Kvinnlig expert: Den afghanska brottsvågen i Europa är häpnadsväckande

Bästa läsare!

Det skadar aldrig att vara kritiskt tänkande när man tar del av ett utspel såsom detta; forskaren Cheryl Benard har ett förflutet på tankesmedjan RAND Corporation som står i intim närhet till både den amerikanska krigsmateriella industrin och Pentagon (och som står för dramaturgin mellan väst och alla andra länder/regioner/kulturer). RAND betraktas som en del av USA:s Deep State, framför allt med ett starkt inflytande över CIA [LÄNK]. Det hon torgför kan mycket väl vara ett budskap som syftar till att förstärka en bild som hennes uppdragsgivare vill ha etablerad i den allmänna debatten.

Samtidigt är det fel att bara avföra en person p.g.a. organisatorisk tillhörighet. Vi måste alltid vara öppna för fakta, och villiga att välja själva vilka slutsatser vi skall dra.

Så vad handlar Cheryl Benards utspel om?

I tidningen The National Interest har hon en artikel med rubriken: ”I’ve Worked with Refugees for Decades. Europe’s Afghan Crime Wave Is Mind-Boggling”. [LÄNK] Det jag kan säga direkt utifrån att blott ha läst rubriken är att hennes statement knappast skulle ha blivit publicerat i svenska medier. Kanske inte ens i svenska alternativmedier, som ju faktiskt håller ett tämligen lågmält tonfall i hopp om att inte skrämma läsare som söker efter fler perspektiv än det enahanda som t.ex. SVT och SR levererar.

Cheryl Bernad inleder med en något sarkastisk pik mot ”Welcome Refugees”-rörelsen som viftade sina plakat under 2014 när resetrötta ”flyktingar” (Bernads benämning, inte min) strömmade ut ur tåg och bussar och blev mottagna med öppna armar och försågs med mat och kläder. ” – Detta var en smekmånad som inte skulle bestå”, noterar hon. ” – Vissa av svårigheterna var uppenbara från början; de nyanlända behärskade inte språket i de nya länderna; traumatiserade; rotlösa i den nya tillvaron; medförande sina etniska, religiösa eller sekteristiska konflikter som resulterar i bråk sinsemellan flyktingarna. Allt detta inträffade – men det var som Angela Merkel sade – hanterbart.”

Angela Merkel, och knappast heller de tusentals politiska aktivister som stod och viftade med sina ”Welcome Refugees” som om de varit hejaklack vid ett maratonlopp, hade inte räknat med att de hjälpsökande människorna – ty de var i regel män – skulle återgällda gästfriheten genom att börja ofreda värdbefolkningen:

” – Det var en utveckling som inte var förväntad, och som inte kunde tolereras: den omfattande och växande förekomsten av sexuella övergrepp som riktades mot lokala kvinnor.”

Här bör det inflikas att bland de som tidigare utmålades som främlingsfientliga och rasister hade ett och annat varningens finger redan rests sedan lång tid tillbaka. Även om åsikten knappast var välkommen i den allmänna debatten, så baserades den ändå på empiriska fakta om utländska gärningsmäns överrepresentation i brottsstatistiken. Fast allt detta avfärdades genom att överslätande omskriva det hela som mäns våld mot kvinnor.

Cherlyl Bernad beskriver dock konsekvenserna ganska insiktsfullt när man insett att det hela inte handlade om kulturella missförstånd om hur man har sex vid en date, eller liknande. Istället handlade det om systematiska attacker med gäng eller grupper av män som attackerade enskilda flickor och kvinnor: de offentliga aktörerna (myndigheter, medier, politiker) tystade ned det inträffade eftersom ingen ville ge ”högerkrafterna” vatten på sin kvarn och deras nationalistiska agitation. Man stoppade huvudet i sanden och hoppades att det hela rörde sig om unika och övergående fenomen. De skulle inte oväntat få fel…

I sin artikel beskriver Cherly Bernad hur den officiella bilden om flyktingarna började krakelera. De första uppmärksammade sexattackerna följdes av flera. Och tämligen snart började ett mönster utkristallisera sig; gärningsmännen var i de flesta fall afghaner. Men vad hade afghanerna i flyktingströmmen från Syrien att göra? Bernad påpekar att Afghanistan ju varit en konstant oroshärd sedan lång tid tillbaka, och därmed inte borde ha varit drivande för den flyktingvåg som ägde rum 2014. Den frågan ställde man sig dock inte i det offentliga samtalet i Europa, och såväl aktivister (räkna här in medierna) såsom politikerna betraktade afghanternas situation som skäl nog att se dem som legitima flyktingar.

Eftersom Cheryl Bernads artikel handlar explicit om afghanska flyktingmän inkluderar hon naturligtvis ett uttalande om att de afghaner hon haft att göra med tidigare i yrkes- och privatlivet varit städade och arbetande människor. Hon går visserligen med på att beskriva den första generationens afghan-amerikaner som något ”stela”, men det är i sammanhanget knappast att betrakta som kritik. Hon kan omöjligen föreställa sig någon av dem som sexförbrytare. Det är bara de afghanska flyktingmännen som tagit sig till Europa som är ett bekymmer.

Till skillnad från svensk systemmedia väljer Bernad att räkna upp några aktuella exempel (som ibland fått lokala makthavare att reagera):

 • I österrikiska Tulln har borgmästaren beslutat att staden inte skall ta emot fler flyktingar. Beslutet har vissa drag av politisk korrekthet; man skulle vilja ta emot riktiga flyktingar (från det krigshärjade Syrien), men man får inte säga att man önskar slippa afghanerna. Ett mottagningshem var iordningställt specifikt för flyktingmottagning, men nu har borgmästaren bestämt att använda lokalen till annat. Orsak till beslutet? Efter en serie ofredanden hade en 15-årig flicka blivit överfallen och bortförd till en plats där hon blev gruppvåldtagen. Gärningsmännen var – inklusive vid de tidigare ofredandena – afghaner.
 • I Wien hade en grupp afghaner tvingat en turkisk utbytesstudent att följa med in på en toalett. För att få henne sluta att göra motstånd hade de knuffat hennes huvud hårt mot handfatet så att hon skulle svimma. Då hon inte förlorade medvetet höll de fast henne och turades om att våldta sitt offer. Efter dådet vårdades hon på sjukhus i Wien en tid. Hon kunde inte återuppta sina studier utan fördes tillbaka till Turkiet där hon fortfarande lider av traumat och inte kan få hjälp av samhället.

Personligen skulle jag vilja lägga till ytterligare ett exempel i listan, som enligt min mening är särskilt spektakulärt om man ser till reaktionerna. Det är sexmordet på 19-åriga Maria Ladenburger i sydtyska Freiburg. Hon hade engagerat sig i det lokala flyktingmottagandet och arbetade som volontär vid ett asylboende. Gärningsmannen var en asylsökande från Afghanistan som våldtagit Maria och sedan dränkt henne. Det som var uppseendeväckande i sammanhanget var att hennes far, Dr. Clemens Ladenburger, var högdjur i EU-kommissionen.

Oräknat just denna obehagliga händelse som resulterade i en ung kvinnas död så konstaterar Cheryl Bernad att det tog ett tag innan mönstret började bli uppenbart (för alla andra än invandringskritikerna, min anm.), och att först till nyligen har medierna självmant undanhållit nyhetskonsumenterna faktumet att afghaner i högre grad än andra kan kopplas till denna typ av brott. Endast när korrelationen blev riktigt dramatisk så att det i sig självt fick ett nyhetsvärde ändrade medierna sin policy, säger hon.

Cheryl Bernads iakttagelse om kursändringen i medierna kan knappast gälla Sverige. Jag söker på Google News med sökbegreppet ”Afghanistan + sexövergrepp” och de enda källor som publicerat artiklar med detta tema tillhör alternativmedierna såsom Fria Tider och Nyheter Idag. I övrigt handlar artiklarna om att afghaner måste få uppehållstillstånd under alla omständigheter.

De mönster som Bernad beskriver i sina exempel är faktiskt skrämmande. Ett av dessa är en händelse vid järnvägsstationen i Linz där ett femtiotal afghanska män terroriserade kvinnor i närområdet. Ett femtiotal!!! En myndighetsperson avfärdade saken med att det hela var en oförutsedd konsekvens p.g.a. dåligt väder. Allmänheten var dock inte nöjda med detta svar.

Cheryl Bernad säger att hon skulle kunna ge bevis för att detta mönster gäller flera andra europeiska länder än Österrike, men att hon nöjer sig med att referera till vad som sker i hennes hemland ur en dagstidning. Här nämner hon hur 18 afghanska män attackerar en ensam ung kvinna vid Danubefestivalen; det rör sig om ett våldtäktsförsök. Offret var en 21-årig slovakisk turist som först lyckades fly, men sedan fångades av en av afghanerna och drogs av honom till ett buskage. Lyckligtvis observerade civilklädd polis vad som höll på att hända och ingrep i sista ögonblicket.

Från samma nyhetstidning läser Cheryl Bernad att en 25-årig afghan försökt att våldta en ung kvinna som satt och solade sig i en park. Fyra förbipasserande personer lyckades slita loss gärningsmannen från sitt offer (Herregud, försökte han fullborda våldtäkten trots att det fanns vittnen som försökte stoppa honom?!?) och hålla honom kvar tills polisen anlände.

En tredje artikel i samma utgåva av tidningen rapporterar att två afghaner blivit åtalade och dömda i rättegång efter att ha försökt att våldta en kvinna ombord på ett tåg i Graz. De två männen bodde på et flyktingcentra hade ofredat sitt offer verbalt innan de gick på henne fysiskt. När hon börjat skrika på hjälp hade andra passagerare lyckats stå henne bi.

Cheryl Bernad reflekterar faktiskt över min fråga som jag inflikade här ovanför. Kan dessa gärningsmän föreställa sig att deras försök till våldtäkt verkligen skall fullbordas, mitt på allmän plats, till och med i fullt dagsljus, bland en massa andra människor? Kan de inte inse att detta är ologiskt? Eller är det så att det inte är själva sexakten man har som mål att utföra? frågar sig hon. Är det istället så att dessa afghaner i själva verket är ute efter att göra kvinnor hysteriska (oroliga); att angripa dem i en miljö där de annars känner sig naturligt skyddade?

Tillvägagångssätten för dessa afghanska sexualförbrytare skiljer sig åt och har ett brett spektrum ifråga om deras beteende, men med det gemensamma att det handlar om manifesterade sexuella handlingar.

Ett exempel är hur en förståndhandikappad kvinna (i Linz) luras in i en av afghanernas bostad och våldtas och misshandlas, tills hon lyckas låsa in sig i hans badrum och skrika på hjälp från fönstret. Andra exempel är hur afghanska män drar ner sina byxor på allmänna badplatser och exponerar sig tills badvakten ingriper (vi har ett liknande uppmärksammat fall i Leksand ifjol på allmän gata, bortförklarat med att gärningsmannen förmodligen bara var efterbliven).

Efter att ha räknat upp flera andra exempel på afghanernas fientliga beteende kommer Cherly Bernad till en slutsats. Hon formulerar den efter att ha samtalat med en afghansk vän som bott i Österrike i flera år, och som ogenerat talar med henne om afghanernas syn på Europa. Han har dessutom arbetat som tolk vid domstolarna där afghanska gärningsmän ställts inför rätta för sina brott, så någon brist på insikt råder inte i detta fall.

Han konstaterar att afghanerna hyser ett djupt och övertygande förakt mot västerländska värderingar. För dem är européerna en fiende, och kvinnorna är legala byten, och allt annat är också lovligt att besätta sig med. Afghanerna anser att den europeiska kulturen är ointressant och kan förgöras, framför allt därför att européerna är underlägsna p.g.a. sin undfallenhet.

Cherly Bernad säger att tolken menar att afghanerna inte avgränsar sig till att begå sexbrott. Överutnyttjandet av välfärdssystemet är ytterligare ett sätt för afghanerna att bekämpa européerna. De är skickliga på att utnyttja situationen; de ljuger om sin ålder, de ljuger om omständigheterna som fört dem till Europa. De låtsats vara yngre, de spelar handikappade, eller påstår sig tillhöra en särskild utsatt etnisk minoritet, och detta fastän kvalificerad personal kan avgöra att utsagan inte stämmer. De kan utge en gammal trafikskada för sviter efter tortyr. Och så vidare.

Också ett svenskt exempel nämns i Bernads artikel. Hon uppger sig ha fått kännedom om en afghansk familj som bort i Ungern i omkring två årtionden; de hade barn som var födda i Ungern och gick i ungersk skola. När den stora flyktingvågen inträffade bestämde sig familjen för att flytta till Sverige och söka asyl. De uppgav att deras passhandlingar försvunnit och registrerade sig under helt nya namn och skrev in barnen med betydligt lägre ålder. Kvinnan i familjen uppgav dessutom att hon var änka. Fadern registreras som barnens farbror (vilket därmed tillåter föräldrarna ha sex med varandra). På detta vis har familjen fått bostad och en tryggad försörjning på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

Cherly Bernad gör en analys om den möjliga orsaken till att afghanerna beter sig som de gör, bl.a. med hypotesen att afghanska män är olyckliga och angriper lyckliga europeiska kvinnor. Jag köper inte den teorin. Jag kan inte heller se att sexövergreppen är rationella, men man skall inte underskatta kombinationen av sexdrift och maktbegär (där sexövergreppet är en del av maktutövningen för individen).

Dock är hennes avslutande ord att vänstern borde ta sig en funderare på om det inte vore värt att försöka bevara den öppna västerländska världen och dess värderingar som gjort det möjligt för kvinnor att leva som de gjort utan rädsla för att bli överfallna och attackerade (fram tills nu). Hennes mest konkreta förslag är att deportera dömda brottslingar. Till detta kunde man ju tillägga att även de som saknar flyktingskäl måste deporteras, men svenska politiker och medieföreträdare är av annan mening. De vill ha afghanerna i Sverige.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Brott & straff. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Kvinnlig expert: Den afghanska brottsvågen i Europa är häpnadsväckande

 1. Lars Lindeberg skriver:

  Vad är där att tillägga! Att det går åt Helvete för svenska folket det vet vi nu! Att det är självförvållat vet vi oxså!
  Vi som har kännedom vet också hur Helvetet kommer att se ut!

  • Robin Shadowes skriver:

   För alla normisar kommer allt detta komma som en blixt från klar himmel. Men skulle jag råka ut för en sådan normis, så kommer jag bara svara att jag har försökt varna folk i många år. Men att som vanligt är otacksamhet världens lön och att man väljer att hellre skjuta budbäraren. Att jag har tappat räkningen för länge sedan på hur många gånger jag har blivit kallad för rasist. Så nu kan ni gott ha det. Det är bara att gilla läget. Hade ni inte varit så mentalt förslappade hade ni själva kunnat ta reda på detta utan större ansträngning. Men det var viktigare för er att hänga med innegänget och få PK-poäng. Men nu är det slut med fler PK-poäng. Ni har fått det samhälle ni själva har valt. Så njut av det så länge ni kan. För minns detta, att även när ni själva drabbas personligen, så blir ni berikade. Mångfald är berikande. Det har ni själva predikat men det passar väl bra att låta det slinka ner i minneshålet just nu.

   • Lars Lindeberg skriver:

    Ja du Robin! Jag har känt till detta i 40 år och varnat för det!
    Min hustru tolkade på arabiska i Malmö från 1978!
    Det var hårresande redan då ja redan på 1960-talet!
    Då var det Folkpartiet, judepartiet som stod för kraven!
    De har alltid arbetat på Sveriges förstörelse!
    Längst bak hittar du den judiska Bonnierfamiljen!
    De ligger bakom Slöddertälje bl.a.!
    Så detta är inget nytt!
    Jag vet inte om du var född då?

    • Robin Shadowes skriver:

     Jag har bara varit vaken i 10 år. Halvvaken dom första åren som kontrajihadist. Men det var ett steg på vägen och bättre sent än aldrig. Som ensamvarg har jag inte behövt bry mig lika mycket om grupptrycket så hjärntvätten har nog inte suttit lika gjuten på mig. Vad jag har lärt mig om MK-Ultra på bl a Vigilant Citizen så måste hjärntvätten hela tiden förstärkas, annars börjar dom vakna igen. Så det funkar inte så att man tvättar folk en gång så sitter det hela livet sen. Förvisso är det väl det dom drömmer om. Men vi får hoppas att dom inte lyckas med det. Då är nog allt kört.

 2. bernys skriver:

  Ja, vad är där mer att tillägga?
  Man kan ju forska lite. Är det det som är källkritik?
  Vem är Cheryl Benard?
  Jo, hon är gift med Zalmay Mamozy Khalilzad, en afghan, sunni muslim och pashtun. Han talar flytande engelska, pashto, dari och arabiska. Hans far var regeringstjänsteman i Afghanistan före ryssarna kom dit.

  Zalmay Mamozy Khalilzad hamnade i USA, och 1979-1989 hade han ett nära samarbete med Zbigniew Brzezinski, som kläckte iden till et som sen skulle bli talibanerna. Detta var under Sovjets invasion av Afghanistan. Som synes, Zalmay Mamozy Khalilzad är inte vem som helst.

  Han har varit amerikansk ambassadör i Afghanistan och Irak. Har varit amerikansk FN-ambassadör. I januari -98 skrev han ett brev till Bill Clinton för Project for the New American Century räkning där han uppmanade Clinton att ”remove Saddam Hussein and his regime from power” using ”a full complement of diplomatic, political and military efforts.”

  En inflytelserik man som jobbat under ett flertal presidenter. Som Reagan, och under George W Bush var han ”the highest-ranking Muslim American” då han jobbade med Donald Rumsfeld och Condoleezza Rice, och i In december 2002 fick han jobbet att koordinera ”preparations for a post-Saddam Hussein Iraq”.

  Ja, jag ber om ursäkt. Jag var bara tvungen att forska lite…
  Lite lustigt blir det när Cheryl Benard ställer sig frågande inför att afghanerna kom samtidigt syrierna. Hon har nog inte kläm på att en stor del av dom inte kom från Afghanistan utan från Iran, som dom flydde från för att undgå att med bryska medel utvisas till Afghanistan. Många av dom har ju inte ens varit där tidigare.

  Sen blir det också rätt lustigt när Benard talar om ”afghaner”. Dom som kommit hit nu (2015) är ju hazarer. Dom måste ju skiljas från den folkgrupp som Benard:s man tillhör (pashtoner). Talibanerna är en pashtonsk rörelse. Pashtonerna har genom historien genomfört ett flertal massakrer och även folkmord på hazarena. Vid ett tillfälle mördade man majoriteten av alla hazarer.

  Vilket givetvis inte är något försvar för hazarernas beteende. Fast egentligen vet vi kanske inte hur många procent det är som missköter sig?
  Har själv träffat på ett 10-tal, och det har varit oerhört fina människor. Mycket konstigt.

  • Lars Lindeberg skriver:

   Bra redovisning av del av bakgrunden till Amerikanernas krigsförbrytelser!
   Varenda president borde vara hängd för länge sedan!
   Att de sedan varit verktyg i händerna på judarna fråntar inte dem deras ansvar!
   Syftet med det hela är mångfacetterat!
   Först stjäla alla naturtillgångarna som juden Leo Strauss rekommenderade sedan tömma området på folk och förbereda för Stor Israel!
   Det tredje att överflygla Europa med muslimer och krossa kristendomen och via islam införa judendomen! Som judarna har arbetat på i 2000 år!
   Globalismen går fram segrande men än har de inte knutit ihop säcken!

   Ja det började med 911 då Amerikanerna demolerade World Trade Center! 2001!

   http://www.informationclearinghouse.info/article5010.htm

   http://www.alternet.org/story/15935/leo_strauss%27_philosophy_of_deception

  • Peter Harold skriver:

   ”Ja, vad är där mer att tillägga?
   Man kan ju forska lite. Är det det som är källkritik?
   Vem är Cheryl Benard?”

   Japp, därav min något reserverade inledning (och maken har ju gjort sig känd på flera sätt, och lär visst vara tämligen tät). Dock ser jag inget motstridigt i hennes iakttagelser som de övergrepp som sker i Europa just nu. Det som bekymrar mig är vad allt detta kommer leda till, utöver de problem vi redan upplever idag.

 3. Pingback: Svenska Dagbladet tar fram barnet inom dig… | Peter Harold – Skrivarens blogg

 4. Pingback: Jodå, Fatima Khawari är en tjej. Men det är det minst bekymmersamma i sammanhanget. | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s