Den svenske patienten… (MB, MSB, Staffan Danielsson och behovet av systemskifte)

Bästa läsare!

Två olika frågor, men ändå på sätt och vis närbesläktade: Den centerpartistiska riksdagsledamoten Staffan Danielsson är hårt ansatt därför att han vill att berörda myndigheter skall redovisa statistik över dömda brottslingars härkomst, och kritikerna vill veta vad vitsen är med detta (och hänvisar insinuant till Adolf Hitler och utrensning av judarna). Den andra frågan rör diskussionen om den rapport om Muslimska Brödraskapet i Sverige som bl.a. terrorexperten Magnus Norell med kollegor överlämnat till Myndigheten för Samhällsberedskap MSB.

Låt mig börja med att kommentera Norell-rapporten som lyfts fram i medierna med ett negativt tonfall.

DN har satt rubriken ”Stark kritik mot rapport om Muslimska Brödraskapet”; Göteborgs-Posten har den förminskande rubriken: ”Forskare om sin rapport: Inte vetenskaplig” och Helsingborgs DagbladForskare sågar rapport till MSB om islamism”. Med sådan kritisk hållning i systemmediernas skildring av Norell-rapporten så har vi en signifikant indikation på att detta dokument inte får passera oläst. Det som med filmrecensioner; de rullar som har en eller en överstruken geting kan vara långt mer intressanta än de fempoängare som proffstyckarna på redaktionen vill lyfta fram!

Mitt första intryck av den 35 sidor långa rapporten är att den är överskådlig och ger en god bild av en ideologisk organisation som systemmedierna valt att behandla som någonting kuriöst i det svenska samhället, om man nu över huvud taget reflekterat vad Muslimska Brödraskapet är. Det finns en naiv föreställning hos det svenska etablissemanget om att så snart som islamisternas representanter stiger av planet på Arlanda eller Sturup så förvandlas dessa beduinliknande gestalter till sekulära gentlemän som råkar vara klädda som de är bara för att ”pigga upp” den svenska stadsbilden där de strosar fram saktmodigt och tänker fromma tankar.

Men i Norell-rapporten blir vi varse om ett helt annat system som lever och verkar under ytan med sin reaktionära världssyn, vars verkliga väsen hålls dold för det svenska folket av ett verklighetsresistent medieetablissemang. Detta etablissemang har i namn av kampen för tolerans försatt sig i en sits där den själv måste hålla tyst med kritik mot en religiös makt för att inte anklagas för det man anklagar andra för, som t.ex. rasism, främlingsfientlighet, islamofobi, etc.

Islamisterna lider inte av denna självförtärande ödmjukhet. Tvärtom! Man är medvetna om att man vinner på walk-over, och man befäster den ena positionen efter den andra genom att göra anspråk på välmenande mångfaldsåtgärder, eftersom vi som gör eftergifter inte vågar stå upp mot en ideologi som har som sitt yttersta väsen att bekämpa demokrati, humanism och tolerans.

I förvrängningsbranschens ögon är budskap som Norell och hans forskarkollegor framför betydligt farligare än idén – d.v.s. det islamiska påbudet – om att icke-muslimer måste underkasta sig islam, annars skall de förslavas eller dödas.

Det rapporten beskriver är varför man skall betrakta Muslimska Brödraskapet som en organisation med en politisk agenda (islamism); hur organisationen uppstått i utlandet och etablerat sig i Sverige, och vilka mål organisationen har, och vilka medel den använder, och hur detta påverkar det svenska samhället i allmänhet, och den pågående samhällsdebatten i synnerhet.

Den s.k. ”starka kritiken” mot Norell-rapporten yttrar sig i bl.a. denna formulering från ett 20-tal ”religionsforskare”:

” – Vi ställer oss alltså mycket kritiska till värdet av föreliggande rapport, och frågande till vilken kvalitetsgranskning en statlig myndighet som MSB har av det material de betalar för att få producerat, och som de sedan publicerar under sin ‘kunskapsbank’.”

Detta ger intryck av att Norell och hans två kollegor suttit och fabulerat friskt om vad islam är och vill uppnå. Kritikerna – av Bonnierägda Dagens Nyheter kallade för ”religionsforskare” – har uppenbarligen inte tagit hänsyn till att rapporten om Muslimska Brödraskapet i Sverige inkluderar tre sidor med källhänvisningar, där det senaste materialet är publicerat år 2016 och det äldsta från 1998, men med en tonvikt på publicerade texter under nuvarande årtionde. Bland de senaste dokumenten hänvisar Norell och hans medförfattare till shejk Yusuf Al-Qaradawisstrategidokument för islamiska rörelsen” (2016) och Islamska Förbundets egen lärarhandledning avsedd för den svenska skolan (2016).

Uppgifterna i Norell-rapporten är att betrakta som belagda. Detta innebär därmed att kritiken mot rapporten inte rör sig om den akademiska kvaliteten, utan handlar istället om ett missnöje om att rapporten som sådan beställts och publicerats. Det är faktiskt inte otänkbart att kritikerna helst vill verka för en avpublicering.

Några iakttagelser som noterats i rapporten; man konstaterar att forskning om islam är friare i övriga Europa än i Sverige. Man noterar att personer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet ofta får företräda muslimer i Sverige som grupp. Kunskapsnivån i Sverige om islamism är låg därför att man har ett etablerat nätverk av grindvakter som får medieutrymme att beskriva granskningar och kritik av islamism som ”islamofobi”. I Norell-rapportens dokumentation finns också en överskådlig beskrivning över varför islamisterna i Sverige betraktar västvärldens värderingar som en fiende som man har rätt att bekämpa och som man måste vinna över.

Rapporten kan laddas ner från MSB:s hemsida.

Och sen riksdagsmannen Staffan Danielsson, politikern som plockades bort från utskottstjänst p.g.a. sina ifrågasättande om den förda migrationspolitiken under den borgerliga alliansregeringen, och hans alltjämt återkommande ifrågasättande av den officiella bilden av migrationens inverkan på det svenska samhället.

Staffan skriver på sitt facebook-konto:

Jag har ju drivit på för att statistik om brott ska rapporteras på samma sätt som all annan statistik. Justitieministern och BRÅ anser att den ska särbehandlas, man ska inte redovisa nationalitet och bakgrund för de som begår brott.
En konstig inställning i en öppen demokrati, tycker jag. Och att detta ska hemlighållas gör ju att intresset och ryktesspridningen för vilka som begår brott ökar.

Responsen från folk är blandat. En person ifrågasätter varför det skall vara så viktigt att veta var någon (brottsling) är född. Vad säger detta, och vad förklarar födelselandet? En person går så långt att mena att Staffan Danielssons idé har kopplingar till nationalsocialismen: ” – Att dissekera statistiken som Staffan vill göra är bara att spä på främlingsfientligheten och springa SD:s propagandaärenden…[…] Förövrigt så har den typen av statistik inget att göra med demokrati…det visade Hitler och Nazisterna redan på -30tale tillika Stalin, inte att förglömma!”.

Jag tror att jag redan berört ämnet i en tidigare bloggpost, och jag anser att det är en högst berättigad fråga vad vi skall göra med den djuplodande brottsstatistiken om nu någon sådan någonsin kommer bli publicerad i Sverige?

De som åker till ett sjukhus för att de är sjuka eller har skadats förväntar sig oftast att de får en diagnos och en behandling. Man tar inte taxin till akuten med ett brutet ben, visar upp det för doktorn som tittar en stund, och som säger: ” – Det högra benet är brutet, en sådan otur” och sedan går till nästa patient för att tala om vad denne lider av. Det värsta är inte att doktorn bekräftar att ett av dina ben är brutna, vilket du redan visste, utan det faktum att doktorn bara ser skadan ur sitt perspektiv, vilket i detta fall är att han ser ditt brutna vänsterben på sin högra hand. Fakta finns, men doktorn – eller snarare politikerna och medieetablissemanget – gör i det här fallet fakta oanvändbar.

Frågan om etniskt uppsorterad brottsstatistik kan bara ha ett enda syfte, och det är att bekräfta skadeverkan av en statssubventionerad migrationspolitik som inte skyddar medborgarna från förgörande influenser.

Svenska staten är alltför inkompetent att ”leka Gud” med den svenska demografiska utvecklingen och därmed förändra befolkningstillväxten med hjälp av migrationspolitiken. Och därför måste staten upphöra med detta.

Om inte politikerna ändrar kurs nu, då måste medborgarna tvinga politikerna till detta. Svenska folket skall inte underkasta sig tyranni, varken från oligarker eller religiösa fanatiker. Det är dags att lägga makten i svenska folkets händer. Avskaffa det destruktiva politikerväldet, och låt medborgarna äga sina egna resurser och samverka frivilligt utan politiska påbud!

Den svenske patienten kan inte bli frisk när svenska politiker leker doktor med dess sjukliga lekamen. (Tvetydighet avsiktlig)

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Den svenske patienten… (MB, MSB, Staffan Danielsson och behovet av systemskifte)

 1. gmiksche skriver:

  Den svenske patienten har cancer. De som har läkarrollen vägrar att undersöka patienten med datortomografi, ultraljud och röntgen för att se var cancern sitter samt ta vävnadsprov för att se var det är för slags cancerceller som det gäller att selektivt slå ut. Läkarna skriver ut vitaminer av olika slag, naturläkemedel samt hälsokost. Eller friskvårdskurser. Eller kurser i positivt tänkande. Det finns olika samhällsmedicinska skolor, vilket förklarar variationen. Alla mår ju bra på denna slags terapi och i sämsta fall gör den inte skada. Cellgifter, monoklonala antikroppar och strålning är däremot en belastning för kroppen. Vem vill utsätta en sjuk kropp för belastning? Och dessutom lever terapeuterna gott på den sjuke – så länge den hålls vid liv. Ett tillfrisknande skulle däremot beröva dem deras jobb.

 2. Korven skriver:

  ”Ett 20-tal ”religionsforskare”, tittar man på undertecknarna verka många tillhöra den ”socalistiska gemenskapen”. Hur kan dessa stödja islamistisk religiös fundamentalism? Har de glömt sin Karl Marx? Religion är ett opium för folket.

  • Peter Harold skriver:

   Det är naturligtvis bara en fråga om infiltration. Kulturmarxisterna tar alla befattningar som man kan ta, för att tränga ut andra mer sunda tänkande människor.

 3. Herr Flick skriver:

  Tänk er att vi haft denna brottsutveckling utan någon invandring och att de därför var helsvenska gärningsmän allihop, skulle inte kriminologer med flera klättra över varandra för att analysera vilka brottslingarna är, vilka samhällsgrupper de tillhör och varför har de börjat begå brott nu?
  Man skulle naturligtvis vilja få slut på brottsvågen och veta var man skulle sätta in ansträngningen.

  Idag, här i verkligheten, har vi ju redan svaret på vilka som begår brotten. Skillnaden är att kriminologerna och media samt sjuklövern gör allt för att dölja. Under tiden mördas och våldtas svenskar.
  Vi vet också vad som måste göras för att förändra tillståndet i landet men ju längre vi dröjer, desto besvärligare blir det.

  • Anna skriver:

   Hmm, jag skulle också vilja se bakgrunden till ökningen av antalet fällda etniska svenskar. Allt fler svenskar döms för skitsaker medans grovt våld begångna av hitkomna, ignoreras. Jämför exempelvis hur många svenskar som blivit ”kriminella” pga hot mot icke- svenskar, mailhot till myndigheter dras till domstol förutsatt att det är skrivet av en svensk på korrekt språk, våldtäkter avskrivs som oavsiktliga om de begåtts av en icke svensk och kan avskrivas eftersom mannen befunnit sig i ”sovande tillstånd”, medans en svensk som drabbats av hjärntumör anses ha begått gärningen medvetet…

   Finns hur många exempel som helst att finna där rättsväsendet i sverige gör sitt yttersta för att jämna ut brotts-statistiken så det till slut ser ut som att vi svenskar minsann är minst lika kriminella som de drägg som kommer hit från muslimska länder.

  • Peter Harold skriver:

   ”Tänk er att vi haft denna brottsutveckling utan någon invandring och att de därför var helsvenska gärningsmän allihop”

   Vi har ju haft denna utveckling redan, framför allt under 1970-talet. Och vänstern var drivande kring att straff inte skulle vara straff, utan ersättas med vård, och att fångarna skulle släppas ut i förtid. Det ligger lite i vänsterns natur att hitta på saker som är tärande för övriga medborgare, även om jag personligen anser att vissa handlingar inte skall räknas som brott.

 4. Vauen skriver:

  ”I förvrängningsbranschens ögon är budskap som Norell och hans forskarkollegor framför betydligt farligare än idén – d.v.s. det islamiska påbudet – om att icke-muslimer måste underkasta sig islam, annars skall de förslavas eller dödas.”

  Du blandar i hop islamism och Islam.

  Verse (ayah) 256 of Al-Baqara is one of the relatively well-known verses in the Islamic scripture, the Qur’an.[1] The verse includes the phrase that ”there is no compulsion in religion.”[2] Immediately after making this statement, the Qur’an offers a rationale for it: Since the revelation has, through explanation, clarification, and repetition, clearly distinguished the path of guidance from the path of misguidance, it is now up to people to choose the one or the other path.[1] This verse comes right after the Throne Verse.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Baqara_256

  http://truthjihadradio.blogspot.se/2016/07/are-americans-justified-in-their.html

  ”There is a lot of criticism, especially from conservative Christians, against those who adamantly refuse to condemn all of Islam and its adherents for the actions of those in the minority who abuse the tenets of Islam to justify committing acts of terror or other atrocities in its name. Those critics claim that refusing to do so is failing to recognize that Islam is evil or intends to take over the world or some other such idea. These claims are usually followed up by quoting various passages in the Koran out of context to justify their hatred.

  Refusing to condemn all of Islam for the actions of a few radical groups does not necessarily make one blind to the fact that there are concerted efforts by groups like the Islamic Brotherhood (a.k.a. Muslim Brotherhood) to usurp the Constitution and force America to accept Islam as the “civilization alternative.” After all, there is well documented proof (Google: An Explanatory Memorandum On the General Strategic Goal for the Group [The Islamic Brotherhood] In North America) that replacing all other religions in America in favor of Islam is the goal of the IB. It simply means that one is unwilling to blanket all Muslims with the title terrorist.

  American intelligence agencies have known of the IB’s agenda at least since the 1980’s. As yet, the IB has been unsuccessful in their attempts and will likely continue to be unsuccessful in their attempts for the foreseeable future. But, the IB, like ISIS, is a fringe group. They are an organization operating outside the mainstream tenets of Islam. A cultural takeover of America is not the goal of all Muslims. Indeed, according to many Muslims, like Aya, a refugee who fled first from Iraq and then Syria, Muslim refugees who want to come to America are tired of fleeing war and just want to live in peace… (will post the full essay when we reschedule this interview! -KB)”

  VI sitter i samma båt och bör samarbeta att bekämpa en gemensam fiende (bankerna och zionismen).

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s