Nytt avslöjande: Nazisterna dödade judar med hjälp av skrivmaskiner och telefoner under 2:a världskriget!

I all hast utan korrekturläsning. Jag ber om ursäkt!

Bästa läsare!

Den tyska rättsapparaten förbereder sig som bäst på att ställa en grupp medborgare i 90-årsåldern inför skranket. Centralkontoret för utredning av nationalsocialistiska brott i Ludwigsburg – som myndigheten heter – har överlämnat sitt utredningsmaterial till olika åklagare runt om i Tyskland. Man har hittat åtta nu levande personer som enligt myndigheten har varit objektivt delaktiga i att assistera eller underlättat utförandet av massmord (på judiska lägerfångar) i koncentrationslägret i Stutthof.

Stutthof ligger c:a 3 mil utanför Gdansk (dåvarande tyska fristaden Danzig) och det var här nazisterna lät upprätta ett fångläger för judar och fångar ur den polska intelligentian 1936 enligt Wikipedia (”intelligentia” är bl.a en omskrivning för kommunister på Wikipedia-språk). Fånglägret var en helt civil anläggning under ledning från polishögkvarteret i Danzig fram till november 1941 då det ombildades till ett arbetsträningsläger under ledning av den tyska säkerhetspolisen. Ett par månader senare omorganiserades anläggningen och blev ett formellt koncentrationsläger. 1943 byggdes anläggningen ut med trettiotal nya baracker uppställda intill det gamla lägret, och den gamla taggtråden byttes ut mot elektriskt stängsel.

Enligt Wikipedia förvandlades Stutthof i samband med detta till ett ”dödsläger”:

A crematorium and gas chamber were added in 1943, just in time to start mass executions when Stutthof was included in the ”Final Solution” in June 1944. Mobile gas wagons were also used to complement the maximum capacity of the gas chamber (150 people per execution) when needed.

Något som utmärker ”dödslägret” i Stutthof var mängden av kvinnliga lägervakter. Efter krigsslutet kom flertalet av dessa att lagföras för brott mot mänskligheten. Det slutade med att dessa kvinnor – i regel runt 20-årsåldern – hängdes för att ”ha ägnat sig åt sadism” och ”selekterat kvinnor och barn till gaskamrarna”. Uppenbarligen var hämndbegäret mot tyskarna som störst under året direkt efter krigsslutet, ty vid följande rättegångar utdömdes fängelsestraff på omkring 5-10 år. Vid de sista rättegångarna utdömdes fängelsestraff på ner till 7 månader. Vissa officerare hade dömts för ”brott mot mänskligheten” genom att bygga diken för att förhindra att fientliga stridsvagnar kunde komma fram till lägret.

sb stutthof elisabeth becker hangingElisabeth Becker, hängd 1946 för att ha selekterat judar
till avrättning i Stutthof-lägrets gaskammare. Idag ifrågasätts
lägrets status som dödsläger. Men tyska staten jagar oförtrutet
vidare efter nya ”krigsbrottslingar” att lagföra. Nu är det
telefonisternas tur.

Rättegångarna mot lägerpersonalen i Stutthof motsäger den allmänna bilden (i populariserade historiekanaler) av att de allierade i huvudsak begränsade sin jakt på nazister till ledarskiktet hos nazisterna i form av Nürnberg-rättegångarna, och att man så fort efter detta verkade för försonande med den förlorande parten i kriget. I själva verket fängslades all lägerpersonal som inte lyckats fly, och de andra jagades och arresterades. Det kan tyckas ha skett med rätta om personalen begått verkliga brott, men de rättsliga efterspelen i de här fallen bär alltför mycket prägel av segrarens privilegium.

Med tanke på att de tyska rättsvårdande och hämndutkrävande institutionerna skall köra slut på de få överlevande av lägerpersonalen under krigsåren (det rör sig alltså om åtta individer i mycket hög ålder) kan det vara på sin plats att vi studerar bevekelsegrunden för straffutmätningen. I akademisk litteratur finns det beskrivet hur övergreppen mot koncentrationslägrets fångar gick till.

Dels skickades medicinsk personal till lägret från Auschwitz för att injicera gift i personer som skulle avrättas, i enlighet med dekretet om den slutgiltiga lösningen på judefrågan. Injektionerna orsakade hjärtstopp. Detta skedde sensommaren vid ett antal tillfällen, bl.a. i april 1943 samt under sensommaren 1944. Dock är detta en högst anekdotisk uppgift, även om det bekräftats att lägret besökts av externa läkare. Minst en av dessa var själv jude.

Dels avrättades fångar medelst skjutning. Dock skall man ha i åtanke att detta skedde i samband med rymningsförsök, och gruppavrättningarna ägde rum innan Stutthof klassades som koncentrationsläger. Rymning var belagt med dödsstraff.

Dels avrättades fångar som inte var friska nog att avrätta i ambulerande gaskamrar som transporterades på järnväg, enligt vissa historiker. Intressant nog skriver samma forskare på annat ställe att svårt sjuka som inte kunde omhändertas med lägrets resurser skickades med tåg in till Danzigs statssjukhus för mer kvalificerad vård, som bl.a. amputation. Detta väcker naturligtvis frågor om det systematiska massmördandet. Varför vårda en invalid om varje arbetsoförmögen lägerfånge blev avrättad som den officiella berättelsen uppger?

Utöver detta kom så de konventionella gaskamrarna med vilket man utförde systematiskt massmord på judar för att bistå Auschwitz-lägren som var överbelastade, enligt den officiella informationen till allmänheten.

Ett problem med att beskriva hur gasningarna gick till ligger bl.a. i att det inte finns någon dokumentation kring detta. Enligt den officiella versionen byggdes 1943 en kammare för avlusning av kläder ett stenkast från lägrets krematorium (löss spred tyfus som var en bevisad orsak till massdöd i lägren, sedermera förvärrat tillsammans med svält sedan de allierade bombat sönder infrastruktur för livsmedelsförsörjning i Tyskland och Polen).

Avlusningskammaren påstås av de polska (sovjetiska) myndigheterna ha använts för systematiskt massmord på tiotusentals lägerfångar (Wikipedia). Enligt forskarna Jürgen Graf och Carlo Mattogno – som ifrågasätter den officiella historiebeskrivningen – är byggnaden som innehåller avlusningskammaren 8,5 m lång, 3,5 m bred och 2,55 m hög. Väggarna består av tegel med cementförstärkningar. I vardera ände fanns en gastät dörr (vilket är ganska naturligt i en lokal som används för att bekämpa ohyra i kläder). Innerväggarna bär spår av avlusningsmedlet Zyklon-B. Kammaren värmdes upp med en utanpåliggande ugn (giftet låg i form av granulat och behöver värme för att effektivt övergå i gasform). [länk]

Enligt Graf och Mattogno är det tekniskt möjligt att använda avlusningskammaren till att gasa ihjäl fångar. Men den springande punkten är hur krematoriet kunde hantera all den mängd ihjälgasade människor som sägs ha dödats där inne (och jag vet inte om de två forskarna har något svar på hur lägerpersonalen hanterade sanering av de övriga fångarnas kläder om avlusningskammaren användes som avrättningsinstrument?).

Någon dokumentation från anläggandet av krematoriet finns inte bevarat (eller är känt), men ett vittnesmål anger att man vid anläggandet av det nya lägret (1943) avsåg att med åtta oljeeldade ugnar få en kapacitet om 100 kroppar/timman. Men det målet var omöjligt att uppnå. Och Graf och Mattogno finner vid en fördjupad studie att vittnesmålet beskriver ett missförstånd som uppstod i samband med en upphandling av krematorieugnar i Auschwitz. Ett annat vittnesmål säger att i själva verket klarade det första krematoriet bara av att bränna 5-7 kroppar på 45 minuter; efter nybyggnationen med en större anläggning kunde man kremera 7-8 lik på samma tid. Dock har senare tids forskning baserad på samma ugnstyp i krematoriet i Theresienstadt visat på att kapaciteten låg på 2 kroppar under 1 timma!

En anledning till att man skriver ner ugnskapaciteten är att de siffror som används tidigare inneburit att ugnen skulle bli obrukbar då förbränningsgasen blockeras när massor av kroppar staplas på varandra.

Intressant nog har den etablerade forskningen problem med att uppvisa hur många som dödades genom gasning i Stuffhof. Det visar sig att utifrån påstådda vittnesmål inte förekom någon regelbunden gasning av fångar. En tidigare officiell siffra har talat om 4’000 mördade (av över 100’000 internerade). Baserat på fem olika sovjetiska ”expertutlåtanden” under 1970- och 1980-talet låg dödstalet under 1944 på något över 1’000 individer. Detta låter som ett tämligen normalt dödstal i ett fångläger med dödsfall p.g.a. sjukdom, skador och ålder.

Och mycket riktigt medger etablerade forskare utanför den revisionistiska sfären att det är mycket svårt att härleda med bestämdhet vilka som dödades i gaskammare eller inte. Ögonvittnens skildringar matchar inte varandra, eller faktiska dokument (de flesta vittnen är i regel dessutom andrahandsvittnen). En besvärande omständighet – som dock inte uppmärksammas särskilt mycket i debatten om de påstådda massmorden medelst gaskammare – är att många vittnen som medverkade i rättegångar bearbetades i förväg, bl.a. genom att få se fotografier på de anklagade [länk]. Detta kan förklara varför många vittnesmål inte är förenliga med senare års forskningsresultat.

Med andra ord, det finns inga konkreta belägg för att avlusningskammaren användes till att gasa judar och sovjetiska krigsfångar, och det finns inte heller några bevis för att SS lät bygga ett antal mobila gaskammare för transport på smalspårig järnväg (med syfte att – enligt vittnesmål – lura svältande, sjuka och gravida judiska kvinnor att bjuda på motstånd när de fördes iväg för sin avrättning, sammanlagt 400 individer).

Att villkoren i Stutthof-lägret varit stränga råder ingen tvekan om. Att flyktförsök var belagt med dödsstraff är känt. Men om det inte finns bevis för att lägerfångar avrättades i gaskammare, då innebär det att myndigheterna i Polen lät avrätta ett flertal lägerfunktionärer på felaktiga grunder (som t.ex. anklagelserna om att dessa selekterade fångar till deras avrättning).

Men åter till de nu anklagade lägerfunktionärerna som Centralkontoret för utredning av nationalsocialistiska brott i Ludwigsburg vill ha lagförda, sammanlagt åtta individer. Fyra män pekas ut som lägervakter, och fyra kvinnor anges ha varit telefonister och sekreterare. Myndigheten erkänner att ingen av de anklagade kan bindas vid att direkt och fysiskt ha deltagit i handlingar som innebär ett direkt brott mot mänskligheten, men genom att de varit i SS/nazisternas tjänst innebär de att de assisterat och underlättat genomförande av förbrytelserna.

Jag ifrågasätter verkligen det etiska i myndigheternas agerande. Dels för att vi här har mer mycket gamla människor att göra. Dels för att det finns andra krigsbrott att utreda och hantera. Vi har fortfarande inte sett något åtal mot Storbritanniens regering för t.ex. brandbombningarna av Dresden och Hamburg – trots att detta strider mot skydd mot civilbefolkning i krigstid. Vi har inte heller sett något åtal mot USA:s regering för massmordet på de civila invånarna i städerna Hiroshima och Nagasaki som bombades med amerikanska kärnvapen mitt uppe i de japanska kapitulationsförhandlingarna.

Att då som tyska myndigheter gör nu, jaga efter gamlingar på ålderdomshem och utmåla dem som nazi-förbrytare, får det att vända sig i min mage.

Samtidigt blundar den offentliga tyska staten för de övergrepp som begås i spåren av massinvandringen i landet, och bedriver hetsjakt på dissidenter. Skäms, Angela Merkel!

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Brott & straff. Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Nytt avslöjande: Nazisterna dödade judar med hjälp av skrivmaskiner och telefoner under 2:a världskriget!

 1. Bengt skriver:

  Jag kan bara hålla med i vad du skriver.

 2. Risto Matinen skriver:

  Här en färsk video om ett liknande fall:

  ‘Bookkeeper’ Gets Jewish Justice – Brother Nathanael

  • Läsare skriver:

   Stalin’s Jews
   We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish

   Sever Plocker|Published:  21.12.06

   And us, the Jews? An Israeli student finishes high school without ever hearing the name ”Genrikh Yagoda,” the greatest Jewish murderer of the 20th Century, the GPU’s deputy commander and the founder and commander of the NKVD.

   Yagoda diligently implemented Stalin’s collectivization orders and is responsible for the deaths of at least 10 million people. His Jewish deputies established and managed the Gulag system.

   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

 3. Läsare. skriver:

  Wiesenthal Re-Confirms: ‘No Extermination Camps on German Soil’

  In a letter published in a January issue of The Stars and Stripes, a newspaper for US military service personnel, Simon Wiesenthal re-confirmed, in passing, that ”there were no extermination camps on German soil” during the Second World War.

  He made the identical statement in a letter published in the April 1975 issue of the British periodical Books and Bookmen.

  http://www.ihr.org/jhr/v13/v13n3p-9_staff.html

 4. Jag hittade den här texten på Oopih om eldbombningen av Dresden.

  Before World War II the City of Dresden was one of the most beautiful in the world. In fact the word Dresden was synonymous with culture, beauty and art. Like so many other cities in Germany, this city in particular was rich in German culture and the heritage of its people. The Castle, the Opera, the Hofkirche, the Frauen Kirche, to name a few amongst thousands of other buildings, were beautiful and outstanding examples of German (and White) culture. Many of these beautiful buildings dated back a thousand years or more.

  The normal population of Dresden was about 600,000. In February of 1945, as the refugees from the Eastern countries were fleeing before the Red Army, and seeking safety in the west, a large number of them fled to the apparent safety of Dresden and swelled the population of that city to over 1,200,000 people. These were people who had fought the Communists and were strongly anti-Communist. We must remember that at this period of history World War II was practically over and Dresden was by no stretch of the imagination a military objective. In judging what follows we must also keep in mind that Dresden represented the finest examples of German art and culture, that it was not a military objective, and that it was swollen at this time with refugees fleeing before the Red Army, the barbarians of the East.

  On the night of February 13, 1945 at 10:13 p.m., British bombers started dropping hundreds of thousands of firebombs on the poor, helpless refugees and citizens of Dresden who were only trying to escape the butchery of the Red Army. These raids were carefully planned by these heinous and diabolical Jews to reap the maximum in death and destruction. The timing was such that it would hit the citizens of Dresden at a time when they were out on the streets celebrating a Christian religious holiday. Thousands were burned alive. When the first raid was over and the survivors came out of their shelters to begin rescue operations and when thousands of fire fighters arrived from other cities to help in the rescue, the treacherous Jews struck again. At 1:30 a.m., February 14th, only three hours after the first attack, a second and larger force of British bombers rained down more death and destruction on the helpless White men, women and children below. So many firebombs had been concentrated on this once beautiful old city of Dresden that a firestorm of hurricane proportions engulfed the whole city. The heat was so intense that once live people were shriveled into corpses reduced to half their size. Thousands of people hiding in air raid shelters were melted into one pool of liquid. A mother with her baby in her arms was found melted into the pavement forming a small tar statue. In a furious, fiendish effort to incinerate this beautiful City of Dresden, the city of art and culture, more than 650,000 firebombs were dropped on it during the raids.

  As if this were not enough, the next day, which was Ash Wednesday, while Dresden was still burning furiously from the two attacks of the night before, a huge force of American B-17’s started pounding on what was left of the magnificent city.

  The great shame and tragedy of it all was that the pilots who were dropping these bombs were White Gentiles killing their own brothers in a battle that the Germans had been fighting for the preservation of the White Race. What these White pilots, with their mentality deranged by Jewish brain pollution, did not know, but their Jewish bosses did, was the fact that 26,260 Allied prisoners of war were in this same area! Just another example of Jewish evilness and treachery. Even though the American and British soldiers were fighting to save these Jewish parasites from their just dues, the Jews themselves didn’t mind at all having the White prisoners killed as well! But this was still not the end of Jewish fiendishness and barbarity. A final touch of Jewish treachery was added when after the B-17’s had left, 37 P-51 American fighters were ordered to fly low over the city and kill anything that moved! This they did by shooting and machine-gunning people trying to escape along the roads out of Dresden or people who were trying to save themselves along the banks of the River Elbe. These P-51 fighters flew low along the banks of the river and killed everything in sight.

  Does this sound familiar? Remember the vicious ideology of the Jews as laid out in Deuteronomy 20:16 “thou shalt save alive nothing that breatheth”?

  Let us remember that this is the vicious Jewish religion, a religion that they have been practicing for thousands of years; a religion that they have swindled the White Man into as making it part of his own, in order to worship, idolize and protect the Jew. After the war, the world was lied to and told that only 35,000 people were killed during the raids, but as the years passed they finally admitted to 135,000 deaths. This still was a big lie. The actual number of people killed between February 13th and 14th was 350,000 to 400,000! To add a further insult to treachery, when the war was over the Jews invented a huge hoax accusing the Germans of killing and incinerating six million Jews in order to heap hatred on the Germans and create sympathy for the treacherous Jews who had started the war in the first place. In order to try to “substantiate” this colossal hoax, the Jews showed photograph after photograph of heaps of burned corpses. But the corpses they were showing were not Jews at all, but Germans that had been burned in the once beautiful City of Dresden.

  We White Brothers and Sisters have a tremendously powerful lesson to learn from this horrible event. The overwhelming lesson is that the Jews regard all White people as their enemies and that it is only a matter of time when they will try to incinerate the cities and people of America just as they did Dresden, provided we will let them do it. The second lesson that we can learn is that it took the willing cooperation of White pilots, the British Air Force and the American Air Force to do this treacherous deed -the killing of their own White Brothers. This illustrates again and again how powerful is propaganda!

  The third lesson that we must learn is that there is no compromising, no negotiating, and no co-existence with the treacherous and diabolical Jew. Their religion and their inbred parasitic nature drives them on to destroy all that is good in this world. There is no peace, no co-existence with this vicious evil. It is either them, or it is us. Being a member of the great White Race, I would rather we survive than this evil parasite.

 5. Herr Flick skriver:

  Vill bara påminna om David Irving och hans böcker och föreläsningar.
  Någon kanske inte känner till honom, som jag själv tills alldeles nyligen.

  • Läsare skriver:

   David Irving hemsida, kolla in Newsletters:

   http://www.fpp.co.uk/

   • Läsare skriver:

    Lyssna noga vid o:50

    David Irving – The 1956 Hungarian Uprising — 5 min

    Det var samma sak i alla öststater, Polen, judar styrde. Yogoslavien, judar styrde. Hela östblocket under Sovjetunionen styrdes av judar.

    När judar ”flydde” från östblocket under 50-60 och 70-talet styrdes dessa länder av judar.

    Judar som ”flyktingar” från östeuropa under Sovjertiden var inget annat än en gigantisk false flag op för att kunna infiltrera alla västeuropeiska länder med kommunistjudar.

 6. Lasse Wilhelmson skriver:

  Mina egna erfarenheter från en ”judisk” uppväxt, saknar även de mera konkreta belägg för att gaskamrar skulle ha används för massavrättningar av judar. Lars Adelskogs bok ”En tom säck kan inte stå”, står sig rätt bra fortfarande. Här är mitt lilla bidrag i denna fråga: https://lassewilhelmson.wordpress.com/2013/05/04/gaskamrar-i-auschwitz-med-mera/

  • Läsare skriver:

   Hej där Lasse. Hörde intervjun på Nordfront med dig. Du skulle vara på SVT med en egen timma, minst. Mike King är kung. Allt han skrivit är obligatorisk läsning.

   How Jewish Reds & The New York Times started the Holocaust Myth

   http://www.tomatobubble.com/holohoax.html

   Men den globala judemaffians Holyhoax är mycket äldre än så. Det äldsta dokument jag sett är daterat år 1889, ett-åtta-åtta-nio. Det är en A4 på engelska med ytterligare en A4 översatt till hebreiska. Om det är äkta kan jag inte svara på, men jag har svårt att se varför någon skulle göra sig besväret med en sådan förfalskning. Hittar det inte, länge sedan jag läste det.

   Men det finns massiv dokumentation att judemaffian försökt etablera sex miljoner som holohoaxade runt förra sekelskiftet. New York Times har i sitt arkiv mängder med artiklar där sex miljoner judar nämns.

   Report of Auschwitz – trial in Kraków in 1948 reveals 300.000 prisoners died in total —- One minute, English subtitles

   Russia has since 1890 adopted a deliberate plan to expel or exterminate six million of its people

   http://balder.org/judea/Six-Million-140-Occurrences-Of-The-Word-Holocaust-And-The-Number-6,000,000-Before-The-Nuremberg-Trials-Began.php

   • Läsare skriver:

    Enligt judarna själva fanns det sex till sju miljoner judar i Ryssland i slutet av 1800-talet. Sju miljoner nämns också. Du kan läsa vad som helst som skrivits av judar om ryske kungen och det är ett evigt klagande på ryske kungen fram till 1918 då judar mördade hela ryska kungafamiljen.

    År 1881 mördades ryske kungen av judar och nu lämnade miljoner judar Ryssland, de flesta till Kanada och USA. Judarna påstod att de var religiöst förföljda i Ryssland och det var därför USA och Kanada släppte in judarna.

    Nästa ryske kung var sonen till kungen judarna mördade, alltså hade sonen all rätt i världen att inte vara så vänligt inställd till judar.

    Om du läser på lite om de två stora synagogorna i St Petersburg och Moskva och tittar på årtalen när de byggdes och togs i bruk, så var det på 1890-talet.

    Om nu ryske kungen förföljde judarna på grund av religion, varför lät han då dessa religiösa judar bygga två GIGANTISKA synagogor, varav en i hans huvudstad? Finns ingen logik i det, utom att judarna som påstod att de var förföljda i Ryssland pga deras religion ljög. Judarna ljög sig in i Nordamerika och ett skäl att de ljög var att få bort fokus från det faktumet att judar mördade ryske kungen 1881.

    Det som egentligen hände i Ryssland 1881 var att judarna försökte genomföra en judisk statskupp i Ryssland. Det är sanningen. Det sonen gjorde när han blivit kung var att jaga alla inblandade på mordet på hans far, det de sysslade med var samhällsomstörtande verksamhet, kungen försvarade helt enkelt sig och Ryssland.

    Nu visade det sig snabbt att nästintill alla inblandade var judar. Kungen jagade inte judar därför att de blott var judar eller pga deras religion, han jagade dom därför att de var kriminella. När dessa judar kom till Nordamerika, då blev det till religiös förföljelse.

    År 1905 gjorde judarna ett nytt försök till judisk statskupp. Judarna försökte mörda ryska kungen men han överlevde. Samma visa igen, judarna stack som skållade troll till Nordamerika men denna gången funkade inte lögnen om ”religiös förföljelse” och det är nu judarna börjar pladdra om att ryske kungen planerade att utrota sex miljoner judar.

    Russia has since 1890 adopted a deliberate plan to expel or exterminate six million of its people

    Judarna tjatade om sex miljoner judar före, under och efter Första världskriget 1914-18.

    Foton från judarnas egna tidningar. Se årtal:

    http://vho.org/GB/Books/tfh/9.html

    Slå upp: Holocaust i Encyklopedi Judaica. Ca 40 A4-sidor, liten text. En mindre bok, bara innehållsförteckningen är en halv A4-sida. 5-6 sidor med foton och gissa var?

    Inte ett ord om några sex miljoner gasade judar. Inte ens ett ord om en endaste lite miljon gasade judar. Antar att judarna som skrev artikeln ”glömde” sex miljoner ihjälgasade judar. En liten detalj till, den är publicerad år 1971. 25 år efter ww2, men judarna ”glömde” sex miljoner judar.

    Judemaffian fick inte något momentum på ”förintelsen”, tills sent 70-tal. Här är en sju minuter video som visar var ”förintelsen” som vi känner den började.

    The Origins of Holocaustianity started by Jewish extremists

 7. Läsare skriver:

  Tyskland, NATO och Ryssland: Moskva var 1952 redo att acceptera en återförening av Tyskland, under förutsättning att detta enade Tyskland skulle vara neutralt och stå utanför NATO.

  Här kan tilläggas, att tre år senare skedde just detta beträffande ÖsterrikeÖsterrike hade ju delats upp mellan de fyra segermakterna på precis samma sätt som Tyskland, med en särskild uppdelning även av huvudstaden Wien.

  SOVJET Ryssarna drog sig 1955 tillbaka från den del av Österrike som de hade ockuperat, i utbyte mot österrikisk alliansfrihet. —- Jan Mill
  _________________

  Kareinalfelet de flesta gör när de skriver om Sovjetunionen är att de de inte klarar av att skilja mellan Sovjet och Ryssland.

  Sovjet var INTE Ryssland!

  Sovjetunionen 1922 till 1990 var helt styrt av judar som judar. Ingenting under Sovjeteran var ryskt. Ingenting som gjordes i Sovjets namn var till fördel för det ryska folket.

  Det som egentligen hände var att det var en judisk statskupp i Ryssland 1917. Det tog judarna fyra år, 1918, 1919, 1920 och 1921 att utplåna, läs mörda alla ryska patrioter och alla som på minsta sätt kunde misstänkas kunna organisera en motståndsrörelse som skulle kunna äventyra judarnas oinskränkta maktinnehav av Ryssland.

  Statens fiender, kontrarevolutionärer osv var inget annat än judiska kodord för Judarnas fiender. Allt och alla som judarna ens mest avlägset misstänkte kunde vara ett hot mot judarnas makt över Ryssland jagades skoningslöst. Judarna mördade hellre 99 oskyldiga än de lät en ”skyldig” komma undan.

  Under 1922 ansåg judarna att allt motstånd var eliminerat och lät döpa om Ryssland till Sovjetunionen den sista December 1922.

  För judarna var Sovjetunionen inget annat än deras proxy krigsmaskin för judiskt världsherravälde. Det viktigaste i Sovjet var stålproduktion, och vad kan du göra av stål? Vapen.

  Sovjettiden handlade bara om en enda sak för judarna, att bygga upp världens mäktigaste krigsmaskin. Att Sovjetunionen plan var att ta över hela världen var ingen hemlighet. Så sent som 1956 stod Chrustov i FN och gapade och skrek om att hela världen skulle styras från Moskva.

 8. läsare skriver:

  Turkiet: Nu skall vi se, Turkiet har just varit igenom en militärkupp. Turkiet är fullt med lyxturister (flykting/skäggbarn). Isis smugglar olja med tankbilar. Bergsturkar (kurder) krigar överallt. Självmordsbombare på självmordsbombare.

  Men allt om Turkiet just nu handlar om 13 åringar skall få ha samlag? Allvarligt?!

 9. Läsare skriver:

  Var är Anna?

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s