Sydafrikas apartheidpolitik 2.0 – inspirationskälla för ”det goda hatet” i väst?

Bästa läsare!

Vi har fått lära oss att människoraser inte existerar. Det måste ju vara sant, eftersom SVT säger det. Icke förty tycks det passa att tala om ras och etnicitet när t.ex. regimen i Sydafrika bestämt sig för att ”avkolonisera” sitt land. D.v.s. att ta mark från vita jordägare utan att betala någonting i ersättning.

Sveriges Television beskriver reformen – under rubriken ”Stort markbråk i Sydafrika efter parlamentsbeslut” – med följande ord:

Just nu rasar en infekterad debatt i Sydafrika efter att parlamentet har beslutat ta tillbaka mark från privata ägare utan kompensation. Syftet är att kompensera historiska orättvisor som svarta utsatts för.”

Sydafrikas nytillträdde president Ramaphosa säger att det inte är acceptabelt att vita äger över 70% av marken medan de bara utgör 8% av befolkningen.  Hm, varje gång någon nämner liknande förhållanden inom mediebranschen och vissa etniciteter tar det hus i helvete, men när det handlar om vit man, då kan skuld ärvas, och det blott utifrån vilken hudfärg man har. Och i SVT:s ögon försöker man få detta till att det är rättvist.

Om man tar detta besked från Sydafrikas regering i kontext med rådande verklighet så ter sig SVT:s ordval om ”markbråk” som synnerligen empatilöst. Enligt organisationen Afriforum som representerar 200’000 vita lantbrukare i Sydafrika, mördades 82 personer under 423 attacker mot olika lantbruk i landet under 2017. Någon större hjälp från civilsamhället är inte att räkna med, och nu har hundratalet vita farmare från Sydafrika begärt asyl i Australien av humanitära skäl.

Det finns vissa mönster i detta som jag tycker man skall ge akt på. Kraven på ”rättvisa” och ”kompensation” används på ett sätt som syftar till att ursäkta övergrepp mot etniska vita. Jag tvivlar inte en sekund på att orättvisor har begåtts historiskt sett, men man bör ge akt på vad denna typ av politik kan resultera i. I ett av grannländerna praktiserades utplånandet av ”vita” jordbruk, med följden att livsmedelsförsörjningen drabbades mycket hårt. Med tanke på vad som skett i övriga Sydafrika där ”svarta” tar över efter ”vita” har en markant standardsänkning skett, främst därför att man misslyckats med att rekrytera personer som haft samma kompetens som de ”vita” företrädarna. Ett exempel är skötseln och förvaltningen av kraftnäten. Ett annat ännu allvarligare exempel är den allt mer utbredda korruptionen.

Även här hemma i Sverige finns det en debatt som innehåller begrepp om ”rättvisa” och ”kompensation” gentemot minoriteter (vilka i vissa fall inte kommer förbli minoriteter i det långa loppet). Vi har t.ex. sett mycket av detta ifråga om de ensamkommande flyktingbarnen från Afghanistan, varav en klar majoritet – för att inte säga ”så gott som alla” – varken var ensamkommande, barn eller ens på flykt. Dessa skall för rättvisans skull kompenseras för utebliven asylstatus med gratis gymnasieutbildning (och räkna med tilldelning av permanent  uppehållstillstånd eftersom de ”etablerat sig” i Sverige).

Ett annat perspektiv som används är vårt ”västerländska privilegium” som ligger oss till last när det gäller alla resonemang om vilka som skall ha rätt till svensk välfärd som bekostas av skattebetalarna. Detta ”västerländska privilegium” riskerade redan från början att falla oss ur händerna p.g.a. den kunskapsföraktande kulturskymning som kulturmarxister i olika schatteringar infört, men vi kan lugnt konstatera att den processen påskyndas dramatiskt genom massmigration. Resultatet kommer tyvärr bli att några ”svarta” kommer att ”vinna” jämfört med om de stannade kvar i sina länder, men alla de ”svarta” som lämnats kvar i hemländerna, samt de som redan levde i västvärlden, hör till förlorarna.

När västerlandet ruineras förstörs den motor som kan hjälpa den svarta världen framåt. Så är förhållandet dessvärre också i Sydafrika. Den strategi som deras president tillämpar är densamma som illasinnade negerstammar ägnade sig åt genom röveri hos grannstammarna säkra sin fortlevnad. Detta var en kultur som de västerländska kolonialisterna satte punkt för, bland mycket annat. Vi lever i ett upplyst tidevarv, och det borde gå att skapa en utveckling som inte upprepar gamla misstag, till sorg för både den som har och den som inte har, svart eller vit. den ”godkända” rasismen  som yttrar sig t.ex. i Sydafrika är ett långt större hot mot demokrati och frihet än 50 skinnskallar på torget, vilket ändå är en extrem sällsynt syn.Utvecklingen i Sydafrika förebådar större problem än vad vi kan ana. Så ge akt nu.

Hälsar eder Peter Harold

 

 

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Sydafrikas apartheidpolitik 2.0 – inspirationskälla för ”det goda hatet” i väst?

 1. Lars Lindeberg skriver:

  Ja du har rätt igen Peter!
  Upplysningsvis kan jag tala om att det judarna som ligger bakom och trycker på negrerna sitt beteende! Detta har pågått länge men som sagt det är judarna som har initierat det! Sått hat mot den vita befolkningen!
  Sverige har inte så ringa roll i det också de har backat upp sedan 1960-tal minst!
  Allt ihop kommer från de Amerikanska bastarderna som har hela skulden till situationen i världen och de går skottfria tack vare judarnas media dominans!
  Stoppa USA så får vi fred på jorden!
  Amerikanarna är ökända för sin hjälp till kommunisterna!
  Amerikanarna styrs av judarna!
  Problemet i ett nötskal!

  • Vauen skriver:

   https://kevinbarrett.heresycentral.com/2018/05/poumier/

   ”The same commercial Jewish schemes were tested with human trafficking and slavery, from Africa to America, to satisfy Europe’s need of cheap workers for conquest and colonization, during 300 years. As proved by Nation of Islam and its great investigation The Secret relationship between Black and Jews Jews (part I: Boston 1993; part II How Jews gained control of the Black economy, and part III, Jews selling Blacks, Slave Sale Advertising by American Jews 2010), Jews played a disproportionate role in the Atlantic Black slave trade, as bankers, traders, shipowners, merchants at auction and owners. We are being told African enslavement was a genuine traditional habit between Africans themselves. But the traffic out of the Black societies was a Portuguese Jewish business. The same happened in the Islamic world earlier, with disproportionately Jewish traders.”

   Judar har alltid haft en hand i vad som händer i Afrika. Att paja Sydafrika är ju bra för dem som vill kunna köpa allt billigt en vacker dag.

 2. Peter Sjöström skriver:

  Tack för din rappa penna Peter . Hörde på SR ett hyllningsprogram till Mandela efter hans bortgång . Tror Bengt Tärner ledde det . Där påpekades det gång efter annan vilken stor nationalist Mandela var . Bara i positiv bemärkelse utan någon som helst jämförelse med andra nationalister . Skillnad på folk o folk eller på nationalister o nationalister ? Enligt historien så var de vita långt före de svarta på detta stycke mark / land . Vad händer om Albaner kommer dit ? Bombar USA då som i Kosovo ? Som du skriver så blev det stora problem i grannlandet när de vita föstes bort . Lägger sig USA/ Israel i denna konflikt ? Kan BRIKS räta upp situationen ? Blir det som i Brasilien där USA / Israel sår sin draksådd ? Mvh Peter Sjöström

  • Peter Harold skriver:

   Visst är det märkligt att SVT och SR kan hålla på så där. Å andra sidan skapar de ett falskt alibi, eftersom de kan säga ”Jomenvisst talar vi positivt om nationalism också…” Ja, i Kurdistan, och Sydafrika…

   Som det är just nu tycker Israel att det är bra om alla andra länder faller i kaos, eftersom målet är att tvinga judarna att flytta till Israel. Biblisk profetia, etc etc. Man får ont i magen när man ser hur utvecklingen går i den riktningen.

   • Vauen skriver:

    Här har du en story om nationalism, som återknyter till Kongo (har postat detta många ggr förr dock, men någon nytillkommen kanske har börjat läsa bloggen):

    Som sagt nationalism är bara bra för icke vita. Tyvärr så är den inställningen mycket lätt att sälja till alla som inte är vita. Dom kan ta till sig det utan att ens reflektera över innebörden. Många av dem har dessutom nedärvda negativa attityder till vita (den enda rasen som tycks finnas även inom ”värdegrundsförespråkare”) från kolonialtiden (ofta välgrundade). Och det får ju katastrofala resultat i och med att resten av världen är så enorm jämfört med pyttelilla Europa och Nordamerika.

 3. Risto Matinen skriver:

  Tja, inte jag har fått lära mig att människoraser inte existerar. Ändå har jag gått i sosseskola, men det var innan den totalt barkade ut. Sossarna visste tidigare att raser finns och de hade dessutom en raspolitik…

  Oavsett vad man anser om den raspolitiken, var den minst två tiopotenser bättre än den nuvarande antisvenska raspolitiken!

  Nåväl, det handlade inte texten ovan om, men det behöver påpekas för de flesta yngre och glömska, som bara utsatts för antivit raspropaganda!

  Här har vi åter imbecill socialistisk antivit raspropaganda! Vita i Sydafrika är vanligen bönder sedan flera århundraden och därför äger de marken de brukar. Svartingarna är huvudsakligen illegala invandrare (liksom i Europa) och äger därför inte marken! Varför skulle ockupanter äga mark de inte brukar och i ett land de nyss koloniserat?

  Kockoo!

  • Peter Harold skriver:

   På 80-talet när jag gick i skolan hade man kommit så långt att ”det råder osäkerhet om det finns olika raser”. Dock kunde man fortfarande skämta om dem.

   De svartas flytt till Sydafrika är en aspekt som sällan kommer till uttryck i debatten, så där har du definitivt en poäng.

 4. hllviken skriver:

  Förmodligen har fler än jag underskattat Sydafrikas geografiska storlek:

  Sydafrikas karta lagd ovanpå Europas.

  • Vauen skriver:

   Kongo-Kinshasa 2 344 858 km²
   Sydafrika 1 219 090 km²

   Kongo var en gång i tiden Kung Leopolds II personliga ägodel. Han körde söndra och härska för fulla segel! Afrika överhuvudtaget är dold historia för de flesta av oss. Inte nog med att våra kartor förvränger dess storlek så Europa ser större ut, vad får man lära sig om det i media och skolan!?

  • Peter Harold skriver:

   Tack för detta. Jag har också inte förstått landets enorma storlek, och då är jag ändå hyfsat bra på geografi. Jag gapar som en fågelholk nu.

   • Lars Lindeberg skriver:

    Jo jag har seglat runt Afrika ett par gånger, verkligen runt! Det är stort!
    Jag har stannat i Durban och Mombasa, Suez, Port Said, Alexandria!
    Passerat linjen flerfaldiga gånger på båda sidorna!
    Samt pissat i saltvatten!

   • Vauen skriver:

    Du kan gå till http://www.thetruesize.com och leka lite. Man förstår snart att det inte finns en enda anledning till varför pyttelilla Sverige ska ta emot en endaste ”flykting”. Dom kunde helt enkelt bara spridas naturligt över resten av världen. Afrika är enormt och kan svälja hela länder.

 5. hllviken skriver:

  Europa på Afrika

 6. Risto Matinen skriver:

  Visst är Afrika gigantiskt stort. Likt förbannat anser antivta politiker att svartingarna ska översvämma oss i Europa. Vi har rätt att leva negerfritt, såsom alltid förr…

  Tja, tar mig friheten att spåna om dagen och maj. Vi har haft en fantastisk maj i år. Sällan eller aldrig i min livstid har det varit så varmt som i år. Häggen och äppelträden har redan blommat ut. Lingon och syren står i full blom! Liljekonvaljens doft är så ljuvlig att man nästan kan dö för att känna den…

  Allt förpestas av antisvenska politikers massinvasionspolitik! Iinvällaravskummen fyller gatorna i all högre grad. Min lust att döda ökar för varje dag som går…

 7. Lars Lindeberg skriver:

  Kurdistan har aldrig funnits det är en konstruktion som startats med judarnas hjälp!
  Kurderna är ett rännstensfolk precis alawiterna, kommer från skit!
  Här i Sverige har de blivit stora i truten också med judarnas hjälp!
  Det är skrämmande hur lätt de har tagit över Sverige och spottar på svenskarna och tror sig ha traditioner!
  Ha ha ha deras traditioner kommer från beduinetiken och maten är samma runt hela Medelhavet!
  Något som står ut jämförelsevis är Slöddertälje, det är över fyllt med slödder särskilt från Syrien som kommit till Sverige med judarnas hjälp och rent bedrägeri!

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s