Kampen för det fria ordet (Diskussion med Lasse Wilhelmson om bl.a. J-frågan)

Bästa läsare!

Jag har idag lyssnat klart på Palaestra Medias intervju med författaren och samhällsdebattören Lasse Wilhelmson som lades upp på YouTube den 1 mars i år. Egentligen är det inte nödvändigt att presentera honom för frekventa besökare av Skrivarens Blogg, men det är min fromma förhoppning att en tillfälligt förbipasserande besökare kanske finner intresse i det som herr Wilhelmson berättar i den timlånga intervjun.

Det mest väsentliga om Lasse Wilhelmsons bakgrund presenterar han själv i videon, men jag klistrar in Wikipedias kvalitetscertifierade och objektiva presentation om varför många uppmärksammat Wilhelmson:

Det är framförallt Wilhelmsons kritik mot sionismen som har gjort honom kontroversiell, då många menar att kritiken i själva verket är riktad mot judar generellt. Han har bland annat sagt att den officiella historieskrivningen från mitten av 1800-talet är ”tillrättalagd” och utelämnar ”judarnas roll”. Han har hävdat att judarna ”har varit drivande i så gott som alla” av samhällets förändringsprocesser under denna tid, bland annat på grund av sina höga positioner inom ”ekonomin och ideologiproduktionen”

Jag har sparat ner en tidigare intervju som ”Erik Johansson” på Granskning Sverige [LÄNK] gjorde med Wilhelmson på ungefär samma tema härom året, och båda intervjuerna är mycket intressanta och jag rekommenderar dem starkt för personer som vill bli introducerade i ämnet ”global sionism”.

Jag vet att det säkert finns flera kritiker mot Wilhelmson för att han inte är mer skarp i J-frågan. Personligen tror jag inte att Wilhelmson skulle vinna särskilt mycket på att gå i den riktningen.

I intervjun får han frågan om vad vi kan göra för att bryta den sionistiska dominansen. Det är en fråga som förmodligen väldigt många finner svår att besvara. Hur stoppar man en maktrörelse som är så indoktrinerande att den blivit i det närmaste oåtkomlig med andra medel än rent våldsmässiga? Oavsett om Wilhelmson har rätt eller fel i att marxismen är ett verktyg för det många betraktar som ”judar med en global agenda”, så är det ändå ett faktum att de idéer som sionismen anammar och rent av skapat genomsyrar den politiska diskursen – även på den politiska nivå som våra röstsedlar, licensskolk och uteblivna tidningsprenumerationer inte kan påverka.

Jag kom på mig själv att själv formulera svar på intervjuarens frågor, och fann flera gånger att Wilhelmson och jag har nog samsyn i det mesta, bortsett från att jag nästan helt saknar förmågan att se och känna för saken utifrån ett marxistiskt ungdomligt perspektiv, vilket i hans fall åtminstone är en god förklaringsmodell till varför historien gett oss den situation som präglar dagens samhälle. Till skillnad från Wilhelmson är min politiska härkomst sprungen från högra sidan av den politiska skalan. Inte för att jag vill låtsas vara storsint, men jag vill nog påstå att vi båda begått misstag, kanske rent av samma, men från var sitt utgångsläge.

Wilhelmson tog upp det jag tolkar som en känsla av att ha blivit lurad av den marxistiska rörelsen som vägrat vara ärlig med att tala om att ideologin skapats för att gynna sionistiska intressen. När jag säger ”sionistiska intressen” väljer jag att i sammanhanget – utan att lägga orden i Wilhelmsons mun – hänvisa till det som skildras i ”Sions vises protokoll”. Det dokumentet har relevans, oavsett om det är en ”antisemitisk förfalskning” eller en i någon skepnad återskildring av autentiska dokument.

För min egen del lider jag också av en stark känsla av att ha blivit lurad. I mitten av 1980-talet började jag engagera mig politiskt i moderaternas kretsar, attraherad av frihetliga ideal samtidigt som jag ansåg mig behöva bli skyddad mot brott och krig.

I min naiva övertro om moderat politik, föreställde jag mig att vi skulle skapa ett samhälle där det socialistiska slöseriet med skattebetalarnas pengar skulle upphöra, och att den som gjorde våld på sina medmänniskor skulle buras in. Vi har haft två moderatledda regimer sedan dess, senaste gången åtta år i streck. Fick vi medborgare mer personlig frihet? Nej. Tvärtom. Är jag mer skyddad mot brott och krig? Nej. Också tvärtom. Moderaterna har tillsammans med socialdemokraterna snarare ökat dessa risker, samtidigt som de dessutom förstärkt risken för mig själv att bli en dömd brottsling, företrädesvis genom lagen om hets mot folkgrupp.

Så vad svarade Lasse Wilhelmson på frågan om vad vi kan göra för att bryta den sionistiska makten? Att vi alla skall bli nationalsocialister och börja massarrestera judar och fullborda det som Adolf Hitler misslyckades med? Om man lyssnar på Wilhelmsons antagonister kan man tro att det är detta förslag som är troligast att höra från honom. Men icke.

Wilhelmsom ger det enda för stunden praktiska förslag som vi kan ägna oss åt i dagsläget. Nämligen att i största möjliga mån sky staten och vända oss till familj och vänner istället. Samma svar som jag skulle ge med nykter eftertänksamhet. Och det är precis samma svar som gäller om man byter ut ”sionismen” mot socialism eller auktoritativ konservatism. Hur illa vi än tycker om globalistjudar, sossar eller moderater har vi ingen rätt att lyncha någon av dem, hur frestande det än månne vara.

Visst, jag vet att svaret är irrelevant om följdfrågan blir: ” – Och vad skall du göra när sionisterna/socialisterna/pseudo-liberalerna/de auktoritära konservativa/islamisterna tränger sig på dig och berövar din rätt till fri åsikt, din rätt till din egendom och ditt liv?” Det svaret finns inte med i Palaestra Medias intervju med Lasse Wilhelmson. Ändå tror jag att många är intresserade av frågan om när ska svenska folket och andra hedervärda människor som bor här börja försvara sig? Kanske svaret på den frågan dyker upp i framtida  YouTube-klipp…?

Om någon tillfällig besökare av denna blogg läst ända hit så anbefaller jag vederbörande att lyssna på intervjun här nedan i lugn och ro. Det finns många viktiga och allmänbildande saker som sägs i detta videoklipp, och jag rekommenderar materialet särskilt för studenter som tror att de fått lära sig sanningen i skolan.

Lasse Wilhelmson har en ”blogg”, men utan kommentarsfunktion (vilket förmodligen är begripligt). Eftersom jag inte vill låta Wilhelmson bli blott de tyngsta nationalisternas egendom (ni vet vilka jag syftar på) tar jag Lasse i anspråk på Skrivarens Blogg å svenska frihetsvänners vägnar, och lämnar därför kommentarsfältet här nedan öppet för att diskutera intervjun om så önskas.

Hälsar eder Peter Harold

P.S. Jag är jätteledsen över att jag inte hinner skriva flitigt i kommentarsfälten  just nu, men jag befinner mig i en väldigt stressad period just nu – fastän jag borde undvika det p.g.a. min hälsa. Nu skall jag dessutom ge mig av på resa till ett av våra grannländer i några dagar. Det gläder mig varmt att läsa er ner jag väl hittar fritt wifi (är numera utan abonnemang). D.S.

 

 

 

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till Kampen för det fria ordet (Diskussion med Lasse Wilhelmson om bl.a. J-frågan)

 1. Lasse Wilhelmson skriver:

  Tack Peter för din fina presentation.

  När det gäller intervjun med Granskning Sverige, så finns där en oavslutad diskussion om det är önskvärt eller ej att våra tankar befrias. Något som Fabian Fjälling inte gillar, utan förespråkar i stället katolsk tankebegränsning. Den diskussionen fortsätter vi i min senaste bok där jag lite mer eftertänksamt motiverar nödvändigheten av tankens befrielse. Jag blev liksom lita ”tagen på sängen” i den intervjun. I övrigt finns i boken naturligtvis mycket behandlat som inte ryms i den filmade intervjun som Peter presenterar ovan.

  Ja, vad skall man göra med judarna?

  Några bland nationalisterna menar att de bör åka till ”sitt eget land”, det vill säga palestiniernas land. Dessa Zio-nationalister börjar dessvärre breda ut sig och deras ståndpunkt grundar sig på att judarna är en ras och ett folk och att alla sådana grupper bör få ett eget land. Man behöver ju bara nämna samerna och kurderna för att inse att de som främst skulle gynnas av detta är de så kallade globalisterna, eftersom många existerande nationalstater då skulle försvagas. Nu är ju judarna varken en ras/etnisk grupp eller ett folk, utan en sekt som hålls ihop av en övermännisko-ideologi i kombination med en offerkofta, grundad på judendomen, som inte är en ”riktig” religion utan mest består av regler för hur den av Gud utvalda gruppen bäst skall tillvarat sina intressen på bekostnad av alla andra som inte tillhör deras grupp, det vill säga goyim, som nota bene inte betraktas som riktiga människor.

  Mitt svar på frågan är därför att a) den judiska makten och dess maffia måste desarmeras, b) judarna i Palestina, som ju inte kommer därifrån, bör skickas hem till de länder de kommit från, c) de judar som bara råkar ha judisk släktbakgrund och inte är religiösa, bör följa mitt exempel och assimilera sig i de länder där de bor, d) de judar som utövar den judiska religionen bör endast få göra det som en privatsak, vilket även bör gälla för troende muslimer, till skillnad från kristendomen som är en del av det svenska kulturarvet.

  När det sedan gäller frågor som rör motstånd mot den förstörelse som pågår av vår nation och vårt folk, så går det ju bra att utveckla det som jag säger i intervjun, men man behöver ju inte vara raketforskare för att själv kunna tänka vidare, liksom förstå att vissa saker kanske man inte skall debattera offentligt 🙂

  • Peter Harold skriver:

   ”När det sedan gäller frågor som rör motstånd mot den förstörelse som pågår av vår nation och vårt folk, så går det ju bra att utveckla det som jag säger i intervjun, men man behöver ju inte vara raketforskare för att själv kunna tänka vidare, liksom förstå att vissa saker kanske man inte skall debattera offentligt”

   Tids nog inser vi vad som måste göras… 😉

 2. P.H. skriver:

  Intressant. Trots att det är Stina Oscarsson…

  https://unv.is/svd.se/framjar-du-judar-i-ditt-arbete

 3. Anders Svensson skriver:

  Sverige har varit under stövelklacken länge länge nu, och ”Alliansens valseger” var väl inte annat än en kupp eller en färg-revolution … skulle inte tro att någon kontrollräknade rösterna …

  I det kommande valet är det egentligen ointressant hur medborgarna röstar, eftersom eliten redan på förhand bestämt vilken politik som skall föras … men ”den stora koalitionen” enligt tysk förebild som var huvudspåret, riskerar nu att bli en avsiktligt handlingsförlamad minoritetsministär …

  Men lugn bara lugn … alla ska ju få vara med … utom sd då … så allt blir nog så bra så bra …

  • Peter Harold skriver:

   Njae, vi får ju ungefär samma politik oavsett regering. Möjligtvis lite mer rabiata skattehöjningar och förbud med MP:s medverkan, men i stort… rullar det på mot undergången i samma hastighet.

 4. Lennart skriver:

  Tidskriften DSM och näst senaste numret, tog upp begreppet Sex miljoner judar till diskussion. Utgivaren fick därefter problem med tryckeriet, Danagårds Litho, i frikyrkliga Ödeshög, som utan förvarning beslutat upphöra med tryckningen av DSM. Nr 1 2018 blev därför kraftigt försenat.

  Klicka för att komma åt DSM-417-20-22.pdf

  Beträffande det nämnda begreppet, som har upprepats otaliga gånger åtminstone sedan år 1900, tycks det ha något att göra med judisk mysticism eller magi, där talet ”sex” spelar stor roll. Jämför med den sexuddiga stjärnan. Troligen började detta mystiska begrepp med den. Stjärnan är sannolikt den som i Bibeln av martyren Stefanus, i sitt tal inför rådet omnämns som ”er gud Remfans stjärna” (Apg 7:43). Kung Salomo var ursprungligen den som införde kabbalan i judendomen. Kabbalan kom senare att ligga till grund för frimureri, häxeri och alla andra ockulta sällskap, enligt en amerikansk-svensk pastor, John S Torell (hemsida).

 5. Lars Lindeberg skriver:

  Den som har studerat ämnet på djupet vet att den judiska familjen Bonnier ligger bakom Sveriges förstörelse och förfall! Sedan de tog sig illegalt in i landet för ca 100 år sedan!
  De har tom fått in en av familjens judar som Biskop i Skara som angriper kristendomen inifrån!

  ”Bonniers är en mardröm för Sverige

  Bonniers expansion i Sverige är en utdragen mardröm för det svenska samhället. En vanlig bonde visste att en främmande stam som höll ihop i vårt land – mot oss svenskar – inte skulle medföra något gott. Vi var ett svenskt land utan några som helst erfarenheter av hur etnisk eller politisk infiltration fungerar. Vi var naiva och trodde gott om alla. I jämförelse med vilket land som helst var Sverige ett fantastiskt land, vi låg alltid steget före oavsett vad det gällde och oavsett vilken tid vi befann oss i. När världen öppnade sig 1960 var Sverige ett etniskt homogent land, ett av världens mest välmående länder. Allt detta på grund av gemensamma rötter och en gemensam historia som höll oss samman. I jämförelse med de flesta andra folk har svenskarna varit ett folk av god kvalitet.

  https://bonnierhotet.wordpress.com/

 6. Lars Lindeberg skriver:

  Btw Peter jag tänker på Kungens medalj till Barbar Spectre för hennes utmärkta hjälp att utrota svenska folket eller har du glömt den episoden?
  Hela svenska folket teg utom jag!
  Har du en kommentar till det skulle vara utmärkt!
  Lars Lindeberg hälsar!

 7. Lars Lindeberg skriver:

  Här har vi då en jude till som är Biskop i Skara som liksom övriga judefamiljen Bonnier har tjänat sin förmögenhet på grov pornografi! tack vare de bodde i Sverige som hade lax lagar som hindrade dem!

  Utdrag!
  För som vi alla vet så kan inte Israel bestå utan den stora kärlek som kristna världen över dåraktigt har för landet. Utan de kristnas kärlek hade landet tveklöst upphört att existera.

  Det som stör mig med Åke Bonnier är således inte hans judiskhet, utan hans oerhört stora personliga förmögenhet. Enligt Wikipedia har han en förmögenhet på två miljarder kronor!

  Om detta är sant så är Bonnier säkerligen världens överlägset rikaste präst!

  Nog sticker det i ögonen på vanligt folk alltid? En präst som är miljardär, när halva världen svälter!

  Själv hade jag tveklöst gett bort vartenda öre om jag varit i Åke Bonniers position. Jag hade inte velat vara i mammons klor.

  https://askadaren.wordpress.com/2010/06/21/ake-bonnier-rik-som-ett-troll/

 8. Risto Matinen skriver:

  Tja, jag har ännu inte lyssnat på intervjun, men hört/läst åsikterna tidigare. För mig är det jättekonstigt att tillhörigheten till att vara jude inte längre främst är etniskt/rasistiskt. Samma som att vilken som helst skulle kunna vara svensk utan ens gener/föräldrar som är svenskar…

  Hur ska GT i så fall förstås/tolkas? Jesus skulle förvisso frälsa judar och inga andra. I Mellanöstern har tre av de de sämsta ideologierna uppstått, varav två är judiska.

  Hur skiten via kristendomen hamnade i Europa, vitas hemställe, är lite konstigt. Vilket fall som helst ska invasionen av asylpack stoppas och samtliga utvisas eller dödas…

  • Björngunnar skriver:

   Liberalismen är också judisk och anledningen är att den är så lätt att infiltrera för dem det tycker både jag och författaren till nedanstående artikel.
   Det är skillnad på vackra ord och verkligheten!
   https://russia-insider.com/en/vanquish-liberalism-de-urbanization-family-religion-top-russian-conservative/ri23406

   • Risto Matinen skriver:

    Tja, men nationalsocialismen är tydligast den socialism som är judisk. Den senare är normalt kallad sionism och föregick som bekant den tyska varianten…

  • Björngunnar skriver:

   Judarna ordnade upp Jesus på korset eller pålen för att som det påstås hans lära var ett hot mot det judiska folket, experterna på lögner, sa att de var i Egypten och där blev mycket omtyckta samt att herren gud särade på vattnet så att israels folk kunde gå på bottnen, när egyptierna kom och ville ta tillbaka judarna för att de var så duktiga släppte herren gud på vattnet igen o egyptierna drunknade, det var iallafall vad jag fick lära mig i skolan så det måste ju vara sant!….???

 9. Mjölner skriver:

  SVERIGE

  Sverige, Sverige, fosterland, vår längtans bygd vårt hem på jorden
  Nu spela källorna, där härar lysts av brand och dåd blev saga,
  men vid hand vid hand svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.
  Fall, julesnö, och susa djupa mo! Brinn österstjärna genom junikvällen!
  Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro, du land där våra barn en gång få bo
  och våra fäder sova under kyrkohällen.
  Verner von Heidenstam

 10. Benny skriver:

  Tror ni att någon media kommer att börja ropa på bojkott för att Israel ”vann” Eurovision? Man bemödade sig inte ens att mygla bort Israel på politiska grunder som man gjorde med Rysslands bidrag för ett par år sedan. Israel är världens mest fascistiska land styrd av en rasistisk korrumperad gangster som mördar folk på Gazaremsan och på västbanken, för ett olagligt krig, ockuperar olagligt mark, fosforbombar bostadsområden, anfaller andra länder i regionen m.m. BORDE inte detta vara nog för en bojkott? Israel ska INTE ens vara med i tävlingen så varför får denna terrorstat vara med alls? Släng ut packet ur EBU snarast…I en normal värld hade Israel aldrig fått uppstå och nu när eländet finns på plats borde det isoleras från omvärlden både ekonomiskt och militärt så att befolkningen flyttar bort från området. (INTE till Sverige dock)

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s