Kulturkrisen i Europa – nu ett självspelande piano?

Bästa läsare!

Jag erkänner på förhand att det som kronologiskt sett föregår det jag tänker resonera om här antingen är höljt i glömska eller dolt genom min okunnighet. Jag kommer inte att koppla vår samtid till aktiviteter som Operation Gladio eller IRA, och inte heller till terrornätverk som Bader-Meinhof, PLO eller PKK. Jag säger inte att dessa saknar någon koppling till vad som sker idag, men i följande resonemang är jag bara intresserad av den övergripande strukturen på kulturkrisen i Europa.

Det enda mig veterligen positiva som följt av Notre Dames nedbränning är att många nu uppmärksammar hur hundratals (tusentals) franska kyrkor utsätts för skadegörelse och mordbrand (samt att kristna runt om i världen är en av de mest förföljda grupperna). Annars är det ju attacker mot synagogor och moskéer som lyfts fram i nyhetsflödet.

I mars månad i år angreps tio stycken katolska kyrkor på mindre än en vecka. Det mest generella uttrycket är vandalism och sabotage, förstörelse av konstverk och symboler, applicering av fekalier och klotter – samt i flera fall anlagda bränder.

Metodiken är ganska simpel, och vi kan förmoda att det inte krävs mer än en eller ett par individer som går bärsärk på faciliteterna. Vi har här hemma i Sverige exempel på hur mycket oreda en ensam förvirrad narkoman kan ställa till med på egen hand, och ett par illasinnade händer kan åstadkomma mycket förstörelse på de känsliga kulturobjekten med bara händerna eller tillhyggen. Med andra ord, det krävs inte några välutrustade soldater för att skada kyrkorummet. Ett järnrör är tillräckligt för att slå sönder statyer, kandelabrar och andra prydnadsföremål.

Det behövs inte särskilt stora resurser för att åstadkomma stor skada, och en brand är tämligen enkel att anlägga i en kyrka med hjälp av inredningen.

Möjligtvis kan man tänka sig att gärningsmannen riskerar att bli upptäckt, och jag kan bara spekulera i hur den eller de vill hantera denna risk. Beväpnade eller skyddas av en medföljande grupp? Ju större grupp, ju större är risken för upptäckt. Men min gissning är att gärningsmännen inte bryr sig mycket om att åka fast, vilket leder till teorin om att gärningen är starkt ideologiskt förankrad.

Vem begår dessa brott? Tyvärr väljer nyhetsmedierna och myndigheterna alltför ofta att hölja svaret på denna fråga i pressetiskt dunkel, men vi vet från tidigare fall i Sverige att satanister pekats ut, och jag tror att samma förhållande gäller andra platser i Europa. Satanister är inte direkt en lättkränkt grupp. Vi har också den potentiella gruppen av mentalt störda individer, men dessa lär nog knappast agera i en våg av händelser. Kvar blir i huvudsak islamister och politiska aktivister.

Vad triggar dessa grupper?

Ser vi till de politiska aktivisterna (som jag törs placera på vänsterkanten utan några större tvivel) har vi de som vill förstöra de traditionella grundvalarna för den europeiska kulturen. I Sovjetkommunismens anda bekämpades kyrkorna eftersom de var ett opium för folket, och den katolska kyrkan (i väst) har problem med vänsterns vision om det regnbågsfärgade samhället som redan etablerat sig på många sätt. Samtidigt är den nuvarande påven ”reformvänlig” och i mycket att betrakta som en person som både i ord och handling går kulturmarxisterna till mötes. Så varför skulle vänstern utöva mer våld på den katolska kyrkan nu jämfört med tidigare? De kan knappast vara upprörda för att prästerna blivit avsugna av unga tonåringar eftersom vänstern ju traditionellt haft en sexualliberal agenda i minst en halv mansålder…

Då kvarstår muslimerna som potentiell grupp att leverera aktiva angripare av kyrkorummen, både i Frankrike men också annorstädes.

Traditionellt är islam en erövringsbenägen religion, men den stannar inte vid trosutövningen utan den har även politiska maktambitioner. Graden av denna ambition varierar från plats och ställe samt mellan olika epoker, men sedan de i huvudsak saudiska terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 (med potentiella inslag av insider samt aktiviteter signerade av Israels säkerhetstjänst) har en kulturell klyfta vuxit upp mellan västvärlden och den islamska världen. Gränsen mellan hämnd och erövring håller på att suddas ut.

Denna klyfta aktualiserades när en bekant till mig avsåg att upprepa sin motorcykelresa som han genomförde på 1980-talet genom Nordafrika, delar av Sahara och Mellersta östern, men insåg att säkerhetsläget idag gör en sådan resa omöjlig, i vart fall på egen hand. Vår värld är mindre säker idag sedan USA och Storbritannien med tillhörande vasallstater utlyste sitt ”krig mot den globala terrorismen”. I följden av detta krig har vi enorma flyktingströmmar samt en så gott som hejdlös överföring av människor från den muslimska världen till Europa. Denna motsägelsefullhet är så uppenbar att uppkomsten måste vara politiskt medveten – och planerad!

Man kan därmed ställa sig frågan vad som möjliggjort attackerna mot kyrkorna, och varför denna våg av attacker uppstått. Är detta ett utfall av ökad invandring från muslimska länder? Är detta ett utfall av ökad militant aktivitet hos de infödda muslimerna? Vad triggar denna aktivism? Västvärldens krig i de muslimska länderna? Trångboddhet och avsaknaden av ungdomsgårdar? Eller generella attitydproblem? Någonting annat?

Oavsett vilket svar man har på ovan nämnda frågor är attackerna mot kyrkorna ett faktum, och de genomförs med tekniskt anspråkslösa medel. Den minsta gemensamma nämnaren är att gärningsmännen inte ser dessa kyrkor som heliga platser för dem – eller snarare, de anser att kyrkorna är oheliga och måste besudlas eller förintas.

Men hur initieras dessa handlingar?

Här kommer vi till det som jag tycker är intressant. Vi har ett brett spektrum av fiender till den katolska kyrkan (och mot kristenheten rent generellt); vi har de muslimska hatpredikanterna (som ser västvärldens krig i deras länder som ett motiv till motangrepp mot de kristna), vi har den vänsterorienterade pressen (som undviker att exponera muslimska gärningsmän), vi har en politiskt korrumperad/dysfunktionell rättsstat, och vi har även de hot som kommer från andra religiösa krafter, t.ex. den judiska sfären. Just i samband med branden i Notre Dame har det uppmärksammats att judiska rabbiner uttryckt en tillfredsställelse i att kristna kyrkor brinner.

Just specifikt för Frankrike har vi en incident där den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu i samband med attentat mot synagogor ”kallade hem” de franska judarna till Israel eftersom Frankrike var alltför osäkert (och vi ser en ökad utflyttning av judar från flera västeuropeiska länder till Israel, däribland även Sverige). Kan vi sätta detta i kontext med sionisternas förberedelser för deras bibliska domedagsprofetia? I så fall kan vi också förklara varför dessa attacker sker eftersom Israel under hela sin existens haft kapacitet att bedriva flerdimensionell aktivism med hjälp av utomstående krafter.

Denna utveckling är givetvis bekymmersam för oss som lever i väst, men borde också bekymra de sekulära judar som lever med (ungefär) samma värderingar som vi andra.

Den process som är igång är ett självspelande piano. Våld föder våld. Men det våld som är fött kan inte stoppas genom att vända andra kinden till. Vad som behövs är att leta efter källan till händelseutvecklingen, och som jag ser det är det politiken som förts efter Nine Eleven som är problemet – och med detta Israels roll i utvecklingen.

USA måste avbryta sitt ”War on Global Terror” och Israel måste lösa relationsproblemen med sina grannländer på egen hand. Den metod som Israel och dess allierade USA (och Storbritannien) använder ger konsekvenser för vanligt folk i Europa, och Europas folk måste ställa krav på sina regeringar att agera för sitt eget folks bästa – inte för det sionistiska maktetablissemanget.

Vi tycks nu ha nått en ”tipping point” där den höga andelen av muslimer (och aktiva islamister) nu är så omfattande att det traditionella Europas existens är hotat. Vi måste välja mellan skademinimering eller reversera utvecklingen. Här måste sekulära muslimer ta ställning och välja vilken samhällsutveckling de föredrar. Väljer de att stödja det traditionella Europa så väljer de också att assimilera sig. Blir valet annorlunda, då har vi européer kvar den uppenbara konflikten med den muslimska erövringsanda som råder idag.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet, Krig & fred. Bokmärk permalänken.

18 kommentarer till Kulturkrisen i Europa – nu ett självspelande piano?

 1. hllviken skriver:

  ll

 2. Björn Sveninge skriver:

  Det är inte ett religiöst problem utan ett genetiskt dito.
  Vi behöver inte gå längre än den ”svenska” riksdagen.
  Det handlar uteslutande om SÖNDRA OCH HÄRSKA!
  Av den anledningen kan vi glömma bort allt frisinnat tänkade som te. x Peter H har fallit för.
  911, där hade de tänkt att muslimer skulle få skulden och hitta gärna en ” ägd” tidning där det står vilka som låg bakom.
  Det krävs hårda tag för att komma till rätta med dem som i bibeln beskrivs ha djävulen till far.
  Hur många av sveriges befolkning kan se vilka som låg bakom och hur många av dem ligger lågt o väntar på att nån annan gör jobbet.
  Det tar sig sa mordbrännare, släckte ( tände) med bensin.

   • Peter Harold skriver:

    Japp, de vill ju få hem sina undersåtar.

    • Björn Sveninge skriver:

     Påven, regnbågspåven, ett exempel på hur ”de” lyckats infiltrera.
     Är det inte för djävligt?
     Å andra sidan så tror jag det har pågått länge efter att ha haft oturen att beskåda djävulsbygget Sagrada di familia i Barcelona.
     Det finns en likhet här mellan min favoritroman Mästaren o Margarita och byggmästaren till djävulskyrkan , i bägge fallen överkörda av en spårvagn, i det första fallet körd av chenchina Komsomolska.)
     Man skall visst vara försiktig med vad man önskar sig.

     • Peter Harold skriver:

      Dock hade Antoni Gaudi det försonande draget av att han verkar ha varit för Kataloniens självstyre och bevarande av det katalonska språket. Han protesterade mot huvudstadens dekret, till skillnad från många av oss svenskar som villigt finner oss i att bli styrda av en jubelidiot och en impotent opposition.

  • Peter Harold skriver:

   Det är en ofta återkommande filosofisk fråga om man kan upprätthålla en fri värld med hjälp av frihet. Det går om det finns samförstånd. Och detta predikar man om även inom islam… d.v.s. att avvikare göre sig icke besvär.

   Ju intensivare maktetablissemanget bekämpar dissidenternas röster, desto fler kommer få en anledning att lyssna på dem. Vi bör därför hålla en förnuftig ton och skapa en kontrast till etablissemangets maktspråk. Och detta vare sig om etablissemanget styrs av krigsindustriella mediekomplexet, rabbinerna eller shejkerna med sina imamer.

   • Björn Sveninge skriver:

    Tveksamt, svensken är ofta feg och gömmer sig när det börjar osa katt.
    Det finns ju undantag från regeln och de grabbarna håller jag högt.

    En historia från Rättviks marknad med anledning av de nerbrända katedralen.
    En kompis till mig var där och föredrag hölls om vedeldning.
    Det är gaserna som brinner sa föredragshållaren, inte trät.
    Så bra sa K då kan man plocka ut träpinnarna när man eldat klart, då åkte jag ut sa K.
    Alltså, för att brand skall uppstå måste först förgasning finnas.
    De där bjälkarna i Notre Dam kräver stort tillskott av värme innan brand kan uppstå.
    Hur åstadkommer man denna värme, jo, bensin, fotogen, magnesium kanske…
    Mao, det är inte lätt att tända på, det krävs förberedelser och inte ens en värmekamin var tillåten.
    Sen kan man undra varför bara en brandman sprutar vatten på elden och ibland på utsidan av stenhuset.
    Frimurare i arbete?

    • Peter Harold skriver:

     Haha! Ja, begreppsförvirring kan vara underhållande! Häromåret var kärestan och jag och campade i den värmländska naturen och jag satt eldvakt p.g.a. ett djurläte i skogen, och försökte se gränsen mellan det förgasade trävirket och eldslågan. Det var faktiskt en fascinerande syn, och jag hamnade i grubblerier om detta med gengas, etc. Teoretiskt sett borde man väl kunna slippa åtminstone bensinskatt om man hade ett gengasaggregat och egen skog?

     Vad gäller Notre Dame hade man dessutom – enligt uppgift – avlägsnat brännbart material från arbetsplatsen, av säkerhetsskäl. Så det mesta talar faktiskt emot olyckshypotesen, anser jag. Vad kan återstå? Ett litiumbatteri som kortslutits? Jag tror inte ens ett sådant får lämnas kvar, och dessutom har jag inte varit med om att byggjobbare lägger sina verktyg och går för dagen (eftersom kollegorna snor dem annars).

 3. S Eriksson skriver:

  Väldigt intressant. Tack.

 4. Peter Sjöström skriver:

  Tack skribenter . Tycker Harolds text om att hålla en god ton på denna sida är helt korrekt . Då skiljer vi ut oss från de oregerliga och dess ovårdade språk och klumpiga påhopp . Tänk på Löven och Lööf , de är bra exempel som saknar vett och etikett . Lite Finspång bör väl få plats här . Det tycker jag är en god ton . Lite diffust men ändå en spark i baken på etablissemanget . Mvh Sjöström

  • Björn Sveninge skriver:


   Peter, oavsett tonen så är vi alla grundlurade.
   Ovanstående länk ligger också i linje med det Orwell skrev i 1984.

  • Peter Harold skriver:

   Det är dock svårt att hålla en god ton när vi talar om Löfvén och Lööf. Men visst, man kan fördöma dem i väl valda ordalag, med formuleringar som har mer klass och innebörd än deras retorik som är anpassad för 12-åringar (vilket är vad de får lära sig av mediecoacherna). Dock finns det inga vackra synonymer för att beskriva statsministerns intellektuella kapacitet, och vad gäller fru Lööf bör man allvarsamt resonera om hennes öde i form av lämpliga destinationer. Helt korrekt!

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s