Rolf Malm, Avpixlat och de onämnbara judarna.

I all hast! Beklagar eventuella språkfel. /Peter

Bästa läsare!

Jag tror att det råkade bli en av de första artiklar jag läste ända till slutet den morgonen, när jag fann Avpixlat-krönikören Rolf Malms krönika ”21 oktober 1964 – Sveriges ödesdag”, och jag betraktade den också som en av de viktigaste som Rolf Malm skrivit – av flera orsaker.

Det första är ganska givet. Berättelsen om den statligt sanktionerade och dikterade multikulturen uppfattas av många som något illa genomtänkt förslag från den tid då socialdemokraten Mona Sahlin befann sig i någon ledande position i regeringen. Även om den hypotesen har allt vad gäller trovärdighet – Mona Sahlin är ju en politikens Godzilla – så är den ofullständig. Därför var Rolf Malms kunniga beskrivning välbehövlig eftersom allt elände i vårt land inte enbart kan skyllas på Mona Sahlin. Så produktiv har hon aldrig varit, den människan.

Men det fanns ytterligare en till anledning varför jag uppskattade att Rolf Malms krönika publicerades. Den innehåller en ganska uppriktig formulering som omständigheter som bör beaktas:

På 1960-talet drevs frågan om minoriteters rättigheter främst av judiska invandrare. Begreppet mångkultur var i det närmaste okänt. Efter kriget hade många judar, balter och ingermanländare flytt till Sverige. Närmare 400.000 utlandsfödda hade på kort tid invandrat. I mitten av 60-talet höjdes därför röster för restriktioner mot den stora invandringen som många ansåg hota svensk kultur och svenskars jobb.

Vägen mot dagens mångkulturella Sverige kan anses ha inletts den 21 oktober 1964. Då publicerades en uppmärksammad debattartikel i DN med rubriken “Utlänningsproblemet i Sverige”. Den var skriven av David Schwarz – polsk jude och överlevare från nazisternas koncentrationsläger. Han kom till Sverige 1950 och efter sjukhusvård för tuberkulos blev han mycket aktiv i utlänningsfrågan. Att just judar drev frågan om minoriteters rättigheter anses bottna i att de som förföljd folkgrupp kände sig mindre utsatta i samhällen där kulturell mångfald är accepterad. Dagens utsatta, judiska Malmöbor lär dock uppfatta detta som en smärtsam paradox.

– Om inte Avpixlat väljer att redigera eller av-publicera denna krönika så har vi kommit mycket långt i den öppenhet inför den välbehövliga nutidshistorien, tänkte jag. Givetvis såg jag framför mig att vissa grupper – de vanliga misstänkta naturligtvis  – skulle börja skrika ”antisemitism” mot Rolf Malm.

Men Rolf Malm är en av de kunnigaste och bästa skribenterna på Avpixlat, med goda faktaresurser samt en vilja att verkligen berätta utan att hänge sig åt journalistiskt snuttifierande. Finns det någon antisemitism att reagera på i sammanhanget med Rolf Malms text, så återfinns den på sin höjd i läsarens hjärna, och det är ju ganska talande för de som larmar om antisemitism i tid och otid.

Med tanke på att det påstås finnas en koppling mellan Avpixlat och ledarskiktet kring Sverigedemokraterna som står under en sionistisk influens så betraktade jag Rolf Malms förmodligen helt sanningsenliga text som ett förträffligt mätverktyg på hur pass stark denna alternativa nyhetsförmedlare är gentemot dem sionistiska maktsfären.

Och Avpixlat fallerade ganska kvickt i testet. Strax fanns en ny version publicerad:

På 1960-talet drevs frågan om minoriteters rättigheter främst av invandrare. Begreppet mångkultur var i det närmaste okänt. Efter kriget hade på kort tid många balter, ingermanländare, judar m fl flytt eller invandrat till Sverige.I mitten av 60-talet höjdes därför röster för restriktioner mot den stora invandringen som många ansåg hota svensk kultur och svenskars jobb.

Vägen mot dagens mångkulturella Sverige kan anses ha inletts den 21 oktober 1964. Då publicerades en uppmärksammad debattartikel i DN med rubriken “Utlänningsproblemet i Sverige”. Den var skriven av David Schwarz – polack och överlevare från nazisternas koncentrationsläger. Han kom till Sverige 1950 och efter sjukhusvård för tuberkulos blev han mycket aktiv i utlänningsfrågan. Att just invandrare drev frågan om minoriteters rättigheter anses bottna i att de som förföljd folkgrupp kände sig mindre utsatta i samhällen där kulturell mångfald är accepterad. Dagens utsatta, judiska Malmöbor lär dock uppfatta detta som en smärtsam paradox.

”Judiska invandrare” blir bara ”invandrare”.

David Schwarz förvandlas från judisk överlevare av Förintelsen till en polack. Lite längre ner i texten efter mitt citat blir den judiskt ägda Bonniertidningen Dagens Nyheter bara en Bonniertidning. Inga Gottfarb som i första versionen beskrivs som judisk redovisas i den andra versionen utan denna anknytning. På samma vis exemplifierar Rolf Holm att David Schwarz uppvaktat Tage Erlander om att invandrare inte skall förväntas assimilera sig till den svenska kulturen, vilket Erlander inte biföll. I version ett berättar Rolf Holm att Olof Palme var närvarande vid mötet mellan Erlander och Schwarz, och att Palme i maj 1967 höll ett anförande vid Stockholms Judiska Center där han uttryckte stark ovilja mot svensk nationalism och firandet av den svenska nationaldagen. I version två utelämnas detta sammanhang helt och hållet.

Med andra ord, Rolf Malms artikel har censurerats. Inte för att det finns några faktafel, så orsaken måste bestå av någonting annat.

Nu kommer en annan krönika, signerad John Gustavsson, Avpixlat-redaktionens egen jourhavande besserwisser. Ung och grinig är hans signum, men han betraktar sig som lärd och står därmed lite över alla andra som inte tycker som han. Dock har han en begåvning i att finna andras fel, och han nyttjar denna talang med energi i sin krönika med titeln ”Till judarnas försvar”.

Det första som slår mig är frågan ” – Varför väljer Avpixlat att publicera just denna artikel, med detta tema och med denna rubrik?”. Med risk för att unge herr Gustavsson får anledning att kalla mig för en konspirationsteoretiker, men jag misstänker att han betraktar sin kollegas artikel som så pass ofördelaktig för en viss grupp att det är bäst att lovorda judarna och judendomen, och bruka lite anti-antisemitiska resonemang för att slippa framtida bekymmer.

Väldigt få människor tar Svenska kommittén mot Antisemitism på allvar, om det inte är någon som är direkt beroende av stöd från någon aktör inom den judiska sfären, så jag tror inte att det är där skon klämmer omedelbart. Men det finns en risk att om Avpixlat berättar för mycket av sanningen om det judiska/sionistiska inflytandet i den svenska invandrings- och kulturpolitiken så kommer man att starta en annan oppositionell sajt som sfären har bättre kontroll över. Då dör Avpixlat.

John Gustavsson gillar siffror, och han levererar många. Ju fler siffror han kan presentera, desto mer tror han att han har rätt. Dock redovisar han ingen siffra för följande påstående:

Att tro att judarna skulle konspirera för att få hit muslimer är med andra ord helt absurt.

Jag beklagar artigt att jag måste invända här. Och jag skall gladeligen berätta vilken logik som finns i att sionister arbetar aktivt för att importera muslimer till västvärlden, och arabisera dessa värdländer. Och detta står att finna i ett antal olika yttringar. Det finns i den judiska kulturen en idé om att samla hela världens judar i den judiska staten Israel i enlighet med en domedagsprofetia. För troende är detta ett viktigt mål eftersom idén är att mänsklighetens förintelse – som kan uppnås med hjälp av kärnvapen – kommer leda till att de rättrogna tas upp i Guds rike.

Är detta absurt? Ja, för oss som trivs med att vara på jorden den korta tid vi har så känns det absurt att sträva efter förintelse. För andra är detta en lockelse.

Genom att som sionist tvinga en värdnation att bedriva en politik som är fientlig mot judar utanför Israel så kommer dessa med tiden att välja att lämna västerlandet. Vi ser t.ex. det uttalande som Israels premiärminister gjorde till de franska judarna i samband med terrordåden där: Flytta till Israel, var hans budskap.

För att få lite perspektiv på detta vill jag citera Thor-Leif Strindberg som skriver följande, och som förklarar varför den kristna högern är så hjälpsam gentemot judarna:

Några av de villkor som bibelns profetior nämner – några av de omständigheter som kommer att vara för handen då ”Människosonen kommer på himmelens skyar” – är till exempel a) att mänskligheten har skapat vapen som gör en fullkomlig tillintetgörelse av människan möjlig, b) att Jesu evangelium har spridits ut över hela världen, c) att det inom det gamla romarrikets gränser har uppstått en union av länder med omfattande ekonomisk, politisk och militär makt, etc.

[LÄNK]

Första villkoret? Vi har kärnvapen att omintetgöra vår planet flera gånger om. Check. Andra villkoret, att sprida Jesu evangelium? Här kan man fråga sig vad som representerar Jesu evangelium. Är det att presidenten av USA säger att ”Gud är med våra trupper” som nu har militärbaser på förmodligen alla kontinenter? George W Bush använde ordet ”korståg”, och det råder väl ingen tvekan om att det moderna västerlandet uppfattar sin demokrati som frukten av kristendomen, och att spridandet av Jesu evangelium sker genom att man bombar fram demokrati. Check. Tredje villkoret… också check. Behöver inte ens kommenteras.

Åter till Johan Gustavssons försvarstal för judarna (som om de nu själva saknade förmågan…):

Att Bonnier ägs av judar och att Bonniertidningarna förespråkar mångkultur är ett av antisemiternas främsta bevis för judarna ligger bakom mångkulturen. Något de dock verkar ha glömt är att dessa tidningar också är otroligt fientliga mot Israel och dessutom mörkar de problem den judiska minoriteten har.

Otroligt fientliga? Är det ”otroligt fientligt” att kritisera den israeliska staten för att den beslutar sig för att godkänna judiska bosättningar på ockuperade områden? Är det ”otroligt fientligt” att rapportera om att 1’500 palestinska fångar hungerstrejkar i israeliska fängelser i protest mot levnadsförhållandena? Ja, jag håller med om att det inte är många positiva nyheter om israel i DN. Men det är det inte heller om Donald Trump eller Sverigedemokraterna, eller om folk som ifrågasätter klimathotsteorin. Här handlar det nog snarare om traditionellt politiskt vänster/höger-tänk.

Om Dagens Nyheter verkligen vore otroligt fientlig mot Israel så skulle vi tämligen snart få veta det av Israels ambassadör. Om inte mitt minne sviker mig så har företrädare för den israeliska ambassaden aldrig tvekat att komma med ”skarp kritik” mot SVT/SR, exempelvis när man sände en dokumentär under 2016 [länk]. Men jag tror inte att vi sett några exempel på raseriutbrott från Strandvägen 58 riktat mot DN-skrapan. Av någon anledning tycks den israeliska ambassaden inte hysa någon anledning att storma mot Bonnier-ägda DN. Och DN:s publicerade allmängiltiga kritik mot Israel biter lika hårt som en snöboll utslängd i Saharaöknen.

Jag för också till protokollet att Johan Gustavsson pekar ut journalisten Ingrid Carlqvist som antisemit. Om detta har att göra med att Ingrid Carlqvist nyligen uttalade sig om att det finns få dokumenterade bevis för att Förintelsen ägt rum såsom det är allmän skildrat så har Johan Gustavsson definitivt avslöjat sig som en sionistisk agent.

Vad gäller hans sifferexercis med antal judar i folkmängden kontra invandringspolitik och multikulturalism så föreslår jag att Johan börjar med att läsa kollegan Rolf Malms krönika; det handlar om politik och om att påverka rätt personer till rätt syfte. Kanada och USA ligger inte i Europa, och det ligger knappast i sionisternas intresse att förstöra ett land som är politiskt allierat med Israel just nu (och därmed har jag också bemött Johans resonemang om AIPAC som han försöker rentvå).

Johan menar – om jag får göra min egen tolkning – att alla antisemiters konspirationsteorier faller samman av det faktum att George Soros (jude, om jag törs nämna det längre…) ”närmast hatar Israel”. Och här kommer vi till nästa dimension – som jag vet att Johan gärna avfärdar som ”en konspirationsteori” – och det gäller den av sionister bejublade ambitionen att skapa en världsregering som ligger utanför all parlamentarisk åtkomst. Ibland kan de medge att vi på pappret har självständiga nationer, men att politiker och andra beslutsfattare ändå gör vad eliten säger åt dem att göra. Och till denna elit finner vi bl.a. nämnde George Soros.

Det bör ju också påpekas att Johans exempel på hur Soros ”formligen hatar Israel” i själva verket handlar om att Soros kallt konstaterar att antisemitism uppstår därför att judar uppträder på det sätt som de skildras genom stereotyper. Om Soros har rätt – vilket jag tror att många kan hålla med om i just det här fallet – så finns det två praktiska lösningar. Den första är att de (judarna) slutar uppföra sig som stereotyperna. Det kommer naturligtvis inte hända. Den andra lösningen är att sionisterna etablerar metoder som oskadliggör de som till äventyrs uppmärksammar sin omvärld om dessa osympatiska karaktärsdrag som kopplas till judar. Där kommer bl.a. Svenska kommittén mot antisemitism in, men även det nu aktuella försvarstalet för judarna i Avpixlat gentemot de läsare som instämt alltför mycket i Rolf Holms krönika.

Jag vill inte att någon skall säga att jag kategoriskt avfärdar alla resonemang som Johan Gustavsson anför. Tvärtom. Jag tycker att man kan läsa både Rolf Holms första version av sin text och Johan Gustavssons ”rättelse-epos” och göra sin egen tolkning av hur man skall uppfatta det judiska inflytandet i Sverige, och den politik som förts för att göra Sverige till det sorgebarn det är idag.

Det enda jag vänder mig direkt emot är att man censurerade Rolf Holms krönika. Jag hoppas innerligt att Rolf Holm återvänder till sin djupgående och preciserade beskrivning sakernas förhållande i den bok som han håller på att författa. Rolf Holm har inte begått något brott enligt min mening, vilket ger anledning att påpeka att SKMA:s angrepp på Avpixlat bevisar att SKMA är en bunt patetiska loosers, sett ur ett moraliskt och intellektuellt perspektiv.

Hälsar eder Peter Harold

LÄNKLISTA:
Rolf Malm: 21 oktober 1964 – Sveriges ödesdag (censurerad version)
Rolf Malm: 21 oktober 1964 – Sveriges ödesdag (ocensurerad version)
Johan Gustavsson: Till judarnas försvar
SKMA: Avpixlat publicerar antisemitisk krönika – för att sedan retuschera den.

Stort tack till Svenska kommittén mot antisemitism som länkar till den ocensurerade versionen från sin hemsida!

ARKIVVERSION AV ROLF MALMS CENSURERADE KRÖNIKA:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så inleds regeringsformen 1975:26. Trots det genomdrevs beslutet i denna grundlag om att Sverige ska vara ett mångkulturellt land – utan folkets hörande. Folkomröstning var inte ens på tal. Om höger- eller vänstertrafik fick vi folkomrösta – men inte om Sveriges vägval för framtiden. Inga debatter, ingen information, ingen mediabevakning förekom inför riksdagens omröstning om denna oerhört avgörande grundlagsändring. Den antogs i tysthet och enhälligt av alla partier utan att svenska folket insåg vilken total omställning av Sverige detta på sikt skulle innebära. Det insåg med säkerhet inte heller de folkvalda som så tanklöst fattade detta historiska beslut.
På 1960-talet drevs frågan om minoriteters rättigheter främst av judiska invandrare. Begreppet mångkultur var i det närmaste okänt. Efter kriget hade många judar, balter och ingermanländare flytt till Sverige. Närmare 400.000 utlandsfödda hade på kort tid invandrat. I mitten av 60-talet höjdes därför röster för restriktioner mot den stora invandringen som många ansåg hota svensk kultur och svenskars jobb.
Vägen mot dagens mångkulturella Sverige kan anses ha inletts den 21 oktober 1964. Då publicerades en uppmärksammad debattartikel i DN med rubriken “Utlänningsproblemet i Sverige”. Den var skriven av David Schwarz – polsk jude och överlevare från nazisternas koncentrationsläger. Han kom till Sverige 1950 och efter sjukhusvård för tuberkulos blev han mycket aktiv i utlänningsfrågan. Att just judar drev frågan om minoriteters rättigheter anses bottna i att de som förföljd folkgrupp kände sig mindre utsatta i samhällen där kulturell mångfald är accepterad. Dagens utsatta, judiska Malmöbor lär dock uppfatta detta som en smärtsam paradox.
David Schwarz blev ledande opinionsbildare med många debattartiklar där han hävdade minoriteters rätt att behålla sin särart och inte tvingas assimileras till svenska värderingar, regler och kultur. Han startade också en tidskrift, “Invandrare och minoriteter”, som propagerade för mångkultur i Sverige. Debatten fördes i huvudsak i judiskt ägda Bonniertidningen Dagens Nyheter. Inga Gottfarb var en av många andra judar som mycket aktivt deltog i debatten. Hon skrev 1964 i DN “Invandrare ska kunna bli sina traditioner trogna. Vi ska inte assimilera dem – vi ska hjälpa dem att bli ‘annorlunda svenskar’.” Folkpartiets ledare Claes Adam Wachtmeister skrev en motartikel som starkt kritiserade detta synsätt.
Även Socialdemokraterna var starkt kritiska till dessa tankegångar. Tage Erlander framhöll istället fördelarna med ett rasmässigt, religiöst och på andra sätt homogent folk och såg detta som en förutsättning för det jämlika, rättvisa och framgångsrika folkhemmet. Vid ett möte med Erlander försökte Schwarz förgäves övertala statsministern att ändra synsätt. Med på detta möte var också dåvarande utbildningsminister Olof Palme. Han kom från en mångkulturell, flerspråkig miljö och var mer enig med David Schwarz. I maj 1967 höll Palme ett tal vid Stockholms Judiska Center där han uttryckte stark ovilja mot svensk nationalism och firandet av den svenska nationaldagen.
1968 antog Högerpartiet med den judiske partiledaren Gunnar Heckscher ett program som förespråkade stöd till etniska minoriteter i Sverige. Övriga partier var starkt kritiska mot detta Schwarzinspirerade förslag. Efter att Olof Palme 1969 blev statsminister minskade dock efterhand det socialdemokratiska motståndet mot mångfaldsförespråkarna och i början av 70-talet utarbetades förslag till en ny regeringsform som skulle ersätta den tidigare från 1809. Regeringsformen är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. Där anges principer för statsskicket, medborgerliga fri- och rättigheter, regler för regering, riksdag och övriga myndigheter. I denna nya regeringsform slogs fast att samiska folkets och etniska och språkliga minoriteters möjligheter att utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Ändrades senare till “SKA främjas”. Man kan notera att det är det samiska folket som prioriteras.
Sedan denna nya grundlag 1974 röstades igenom har en lång rad ändringar och tillägg gjorts. 1997 lämnade regeringen med Göran Persson som statsminister en proposition med rubriken “Sverige, framtiden och mångfalden”, där man krävde att förändringen mot det mångkulturella Sverige skulle genomdrivas “med massiva propagandainsatser”. Antogs enhälligt av riksdagen och massiv propaganda har vi sannerligen utsatts för. I regeringsformen fastslås att “det som ska hålla ihop Sverige är inte gemensamt historiskt ursprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige”. Med ett penndrag blev vi alltså av med vår historia!
Tusen år av strävan, släktes på släktes ärvda erfarenheter och framsteg, oräkneliga miljoner forna svenskars slit och kamp för att lämna en bättre framtid till sina barn, månghundraåriga traditioner, eoner av minnen av stora och små svenska hjältedåd, berättelserna om svält, krig och nöd liksom om framgångars lycka, vår naturs skönhet och hemlandets trygghet – allt det som kallas den ärvda svenska kulturen ska räknas som ingenting! Ett i sanning ofantligt, självsvåldigt och oöverlagt omstartsbeslut av några få som råkade vara “folkvalda” just 1974. En statsledd skändning av våra förfäders gravar. Obetänksamt offrade man nationens framtida säkerhet. Det kompenserades inte av att man samtidigt införde lagen om bilbälte och beslutade att Harpsundsekan skulle förses med flytvästar.
Öppna gränser, unikt generöst mottagande av invandrare och missbruk av parollen “allas lika värde” blev gällande politik. Av propagandaskäl kallas alla hitkomna för “flyktingar” – trots att bara några få procent av dem är det enligt FN:s definition. Värdegrunden var dock inte helig. Redan 1989 satte Socialdemokraterna under Ingvar Carlsson tvärstopp för invandringen med det s.k. luciabeslutet. 100 bulgarien-turkar om dagen sökte asyl och man fruktade en massinvasion som det inte fanns resurser att klara. Detta var dock en rännil i jämförelse med de 165.000 asylsökande som kom hit 2015. Öppna era hjärtan krävde statsminister Reinfeldt, avgick och överlät ansvaret till Stefan Löfven. Även nu tvingades regeringen kraftigt begränsa invandringen. Ena dagen meddelade Stefan Löfven att vi inte bygger murar – nästa dag gjorde man just det – trots Miljöpartiets krokodiltårar.
Detta är en starkt förkortad version av ett tänkt första kapitel i en bok om hur Sverige förändrats de senaste 40 åren. Från 1974 års beslut om mångkultur till dagens alltmer sönderslitna samhälle med otrygghet, kriminalitet och gapande klyftor mellan infödda och “annorlunda svenskar”. 40 år av närmast otroliga historier om det ansvarslösa, sanslösa, ofta till löjet gränsande politiska narrspel som ersatt de folkvaldas ansvar för Sverige och svenskarna. Tyvärr blir en sådan bok så otrolig och politiskt inkorrekt att ingen kan tänkas ge ut den. Även om jag skulle haft tid och ekonomiska resurser för att med glädje skriva den.
Rolf Malm

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Historia. Bokmärk permalänken.

82 kommentarer till Rolf Malm, Avpixlat och de onämnbara judarna.

 1. gmiksche skriver:

  Tack för att du gör uppmärksam på detta. Jag hade läst Malms ursprungliga version och var inte medveten om det som hänt därefter. Man blir förbanna och besviken över allt hyschhysch som omöjliggör en öppen diskussion.

 2. Anonym skriver:

  Vem e Rolf Holm

 3. Lars Lindeberg skriver:

  Ja Peter detta är bra att du belyser därför detta har utspelats bakom ryggen på svenska folket av judarna!
  Tag den ökända judefamiljen Bonniers meddetsamma de hade tagit sig illegalt in i landet började de motarbeta allt som var svenskt! Det finns väldokumenterat!
  En sak till som inte har kommit fram i din skrivelse är att ett riktigt sossesvin var tillsammans med David Schwarz nämligen Bissingen Olle Svenning en skithög på AB! Han är så rädd nu så det går inte att hitta honom!
  Han är skitnödig!
  Jag hittade en vitbok som jag inhandlade under stora svårigheter! Boken heter
  Hur Sverige blev mångkulturellt!
  Det var ett rent Helvete att få hit den, men jag gav aldrig upp!
  Att Bonnierjudarna står bakom David Scwarz råder det ingen tvekan om!

  Sammanfattning

  Detta avsnitt vill få sagt:

  • att tidningsdebatter föregick processer och beslut i det politiska maskineriet

  • att en enskild person – David Schwarz – därvid spelat en helt central roll

  • att Dagens Nyheter var Schwarz’ viktigaste forum

  • att Sverige plötsligt gick från en partipolitisk enighet till en annan, omsvängningen blev total

  • att omsvängningen möjliggjordes av ett antal bakgrundsfaktorer i tiden

  Hela kan du läsa i denna vitbok! På nätet!

  http://www.vitbok.se/10/c.html

  Sedan ett tips bry dig inte om skollärarna som som håller på med sina pekpinnar!
  Det är ju ändå innehållet som räknas!

  Att vi har rätten på vår sida kan du vara säker på!

  REGIMEN ÄR OLAGLIG, KRIMINELL OCH SKALL ARRESTERAS!
  FÖR LANDSFÖRRÄDERI!

  David Schwarz e dö, han hamna säkert i Helvetet! Om detta nu är sant!

  • Mjölner skriver:

   Svar till Lars Lindeberg. Det du vill göra med regimen har jag förordat i en av Peters tidigare krönikor. Arrestera byket och tillämpa de strängaste häktesrestriktioner. Rensa i förvaltningar och myndigheter, folkomröstning om EU samt tillsätt en interimsregering för löpande ärenden. Sedan kommer uppgiften att ta död på genushänförelsen och marxistidiotin, viket inte blir någon lätt uppgift.

 4. Haruen al-Manacka skriver:

  Motståndarsidan kör med samma resonemang i alla lägen:
  Kritik mot judar: Antisemitism
  Kritik mot islamister: Islamofobi
  Kritik mot feminism: Kvinnohat
  Så fredar man sig mit all kritik, även den som är motiverad.
  De enda som fritt kan kritiseras är vita män, förmodligen för att vi ska bli så självhatiska att vi inte gör motstånd när landet tas ifrån oss.

  • Anna skriver:

   Det ”lustiga”är att det är de vita männen som är mest hstiska gentemot vita kvinnor. Inte alla givetvis, utan de vita män som beskriver sig som nationalister / sverigevänner. Som man bäddar får man ligga, menar liksom båda ”sidor”. De svenska kvinnliga sverigevännerna får endast tillträde via en man. Vilket är precis som exempelvis islamisterna gör! Politik är ett jävla mansträsk!

   Ja, nu ska jag återgå till spisen. Och prutta framför tv:n. Pffff…

   • Lars Lindeberg skriver:

    E de du Anna som skriver eller är det en jude som hoppat in för att ställa till med skit?

   • Anna den riktiga! skriver:

    Du kan behålla ditt nick och jag behåller mitt som är även mitt riktiga namn! Vill inte bli ihopblandad med den vita kränkta kvinnan som ser sig hotad av den vita männen. För övrigt gör du helt rätt Anna! Politik är alldeles övermäktigt för kvinnor som trivs vid spisen eller slappar pruttande framför TV-n…….

    • Anna skriver:

     Jag förstår att du är min så kallade advokat som skriver här. Det är ju faktiskt rent av prutt- skön lyrik!?

     Kolla IP- adressen Peter! Du har fått in en fullträff här!

     • Anna skriver:

      Fast när jag tänker efter är det inte advokaten vars byrå 7 advokater tjänst multum på asyl- business. Det är de på nordiska motståndsrörelsen…

      Sorgligt och därför bitter sanning. ”Man” kan inte vara nationell och samtidigt se sanningen om ”man” samtidigt är färgblind och därav inte är rasist.

      • Anna skriver:

       Skit på er, nordiska motståndsrörelsen! Ni innebär inget motstånd. Ni är bara de som skapar ett vi och de- samhälle. Helt i onödan. Ni är som de jobbiga pensionärerna jag mötte på 80- talet när jag jobbade på Systembolaget. I brist på positiv uppmärksamhet kom ni för att handla på fredagarna 16-18. Svärandes för att det var så mycket folk…

       • Lasse Anckarman skriver:

        Fast nu tror jag minsann att det var jude-Anna som svarade! 😀 😀 😀

        • Anna skriver:

         Nä tvärtom! Kommer ta tillbaka mitt id från förr i tiden. Så att inte nmr eller AFA ( samma skit fastän spegelvänt) håller på och svarar i mitt namn. Men det sköna med PH bloggen här är ju att folket i kommentarsfältet är så pass smarta att ni ser när något är fake. Läser gör man med ögonen. Men slutsatser drar man genom att tänka. Tänka kan vare sig rasister eller AFA- idioter göra. De har så fullt upp med att dela in allt i gott elller ont! Som i Hollywood- produktioner!

 5. Lasse Wilhelmson skriver:

  Den okontrollerade oppositionen är alltid ”rasistisk, antisemitisk, homofobisk, nazistisk, islamofobisk, förintelseförnekande, konspirationsteoretisk, med mera”. Det vill säga allt det som används för att smutskasta åsiktsmotståndare, samt placera in dem i en för den egna agendan lämplig ”box”. Men det skiter vi fullständigt i för vi skriver och säger vad vi tänker.

 6. Läsare skriver:

  Mats Dagerlind går till hård attack på SKRäM-judarna. Bra skrivet, lite väl långt dock kan jag tycka. Men han konfronterar alla som sprider deras motbjudande ”antisemit”anklagelser av hederligt folk.

  Den vanligaste frågan på Avpixlat både bland skribenterna och de som kommenterar är: -Varför har Sverige massinvandring?

  Svaret på den frågan är omöjlig att få utan att blanda in agendajudarna. Nu är anden ur flaskan på Avpixlat och det går inte att mota in den igen.

  Alla -Det är muuuuuslimerna-babblarna på Avpixlat fick sig en rejäl käftsmäll av Rolf Malm första artikel om judarnas roll i att driva på massinvandringen. Du kan gå till vilket vitt västland som helst och det är glasklart att judar började propagera för massinvandring vid exakt samma tid, mitten av 60-talet i samtliga västländer.

  Detta går att bevisa med judarnas egna ord bortom all diskussion. Om inte det är en judisk konspiration då vet jag inte vad det krävs för att det skall vara en konspiration.

  Alla judiska ”högtider” Purim, Hanukkah osv handlar om en enda sak, hur judarna har slaktat deras fiende till sista man, kvinna och barn. Den vita rasen är dessa agendajudars största fiende och dessa agendajudarnas plan är att utrota den vita rasen.

  Det första steget är att göra vita till en fysisk minoritet i deras eget land och Sverige är med stormsteg på väg dit. Det är i princip fri jakt på etniska svenskar idag i Sverige.

  Blattarna kan göra vad de vill med svenskarna och i stort sett gå fria med hänvisning till deras hudfärg. Jag vågar inte ens tänka tanken på hur det blir när svenskarna blir en fysisk minoritet. Men du kan börja med att titta på hur vita har det i Sydafrika, då kan du börja förstå hur det kommer att bli i Sverige.

  Judisk Harvard professor vill utrota den vita rasen.

  Marxist Jewish Professor Noel Ignatiev Advocates for WHITE GENOCIDE

  • Läsare skriver:

   Lyssna på vad han säger och byt ut The White race med The Jewish race must be abolished.

   • Lars Lindeberg skriver:

    Hade det varit en av oss som sagt vad NOEL IGNATIEV säger och då talat om judar som de som skall utrotas hade det uppstått ett Helvete för oss tack vare den judiska dominansen!
    Som jag skrivit tidigare det finns inget fräckare än judar!
    DETTA ÄR ETT PRAKTEXEMPEL!

 7. Läsare skriver:

  Nu har Avpixlat beslutat att ”ta ansvar”, dvs tagit bort hela Rolf Malm artikel.

  http://avpixlat.info/2017/04/23/redaktionellt-beslut-kritiserad-kronika-avpubliceras/

  Trodde inget annat. Avpixlat ägs av zionistjudar. Men en å annan borde ha vaknat upp i allafall.

  • Risto Matinen skriver:

   Ja, se på fan! Det har de gjort! Avpixlat saknar numera helt trovärdighet. Bevisat sin prosioniztiska position, liksom Pettersonsbloggen som stänger av de som kritiserar Izrael eller agendajudar…

   Helt utanför ämnet, men Asocialdemokraterna i Malmö vill att staden ska undantas från anvisningslagen som tvingar alla kommuner att ta emot ”flyktingar”. Hon som gör utspelet är Katrin Stjernfeldt Jahmmeh. En proinvällare som är gift med en blåneger:

   Har viss förståelse för att enskilda individer blir kära i en rasfrämling, men vad kan hon ha sett hos denne Basiru Jammeh?

   • Lars Lindeberg skriver:

    Får jag spå in i framtiden tror jag att regimen kommer att bli arresterad och ställd till ansvar för sina illgärningar!
    Regimen är olaglig utan tvekan och kriminell! De har plundrar och sålt ut svenska folkets tillgångar och egendomar! De har gjort detta i lönn bakom svenska folkets rygg!
    Regimen tror SIG stå över vanliga dödliga svenska skattebetalare!
    DE HAR HANDLAT MED ETT OTROLIGT FÖRAKT FÖR SVENSKA FOLKET!
    SÄRSKILT PENSIONÄRERNA SOM HAR BYGGT UPP LANDET!
    Detta är bara början! Alltid sådana här processer är tröga i begynnelsen speciellt för de enfaldiga svenskarna!
    Det kommer skall du se snart att de sitter bakom lås och bom och inväntar rättegång inför Ståndrätter, Folkdomstolar där rättrådiga svenskar skall döma dem!
    Landsförrädare har alltid hängts!
    Tag detta till dig och smält det!
    Snart är det tid att handla!

    VILKEN NORMALT FUNTAD SVENSK LÅTER SIG UTROTAS OCH T.O.M. BETALAR SJÄLV FÖR DET!

    DETTA ÄR VAD DE FÖRTROENDE VALDA HAR GJORT!

    INITIATIVET KOM FRÅN JUDARNA DET VET VI!

    DE HAR HÅLLIT PÅ I ÖVER 100 ÅR!

    VI SKALL INTE LÅTA DEM LYCKAS DENNA GÅNGEN HELLER!

    • Peter Harold skriver:

     ”Får jag spå in i framtiden tror jag att regimen kommer att bli arresterad och ställd till ansvar för sina illgärningar!”

     Jag tror att som vanligt kommer regimen att slå till först…

     • Lars Lindeberg skriver:

      Ja jo regimen har ju kontrakt med NATO som utan tvekan kommer att skjuta svenskar precis som i Ådalen 1931! Den egna militären duger ju inte ens till den uppgiften! Full av fjollor som den är!
      Vi såg ju härom dagen hur tre kvinnliga poliser och en väktare fick stryk av en kulturberikare! Vilken skandal!
      Men om det finns en GUD kommer hans straff mor regimen att slå ner som ett ton tegelstenar över dem!
      Som sagt OM det finns en GUD!

   • Läsare skriver:

    Hon ser ju inte illa ut, lite knubbig och negrerna går igång på det. Såg en video med henne och hon är väldigt kvinnlig på rösten och sättet.

    Negerkn*llare har enligt min erfarenhet det gemensamt att de aldrig fått balle innan en neger visat intresse. Har aldrig sett någon av dom med en vit man.

    Vit kvinna plus neger brukar sluta med att pappa neger försvinner och den vite mannen får försörja avkomman, som ofta blir kriminell.

    Negrer har en förkärlek till att duscha deras vita kvinnor med bensin och sedan tända på. Jodå, hur många fall vill du ha?

  • Lars Lindeberg skriver:

   Ja här kommer vi in på judens i särklass bästa drag!
   FÖRNEKA, LJUG OCH BEDRA!
   Detta är judens motto!

   ”Krönikan gjorde anspråk på att beskriva hur de multikulturalistiska politiska idéerna växte fram i Sverige. Vi på redaktionen gjorde inte bedömningen att de referenser i texten till personer med judiskt ursprung som tillsammans med andra deltog i pionjärarbetet för att etablera detta tankegods i svensk politik var så centrala eller på annat sätt formulerade att de skulle kunna uppfattas som antisemitiska och beslöt efter diskussion därför att publicera texten.”

   En vitbok fastslog!

   Sammanfattning

   Detta avsnitt vill få sagt:

   • att tidningsdebatter föregick processer och beslut i det politiska maskineriet

   • att en enskild person – David Schwarz – därvid spelat en helt central roll

   • att Dagens Nyheter var Schwarz’ viktigaste forum

   • att Sverige plötsligt gick från en partipolitisk enighet till en annan, omsvängningen blev total

   • att omsvängningen möjliggjordes av ett antal bakgrundsfaktorer i tiden

   Påfallande är hur den partipolitiska enigheten var total på 1920- och 30-talen, om det då rådande synsättet.

   På 60- och 70-talen blev plötsligt ett annat synsätt rådande, och den partipolitiska enigheten var återigen lika total.

   Kursomläggningen initierades av David Schwarz (som suttit i nazityska koncentrationsläger) och Dagens Nyheter. Denna debatt knoppades av till andra tidningar och i bokutgivning, där Schwarz åter var drivande.

   Tonläget i debatten var från Schwarz och hans meningsfränders sida så hätskt, att debattdeltagare med andra åsikter drevs på defensiven.

   Debatten resulterade i statliga utredningar, framförallt invandrarutredningen – där Schwarz och hans meningsfränder helt dominerade.

   I sak drev Schwarz linjen att det inte räckte med att invandrare fick behålla sin egen kultur – det svenska samhället hade ett ansvar att aktivt, dvs med skattemedel, understödja detta.

   Schwarz lyckades, och resultatet blev ett pengaregn av sällan skådat slag, som tillföll invandrarföreningar, invandrartidskrifter, med mera.

   http://www.vitbok.se/10/c.html

   Kan det bli mer tydligt än så här!

   Den ökända judefamiljen Bonniers ligger bakom! Deras media drev på det hela!

   MEN NU ÄR DET SLUT!

  • Robin Shadowes skriver:

   Om man vill veta vilka som verkligen bestämmer så skall man ta reda på vilka man aldrig får kritisera. Man får väl hoppas innerligt att Avpixlat tappar enormt både i besökare och donationer. Sedan kan idioterna stanna kvar och tjata om islam och muslimer tills dom storknar.

  • Jonas Bangkok skriver:

   Skrev ju redan när den publicerades att jag var förvånad att Rolf Malm ens fick komma till tals med detta. Han och Dagerlind är de enda som är någorlunda läsvärda på AP.

   Det är nog det sista vi ser av Malm på AP – nu blir det prao-eleven Gustavsson, ordbajsaren Norström och ölpimplaren i Tyskland för hela slanten.

   Borde vara läge att starta ett zio-fritt alternativ till AP. Väldigt många kommentatorer och vissa moderatorer har gått helt emot redaktionen. T ex borde Fria Tider öppna sitt kommentarsfält och samla dessa.

  • Peter Harold skriver:

   Well, vi läser väl Avpixlat bara för att hålla oss uppdaterade om var man inte kan parkera bilen på natten, inte sant…! 😉

 8. Lasse Anckarman skriver:

  Ja, här slog du huvudet på spiken, Peter! Hela den soppa Sverige och Europa, och faktiskt stora delar av övriga världen hamnat i handlar uteslutande om den illegitima entiteten ”Israel” och uppfyllandet av den bibliska profetian om att ”allt land från Nilen i väster till floden Frat” ska tillfalla judar (en term som ursprungligen aldrig fanns i bibeln och är ett påhitt från 1800-talet enligt Shlomo Sand), varifrån världen ska styras med Jerusalem som huvudstad och icke-judar som slavar.

  http://www.gilad.co.uk/writings/shlomo-sands-the-invention-of-the-jewish-people-book-review.html

  • Lars Lindeberg skriver:

   Bara det att den ökända judefamiljen fick in sin Åke Bonnier som Biskop i Skara visar att detta har varit planerat sedan länge!
   Biskopen i Skara predikar islam!
   Det är en skam för svenska kyrkan!

   • Peter Harold skriver:

    Ja, inte kan man beskylla hon för att vara en kristen traditionalist.

    Jag undrar om det inte är så att vänstervridningen av den svenska kyrkan kommer gynna katolikerna (även om man i deras fall kan tala om att hamna ur askan i elden).

  • Robin Shadowes skriver:

   Tänk om shabbos-gojen Roger Sahlström hade kunnat ta detta till sig. Det kommer alltid sluta med rygghuggning. With jews you will always loose.

  • Peter Harold skriver:

   Det är ironiskt att de har större öppenhet i denna typ av debatt i Israel än här. Här är J-ordet närmast förbjudet.

   • Lars Lindeberg skriver:

    Ja jo Peter våra lagar när det gäller detta har skrivits av judar! T.ex. den om hets mot folkgrupp! All kritik mot judar hur sann den än vara må klassificeras som hets mot folkgrupp! ALL!
    Så ju djupare vi tränger in i detta om judar så ser vi att vi går mot en ödesdag!
    Antingen så gör vi något åt saken eller också försvinner vi in i evigheten som ett minne blott om ens det!
    Jag kommer då till att tänka på både det Bysantinska Riket, Romerska Riket båda blev 1000 år
    Tredje Riket blev 12 år, det har vi de Amerikanska Bastarderna att tacka för och samma sak gäller idag!
    Amerikanarna är de största och värsta krigsförbrytarna genom tiderna!
    De kommer undan tack vare judarna äger median!
    Sen när det gäller judar, har du 100 judar i ett rum har du 100 olika åsikter och de håller på att mörda varandra för att få igenom sin!
    Hade de inte haft den yttre fienden araberna hade de slagit ihjäl varandra! För länge sedan!
    Du kan kalla en jude vad som helst men kallar du honom jude så vrider han sig och jämrar sig! Jag är avslöjad säger han! He he he!

    • Lasse Anckarman skriver:

     Araber (och andra icke-judar) är ju amalekiter och bör utrotas, enligt den hebreiska bibeln som hämnd för vad Amalek gjorde mot dom efter flykten från Egypten, en flykt som saknar stöd i historiska dokument (förutom bibeln, om den nu kan betraktas som ett sådant) och i arkeologisk forskning:

     As a result, we were commanded three mitzvot in the Torah: the first is a positive commandment to remember what Amalek did to us, as it says: “Remember what Amalek did to you on the way when you were leaving Egypt” (Devarim 25:17). The second is a negative commandment not to forget what Amalek did to us, as it says: “Do not forget” (ibid. 25:19). The third is a positive commandment to eradicate Amalek’s offspring from the world, as it says: “It shall be that when the Lord your God gives you rest from all your enemies around, in the Land that the Lord your God gives you as an inheritance to possess it, you shall obliterate the remembrance of Amalek from under the heavens”.

     In order to annihilate Amalek, a large army was needed to encircle all the widespread areas from which they operated, locate them, block their escape routes, encounter them face-to-face, and destroy them. To do this, the Jewish nation would first have to establish themselves in the land, be free of fear of attacks from surrounding enemies, and allocate large forces for long periods of time to conduct war against Amalek. Regarding this, our Sages said: “Three commandments were given to Israel when they entered the land; 1) to appoint a king; 2) to cut off the seed of Amalek; 3) and only after this, would they be able to fulfill the third mitzvah – to build the Holy Temple” (Sanhedrin 20b).

     Observera var detta står skrivet:

     2. Note that his arguments are all Torah-based, as this rabbi makes kristol clear. So much for all the nonsense propagated by certain ‘experts’ in this movement who claim that the ‘Jewish problem’ is the result of ‘Khazars’ who follow ‘the Talmud’ rather than the ‘holy’ books of the Torah.

     Men de är så pass hederliga att de i alla fall ger oss en chans,… om vi ger oss och överlåter allt i deras styre:

     according to Jewish law Amalekites can save themselves by way of dismissing their heritage, and accepting the moral principle. This right is reserved for all individuals, all families, and even all nations as a whole.es in the Seven Noahide laws.

     Accordingly, the ideal way to fulfill the mitzvah of wiping-out Amalek is for them to repent. Otherwise, there is an alternative way which is also l’chatchila (ideal) – to annihilate them in war.

     https://theuglytruth.wordpress.com/2017/03/14/annihilating-amalek-is-different-from-nazi-actions/

     Med tanke på de senaste händelserna i Syrien, så undrar jag om inte ett storkrig står för dörren.

   • Lasse Anckarman skriver:

    Har man makten behöver man inte ha några hemligheter och kan gräla för öppen ridå (även om det knappast skrivs om i västlig etablissemangsmedia).

    ”-Anti-semitism? What’s the mean?”

    ”-When people hate the Jewish people.”

    ”-No way, man. The Jewish people control the World!

    😀

  • Vauen skriver:

   http://bollyn.com/#article_15896

   Bollyn är tydligen på gång med en ny turné i Sverige om WOT.

 9. Lars Lindeberg skriver:

  Ja Peter som du ser alla ”våra” länder är drabbade!

  FICK DENNA AV EN VÄN!

  Kan det vara Fria Tider på Tyska?
  I vilket fall som helst så går det lika dant till i Tyskland!

  DET ÄR JUDAR SOM LIGGER BAKOM DÄR OCKSÅ!

  http://www.freiezeiten.net/bremen-baut-kostenlose-reihenhaeuser-fuer-asyleinwanderer

  Försök att smälta detta osso!

 10. Läsare skriver:

  Saudiarabiens Human Watch Group till FN, bild:

  • Risto Matinen skriver:

   Som omväxling, en förlöjligande bild, som jag hittade på toklandet:

   Islamistskägget till vänster är en invällare i detta land, och islamistskägget till höger är en ökänd salafist-iman, från Saudi tror jag…

   Och ett par bilder till från samma hemsida:

   Båda nedre bilderna kommer ifrån Smartaste bästa Saudigänget!. Apropå att den antisvenska feministiska regeringen förmodligen röstat in Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission. Kockoo!

   • Anna den riktiga skriver:

    Haha! De kanske har mailat och fått nobben?

    • Anna den förnuftige skriver:

     Nu stjäl du mitt nick ”Anna” men du är inte den den riktiga! Finns inte mycket mer att tillägga: SÖK HJÄLP! AVBRYTA ALDRIG BEHANDLINGEN NÄR DU HAR PROBLEM ATT KONTROLLERA DINA IMPULSER”. Att inte förstöra denna mycket läsvärda bloggen slutar jag skriva här! Varken ”Anna” eller ”Anna den riktiga”. Och Anna m.m ….har i fortsättningen fullständigt ansvar själv för sina idiotier…….

  • Peter Harold skriver:

   Det är nästan så att det är roligt, på sätt och vis. 😉

 11. Lars Lindeberg skriver:

  Ja du Peter du har fått en jude på bloggen som gör allt för att störa ut den! De ökända Bonnierjudarna betalar vad som helst för att tysta sanningen!
  Kommer med en massa oväsentligheter och trams!
  Du kan deras motto!
  Förneka, ljug och bedra!

  • Anna skriver:

   Det är mitt fel, ledsen för det. Jag skulle inte ha mailat NMR. Jag trodde i min enfald att de hade förändrats sedan 80-talet men de är om möjligt, ännu värre rasister än då. Det blir väl så när man är antingen en produkt av inavel eller saknar hjärna av andra skäl. Jag har alltid gillat skinnbule- stilen med mods och skinnskallar. Det handlar dock om tillhörighet ibland arbetarklassen och inte om ren rasism vilket det verkar ha mynnat ut i nu. Den här ”klubben” har blivit övergiven av de riktiga människorna och kvar vandrar zombies som saknar själ. Detta fenomen ibland svenskar ger förklaringen till varför så pass många svenskar hellre ger till tiggare än till svenskar som är riktigt fattiga. Och alla andra nya företeelser som att man inte reagerar på att kommunerna ger gräddfiler till invandrade än till svenskar.

   Såna som infiltrerar här just nu på Peters blogg, tydliggör varför Sverige är nere för räkning. Man slår på hårt strävande svenskar. ” En riktig svensk visar inte svaghet utan den riktige nationalisten står rakryggad, blandar sig inte med utomeuropéer och skäms i tysthet för sina brister särskilt om det handlar om dålig impulskontroll”. Att invandrare beter sig illa är ju bara normalt och något vi bara väntar på skall hända. Vi vill att alla beter sig som förväntat. Beter de sig som svenskar ignorerar vi det. Först när de beter sig som blattar ser vi de. Vad var det vi sa?

   Jag känner nog till det där. Jag skäms inte för att jag är spontan och har diagnos som borde ursäkta (åtminstone förklarar) vredesutbrott och jag skäms inte heller när jag säger att jag inte ens hade slagits av tanken att mitt barns pappa var adopterad förrän vi fick barn tillsammans.Min färgblindhet är inte något som stör mig alls. Det som stör mig är att det finns så många idioter där ute som stör sig på att jag är färgblind. Jag bryr mig om själen och själen uppfattar inga världsliga ting. Hade ni varit original skinnskallar hade ni fattat skillnaden. Men ni fattar ingenting för ni är så jävla ägda av judarna. Just det. Judar är ni egentligen själva. Nu blev det lite mer komplicerat. Jag kan verkligen förstå varför liberalist-idéerna som på denna bloggen- blomstrar. Jag hade ju gärna annars valt att behålla skatterna men att skatterna endast går till landets medborgare för medborgarnas bästa. Det är ert fel att allt fler svenskar väljer att inte vilja betala skatt. Och ert fel att jag ens en gång sitter och käbblar om detta.

   • Lars Lindeberg skriver:

    Återigen du låter som en jude!
    Det var judarna som låg bakom 30-tals rättegångarna i Moskva!
    Svenska folket är totalt hjärntvättat!
    Ditt inlägg är ju bara en massa skit! Som vanligt!

    http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/moscowpurge/moscowlinks.html

   • Peter Harold skriver:

    Jag går gärna så långt att jag reducerar det hela till en fråga om etik och moral: Är det rätt att ta pengar av andra människor? Nej. Är det rätt av mig att be en annan person att ta pengar från en tredje individ? Nej. Men ändå är det detta vi gör när vi väljer politiker till riksdag, landsting och kommunfullmäktige som sedan sitter och bestämmer hur mycket de skall ha rätt att ta respektive dela ut till dem som röstat på dem. Visst, vi alla har väl en mental självförsvarsmekanism som säger att ”Nej, jag kan inte ha gjort fel som tyckt att skatt är coolt eftersom jag får vård, skola och omsorg”, men jag bröt ner det motståndet genom att börja söka efter förklaringar till varför vår värld ser ut som den gör. Och enda sättet att döda hydran som förstör våra liv (politikerna) är att beröva dem makt, och det kan bara ske genom att ta pengarna ifrån dem.

    När det gäller politiska organisationer så är de alla destruktiva, och bara en frågan om grad av våld som de vill bruka för att få sin vilja fram. Det var därför jag blev attraherad av icke-aggressionsprincipen, för den skapar ett naturligt incitament för folk att samarbeta och samverka på riktigt.

    Tyvärr är jag för krasslig och trött för att utveckla dessa tankar igen utan att trötta ut mig själv och er, läsare. 😉

  • Peter Harold skriver:

   Jag säger som de vises råd i det forntida Kina ”Ingenting består”.

  • Peter Harold skriver:

   Jag tror att det kan vara en annan Lars Lindeberg. Jag tror att det är bara jag som har möjlighet att spökskriva på denna blogg efter min död. Vilket jag lekt med tanken att göra faktiskt… 😉

   • Anna skriver:

    Du kanske inte ens borde besvara hans kommentarer då? Jag förstår faktiskt inte varför du ens gör det, med tanke på att du innan har ignorerat kommentarer med bra mycket högre intelligent innehåll. ?

    • Peter Harold skriver:

     Jag ignorerar inte, men däremot missar jag en del kommentarer eftersom det ibland är många kommentarer på flera olika inlägg, och alla hamnar i kronologisk ordning istället för i ämnessortering. Dessutom har min fritid på sista tiden varit mycket begränsad.

 12. Lars Lindeberg skriver:

  Ja så har vi det där med röv och skit, då vet du att du fått in en jude i tråden!
  Här har du svenskhataren Robban Arschberg han kommer som nummer 2!
  De ökända Bonnierjudarna är nummer 1!
  Vem Fan vill se sånt skit!
  Jo juden!

 13. gmiksche skriver:

  Lite senkommet.Jag själv reagerade mycket starkt mot det som hände i Avpixlat kring Rolf Malms skröna. Min reaktion hade ingenting att göra med innehållet, utan med det faktum att man i efterhand censurerade Malm (när ”skadan” var skett) på ett imbecillt sätt.För min del har Avpixlat skjutit sig i foten för gott.Tyvärr, eftersom man har ett par bra skribenter vid sidan om Rolf Malm.

  • Peter Harold skriver:

   Jag ser fram mot nästa krönika av Malm. Skall bli intressant att se tonen i den. Hunsad? Förmodligen.

   • gmiksche skriver:

    Jag tror inte att Malm låter sig hunsas. Jag hoppas han inte gör. Frågan är om han överhuvudtaget dyker upp på Avpixlat igen. Vore intressant att veta vem/vilka hos Avpixlat som står bakom denna kovändning. Kossan måste blivit helt snurrig.

    • Peter Harold skriver:

     Ja, jag undrar också. Just detta med att Avpixlat-sfären har kontakter med Expo (precis som SD-ledaren Mattias Karlsson) känns inte bara märkligt utan också farligt.

     • Lars Lindeberg skriver:

      Ja Peter, jag anser att en de farligaste judarna är Robban Arschberg, du kan se hans hat för Sverige och svenskarna riktigt lysa igenom honom! Varför tar jag fram honom! Jo han ligger bakom EXPO, har stor del i det från början! Pengarna kom från honom! Medans han masturberade!
      Han är bland de första som skall kastas ut!

      • Peter Harold skriver:

       Oaktat hans bakgrund så kan jag hålla med om att Robert Aschberg är en obehaglig typ, och främst av den anledningen att han inte verkar vara psykiskt stabil. Han bör inte slängas ut, för vi skall inte utsätta andra länder för den fara han utgör, utan istället föreslår jag att han får tvångsvård.

      • Lasse Anckarman skriver:

       Ja, men Aschberg är långt ifrån ensam och när de som nu känner vittring av seger så blir de som hungriga hyenor:

       http://arabnyheter.info/sv/2017/05/02/in-100-days-a-new-jewish-elite-rises-under-trump/

       Tack för länken till Red Ice. De som har konton på Facebook kan själv gå in och läsa kommentarerna om Ingrids tvivel på Hollowhoax. Lägg märke till hur de ljuger och slingrar sig och gör allt för att undvika sakfrågan och anmäler kommentarer de inte gillar:

       Här en klassiker signerad Gilad Atzmon där han tar upp judisk makt och inflytande och ifrågasätter hur ”israel” kan ha fått allt stöd från alla möjliga håll eftersom det judiska narrativet, judendomens historia är en ren och skär lögn, byggd på myter och amsagor:

       Jewish power is the unique capacity to stop us from discussing or even contemplating Jewish power. It is the capacity to determine the boundaries of the political discourse and criticism in particular.

       In his new book, “The Invention Of The Land of Israel”, Israeli academic Shlomo Sand, manages to present conclusive evidence of the far fetched nature of the Zionist historical narrative – that the Jewish Exile is a myth as is the Jewish people and even the Land of Israel.

       http://www.gilad.co.uk/writings/controlled-opposition-from-goldstein-to-soros-and-beyond.html

       Tack Vauen för länk och video. (Y)

 14. Lars Lindeberg skriver:

  Ja Peter det är judarna som ligger bakom Sveriges förstörelse, det behöver du inte vara kärnforskare för att förstå! Då särskilt den ökände judefamiljen Bonniers som har verkat ända sedan de tog sig illegalt in i landet!
  Hur kan vi ta tillbaka Sverige frågar du säkert?
  Kasta ut varendaste en av dem så fort som möjligt! Detta gäller för alla våra samhällen de har förgiftat!
  De har blivit utkastade 109 gånger tidigare!
  109 GÅNGER!!!!!!
  Här är en video som förklara en hel del!
  De värsta judarna är de som spelar under täcket typ Göran Persson och hans kärring Anitra!
  Så mycket djävulskap de har skapat samtidigt som de skott sig själv så in i Helvete!
  Där hör de hemma!
  Ta del och njut!

  • Vauen skriver:

   Kul att Ingrid börjar vakna, inte helt förvånad för hon är en riktig journalist med flit och modet att undersöka förutsättningslöst. Om man läser kommentarsfältet på Nordfront etc så känner man kanske till att hennes Dispatch Intl. är ett av de ställen där Israelkritik och ”förintelseförnekelse” censurerats väldigt hårt. Men det blir kanske ändring på det!? Läste denna sida förr och uppskattade bla journalistiken om HBQT frågor väldigt mycket. Väldigt ont om journalistik på detta område som inte slickar denna rörelse i röven.

   Hoppas Ingrid finner Ch. Bollyn så dom kan arbeta ihop, dom skulle vara ett bra par. Båda är skarpa i roten och modiga!

   • Sune skriver:

    De skarpaste hjärnorna skapas medelst erfarenhet. I detta ”läger” innebär det allt för ofta de som har offrat det mesta redan och därmed inte har så mycket mer att förlora. Eller så har man redan sitt på det torra och därmed inget alls att förlora eller som står på spel i och med engagemanget.

    De klokaste sitter på hospitalet och de med starkaste mandat festar runt. Med få undantag förstås. Oavsett är det underförstått att de vi nämner här är män. Varför det är så har inget med feminism att göra utan svaret finns att finna i var och ens roll vi antagit som medmänniskor och i valet av arbetsuppgifter.

    Är vi de vi är på grund av genetiken eller på grund av den rådande samhällsordningen?

    • Vauen skriver:

     Jag håller med. Har ofta funderat på detta med intelligens. Och iakttagit att IQ inte har mycket med klokhet och förstånd att göra. Håller även med om att få personer som lever väldigt välanpassade liv tar sig råd med att vara fullständigt insiktsfulla. Det är en lyx som alla kan få om dom bara väljer att ta den, men det kan alltid ha ett pris. Man kan sluta som Herr Fjälling eller Frau Haverback.

 15. 5ven55on skriver:

  Nu verkar Avpixlat ha tagit bort Malms artikel helt.

 16. Pingback: Det problem vi står inför är långt ifrån ”i stort sett menlöst”… | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s