Affären Austeja Emilija Dominykas – berättelsen om Tysklands stundande undergång.

(Midnattstimman är passerad, och jag har
inte tid med korrekturläsning./Peter)

Bästa läsare!

Affären Austeja Emilija Dominykas började den 20 september i år när kontot Zerbester på YouTube lade upp ett brev på tyska, skrivet av den kvinnliga byggnadsingenjören Austeja Emilija Dominykas som nu – obotligt sjuk i leukemi – har bestämt sig för att dela med av de hemligheter som sägs ha sitt ursprung hos Förenta Nationerna, och som syftar till att utplåna Tyskland som landet ser ut idag – och därefter ett totalitärt maktövertagande av globalt format.

Brevet är långt och beskriver i korthet följande:

I februari 2001 fick hon i uppdrag av den tyska förbundsregeringens byggnadsstyrelse BBR (Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen) att medverka i en projektgrupp som skulle planera för skyddsrum avsedda för massevakuering på sju olika platser i Tyskland (utom i södra delen av landet). Hon ingick i en grupp av sju specialister, och hennes bidragande kompetens handlade bl.a. om tunnelkonstruktioner.

Deltagarna i projektgruppen fick skriva under tystnadspliktslöfte med tio olika myndigheter, däribland försvarsdepartementet. Austeja undrade varför det var nödvändigt med tanke på att skyddsrum är ju lokaler ditt allmänheten skall ha tillträde.

De sju storskyddsrummen skulle ha kapacitet att härbärgera var och ett omkring 300’000 personer. De skulle vara belägna i Kassel, Suhl, Fürth, Simmern, väster om  Berlin, Lüneburg och Görlitz. Som jämförelse kan nämnas att Katarinabergets skyddsrum (parkeringsgarage) i Stockholm hade plats för 20’000 personer.

Hemlighetsmakeriet fortsatte även under själva byggandet av de underjordiska evakueringsanläggningarna. Borrningarna i marken annonserades som vägarbeten för att ingen av de boende skulle börja undra vad som försiggick. Austeja säger att de boende i Simmern, var helt ovetande om att hon och ett team med tunnelborrare från Australien höll på att anlägga ett skyddsrum som kunnat svälja stadens alla invånare 50 gånger om under berget vid Hunsrück, på 70 meters djup under markytan.

I juli 2004 kallades projektteamet till Berlin för att ta emot nya direktiv. Nu meddelades att anläggningen i Hunsrück skulle byggas ut ytterligare för att härbärgera militärt material, från ammunition till militärfordon och flygplan!

I sitt brev skriver Austeja att hon och hennes team protesterade. Hade de vetat tre år tidigare att de skulle bygga en militäranläggning hade de tackat nej. Och hon noterade också att anläggningen skulle kompletteras med en moské men inte någon bönelokal för kristna!

Ett år senare hade man sprängt färdigt för de nya utrymmena, men man hade problem med att avloppsvattnet måste pumpas upp till i nivå med markytan. Härvid uppstod en smärre skogsdöd bland träden på platsen i naturreservatet, vilket myndigheterna förklarade berodde på att träden angripits av skadeinsekter. Vad avloppsvattnet innehöll nämns inte, men det förekommer i gruvområden att träd dör p.g.a. ”naturliga” gifter som frigörs i dräneringsvatten från schakten.

I mina egna efterforskningar kring ämnet kan jag notera att området mellan Rhen och gränsen mot Luxemburg har flera anläggningar som byggts under överinseende av NATO, däribland avskjutningsramper för den amerikanska arméns missiler (Rittersdorf), satellitövervakningsstation och NATO-kommando (Börfink) och en amerikansk radarspaningsanläggning (Monzelfeld).

Den 14 november 2005, alltså fyra dagar före valet i Tyskland, samlades projektgruppen för en briefing med företrädare för regeringen, samt CDU:s partiledare Angela Merkel närvarande. Hennes parti vann valet och hon blev ett par veckor senare landets förbundskansler. Austeja verkar inte gilla Merkel, och beskriver henne som lätt sinnesrubbad. Regeringen uppskattade projektgruppens insats, och Austeja skriver i sitt brev att hon åkte på semester till Hawaii i december månad, en resa som sponsrades av Rockefeller Corporation.

Det var delvis en arbetsresa. Väl på Hawaii mötte hon flera politiska tjänstemän som var informerade om den tyska verksamheten, och erbjöds jobb vid något av de liknande projekt som man avsåg att bygga i Kanada, Nederländerna, Argentina och Frankrike.

I april 2006 hade man iordningställt bunkern i Hunsrück så att den var klar att inredas med teknisk utrustning; under sommaren kom en israelisk firma och installerade infrastruktur för el, tele och data enligt Austeja.

I sitt brev beskriver hon bl.a. de ekonomiska aspekterna kring projektet, och hur regeringen hanterade finansieringen av anläggningarna med hissnande belopp. Men det är inte dessa detaljer som är uppseendeväckande, och som kanske väcker skepsis till den döende kvinnliga byggnadsingenjörens berättelse. Hon beskriver att i januari 2007 var man färdiga med två förbindelsetunnlar till anläggningarna i Fürth och Kassel. Det skulle vara tunnlar som är 11 respektive 23 mil långa, försedda med järnvägsräls för tåg med en topphastighet av 100 km/h! Alla delar av anläggningen skall också vara skyddade mot atomvapen.

Men Austeja vittnar om att anläggningarna fortsätter att byggas ut. I nästa steg utökas lagringskapacitet för bränsle, 1, 6 miljoner kubikmeter diesel och fotogen i åtta cisterner. Dessutom får hon veta hur anläggningen skall disponeras; 200’000 soldater, 10’000 i försörjningsstab, 6’000 tjänstemän och och professionella glädjeflickor…! Dessutom skulle det finnas stora förråd för frystorkad mat som producerats enligt reglerna för halal. Och i samtliga skyddsrum anlades moskéer.

Enligt Austeja levererade försvarskoncernen Rheninmetall Defence AG skyddsutrustning för ABC-stridsmedel, pistoler och gevär med bajonetter och 10’000 ton ammunition. Men detta slog inte de hundratals TV-skärmar som monterades in i anläggningarna för att förkunna koranen och whabbitiska läror för anläggningarnas kommande invånare…

Och det är här som Austeja Emilija Dominykas börjar närma sig det område som hon själv i inledningen av sin presentation betraktar som konspirationsteoretiskt. Eftersom ämnet ju är populärt att diskutera nu för tiden så är det roande att också läsa fortsättningen av hennes ”bekännelse”.

Under 2010 var hon involverad i anläggandet av bunkrar i Berlin, Köln, Hamburg, Bremen, Kiel, Düsseldorf, München och i Stuttgart. Kostnaden för dessa anläggningar har täckts genom anslag till Berlins skandalomsusade flygplats som fortfarande inte är färdigbyggd. Enligt Austeja har omkring 95% av flygplatsbyggets pengar spenderats på de kompletterande hemliga bunkrarna, liksom en stor andel av infrastrukturprojektet Stuttgart21 där man bygger om stadens centralstation och järnvägsnät.

Plötsligt byter Austeja Emilija Dominykas karriär. I juni 2012 blev hon utsedd till projektledare för förstudien till projekt NEW EUROPE. Om hon verkligen är den hon utger sig för att vara så måste hennes sjukdom ha tärt så hårt på henne att hon hoppat över ett viktigt steg i sitt berättande. Varför skall en byggnadsingenjör bli projektledare för ett hemligt FN-projekt?

Förutom att jag inte kan hitta någonting om Austeja Emilija Dominykas som daterar sig bortom 20 september, och än mindre något dokument om henne som kan kopplas till FN eller någon annan organisation, så måste projektet ha varit extremt hemligt.

När jag läser hennes beskrivning av innehållet i projektet ringer några varningsklockor. Jag kan inte se att det organisatoriskt hör hemma inom FN:s administration. Däremot skulle det hela kunna läggas vid sidan av FN, och med de kanaler som vi känner till omvandlas till FN:s politik. Här antar jag att kanalen är Rockefeller-stiftelsen, vilken Austeja enligt historien kom i kontakt med vintern 2005-2006.

Det hon beskriver är att FN vill angripa Europa genom migration under 2015. Här skall FN, Världsbanken och EU ha bestämt sig för att starta ”rekryteringscenter” i Afrika och Mellersta östern för att välja ut aggressiva lågutbildade salafistiska eller wahabitiska män med max 90 i IQ. De skall – som hon beskriver – med fördel ha stark eller abnorm sexualdrift.

Men det är i detaljerna som jag ändå blir frågande hur det kan komma sig att Austeja trots det hiskeliga upplägget ens valde att acceptera uppdraget som projektledare för något som skall bli ett krig mot det tyska folket, och framför allt primärt mot tyska kvinnor som – enligt Austeja – skall offras för att våldtas och avla barn med invällarna. Hon beskriver att enbart under 2015 inträffade 48’000 fall av våldtäkt (samtliga hemlighållna av myndigheterna och medierna).

Dock kommer hon med intressanta teorier om alla bilbränder och andra sabotage (skolbränder, etc), och pekar ut många av aktivisterna som sponsrade av staten.

Projekt New Europe – med dess våldsamma demografiska omställning – är långt ifrån fullbordat för Tysklands del, varnar Austeja. Under slutet av 2016 kommer rekryteringscentren i Afrika att börja skicka iväg 8 miljoner afrikaner mot Europa. Personligen anser jag att det kanske är lite väl tidigt på året eftersom överfarten på Medelhavet är mer riskabel under vintern, men kanske skall man gruppera alla i Libyen tills det är dags. Det är också en fråga om logistik att få över alla dessa människor.

Austeja berättar att det hela skall resultera i ett inbördeskrig. Förberedelserna från 2001 kommer till väl gagn, menar hon. Dock kommer folket inte att få gott skydd, alla dessa superbunkrar till trots. Det kommer inte heller att finnas förnödenheter för alla, varför man bör räkna med att alla äldre kommer att lämnas att dö. När? 2017.

Varför?

Austeja är oss inte svaret skyldig. När minst 15 miljoner tyskar, plus alla invällarna, blivit ihjälslagna kommer amerikanska storbolag och köper upp de övergivna fastigheterna och tomterna för struntsummor. Undantagstillstånd kommer att råda och folkviljan kommer att hållas i schack medelst militär makt. De som inte avrättas kommer att sättas i läger.

Därefter fortsätter Austeja med fler framtidsscenarios, inkluderande ett krig med Ryssland, en kinesisk attack mot New York, m.m. till år 2020. Men är detta inom den plan hon nämnt, eller bara en spekulation? I alla fall följer en rad livsstilsråd från Austeja, inte olikt ett budskap som är bekant från politiska aktivister som inte gillar storföretag, men i detta fall hänvisning till hälsoskäl att undvika diverse produkter.

Tyskland kommer enligt planen att återuppstå. Men med ett nytt statsskick, kanske en monarki, och driven av fascistoida idéer. Enligt Austeja är alltsammans som hon berättat om en omfattande konspiration av nationalsocialistiskt ursprung.

En engelsk översättning på det påstådda brevet av Austeja Emilija Dominykas finns att läsas på sajten Christ Michael som drivs av en man som utger sig för att vara en av Skaparens söner. Jag tror att många uppskattar underhållningsvärdet i detta kreativa försök av någon som utger sig för att ha verkat på ”insidan” av världsherrarnas sfär.

Och någon Austeja Emilija Dominykas står inte att finna i den tyska telefonkatalogen.

Hälsar eder Peter Harold

(Denna bloggpost är mitt svar på en förfrågan som inkommit per e-post)

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Affären Austeja Emilija Dominykas – berättelsen om Tysklands stundande undergång.

 1. Martin Nilsson skriver:

  Varför refererar du till brevet om du tycker att det verkar vara påhittat?

  • Peter Harold skriver:

   Det står allra längst ner.

   Men jag tycker att ämnet är intressant, och om någon vet någonting mer om denna affär så tar jag tacksamt emot den informationen.

   Det finns också behov av att diskutera uppkomsten av desinformation. Just nu ser vi en hel debatt i medierna om konspirationsteorier. Vi vet att CIA har psy ops, och det är inte otänkbart att vissa av de konspirationsteorier som dyker upp om t.ex. OWO/NWO kanske kommer därifrån med avsikt att förminska seriösa kritikers trovärdighet.

 2. Vauen skriver:

  Påminner om rykten som spreds i Survivalist-kretsar på 70-80-90 talen. Förenta nationerna finns alltid med.

  Nu är det väl ganska bevisat att de flesta terrorister blir radikaliserade först när de kommer till Europa, moskéerna är infiltrerade av imamer som säkerhetstjänster håller under armarna. Och terroristerna får hjälp att resa ut o in i EU utan att avslöjas (Läs We are not Charlie Hebdo av Kevin Barrett). Så bara på den punkten så faller argumentet. Och hur testar dessa upptagningscenter deras libido innan dom accepteras för denna resa mot EU?

  ”När minst 15 miljoner tyskar, plus alla invällarna, blivit ihjälslagna kommer amerikanska storbolag och köper upp de övergivna fastigheterna och tomterna för struntsummor.”

  Författaren av detta brev kan uppenbarligen inget om ekonomi. Bankerna kommer kamma hem all egendom iaf, dom gör det i cykler av ekonomisk boom and bust. Det är ett naturligt resultat av att det är bankerna som ger ut våra ”pengar” genom att skapa krediter med ränta. Det finns för lite ”pengar” i systemet för att betala tillbaka alla skulder plus ränta. Och om vi så försökte så skulle det bara leda till att alla pengar utplånades. Skulderna är vad vi handlar med, det är därför fler skuldslavar måste in i systemet så att pyramidspelet kan fortsätta. Därför släpar vi hit fattiga människor som kan låna till bostäder bohag och bilar mm.

 3. Sofia skriver:

  Så är situationen nu:

  • Peter Harold skriver:

   Tack för länken! Jag har läst delar av Antony C Suttons bok om IG Farbens aktiviteter att få fram nazistiskt maktövertagande. Det finns ju så många dimensioner i detta, från krassa vinstintressen till nationsskapande (Israel). Rense brukade ha några intressanta reportage också om ämnet, vill jag minnas.

 4. Benny skriver:

  Jag tror bankirmaffian jobbar mer som de asgamar de är t ex som i Ukraina. Man tillsätter en marionett som Poroshenko och omger honom med ett kabinett utvalda skojare som ska hjälpa till med plundringen. Och det är precis det som hänt efter att man destabiliserat landet…man stal guldet som Janukovitj skulle använda till att stabilisera valutan med, vilket medfört att man kan köpa nästan allt i Ukraina för en spottstyver, land, egendomar, ja t o m egna ligister som egen milis till att förtrycka den som vågar opponera sig m.m. Det första testet med Georgien föll inte så väl ut för deras handgångne man Saakasvhili blev avsatt och försvann till skydd av sina uppdragsgivare i USA varpå han fick en ny ”tjänst” som borgmästare i Odessa, Ukraina. (I MSM-media vill man gärna inte nämna att Saakasvhili är efterlyst i Georgien för korruption, uppvigling till krig, mord m.m av naturliga skäl.) Jag tror att bankirvampyrerna är ute efter att destabilisera land efter land med invandring som leder till kaos och det är väl därför som svin som Soros är med och betalar för att skapa just kaos och oroligheter i land efter land med sina kriminella organisationer. Bara en sådan sak som att Kalle Bildt jobbar för denna skojare gör att varningsklockorna borde ljuda hos folk. Tyskland och Sverige anses nog som lätta mål för dessa länder har en byråkrati av ”godhetens” imbeciller, ett typexempel på detta ser vi i Lund där man vill ge jobb, körkort, pengar till återvändande mördare från IS i stället för åtal och straff för sina brott.

  • Peter Harold skriver:

   Allt detta du skriver här ovan har ju tillräckligt med substans för att medierna inte borde tala om något annat under lång tid. Det är obegripligt att pressen kan trycka melodifestivalsbilagor, ägna spaltmeter åt hur nån sångare är klädd (eller oklädd), och fullständigt nonchalera det som handlar om vår civilisations framtid.

   • Benny skriver:

    Peter, tyvärr är det exakt det som sker och jag kan meddela att många på jobbet känner väldig oro inför det som sker. Alla kan ju läsa i alternativen till MSM och utländska tidningar (som DN numera kallar hatsajter för att de beskriver sanningen om Sverige) vad som egentligen sker. Migrationen till Sverige 2016 är närmare 100-tusen om året, de flesta dysfunktionella miljöskadade (med islam) män i 20-30 års åldern som är predestinerade att skapa kaos. och allt detta applåderas av finansmaffians hantlangare som ju gärna vill att länder skuldsätter sig över öronen med vanvettig invandring som innebär kaos och oroligheter, i slutändan krig. En väg myndigheter/politiker använder till uppmuntran är att ge låga straff till dessa våldsverkare så att de förstår att det är närmast ok att vara kriminell mot svenskar. En fasansfull utveckling vi har framför oss om detta inte stoppas!

    • Peter Harold skriver:

     Det där med att stoppa utvecklingen går trögt. Jag ser massor av ilskna människor skriva på Facebook. Men vi ligger kvar i vattnet som blir allt varmare och skållar huden.

 5. Läsare skriver:

  Germany: The group rapists of a 14-year-old girl rejoice in court over the mild penalties. (Engl. Subs)

  10:28 – 22 okt 2016

  https://www.nordfront.se/jubel-nar-gruppvaldtaktsman-slipper-fangelse.smr

 6. Nån som vet vart Risto har tagit vägen?

  • Risto Matinen skriver:

   Har varit bortrest, men mest hållit/håller på med renoveringar att jag knappt orkar något annat. Det är också mycket att tänka på om det, för jag gör delvis sådant jag aldrig förr sysslat med. Så det är orken och tiden som tryter.

   Återkommer när andan och lusten kommer åter. I bland tappar även jag hoppet, men brukar komma igen..

   • Peter Harold skriver:

    Kombinationen att renovera och göra saker man aldrig förr sysslat med låter som en riktig utmaning. Du har just meriterat dig till att bli integrationsminister hos regeringen…! 😉 Skämt åsido, jag önskar dig lycka till. Jag umgås också med dylika planer. helst skulle jag vilja rita mitt eget hus. Har så smått börjat läsa arkitektur. D.v.s. inte de där visionära penseldragen som hamnar i designböckerna, utan mer sånt där tråk som att dra rätt antal ledningsrör till rätt ställe och så där.

    • Fast du får nog göra slag i saken någon annanstans än i dårhuset Sverige. Du kan få böta miljonbelopp för nån sketen mm fel åt ena eller andra hållet. Du kommer säkert få tillbringa mer tid att fylla i olika blanketter än det tar att rita drömhuset. Bara för att få påpekanden att den där detaljen får du ta bort. Det är emot våra statuter här på verket. För att få bygga en sådan speciell skorsten måste du ansöka om specialtillstånd från Kungliga Skorstensverket. Dom är mycket restriktiva med att ge tillstånd till så pass avvikande skorstensmodeller. Jag skulle kunna hålla på så där och det hade utvecklat sig till en längre novell. Men jag tror nog du förstår piken.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s