Kulturkrig på sandstranden – någon kommer att förlora.

Bästa läsare!

En debatt om klädesplagg för kvinnor har vaknat till liv.

Till skillnad från förra sekelskiftet då sedlighetsivrarna ansåg att damerna visade för mycket hud så handlar det idag om muslimska kvinnor som visar för lite hud. I vissa franska städer har man nämligen infört förbud mot s.k. burkini där kvinnor av religiösa skäl döljer sin hud och frisyr från andra mäns blickar.

Det finns många perspektiv kring detta.

Låt mig utgå från det libertarianska perspektivet. Ingen myndighet har rätt att kräva av människor att klä sig på ett visst sätt. I ett libertarianskt samhälle kan du gå naken, iklädd en burkini eller ha en Nazi-uniform på dig på badplatsen, om inte ägaren av badet har en policy för hur badgästerna skall uppföra sig. Ty om staten bestämmer klädkod, då inskränker staten på äganderätten för badplatsens ägare.

Här kommer vi till det problematiska. Många badplatser är allmänna. Det betyder att det är t.ex. kommunen och dess politiska ledning som råder över inrättningen. Här har vi det klassiska dilemmat med att alla och ingen äger platsen. I det franska fallet är det politiker som bestämmer över ordningsfrågor på badplats. Vissa ordningsregler ifrågasätts inte; man får t.ex. inte köra med motorcykel där folk ligger och solar. Men regeln att det inte är tillåtet att bära burkini har ifrågasatts av både muslimer, liberaler, socialister och frihetliga.

För att förstå varför regeln över huvud taget kommit till tarvas mer analys än vad B-kändisar som Jonas Gardell kan prestera med sina one liner-bilder på Facebook.

Det första man skall ha i åtanke är att burkiniförbudet är en politisk reaktion. Politikerna i de aktuella städerna (bl.a. Nice) har motiverat införandet med att badgästerna känner sig otrygga med personer som manifesterar sin religiösa tro genom klädval på en plats som drabbats av ett terrordåd som utförts av en muslimsk gärningsman.

I Frankrike är det få som förnekar att det finns en konflikt mellan den ursprungliga franska kulturen och den importerade muslimska från Mellersta östern och Nordafrika; man kan bara inte enas om bedömningen av gradantalet i helvetet.

Man skall också komma ihåg att burkiniförbudet är en förlängning av tidigare åtgärder för att försöka hålla tillbaka de religiösa attributen i det offentliga rummet. Helt klart var åtgärderna riktad emot islam, men makthavarna – som gladeligen bestämmer över ALLA människor – bestämde sig för att vara konsekventa, och därför ingick förbud mot bärandet av stora kors och kippa tillsammans med förbudet mot det islamiska hucklet ”hijab” i allmänna skolor år 2004.

sb veronica palm hijab2
Exempel på en hijab. Obs! Modellen bär sitt huckle på felaktigt sett, och skulle straffas
av shariapolis om hon ertappades i ett islamsk-kontrollerat bostadsområde. Hijab är obligatoriskt för flickor som inträtt i puberteten.

År 2009 infördes det s.k. slöjförbudet på allmän plats i Frankrike, även om förbudet bara avser bärandet av s.k. burqa som döljer hela ansiktet på bäraren, och niqab som döljer mun och näsa. Ett av argumenten till detta förbud är att slöjan är en religiös symbol på det sätt som den används, och att religionsutövning är en privat angelägenhet och skall hållas borta från det offentliga utrymmet eftersom Frankrike är en sekulär stat. Givetvis fanns det en logisk kritik om att slöjförbudet är en inskränkning mot individens frihet.

En annan aspekt var att burqan ansågs försvåra identifiering av människor, t.ex. vid polisspaning. Det fanns ytterst få kvinnor som bar detta klädesplagg, men den franska regeringen agerade med ett medvetande om att islam runt om i världen praktiseras allt mer ortodoxt, vilket man kan se av utvecklingen i t.ex. Iran och Egypten. För att inte fler kvinnor skulle tvingas av sina familjer att börja bära burqa och niqab till vardags infördes detta kulturbevarande förbud.

Den som bryter mot det franska slöjförbudet döms till böter av domstol, men alla kostnaderna betalas av privata donatorer om så önskas. Detta har gjort slöjbärandet till en politisk aktivitet i Frankrike som politiker och rättssystem inte vet riktigt hur de skall hantera. Muslimska företrädare säger att det därför är fler i Frankrike som bär niqab i dag än innan förbudet infördes, och få av de dömda rättar sig efter dom.

Det intressanta är att det inte bara är islam som kräver att kvinnor skall hölja sig. Även kristna, judiska och hinduistiska organisationer propagerar för heltäckande badkläder, och de har samsyn med flera offentliga puritanska företrädare.

Samtidigt finns det många människor som välkomnar burkiniförbudet, och detta främst därför att användandet av klädesplagget har en politisk innebörd. Burkinin är en markör som ur ett religiöst perspektiv visar att bäraren är ”renare” än en person som går i vanlig baddräkt eller bikini. Den ”orena” personen kommer att med tiden betraktas som en avfälling, och på sikt bli lovligt byte för män som antastar och ofredar dem.

Den sistnämnda utvecklingen kan gå snabbt. Redan idag ser vi hur personer som tillhör icke-europeiska kulturer agerar i mötet med flickor och kvinnor på offentlig plats, och skapar för dem en otrygghet vars motsvarighet vi inte sett på mycket länge.

Den franska politiska sfären har bestämt sig för att undvika denna utveckling, eller åtminstone fördröja den. Bland de parametrar man tagit i beaktande är att det ursprungliga franska kulturmönstret kan utmanas av det dito muslimska, i det muslimerna agerar initialt småskaligt men kontinuerligt tills man utgör en kritisk massa som inte kan hejdas vare sig med lagstiftning eller tvångsmedel.

I debatten om burkiniförbudet åberopas individens rätt att klä sig efter egen smak och vilja. Det är en princip som är korrekt och som måste försvaras. Men man kan inte glömma den aspekten att det finns påtvingande faktorer som innebär att kvinnor som tillhör den muslimska kulturen klär sig i slöja och liknande attribut mot sin vilja/personliga önskan. I detta tvång ingår en allt starkare social kontroll över människorna – som möjligtvis blir ännu starkare när den franska statsapparaten utmanar landets c:a 7 miljoner muslimer – i form av shariapoliser.

Eftersom vi inte ser några tecken på att den islamiska utvecklingen upphör att sträva mot en allt strängare efterlevnad av koranen och övriga religiösa förhållningsregler, kan vi inte heller räkna med någon s.k. ”reformering” som medger fritt hår och naken hud för muslimska kvinnor. Tillfälliga verbala lättnader, som t.ex. enskilda utspel av imamer i regim- och globalistkontrollerade mediekanaler, kan dyka upp. Men kursen ligger fast, och det är att ersätta de otrognas idéer med ”rätt” värderingar.

Vad tycker muslimerna själva om denna utveckling? Ja, för kvinnorna är det ett faktum att de är säkrare från sexuellt våld av främlingar om de lever efter den muslimska traditionen, d.v.s. hanteras som om de är en ägodel tillhörande mannen i huset (om jag får uttrycka mig både generellt och provocerande). De muslimska kvinnorna ser vad som händer europeiska kvinnor som lever gudlöst och vistas bland andra män. En muslimsk kvinna ser därför de europiska kvinnornas leverne som oförnuftigt. Det hör till muslimsk livsvisdom att en kvinna med frestande attribut blir ofredad (hämtat från Muhammed Knut Bernström), och därför undviker man detta av ren självbevarelsedrift.

De muslimska männen har inte heller motiv att bromsa den här utvecklingen. Att europeiska kvinnor som lever enligt moderna europeiska seder, d.v.s. blottat hår, fri hud, alkoholförtäring, ger de muslimska männen en moralisk ursäkt att betrakta dessa kvinnor såsom ovärdiga. Vilket inkluderar agerande från förolämpningar och misshandel till våldtäkt och dråp. Visserligen kommer med tiden tillgången på lovliga byten att minska i takt med att europeiska kvinnor skräms till efterlevnad eller tvingas ändra på sina beteendemönster, men då finns ingen återvändo, och den sekulära kulturen kan inte räddas, samt den europeiska livsstilen utgår.

Så striden om burkini handlar inte om att inskränka enskilda individers frihet. Istället handlar det om ett kulturkrig som ena parten riskerar att förlora. Och som det ser ut idag tycks det moderna sekulära västerlandet ligga i underläge, trots ”pistolbeväpnade manliga poliser som skriver ut böter till muslimska kvinnor i burkini”.

Europa står inför faktum att man fört hit människor som tack vare välfärdssystemen medgivits att ta med sig sina seder till de nya platser som de etablerat sig i, istället för att assimilera sig. Man måste vara politiker för att inte kunna förutse denna konflikt.

Det otäcka är att det är bara politikerna som har makt och mandat att lösa de uppkomna problemen. Tyvärr finns det inga tecken på att de har för avsikt att göra det, mer än med symbolhandlingar. Och vissa andra politiker, som t.ex. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfvén, vill ytterligare försämra möjligheterna till den västerländska civilisationens överlevnad.

Hälsar eder Peter Harold

P.S.
Beklagar min frånvaro i kommentarsfälten, kära läsare. Men ni skriver som alltid många intressanta inlägg där!
D.S.

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Brott & straff. Bokmärk permalänken.

37 kommentarer till Kulturkrig på sandstranden – någon kommer att förlora.

 1. Sofia skriver:

  Den enes frihet är den andres ofrihet.

 2. )))Björngunnar((( skriver:

  Det är klassisk judisk metodik.
  Allt som kan skapa osämja mellan grupper blir lag.
  Klasskampen är ett exempel på söndra och härska.

 3. Såg på Fria Tider att Gudrun tänkt skaffa en burkini. För en gångs skull kan jag inte säga annat än att det är rätt person på rätt plats eller plagg.

 4. Läsare skriver:

  Nu skall vi se: Inge muslimer/araber = inget muslim/arabproblem.

  Släpp in miljoner och åter miljoner muslimer/araber = gigantiskt och innom våra referensramar ett olösligt problem. Alla varianter av slöja är endast ett muslim/arab problem.

  När du och jag ligger i graven kommer våra barnbarn att älta detta olösliga muslim/arab problem.

  Jag har NOLL intresse för att läsa och höra om detta olösliga muslim/arab problem. Det är som med zigenarna, du kan ge zigenarna allt de pekar på och nästa dag är de ändå missnöjda.

  Efter judarna och deras stamfränder zigenarna finns det ingen mer otacksam folkgrupp än muslimer/araber. Om du ger judarna hela världen, vet du vad juden säger då?

  -Du är skyldig mig 35 procent i ränta på grund av att ni gojer olovligt har utnyttjat världen som var min från början.

  Du och jag kan aldrig vinna. Detta är en evighets”debatt” där främlingar kommer till vårat land och kräver att vi skall anpassa oss och göra som invandrarparasiterna kräver.

  Till dessa invandrade kravmaskiner har jag bara en sak att säga:

  Håll käft, anpassa och sköt dig eller åk hem!

  Jag vill bara höra politiker säga en sak: Alla invandringsparasiter som kräver saker skall utvisas från Sverige.

  Minsta lilla krav = Utvisning!

  Separata badtider för hucklekärringar = krav = utvisning = case closed.

  Jag har med egna ögon sett en hucklekärring helt i svart med ett tätmaskad nät för ansiktet på gatan i Sverige. Det är lika med krav, lösningen är utvisning. Det finns inget att diskutera! Krav = utvisning.

  Håll käft, anpassa och sköt dig eller åk hem! Färdigsnackat.

  Titta på TV, lyssna på radio eller läs ”tidningen” och minst 80 procent av det du hör handlar om invandrares KRAV på Sverige och svenskarna, och jag är så in i helvete trött på att lyssna på alla dessa krav och amöbasvenskars krälande i smutsen för att tillgodose dessa importerade kravmaskiners minst lilla nyck.

  Läste ett bra uttryck för dessa amöbasvenskar på Nordfront: Drontsvenskar

  Vet du inte vad en Dront är och vad som hände och varför, föreslår jag att du läser på, dvs gör din hemläxa, do your homework.

  Svensken idag är i de flesta fall äkta Drontsvenskar med Rumpnissars intellekt, dvs i stort sett obefintligt.

  Rumpnissarna frn Ronja Rövardotter.WMV —- 40 sekunder

  • Läsare skriver:

   Annan Rumpnisse-Drontsvenne-video:

   Rumpnissar – Vaffor då då? —- 35 sekunder

  • Risto Matinen skriver:

   Tja, håller med om det mesta. Dock är det inte bara arabjävlar, utan överkryddat med negerjävlar,

   Här galopperade våldsbrotten efter negerinvasionen. De står för nästan all våldsbrottslighet numera…

   Även de mest hjärntvättade (unga kvinnor) börjar tänka på negerförsvar. En kompis systerdotter har numera inköpt pepparspray mm och tänkt före, efter att en negerhanne förföljde henne nyligen. Hon klarade sig denna gång, men hur går det framöver?

   Det som krävs för att minska problemet är att invällarna möter fysiskt motstånd: Våld, helst bestialiskt, eller hot om våld är det enda som gäller!

   Slutlösningen är givetvis att invällarna fördrivs! De som vägrar sluta vara parasit, dödas på sikt genom att förklaras fredslösa.

   • Straffen var så mycket bättre förr. Nästan bättre ju längre tillbaka man går. Daltandet började redan vid mitten av 1800-talet. Även om man vid den tiden fortfarande dekapiterade mänskligt avskräde och tvinga dem att arbeta i fängelset. Efter 1920 spårade det snabbt ur och början till dagens curlingsamhälle tog sin inledning. Vilket nu har resulterat i drontsvenskar och pokemongon.

   • Peter Harold skriver:

    Kruxet är att verkställa repatrieringen enligt gällande lag. Svenska staten kan inte ta det beslutet utan att bryta mot internationella konventioner. Så därför måste dessa kringgås på något sätt…

  • Anna skriver:

   Amen till det! Min mormor som var norsk brukade fälla en skön kommentar: DRITT! Kort och gott. Det var det enda hon iddes säga om saken. Önskar fler vore som hon. Varför ödsla ord för att beskriva bajs? Gult, brunt eller svart. Skitsamma. Skitmänniskor kommer alltid vara samma skit.

   Jag säger som mormor. DRITT!

 5. Risto Matinen skriver:

  Text från originalsidan:

  Alla kläders lika värde….

  Klart att man skall få klä sig hur man vill. Själv har jag gärna rånarluva när jag går till banken….

  • Peter Harold skriver:

   😉

   Där har du egendomsrätten som innebär att man har rätt att diskriminera personer, t.ex. dem som klär sig med MC-hjälm och luva på banken.

   • Anna skriver:

    Där har du också själva essensen i barnens reaktion (SUNDA reaktion) på skolans indoktrineringsförsök. Sonen går ju i tredje klass nu. Andra veckan gick ut på att lära barnen ” Allas Lika Värde” .

    Sonen får ta med sig en kompis hem utan att jag själv är hemma. Sen kommer 3-4 andra (eftersom jag gärna uppmuntrar till social gemenskap som jag tog som självklart i samma ålder, men som är en bristvara i dessa tider)

    De luftar ju uttrycken de fått lära sig i skolan och testar hur de låter, liksom. Har hört de fråga varandra : ”Vem hade du valt? Tycker du att din mamma är lika mycket värd som Ludwig? Om du hade varit tvungen att döda någon? ” Eller favoriten: ” Niko du är en gringo! Du är en KKK- du hatar bruna. Du vet väl vad KKK betyder? Det betyder vita som dödar bruna och som har vita kläder på sig, luvor också. Som muslimerna som är mammor fastän de är pappor.

    Sen spelar de upp youtube-klipp på tenstarapen. Och jag säger åt de att stänga av. Jag tänker att i min generation hade föräldrarna sagt till mig att stänga av skiten. Men finner liksom inte samma logiska förklaring.

    Jag finner ingen förklaring alls.

 6. Anna skriver:

  AHHHHHHHH?

 7. Anna skriver:

  De känner sig trygga i Tensta. Eftersom de är bruna!

 8. Anna skriver:

  Jag tänkte lägga till en kommentar men sonen slog mig i skallen. Men en nalle visserligen, men oljudet avgjorde fajten… Jag var rasist, tyckte han. Vi bor inte i Tensta. Men i västerort. Herregud. Jag har fattat hur det här fenomenet uppstår. När nästan 80% av ungjävlarna i lågstadiet lyssnar till SVT-hiphop, enbart pga att de har mörkare hud än den förra generationen- vad har man för chans att kunna påverka? Svaret ligger i att det krävs en jävla grannsamverkan för att kunna påverka! Arkitekter, IT-tekniker- mediafolk- alla måste samverka för att motverka inte bara sina egna barn utan också grannarnas barn.

  Men det lär väl inte hända. Tyvärr. Det är ju bara muslimjävlarnas, dvs de andra 80% föräldrarna som påverkar. Och där är vi nu.

  Alla jävlar står och asgarvar åt alla indoktrinerade barn.

  Rövhål.

  • Håller din son på att utvecklas till en whigger?

   • Anna skriver:

    Alla hans kompisar pratar sådär. De flesta av hans kompisar bor i stora hus och har föräldrar med stora tillgångar. Alla låter likadant här. Jag vill ta honom till landet. Förorten bjuder inte på ngn framtid!

   • Anna skriver:

    Hur kan barn vars föräldrar pratar helt normal svenska, börja prata så här: ” I dag jag varrr på tandläkarrrren. Därr jag fick laga ett hål, mannen”.

    ? Det är en blond killes ord. 10 år gammal. Han har svenska föräldrar, den ena jobbar som barnmorska och den andra som arkitekt på ett stort byggföretag. Hur är det möjligt? Jag fattar ingenting. De tycker att det är charmigt eller ballt att uttrycka sig som en våldtäktssomalier. !

    Suck. Orkar inte mer. Växer de ur detta, månntro?

 9. Risto Matinen skriver:

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s