Kommer invandringspolitiken leda till total socialisering av Sverige?

Bästa läsare!

Jag har ett antal libertarianska fränder som enligt egen uppgift knappt dricker en droppe alkohol. De är nyktra och redliga män (fast de som nykterister utgör en minoritet av libertarianerna, men det tar vi en annan gång). De delar inte alls min syn om att man bör rädda Sverige genom att sprida en frihetliga pekoral: ” – Ingen kommer att lyssna på dig, och om någon mot förmodan gör det så kommer denna inte heller förstå vad du menar. Förändring kan bara ske när alltsammans rasat ihop, och vi får en chans att bygga upp igen, på rätt sätt”.

Jag delar inte deras mening. Medan de är pessimister om min idé om att vi bör ändra politik nu i frihetlig riktning innan vi befinner oss i The Hunger Game-miljö, är jag pessimist över utsikterna att alla kommer tillerkänna icke-aggressionsprinciperna som det enda giltiga budordet när det blir dags för Den Moderna Civilisationen 2.0; i synnerhet inte som alla fromma sannolikt kommer ha slaktats av barbarerna.

I båda fallen handlar det om att vi libertarianer dessvärre måste framstå som domedagsprofeter. Vårt evangelium kommer inte i elfte timman utan snarare mitt under stängningsdags. I grunden anser vi frihetsvänner att samhället är felbyggt eftersom staten genom sitt våldsmonopol förtrycker människorna redan med sin blotta existens, och i synnerhet genom statens inbyggda oförmåga att respektera individuella rättigheter, som t.ex. individens oinskränkta rätt till sin egen egendom. Eller som jag brukar säga i klartext: ” – Skatt är stöld.”

Jag kan också lika gärna säga att ” – Skatt är socialism!”. Nackdelen är att folk som gillar bidrag mer än filosofi då oftast ler triumferande och utbrister i ett diaboliskt skratt och säger ” – I så fall är jag en socialist!” och vederbörande säger samtidigt – medan öronen stängs – att ” – vi inte kan ha vård, skola och omsorg utan skatt”. Kort sagt, det kommer sannolikt att finnas människor med socialistiska ideal långt efter det att jag och mina libertarianska fränder dragit våra sista suckar. Och det helt enkelt av den enkla anledningen att 50,1% av rösterna eller mer bestämmer över resten.

Intill den dag då folk börjar förstå att icke-aggressionsprincipen gäller individens okränkbara rätt till sin egen egendom, och att detta sålunda är grundstenen till vad man kan kalla rättvisa, så kommer minst 50,1% att fortsätta vara socialister. Och så länge världen består på det sättet kommer samhället att fortsätta att vandra mot sin upplösning.

Låt oss tala Sverige, eftersom Sverige har många socialistiska exempel. Närmare bestämt Malmö, staden som är den nationella kristallkulan. Expressen Patrik Kronquist har skrivit någonting så ovanligt som om en bok som visar att Malmö är en kommun som det gått riktigt åt helvete för, och som hålls uppe tack vare den s.k. Robin Hood-skatten som var tänkt att bevara de sista kvarvarande spåren av välstånd ute i avfolkningsbygderna. Mycket av tillskottet till storstaden Malmö går till att putsa på bilden av staden; en övning i politisk kosmetik som raseras av det faktum att man befinner sig i en systemkollaps.

Malmö har med undantag för två mandatperioder på 1980- och 1990-talet styrts av socialdemokraterna sedan införandet av den allmänna rösträtten. Utan Robin Hood-skatten hade staden tvingats möta verkligheten lång tidigare.

I ett meningsutbyte på Internet uppmärksammades jag på en intressant omständighet. Nämligen varför Malmö blev den multikulturella smältdegel som staden är idag. Det berodde inte på att den rådande ideologin strävade efter multikultur. Nej, vad som hände var att socialisterna fick människor som inte vill betala för andra att lämna staden.

I ett socialistiskt samhälle tenderar staten – i detta fall benämnd som kommun – att äga alla eller de flesta resurserna. Malmö är ett träffande exempel på en sådan politiserad stat. Kartan visar att kommunen är den största markägaren. Man äger till och med stora delar av åkermarken som bönderna brukar! Socialisterna har så träffande markerat sina domäner med rött.

sb-malmo-kommunmark

Inte nog med att kommunen äger den mesta marken innan för sin gräns, man äger också mark i grannkommunerna. Istället för att fastighetsägarna får köpa den mark som deras hus står på så får de via tomträtt hyra densamma. Detta kan – som t.ex. med exemplet med den en gång så lummiga vackra trädgårdsstaden Gåsmyrevreten i Västerås – få konsekvensen att husägarna meddelas att deras tomter kommer återkallas för att ge plats för något skrytbygge som gör tjänst åt statens intressen. För Västeråsarnas del innebar det en ny utbildningsbastion för kulturmarxism. Jag är bombis på att liknande saker händer i Malmö.

I denna socialistiska experimentmiljö, några nyanser blekare än det blodröda Sovjetunionen där egendomsinnehavare fick välja mellan att avrättas eller lämna sina tillgångar till staten (ett öde som visst lär ha drabbat Boris Jeltsins far och farbror), har Malmös styrande förhindrat privat ägande så långt som Svea Rikes lag tillåtit enligt uppgift. Jag citerar här replikerna jag läste på Internet:

Arne: ” – Man får inte glömma att Malmö också är ett socialistiskt experiment där man t ex inte får äga sina tomter. Detta har skickat mycket skattekraft till kranskommunerna”.

En person, vi kan kalla honom för Riksdagsmannen, för det är hans profession, frågade med nästan ett tvivel i rösten: ” – Hurdå? Säljer alltså kommunen inte tomter..?

Arne: ” – Nej filosofin är eller har åtminstone varit att kommunen ska äga all mark, även jordbruksmark.”

Varvid en person som vi kan kalla för Gunilla bekräftade Arne’s utsago: ” – Det stämmer precis! Malmö vägrade villabyggen på egen mark och därmed kunde kranskommunerna locka till sig precis hur många högavlönade Malmöbor som helst. Malmö tog det med ro eftersom kommunsammanslagningen i början av 70-talet skulle tillföra Malmö halva Lomma kommun, halva Staffanstorps kommun och halva Svedala kommun och villaägarna där. Men Tji fick Malmö, kommunerna kämpade på och slapp kommunsammanslagningen. Och där stod Malmö med massor av tomma lägenheter… som man givetvis fyllde med invandrare, liksom f ö Landskrona gjorde”.

Arne och Gunilla heter naturligtvis Arne och Gunilla. Kändes onödigt att hitta på andra namn. Riksdagsmannen har givetvis ett riktigt namn, men det roar mig att lämna er i nyfikenhet om denna sak.

Med andra ord, det socialistiska experimentet kunde inte hejda etableringen av välbärgad medelklass, och så snart de kunde tog de sin bil, packade allt och bosatte sig i en annan kommun med lägre skatt och friköpt tomt till villan och såg till att rösta så att inga socialister kunde domdera över dem längre.

Socialister är ett avundsjukt folk, och givetvis har de – jag slår vad om att det skett med verbala garantier om sagesmännens bästa intentioner – sett till att staten på riksnivå infört den s.k. Robin Hood-skatten som så lägligt förser Malmös socialistiska politiker med pengar så att de kan betala sig själv genom att betala ut bostadsbidrag till invandrarna som returnerar samma pengar via hyresavin. Rundgång. En socialistisk paradgren.

Lägg till detta med att man i socialistiska Malmö bekämpar vinster i välfärden. Tro mig, de verkar gå för att få en guldmedalj i den sporten. Staten är rent generellt duktig på att undvika vinster. Ja, utom i de bolag som staten äger; dessa skall ge högre avkastning än vad som är brukligt för privatägda bolag. Är det inte lite underligt?

Jag önskar av hela mitt hjärta att svenska folket skulle öppna sina ögon. De måste förstå att den socialistiska verklighet de lever i består av två skikt. Det ena som är den faktiska verkligheten. Det andra är den politiskt alstrade bilden av verkligheten. Två olika saker, och den förstnämnda bryter ibland igenom den förra, t.ex. när det läcker fram att otryggheten växer, fastän politiker och samma medier alldeles nyss hävdade motsatsen.

I denna förståelse måste också ingå vetskapen om att borgerlighet inte alls är motsatsen till socialism. I teorin borde du få mindre med socialism genom att rösta på (M) – även om detta dessvärre inte är ett klockrent exempel – än om du röstar på (V) eller (MP), och i praktiken kan det också ske. Men det är fortfarande olika grad av en kollektivistisk världssyn. Båda partierna tar sig rätten att bestämma hur pass mycket de vill inskränka din äganderätt. De öppna socialisterna vill gärna ta allt och lämna blott det du behöver för att överleva (och om ens det ifall vi beaktar svälten i Ukraina och Kina i historien), medan de dolda socialisterna lämnar så pass mycket frihet att de tror att de har en chans att bli omvalda.

Eftersom vi inte ser ens en strimma av hopp för Malmös kommun, samtidigt som det maktbärande etablissemanget kommer leva i förnekelse till den dag då hela Sverige måste försörjas med Robin Hood-skatter, så kan vi förutsätta att den politiska framtidsdebatten egentligen kommer bestå av hur man skall dölja stanken så att inte skattebetalarna inser att de betalar för vad som i praktiken är en nationell nekros.

Vad som händer bortom denna slutpunkt återstår att se. Sista byggstenen torde vara att de undanröjer risken att inte bli omvalda. Så hur långt ifrån är vi den socialistiska diktaturen? Somliga säger att vi redan står vid krönet. Diktatur eller skendemokrati – det är sak samma, säger de.

Nu kommer det bara gå utför. Några av mina libertarianska fränder jublar. De bor utomlands… Kvar är jag här, med den gnagande oron att när Sverige är helt socialiserat kommer det inte finnas någon väg ut ur eländet; staten har nu starkare muskler än under forntiden då vi kunde avlägsna tyrannerna med hjälp av svärd och högafflar.

Hälsar eder Peter Harold

P.S.
I ett tidigare blogginlägg tog jag upp några modeord som belutsfattare och viktigpettrar använder sig av, som t.ex. begreppet ”tydliga mål”. Idag blev jag varse ett nytt begrepp: ”glidande tidplan”. Detta nyttjades av en projektledare som är oförmögen att bli klar med sina åtaganden i tid. Kreativ omskrivning av ”Jobbet är försenat”!
D.S.

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

31 kommentarer till Kommer invandringspolitiken leda till total socialisering av Sverige?

 1. Alla skriver:

  ”eftersom staten genom sitt våldsmonopol förtrycker människorna redan med sin blotta existens” – meningen med staten och dess våldsmonopol är väl att förhindra klaners oändliga hämnder?

  • Peter Harold skriver:

   Jag kan inte påstå att staten sköter det jobbet särskilt bra just nu… 😉 Men det kan vara en av orsakerna till att det uppstår stater. Nackdelen är när den blir så pass centraliserad att den inte längre blir tjänare åt medborgarna, utan att medborgarna istället måste tjäna staten.

 2. Läsare skriver:

  Apropå ”glidande tidsplan”. En fd kompis ljög och jag sa till honom: ”Du ljuger!”

  -Nä, jag slarvar med sanningen.

  Sen skrattade vi så tårarna rann.

 3. Anna skriver:

  Hej du tappre bloggare. Detta har inte direkt med ditt inlägg att göra, men indirekt. Kopierar mitt mail till min tappre advokat, till dig. Eftersom jag bombarderat din stackars blogg tidigare angående ärendet (skitärendet) I dag var jag i Svea Hovrätt. Föga imponerad.

  Jag hade ju gärna velat slippa denna dyra erfarenhet, dyr för samhället och dyr för mig då mina chanser till fast arbete och egen försörjning kraftigt försämrats, eftersom jag ju jobbar i ett yrke där prickfrihet är grundläggande krav.

  Jag såg ju att de som satt där i dag antingen inte har en annan uppfattning än tingsrätten och om de nu har det så är det en ändring av domen som enbart handlar om huruvida den som mottog mina mail är att betrakta som tjänsteman eller ej…

  Jag undrar om dessa personer som ju är myndighetspersoner- betänker vilken samhällsfunktion de själva fyller? Vilken samhällsnytta gör man genom att omöjliggöra någon medborgares chanser till egen försörjning?

  Jag hade verkligen önskat få fram den konsekvens de frambringar. Kanske i framtiden, att en rättsstats övergrepp på medborgare även kommer att klassas som kriminellt? Det borde det verkligen göra. Särskilt då denna stat väljer att vända bort ansiktet när det kommer till riktiga överfall och våld/ våldtäkter på svaga medborgare medans motståndet offren ger förövarna- skall straffas hårt.

  Jag tänker gå till Europadomstolen när jag får min dom. Jag tänker aldrig släppa detta så länge jag lever. Jag tänker på framtida svenskar och min egna upprättelse.

  • Peter Harold skriver:

   Absolut, rättsapparaten är också åtalbar. Men dessvärre så är det svårt att göra mycket åt den när rättsstaten väljer att inte ingripa och skipa rättvisa. Som t.ex. passiviteten – eller snarare oförmåga – att stävja våldsbrott.

   Du är alltid välkommen att dela med dig av händelserna, Anna! 🙂

  • Björngunnar skriver:

   Lägg ner hämdplanerna via rättsväsendet Anna.
   Europadomstolen består av ännu mer korrumperade personer än det svenska förtryckarsystemet.
   Gå då hellre med i någon illegal beväpnad utomrättslig organisation eller skapa den själv och strö sand i deras maskineri .

   • Anna skriver:

    Prova ett år i mina kläder, B-G. Och därtill 9 år… Jag orkar inte med och har tappat alla mina kontakter med övriga vanliga medborgare. Hade kunnat följa ditt råd om jag bara hade klonat mig och vara 2 föräldrar istället för bara en. Minus mormor, morfar och farfar och farmor…Det går liksom inte att finnas på 2 ställen simultant. Har du inte läst om allt gnället från alla par som anser att föräldrarollen är de övermäktiga? Multiplicera detta med 2 eller 3 så har du svaret…

    • Björngunnar skriver:

     Jag ger bara rådet att inte lägga kraft på att hämnas på rättssystemet.
     Det som de kallar rättssystem är snarare ett system för att trycka ner folk i skorna och eller göra dem ännu mer kriminella.

     • Peter Harold skriver:

      Tillägg till detta, Björngunnar, är att staten gör detta för att skapa ännu mer behov av sig själv.

      • Björngunnar skriver:

       Vilket leder till Makt.
       Det som Partiet eftersträvar.
       Motsatsen är att de ger ifrån sig makten till förslagsvis sockennivå.
       Det kommer naturligtvis aldrig att ske frivilligt, utan en väpnad revolution är det i det närmaste omöjligt.
       Kunde judarna i Ryssland 1917 så skall väl inte vi vara sämre.
       Fast vad vi gör är ju isåfall en kontrarevolution.

 4. ristomatinen skriver:

  Håller åter igen med om allt. Men har lite nyanser att bidra med. Socialister är inte bara avundsjuka, de drivs främst av hat. Är vi lika, jämlika, jämställda? Nej, och det kan inte bli så heller, annat än att alla bättre utrustade dödas, som man gjorde i Sovjetunionen där hatet stäktes via judiskt rashat mot vita.

  Malmö har jag bara åkt förbi, sedan 1974, eller var det 1975, då jag gjorde mitt första och sista besök. Det bästa vore väl att neutronbomba staden? Minst två flugor på smällen…

  Eller lämna tillbaka skiten till Danmark? Nä, bomba!

  Råkade läsa på Klimatupplysningen igår. Jag kollar sällan där sedan jag blev avstängd för flera år sedan, samt anser mig gjort mitt i klimathotarfrågan. Inget talar för att NWO/OWO scenariot stämmer. Det är precis tvärtom: Varmare och högre koldioxidhalt är bättre! Välkänt inom den riktiga vetenskapen.

  Nä, nu dribblade jag bort mig från det som skulle nämnas. Fann där en kommentar som förtjänas att läsas av fler om overkligheten:

  Jag insåg för länge sedan att många makthavare och debattörer lever i en fantasivärld och hämtar sina analyser därifrån. Lejeune föreslog att den fantasivärlden ska kallas Overkligheten, eftersom den är just overklig.
  Vi vet en hel del om Overkligheten. Den är postmodernistisk, så det är en värld där allt bara är sociala konstruktioner. Tror tillräckligt många att något är sant, kommer det också att bli sant.

  Den som vill läsa hela den kommentaren klickar här: Lars Kamél

 5. Anna skriver:

  Jag är nyfiken på att höra din kommentar om sexrobotar, Peter! Varför är den skapelsen endast säljbar på marknaden utformad för den typiske mannen? Hehe. Jag frågar dig eftersom du är en man som jag tror är mer lik mig än andra män på marknaden. Efter en vecka hade sexroboten fått en saftig gurka därbak och blivit skändad och slängd på tippen…

  Finns det någon man därute som köpt denna skapelse – eller kvinna, är jag glad över att ha sluppit dela min trista vardag med denna. En sexrobot måste ändå vara det tydligaste beviset på att inte bara vara ensam, men också att ha blivit en så misslyckad och pinsam människa att man betalar dyra pengar för att få ha sexet instoppat i en maskin.
  ? Har flyttat till spanien så har försökt surfa …testing testing…

  • Peter Harold skriver:

   Hm, nu blir jag förvånad. Vet du inte om att den första sexroboten konstruerades för kvinnor? Ok, det var en primitiv sak. En elmotor, ett svänghjul med en tapp i ena änden (jag vet, hjul har inga ändar…) på vilken man anbringat en stång, vars andra ände var försedd med ett fallosliknande föremål av gummi. Tillbehör är en tanig ung man med tjock mustasch och en oljekanna med smörjfett. (Manliga p-skådisar såg annorlunda ut för 40 år sedan, det måste man erkänna).

   I Japan har man utvecklat en maskin som fungerar ungefär som en mjölkmaskin avsedd för att effektivisera hanteringen av spermadonationer. Den ser ut som en ordinär tvättmaskin med ett gloryhole på.

   Om någon nu vill köpa en sexrobot så är det upp till dem. Priserna är så höga så man borde ju kunna köpa en sexslav för samma belopp… eh, det där sa jag väl inte högt va…? Skämt åsido, jag tror inte att sexroboten klarar av att framkalla utsöndring av serotonin och dopamin, vilket ju är hälsoeffekten vid sex

   Kan tyvärr inte utveckla detta just nu. för datorn har råkat ut för varmgågn och sör snart

   • Anna skriver:

    Nu blir jag också förvånad. Vibrerande leksaker är verktyg. Robotar är istället för partner. Syftet är att inte behöva vara ensam, ha sex på egna villkor och att kunna stänga av den när man så vill. Kollade en dokumentär nyss. ”Min sexrobot”. Av ngn anledning ville jag höra vad du tänkte om friheten det innebär, eller ofriheten det innebär… Eftersom begreppet frihet i min hjärna, associeras till dig och din blogg.

    • Peter Harold skriver:

     Jag hittade en länk till en sajt som skall ha en dokumentär av det slag som jag tror att du beskriver, men dessvärre bor jag tydligen i fel land för att den skall visas för mig (det måste väl ha med upphovsrätt att göra, för robotsex är nog inte förbjudet än).

     Istället för dokumentären fann jag en brittisk komedi som heter ”Jon Davis gets a sexrobot”. Den första tanke som slår mig är att alla dessa sexrobotgrejer man ser på film och i TV-serier spelas av… människor. Det säger ju en hel del om hur ofullbordat konceptet är för närvarande.

     Jag skall erkänna att det är ytterst länge sedan jag ens funderade på det där med sexrobotar, eller heter de humanoider när de ser ut som människor men är robortar under skal… eh, jag menar, under skinnet? Jisses, nu inser jag hur lite science fiction jag läst, haha!

     Eftersom jag aldrig provat en sexrobot är jag inte säker på vad den kan ge, utöver eventuell sexuell tillfredsställelse. Låt oss förutsätta att man programmerat roboten att fungera helt som en människa, minus alla tillkortakommanden (huvudvärk, mens, impotens, svettdoft, vitlöksdoft, etc). Kommer den då vara behjälplig på kemisk väg, d.v.s. få din kropp att utsöndra de hormoner som skapar behag, såsom endorfiner, oxytocin, serotonin och dopamin? Jag skall säga att min första gissning (som jag tänkte beröra vid igår) är ett nej. Fast så slog det mig att jag kanske kan ha fel på den punkten. Varför har barn gosedjur? Eller rättare sagt, varför är de så otroligt fästa vid sina gosedjur? Vissa av dessa relationer fortsätter upp i vuxen ålder. Det finns 25-åriga tjejer som fortfarande har sina dockor och nallebjörnar kvar i närheten av sängen. Sålunda måste ett ”dött” föremål kunna framkalla dessa reaktioner i kroppen. Obs! Jag har en Stitch i huvudänden av min säng. Det är inte för att kramas, utan för att jag behöver ha Stitch mot mitt öra för att slippa höra sen biltrafik och bullriga grannar på natten, samt låta Stitch långa öra fungera som ögonbindel på morgonen när morgonsolen lyser för starkt. Sen kommer man ju inte ifrån att Stitch är ruskigt gullig och får en på gott humör när man ser dockan…! 😉 Det var ”tag 2 betala för 1” när Disney Store öppnade på Skandinaviska förrförra året.

     Men det hela är väl avhängigt det mentala hos brukaren att få en hormonell reaktion vid fysisk kontakt. Hur många tjejer känner glädjerus av att bli omfamnad av ett fyllo? Eller våldtagen? Jag vågar inte ens kontakta Karolinska och höra ifall de har någon docent som kan svara på frågan om kvinnliga våldtäktsoffer får förhöjda halter av oxytocin; jag misstänker att de kontaktar polisen istället… Det bör väl finnas en mental tröskel för att det skall fungera. Min egen erfarenhet av att ha kramats med kärestan i samband med att vi haft en sushi-picknick mitt i natten uppe på Observatorielunden var att jag drabbades av en extremt märklig känsla. Jag kände inte av någon av mina krämpor. Jag gick på moln för första gången på tiotals år. Faktum var att jag kände mig som jag gjort när jag var i 20-årsåldern. Det var faktiskt så att när jag åkte hem trodde att jag blivit galen eller förgiftad. Detta hände nog tack vare attraktionskraften. Kramar utan känslor hade kanske inte gett samma verkan.

     Hur är det då ifall en robot kan skapa attraktionskraft? Ju mer jag tänker på det, desto mer tror jag på att det kan uppstå. Se bara på japaner som gifter sig med kuddar och dockor.

     Nå, då är vi framme vid frihetsperspektivet. En robot istället för en partner? Visst, det är mycket väl tänkbart. Sexroboten kommer inte ha några moraliska begränsningar, mer än vad den är programmerad för. Har du inte programmeringen är sexroboten bara en större och dyrare variant av den där vibrerande sexleksaken.

     Om sexroboten har en programmering så kan man fråga sig varför du vill stänga av den? Om du inte är nöjd med dess beteende så är du ju inte heller nöjd med den som produkt, och då reducerar vi roboten till ett sexredskap. Vilket kanske räcker för väldigt många människor. Man får inte glömma att det inte är alla människor som har social kapacitet att vara i en fast relation. Jag har inte analyserat varför det är så, men jag har noterat att en del människor föredrar att vara ensamma. För dem måste ju den här sexroboten vara ett underbart komplement till ensamlivet. Jag kan inte säga att det är frihet, mer än friheten att beställa den typ av sex man önskar för stunden. Sex utan motkrav.

     Men jag är inte säker på att detta passar alla människor. Vi behöver friktion ibland. Vissa förhållanden blir livslånga, trots/p.g.a. att paren grälar varje dag (läs: mina föräldrar). Det är möjligt att en sexrobot kan lära sig att ha lämplig grad av motstånd (by the way, vissa kanske går igång på motstånd, och vill ha ett rollspel med sexroboten som skall vara ”hard to get”…?) och på så sätt inte vara ”för given” för sin ägare. Man får ju inte heller glömma bort att vår sexualdrift är en del av naturen, och där har vi den inbyggda motsägelsen avseende frihet. Det finns män som säger att de började känna sig fria först sedan de blivit äldre och förlorat sexdriften. Innan dess stod de ut med ofriheten, bara de fick sex.

     Ja, det är ett intressant ämne. Jag beklagar att jag inte har något färdigtänkt resonemang kring detta. Jag kämpar varje dag med att försöka få skallen att fungera på jobbet, och det är svårt nog nu sedan en tid tillbaka.

     By the way, har du tänkt på att sexrobotar skulle kunna vara substitut för par som lever i distansförhållande? Låt oss tänka oss att den ena partnern måste arbeta utomlands. Paret låter konstruera två sexrobotar som liknar dem; kvinnan (som vi i exemplet låter vara den som skall resa) tar med sig den manliga roboten, och mannen behåller den dito kvinnliga. Sedan kopplar man upp robotarna mot Internet och låter dem få samspela medan respektive partner använder sin robot. Juckar mannen hemma i London så kommer fästmön känna det i Paris tack vare rörelserna från hennes mansrobot. Snacka om distanssex! 🙂

     Nej, nu börjar min dator hålla på och bli varm igen. Den är glödhet och bokstäverna registreras långsamt när jag skriver. Replikera gärna! 🙂

     • ristomatinen skriver:

      Sexrobotar? Att Skrivaren ens orkade svara är en gåta för mig. Och dessutom ett genomtänkt svar.

      Själv skulle jag nog nöja mig med en handtralla, men Anna är ju fruntimmer. Hon erkände även här att hon varit sexmissbrukare? Då krävs kanske bastantare lösningar?

     • Anna skriver:

      Haha. Sexmissbrukare. Njae, Det beror på hur man ser på saken. Ur ett kvinnligt perspektiv har jag missbrukat sex. Ur ett manligt perspektiv har jag brukat sex lika frekvent som vilken genomsnittlig 25-årig kille som helst. Det tillskottet av hormoner och erfarenheter har jag aldrig ångrat och ångrar inte. Det har varit nyttigt och något som gjort mig till den människa jag är i dag. Det enda jag ångrar är det tänkte men aldrig genomförde. Som att ta körkort.

      Tack för din replik, Peter. Jag tycks vara en person som inte alls överraskas av dina genomtänkta svar, medans käre Risto verkar fokusera sig på svagheterna och allt annat negativt som kan snappas upp. Det är väl där i just de små detaljerna i beteendemönster som man kan ”läsa mellan raderna” hur skribenten egentligen mår. ? Och som avslöjar vem skribenten egentligen ÄR.

      Att nyttja sex är en svaghet om du är en kvinna, medans en stark sexdrift hos en man är sunt, välbehövligt och politiskt helt korrekt. Det är budskapet i svaret. Tyvärr kan jag ju inte riktigt bidra med samma floskler eftersom jag alltid varit befriad från såna köns-aspekter och därmed alltid, redan innan den här sexrobot-tidsåldern, varit fri från tankar om vad jag borde njuta av och inte.

      DEn här positionen har också just bidragit till det sexuella ”utanförskap” jag hamnade i, vilket också bidrog starkt till det sociala utanförskapet jag hamnade i såsom förälder. Att inte vara något av det ena, innebär ju inte att man därmed hamnar i det andra. DEt finns bögar, flator, bisexuella, sadomasochister, och sen en mängd av oaviga ickesexuella , asexuella och sociopater som bara blir tillfreds först när allt gått fel.

      Detta med sexrobotar avslöjar allt, anser jag. Om könsrollerna och allt om maktstruktur och ger svaret på varför sexrobotarna säljs till män och inte kvinnor. Varför det finns en manlig marknad och inte en kvinnlig sådan. Varför bor själen inte i dessa män?

      Svaret på det är jag inte särskilt desperat att försöka finna. Men det finns i alla dessa männen. Det finns ett stort svart hål i dessa män. Och i detta samhälle. Jag hade önskat att det svarta hålet gått att fylla genom att de köper dessa sexpartners. Hade det gått att ordna är jag också övertygad om att dessa evinnerliga våldtäktsdomar fått ett slut, där männen frias pga att de just är män och att de därmed har ett sånt omättligt behov av sex. Det är jag övertygad om. Det handlar inte om sex. Det handlar om politik.

      • Anna skriver:

       Sorry. Menar att männen frias just pga att de gett sig på en viss typ av KVINNOR. I kombination med att förövarna är araber eller andra skitkulturer tillkomna.

 6. Vauen skriver:

  Penningreform enligt Chicagoplanen löser dessa problem. Börja med att förbjuda staten att låna pengar.

  Det är bankerna som blir rika på socialisternas politik, dom skapar våra stålar genom lån med ränta. Alla partier idag sitter i knät på bankerna. Miljöpartiet är det enda partiet som nuddat vid frågan i Riksdagen.

  http://blueshift.nu/lillemets-mutt-frb-interpellation/

  http://blueshift.nu/fiscus/

  http://www.monetary.org/

  http://www.bokus.com/bok/9789197971492/bankerna-och-skuldnatet/

  https://parasitstopp.wordpress.com/

  Vad jag hört var Boris far Jude vid namn Jeltsmann och med i Tjekan?

 7. ristomatinen skriver:

  Skrivaren har varit ovanligt produktiv denna vecka. Jag hade hoppats han skrev något jag naturligt jag kunde ansluta till. Tyvärr blev det inte så, men eftersom det är fredag tar jag på mig rollen som den tänkte hur förra året gick din/sin egen väg.

  För min del gick det mycket bra. Håller mest på med att renovera kåken. En av lärdomarna är att det tar mycket längre tid än uppskattad. Typ 3 till 10 längre än multiplicerad med pi.

  Bäst var köket jag snålrenoverade på en vecka. Sämst var källarnedgången som tog så lång tid att inte ens nämner det.

  Bästa kapet var innerdörrarna för hundra spänn styck, som passade utan modifiering. Det blev sex till slut.

  Blir vi av med invällarna och lärlingssvetaren är framtiden ljus! Annars lika mörk som invällarvåldtäktsmännens hudfärg!

  • Peter Harold skriver:

   ”Bästa kapet var innerdörrarna för hundra spänn styck, som passade utan modifiering. Det blev sex till slut.”

   Du är medveten om att det finns en risk för att vi misstolkar dig här…? 😉

   • Anna skriver:

    Risto tänker alltid på sex, även när han kapar dörrar till sitt hus….?

    • Peter Harold skriver:

     Hoppas för hans egen skull att han har på sig byxorna medan han sågar… 😉

     • Anna skriver:

      Ja. Risto sitter säkert och ojar sig när han läser att vi inte ännu fattat att han INTE behövde kapa dörrarna. Jag tycker ju bara att det är SÅ roligt att få retas ibland. Eftersom man inte får retas med andra. Min käre far som numera inte finns på jorden längre, borrade sig på snorren. Något som han trodde att han babblade om vänner emellan. Men det gjorde han så högljutt att vi barn hörde honom. Men det var framför allt för att min kära mamma hade talat om för oss barn vad han hade gjort…

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s