Några reflektioner kring Avpixlats anti-antisemitiska veckofestival (del 2)

Bästa läsare!

Detta är min andra reflektion kring de aktiviteter som den alternativa nyhetsförmedlaren Avpixlat ägnat sig åt under den vecka som förflöt efter Rolf Malms intressanta krönika om hur multikulturalismen vann politiskt stöd i den svenska riksdagen.

Som redan är känt har Avpixlats ansvarige utgivare Mats Dagerlind skrivit en egen artikel där han försvarar Rolf Malms krönika sedan den reviderats, samtidigt som han säger att det aldrig får finnas ett uns misstanke om att sajten ägnar sig åt antisemitism.

Det sista är värt frågan ”Varför?”.

Avpixlat är en sajt med stort fokus på att bekämpa islams inflytande. Islam är en politisk religion. De flesta religioner har politiskt inflytande, men i fallet med islam är detta tydligt. Men man måste vara blind för att inte se att även judaism har ett starkt politiskt inflytande i framför allt sionismen. Och sionismen är för många en skadlig ideologi, och att verka för multikultur i omvärlden är skadligt för de drabbade nationerna.

Det går inte att fäkta bort detta med att ”frågan är komplicerad” bara för att man skall sluta diskutera en väldigt obekväm sak. Det Rolf Holm tog upp – och hans resonemang har framförts av andra långt tidigare – är en konsekvens av sionismens politiska inflytande. Det är vansinne att lägga locket på eftersom sionister faktiskt är stolta över vad de åstadkommer (se Barbara Spectre).

Men det stannade inte vid Mats Dagerlinds redaktörsinlägg och avpubliceringen av Rolf Malms krönika. Även krönikören John Gustavsson dök upp med ytterligare en krönika som väcker frågor om det kan vara så att Avpixlat hotats av någon aktör. Gustavssons artikel bär titeln ”Därför är förintelseförnekelse antisemitism”. [länk]

Varför kommer denna krönika om antisemitism blott några dagar efter att Rolf Malms krönika om judiskt inflytande över svensk politik redigerats/censurerats/avpublicerats? Är det Avpixlat som själva bestämt sig för att begå avlat på detta vis, och i så fall varför och för vem?

Vi känner till ett snarlikt exempel i den vänsterorienterade Avpixlat-skribenten Jan Sjunnessons kraftfulla och offentliga avståndstagande gentemot journalistkollegan Ingrid Carlqvist (för att hon sagt att man sagt att var och en bör studera litteraturen kring Förintelsen) där han skickade detta dels till Ingrid, men även ett cc till vänsterextremistorganisationen Expo! Och så nu John Gustavssons krönika om ett ämne som inte alls ligger inom Avpixlats naturliga scoop.

Visst, frågan om Förintelsen skulle kunna vara ett ämne som har en plats hos Avpixlat sett ur det perspektivet att denna sajt utger sig för att vara en röst för etablissemangskritik, och vad kan ses som mer etablissemangskritiskt än att ifrågasätta den officiella versionen om vad som hände under den s.k. Förintelsen, bl.a. på de grunder som Ingrid Carlqvist gav uttryck för (och det skall också sägas att i hennes fall handlar frågan om mängden avlidna offer)?

John Gustavssons krönika är definitivt ett försvarstal till den officiella versionen att 6 miljoner judar dödades i industriell skala av nazisterna i Tyskland. Han till och med ber oss att inte grubbla över detta faktum. Han skriver bland annat:

Här är problemet: Om ribban för att något i historien ska anses bevisat ligger så högt, så vet vi ingenting om historien. Jag menar allvar – det finns nämligen inget i historien (åtminstone inte före 1945) som har så mycket bevis som Förintelsen har.

Detta är ingen ovanlig formulering. Googlar man på ”bevis för förintelsen” kommer man till olika sajter, som t.ex. vagenuturhatet.se där Emerich Roth skriver:

Bevisen för att Förintelsen har ägt rum är övertygande, även om man kan tvista om vissa detaljer. Ändå finns det människor som ifråga-sätter eller helt förnekar att detta skett.

Bevisen? De redovisas inte, men vi får veta att de är övertygande, och att alla som ifrågasätter detta – även med rapporter som har vetenskapligt språk – är antisemitiska förintelseförnekare.

Mats Tunehag på varldenidag.se skrev i en ledarartikel år 2000 följande:

I dag är det den internationella minnesdagen av Förintelsen. Det var inte en naturkatastrof utan en djävulskt planlagd utrotning av miljontals judar. Det är väl dokumenterat, men trots det finns det somliga som förnekar att den ägde rum – trots alla bevis, vittnen, överlevande och offer.

Återigen, det påstås att det finns bevis för att Förintelsen såsom den skildras i allmänhet, men jag sitter och klickar på alla länkar på google utan att få faktiska exempel på dessa bevis. Ja, tills jag hittar en artikel av Maja Johansson, klass 8A, höstterminen 2014. Hon skriver:

Anne Frank var och är en viktig person eftersom hon lämnade ett bevis på de grymheter som judarna utsattes för under andra världskriget i form av hennes dagbok. Annes dagbok skildrar livet under kriget i allmänhet, ur en ung människas perspektiv. Dagboken är också viktig som ett bevis på att förintelsen faktiskt har hänt, eftersom det finns de som uppenbarligen tror att detta inte har hänt. Informationen om grymheterna kan också bidra till att minska risken till att historien inte ska upprepa sig.

Anne Frank dog av tyfus i ett koncentrationsläger. Ja, konsekvensen för många judar och andra lägerfångar som blev smittade under vistelsen var att de dog, framför allt i slutet av kriget eftersom de allierade bombade sönder infrastruktur så att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen slogs ut (d.v.s. efter att man slutat ”gasa” enligt gängse historiebeskrivning). Men den allmänna bilden av Förintelsen handlar om att miljoner judar (och andra fångar) föstes in i gaskamrarna, dödades och eldades upp enligt order och efter fastställd plan. 6’000’000 stycken närmare bestämt, och detta hur man än räknar.

Dock har Maja i klass 8A lärt mig någonting jag inte visste: Anne Frank hette inte Anne Frank, utan istället Annelies. Maja vet nog dock inte att Anne/Annelies far skrev delar av sin dotters dagbok innan den publicerades.

Det vi hittar som ”bevis” för Förintelsen är själva lägren, barackerna, avlusningskamrarna, skyddsrummen, krematorierna, etc. Men allt detta är ju normala komponenter även för ett koncentrationsläger utan avsikt att systematiskt massavrätta sina fångar. Det enda detta bevisar är att nazisterna tog judar till fånga (eftersom de betraktades som fienden) och användes som arbetskraft under slavliknande förhållanden. Detta är i sig brutalt och inhumant, och de flesta s.k. ”förintelseförnekare” anser att dessa övergrepp i sig själv är illa nog, även om det inte finns vare sig en utarbetad plan för massmordet eller ens en dokumenterad order.

John Gustavsson anklagar Ingrid Carlqvist för att fara med osanning när hon frågar sig varför den totala dödssiffran för Förintelsen förblir 6’000’000 trots att siffrorna för Auschwitz justeras nedåt genom åren. John hävdar att detta beror på att ett statsmuseum haft en överdriven siffra, men att denna aldrig varit accepterad. Detta är dock en siffra som levt med tämligen länge.

När man ändå talar om siffror, vilket brukar vara Johns favoritämne, så skall man ge akt på siffran 4,5 miljoner. Så många judar hade nazisterna inom räckhåll enligt Wannsee-protokollet som påstås vara det dokument som bevisar att Nazi-Tyskland skulle utrota Europas alla judar 1942 (även om bevisvärdet är uselt eftersom det inte stor någonting om att dödad judarna).

Av 4,5 miljoner judar lyckas man alltså döda 6 miljoner? För att ö.h.t. kunna komma upp i en siffra som motsvarar den officiellt hävdade mängd judiska offer är Nazi-Tyskland tvingade att erövra hela Sovjetunionen för att få tillgång till deras 5 miljoner judar (vilket ju faktiskt aldrig skedde), men ändå har vi tiotals miljoner judar som överlevt världskriget i Europa. Jodå, det är komplicerat, John. Så komplicerat att Avpixlat borde avstå från att göra inlägg i Förintelsedebatten, såvida inte ni tar ett helhetsgrepp och slutar återpublicera myter från Svenska kommittén mot antisemitism eller myndighetens för indoktrinering.

Sedan bemöter John Gustavsson en del allmängiltig kritik mot Förintelsemyten. Påståendet ”Förintelsen var bara krigspropaganda” avfärdar han med frågan varför de allierade i så fall inte använde detta som propaganda under kriget? Det är en berättigad fråga, och låt oss bekräfta riktigheten i hans påstående med att Winston Churchill i sina sex volymer om andra världskriget inte en enda gång berör massgasningar av judar i koncentrationslägren. Jag harklar mig försynt.

Nej, i själva verket är Förintelsen som propaganda brukat efter krigsslutet, företrädesvis av kommunistregimen i Sovjetunionen för att översläta sina egna övergrepp mot tyskar, polacker, andra östeuropéiska folkslag samt den egna befolkningen. Senare togs myten om Förintelsens omfattning och innehåll upp av den israeliska staten, i synnerhet kriget 67.

John skriver att Sovjetunionen ”traditionellt sett [var] en fiende till Israel” för att avfärda att det funnits ett propagandavärde för ryssarna att prata om Förintelsen, vilket låter lite märkligt eftersom Israel bildades tre år efter krigsslutet. Dessutom hade Josef Stalin en pro-sionistisk politik från 1944. Sovjetunionen var det andra landet i ordningen som erkände Israels statsbildning och försåg det nya landet med vapen. Först under Suezkrisen 1955 blev relationen mellan CCCP och Israel kylig sedan Tjeckoslovakien började sälja vapen till Egypten.

John bemöter också ”förintelseförnekarnas” påpekande om att ”vittnen från Förintelsen säger emot varandra” med att ”det ska man förvänta sig med tanke på hur många vittnen som finns, att de hade olika upplevelser, visste olika saker, var i olika läger, var där vid olika tidpunkter och var med om en otroligt traumatisk upplevelse”. Intressant. Innebär detta att allt som vittnena påstår har hänt, eller vilka delar skall vi bortse ifrån? Nu skall man dock ha i åtanke att den kritik som ”förintelseförnekarna” anför i regel handlar om vittnesmål där utsagan är orimlig utifrån faktiska förhållanden, t.ex. att man kan inte bara vädra ut en gaskammare i några minuter för att sedan utan skydd dra ut liken, än mindre använda döda judar som bränsle i ugnarna, etc etc.

Vissa påståenden av de s.k. ”förintelseförnekarna” känns så besynnerliga att jag undrar var lille John hittat dem: ”Bombningen av Dresden var lika illa eller värre än Förintelsen”. Här har John sänkt dödssiffran i Dresden till blott 25’000, men det kan dock ändå vara fler än de judar som avrättats i gaskammare, blink, blink… Nej, argumentet känns alltför mycket av halmgubbe. En google-sökning av denna fras ger endast Johans egen artikel, så hitte-på-faktorn känns hög här.

Så här kan man på punkt efter punkt fortsätta att bemöta John Gustavssons egna bemötande mot ”förintelserevisionisterna”, även om jag inte avser med föreliggande inlägg från min sida vara ett akademiskt genmäle.

Men han ger egentligen ingen förklaring till varför ifrågasättandet av innehållet i Förintelsen är antisemitiskt, på annat sätt än att han helt och hållet utesluter alla andra grupper som föll offer för nazisternas övergrepp i koncentrationslägren, som t.ex. politiska fångar, Jehovas vittnen, zigenare, sinnesslöa, kriminella, etc etc. Och inte ens om vi låtsas att bara judar dödades i dessa s.k. dödsläger blir kritiken mot narrativet antisemitiskt; det handlar faktiskt om en strävan att nå en korrekt historieskildring.

Att använda termen ”förintelseförnekande” är så barnsligt att förmodligen bara en person som springer ärenden för en judisk intressegrupp kan tänkas vilja ta ordet i sin mun, alternativt har som högsta ideal att anses vara politiskt korrekt av den styrande eliten. Jag tror inte att det är en strävan som varken Avpixlat eller sanningen vinner på.

Hälsar eder Peter Harold

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Blogg, Historia. Bokmärk permalänken.

38 kommentarer till Några reflektioner kring Avpixlats anti-antisemitiska veckofestival (del 2)

 1. Lasse Wilhelmson skriver:

  Det finns mängder av forskning om sökandet av bevis för existensen av gaskamrar för avrättning av människor, samt siffran 6 milj judar. Själv har jag därför begränsat mig till mina egna minnen som uppväxt i en svensk/judisk miljö, samt granskat två böcker om Andra världskriget av de mest kända och prisbelönta judarna i Sverige. Det vill säga just där man skulle förvänta sig utförliga skildringar av den påstådda planen för industriell avrättning medelst gasning av 6 milj judar, samt konkreta belägg, eller åtminstone någorlunda trovärdiga vittnesmål om detta. Jag vill minnas att jag tidigare länkat till min artikel, men den är fortfarande läsvärd:

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/2013/05/04/gaskamrar-i-auschwitz-med-mera/

  • Mjölner skriver:

   Har som hastigast plöjt igenom de texter Du länkat till, bland annat ett stycke i ditt brev till Åsa Lindeborg som jag tycker beskriver dagens situation. Uppdaterat 2913-04-16
   Citat ” Men sionismen eller snarare postsionismen har hela världen som mål. Det är den viktigaste uttrycksformen för den anglo-amerikanska imperialismen och dess brottsliga krig. Dess maktelit kontrollerar ideologiproduktionen (media) och det centrala bankväsendet (dollarn) i sitt arbete med en ny världsordning.” slut citat. Hammaren på spikhuvudet osv. Så ligger det till trots förintelsens vara eller inte vara.
   Tillägger att sionism/islamism utgör tillsammans med postkommunismen en dödlig kombination som kan starta en ny förintelse, denna gång av vita män. Vad kommunisterna sysslade med när förintelsen under andra världskriget pågick tycks ingen vilja diskutera.

  • Peter Harold skriver:

   Det där är ett väldigt bra inlägg, Lasse. När jag satt och googlade efter ”bevis för förintelsen” dök den där artikeln i Illustrerad Vetenskap upp. Jag ignorerade den i min sammanställning eftersom den är ganska löjeväckande, och dessutom står den i strid med de vittnesmål som anförts om hur de påstådda gasningarna gick till.

   Sedan tar du upp det kanske viktigaste av allt, nämligen att anläggningarna är enormt ineffektiva för massmord i industriell skala. Det finns väl inget område som den tyska staten varit involverad i som är så lågteknologiskt som de påstådda gaskamrarna, som är så otroligt felbyggda för att kunna utföra det som de är påstådda att göra.

   Hade nazisterna verkligen velat ägna sig åt massavrättningar med gas så skulle de ju ha använt sig av samma metod som amerikanarna gjorde under 1930-talet för att göra sig av med ohyra i boskapsvagnar (eller om det var transporter av fjäderfän); man körde in ett helt tågset i en hangar och lämnade vagnarna varvid hangarportarna stängdes och hangaren fylldes med gift och så fick vagnarna stå där tills ohyran dött. Varför hade inte nazisterna gjort en liknande anläggning om syftet verkligen var att döda ett par tusen människor om dagen? Om man använt kolmonoxid precis som jänkarna gjorde för att slakta djur så hade liken kunnat malas ner och använts som djurfoder.

   • robinshadowes skriver:

    Fred Leuchter som varit involverad att konstruera gaskammare åt det amerikanska fångvårdssystemet har ju sagt att det hade varit mer effektivt att ta ut fångarna i skogen och bara skjuta dem., med referens till det preussiska eller nånting liknande. Enligt honom tog det flera timmar av utvädring innan dom kunde plocka ut kroppen av den avrättade och då gick dom in i speciella skyddsdräkter. Enligt ”överlevarna” gick dom in i stort sett direkt efter gasningen enbart iklädda sina randiga fångkläder. I min mening vet jag vem som har högst trovärdighet i det fallet.

   • Läsare skriver:

    Gaskammare för tågsätt, bilder:

    http://www.whale.to/b/large_gas_chambers.html

    Ett kostnadseffektivt sätt att döda folk i mängder i kammare är att bygga lufttät rum, klämma in så många som går, stänga dörren och vänta tio minuter.

    Det finns ingen som överlever tio minuter utan luft.

    http://www.whale.to/b/large_gas_chambers.html

    Det som gasades var löss. Punkt Slut

    Lusen sprider Typhus-feber. Det var en gåta var Typhusfeber kom ifrån. Den kommer fram i krig och enligt boken Rats, Lice and History var den först dokumenterat under 30-åriga kriget.

    I slutet av 1800-talet började man misstänka att Typhus spreds av löss. 1910 kom man på att lusen skiter på dig och lusens avföring kliar nått fruktansvärt, du kliar tills det blöder och det är nu du får Typhus.

    Det som sen händer är att du får feber. Alla som haft feber minns hur snabbt det gick, från helt vanlig till sängliggande och du kan knappt röra dig på några få timmar.

    Att få feber är som ett atomkraftverk där alla alarmsirener skriker på högsta volym hela tiden, det är totalt kaos och kroppen går upp på högsta alarmnivå.

    Kroppen sätter in allt den har för att bekämpa Typusfebern. Kroppen jobbar på högsta varvtal och förbrukar enorma mängder drivmedel.

    Du kan äta, men du har diarrée, det vill säga att allting bara rinner igenom dig och du kan inte behålla någon näring. Men kroppen måste ha näring annars slutar den fungera, det vill säga, du dör.

    Kroppsfett är drivmedel, näring och det är det första kroppen använder när den inte får näring genom matsäcken, det vill säga mat, du har diarrée.

    När Kroppsfettet är slut, då börjar kroppen att äta upp dina muskler.

    Att få Typhus är INTE en säker dödsdom.

    Om det är 30 procents chans eller 70 procents överlevnadsgrad vet ingen säkert, men överlever du är du bara skinn och ben, ett levande skelett.

    Dör du, då är du bara skinn och ben. Titta noga på bilder på de döda i alla läger och vad harcde alla gemensamt? De är skinn och ben, de dog därför att de fått Typhus-feber.

    Gaskammarna var till för att döda lusen som sprider Typhus-feber. Sanningen är att många judar skall vara det tyska folket evigt tacksamma för att de räddat livet på dom.

    Tyskarna gasade och de gasade för att rädda liv – inte ta liv. Det är sanningen.

    • Sten Skott skriver:

     Det finns även en svensk bok i ämnet, Den sexbente fienden, av Lena Huldén. Finns/fanns hos SMB.
     Mycket läsvärd tycker jag som lekman på området.

    • Vauen skriver:

     Det inte många tänker på idag är att dessa tåg drogs av ånglok, och dessa producerar den dödligaste och mest effektiva gasen av alla: ånga! Inandning av överhettad ånga är ögonblickligen dödlig och kan lätt dras till alla vagnar under färd då deras bromsar drives av denna gas liksom loket.

     • Vauen skriver:

      Måste rätta mig själv. Pinsamt nog så skrev jag att bromsarna drevs av ånga, det är såklart fel, det är tryckluft till dom. Westinghouse Air Brake Company har ju alla tekniknördar hört talas om. Bromsar drevs tidigare av mekaniska anordningar som gubbar manövrerade med en vev i varje vagn eller en längs bak. Mycket farligt var det, men massor av olyckor.

      • Peter Harold skriver:

       Olyckor? Man kör ju fortfarande med mekaniska bromsar på museijärnvägarna? Det kanske inte är handhavandet du menar som är farligt, utan att systemet var ineffektivt?

       Detta påminner om att ångsäsongen börjar väl nu så här i maj månad. 🙂

       • Vauen skriver:

        Vad jag menar var att det bromsade dåligt ineffektivt med manuella bromsar. Man tutade en signal så vevade gubbarna på sin vev. Finns en bra dokumentär om Westinghouse på YT (no shit) som jag såg i vintras.

        Hur som helst att dra en slang med överhettad ånga var redan på 1800talet beprövad teknik, bl a för delade lok med midja. Med detta till varje vagn så kunde fängelsekunderna förvandlas till åtminstone delvis kokta produkter, som var sanitära att förvara med mindre risk för tyfusspridande löss (som suger blod) och omedelbar förruttnelse. Men det är kanske onödigt då tyskarna kunde elda upp en fängelsekund i kvarten eller bättre, tom i öppen eld ute på gården …

 2. Sten Skott skriver:

  Jag är så barnslig så jag tycker att ju färre som dötats, desto bättre.
  De som benhårt håller fast vid de sex miljonerna måste vara antisemiter.

 3. Vauen skriver:

  https://www.theguardian.com/environment/2005/oct/18/ethicalmoney.climatechange

  Läs ovan, do your own math!

  Kul mer kyrilliska tecken Peter, men vi säger väl USSR i väst väl! Ryska är ett skitballt språk!

  https://www.youtube.com/channel/UCK7vjKGoE96qjeAE2EdtUrA/playlists

  • Jonas Bangkok skriver:

   Ryska är mer användbart än vad folk tror (speciellt här nere där det kryllar av ryssar) – man klarar sig ganska bra hela vägen från Östersjön till ner till stora delar av Balkan. För att inte tala om Cypern och spanska rivieran. I västra Ukraina bör man iakta en viss försiktighet.

   Just nu är det thailändska som gäller – i princip bara användbart i Thailand, Laos och miljoner thaikrogar runt om i världen. Inte ens alla thailändare talar Thai trots ihärdiga försök att ändra på det.

   • Peter Harold skriver:

    Det fina med thailändska är att de är kliniskt befriade från grammatik. Det tråkiga är att bokstäverna är som maskar på rymmen… ,-)

    • Jonas Bangkok skriver:

     Tar runt 3-4 mån att lära sig om man ligger i lite. De fem tonerna är nog det jobbigaste och Thai bygger helt på toner – skillnaden är hårfin mellan välkomnande och att få på käften.

  • Peter Harold skriver:

   Haha, sorry, jag sitter och skriver meddelande varje dag med min skolengelska och det är inte mycket av min litteratur längre som är svensk så jag börjar blanda ihop språken. Snart kommer jag låta som Dolph Lundgren när han varit utanför Sverige i tre månader…

 4. Jonas Bangkok skriver:

  ”Men han ger egentligen ingen förklaring till varför ifrågasättandet av innehållet i Förintelsen är antisemitiskt”

  Vad han menar är att ‘Förintelsen’ bygger på så pass solida bevis att all förnekelse måste bero på ren antipati. Han utesluter även, som du påpekar, att det i själva verket rör sig om anitziganism, anti-Jehovaism eller anti-idiotism (termerna är improviserade eftersom idioter och Jehovas Vittnen saknar mätbara lobbygrupper).

  Om nu allt detta är så självklart och sant – varför är då ifrågasättande av ‘Förintelsen’ förbjudet enligt lag i 13 europeiska länder?. (bl a Sverige trycker dessutom på för en EU-gemensam lagstiftning).

  Och när kommer lagen mot ‘Klimatförnekelse’, ‘Månlandningsförnekelse’ eller vad som helst ur högen av dynga som makthavarna försökt slå i oss genom åren? (jodå, lagar mot ‘Kärnvapenförnekelse’ finns redan på sina håll)

  • Peter Harold skriver:

   Ja, John Gustavssons resonemang är problematiskt, och jag hade hellre sett att han använde sin ungdomliga energi till att som du nämner exempel på slåss för all yttrandefrihet enligt icke-aggressionsprincipen.

  • robinshadowes skriver:

   Eller lagen mot platta jorden-förnekelse?

 5. Sture skriver:

  Peter,
  det är bra att denna diskussion kommer upp nu igen – sanningen är ihärdig och kommer inte att ge med sig, hur de än förföljer sina kritiker.
  I Lasse Wilhelmssons artikel i kommentaren ovan tar han upp hur skylten i Auschwitz med antalet dödade judar i detta koncentrationsläger i tysthet ändrats från 4,1 miljoner till 1,1 miljoner (en reduktion med 3 miljoner) utan att den officiella siffran 6 miljoner har ändrats.
  Det kan i detta sammanhang vara intressant att nämna att man 1989 efter beslut av Gorbatjov frisläppte dokumenten ”Auschwitz Death Register” från Moskvas Statsarkiv med 46 inbundna böcker över alla avlidna i Auschwitz. Samtliga dödsfall i Auschwitz hade registerats med tysk noggrannhet av doktorer och medicinsk personal i kronologisk ordning. De flesta dog av sjukdomar. 74.000 dödsfall finns registrerade av vilka 30.000 var judar. Hur denna diskrepans kan förklaras har jag inget svar på. Man registrerade arkebuseringar och hängningar m.m. Men det finns inga registreringar om ihjäl-gasning – och varför inte ? Och varför hölls dessa böcker gömda av KGB i så många år (45 år)?

  • Läsare skriver:

   Noter årtal och antal döda. Kort, en minut.

   Report of Auschwitz – trial in Kraków in 1948 reveals 300.000 prisoners died in total

 6. Läsare skriver:

  Nästa gång nån frågar om du förnekar ”förintelsen”, svara då med: -Vilken av dom?

  The First Holocaust, book. Foton från judarnas egna tidningar där de påstår att sex miljoner judar har förintas — under FÖRSTA världskriget.

  http://vho.org/GB/Books/tfh/9.html

 7. Läsare skriver:

  Den 5 juni 1918 skickade en annan amerikansk diplomat, John K. Caldwell, konsul i Vladivostok, ett telegram till State Department där det stod att läsa:

  Femtio procent i sovjetregeringen i varje stad består av judar av värsta sort, varav många är anarkister. Det skulle vara ett gravt misstag från vår sida att erkänna bolsjevikerna …

  https://www.nordfront.se/ett-telegram-om-judisk-makt.smr

  • Peter Harold skriver:

   Vet du bakgrunden till varför det var tjeckiska trupper i Sibirien vid denna tid? Jag ser referenser om detta, men förstår inte varför de är i Ryssland…

   • Läsare skriver:

    Tjeckisk trupp i Sibirien? Amerika skickade trupp till Sibirien, men tjeckisk? Det fanns mongolisk trupp i Polen under ww2.

    Amerikanska Röda Korset Typhusgasade på Balkan, i Ryssland och i Kina under FÖRSTA världskriget.

    Jodå, och källan är Röda Korset i Amerika. Hade framme källan så sent som för nån vecka eller två sedan.

    Skall se om jag hittar länken.

    Som Crocodilen Lok, sök bilder.

    Ett ånglok med en koltender i varje ände för att tvinga ner lokets kraft, fast på eldrift.

    Jag missade att se ett Crocodile Lok i verkliga livet med en timma för ca två år sedan.

    Vad heter/kallas det stora ångloket för?

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s