Leif Östling behövde 15 års betänketid

Bästa läsare!

Jag tror att jag började blogga år 2004. Tyvärr… eller ska jag säga tack och lov? …så finns inte dessa tidiga bloggposter kvar eftersom de låg på Passagen Blogg. Jag är dock säker på att jag sagt saker på den tiden som jag kanske skulle omformulera idag.

Den forne Scania-chefen Leif Östling har meddelats att hans medverkan i Södertälje Science Park inte längre är önskvärd sedan han medverkade i ”vit makt”-TV som vänsterextrema propagandasajten Expo kallar det (vilket den röda makten på SVT gjort kampanj på). Eller för att uttrycka det mer korrekt: Leif Östling använde sin demokratiska rättighet att säga sin fullt lagliga och befogade mening om hur han ser på samhällsutvecklingen i Sverige.

Ska vi använda Expos logik och vända på förhållandet så innebär detta att alla som kan kopplas till deras organisation ska få en enkel biljett till Finspång.

Det Leif Östling sade hos SwebbTV har tydligen belönats med många applåder. Frågan är dock vilken betydelse hans utspel har. De tankar han förmedlade är knappast några stora nyheter; de flesta av oss som inte är hjärntvättade kulturmarxister har redan insett att Sverige står inför svåra ”utmaningar” som med stor sannolikhet kommer sluta i våldsanvändning på ett eller annat sätt (och minns att även statsminister Löfven hotade/tänkte högt härom året om att använda militär i förorterna för att få hejd på våldet). Frågan är bara när och hur våldet kommer yttra sig. Varför står redan ganska klart för oss: Sverige har problem med att integrera sina invandrare. Möjligtvis kan etablissemanget känna lite oro över att en av deras lojala sviker och exponerar det faktum som den förda invandringspolitiken ställt landet inför.

Frågan är ifall inte Leif Östling ändå borde få en av biljetterna till Finspång, åtminstone en av de extra reservbiljetterna. I en osignerad ledarartikel i Expressen den 22 juni 2004 refererar man till en intervju i Dagens Industri som Leif Östling gett. Expressens ledarartikel skriver om de utspel som han var upphovsman och förmedlare av:

Östling leder ett företag med över 12 000 anställda i Sverige. Fler än 50 procent av dem är födda utomlands, och på företaget samsas 60 nationaliteter under samma tak. Östling vill släppa invandringen fri: ”Scania hade aldrig varit det företag det är i dag utan den arbetskraft med invandrarbakgrund som vi varit beroende av ända sedan 1950-talet.” Inom näringslivet finns en djupt rotad positiv inställning till invandring. Under Göran Tunhammars ledning drev Svenskt näringsliv enträget kampanj för ökad arbetskraftsinvandring. Och man gjorde det på goda grunder. Enligt Svenskt näringslivs rapport ”Kris i befolkningsfrågan” kommer det inom kort att råda akut arbetskraftsbrist i 271 av Sveriges 289 kommuner. Beräkningar från oberoende SCB ger Svenskt näringsliv rätt. Utan invandring krymper arbetskraften. Enligt SCB:s färska prognos kommer antalet svenskfödda i arbetsför ålder att minska med 200 000 personer till 4,3 miljoner före år 2030.

[…] Göran Persson vinner sin vana trogen SM i opportunism genom att kalla arbetskraft från Öst- och Centraleuropa för ”social turism”. Borgerliga statsministerkandidater som Lars Leijonborg och Fredrik Reinfeldt talar allt mindre och tystare om flykting- och invandringsfrågor. Partistrategerna vet att sådana ämnen inte är några valvinnare. Och alltmedan opportunismen härskar i den politiska världen skriker näringslivet efter välutbildad utländsk arbetskraft. Från Scania i Södertälje är budskapet tydligt: ”Ju fler som kommer hit, desto bättre. Däremot borde vi lägga ner migrationsverket så att vi får bort all byråkrati runt invandringen.” När får vi höra en svensk politiker med den insikten? [Expressen]

Det är skillnad på arbetskraftsinvandring respektive öppna portar för invällande socialbidragstagare. Men varje gång en näringslivsperson predikar om öppna gränser för att kunna bemanna sina fabriker så är det inte dessa nyttiga människor som hörsammar uppmaningen (dessutom kan man ju faktiskt fråga sig varför inte industrin inte ser till att utbilda den personal de behöver istället för att skrika efter färdigexaminerad arbetskraft som betalats av den enskilde eller skattebetalarna i något land eller här).

År 2015 fick Sverige en injektion bestående av 150 000 asylsökare, vilket då beskrevs som ett s.k. ”kompetens-regn”, och möjligheten att få nytta av alla tillströmmande syriska doktorer, ingenjörer, forskare, konstnärer, ämneslärare och sjuksköterskor hade förberetts av den föregående statsministern Fredrik Reinfeldt som lagat att dessa fick permanent uppehållstillstånd. Och detta även ifall personerna inte tillhörde någon av ovan uppräknade yrkeskategorier. Under hans regim såg man till att skapa ett debattklimat som stigmatiserade alla som gav uttryck för tvivel över denna framgångsformels riktighet.

Södertälje som tagit emot så många invandrare att staden bokstavligt talat är full nu och undanber sig fler inflyttningar borde vara en av Sveriges rikaste städer nu.

I mars 2018 skrev Statistiska Centralbyrån under rubriken ”Fortsatt starka finanser hos kommuner och landsting” att landets kommuner hade ett sammanlagt överskott på 23 miljarder kronor. Ett år senare satte SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en annan rubrik: ”Resultaten faller i kommunsektorn” och rapporterade att överskottet under 2018 bara var 14,4 miljarder kronor. Och trenden fortsätter. Förklaringen är att vi har väldigt många gamla och unga i landet. Så säger i alla fall ”experterna” i statliga mediekanalen SVT.

Vad har gått fel?

Ja, ska man säga något gott om Leif Östlings och hans näringslivs-kollegors utspel år 2004 är att vi säkert hade behov av arbetskraftsinvandring. Alltså friska, utbildade och arbetsföra människor. Inte krigsskadade psykfall som lemlästats eller individer som lockats hit av statlig reklam om fri välfärd till alla – och motsvarande reklamkampanjer i utlandet genom George Soros organisationer.

Vi är inte framme i 2030 ännu, men det ser ut som att vi kommer drabbas av hög arbetslöshet, och detta oavsett hur regimen än väljer att trixa med siffrorna. Lägg därtill att landets skolväsen tillåtits förfalla årtionde efter årtionde så till den grad att högskolestudenter presterar uppsatser som är nästan totalt obegripliga (och skapar stress hos lärarna för att de måste ge sig i kast med att bedriva grundskoleundervisning till folk som är över 20 år gamla, istället för att undervisa i de ämnen de är anställda för).

Ja, plus att minst hälften av 2015 års invasion kommer ta hit sina familjemedlemmar och släktingar, även om det anses som rasistiskt att göra den observationen i öppen debatt…
…utöver alla de som anlänt sedan 2015 och medverkar till folkutbytet.

Sverige blir mindre svenskt. Varje ny årskull kommer ut i verkligheten dummare än den föregående, våldsanvändningen blir allt grövre och de kriminella nöjer sig inte med att skjuta ihjäl varandra utan kryddar även civilsamhällets tillvaro med bomber som exploderar i tätbebyggt område. Det här är bara vad de kriminella gör. Tänk sen hur det kommer bli när de krigiska grupperna som vi importerat får för sig att man ska rasera resten av rättssamhället, i kombination med ett etniskt svenskt folk som vaknar upp och ser att allt gått fel? Min gissning är att till och med infödda socialister kommer efterlysa en stark svensk ledare som återställer ordningen, när man väl själva faller offer för den verklighet man byggt upp (eller snarare rivit ner). Eller rent av tar så mycket makt man själv förmår för att kunna sko sig på undersåtarna.

Jag hoppas innerligt – utan att uppmana till några olagligheter – att någon eller några kan finna en juridiskt acceptabel formel för att upprätta en domstol i Finspång (eller annan lämplig plats i landet) med avsikt att lagföra de individer som drivit på denna utveckling genom sin maktställning (förtroendevalda politiker, myndighetschefer, kyrkoledare, etc.) och deras direkt medskyldiga (partifunktionärer, opinionsbildare, aktivister, organisationsfolk) och de indirekt medskyldiga (journalister som medvetet vilsefört svenska folket, lärare).

Jag vet inte hur denna formel kan se ut, och jag vill inte heller spekulera i vilka sanktioner som kommer att riktas mot de individer som får en ”fällande dom” vid Finspångs-tribunalen. Men jag är övertygad om att vi måste gå till botten med alla misstag som begåtts, och att det är viktigt att ett lands folk har möjlighet att bestraffa dem som förstört vårt samhälle.

Det heter att lagstiftarna är juridiskt immuna och att ”dom sker vid valet då väljarna ger politikerna sitt förtroende eller berövar dem detta”. Detta betyder inte att politikerna har automatisk ansvarsfrihet. I regeringsformen – som ingår i Sveriges grundlag – regleras faktiskt vad våra folkvalda har för ansvar. I paragraf 2 finner vi bl.a. följande lydelse:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Vi kan diskutera huruvida alla dessa punkter är realistiska, men detta är faktiskt vad våra folkvalda ska förhålla sig till. Tyvärr har vi inget fungerande system som diskvalificerar politikerna från att fortsätta när de inte uppfyller kraven i grundlagen, och det är där jag ser att Finspångstribunalen kommer in. När man är klara ska vi ta i drift en annan grundlag som är mer adekvat och flyttar makten från politikersfären tillbaka till medborgarna.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet. Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Leif Östling behövde 15 års betänketid

 1. Björn Sveninge skriver:

  Men blir de inte misstänksamma och börjar ana ugglor i mossen om de får en enkel biljett till Finspång.
  Det kan ju också vara en smärtfrimetod att bara få lämna allt och alla i konsekvenserna av vad de ställt till med och det är väl inte många som tror på en bra lösning på de politikerskapade problemen.
  Kan inte politikerna istället för att steglas bli fredlösa?
  Jag lyssnade nyss på de sista 15 minuter na på Radio Nordfront, kul o bra killar och lite olika åsikter om Leif Östling.
  Hela programmet.
  https://www.nordfront.se/rn-direkt-142.smr
  Jag talade med en granne häromdan som påstog att det visst fanns invandare som arbetade och var duktiga och att det borde sorteras så att bara de duktiga kom hit.
  Men detta är ju avancerad stöld, en utarmning av tredje världens arbetskraft, plocka russinen ur kakan.
  Istället om vi vill hjälpa tredje världen så borde vi väl befria dem från de mest kriminella individerna så att de länderna kan konkurrera på lika villkor?
  Skjutningar, sprängningar och knivdåd, bra för att jämna ut konkurrenskraften.
  Så jag vill tacka dem som satte eld på Notre Dam, sprängde WTC och tog hit de värsta typerna för att de gjort sitt bästa för att jämna ut välståndet i världen.

 2. hllviken skriver:

  Tiden har runnit ut för käbbel och personliga vendettor!

  HANDLING NU! ––––– Hallå! Hallå!

  Svenska folket – var är ni?

  • Peter Harold skriver:

   Svenska folket vet inte vad de ska göra. De väntar bara på kommando från sossarna. Eller nån B-kändis som lyfts upp i TV att predika om allas lika värde. Så något kommando om att agera… det kommer inte att yttras. Dessutom är det för kallt ute för att göra något. 😦

 3. Hincha skriver:

  Ostlings trevare kanske har det goda med sig att de mentalt senfardiga och alltfor saktmodiga svenskarna slutar att bry sig om mellon och borjar atminstone fundera lite. Ostling kan kanske sjalv klare sig undan genom att financiera inkop av hampa till rattsvasendet.

 4. Björn Sveninge skriver:

  https://www.nyteknik.se/fordon/leif-ostling-angrar-kritiserad-intervju-6977281
  Det är alldeles ootroligt så många pudlar det finns nuförtiden.

  • Peter Harold skriver:

   Tydligen har han inte alls ångrat så mycket som Expressen vill ge sken av. Dessutom vet de som väl gjort sig besväret att lyssna på honom att han inte hittade på det han sade.

 5. Benny skriver:

  Regimmedia visar sin makt i fallet Östling! Men vem blir förvånad? Media i Sverige slog ju på Russiagate stort och presenterade det som sanning för att främja globalisternas sak…Numera när allt är avslöjat som lögn och förbannad dikt iscensatt av FBI och CIA tror ni man talar om att man ljög för svenska folket? Glöm det! Svensk media är verkligen toppstyrt av sosseregimen och dess hantlangare. Det är inte bara kriminaliteten som skenar i Sverige det politiska förtrycket ökar dag för dag medan dumsvensson inte fattar ett skit av det som pågår. Sovande folket? Javisst!

 6. hllviken skriver:

  Är detta orsaken till Leif Östlings halvhjärtade ”pudling”?

  [0:35 minuter in]
  http://ingridochmaria.podbean.com/e/nyhetshelgen-34—fake-news-bluff-och-bag-explosions-malmo/

  • hllviken skriver:

   35 minuter in – ska det vara.

  • Peter Harold skriver:

   Länken finns inte, tyvärr.

   • hllviken skriver:

    Man kan själv söka programmet. Mycket intressant!

    • Peter Harold skriver:

     Vet du vad det blivit av ”Conrad”? Jag tyckte han hade en bra radioröst.

     • hllviken skriver:

      Han lever i högönsklig välmåga med Det Fria Sverige och talar ofta i Radio Svegot.

      Jag tycker att han talar alltför fort.

      • Peter Harold skriver:

       Ah, det kan ju vara så att jag övervärderar hans radioröst eftersom Ingrid bryter en aning på en sydländsk dialekt, så att säga. Jag har umgåtts med en rad roliga skåningar (och ett par riktigt tragiska), så varje gång jag hör någon tala skånska så börjar mina tankeassociationer gå i andra riktningar än det ämne jag lyssnar på. Jag har samma förbannelse gällande ryskor som talar svenska eftersom jag och dottern spexade när hon var liten med en ”rusk ljiten njallebjorn”. Där är det ännu värre eftersom jag är en hårsmån från att explodera av skrattet som jag försöker låsa inombords. Å så säger det att det är positivt att umgås med sina barn. Mm, kanske inte om barnasinnet sitter kvar i ens reptilhjärna som hos mig.

 7. hllviken skriver:

  Viktig info om vilka som bestämmer i den här världen:

 8. Risto Matinen skriver:

  Tänk att det tar somliga årtionden att bekänna en av sina synder…

  Själv bekänner jag att jag inte ännu lyssnat på intervjun med fd Scaniachefen. Han hade dock fel långt tidigare. Scania behövde inte ens arbetskraftsinvandring. Scania ville förmodligen inte betala den lön svenskar krävde eller annars göra anställningen så attraktiv att folk föredrog Scania före bidrag eller att dra benen efter sig i den ofantliga sektorn…

  • Peter Harold skriver:

   Ja, så är det ju att man vill få in utländsk arbetskraft för att pressa ner lönerna. Behöver en fabrik en kompetens så får man betala för det, eller omprioritera. Svårare är det inte. Men det är sämre med viljan.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s