Ökända Rom-klubben bakom nya klimatlagen (Inget frågetecken)

En post från förra veckan som jag inte hade tid att publicera…/Peter

sb-clubofrome

Bästa läsare!

Precis som det brukar har den politiska teatern kring regeringens förslag om klimatlag fokuserat helt och hållet på miljöminister Isabella Lövins gruppfoto där hon låtsats skriva under ett avtal med blott kvinnor närvarande, såsom ”en känga riktad mot Donald Trump” för att han signerat en exekutiv order i närvaro av enbart män.

Reaktionerna lät inte utebli; på Lövins Facebook-konto blev det naturligtvis ”likes”-festival och en tävling om vem som kunde håna Trump hårdast i kommentarsfältet. Och så var det förstå en och annan som gjorde sig impopulär och lade upp bild på Barack Obama signerande en av alla sina exekutiva kommenderingar i närvaro av endast män. Kvinnorna reagerade dock med kommentarer som att ”Obama tänkte i alla fall på kvinnors rättigheter”. Suck.

sb-klmatlagen-lovin

Men låt oss istället diskutera sakfrågan, och bortse från miljöministerns PR-konster, och ägna några ord kring nämnda klimatlag.

Klimatpolitik baserad på en bluff – klimatpolitik skapad av bluffmakare

Det ironiska är att miljöministern och hennes flickor bara står och poserar. Det finns ingen klimatlag som antagits. Det går inte till på det viset att Isabella Lövin kan sitta och skriva under lagar, eftersom det är riksdagens uppdrag att stifta dem. Däremot är det sant att det finns ett förslag om en s.k. klimatlag.

Denna klimatlag har utarbetats genom en kommissionsutredning inom Statens Offentliga Utredningar. Utredningen heter ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige” och har beteckningen (SOU 2016:21).

Det intressanta är att miljöminister Lövin presenterar förslag om klimatlag samtidigt som det avslöjas att den amerikanska meteorologiska institutionen NOAA har manipulerat data för att försöka påvisa att vi inte haft en paus i uppgången av den globala uppvärmningen i mer än tiotalet år. Efter sekelskiftet slutade temperaturökningen, samtidigt som halten av växthusgaser fortsatt att stiga i samma takt. Eftersom detta inte rimmar med de klimatmodeller som FN presenterat så har klimatlarmen ifrågasatts.

NOAA presenterade en rapport som bestred alla mätningar om ”en paus i den globala uppvärmningen”, och som publicerades som underlag för dåvarande presidenten Barack Obams i samband med det s.k. klimattoppmötet i Paris kort efter dödsskjutningarna 13 november 2015. Det visar sig nu att NOAA manipulerat sina data, delvis genom att hantera materialet i strid med myndighetens egna bestämmelser. När detta avslöjades genom läckor har den amerikanska kongressen begärt att få ut datamaterialet, men NOAA uppger att den dator som hanterat materialet gått sönder. När NOAA:s rapport presenterades beskrev systemmedierna att ”klimatförändringarna nu sker i en takt som är värre än vad experterna tidigare trott”, vilket sannolikt påverkat det politiska utfallet vid Pariskonferensen.

Regeringens politik – eller Rom-klubbens politik?

Den svenska klimatpolitiken i såväl regering, riksdag som nyhetsredaktion är tveklöst inspirerad efter den allsmäktige Barack Obamas högtravande utspel. Sverige har – oavsett kulör på vår regering – alltid försökt att ”vara bäst i klassen” när det gäller s.k. klimatpolitik. Resultatet är ökade skatter och pålagor för medborgarna, och en utflyttning av industrijobb från Sverige till utlandet, företrädesvis Asien. Lobbyingorganisationen Svenskt Näringsliv uttalade år 2005 en prognos om att 500’000 industrijobb skulle försvinna till år 2020, och vi är snart där, även om man i numerärer bara kommit till en kvarts miljon förlorade jobb.

Naturligtvis jublar Miljöpartiet över denna utveckling. Framtidsjobben finns inom vård, skola och omsorg, och på restauranger. Inga smutsiga fabriker i vårt land, ser de ut att resonera. En liten klick av medborgarna kommer inte att arbeta med att torka stjärtar och disk, utan förväntas utgöra spetskompetens inom vissa näringar som vi förhoppningsvis skall kunna konkurrera mot omvärlden med. Vilket är en förväntning vi inte skall hoppas för mycket på med tanke på dykande PISA-siffror, såvida inte vår export skall bestå av dataspelsproduktion och popmusik.

Det otäcka med den destruktiva utvecklingen av Sverige är att den ligger i linje med vad den s.k. Romklubben anför, vilken paradoxalt nog ifrågasätter tillväxt samtidigt som den skapats på initiativ av oligarken Rockefeller i slutet av 1960-talet. Denna paradox är dock lätt att förklara om man ser till att oligarker engagerar sig för att ”förbättra världen”, om förbättringen är av sådant slag att man själv gynnas genom att få kontroll över resurserna. Och allt tyder på att Sverige är offer för denna typ av mentalitet, trots att vi är ett land med rika naturresurser och tills nyligen med många adekvat utbildade människor.

Att detta inte är en tom spekulation från min sida visar faktiskt den utredningskommitté som skapat underlaget till regeringens s.k.klimatlag. Ordförande för kommittén är Anders Wijkman. Anders Wijkman är också ordförande i nyss nämnda Rom-klubben. Lars Bern har en utmärkt artikel om Rom-klubben [LÄNK].

Klimatmål är verktyg för Big Business

Lars Bern citerar en text från Rom-klubben som kan vara värd att minnas i detta sammanhang där man släppt in räven i hönsgården…. jag menar, släppt in Anders Wijkman bland Isabella Lövins flickor:

Demokrati är inte ett universalmedel. Den kan inte ordna allt och den är omedveten om sina egna begränsningar. Detta faktum måste tas itu med utan omvägar. Hur respektlöst det än må låta, är demokratin inte längre väl lämpad för de frågor som väntar. Komplexiteten och den tekniska karaktären på många av dagens problem tillåter inte alltid valda representanter att göra kompetenta beslut vid rätt tillfälle.

Vad Romklubben är ute efter är att flytta makten från politiker som kan få för sig att visa hänsyn till sina väljare. Romklubben vill inte att medborgarnas inflytande ska stå i vägen för att kunna dela upp världen sinsemellan.

Vad Anders Wijkman och hans medhjälpare i kommittén kommit fram till är att den svenska politiken skall lagstiftas. Det skall inte vara möjligt för annan regering att skapa en politik som går emot de idéer som Romklubben anför.

Som lagtext föreslår man:

Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som syftar till
att förhindra farlig störning i klimatsystemet. Det klimatpolitiska arbetet ska bidra till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring.

Arbetet ska inriktas på att minska utsläppen av koldioxid och
andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter.

Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och baseras på relevanta
tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

Vackra ord som i praktiken öppnar för godtyckliga tolkningar. Det är fascinerande att man skriver att ”arbetet skall vila på vetenskaplig grund”, när vi vet att regeringar påverkar sina myndigheter att leverera underlag som ligger i linje med de politiska doktriner som styr. Om det nu bevisas att det inte råder någon klimatkänslighet ens vid en dubblerad halt av koldioxid i atmosfären, vill Romklubben och Miljöpartiet sluta tvinga oss att avveckla våra industrijobb?

Vad vi vet med säkerhet är att klimatmodellerna har haft fel, och så FN:s klimatpanel, som också i många fall bortser från de reservationer som deras egna experter anför.

Formuleringen om att ”regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt” är den formulering som kommer binda varje ny regering att föra en tillväxtfientlig politik emedan all omställning som sker genom politiska dekret kommer påverka marknaden destruktivt, och därmed också tillgången på arbete och försörjning.

Det är synd att folk hängde upp sig på Isabella Lövins jävla gruppselfie när vi istället borde diskutera Sveriges ekonomiska framtid. Varför måste vi styras av nötter?

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Ökända Rom-klubben bakom nya klimatlagen (Inget frågetecken)

 1. ristomatinen skriver:

  Jaså, är det kameleonten Anders Wijkman som delvis ligger bakom skiten! Bra grävt och skrivet!

  Det är sjukt att de inbillar sig med lag kunna tvinga framtidens politik. De har ju gjort flera fula grundlagsändringar i smyg. Törs de tala om det om detta?

  De som försöker störta oss i fördärvet och införa global diktatur har hittat på flera globala ”problem” för att kunna komma med globala ”lösningar”. Rekapitulerar några av de värsta:

  1. Överbefolkning

  2. Resurser (typ olja, kol & gas) ”peekar” och tar slut

  3. Naturmiljöförstöring

  4. Global uppvärmning eller klimathotet

  De tre första nämnda hoten skulle skapa katastrof redan inom 20 år sas det då, vilket de bevisligen inte gjort. Denna gång har de tvingats bli fiffigare. Klimathotet ska realiseras när hotarna är död, men vi ska späkas och offras redan nu…

  4 är den värsta pseudovetenskapliga lögnen. Det spelar ingen roll för dem hur verkligheten ser ut: Den globala medeltemperaturen saknar trend sedan ca 20 år. Havsnivåhöjningen har varit på samma låga höjning (0,15-0,2 m/sekel) i minst hundra år. Långtidstrenden sedan ca 6000 år är avkylning, och vi går garanterat mot en ny istid.

  Geologer vet att det finns ingen korrelation mellan CO2 och temperatur, annat än tillfälligt och under specifika omständigheter. Arrenius m.fl. CO2-hypotes från slutet av artonhundratalet, som klimatstyrande har krossats av verkligheten och teoretiskt av Anders Ångström långt tidigare, redan i början på nittonhundratalet.

  I huvudläroboken (Glacial and Quaternary Geology; av R.P. Flint) i kvartärgeologi i början på 70-talet, nämns koldioxid på några få rader i en bok om nära 900 sidor. CO2 omnämns inte alls där han går igenom vad som styr klimatet. Inget väsentligt har framkommit om CO2 klimatpåverkan sedan dess. Den kan teoretiskt vara mellan plus 0-1,2 °C per fördubbling av koldioxidhalten, där jag håller mest på noll.

  Egentligen är det märkligt att denna propagandalögn fått sådant fäste, eftersom ett varmare klimat är synonymt med ett bättre klimat, samt att högre koldioxidhalt i atmosfären är bättre, enär det växer bättre. Det känner miljontals geologer till, för att nämna några geovetare med kläm på hur det verkligen förhåller sig. Och Sverige som tillhör de länder som tjänar mest på ett bättre klimat, ska gå före att gå före och förstöra för oss själva för ingen inverkan alls på klimatet även om hela landet så försvann.

  Klimathotarlögnen har blivit religion för de troende och deras präster/imaner. Det enda som saknas är en tydligt definierad gudomlighet. Skulle det kunna vara ”Moder Jord” eller ”Naturen”?

 2. kallepelle skriver:

  Komikerparet Rockström och Wijkman njuter synbarligen av den makt och det välstånd som klomatlögnen skänker dem. De stöttas av okunniga politiker och deras lakejer som t ex SNV och SMHI som också profiterar på denna nya lögnreligion som de varit med att skapa. Så har prästerskapet tjänat sig själva i alla tider!

 3. Vauen skriver:

  Bilden är svår att se på! (Sverige har blivit ett fåntratteland av omätbara proportioner)

  Webster Tarpley sa en gång att innan Sovjet föll, och utländska kapitalister kom in i deras oljeindustri så var den allmänna uppfattningen hos dem att olja återbildas, och att den är oändlig.

  Men jag kan inget om detta och har ingen egen åsikt.

  • Peter Harold skriver:

   Ja, det stämmer att olja återbildas. Tyvärr kan jag aldrig lära mig i huvudet hur den exakta processen går till, men jag inkludera detta i en roman som jag skrev för fem-sex år sedan, där den unga oljebaronessan under sin resa till Indien år 1912 fick frågan om vad hon skulle livnära sig på när all olja pumpats upp ur brunnarna. Och hon förklarade artigt att det skulle inte ske under hennes livstid eftersom det skulle ständigt bildas ny olja så länge som det finns smält järn under jordskorpan. Jag skall leta fram manuskriptet och se om jag kan hitta det där.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s