Några reflektioner kring Avpixlats anti-antisemitiska veckofestival (del 1)

Bästa läsare!

När det kommer till politik är det ibland svårt att dra gränsen mellan komik och tragedi. Så är även fallet med den alternativa nyhetssajten Avpixlats krishantering efter en intressant och insiktsfull krönika av Rolf Malm om hur multikulturalism dök upp som en politiskt ideologi, och hur denna genomdrevs med stöd av det dåtida medieetablissemanget.

Jag tycker att det var viktigt att Rolf Malm lyfte fram att de huvudsakliga aktörerna och deras ursprung, för den informationen ger oss anledning till att ställa vissa viktiga frågor.

HUR VAR DET STÄLLT MED SVENSK JUDENDOM PÅ 1960-TALET?

Den fråga som poppar upp i mitt huvud – och som tar avstamp från upplysningen att en judisk propagandist via Bonnierägda DN anförde behovet av en politik som främjar multikulturalism – är frågan om i vilket skick den svenska judiska sfären befann sig i den gången i mitten av 1960-talet, en era som Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander prisade för vår etniska homogenitet?

Fanns det något hot mot svenska judar att deras kulturella traditioner hotades av staten eller andra aktörer, och att man ansåg det nödvändigt att få staten att bedriva en politik som bevarade bl.a. svenska judars särart, samtidigt om även andra etniska minoriteter gagnades? Jag har ingen insikt i detta, men vi kan konstatera att nästan tjugo år efter Andra Världskrigets slut kunde kampen för den svenska judendomen knappast handla om att svenska staten skulle utplåna dem efter nazisternas förebild. Trots allt, tämligen direkt efter kriget blev judarna den första gruppen i landet som helgades med en lag som inskränkte yttrandefriheten för oss alla andra. Kan någon framlägga argument som bestyrker detta uppslag?

DEN SIONISTISKA KOMPLOTTEN I SVERIGE?

Den andra uppslaget – och jag måste varna för att den här är lite mer kontroversiell – gör gällande att judiska intressen (på ett eller annat sätt av en eller annan anledning) verkade under 1960-talet och 1970-talet för att införa multikulturalism med avsikt att 2010-talets Sverige skulle bli en tummelplats för välfärdssuktande invandrare, jihadistkrigare och sexualförbrytare, utöver dem vi redan hade själva. Vad talar för detta, sett utifrån ett 1960-talsperspektiv?

Om man vill finna stöd för detta kontroversiella uppslag vill jag föreslå att vi går längre tillbaka i tiden. Vi måste också ge detta uppslag ett namn, och jag föreslår initialt begreppet ”Den sionistiska komplotten”. Jag tycker att det namnet är bra därför att det lyfter bort rötäggen från de övriga judarna som vi ju – om vi väljer ett snällt språkbruk – ser att bl.a. Avpixlat-redaktionen slår ett humanistiskt slag för i samband med sin skadehantering efter Rolf Malms nu avpublicerade krönika.

Stöd för teorin om den sionistiska komplotten må vi först söka i det dokument som kallas för en förfalskning. Jag talar naturligtvis om ”Sions vises protokoll”. Och varför gör jag det? Jo, därför att även om dokumentet är en förfalskning, och inte alls ett dokument som framställdes vid Sionistiska Världsorganisationens första kongress i Basel i Schweiz år 1897, så kan det tänkas att andemeningen i dokumentet (som publicerades i början av 1900-talet) återspeglar vad som faktiskt hänt senare, och om inte annat att förfalskningens formuleringar återspeglar en faktisk natur eller faktiska skeenden som inträffat efteråt och resulterat i de fenomen eller mål som de påstådda sionisterna satt sig för att uppnå.

I kapitel 1finns ett stycke som är en aningen profetiskt, och som skulle kunna sägas ha ett sammanhang med införandet av multikulturalism i Sverige nästan hundra år senare:

På alla håll i världen har orden ”frihet, jämlikhet och broderskap” ställt i våra led, genom våra blinda agenter, hela legioner, vilka med jubel burit våra fanor. Likväl är dessa ord maskar, som undergrävt gojernas välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet, i det de förstört alla deras rikens grundvalar. Framdeles får ni se, att detta har bidragit till vår triumf: detta har givit oss möjlighet bl a att få den viktigaste triumf på hand – upphävandet av privilegierna eller m a o grunden för gojimaristokratin, vilken var folkens och staternas enda försvar mot oss.

N.B.! Förklaring: ”goj” är judarnas namn på icke-judar.

1700-talets rop på ”frihet, jämlikhet och broderskap” har ersatts med fanor och plakat som ropar ”Refugees Welcome”, som manifesterar demonstranternas krav på att främlingar skall ha frihet in i landet, att dessa skall tjänas jämlikt av det välfärdssystem som svenska folket byggt upp, och att främlingarna är bröder vars krav det är vår plikt att uppfylla – hur destruktivt resultatet ändå än blir i slutet av dagen.

Nej, jag påstår inte att den judiskfödde Theodore Hertzl på 1800-talet planerade den svenska systemkollapsen på det sätt som den ägt rum på, och jag säger inte att jag vet huruvida Sions vises protokoll är äkta eller inte. Men det resultat som Sions vises protokoll beskriver – vare sig boken är äkta eller en förfalskning – är verkligt och vad vi upplever idag; vårt välstånd undergrävs av massinvandring genom politiska löften till främlingar som lockas hit, löften som grundlades om inte annat redan på det sätt som Rolf Malm beskrev i sin krönika på Avpixlat. Vi har ett lågintensivt inbördeskrig som nyligen resulterade i ett terrordåd i centrala Stockholm; lugnet är förstört i de s.k. utanförskapsområdena, och de destruktiva elementen inom politiken vill att oron skall fördelas till alltjämt ännu fredade områden. Och solidariteten har ersatts av statens ideologiskt kontrollerade omfördelningspolitik.

ESTERNA?

Nu har det lyfts fram att svenska judar inte var ensamma om att verka för multikultur i Sverige, och den estniska folkgruppen har lyfts fram som ett exempel på att det inte bara var judar som ville att Sverige skulle svämmas över av bidragshungrande människor från alla möjliga breddgrader.

Jag kan mycket väl tänka mig att svenska estländare – som tagit sig hit till vår demokrati undan flykt från sitt av socialistdiktaturen Sovjetunionen ockuperade hemland – önskade att de i det fria Sverige skulle kunna hålla liv vid sin kultur och sina traditioner, och praktisera det som antingen var förbjudet eller fördömdes av den Moskvakontrollerade regeringen.

Det går också att finna ytterligare ett skäl till att esterna sökte efter den svenska statens kanske ekonomiska men också moraliska stöd att få behålla sin estniska identitet, och det var också betingat det armod som Estland led av under socialismens ok, och det var att den estniska sfären i Sverige fungerade lite som den underjordiska fröbanken i Svalbard under en tid då man såg den ständigt pågående russifieringen av baltstaterna som ett hot mot estländarnas kultur och språk, d.v.s. att de icke helt ”försvenskade” esterna skulle vara redo att hjälpa sina bröder och systrar att återupprätta sin kultur i hemlandet den dagen som kommunistpartiet förlorar makten. Och som vi sett, detta kom ju också att hända.

Ett exempel på denna typ av aktivism på ett intellektuellt plan var de böcker och föredrag som den estnisk-ättade journalisten och riksdagsmannen Andres Küng bedrev.

Esten Voldemar Kiviaed var samtida med juden David Schwarz (som agiterade via DN 1964), och medan den sistnämnde menade att den dåvarande socialdemokratiska regeringens ovilja att stödja den judiska gruppen i Sverige var ”en försenad seger för de tyska nazisternas kamp mot judarna under andra världskriget” (fritt parafraserat experten Mats Wickström) så hävdade den förstnämnde att statens önskan att esterna skulle assimilera sig i det svenska samhället var uttryck för samma slags förtryck som Röda armén tvingade hans landsmän till på order av Moskva.

ISRAELS ROLL FÖR DEN SVENSKA MULTIKULTUREN

Det här är den korta varianten om Israels inflytande över att göra Sverige multikulturellt i den bemärkelsen att det skall svämmas över alla varjehanda folkgrupper som har ömsom god vilja, och ömsom icke.

Klippet här ovan har nog mest av allt uppmärksammats för Barbara Spectres formuleringar om att judarna kommer leda arbetet med att förvandla Europa och Sverige till multikulturella samhällen med syftet att på så sätt bekämpa antisemitism.

Det finns dock en paradox i detta. Om vi säger att judar försöker styra våra samhällen kallas vi för antisemiter i och med att vi framför en konspirationsteori. Och samtidigt säger en judisk person att judarna skall styra utvecklingen av ett samhälle. Det måste göra verkligheten antisemitisk…?

Långversionen av det som Barbara Spectre lyfter fram handlar om så komplicerade saker som rivaliteten mellan judar och araber i Mellersta östern; om oheliga allianser mellan den israeliska staten och bl.a. kungadömet Saudiarabien; om Israels innehav av massförstörelsevapen; om apartheidliknande politik som på den israeliska sidan praktiseras genom att förvägra icke-judar samma rättigheter som judar, och på motsatt sida besvaras med en förföljelse mot enskilda judar.

Jag gör en paus här, och fortsätter senare.

Hälsar eder Peter Harold
LÄNKLISTA
YLE: Då blev Sverige mångkulturellt. (politiskt korrekt version)
Nordfront: Hur och varför blev Sverige mångkulturellt. (politiskt inkorrekt version)

 

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till Några reflektioner kring Avpixlats anti-antisemitiska veckofestival (del 1)

 1. Bosse J skriver:

  Jag trodde han hette Malm i efternamn 🙂

 2. Jonas Bangkok skriver:

  En parameter som sällan eller aldrig nämns (eller får nämnas för den delen) – är inflödet av ‘polska’ judar till Sverige som följde av att polackerna fick nog av denna nomenklatura och helt sonika kastade ut dem under senare delen av 60-talet.

  Dessa sionister sökte helt enkelt en ny värdorganism och den svenska regeringen tog emot dem med öppna armar – givetvis påverkade av redan existerande sionistiska maktstrukturer.

  Sådana som Wolodarski och Sarnecki m fl är produkter av detta – kom som raketer från ingenstans mer eller mindre rakt in i den svenska samhällseliten på sedvanligt ‘mirakulöst’ vis. Denna plötsliga ‘personalförstärkning’ för sionisterna ska inte underskattas – förmodligen hade det tagit betydligt längre tid att bryta ner Sverige annars.

  • Läsare skriver:

   Jonas Bangkok vid maj 1, 2017 kl. 5:29 f m

   En parameter som sällan eller aldrig nämns (eller får nämnas för den delen) – är inflödet av ‘polska’ judar till Sverige som följde av att polackerna fick nog av denna nomenklatura och helt sonika kastade ut dem under senare delen av 60-talet.
   ______________

   Helt fel Jonas B.

   Judarna i Polen blev INTE utsparkade, de lämnade efter långt övervägande Polen självmant med ett enda mål, att infiltrera alla västländer med kommunistjudar.

   Börja med att bildsök:

   Ben Gurion Look Magazine 1962

   Det är en mycket kort text, mindre än en boksida. Sedan läser du den igen och denna gången ser du hur detaljerat Ben Gurion beskriver varför han tror att Sovjet är borta år 1987.

   Ben Gurion missade på två år, 1989 var Sovjet historia.

   Kusligt exakt förutsägelse? Inte alls, läs artikeln en gång till. Det är en mycket kort text och vad använder Ben Gurion den till? Att mycket detaljerat förklara varför Sovjet kommer att gå under. Inte om utan varför.

   Ben Gurion säger till och med vilket år han tror att Sovjet är borta. Vet du varför Ben Gurion tror? Därför att han har inte bestämt sig än.

   Sovjet styrs av en politbyrå, men inte den du ser i de officiella skrifterna utan av en politbyrå bakom kulisserna, och Ben Gurion är med i denna politbyrå.

   Läs artikeln en gång till, verkar Ben Gurion vara en på måfå, random jew som tycker och tror lite hur som helst eller en som vet vad han snackar om?

   År 1962 hade Ben Gurion kommit till insikt att Sovjet kommer att bli historia. Schwartz, Sarnecki etc är mullvaden utsända av det judiskt styrda Sovjetunionen.

   För att dessa judiska kommunistmullvader skall få ett snabbspår till makten beskrivs de som stackars lampskärmade judar som genom ett mirakel i sista sekund halkade och undgick att bli tvål.

   Du kan pissa på ett kristet kors, men fan ta dig om du ens vågar andas minsta lilla kritik av dessa ”polska” judar.

   Det finns inte en enda jude från Sovjetunionen med lydstater som blev utkastade, de lämnade Sovjet med lydstater med ett enda mål, att bli mullvader som skall underminera alla västländer inifrån.

   • Läsare skriver:

    Fem minuter obligatorisk video.

    David Irving The 1956 Hungarian Uprising was an anti-jewish revolt agains the communist jews!

    Obligatorisk!

   • Jonas Bangkok skriver:

    ”Judarna i Polen blev INTE utsparkade, de lämnade efter långt övervägande Polen självmant med ett enda mål, att infiltrera alla västländer med kommunistjudar.”

    Huruvida det blev utsparkade eller lämnade självmant har jag inte forskat i måste jag erkänna. Narrativitet bygger på det sparkades ut – men sånt får man bekant ta en med en nypa salt.

    Har en personlig anekdot som jag byggt min uppfattning litegrann på. Min mor blev i något sammanhang (felaktigt) tagen för en judinna av en riktig ‘polsk’ judinna – som med pogromfuktiga ögon lutade sig över och frågade min mor: ”blev du också utkastad -68?”

    • Läsare skriver:

     Det är ju inte omöjligt att en del judar faktiskt blev utsparkad, men det var judar som styrde Polen och blev judar utsparkad av judar, då var det troligtvis pga personliga skäl.

     Alla judar är inte sams, tvärtom, när judarna inte har gojer att bråka med då bråkar judar med andra judar.

     Om judar blev utsparkad från Polen, Ungern osv östeuropeiska länder, då var det judar som sparkade ut dessa judar.

     Läser du Pravda, alltså Sovjet Pravda åren innan Stalin blev mördad 1953 publicerades mängder med anti-zionistiska texter. Det var ingen ände på vilket avskum zionistiska judar var.

     Zionist eller kommunist är inget annat än judiska maffiagäng som slåss om vilket gäng som skall styra det anda judiska gänget.

     Nahum Goldman berättar i Den Judiska Paradoxen, ca sida 100 att i stort sett alla vapen judarna har i Palestina 1947, alltså från judarna som styr Sovjet, några få år senare är zionistjudar jordens avskum.

     Det kan finnas flera skäl till denna till synes hänsynslösa förtal av zionistjudar, ett är att det är en false flag op av något skäl som jag inte kan komma på vad målet är, ett annat skäl som jag tror är det verkliga skälet är att zionistjudegänget lurat kommunistjudegänget på nånting, okänt vad.

     Men judar kan bli så osams att en del judar inte tvekar att döda andra judar om de anser att det kan gynna dom själva eller saken. Sök: SS Patria, judar mördar judar.

     Det verkar som de antizionistiska artiklarna i Pravda upphörde efter Stalins död 1953.

     1962 hade Ben Gurion inte bestämt sig än när han skulle överge Sovjet, (se: Look Magazin 1962), 1965 eller tidigt 1966 hade Ben Gurion bestämt sig:

     The Age of Exodus, as Jews themselves would soon name it, began rather silently: its start can be traced to a December 1966 article in Izvestiya, where the Soviet authorities magnanimously approved “family reunification,” and under this “banner the Jews were given the right to leave the USSR”[1].

     And then, half a year later, the historic Six-Day War broke out. “Like any epic, this Exodus began with a miracle. And as it should be in an epic, three miracles were revealed to the Jews of Russia – to the Exodus generation”:

     the miracle of the foundation of Israel, “the miracle of the Purim 1953” (that is, Stalin’s death), and “the miracle of the joyous, brilliant, intoxicating victory of 1967.”[2]

     https://200yearstogether.wordpress.com/2011/01/24/chapter-25-the-exodus-begins/

     När Hitler invaderade hela Västeuropa från Spanien i söder till polarcirklen var det ett strikt militärt strategiskt beslut. Hitler tog Atlantvallen. Att invadera över land och invadera över öppet hav är två helt olika saker.

     Du måste ha ett brohuvud och hamnkajer på andra sidan för att kunna invadera över vatten. UK-US plan var att invadera Tyskland men i och med att Hitler tog Atlantvallen försenades invasionen med flera år. UK-US blev tvungna att bygga egna flytbara kajer, Mullbery Harbour. För att vara säkra på att invasionen skulle lyckas byggde UK-US till och med fyra flytkajer. Utan kaj kan du inte lasta av tung utrustning på andra sidan vattnet.

     Det var samma sak när judarna, bla Ben Gurion beslutade att överge Sovjet nån gång på 60-talet, det var ett rent militärt strategiskt beslut. Det judiskt kontrollerade Sovjet kunde inte bygga en flotta med hangarfartyg, och på topp av det hade Sovjet ingen isfri örlogsbas i Atlanten.

     Amerika har isfria hamnar i alla väderstreck och 18 hangarfartyg, inget annat land är ens i närheten av det.

     Det kommunistiska maffiagänget som styrde Sovjet flyttade helt enkelt till Amerika och gick med i det zionistiska maffiagänget som styr Amerika, läs AIPAC.

     När du läser på historia kommer du att se att det finns en sak som ändrar styrkeförhållandet över en natt, ett nytt supervapen som fiende inte kan slå ut.

     Titta på Japan under ww2. Japan var en militär supermakt och vad hittar du i centrum för denna militära styrka? Hangarfartyg. Hur kunde Japan attackera US på andra sidan jorden? Hangarfartyg. Vad var Japans mål med Pearl Harbor? Att sänka US hangarfartyg. Studera sjökriget i Stilla Havet och vad handlar allt om? Att sänka fiendens hangarfartyg.

     Men ww2 hangarfartygen hade en Akilleshäl, landningsbanan. 1952 kom en engelsman på lösningen, det vinklade landningsdäcket.

     Ww2 hangarfartyg hade ett däck som var både start och landningsbanan.

     Varför hangarfartyget blev ett supervapen beror helt och hållet på det vinklade landningsdäcket. Med det vinklade landningsdäcket har hangarfartyget helt plötsligt två flygdäck, ett ett startdäck och ett helt annat landningsdäck.

     Nu kan du helt plötsligt starta och landa jetplan samtidigt oberoende av varandra. Nu blev hangarfartyget ett supervapen.

     På Manhattan, Västra sidan ligger USS Intrepid, ett hangarfartyg av 24 som US byggde under ww2 som är krigsmuseum. Det intressanta med just Intrepid är att att det var det första hangarfartyg som byggdes om 1954 till att ha ett vinklat landningsdäck.

     Därför gav judarna upp Sovjetunionen, det vinklade landningsdäcket. Ett rent militärstategiskt beslut. Sovjet kunde inte slå ut ”fiendes” supervapen, alltså en maktförskjutning.

     Att zionistjudarna i Tel Aviv på kuppen kunde få sex miljoner judar var endast en bonus. De flesta toppjudar i Sovjet stack till US, de judiska massorna kunde åka till Palestina om de ville. De judar i Sovjet som inte kände nån toppjude som kunde hjälpa dom till US eller inte ville åka till Palestina fick stanna.

     1968 visste de ledande judarna i Östeuropa att deras ledare hade bestämt att överge Sovjet. Vad skulle de göra? Stanna och riskera att bli lynchade eller ränna iväg och skrika: -Pogrom! -Antisemitism! Judeförföljelse! Och bli mottagna som ”hjältar” och offer för sinnessjuk Judeförföljelse och få allting gratis?

     Alla agendajudar som kom till Sverige efter Ungern 1956 tillhörde ledarskiktet i Östeuropa. Det är hur ”synd” det är om Schwartz, Sarnecki och hela det judegänget.

     • Jonas Bangkok skriver:

      Intressant – speciellt om Östeuropa, något som har varit synnerligen underrapporterat (som det mesta av betydelse före internets uppkomst).

  • Peter Harold skriver:

   Det är min starka övertygelse att Peter Wolodarski står på någons annan ej offentliggjord lönelista…

 3. baravarat skriver:

  Bra skrivet! vi måste få fram fakta på detta och hur gör man man tar sådant som är sagt eller klubbat och ser om det slår in, gör det detta är det ju troligast att det verkligen var något som klubbades av en klubb för invärtes beundran! Gojer ja då ska dom få se när gojerna slår tillbaka mot den klick som vill rasera vårt vackra samhälle kultur och folk. Vi vet ju att ett land i mellanöstern hjälper is alqaida mfl och varför det tro jo man har ju usa där som kan hjälpa ifall dom nu skulle lyckas helt och bli för starka för det där ensamma landet som stals en gång för länge sedan…
  Inte konstigt heller att alla lite mer kristna tycker dom har rätt till det oxå då de står skrivet i den där tjocka bocken att dom skulle få sitt land åter(klantigt att klanta bort från början) detta var ett steg till messias återkomst. Jag tycker att det är åt helvete att ta och ge bort land FN’s beslut av de som var beslutsfattare då var inte bättre än Stallins tvångsflytt eller svält av befolkningar.

  Hur fan skulle MAN SJÄLV reagera om någon annan fick din mark eller iallafall 75% av den?

  • Peter Harold skriver:

   ”Hur fan skulle MAN SJÄLV reagera om någon annan fick din mark eller iallafall 75% av den?”

   Vi har väl gett bort lika mycket av Sveriges tredje största stad till främmande folk redan, inte sant…? 😉

 4. Mjölner skriver:

  Mycket komplicerat och invecklat. En teori som verkar trovärdig går ut på att sionisterna i hemlighet understödjer utspädningen av den vita ”rasen” genom import av färgade individer till europas stater.
  Dessa individer skall till 100% bestå av muslimer vilket skapar oro och förvirring p g a religiösa och
  politiska motsättningar. Sionisterna kan med den kaos och förvirring som då uppstår verka i det fördolda för att överta världsherraväldet. Fan vet ! Den svenska feministrörelsen vurmar för att klippa kuk på vita män. Kvinnorna lierar sig gärna med babbarna. När det gäller estländare var Palmes släkt från Estland. Enligt en del konspirationsteorier var hans baneman estländare. Estland var insyltade i vapensmuggling via Estonia med benäget bistånd av finsk och svensk militär.
  Jag är mycket frustrerad och förbannad på alla skandaler och rättsövergrepp som sker och har skett i detta land. Må fan ta feministerna, jag känner mig lurad och hjälplös.

  • Läsare skriver:

   Finns inget som helst komplicerat med den judiska konspirationen, få vita kvinnor att hata den vite mannen och få vita kvinnor att para sig med män av annan hudfärg och det är lika med att den vita rasen blir utrotad.

   Vit kvinna parar sig med neger och avkomman är en neger. Vad är svårt att fatta med det?

  • Peter Harold skriver:

   Jag instämmer i teorin om att kunna agera i det fördolda bakom kaoset. Under tiden sysselsätter sig alla med ”den demokratiska debatten” och om vem som skall sitta i regeringen, och där kommer ju dina högljudda feminister in, bland annat.

 5. Jonas Bangkok skriver:

  Avpixlat har spårat ur helt – dels med antisemitfestival-fiaskot där lille plufsige besserwisser John blev kölhalad i kommentarerna och nu med en hyllningsartikel till Trump EFTER att han kom ut som både ziocon och Israel firster.

  Ser att besökssiffrorna dalat ordentligt för AP senaste veckan – hoppas det håller i sig.

  • Martin Larsson skriver:

   Var kan du se besöksstatistiken? Alexa ger inte så bra löpande information.

   • Jonas Bangkok skriver:

    Alexas absoluta siffror ska man ta med en nypa salt, de samplar – men den relativa trenden är tydligt, de har rasat de senaste två veckorna.

  • Peter Harold skriver:

   Åh, jag har inte hunnit läsa kommentarerna där än. Jag hade tänkt att följa upp med en del 2 ang. förintelsepratet. Har tyvärr varit på resande fot mycket den sista tiden.

  • Vauen skriver:

   Tack för den rapporten, jag tröttande på AP för två år sedan eller mer…

 6. Läsare skriver:

  Läs kapitel 9. Hur ledande judar i Sverige stoppade judar från att komma till Sverige under andra världskriget. Du läste rätt, judar stoppar judar, chapter 9:

  Dr. Ehrenpreisz, the “Chief Rabbi” of Sweden (since 1914), together with the leader of the Jewish community in Stockholm, turned to the Swedish government with the request that it not carry out the aforementioned decision of Parliament,

  using the excuse that the settling, even temporarily, of 10,000 additional Jews in Sweden could arouse a Jewish problem in this land that had never experienced anti-Semitism because of the small number of its Jewish citizens.

  The efforts of these two wicked community leaders succeeded in their goal and the Swedish government voided its plan to carry out its own Parliament’s law.

  http://www.israelversusjudaism.org/holocaust/victims.cfm

 7. Läsare skriver:

  Avpixlat-redaktionen slår ett humanistiskt slag för i samband med sin skadehantering efter Rolf Malms nu avpublicerade krönika. –PH
  ______

  Här ser vi ett skolboksexempel sidan 1A hur lättpåverkade massorna är, i detta fallet ÄR Peter Harold massorna.

  Visa mig ett enda exempel från PH blogg där han använder det löjliga ”Avpublicerad” innan de skrev det på Avpixlat?

  Det Avpixlat var att de CENSURERADE Rolf Malms artikel.

  ”Avpublicerade” my ass, hjärndöd PK-floskel och PH gick på den. Eller hur Peter?

 8. Jonas Bangkok skriver:

 9. Lasse Wilhelmson skriver:

  Det är väl drygt fem år sedan jag lyfte fram Paideias roll. I slutet på den artikeln finns också bifogat länkar till ledande judar inom FN och EU som aktivt driver upplösandet av bl a Europas nationalstater.

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/2011/06/16/paideia-for-alla-eller-bara-de-utvalda/

  Därutöver har ju Sverige länge varit ledande i att låta staten vara med att formulera den sionistiska ideologiproduktionen med hjälp av en särskild myndighet, vilket jag belyser för nästa 10 år sedan.

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/2008/04/19/en-myndighet-for-sionistisk-ideologiproduktion/

  Men detta är ju bara toppen på isberget. Agendajudar finns överallt där viktiga beslut fattas, inom media, politiken och statsapparaten. Det kan vem som helst kolla enkelt genom att googla lite …

  Sverige, men även svenskarna, är till stor del ”judiaserade” genom den symbios som skapades redan av Moses Hess och Karl Marx och senare av det så kallade Frankfurthskolan och som nu blommar ut i den politiskt korrekta identitetspolitiken och massmigrationen där endast 2-3 procent är flyktingar enligt FN.

  När det gäller Protokollen, så är det väl inte så komplicerat. De som har skrivit dem, bör väl även vara de som haft/har makt att genomföra dem? Och det lär väl knappast vara de araber eller islam som nu av de onämnbara ges skulden för massmigrationens alla problem, allt medan de själva stärker sin makt…

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: