Det judiska tabut.

Bästa läsare!

Följande bloggpost består av mina obetydliga reflektioner efter att äntligen ha haft tillräckligt med tid och energi för att läsa Charles Bausmans debattartikel ”It’s time to drop the jew taboo” på Russia Insider. [LÄNK]

Jo du, lycka till med det om du kan, Charlie…!

Först om hans artikel i korthet (nåja). Den är mycket omfattande. Den tar bland annat upp aspekten att många frågor i den allmänna debatten rör den judiska sfären, direkt eller perifert. Charles Bausman menar att många skribenter och debattörer därför använder sig av omskrivningar för att slippa använda the J-word. ”Sionister”, ”elit”, ”global elit”, ”globalister”, ”neo-konservativa”, ”Israel-lobbyn”, ”storbanker”, ”Bilderbergare”och så vidare.

Vidare så noterar Charles Bausman att aversionen mot den ryske presidenten Vladimir Putin i synnerhet och Ryssland i allmänhet är ett ”judiskt fenomen”, särskilt i USA och Storbritannien.

Det är framför allt inom mediebranschen som det judiska inflytandet är särskilt stort, menar Charles Bausman, och riktar specifikt uppmärksamheten mot ”de judiskt kontrollerade” New York Times, Washington Post och The Economist, där man återfinner just de tongivande Rysslandskritikerna. Utöver detta finns det en lång lista med judiska mediepersonligheter som håller sig i linje med vad man enligt hans text kan identifiera som en Rysslandsfientlig agenda.

Charles Bausman noterar också att tabut för ordet ”judar” har en negativ inverkan på hur yttrandefriheten tillämpas. Framför allt har Tyskland vidtagit drakoniska lagar och lagför systematiskt folk som kritiserar judisk makt över samhället, i enlighet med den tyska motsvarigheten till lag om hets mot folkgrupp.

Detta som anförs här ovan är ganska återkommande anmärkningar, även om dessa omständigheter vållar ett och annat bryderi för den som tänker uttrycka sig om saken.

Att i skrift och tal hävda att judar dominerar bank-och mediebranscherna kan klassas som ”konspirationsteori”, och påståendet i sig – beroende på kontext – kan utgöra hets mot folkgrupp (tro mig, många bloggare likt mig själv lever nog ganska farligt) enligt det politiskt kontrollerade rättssystemet. Det är faktiskt problematiskt även för den som är positivt inställd till judar och som formulerar en hyllning baserad på just omständigheten att denna grupp dominerar branscherna. Här åsyftas t.ex. deras statistiska överrepresentation. Minns vicepresident Joe Bidens kritiserade hyllningstal till Hollywoods judar.

Charles Bausman går dock längre än att påpeka de allmänt kända förhållandena, och fortsätter i samma riktning som säkert många av denna bloggs upplysta läsare redan reflekterat över, nämligen att jude-tabut hämmat den historiska forskningen, framför allt den med fokus på ryska revolutionen.

Det som hamnat i skymundan – i vart fall i den populariserade presentationen om revolutionen – är att de blodtörstiga bolsjevikerna (under judiskt dominerat ledarskap) hade finansiellt stöd från utländska storbanker. Ämnet blev dock föremål här i Sverige ganska nyligen i samband med det videoreportage om Robert Aschberg som medborgarjournalisten Bechir Rabani lät publicera veckan före sin oförklarliga död.

Eftersom den allmänna bilden om den ryska revolutionen saknar en viktig komponent i det att dessa judiska konspiratörer inte identifieras just som judiska, menar Charles Bausman att man likaledes missar att identifiera judar som upphovsmän till t.ex. statskuppen I Ukriana år 2014. Av samma anledning konstaterar han att även de mest kompetenta texter som publiceras på alternativa medier missar kopplingen till judarna när geopolitiska frågor diskuteras och analyseras, i synnerhet gentemot Ryssland. Och Bausman menar att kopplingen är nödvändig, eftersom man annars inte kan förstå vare sig historia eller nuet, eller ens lyckas förstå vad som hända kommer.

Det enda undantag for tabut som Charles Bausman finner värt att notera existerar inom ”alt-right”-rörelsen, vilka kan liknas vid barnet i H.C. Andersens berättelse om kejsarens nya kläder. Bausman uppfattar att ”alt-right”-rörelsen kommer göra landvinningar, inte minst därför att där finns intelligens och intellekt som understödjer saklighet i diskussionen.

När jag satte mig med Bausmans artikel hade jag redan på förhand bestämt vad jag skulle skriva för att ge mitt eget perspektiv på saken. Till min förtjusning fann jag att han redan tänkt lika långt som jag i denna specifika del, och det gäller den omständigheten att jude-tabut är kanske till störst harm för judarna själva. Det går inte att dölja att de flesta storföretag inom redan nämnda och andra branscher leds av judar i olika roller (oftast som högsta beslutsfattare, och inte så sällan i numerärt övertag i bolagsstyrelser, etc.). Detta kan inte heller förminskas till en kuriositet som saknar betydelse, därför att dessa positioner måste ses i en helhetskontext (som t.ex. lojalitet till andra judar liksom till staten Israel). Detta är ett faktum som de involverade själva yttrar, dock med förbehållet att kalla alla som uppmärksammar deras erkännande för ”antisemiter”.

Självfallet är detta inte ett hållbart förhållningssätt, och det är inte ens sunt att man fortsätter att blunda för elefanten i rummet.

Det enda sätt på vilket detta förhållande kan fortsätta är att lagstiftarna och de rättsvårdande institutionerna slår ner mot alla som exponerar den judiska sfären, och det är den strategin som tillämpas idag. Men förutsättningen för detta att ”lyckas” ligger i införandet av total polisstat eller annat system av förtrycl. De kritiker som faller offer för samhällsstigmat i det att de blir kategoriserade som ”antisemiter” är illa i sig, men det kommer inte tysta kritiken mot den judiska sfären, eller minska nyfikenheten över deras förehavanden – dolt såväl som öppet.

Charles Bausman befarar därför att tabut kring den judiska frågan kan leda till en häftig motreaktion. Jag instämmer.

Det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad den skulle bestå i, från verklig antisemitism, till en revolution där judar per se förlorar sina medborgerliga rättigheter och utvisas från samhället. Frågan är om samhället klarar av att hantera den? I det värsta scenariot talar vi faktiskt om en händelse där enskild egendom kommer att konfiskeras, och nya maktsfärer kommer att etableras. Inga liberaler kommer stödja detta, varför vi i så fall kan räkna med att de som går i bräschen för att rensa bort det judiska inflytandet kommer passa på att förstaliga allt näringsliv. Med andra ord, vi riskerar att hamna i en socialistisk diktatur.

Jag har svårt att tro att judarna är alltför ointelligenta att inte inse detta. Så… har de kontroll över den socialistiska rörelsen? Ping, George Soros.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

44 kommentarer till Det judiska tabut.

 1. Lasse Anckarman skriver:

  Tack. Äntligen har du öppnat dörren till vår tids problem. Jag har påtalat detta fenomen i åratal vid det här laget.Dock håller jag inte med dig till fullo om ditt siande i näst sista stycket (eller så missförstår jag dig). Pröva att tänka efter en gång till. Urkunderna står till ditt förfogande. 😉

  Vad gäller ”Alt Right”-rörelsen så är den i princip helt styrd av judar, samma islam-hets, stöd för ”Israel” som en nationalistisk nation som löst sina invandringsproblem genom att hålla hårt på sin egen ”etnicitet” och försök att ”normalisera” judendomen, ingår däri. Judendomens natur är (tyvärr) sådan att den aldrig kan samexistera fredligt med andra grupper om den inte är helt och hållet i ledarposition.

  • baravarat skriver:

   Tummen upp på det!!

  • Hincha skriver:

   Lasse Anckarman-> Alt Right-rörelsen är inte ”helt styrd” av judar. Du blandar kanske ihop den med de s.k. ‘Alt light’.

   • Lasse Anckarman skriver:

    Inte alls, det det absoluta intryck jag fått. De hetsar ofta mot islam och använder ”Israel” som symbol för en frisk nationalism. Sanningen är ju tvärtom. Islam är lika lite en fiende som kristendom och faktum är att vi alla är palestinier då det som skett, fortfarande sker i Palestina är väldigt likt det som händer i Sverige och Europa idag.

    Här en jude som öppet proklamerar för Alt Right på YT:

    https://www.youtube.com/channel/UCEYmda1KQTjrhLBeWutKuGA

  • Peter Harold skriver:

   Näst sista stycket skulle kunna utvecklas till en hel bloggpost i sig självt, men jag nöjde mig med att formulera en teori baserad på liberalers oföretagsamhet och vänsterns vilja att styra över allting, varför det rimligtvis skulle kunna utvecklas till en flerstegsraket där genuin antisemitism leder till att judiska kapitalägare jagas bort rent fysiskt, varvid socialisterna passar på att konfiskera deras ekonomiska tillgångar. Sedan jag sovit på saken – d.v.s. legat sömnlös och grubblat, som vanligt – har jag fått fler tankar som stärker min teori, framför allt om vi får ett scenario med ett inbördeskrigsliknande förhållande, utlöst av en situation där staten inte har råd att muta invånarna i no go-zonerna med socialbidrag, och den utplånade medelklassen bestämmer sig för att äntligen börja protestera.

   Jag ser det inte som osannolikt att det finns judiska ledarfigurer även inom Alt Right-rörelsen, framför allt därför att den som sagt har en viss intellektuell attraktionskraft eftersom rörelsen inte är homogen, och därför tillåter en levande diskussion. Till detta kan man ju lägga till aspekten att det ligger även i den judiska sfärens intresse att hålla samhällstemperaturen halvvägs mot kokpunkten. Det är många som har ett egenintresse i att samhället befinner sig i konflikt.

   • Lasse Anckarman skriver:

    Kortfattat kan man säga att så gott som alla –ismer är mer eller mindre styrda, eller har stort judiskt inflytande. Socialismen, eller kommunismen eller marxismen är samma hydra i olika skepnader. I ljuset av detta ter sig din dröm, eller vad det nu var, som ologisk. Här en lysande pedagogisk video som förklaring:

    ”I have found that behind every major problem that we face today you will find Jewish people…”

    • Peter Harold skriver:

     Well, ”judarna” gjorde det i Ryssland när de etablerade Sovjetunionen. Socialism verkar faktiskt vara det bästa sättet att ta kontroll över ett samhälle, och det inser nog den som vill ta över och styra. Visst, det ser till det yttre ut som om det vore självdestruktivt av dem, men jag tror inte att det generar ”eliten” att offra sina trosfränder – minns Nazi-Tyskland och den sionistiska koalitionen före 2:a världskriget.

     Btw, vad blev det av Veronica Bouchard?

     • Lasse Anckarman skriver:

      Judendomen har lyckats med konststycket att nästla sig in i nästan alla –ismer, både till höger och vänster. ”Det bästa sättet att kontrollera oppositionen är att styra den”, lär ju Lenin ha sagt. ”Some call it communism, I call it Judaism”, lär rabbinen Stephen Wise ha yttrat. Jag hamnade I en intressant debatt med redaktören för 8 dagar, Stefan Lindgren, för några år sedan om ”judarna styr världen”. Lindgren raderade efter ett tag mina kommentarer, med hänvisning till att de var ”antisemitiska”. Dock hann det mesta sparas och en liten essä kunde skrivas som sedermera publicerades av redaktören för Bakom kulisserna, (den verkar raderad nu men finns sparad här) :

      http://archive.is/x2WvU#selection-511.0-511.29

      Kanske tänker du på Ha’avara Agreement när du nämner ”koalitionen”? Men det var väl mer en överenskommelse, ett avtal som båda parter ansåg sig tjäna på? Läsvärd information finns här:

      https://justice4germans.wordpress.com/2013/04/08/zionism-and-the-third-reich-was-hitler-a-zionist-agent-did-hitler-create-israel/

  • Det påstås från somliga att Richard Spencer och Andrew Anglin också är utvalda. Mike ”the Kike” Enoch är det uppenbarligen.

 2. hllviken skriver:

  Don´t mention the Jews

  • Peter Harold skriver:

   Jag har mina misstankar, men det skulle faktiskt vara intressant att få en förklaring till varför judiska organisationer vurmar för att fylla Sverige med muslimska markörer över hela samhället? Det är ju inte så att svenska folket har sagt att de vill slänga ut judarna, och att de skulle behöva gömma sig bakom kjolen på muslimerna. Såsom de judiska organisationerna agerar så binder de ris för sin egen rygg genom att förespråka ökad islamisering av det svenska samhället. Eller är de så naiva att de tror att en judisk ryggdunk skall få muslimerna att inte agera i enlighet med den antisemitiska drift deras kultur har (i skenet av konflikterna i Mellersta östern)?.

   • hllviken skriver:

    Högst sannolikt är Världshärskarnas plan att förslava de germanska och nordslaviska folken skall ske genom ett styrande, förtryckande skikt av judar och muslimer likt Spanien åren 711 – 1492. Då låg muslimerna överst och judarna på andra plats. I fortsättningen skall judarna vara grädden.
    Läs även intressanta kommentarer!

    http://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/10/det-europeiska-kalifatet-vilken-roll-vill-vi-sjalva-spela-i-det-framtida-sverige/

    • Lasse Anckarman skriver:

     Sätter personligen inge högre tilltro till Peter Krabbe. Han börjar redan i första meningen svamla om en påstådd muslimsk dröm:

     ”Många tror nog att den muslimska drömmen att förvandla det kristna Europa till ett muslimskt kalifat…”

     Var finns den drömmen nedtecknad? Att det finns en önskan inom islam om ett enat islam (ummah), är inte märkvärdigare än ett enat Norden, men att islam skulle flyttas geografiskt till Europa står mig veterligen inte att finna i koranen och ter sig lika tokigt som om Skandinavien hade ambitioner att flyttas till Mellanöstern-Västasien.

     Sedan kan man undra om Herman Lindqvist verkligen är rätt man att luta sig mot när sanningens orkaner trycker på. Jag menar att det är mest svammel utan bäring. Vem är Krabbes och Lindqvists bidragsgivare? Krabbe kallar ”Israel” för ”judarnas fristad” och hetsar samtidigt mot islam. För mig är det kontrollerad opposition:

     https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/02/26/epilog-innan-askvadret-bryter-ut/

     Här en läsvärd artikel om skådespelet och vilka som styrde det Ottomanska riket samt en förklaring av skillnaden mellan islam och wahhabism:

     https://theuglytruth.wordpress.com/2017/11/16/the-clash-of-civilizations-for-dummies-judeas-war-between-christianity-and-islam/
     http://archive.is/ug45q

   • Lasse Anckarman skriver:

    För det första så är inte islam antisemitisk i sig. För det andra är majoriteten av världens judar inte semiter. För det tredje vill de att vi ska tro att en ”islamisering” pågår och det är ju så dumt att man inte vet om man ska skratta eller gråta. För det fjärde är det naturligtvis ett trick för att strålkastarljuset ska riktas åt ett annat håll än det judiska, de är ju bara lika godhjärtade och vill allas väl som alla andra ”antirasister”. På så vis döljer man judendomens egen inneboende rasism. Krigen i MÖ beror uteslutande på ”Israel” och judendomens ambitioner för ”Eretz Yisrael” och har ingenting med det påhittade ordet ”antisemitism” att göra. Snarare är det anti-gojism som gäller.

    http://archive.is/fdNMq

    • Vauen skriver:

     På sätt o vis håller jag med dig. Men Islam är en religion som alltid expanderat. Det ligger i dess natur att den gör det. Kristna och Muslimer bedriver mission, muslimer (islamister ofta) är skitnöjda att dom får expandera in i Europa nu. Anledningen att Judar vill ha hit ”muslimer” (dvs folk från muslimska länder som längtar efter bekvämare liv i väst) är att dom vill balkanisera våra länder. Judar är nämligen den enda minoriteten som kan dra fram trumfkortet ”förintelsen”, och de enda som har kärnvapen. Att dom drar hit minoriteter och väljer att indoktrinera oss med alla former av identitetspolitik är för att dom alltid kommer vara herren på täppan i en sådan situation. Läs och lyssna på Gilad Atzmon om detta. Red Ice har en bra intervju!

     Jag har försökt debattera islams expansion in i Europa med muslimer. Men det är lönlöst! Muslimer är helt enkelt inte smarta nog att haja att dom är manipulerade. Jag hoppas dock på att jag har fel och får träffa på muslimer som förstår sitt eget och Europas folks bästa, för vi borde samarbeta mot vår gemensamma fiende.

     • Lasse Anckarman skriver:

      Judendomen var också missionerande, på 3-400-talet, enligt Shlomo Sand, om jag inte missminner mig. Alltså missionerande på samma sätt som islam och kristendom. Efter Khazarias upplösning och de följande århundradena fram till våra dagar har judendomen också bedrivit mission, fast på ett annat sätt, fördärvandet av moral och etik. Från tro och familj till drogade sexualkonsumenter på kredit. Det talas vitt och brett om den påstådda ”islamiseringen” men aldrig yttras ett ord om den judaisering som drabbat oss alla och som var en av anledningarna till att den tyska nationalsocialismen föddes.

      Jag har mött mängder med muslimer som är fullt medvetna om sin roll och judefrågan. Jag vågar garantera att medvetenheten om just den frågan är betydligt större i MÖ, samt arabvärlden i stort, än den är hos oss ”medvetna” i ”demokratins väst.” Det gäller också skillnaden mellan islam och wahhabism, där de sistnämnda bara utgör en bråkdel av världens muslimer. Läs gärna länken här ovan samt denna:

      http://archive.is/VBoXl

      En salva från Carolyn Yeager att betänka och som har anknytning till bloggens sakfråga:

      ”Jews are more in control of our societies than most people are aware – in fact, most people have no idea at all of the high level of control Jews exercise over their lives.

      But when people do get wise, they become antisemites. And this is the other side of the campaign of the Jews against antisemitism – to keep you from realizing the reality of their power and influence over you. They famously present themselves as either friends or victims, every kind of victim imaginable.”

      http://carolynyeager.net/antisemitism-here-stay

      Ytterligare läsning för den hugade:

      https://theuglytruth.wordpress.com/2018/03/17/must-read-the-damascus-blood-libel-1840/

      • Vauen skriver:

       ”Jag har mött mängder med muslimer som är fullt medvetna om sin roll och judefrågan. Jag vågar garantera att medvetenheten om just den frågan är betydligt större i MÖ, samt arabvärlden i stort, än den är hos oss ”medvetna” i ”demokratins väst.” Det gäller också skillnaden mellan islam och wahhabism, där de sistnämnda bara utgör en bråkdel av världens muslimer. Läs gärna länken här ovan samt denna”

       Att muslimer är mer medvetna om judefrågan är det inget som helst tvivel om. Och det är därför jag blir förvirrad och beklämd när jag möts av stonewalling och ”herem” när jag försöker snacka med dem om detta med deras invasion (vallning in i Europa). Var har du mött muslimer som förstår att det är omoraliskt att flytta till EU och leva av bidrag!? Pengarna i Väst är huvudsakligen skapta ur intet (i form av krediter) med ränta av privata banker. Hur är det förenligt med muslimskt leverne att gynna detta system!? Nä, muslimer lever inte som dom lär speciellt ofta, inte i Europa iaf! Sen är det sant att de flesta muslimer som flyr kommer inte till Europa.

       Sen detta om islamisering. Man får vara ganska naiv om man tror att de som styr utvecklingen skulle acceptera att EU blev islamiserat. Det skulle ju innebära deras egen undergång, då bankerna och deras penningskapande är det första som skulle ryka! Planen är såklart att invällningen ska leda en till totalitär stat. Det är därför vi har terrorism, och mycket av den är FF operationer. Dom har räknat med att vi ska be om totalitär stat för att skydda oss från terror. Christopher Bollyn är mannen att studera om denna fråga.

       • Lasse Anckarman skriver:

        I Studiegruppen Aguéli, som skapades och drevs under några år av Mohamed Omar, fanns ett flertal muslimer som begripit både det ena och det andra om judisk makt och islams roll. Det kan tilläggas att skaparen av gruppen tillhörde den, då. 😉

        Att muslimer ”inte lever som dom lär” kan ju bero på en mängd olika saker. Allt från att de faktiskt inte är muslimer, men vill dra nytta av den särbehandling minoritetsgrupper ofta får (som för övrigt jobbats och lobbats fram till stor del av judar), till att de är wahhabiter. Det finns även en plikt bland muslimer att försvara sitt fosterland, och det rimmar ju ganska illa med att 7-8 av tio ”flyktingar” är män. Behöver man egentligen några bevis för att hela massmigrationen är ett enormt skådespel?

        I övrigt delar jag din mening. 🙂

        • Vauen skriver:

         Min uppfattning är att islam (i en välvillig icke islamistiskt tolkning) inte kan rättfärdiga att flytta till ett annat land och föda barn, leva och gå i skola på ursprungsbefolkningens bekostnad (allra mist med pengar som skapas i form av krediter med ränta). Vid något tillfälle så måste individen och gruppen vakna och inse att man därigenom förslavar sig på det mest grundliga och ovärdiga vis. Och finns det något Koranen predikar mot (i en välvillig icke islamistiskt tolkning) så är det väl förslavning!? Muslimer bör fråga sig precis det som Lasse Wilhemsson säger vid ca 38 minuter i den länk han postade i denna tråd: Hur kommer det sig att ”vi” (marxister i hans exempel) får vara med!?

         De islamistiska imamer som står och gastar om att ”islam ska erövra Europa med barnvagnar”, är alla muslimers värsta fiender tror jag. För man gör sig helt ovän med den grupp i Europa som har insett (delvis i alla fall) samma sak om bl a sionistisk makt och manipulation. Och som tycker att ett folk faktiskt har rätt till sina ursprungsländer (men som ofta inte hajat Palestinafrågan pga indoktrinering från sionistmanipulerad alt.media). De som har makten idag (banker, sionist lobby, krigslobby etc) kommer här i Väst knappast lämna över den till muslimer!!? Och muslimer har ingen reell makt eller resurser att sno den med, för Saudierna är bara rika så länge dom är medgörliga för Washington.

         Vad som kallas ”muslimer” i Väst är i dag utnyttjade som en gnällig identitetspolitisk grupp, i syfte att begränsa svenskars styre i sitt eget land. Och dom är jättenöjda med att få breda ut sin religion. Dom pissar i vanten! (varmt o gott innan det fryser)

         Om muslimer vore kloka så skulle dom sluta vara gnälliga identitetspolitiska kravmaskiner, och istället angripa både etablissemanget och falsk alternativ media. För dom har sanningen på sin sida där, om dom belyser bankernas makt, sionismens roll i 9/11 och krigen i MENA och Afghanistan som grunden till deras migration till Väst. Detta är utbredda kunskaper bland muslimer men som inte ageras på (!?). För tyvärr är deras moskéer byggda av ett land som var inblandat i 9/11 (Saudi Arabien) 😉 . Så var och en får själv avgöra om de som går till samfund som tar allmosor från Saudi är ”riktiga” muslimer eller ej. Fast Shiiter är hittills lika svåra att diskutera med i min erfarenhet…

         • Lasse Anckarman skriver:

          Ursäkta mig Vauen, jag glömde svara på din ekonomiska fråga. Men det gör jag nu!

          Som bekant är det ekonomiska systemet det redskap som används för att förtrycka hela nationer och mig veterligen är det bara Iran, Nordkorea, Sydsudan och möjligen Syrien (Malaysia?) som inte lyder under BIS och ingen har väl missat hatpropagandan mot dessa länder och vad skälen till det är?

          Vidare så är ju så gott som samtliga islamiska länder (förutom de ovan uppräknade) vasallstater under JWO – fast i median de kontrollerar blir syndabocken USA – och därmed lydande under samma konspirations banksystem.

          Där har du nog de mest övergripande svaren på varför ”islam” låtit sig förslavas, pengar kan köpa det mesta, och med detta medel kontrollerar de världen, dock inte riktigt hela, än. Kristna länder lät sig för övrigt också förslavas, med några få försök att befrias, Lincoln och JFK, där Tyskland under Hitler höll dom stången längst. Det har på senare år faktiskt vuxit upp islamiska banker, bl.a. i England.

          De islamistiska imamer som står och gastar om att ”islam ska erövra Europa med barnvagnar” är förstås inga muslimer utan wahhabiter och naturligtvis inser majoriteten av världens muslimer att just wahhabismen är islams värsta fiende, precis som du säger. Skillnaden mellan de tvenne är avgrundsdjup, för att inte säga den paradoxalt motsatta:

          http://archive.is/ug45q

          Också precis som du säger så har varken muslimer eller wahhabiter någon direkt makt eller större inflytande så den förstående ”islamiseringen” är förstås en propagandalögn, ivrigt marknadsförd av (alltför) många så kallade ”Sverige-vänner” och ”nationalister”, som in praktiken hjälper fienden.

          Fast de shi’iter jag mött IRL och samspråkat med i cyberrymden har så gott som samtliga varit mer medvetna och ståndfasta emedan en hel del sunniter låtit sig påverkas av wahhabismen, inte minst i samband med attacken på Syrien 2011. De vill ogärna kalla sig wahhabiter (liksom wahhabiterna själva, som därför hellre benämner sig salafiter) så jag brukar beteckna dom som hjärntvättade sunniter, på ungefär samma sätt som vänstern och många Sverigedemokrater vad gäller judefrågan i allmänhet men Palestinafrågan i synnerhet.

      • Peter Harold skriver:

       ”Jews are more in control of our societies than most people are aware – in fact, most people have no idea at all of the high level of control Jews exercise over their lives.”

       Det som jag anser saknas är en fokuserad presentation på hur denna makt (”control of our societies) administreras. Vi har en antydning i vad målet är i Barbara Spectre’s ”profetia” om raserandet av det monolitiska Europa, men vad vi skulle behöva är dokument som beskriver strategin mer ingående, t.ex. dokument eller inspelningar där eventuellt namngivna personer och deras roller lyfts fram med perspektivet utifrån ”den judiska konspirationen”. Någonting i stil med Sions vises protokoll, eller en tydlig handlingsplan.

       • Lasse Anckarman skriver:

        Det ”dokumentet” hittar du först och främst i de fem första Moseböckerna, torah. Har inte tid att leta upp alla verser just nu men citerar ett par:

        Ett citat från Torahn:
        ”Och jag skall uppegga egyptier mot egyptier, så att broder skall strida mot broder och vän emot vän, stad mot stad och rike mot rike.”
        – Judarnas Torah, Gamla Testamentet, Jesaja, kapitel 19, vers 2.

        Deuteronomy 12:27

        “And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the altar of the Lord thy God: and the blood of thy sacrifices shall be poured out upon the altar of the Lord thy God, and thou shalt eat the flesh.”
        And Moses took half of the blood, and put it in basons; and half of the blood he sprinkled on the altar. And he took the book of the covenant, and read in the audience of the people: and they said, All that the Lord hath said will we do, and be obedient. And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant, which the Lord hath made with you concerning all these words.”

        Bloggen The Ugly Truth har en mängd artiklar och referenser till dylika “document”. Här är en av de bästa:

        https://theuglytruth.wordpress.com/2017/11/16/the-clash-of-civilizations-for-dummies-judeas-war-between-christianity-and-islam/

        Bifogar de jag lättast hittade på kortast möjliga tid:

        https://theuglytruth.wordpress.com/2018/03/10/must-read-the-metamorphosis-of-the-jewish-nation/
        https://theuglytruth.wordpress.com/2018/02/11/the-time-has-come-for-mass-study-of-the-torah-by-gentiles/

        Citat:

        ed note–If in the New Testament or the Qu’ran there were a section calling upon Christians and Muslims to ‘blot out’ an entire people–men, women and children–who had attacked them, we would NEVER hear the end of it.

        In fact, truth be told, we ALREADY don’t hear the end of it at all, as Jewish interests are constantly screeching about the ‘anti-Shemitism’ found in Christian and Islamic texts and how it has contributed to the undeserved suffering of GAAAAWD’S chosen people throughout the centuries.

        But, back to the original point–that there is even a question being raised about the Judaic duty AS COMMANDED IN THE TORAH to exterminate an entire people–men, women, and children, is very instructive in terms of underscoring the mental illness that afflicts these people and the danger this affliction poses too the entire world.

        As a little tidbit of interesting and important information, it needs to be understood that according to Judaic ‘scholars’, the Amalekites are understood to be the descendants of Esau, the brother of Jacob (later re-named ‘Israel’) who was robbed of his rightful possessions after his brother Jacob engaged in the typically Judaic business of chicanery and lying. According to these same Judaic ‘scholars’, the modern-day descendants of Esau are–drum role please–Persia and Rome.

        Therefore, the Judaic commandment AS FOUND IN THE TORAH AND NOT THE TALMUD to ‘blot out’ an entire people equates to exterminating the West and Iran. Some ‘scholars’ also include Arabs into this mix whenever it suits their argument for wiping out the Palestinians.

        https://theuglytruth.wordpress.com/2018/01/28/blotting-out-amalek-are-we-jews-really-supposed-to-wipe-out-an-entire-nation-as-the-torah-commands-and-who-are-they/

        Ha en trevlig läsning! 😉

     • Peter Harold skriver:

      ”Läs och lyssna på Gilad Atzmon om detta. Red Ice har en bra intervju!”

      Gilad brukar säga en hel del bra saker. Men jag kan inte förlåta att Pink Floyd lät honom göra kosher av ”Ansina”.

     • Louis Farrakhan är JW men han är också anti-vit.

    • Peter Harold skriver:

     ”För det första så är inte islam antisemitisk i sig. För det andra är majoriteten av världens judar inte semiter. ”

     Ja, det var därför jag inflikade konflikten mellan Israel och palestinierna.

   • Hincha skriver:

    En förlklaring till varför judiska organisationer vill fylla Sverige med muslimska markörer, kan vi hitta i en artikel 2004 av Lawrence Auster i det judiska neoconsalstret Frontpagemagazine med rubriken ‘Why Jews Welcome Muslims’ Baserat på en essä av Stephen Steinleght. Jag tillåter mig fritt översätta essensen:
    ”Först och främst, hur galet det än kan låta, finns det något som många judar fruktar mer än allt annat, ja även mer än de fruktar muslimsk antisemitism, och det är vit (kristen) antisemitism.

 3. hllviken skriver:

  Tänk om andra etniska grupper hade en sådan uppbackning!

  http://data.riksdagen.se/fil/982A5A77-4D31-4C50-BBCB-9165A17EF0D7

 4. Björngunnar skriver:

  Förklaringen till judarnas beteende är deras moral som säger, vad som är bra för oss judar är sant.
  Vi ser att judarna förstör våra samhällen medans de själva gör tvärtom för egen del.
  I videon ett bra exempel på ovanstående.
  https://www.nordfront.se/benjamin-netanyahu-afrikaner-varre-hot-mot-israel-an-terrorism.smr

 5. hllviken skriver:

  Blivande härskarinnors träff på 1960-talet?

  • Vauen skriver:

   Mycket bra film det där. Jag la den i mina titta senare länkar redan i vintras, men nu har jag sett den.

   Tror du verkligen att 1-2millioner kan repatrieras? Vi har idag kanske 1-2 miljoner invandrare i Sverige, men det inbegriper ju även andra o tredje generation ska vi ens försöka skicka ”hem” dom också?!

 6. Lasse skriver:

  Och så skulle jag gärna vilja skänka Peter Harold mina två böcker som tack och erkänsla för skarpsinniga analyser om vad som pågår i vårt kära fosterland. Men då behöver jag din adress. min är: lassewilhelmson@bredband.net

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/kop-lasses-bocker/

 7. Lars Lindeberg skriver:

  Denna artikel räcker den täcker hela judefrågan och deras ondska!
  Den slutgiltiga lösningen!

  https://bonnierhotet.wordpress.com/

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s