har blivit riktigt förbannad. Förbereder mig för att svara med dödligt våld om nödvändigt, vilket alla svenskar borde göra.

           Den undfallenhet som polis och övriga staten behandlar inkräktarna är det sämsta som kan göras. Dessa barbarer förstår huvudsakligen våld. Minns Sennel:

           I den muslimska kulturen är det tvärtom; det är hedrande att reagera aggressivt och att ge sig in i handgemäng för att skrämma eller tvinga en kritiker att dra sig tillbaka, även om det resulterar i en fängelsedom eller till och med döden. De ser icke-aggressiva reaktioner på hot och våld av det här slaget som ett tecken på sårbarhet som kan utnyttjas.

           Vauens länk om muslimers inställning till terrordåd. Orkar inte bemöta allt. Sjukt många muslimer stödjer terror mot civila mål, upp emot 25 %. Det lär finnas 1,5 miljarder muhammedaner. En fjärdedel är ca 300 miljoner muhammedaner som stödjer terror. Och det skulle vara ”fredens” religion eller snarare våldsideologi…

           Som jag skrev ovan så finns det god grund för att dessa folk som fått sina länder förstörda på alla möjliga sätt att känna besvikelse (som ger förakt i sin värsta form) för oss när vi låter oss utnyttjas av sionistisk maffia till deras nackdel. Om vi i stället betedde oss mer vuxet och slängde ut denna maffia så skulle dom kunna respektera oss mer. Vårt beteende är idag TOTALT ynkligt. Det är ett under att dom inte tycker sämre om oss än de gör faktiskt! Om vi gav dem detta så skulle vi säkerligen kunna vinna deras sympatier i större utsträckning.

           Vauen skriver ”oss”/”vi”, men jag vägrar att gå med på att jag och övriga västerlänningar i gemen, har skuld i vad olika stater där vi hör hemma gör. Förvisso har främst Storbritannien och UZA krigat, lovat och svikit arabiska stater omgångar, men det är ingenting mot vad araberna gjort från Indien i öst, till Marocko i väst.

           Hur och vart skulle den sionistisk maffian slängas ut? Förvisso skulle jag önska att de slängdes ut.

           De respektera oss? Hahaha, deras löjliga krav på respekt betyder att vi ska frukta dem och vara rädda för dem. De flesta av dem vet inte ens vad riktig respekt är, nämligen aktning. De är otacksamma parasiter.

           Jag vill inte vinna någon sympati av muslimer och när det anbelangar stater, vilket jag tror Vauen menar, så kan jag inte komma på vad det skulle göra till vår fördel och det är näst intill uteslutet att de ens skulle komma att bli det. Se hur oacceptabelt de beter sig i de länder de vällt in i: Gnäll, krav, hot, brott i stor skala. De blir inte nöjda förrän vi underkastar oss. Det kommer aldrig att ske!

           Muhammedaner är otacksamma kriminella parasiter! Ut med dem ur Sverige och övriga Europa!

          • Vauen skriver:

           “Dr. Warner’s training in scientific theory .. .”

           Ett absolut skolboksexempel på hur man aldrig ska tolka en religiös text!

           ”Vet inte vad Vauen anser vara fel i videon, men det är fakta att:

           Araberna invaderade hela Nordafrika och stora delar av södra Europa
           Korstågen var en fis i rymden, i jämförelse med muhammedaners härjningar
           Pislam >99 % spridits med våld”

           Jag skiter fullständigt i vilket som är sant. Jag är inte muslim och muslimer i dag har inte skuld till det någon annan person gjorde någon annanstans i en annan tid. Religion är en personlig sak, och den blir vad man gör den till.

           ”På vilket sätt skulle Sennels erfarenhet och slutsatser vara så fånig?”

           Den än bla generaliserande och tar inte heller hänsyn till personens kultur utöver sin religion.

           ”Det är snarare den nyligen uppkomna islamofilin som är ett problem, som dök upp med massinvasionen av muslimer. När jag gick i skolan, såg man snarare muhammedanerna som satanister och deras rövhål som en falsk profet.
           Muhammed som en profet för vår tid, är skrattretande och en förbannad lögn. Orkar inte se din långa video, så posta hellre en kort text om det finns någon poäng.”

           Vänstern och Liberaler har ofta en omogen islamofili som är mycket ohälsosam. Det vi inte skall göra är att påstå dumheter som att islam hör hemma i EU och annat trams. De som kommer ska som bäst ges status som gäster. Svenskar har ingen som helst skyldighet att försörja utlänningar. Men man måste förstå deras situation. Dom kommer från länder som västmakter pajat åt dem (iaf mer än dom kunna paja dem själva). Dom hade kunnat haft en mycket mer fredlig och lönsam utveckling om vi get fan i att störta deras ledare för att (bla) Israel inte vill ha starka stater kring sig som befolkas av oljestinna muslimer. Det finns god grund för dessa människor att tycka illa om oss. Vilket såklart är orättvist mot dig och mig som faktiskt inte har med saken att göra, precis som du säger. Men generaliserande tendenser finns även bland dem. Det vore med konstruktivt med förståelse och moraliskt stöd än att ösa stålar över problemet. Varför kan inte våra ledare åka till FN och presentera Bollyns senaste föredrag om 9/11 istället? Det vore mer konstruktivt!

           Angående Karen Armstrongs föredrag så förstår jag att det är långt att se på. Men sånt är livet! Vill man bilda sig en uppfattning som är mer än svart/vit så måste man ha tålamod. Det räcker inte med att hitta en gubbe som gjort en matematisk analys av en religiös text!

           ”“Du och andra sidan föreslår allmänt att de som inte lämnar Sverige skall ”ges bly”. Muslimer är mer fredliga än du själv med andra ord.”

           Märklig slutsats. Invällda muslimerna i detta land är ockupanter som planerar och hoppas ta över. Svenskarna har all moralisk rätt att kasta ut dem och döda dem som vägrar dra. Jag ser dem som en fientlig armé, som ska ut eller utplånas.”

           Så du tänker stå med en bössa och skjuta barn och kvinnor, gamla osv om dom inte lämnar landet? Är du medveten om hur svårt det är att utvisa vissa? Deras hemländer vill inte ta emot dem mm mm. Problem är inte så svart/vita som du vill dom skal vara.

           ”Den undfallenhet som polis och övriga staten behandlar inkräktarna är det sämsta som kan göras. Dessa barbarer förstår huvudsakligen våld. Minns Sennel:

           “I den muslimska kulturen är det tvärtom; det är hedrande att reagera aggressivt och att ge sig in i handgemäng för att skrämma eller tvinga en kritiker att dra sig tillbaka, även om det resulterar i en fängelsedom eller till och med döden. De ser icke-aggressiva reaktioner på hot och våld av det här slaget som ett tecken på sårbarhet som kan utnyttjas.”

           Polisen bör inte visa undfallenhet mot de huliganer som tagit sig hit. Men att dra alla muslimer och islam över en kam är fel.

           ”Vauens länk om muslimers inställning till terrordåd. Orkar inte bemöta allt. Sjukt många muslimer stödjer terror mot civila mål, upp emot 25 %. Det lär finnas 1,5 miljarder muhammedaner. En fjärdedel är ca 300 miljoner muhammedaner som stödjer terror. Och det skulle vara “fredens” religion eller snarare våldsideologi…”

           Att 75% av alla muslimer tycker att våld mot civila mål ALDRIG är rätt är en hög siffra. Sen var det flera % som ansåg att våld sällan var ok, och ytterligare andra som tyckte att det var OK ibland. De som ansåg att det var ok rent allmänt var få ental. Din tolkning var såklart svart/vit …

           Personligen anser ju du att våld mot civila är ok rent allmänt om dom inte lämnar Sverige. Och du anser att alla är en del av en armé som ockuperar landet. Du gör ingen skillnad på civila och soldater, det är mycket extremt. Har bara hört sånt från de värsta sionisterna i Israel faktiskt!

           ”…men det är ingenting mot vad araberna gjort från Indien i öst, till Marocko i väst.”

           Tror du på det själv eller är du bara larvig nu?

           ”Hur och vart skulle den sionistisk maffian slängas ut? Förvisso skulle jag önska att de slängdes ut.”

           Släng ut AIPAC och övrig sionistisk lobby till att börja med. Vi behöver bara skapa fritt luftrum för balanserade åsikter i frågan om Israels roll i världen, sen så kommer vi se avsevärda förbättringar.

           https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379

           ”De respektera oss? Hahaha, deras löjliga krav på respekt betyder att vi ska frukta dem och vara rädda för dem. De flesta av dem vet inte ens vad riktig respekt är, nämligen aktning. De är otacksamma parasiter.

           Jag vill inte vinna någon sympati av muslimer och när det anbelangar stater, vilket jag tror Vauen menar, så kan jag inte komma på vad det skulle göra till vår fördel och det är näst intill uteslutet att de ens skulle komma att bli det. Se hur oacceptabelt de beter sig i de länder de vällt in i: Gnäll, krav, hot, brott i stor skala. De blir inte nöjda förrän vi underkastar oss. Det kommer aldrig att ske!”

           Jag kan delvis hålla med om det beteende du beskriver. Men vi har oss själva att skylla. Det är folket som inte varit på sin vakt och röstat på politiker som går andras ärenden (oftast genom att gå sina egna). Men det sker ett uppvaknade nu, och jag vill påstå att trenden är helt ostoppbar vid detta laget. Att tro att landet inte kommer att vara sårat efter att detta är löst är oklokt. Vi måste lära oss leva med det nya Sverige och göra det bästa av det. Och om vi ska det så är det pantat att föreslå allmänt utspritt våld som en del av det vi ska leva i. Våld ska reserveras mot individer som beter sig illa. Jag hoppas dina svart/vita tolkningar inte kommer ha något utrymme alls.

   • Peter Harold skriver:

    Jag beskrev det ur IS-krigarnas perspektiv. De skulle aldrig vilja erkänna att de i själva verket krigar för Israels räkning, och sannolikt går pratet i beduintältet om att en dag drar vi över judarna, men först måste vi korrigera syrierna… typ.

    Om jag får spekulera så tror jag faktiskt att de inom IS som ägnar sig åt dubbelspelet med CIA/NATO lever ett farligt liv, såvida inte de öppet för sina egna lyckas övertyga krigarna att man går USA:s och Israels ärenden för att lura dessa. TYvärr har jag sett väldigt lite om den interna diskussionen. Min arabiska är obefintlig av språkhygieniska skäl.

     • Peter Harold skriver:

      Tack för länken! 🙂 Jag hann bara kolla genom den första kvarten, men det känns inte som att den diskussionen påverkar krigarna ute i öknen och bland bergen, eftersom deras intressen är ekonomiska och kanske också religiösa, och förmodligen går man med lugnt samvete med vapen som man fått av sin fiendes fiende, även om man bra gärna vill flyga in ett gäng nya trafikplan i Capitolium och Vita huset.

  • Anna skriver:

   Håller med om att enda lösningen är att förstå motståndarens motiv. Det är först när orsak och verkan blottlagts som man kan sätta in rätt verktyg för att undvika ett upprepande.

  • Peter Harold skriver:

   Intressant föredrag! 🙂 Tyvärr är jag väldigt fantasilös att komma på några konkreta exempel på hur hennes utforskade principer om icke-våldsanvändande motstånd mot totalitär regim kan appliceras i Sverige där totalitärismen är resultatet av att vi röstar på 7-8 olika partier som inte alls förstår individuell frihet, och än mindre tycks vanligt folk gå i dessa tankebanor.

   Det finns en bild av att människorna i Nordkorea lever med en bild av att de befinner sig på jordens lyckligaste plats och styrs av en vis ledare, av den anledningen att de inte tillåts veta någonting om omvärlden. Jag tror visserligen inte att detta är sant, för folk kan trots allt prata vid sidan av mun. Men ibland känns det som att svenskar är som nordkoreaner. Vi ifrågasätter inte bilden av hur perfekt livet i Sverige är. Inte minst migrationstsunamin säger ju folk är ett kvitto på att Sverige är ett så jättebra land att alla vill hit. ” – Så vad har vi att klaga på?”, tänker man.

   Och med sådana apatiska medborgare blir det inget motstånd, vare sig fredligt eller våldsamt.

 3. Risto Matinen skriver:

  SÄPO har en hopplös uppgift, om ”i första hand skall förebygga brott mot rikets säkerhet”. Regering, som de numera är direktunderställda sjukt nog, och riksdag verkar ju emot inte bara svenskarnas säkerhet utan även riket. Kanske därför SÄPO underställts regeringen, enär den är orsaken till det största hotet mot vår säkerhet genom den hypermassinvasion de utsatt oss för.

  Staten har släppt in över en miljon vapenföra män via den asyltrojanska hästen och fler ska det bli om de vågar. Aldrig har det funnits så många sådana ockupanter i landet. Inte ens under de många tidigare krigen. Aldrig i modern tid har vi haft en så farlig situation. Redan krigar rasfrämlingarna mot den svenska befolkningen, med rån, misshandel, våldtäkt och mord.

  Till skillnad från mig finns det andra som mer uttryckligt på sociala medier anser att läget i landet är så allvarligt att folket borde tillgripa extraordinära åtgärder. Med andra ord, avsätta regeringen med våld.

  Kan nästan hålla med att regering och riksdag borde avsättas med våld. Dock finns knappt några som skulle klara av det, då polisen är nästan totalt inkompetent och militären nästan avvecklad. Masarna som förr åkte till Stockholm för ställa makthavarna mot väggen, är heller inget att hoppas på. Att vanligt folk skulle förmå sig att störta dem med våld tror jag inte på, enär nödvändig organisatorisk förmåga saknas.

  I USA har de i konstitutionen inskrivit att folket har rätten att störta regeringen med våld, om den blir tyrannisk.

  Dock är målsättningen global diktatur. Kaosbabbarna är agenterna för att störta oss i fördärvet och göra oss fattiga. Polisstaten närmar sig, men vilka ska stå för den? Ockupation av krigsalliansen NATO?

  När det gäller kaosbabbar som reser till Syrien och annorstädes, får man nog söka grundorsaken i babbarnas natur. Tror jag skrivit det förr, men här kommer det ändå:

  Det har huvudsakligen med biologi att göra, och då närmare bestämt på generna. Mer än 99,99 % av vårt beteende beror på våra gener, borträknad den miljö alla som lever vid jordens yta delar (tyngdkraften, dygns- och årstidsvariationer, klimat, väder, etc). Att generna har så stor betydelse, är inte svårt att förstå. Det är t.ex. stor skillnad på att vara en daggmask och en elefant.

  Skillnader mellan människors beteenden är att ca 80 % bestäms av gener och 20 % miljö (kultur, uppfostran, etc), även om det tvistas om fördelningen och kan variera beroende på vilket beteende som avses..

  Det handlar givetvis inte om hudfärg som bara är en markör, snarare tvärtom. Det handlar om genetik uttryckt nedan. De stora skillnaderna av betydelse är IQ, testosteronhalter och förekomsten av MAO-A – våldsgenen som ger olika uttryck i aggressivitet, våldsbrott, våldtäktsbenägenhet, allmän kriminalitet, impulskontroll, förmåga att skapa välfungerande civilisation, uppfinningsrikedom, entreprenörskap, etc.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, detta med att regeringen skall pilla och vara med i SÄPO:s verksamhet har inte mottagits helt med öppen famn. Men SÄPO-folket tröstar sig med att de kan få mer pappersjobb att göra, och de kommer också kunna få ökade anslag när… ja, ”när” när inträffar återstår att se, och på vilket sätt.

 4. Sofia skriver:

  ”Vi har inte yttrandefrihet i Sverige” – Richard Wall 12 min. Du kommer baxna!

 5. Risto Matinen skriver:

  Svar till: Vauen juni 13, 2016 kl. 8:52 fm nedan:

  Ett absolut skolboksexempel på hur man aldrig ska tolka en religiös text!

  Vauen missförstår, medvetet? Warner tolkar inte reliigös text, utan en politisk ideologi, samt har studerat hur muhammedaner/araber betett sig de senaste 1400 åren.

  Jag skiter fullständigt i vilket som är sant.

  Ja, det är förmodligen därför Vauen inte kan relatera korrekt till ämnet. Är Vauen postmodernist, eftersom där saknar sanning betydelse?

  ”<i…muslimer i dag har inte skuld till det någon annan person gjorde någon annanstans i en annan tid.”

  Det har jag inte skrivit, så det är en halmgubbe. Det är inte heller poängen med Warners video. Den visar hur araberna spred sin irrlära med våld, samt delvis hur de jobbar för att ta över andra folks länder och liv.
  Islam har spridits på samma sätt i 1400 år. Grunden är att inte låta dem komma in alls. Aldrig göra några eftergifter. Visa styrka.

  Religion är en personlig sak, och den blir vad man gör den till.

  Inte för muhammedanen i allmänhet. Dessutom är islam inte en renodlad religion, utan en totalitär politisk ideologi. Underkastelse och ett globalt kalifat eftersträvas, så kanske delvis därför de är så populära bland NWO/OWO-förespråkarna.

  Den än bla generaliserande och tar inte heller hänsyn till personens kultur utöver sin religion./i>”

  Självklart är den generaliserande! Hur skulle det annars gå till? Skulle Sennel ta upp varenda individ bland packet han har haft att göra med? Då ser man inte skogen, för alla träd. Är Vauen generaliseringsfobiker?

  Tar Sennel inte hänsyn till deras kultur???

  Dom kommer från länder som västmakter pajat åt dem (iaf mer än dom kunna paja dem själva

  Nu skriver Vauen främst om Mellanösten. Det väller ju in pack från andra länder också, såsom Somalia. Dessutom kan de istället ta sig till sina arabiska grannländer, istället för att välla in här. Det finns fler än 20 arabiska länder dit de kan ta sig. Flera av dessa länder tar emot ytterst få av sina brödrafolk. Varför skulle Sverige släppa in en enda?

  Jag tror svaret är enkelt: Araberna försöker åter erövra Europa…

  Dom hade kunnat haft en mycket mer fredlig och lönsam utveckling om vi get fan i att störta deras ledare

  Det är inte vi som är skyldiga till det! Det är främst makthavarna i UZA och Izrael.

  Det har sett ut som skit i många av dessa länder sedan årtusenden. Vad producerar arabländerna, förutom olja, som de fått hjälp av västteknik? I princip ingenting! Däremot har de förökat sig som attan.

  De är odugliga att ta sig ur den skit, som de främst satt sig själva i. Utvecklingen i dessa länder gick lite framåt, genom att länderna sekulariserades något. Atatürk var väl en föregångare i det avseendet. Ännu på 60-70 talen kunde förbättringar ses. Numera går det mest bakåt, förutom möjligen vissa länder såsom Förenade Arabemiraten. Dock är araberna i minoritet där. Kan det ha något samband?

  Vill man bilda sig en uppfattning som är mer än svart/vit så måste man ha tålamod. Det räcker inte med att hitta en gubbe som gjort en matematisk analys av en religiös text!

  Det är Vauen som tolkar min uppfattning som svart-vit. Som om jag endast sett Warnes video, som grund för den? Verkligen inte! T.ex.: För ca fem år sedan gjorde jag knappt något annat än att kolla upp islam under en månads tid, när jag var sjuk.

  Så du tänker stå med en bössa och skjuta barn och kvinnor, gamla osv om dom inte lämnar landet? Är du medveten om hur svårt det är att utvisa vissa? Deras hemländer vill inte ta emot dem mm mm.

  Om nödvändigt, men det är inte så jag tänkt mig att det ska gå till. Tror du att de är så förståndshandikappade att de inte ger sig iväg?
  Det kan vara svårt att få ut dem, men då kan drastiska metoder tas till, som jag inte går in på här. Vi är redan långt ifrån ämnet för PH:s artikel.

  Men att dra alla muslimer och islam över en kam är fel.

  Jag och få drar dem över en kam. Det finns givetivs hyggliga sådana också, men de är en liten andel och inte relevant. Dessa behövs mer hemma. Här behövs de inte alls.

  Att 75% av alla muslimer tycker att våld mot civila mål ALDRIG är rätt är en hög siffra.

  Nej, det är sjukt lågt! Skulle gissa att motsvarande för vita och gula >98 %.

  in tolkning var såklart svart/vit …

  Såklart inte! Det är Vauens egen tolkning.

  Personligen anser ju du att våld mot civila är ok rent allmänt om dom inte lämnar Sverige. Och du anser att alla är en del av en armé som ockuperar landet. Du gör ingen skillnad på civila och soldater, det är mycket extremt. Har bara hört sånt från de värsta sionisterna i Israel faktiskt!

  Våld mot ”civila” är inte per se fel. Våld skulle även användas emot brottslingar i ett fritt libertarianskt samhälle. Utländska ockupanter måste drivas ut, med våld om så behövs. Den uppfattningen är inte alls extrem.

  Så jag är lik värsta sionisterna också? Skillnaden är dock att sionisterna ockuperat arabers land/mark, medan araberna är parasitiska ockupanter i vårt land.

  ”…men det är ingenting mot vad araberna gjort från Indien i öst, till Marocko i väst.”
  Tror du på det själv eller är du bara larvig nu?

  Keh? Inte ett dugg larvig. Araberna som muslimer har under århundradena dödat fler än 200 miljoner icke-araber.

  Släng ut AIPAC och övrig sionistisk lobby till att börja med.

  AIPAC har sitt säte i UZA. Hur ska du/ni bära dig/er åt?

  Vi måste lära oss leva med det nya Sverige och göra det bästa av det. Och om vi ska det så är det pantat att föreslå allmänt utspritt våld som en del av det vi ska leva i. Våld ska reserveras mot individer som beter sig illa. Jag hoppas dina svart/vita tolkningar inte kommer ha något utrymme alls.

  Nej, vi ska inte lära oss leva med det ”nya Sverige”. Det ska till en rejäl återställning av demografin.
  Jag föreslår inte allmänt utspritt våld. Så är det nu emot svenskar, och det måste absolut bli slut med det!
  Hur det ska gå till vet jag inte. Dock bör fler i svenska allmänheten beväpna sig med skjutvapen. Kanske så här:
  Ultimatum ges till invällarna att lämna landet inom högst 6 månader. Samtliga bidrag minskas rejält och blir noll efter att tidsfristen gått ut, samt de förklaras fredslösa då.

  • Vauen skriver:

   Vi kommer inte speciellt mycket längre i denna debatt. Men jag skulle vilja rekommendera denna lilla serie från BBC som var mycket intressant.

   Min åsikt har gått från att vara helt emot allt vad Islam är (var en gång i tiden klart sionistisk) till att se det som en naturlig utveckling/variation av kristet tankegods:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Rule#Islam

   • Risto Matinen skriver:

    Ja, vi kommer inte längre nu. Särskilt eftersom du inte ser sanning som viktig. Vidare tror jag att du fokuserar på statliga relationer till muslimska länder, vilket jag knappt bryr mig om.

    Själv har jag aldrig varit sionist, eller varit för sionismen. Nationalsocialismen i Tyskland var en spegelbild till sionismen , men med ”ariska” förtecken istället för judiska.

    Av någon underlig anledning verkar du anse att invällarna ska vara kvar i Europa.

    Tar kanske en titt på de tre videorna om andan faller på. Gissar att det är isamofili.
    Är det märkligt att makthavarna låter producera proislamska alster samtidigt som de låter fienden välla in? För att vi inte ska vara på vår vakt, motsätta oss ockupationen, etc.

    Att muhammedanerna ser upp till deras vidrige falska profet, borde vara varning nog, vad det är för människor och ideologi vi har att göra med. Han var bl.a. pedofil, stråtrövare, massmördare och krigsherre. De kristnas profet är rena jesustypen i jämförelse…

    Här kan läsas om
    Den slumrande jätten — islams historia för fotgängare
    , skriven ur en kristens perspektiv.

    Handlar om: ”I föreliggande artikel ger jag en sammanfattning av islams historia och lite bakgrund till denna. Allting är mycket kortfattat, annars skulle det bli en hel bok. Tonvikten ligger på hur islam försökt erövra Europa. Jag har av detta skäl avstått från att gå in på hur islam införlivade delar av Asien och Afrika i sitt välde. Detta är ett ämne för en egen artikel, vilken i och för sig inte skulle ge någon annan bild av islam än vad som ges nedan (korancitaten i den följande texten gäller ju generellt, oavsett var och när islam utbreder sig). Förhoppningsvis får läsaren, även om texten är kortfattad, en insikt i hur (genom vilka metoder) islam utbretts och de avgörande skeendena i denna religions expansion, och hur denna expansion så småningom stoppades.

    • Vauen skriver:

     ”Av någon underlig anledning verkar du anse att invällarna ska vara kvar i Europa”

     Nej, det jag uttryckligen sagt är att målet skall vara att alla ska kunna bo där dom hör hemma. Och dit kan vi bara komma om vi samarbetar mot det som är grundorsakerna.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s