Regeringens krig mot svenska skyttar – Ygeman ljög i EU-nämnden!

Bästa läsare!

Låt mig börja med mitt libertarianska perspektiv: Alla envar som äger någonting har rätt att skydda denna ägodel från stöld. Har man inte rätt att skydda sin ägodel, då äger man den egentligen inte.

Ett sätt att skydda sin egendom och sitt liv, t.ex. från en rånare eller annan angripare, kan vara att dra upp sin revolver och rikta mynningen mot gärningsmannen. Men i Sverige anser staten sig veta bäst, och i detta fall har du ingen rätt att skydda din egendom eller ditt liv. Istället lovar staten med alla möjliga reservationer och undanflykter att borga för din säkerhet. Vilket inte ens fungerar halvbra.

Så, nu till vapen i ett bredare perspektiv. Det finns fyra grupper som använder skjutvapen i Sverige: A) Militär, polis och väktare, B) Jägare, C) Sportskyttar och D) Kriminella.

Det är potentiellt möjligt för samtliga kategorier att kunna använda sina vapen för att döda andra människor, men det är bara kategori A och D som gör det. Både kategori A och D representerar på var sitt sätt en övermakt. Det jag förespråkar är att grupperna B och C skall ha befogenheter att använda sina vapen emot kategori D. Vilket regeringen inte vill.

I och med att det är olagligt att skydda sitt liv och sin egendom med skjutvapen i Sverige för en vanlig medborgare, så saknas också legala verktyg för medborgaren att skydda sig mot kategori A (statens beväpnade ombud).

I USA:s konstitution finns ett tillägg som beskriver att landet skall försvaras av en milis med medborgare som skall ha rätt att äga och använda egna vapen. Detta är en lag som tillkom därför att grundarna av USA inte ville ha en stark regeringsmakt som skulle frestas att bli tyrannisk. I texten anges att målet skall vara att ”skydda en fri stat”, vilket dels kan utläsas som att milisen skall skydda staten från yttre angrepp, men att den också är en förutsättning för att skydda staten från en maktfullkomlig tyrann, och med sina vapen avsätta denne genom revolution (på samma sätt som man frigjorde sig från den engelska konungen och hans regim). Definitionen av en tyrann är en ren tolkningsfråga, men när medborgarna inte längre är fria har en viktig gräns passerats.

En sådan gräns är t.ex. en inskränkt rätt att bära vapen för att skydda sitt liv och sin egendom. Sveriges regering och riksdag har genom lag berövat medborgarna denna rätt. Med andra ord, Sveriges regering och riksdag uppfyller redan ett kriterium för att kallas för tyranner. Och denna tyranni försvaras av kategori A här ovan.

I dagsläget är det bara ett fåtal människor – däribland undertecknad – som har filosoferat i dessa tankebanor och kommit fram till att staten är folkets fiende n:o 1. Men ponera att fler människor lägger samman ett och ett och får fram att listan över alla tyranniska kännetecken som  karaktäriserar den svenska regeringen – eller maktetablissemanget i EU för all del – så kan det hända att människorna i kategori B och C plötsligt inser vilket bedrövligt faktum vi står inför, och samlas runt en tanke där makten inte skall utgå från folket, utan snarare måste återföras till folket.

Jag tror att allt fler svenskar inser för varje dag att vår makt utgått, och att den riskerar att bli restnoterad för evig tid om vi inte börjar att protestera.

Detta är nog vad våra makthavare också är rädda för. Tänk er tiotusen människor med pistoler, revolver och gevär som plötsligt samlas på Sergels Torg och fyller arkaden och Drottninggatan, och säger:  ” – Nej, det är nog, vi vill inte att staten tar ett öre till av våra pengar” eller framför någon annan behjärtansvärd åsikt. Regeringen kan i det läget inte skicka in kategori A att försvara sig; i praktiken är mitt scenario en så gott som fullbordad regimomstörtning. Och det vill maktetablissemanget absolut inte skall hända.

För att förhindra att Sveriges medborgare verkligen får ett verktyg att använda när staten passerat smärtgränsen, arbetar såväl regering, riksdag och många andra inom maktetablissemanget med att försöka krympa kategori B och C, och reducera deras vapenkraft.

Den 3 juni i år sammanträdde riksdagens EU-nämnd och mötte regeringens Anders Ygeman med anledning av att EU skulle anta nya vapenlagar. EU-nämnden ställde flera frågor till Ygeman, och det visar nu att hans svar var vilseledande (Den humoristiska kommentaren ” – Hur vet man att en politiker ljuger? Munnen rör sig!” har väl sällan passat så bra som nu!). Bl.a. ville centerns Eskil Erlandsson (eller om han heter Erland Eskilsson; jag lär mig aldrig) veta vilka förändringar för svensk del som den nya EU-lagen innebär. Socialdemokraten Ygeman svarade (enligt det protokoll som läckt ut): ” – [Vilka] förändringar som skulle kunna bli aktuella i Sverige med anledning av det här. Lagstiftningsmässigt är det – som jag ser det – inga, ljög Ygeman. Dessutom utmålade ministern att terroristerna i Paris den 13 november använde ”skyttevapen”, fastän det var frågan om militära vapen.

Det visade sig nämligen att regler för vissa skytteutövare visst skulle förändras. Dessutom uppger branschtidningen jakt & Jägare att Ygeman röstade för hårdare krav i EU:s ministerråd.

Företrädare för regeringen svarar på kritiken och säger att det hela är en tolkningsfråga vad ministern syftade på respektive menade i verkligheten. Oavsett vilket så är både Sveriges politiker och politrukerna i EU engagerade motståndare till att medborgarna skall ha förmåga att på egen hand värna om sina liv och sin egendom, och kunna vara ett reellt svar på en statlig aggression gentemot folket.

Att det för tillfället går långsamt för sossar av alla kulörer att avväpna folket beror på att jägarna och sportskyttarna är en betydande väljargrupp, närmare bestämt 300’000 jägare. Om de alla röstade på ett eget parti skulle det nå en god bit över 4%-spärren till Sveriges riksdag.

Kanske det är bland dessa vi libertarianer borde jaga efter våra röster…?

Hälsar eder Peter Harold

_________________________________________

Jakt & Jägare: EU-nämnden vilseleddes i vapenfrågan

 

 

 

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

20 kommentarer till Regeringens krig mot svenska skyttar – Ygeman ljög i EU-nämnden!

 1. Förtroendet för Ygeman är hursom ett minne blott för att han far med osanning.saken hör därtill att ngn restriktion inte per automatik betyder förbättring, kommer enbart drabba dom skötsamma. http://www.ladda-upp.se/bilder/znhpkryzbcqxpk/

 2. Ja en del namn är kluriga att hålla reda på. Ungefär som Annie Kindpuss Buttericks.

  • Peter Harold skriver:

   Någonting säger mig att hon är en parentes i moderaternas historia. Ingen idé att lägga hennes namn på minnet. 😉

   • Jag tror att det är Reinfeldt som är den verklige bossen fortfarande. Han bara avgick symboliskt. För att han var medveten om att han inte var så poppis ute i spenaten. Den han brukar flyga över ibland och leta efter platser att uppföra nya modulhus på.

    • Peter Harold skriver:

     Ja, jag skulle vilja se att någon drog ner brallorna på honom och avslöjade hans byk. Granskning Sverige började på något som verkade lovande, även om jag kkände att de inte räckte ända fram.

 3. Vauen skriver:

  ”Detta är nog vad våra makthavare också är rädda för. Tänk er tiotusen människor med pistoler, revolver och gevär som plötsligt samlas på Sergels Torg …”

  För det första så vore det omoraliskt att tiotusen personer skulle med våld bestämma vilken regering vi skulle ha. Och för det andra ser jag inte varför inte militär o polis skulle kunna bekämpa denna folkmassa!?

  • Peter Harold skriver:

   Om en regering ägnar sig åt tyranni, då kan jag mycket väl tänka mig att tiotusen människor protesterar (d.v.s. att de ser att regeringen gör moraliskt fel). Jag tror att just den mängden är alltför stor för polis och militär att hantera, såvida inte vi talar om att det är ok med fullständigt inbördeskrig.

   • Vauen skriver:

    Ska tiotusen bestämma vad som definierar tyranni? Om resten av befolkningen inte kommer till demonstrationen så är den väl en minoritet? Om man har våld som maktmedel så kommer makten att kunna svara med våld i ett tidigare skede. Och då kommer inte stora grupper av samhället att vilja visa sig i demonstrationer. Jag påminner om denna snutt:

    Sanningen är väl att vi är i en liknande situation idag. Vi har tyranni, men få fattar det för vi får rösta i val ibland, som inte spelar så mycket roll för alla kandidater är köpta av banker och särintressen. Men om folket väl får in en pungspark på Soros och hans polare så blir kapitalisterna jätteledsna i ögat. Och nu gissar jag dom vill straffa UK för att dom vill gå ur EU. Frågan är bara hur mycket dom kan det …

    Våld är skit, och är bara OK i självförsvar. Och ja, alla har en rätt att försvara det dom äger (med proportionalitet). Att totalt hindra folk att äga vapen (till sitt självförsvar) är ett brott, och skadligt för samhället. Vilket inte betyder att alla ska äga puffror hur som helst förstås. I Tjeckien får man licens på pistol att bära dolt, det är det enda landet i EU om tillåter det idag. Inte ens i Schweiz får man tillstånd för sånt normalt. I Romersk lag erkänns individen rätt att äga och bära vapen, även i Magna Carta, i Khadaffis gröna bok och i andra tillägget i USAs grundlag. Och det finns säkert fler exempel.

    https://parasitstopp.wordpress.com/stoppa-finansparasitismen-nu/

    • Anna skriver:

     Men den stora massan (staten) tycker ju bevisligen INTE att våld är skit. De tycker bara att det är skit att hota om våld. Hade rättsstaten ansett att våld är fel- varför sitter det då fler i fängelse som verbalt hotat om våld, istället för de som våldfört sig på någon, och varför anser de att det är ett värre brott att våldföra sig eller hota ”folk” som är satta i myndighetsposition över vanligt ”folk” dvs som inte har någon makt- ibland inte ens över sina egna liv?

     Det är en svårare nöt att knäcka. Inte förrän folk verkligen ÄR lika skyddsvärda anser jag att våld är skit. Våld kan vara önskvärt när våldet är det enda som makthavare som hotar deras positioner och därmed, också livhanke. Folket behöver beväpna sig mot de som utövar maktmissbruk gentemot de.

     Sen skiter jag i om det är fel eller ej enligt andra. Ingen ska stå över andra och gör de ändå det är det som är felet, inte vapnen i sig. Det tänker säkert både ”höger” och ”vänster”extrema och det är tack vare indelningen i skyddsvärd eller mindre skyddsvärd, som vi har ett sånt extremt utmattande samhällsklimat i dag. Därför som färre trivs och känner sig trygga.

    • Peter Harold skriver:

     Beklagar sen respons. Mycket just nu…

     Det är en intressant fråga, och jag försökte beröra den i utkastet till min text om ett frihetligt agerande i händelse av en revolution i Sverige. Min tes i det fallet var att folket beslutat sig för att avsätta riksdag och regering därför att den inte längre uppfyller villkoren i grundlagen, eller att den blivit vad USA kallar för ”failed state” när de önskar invadera.

     Så till din konkreta fråga om 10’000 skall ha rätt att avsätta regeringen? Låt oss bortse från det faktum att det är betydligt färre än tiotusen som är involverade i att tillsätta våra regeringar, trots påståendet om att all makt utgår från folket.

     Jag menar att om 10’000 skyttar ur allmogen börjar skramla på Sergels torg och däromkring – och att de agerar mot en regering som är till skada för landet och sitt folk och att de politiska partierna blockerar en demokratisk åtgärd för att korrigera regeringens beteende – så kan jag inte tänka mig annat än att dessa 10’000 representerar betydligt fler människor än de närvarande.

     Om vi tar exemplet med det amerikanska frihetskriget så var folkmängden i berörda kolonier inte fler än 2½ miljon människor. Antalet personer som var involverade i styrkorna låg på c:a 40’000, men det var aldrig mer än 13’000 som tjänstgjorde samtidigt.

     I dagsläget är det nästan inga som sätter samman vår statsskick med begreppet tyranni eftersom alla alternativ till vår representativa demokrati anses vara blott en akademisk fråga, och definitivt inget som skall föras upp på agendan i det offentliga samtalet. Istället bloggar vi och häcklar vår inkompetente statsminister, men ingen gör något för att få bort honom. Nu menar jag inte att vi skall skjuta honom, men man måste vara medveten om att den destruktiva politik som förs idag kommer få konsekvenser, och politiken kommer att leda till att regeringen måste stärka sin makt på medborgarnas bekostnad, och det är steg mot tyranni. Om inte politikerna hejdar sig kommer utvecklingen att fortsätta i fel riktning, och ju längre det fortskrider, desto våldsammare kommer upplösningen att bli.

 4. Läsare skriver:

  Jag har skrivit det i något inlägg tidigare, men nån gång på 90-talet så hade DN en artikel om just åldringsrån i Malmö. En utredare inom polisen sa då att:

  – 1/3 av Malmös vuxna zigenare är involverade i åldringsrån

  – han hade aldrig utrett någon fall där det visat sig att gärningsmännen inte var zigenare

  https://www.flashback.org/t2736327

  En gång i tiden var det skottpengar på zigenare. Skulle inte tveka en sekund att skriv under en sådan lag.

  Almost without exception, I was told, ”our Gypsies came from Israel.”

  https://www.flashback.org/t332705p2

 5. Sofia skriver:

  När du har det skönt på stranden – lyssna gärna på en lättsmält historielektion;

  http://soundcloud.com/user-942164455/5-juli-6-stasispecial

 6. Risto Matinen skriver:

  Det är ren och skär ondska som ligger bakom inskränkningarna för hederliga människor att inneha skjutvapen. Onyttiga idioter drar givetvis med…

  Hur snäv vår rätt att försvara oss mot brottslingar fick en person erfara brutalt: 68-åring utrustad med hagelgevär döms för dråp på hotfulla bröder.

  Fyra års fängelse för att han dödade två av tre inkräktare som bröt sig in i hans bostad, som hotade att döda honom. Om berättelsen är sann, såsom den beskrivs i artikeln, hade han all rätt att döda dem, enligt min uppfattning. Vad skulle han ha gjort istället? Låta brottslingarna försöka döda honom? Ringa polis? Ett hagelgevär har normalt bara två skott…

  Jag hoppas på överklagan och att han som fredade sig får rätt!

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s