Robert Aschberg – en del av den svenska djupstaten eller bara dess förmånstagare?

Bästa läsare!

Innan du gör någonting annat så ska du – ifall du inte redan gjort det – lyssna på Feministinspektionens dokumentär om Robert Aschberg som bloggen Rosa Traktorn hjälpt till med att sprida.

Inspelningen är på 45 minuter, och det är väl använd tid. Jag tror inte – såvida inte du är Robert Aschberg själv – kommer betrakta detta som slöseri.

Efter att jag lyssnat (det finns en mp3-fil HÄR, klicka för att lyssna, högerklicka och välj ”Spara länk som” om du vill ladda ner på din dator först) på dokumentären slås jag över hur osannolikt länge Robert Aschberg fått hålla på med alla sina affärer. Visserligen kan de flesta människor med ett uns av sunt förnuft och anständighet redan utifrån magkänslan ana att allt inte står rätt till med denne karl. Fast vad består hans immunitet av?

Personligheten Robert Aschberg

Den första ledtråden tror jag att vi kan finna ligger i hans personlighet. Han är höggradigt narcissistisk, och han är mycket extrovert. Begreppet sociopat känns naturligt att använda när man talar om honom. Man kan diskutera hur intelligent han är.

Jag har gissat att Robert Aschbergs intelligens är över genomsnittsnivån, för det krävs en hel del av denna vara för att kunna verbalt hantera de situationer som kan uppstå när man befinner sig i en position som han, och med hans förflutna. Man måste snabbt kunna avvärja kritiska frågor och vara övertygande när man avleder uppmärksamheten från en öm punkt och för att komma någon annanstans.

Men efter att ha funderat på saken så är jag inte riktigt helt övertygad om att Robert Aschberg verkligen är så smart som skenet gör gällande. Notera att han med förkärlek angriper offer som inte är lika verbala som han själv, eller tränade för konfrontation med medierna. Robert Aschberg har ägnat mer än halva sitt liv åt denna profession, så det är ju inte alls underligt – och därmed inte längre en avgörande aspekt vad gäller intelligensfrågan – att han kan prata omkull de flesta som han angriper. Vi märker ju trots allt att när Aschberg konfronteras av någon som är både förberedd och kan behålla lugnet får problem. Aschbergs försvar fungerar bara när han är i attackläge (fastän han haft massor av år att fila på sina försvarsargument eller övertyga sig själv om sin oskuld).

Robert Aschberg i samhället (den kända versionen)

I den dokumentär som Feministinspektionen producerat framgår det att Robert Aschberg är en tölp, och att han alltid varit det så länge som han kan själv minnas. I dokumentären finns det ett klipp där Robert Aschberg utan skam i rösten berättar hur han och hans syskon bar sig åt som svin mot varandra, och att hans omognad fortsatte in i vuxenvärlden. Robert Aschberg är tillfreds med detta; han är den han är, och förmodligen är hans attityd att ”alla som inte gillar honom kan dra åt helvete”. Det finns ändå tillräckligt många beundrare som vill frotteras med honom och ta del av eventuell spridd stjärnglans.

Robert Aschberg är onekligen en institution inom den svenska medievärlden (även om detta sägs utan att kunna påstås vara en positiv sak). I årtionden har han synts i TV-rutan eller i radion. Han har kunnat arbeta med projekt som han själv gillat (och varit skapare av). Detta i kombination med hans politiska övertygelse har han kunnat kombinera sin egennytta med det egna nöjet. Konceptet med lytes-TV har han fört över till aktivist-TV i hopp om att framställa sina objekt som löjeväckande, men nu med urvalet baserat på offrens politiska åsikter eller politiska läggning.

Robert Aschberg i samhället (den okända versionen)

Men samtidigt tycks det som att TV- och radiokändisen Robert Aschberg också är en institution på andra inte lika synliga sätt, men som åskådliggörs i dokumentären tack vare att många personer som känner Robert Aschberg valt att träda fram och berätta vad de vet.

Ett av de mest iögonfallande exemplen är hur Robert Aschberg lyckas ruinera änkan efter Solvallamannen för en påstådd skuld på mångmiljonbelopp, trots att hon var lagligt skyddad från dennes skuld genom äktenskapsförord. I samma affär klarar sig Robert Aschberg däremot från fällande dom trots att han skrivit ut checkar utan täckning. I alla lägen har Robert Aschberg backats upp av statsmakten. Korruption? Sannolikt.

Vi kan notera att Robert Aschberg har en dominerande roll i samhället. Vi kan utifrån de indicier som framförs i dokumentären inte utesluta att han har tillgång till resurser som kan medelst våld eliminera element som utgör ett hot mot honom (eller hans verksamhet). Vad som finns i att ”vännen” Stieg Larsson fick en hjärtinfarkt på sitt jobb efter en påstådd ekonomisk överföring till Robert Aschbergs verksamhet, samt medborgarjournalisten Bechir Rabani hjärtinfarkt i hemmet medan han exponerade Robert Aschbergs förflutna, är saker som borde utredas. Bland mycket annat.

Vad gäller det sistnämnda fallet har myndigheterna lagt locket på. Trots detta säger Robert Aschberg att han har information från polisen om dödsorsak och omständigheter. Denna kunskap är ett typiskt privilegium som journalister anser är heligt; som journalist ska man ha rätt att få veta allt, och journalistens uppgift är att filtrera kunskapen innan den överförs till medborgarna , om informationen nu ens kommer medborgarna till godo. I fallet Bechir Rabani var Robert Aschberg närmast stolt över att han inte tänkte sprida ljus över det dödsfall som han själv misstänks ligga bakom.

Robert Aschberg – en del av den svenska djupstaten?

Detta leder automatiskt över till min slutsats som ligger utanför dokumentärens scoop. Hur mycket kan vi tillskriva Robert Aschberg ifråga om svenska mediers benägenhet att filtrera och mörka olika fenomen eller kanske rent av hela nyhetsämnen?

Att Robert Aschberg är stor i käften ser vi med blotta ögat, liksom att han är psykiskt instabil och lätt får raseriutbrott – detta är vad kameran och mikrofonen avslöjar! Men vad är det som man inte lyckas lyfta fram i bevis, men som kanske har ännu större implikationer för resten av det svenska (medie-)samhället? Robert Aschberg kan göra plats för nyheter. Kan han också få nyheter att försvinna eller inte dyka upp alls? Svaret torde onekligen vara ett ja.

Om vi bortser från att Robert Aschberg vet vart han ska vända sig för att få sina meningsmotståndare och motgranskare avpublicerade på t.ex. YouTube, så är det alldeles uppenbart att han har ett inflytande över branschen. Med hans kontaktnät och resurser (han är rik som ett troll och har bolag i mediebranschen) är det närmast självklart att han sätter käppar i hjulet på den som har väckt hans misshag. Och här kan vi nog säkert se att han använder sitt inflytande till att systemmedierna bemannas av folk med ”pålitliga värderingar”. Spelar man utanför den ideologiskt tillåtna planen riskerar man att kritiseras eller motarbetas, och sedan kanske avskedas. Detta är i alla fall min hypotes, och jag ser fram mot dagen då Robert Aschbergs journalistkollegor vågar ta bladet från munnen.

Denna makt – som jag tror kommer exponeras i nästa våg av ”Granskning Aschberg” eller vad den pågående operationen kallas – har inte bara förgreningar till mediebolagen, utan sannolikt till myndigheter och de politiska institutionerna. Vi har redan sett exempel på att Robert Aschberg fått en märklig immunitet i domstolarna (tingsrätten dömer till hans fördel på lagvidriga grunder och Hovrätten vägrar befatta sig med detta). En domstol agerar inte på detta viset utan att element med inflytande får någonting tillbaka.

Vad är det som Robert Aschberg kan gömma och mörka för maktelitens räkning? Det torde kunna vara massor. Aschberg tycks trivas där det finns skit. Det skulle förvåna mig om han inte träffat många bundsförvanter i dessa dolda sfärer som vi bara kan känna den obehagliga doften av.

Vad gäller för min egen del har jag gemensamma bekanta i sfären kring Robert Aschberg, och mina ståndpunkter är kända för dessa individer. Det känns inte kul, men jag har inte hjärta att begå samma försyndelser som vi anklagar Robert Aschberg för, bara för att trygga ens egen säkerhet gentemot f.d. vänner som ballat ur och tagit kultur-marxismen till sina hjärtan.

Hälsar eder Peter Harold

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Medierna. Bokmärk permalänken.

79 kommentarer till Robert Aschberg – en del av den svenska djupstaten eller bara dess förmånstagare?

 1. Thomaz Wiberg skriver:

  Genialt uttryckt och välskrivet 😊

  • hellertz skriver:

   Det var en tid när jag beundrade denne ”tuffe” avslöjande journalist… tills jag började se att han gav sig på exempelvis företrädare för naturmedicin och annat som låg mig varmt om hjärtat. Så ”idolen” föll pladask från sin piedestal. Sen dess har jag bara sörjt för att han fått lov att härja som han gjort och gör och skada människor utan att han blir stoppad. Så jag välkomnar den pågående ”Granskning Aschberg”. Tack Peter för ett mycket intressant och välskrivet inlägg.

 2. Björn Sveninge skriver:

  En teori kan vara att Arselbergs inflytande beror på hans genetiska ursprung vilket också bevisar vilka som efter eget gottfinnande och vinning styr Sverige.
  Det behövs en flod för att rensa ur den här lagårn, eller snarare svinstian, må den floden komma snart!

  • hllviken skriver:

   Syndafloden….. 🙂

   • Björn Sveninge skriver:

    Augiasstall

    AUGIASSTALL a͡u3gias~stal2, äfv. a͡ω3-, äfv. 400~1, ngn gg (med anslutning till egennamnets betoning i lat.) 030~2 l. 040~1, n.; best. -et; pl. =.
    Etymologi
    med anspelning på det stall för 3000 nötkreatur som, enl. den gr. hjältesagan, egdes af konung Augias [lat. Augīas, gr. Αὐγείας, Αὐγέας] i Elis o. under 30 år icke rengjorts, då Herkules på en dag rensade det gm att leda en (l. två) förbiflytande flod(er) gm detsamma, om ngt som befinner sig i ett i så hög grad vanvårdadt l. förvirradt skick, att det förefaller nära nog omöjligt att åter bringa reda o. ordning i detsamma; i sht om samfund(s-inrättning), institution o. d. som i synnerligen betänklig grad lider af korruption l. andra missförhållanden, inrotade missbruk, gammal slentrian osv.; i sht i förb. med rensa. Augias-stall nyttjas i dagligt tal för att beteckna något i högsta grad orenadt och smutshöljdt. V. Knös i NF 1: 1322 (1876). Madrids befolkning beklagar .. att markis de Cubas afgått, hvilken med en järnqvast ämnade rensa kommunalförvaltningens augiasstall. PT 1892, nr 287, s. 2. Hansson E. Bruce 161 (1900). (Arckenholtz’ arbete ”Mémoires pour servir à l’histoire de Christine”) kan närmast karaktäriseras såsom ett Augiasstall af alla möjliga osmälta notiser, hopförda utan reda och ordning. Schück Ur g. ppr 5: 195 (1902). jfr: Oppositionen i Europa är väl ännu endast en Herkules i vaggan; men den tid varder kommande, och vi upplefva den, då han slår den stora hydran och rensar tidehvarfvets Augiæ stall. Tegnér 5: 298 (1823). jfr äfv.: Såsom en oförfärat och arbetsam Hercules begynte (G. I) vthmåka och reensa thet stoora och träckfulla Augiæ oxastall, hwilket månge tusende feeta och yra oxor hade j långligh tijdh medh allahanda slagz Oreenheet vpfylt. Phrygius Föret. 22 (1620; med syftning på sv. samhällsförh.).

    Spalt A 2658 band 2, 1903

 3. Vauen skriver:

  Efter att ha börjat läsa Claes Hedbergs bok En oväntad vändning, som handlar om Palmemordet, eller rättare sagt ‘försvinnande’ enligt författaren. Så är det inte långt till hands att placera Aschberg i samma korg som Leif GW Persson – en av statens förvillare.

  Aschberg tillbringade stor del av 90 talet med att trakassera en hjärnskadad stackars fyllskalle som med all sannolikhet var totalt oskyldig detta mord (tom frikänd), som kanske inte ens inträffat. Aschberg har med all säkerhet goda kontakter i djupa staten, och då kan man nog bete sig så här vidrigt och olagligt.

  Jag hörde denna dokumentär och slogs över att han verkar sakna spärrar för vad som är socialt acceptabelt, samt har hemska raseriutbrott. Samt alkoholproblem. Vad jag vet så är han jägare och vapenägare – något som bör ses över av lämpliga myndigheter.

  • Peter Harold skriver:

   Det är just detta med att han saknar dessa spärrar som gör honom så framgångsrik. Folk blir rädda för honom. Men nu vet vi vad Robban är rädd för. Sanningen!

 4. Rune skriver:

  ” att han skrivit ut checkar utan teckning”
  Du menar antagligen ”checkar utan täckning”? För checkar utan namnteckning är väl inga gällande checkar?

 5. Lasse Wilhelmson skriver:

  Robert Aschberg är den Djupa statens dörrvakt no 1 i Sverige, men även en del av densamma genom sitt sociala och marxist/judiska arv. Han behöver inte mer pengar. Det har han redan i överflöd från sin farfars krigsbyten från ”ryska” revolutionen. Nämnas bör att hans personlige vän Jan Myrdal delade ut Kristallen till honom. De är trogna kompisar sedan 68. Nämner honom särskilt i mitt tal på Mynttorget

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/2019/03/11/lasse-wilhelmsons-tal-pa-mynttorget-den-10-mars-2019-nu-spranger-vi-asiktskorridorerna/

  men även i min senaste föreläsning i Göteborg där jag pratar om det större sammanhanget

  https://lassewilhelmson.wordpress.com/2019/03/11/vilka-ar-globalisterna-lasse-wilhelmson-forelaser-i-goteborg-den-3-februari-2019/

  De onämnbaras intresse- och lobbyorganisationer samt underrättelsetjänsten Expo/Researchgruppen är även de i eller i gränssnittet till Den djupa staten.

  • Vauen skriver:

   Finns det någon redovisning av hans tillgångar och ursprung, för han säger själv att inte ärvt ett öre av dessa krigsbyten?

  • Peter Harold skriver:

   Jag funderade ett tag på ifall jag skulle gå i denna riktning i mitt resonemang. Men jag bestämde mig för att inte utveckla denna omständighet, även om den i högsta grad har betydelse. Den enklaste försvarsmekanismen som Robert Aschberg kan åberopa är ”antiseptism”, ”anti-…” …nånting. Jag har det på tungan… 😉

 6. Risto Matinen skriver:

  Bra skrivet och bra gjort av Feministinspektionen. Själv tål jag inte Arselberg och finner det konstigt att han inte åkt på spö eller skickats till de sälla jaktmarkerna…

 7. Lars Lindeberg skriver:

  Ja Peter där är inte mycket att tillägga! Att Sverige har ett enormt judeproblem så kvittar det vem som kommer till makten! Hela vår värld är i samma sits tack vare judarna har makten över USA!
  De värsta krigsförbrytarna världen har skådat och kommer undan tack vare judarna styr och äger median! Om svenska folket är enfaldigt så är där ingen större skillnad på Amerikanarna, ett bastardiserat folk!
  En av grundpelarna är den enorma ökända judiska fräckheten där Aschberg är ett praktexempel!
  Ingen av kvinna född slår judens fräckhet!
  Det är därför de har blivit utslängda från våra samhällen hundratals gånger!
  Enda lösningen är att slänga ut dem en gång för alla så kvittar det hur många Samsonbomber de sitter på!
  Av två onda ting måste du välja det minst onda!
  Idag gäller det hela vår existens!

  Sug på den här karamellen!

  https://askadaren.wordpress.com/2010/06/21/ake-bonnier-rik-som-ett-troll/

  Mvh Lars

 8. S Eriksson skriver:

  Om det stämmer så är det verkligen illa.
  Det är nog faktiskt väldigt svårt att få reda på om det stämmer, då det dels släcktes ner Feministinspektionens sida på Youtube och domstolarnas svala intresse för stora svåra mål. Och förresten är det väl inte heller någon garanti att ett domslut är helt korrekt (Quick).
  Det hade varit väldigt intressant med en utvärdering av det här, men det kan eventuellt uppfattas som att vissa inte vill att Fem.inspek. eller GS inte ska göra den, tom att ingen ska göra det.

  • Peter Harold skriver:

   Det är polis och åklagarmyndigheten som har det första ansvaret att utreda, men det hade ju också kunnat vara möjligt för en privat aktör att stämma Robert Aschberg om man hittat rätt juridiskt rekvisit. Problemet är ju bara om Robert Aschberg har inflytande över domstolen, då blir det ju svårt att stämma honom för inflytande över densamma eftersom man per automatik kommer förlora.

   • S Eriksson skriver:

    Bland de modigaste av poliser måste ha varit den eller de som genomförde utredningen av Göran Lindberg Kapten Klänning. Jag kan tänka mig reaktionerna om det inte hade gått igenom, då skulle motreaktionen bli enorm och deras framtid förstörd.
    Milt uttryckt så är det här väldigt spännande, kanske för spännande.

    • Peter Harold skriver:

     Det är nog väldigt sant. Att ta fast en chef på hans position och med de allierade han säkert hade var nog riskabelt. Vet vi ens att det gått väl för den som ansvarade för utredningen?

 9. Thomas Valiant skriver:

  Ni Peter är en ärans man. Ni drivs av sanning, ej av behagsjuka eller social popularitet. Jag beundrar din idoga nitiskhet. Må denna stridsanda för sanning och rätt aldrig aldrig slockna. Ni tillsammans med andra värdiga män och kvinnor har exponerat en av Sveriges absolut värsta mobbare och personifikationen av avhumaniserande av självtänkare med integritet.

  Varde ljus!

 10. Peter Sjöström skriver:

  Tack så mycket för adekvat upplysning kära skribenter , Herr Harold i synnerhet . En vass penna där . Om Aschberg tycker jag inte . Såg en glimt av något som hette Måndagsbörsen på 90 – talet där den här Aschberg figurerade på ett osympatiskt vis . Har sedan dess inte tagit honom på allvar när man hört om honom eller av honom på radion . En rikstönt och parasit är min bedömning . Mvh Sjöström

  • Peter Harold skriver:

   Jag har hört intervjuer med honom på radio. Han tål inte kritik utan börjar skrika som en galning. Skulle vara intressant att se vad en gallup ger honom för stöd.

 11. Skaffa ögon i nacken. Du bor ju i #SatanCity och det gör ju Asberg också. Vi vet ju också att juden är långsint och aldrig glömmer en oförrätt. Purim är väl ett bra exempel på det.

 12. Griskulturen skriver:

  Lasse Wierup och Robert Aschberg är huvudaktörer i mörkläggningen av sosse polischefers vapenförsäljning till förorten. Detta är VÄLDIGT känsligt då Aschberg, Sten Heckscher, Thomas Bodström, Morgan Johansson m.fl. medverkat till att mörka polisledningens vapenhandel till förorterna och då gjort sig skyldiga till medhjälp till mord i cirka 200 fall.

  Lasse Wierup fick år 2006 uppdrag att spionera åt justitieminister Thomas Bodström, åklagare Katarina Johansson Welin och poliser Gunnar Appelgren och Mikael Backman om hur mycket källan (som Aschberg hängde ut i Trolljägarna) visste om polisledningens vapenhandel till förorterna.

  Aschberg arbetade med källan han senare hängde ut som tokig människa. Tillsammans gjordes Insider dokumentären ”Polisens cowboy metoder”. Aschberg kontaktades av polisledningen och Aschberg sålde sig samt lade ner grävet om polisledningens vapenhandel brottsprovokationer m.m.

  Detta har kopplingar till mordet på Bechir Rabani.

  Robert Aschberg och hans program Insider gav sig på polischefen Leif Jennekvist som startade vapenförsäljning till förorten 1997.

  Efter möte mellan Aschberg och polisledningen så backar Aschberg och hjälper till att mörka Socialdemokraternas största skandal genom tiderna… fler än 200 mord pga att sosse-polischefers ville säkra sina högavlönade parasitjobb.

  Robert Aschbergs hjälp till polisledningen att mörka polischefers vapenförsäljning (bl.a. tidigare beslagtagna vapen) till förorten är anledningen till att polisledningen kryper för Aschberg. Bechir Rabani fick denna info den 10 december 2017 och därför mördades Bechir i panik med gift hämtat från MI6 i London. Samma gift användes mot Stieg Larsson (Orsak, Wallenberg).

  https://www.dn.se/sthlm/vapen-forsvann-innan-polis-greps/

  https://www.varldenidag.se/nyheter/polis-och-aklagare-utredde-inte-vapenbrott/cbbhcE!odUBhedCbLsKytHmynS5qg/

  Huvudmännen:
  Thomas Bodström
  Leif Jennekvist
  Ali Lindholm
  Sten Heckscher
  Gunno Gunnmo
  Henrik Malmquist
  Gunnar Appelgren
  Katarina Johansson Welin
  Jan Helin SVT/Aftonbladet
  Ulf Johansson SVT/Uppdrag Granskning
  Anders Perklev
  Yvonne Rudinsson
  Bengt Adolfsson pensionerad polis
  Hans Emanuelsson pensionerad polis
  Tage Åström
  Olle Liljegren
  M.fl.

  Polischef Henrik Malmquist är direkt kopplad till Robert Aschberg, TV3 Trolljägarna, Aftonbladet och till den grupp inom polisen som avlyssnar och förföljer för regeringen besvärliga personer.

  1992 beslutade regeringen att 3400 poliser skulle bort pga låg brottslighet i Sverige… Polisledningen fick panik och började att skapa grov organiserad brottslighet 😎

  • Griskulturen skriver:

   2,3 miljarder kronor har polisledningen spenderat på spioneri, mordförsök, kidnappningar och hot mot källan (den som Aschberg arbetade med innan Aschberg sålde sig till justitiedepartementet / polisen) till många avslöjanden om grov organiserad statlig brottslighet.

  • Peter Harold skriver:

   Tack för info! Hur exponerades Bechir Rabani för giftet?

   • Griskulturen skriver:

    Fyra poliser var med när en av dem sköt giftet i Bechirs högra ben strax under knävecket. Giftet hämtades från London.

    • Peter Harold skriver:

     Verkar som britterna är specialister på detta med gifter…

     När skedde detta, och varför gjorde inte Bechir något för att meddela sig?

     • Den ni inte trodde på innan skriver:

      Brittiska MI6 är nummer 1 vad gäller mord utan spår. Israeliska Mossad är sämst. Den 14 december 2017.

      En kvinna såg (reflekterade) två av lönnmördarna i närheten av Bechir. Det har diskuterats om hon förstod att ngt var skumt.

      Mycket känd svensk journalist och författare mördades med cancer virus. Alla tror att han fick cancer ”naturligt” och av ren otur. MI6 där oxå.

      Giftet finns med olika utlösningstider. En förbättring som gör att bevis om mord är näst intill omöjligt.

     • Den ni lät kämpa själv och nu sitter ni i sliten själva skriver:

      Dessa lönnmördare lämnade tydliga spår efter sig år 2005 och 2006. Dem hyrde bilar i Stockholm som användes vid mordförsök. Anmälan gjordes till internutredare i Malmö som vägrade att utreda. Det tilltänkta offret lämnade bilreg., mobilnummer som en av lönnmördarna hade, tydlig beskrivning av två lönnmördare.

      ”Vem inom polisen hjälper dig?” var frågan som internutredare B-M B. och åklagare K. A. var intresserade av.

      SVT och resten av gammelmedia mörkar detta på order av justitiedepartementet.

      • Peter Harold skriver:

       Ja, jag tvivlar ingen sekund på att SVT gör som justitiedepartementet säger. Eller för att vara helt uppriktig; SVT anser att det är fullt rimligt att göra som regeringen säger åt dem. Noll vattentäta skott där. 😦

  • Vauen skriver:

   Tage Åström var tydligen chef för SSI, som enligt Claes Hedberg var det som kallades Aktionsgruppen Arla Gryning vid tiden för ”mordet” på Palme. Nu lär den organisationen heta KSI, Kontoret för Särskild Inhämtning. Detta är en militär organisation enligt Hedberg, så jag blir fundersam när man inte nämner detta:

   https://www.expressen.se/tv/nyheter/ex-polischefen-tage-astrom-i-primetime/

   Om det skulle kunna bevisas att Polisen säljer vapen till slödder så är dom såklart helt olämpliga som tillståndsmyndighet. Polisen är mycket aktivistiska i vapenfrågor.

   • Den ni inte trodde på innan skriver:

    Bevisas??? Herregud!
    Det har varit ute överallt på Internet sedan 2005. Polis Olle Liljegren dömdes i HD. Tage Åström avlyssnades av tysk polis som skickade bevisen till SWE åklagare och polis. Tage sålde Glock pistoler han fått av Sven-Erik Ahlberg via polisens infiltratörer Peter Rätz, Anders Eriksson, Mikael Löfblom och andra kopplade till Ahlberg.

    Dräggen SSI finns än idag och har importerat tusentals kilo amfetamin kokain och heroin till Sverige som dessa drägg sedan lagt på personer dem hatar.

    Se dokumentären OPERATION PLAYA.
    Läs om herointillslaget på Visby där storskurken Carin Götblad var huvudman.
    Läs Världen idags artiklar om polisens vapenhandel.
    DN:s artiklar om Olle Liljegren.
    Grimlövshärvan och Sossepartiets mörklägging i den vapenhärvan.
    Sätter du dig in i detta så ser du allt kring Aschberg och mordet på Bechir Rabani glasklart.

    • Vauen skriver:

     Detta är intressant, men jag har inte så mycket kontakt med Svensk media.
     Kan du förklara eventuellt samband mellan aktionsgrupp arla gryning och SSI o KSI?

     • Den ni lät kämpa själv och nu sitter ni i skiten själva skriver:

      Precis som fd. rikskrimsnut Gela Forsell Öhman säger, det är en grupp mycket sjuka män som leker med folks liv och begår grova brott. När dessa gubbar inte ”jobbar” så köper dem sex och super för folkets skattepengar.

 13. Apropå barnporren så är det ju mäjligt att den perverse juden har den läggningen. Men jag kom på en än mer sinister anledning till anskaffandet av barnpornografi. Bämligen dissidenter som han inte kommer åt på annat vis. Planterar det i andras datorer. Det kommer ju aldrig gå att rentvå sig själv från sånt och dom som drabbas av den onde judens planer får finna sig i att leva med pedofilstämpel resten av sina liv. Förvisso hoppas jag att nuvarande Ashberggate kommer bli sista spiken i kistan på hans karriär men jag tror det inte. Han är alldeles för mäktig tyvärr.

  • Griskulturen skriver:

   Mäktig ja men inte omöjlig att fälla… akilleshälen är Aschbergs inblandning i att hjälpa polisledningens vapenhandel till gäng. Det jag beskriver i kommentarerna. Man fäller polisledningen Socialdemokraterna och Aschberg i ett svep. Problemet är att Johan Andersson och kompani inte ännu förstått det.

   ASCHBERG SKYDDAS AV JUSTITIEDEPARTEMENTET JUST PGA AV ATT HAN HJÄLPTE POLISLEDNINGEN ATT MÖRKA POLISCHEFERNAS VAPENHANDEL TILL FÖRORTERNA

   https://www.dn.se/sthlm/vapen-forsvann-innan-polis-greps/
   ”Vapen försvann innan polis greps”
   PUBLICERAD 2005-01-20 AV DN
   Varför rensade polisledningen ut fyra AK47:or från kommissarie Olle Liljegrens vapenskåp innan denne greps? Frågan har blivit brännhet i rättegången mot Liljegren. ”Nu måste vi höra hans chef Leif Jennekvist igen”, säger åklagaren.

   SOCIALDEMOKRATERNA HAR HITTILLS MÖRDAT 200 INVANDRARUNGDOMAR!!!

   Aschberg och sekten Socialdemokraterna försvinner för alltid och hamnar i historiens svarta avdelning.

   Men ni måste förstå detta först… det måste sjunka in 😉

  • Peter Harold skriver:

   Om jag minns rätt så handlade det om VHS-filmer på den tiden, så det var innan de hade dem som datafiler. Däremot tror jag att det är en strategi som de kan tänkas använda. Tur för Aschberg att det går att göra kopior för eget bruk…

 14. Den ni inte trodde på innan skriver:

  Sekten REGERINGEN startade i hemlighet och i panik operation ”Filtrera Internet” när sanningen om Sveriges största vapenhärva (Grimslövshärvan) började att läcka ut på nätet för cirka tio år sedan. Samtidigt tillsatte REGERINGEN en hemlig grupp inom polisen att spionera på och hota alla som grävde i eller skrev om Grimslövshärvan. Har ni missat detta så kommer ni aldrig att förstå hela bilden kring vilka statsanställda som gjort vad för att sätta igång massiv filtrering och censur på nätet. Samt varför Aschberg är den som REGERINGEN skyddar och finansierar för att hota svenska folket.

  Bechir mördades för att han använde bilder och info kopplat till Grimslövshärvan i sin video om Aschberg. Samt för att Bechir hade kontakt med person som kan allt om Socialdemokraternas mörkläggning av polisens vapenhandel till gäng.

 15. Björn Sveninge skriver:

  Johan Andersson Granskning Sverige om Arsberg kl 20 ikväll.
  https://www.nordfront.se/rn-direkt114-robert-aschberg-donald-trump-och-proteinpulver.smr

 16. ... skriver:

  Du slängs i fängelse om du stör Wallenbergs smutsiga affärer https://youtu.be/kCPPlexICpE

  Åsa Westerberg greps och husrannsakan gjordes pga att hon stör Wallenbergs smutsiga affärer. https://youtu.be/XwXir2Y3j5s

 17. Andersson skriver:

  Här ser du en av cirka 300 poliser som har till uppgift att spionera på och hota politiska motståndare till regimen i Stockholm.
  https://streamable.com/g8mtq

  Marianne Lundius Gernandt och Aschbergs högra hand vid polisen, Henrik Malmquist, är en av huvudmännen i denna grupp.

 18. Sofia skriver:

  Hej, länken till mp3:n verkar inte fungera på min mobil.

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s