Affären Austeja Emilija Dominykas – berättelsen om Tysklands stundande undergång.

(Midnattstimman är passerad, och jag har
inte tid med korrekturläsning./Peter)

Bästa läsare!

Affären Austeja Emilija Dominykas började den 20 september i år när kontot Zerbester på YouTube lade upp ett brev på tyska, skrivet av den kvinnliga byggnadsingenjören Austeja Emilija Dominykas som nu – obotligt sjuk i leukemi – har bestämt sig för att dela med av de hemligheter som sägs ha sitt ursprung hos Förenta Nationerna, och som syftar till att utplåna Tyskland som landet ser ut idag – och därefter ett totalitärt maktövertagande av globalt format.

Brevet är långt och beskriver i korthet följande:

I februari 2001 fick hon i uppdrag av den tyska förbundsregeringens byggnadsstyrelse BBR (Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen) att medverka i en projektgrupp som skulle planera för skyddsrum avsedda för massevakuering på sju olika platser i Tyskland (utom i södra delen av landet). Hon ingick i en grupp av sju specialister, och hennes bidragande kompetens handlade bl.a. om tunnelkonstruktioner.

Deltagarna i projektgruppen fick skriva under tystnadspliktslöfte med tio olika myndigheter, däribland försvarsdepartementet. Austeja undrade varför det var nödvändigt med tanke på att skyddsrum är ju lokaler ditt allmänheten skall ha tillträde.

De sju storskyddsrummen skulle ha kapacitet att härbärgera var och ett omkring 300’000 personer. De skulle vara belägna i Kassel, Suhl, Fürth, Simmern, väster om  Berlin, Lüneburg och Görlitz. Som jämförelse kan nämnas att Katarinabergets skyddsrum (parkeringsgarage) i Stockholm hade plats för 20’000 personer.

Hemlighetsmakeriet fortsatte även under själva byggandet av de underjordiska evakueringsanläggningarna. Borrningarna i marken annonserades som vägarbeten för att ingen av de boende skulle börja undra vad som försiggick. Austeja säger att de boende i Simmern, var helt ovetande om att hon och ett team med tunnelborrare från Australien höll på att anlägga ett skyddsrum som kunnat svälja stadens alla invånare 50 gånger om under berget vid Hunsrück, på 70 meters djup under markytan.

I juli 2004 kallades projektteamet till Berlin för att ta emot nya direktiv. Nu meddelades att anläggningen i Hunsrück skulle byggas ut ytterligare för att härbärgera militärt material, från ammunition till militärfordon och flygplan!

I sitt brev skriver Austeja att hon och hennes team protesterade. Hade de vetat tre år tidigare att de skulle bygga en militäranläggning hade de tackat nej. Och hon noterade också att anläggningen skulle kompletteras med en moské men inte någon bönelokal för kristna!

Ett år senare hade man sprängt färdigt för de nya utrymmena, men man hade problem med att avloppsvattnet måste pumpas upp till i nivå med markytan. Härvid uppstod en smärre skogsdöd bland träden på platsen i naturreservatet, vilket myndigheterna förklarade berodde på att träden angripits av skadeinsekter. Vad avloppsvattnet innehöll nämns inte, men det förekommer i gruvområden att träd dör p.g.a. ”naturliga” gifter som frigörs i dräneringsvatten från schakten.

I mina egna efterforskningar kring ämnet kan jag notera att området mellan Rhen och gränsen mot Luxemburg har flera anläggningar som byggts under överinseende av NATO, däribland avskjutningsramper för den amerikanska arméns missiler (Rittersdorf), satellitövervakningsstation och NATO-kommando (Börfink) och en amerikansk radarspaningsanläggning (Monzelfeld).

Den 14 november 2005, alltså fyra dagar före valet i Tyskland, samlades projektgruppen för en briefing med företrädare för regeringen, samt CDU:s partiledare Angela Merkel närvarande. Hennes parti vann valet och hon blev ett par veckor senare landets förbundskansler. Austeja verkar inte gilla Merkel, och beskriver henne som lätt sinnesrubbad. Regeringen uppskattade projektgruppens insats, och Austeja skriver i sitt brev att hon åkte på semester till Hawaii i december månad, en resa som sponsrades av Rockefeller Corporation.

Det var delvis en arbetsresa. Väl på Hawaii mötte hon flera politiska tjänstemän som var informerade om den tyska verksamheten, och erbjöds jobb vid något av de liknande projekt som man avsåg att bygga i Kanada, Nederländerna, Argentina och Frankrike.

I april 2006 hade man iordningställt bunkern i Hunsrück så att den var klar att inredas med teknisk utrustning; under sommaren kom en israelisk firma och installerade infrastruktur för el, tele och data enligt Austeja.

I sitt brev beskriver hon bl.a. de ekonomiska aspekterna kring projektet, och hur regeringen hanterade finansieringen av anläggningarna med hissnande belopp. Men det är inte dessa detaljer som är uppseendeväckande, och som kanske väcker skepsis till den döende kvinnliga byggnadsingenjörens berättelse. Hon beskriver att i januari 2007 var man färdiga med två förbindelsetunnlar till anläggningarna i Fürth och Kassel. Det skulle vara tunnlar som är 11 respektive 23 mil långa, försedda med järnvägsräls för tåg med en topphastighet av 100 km/h! Alla delar av anläggningen skall också vara skyddade mot atomvapen.

Men Austeja vittnar om att anläggningarna fortsätter att byggas ut. I nästa steg utökas lagringskapacitet för bränsle, 1, 6 miljoner kubikmeter diesel och fotogen i åtta cisterner. Dessutom får hon veta hur anläggningen skall disponeras; 200’000 soldater, 10’000 i försörjningsstab, 6’000 tjänstemän och och professionella glädjeflickor…! Dessutom skulle det finnas stora förråd för frystorkad mat som producerats enligt reglerna för halal. Och i samtliga skyddsrum anlades moskéer.

Enligt Austeja levererade försvarskoncernen Rheninmetall Defence AG skyddsutrustning för ABC-stridsmedel, pistoler och gevär med bajonetter och 10’000 ton ammunition. Men detta slog inte de hundratals TV-skärmar som monterades in i anläggningarna för att förkunna koranen och whabbitiska läror för anläggningarnas kommande invånare…

Och det är här som Austeja Emilija Dominykas börjar närma sig det område som hon själv i inledningen av sin presentation betraktar som konspirationsteoretiskt. Eftersom ämnet ju är populärt att diskutera nu för tiden så är det roande att också läsa fortsättningen av hennes ”bekännelse”.

Under 2010 var hon involverad i anläggandet av bunkrar i Berlin, Köln, Hamburg, Bremen, Kiel, Düsseldorf, München och i Stuttgart. Kostnaden för dessa anläggningar har täckts genom anslag till Berlins skandalomsusade flygplats som fortfarande inte är färdigbyggd. Enligt Austeja har omkring 95% av flygplatsbyggets pengar spenderats på de kompletterande hemliga bunkrarna, liksom en stor andel av infrastrukturprojektet Stuttgart21 där man bygger om stadens centralstation och järnvägsnät.

Plötsligt byter Austeja Emilija Dominykas karriär. I juni 2012 blev hon utsedd till projektledare för förstudien till projekt NEW EUROPE. Om hon verkligen är den hon utger sig för att vara så måste hennes sjukdom ha tärt så hårt på henne att hon hoppat över ett viktigt steg i sitt berättande. Varför skall en byggnadsingenjör bli projektledare för ett hemligt FN-projekt?

Förutom att jag inte kan hitta någonting om Austeja Emilija Dominykas som daterar sig bortom 20 september, och än mindre något dokument om henne som kan kopplas till FN eller någon annan organisation, så måste projektet ha varit extremt hemligt.

När jag läser hennes beskrivning av innehållet i projektet ringer några varningsklockor. Jag kan inte se att det organisatoriskt hör hemma inom FN:s administration. Däremot skulle det hela kunna läggas vid sidan av FN, och med de kanaler som vi känner till omvandlas till FN:s politik. Här antar jag att kanalen är Rockefeller-stiftelsen, vilken Austeja enligt historien kom i kontakt med vintern 2005-2006.

Det hon beskriver är att FN vill angripa Europa genom migration under 2015. Här skall FN, Världsbanken och EU ha bestämt sig för att starta ”rekryteringscenter” i Afrika och Mellersta östern för att välja ut aggressiva lågutbildade salafistiska eller wahabitiska män med max 90 i IQ. De skall – som hon beskriver – med fördel ha stark eller abnorm sexualdrift.

Men det är i detaljerna som jag ändå blir frågande hur det kan komma sig att Austeja trots det hiskeliga upplägget ens valde att acceptera uppdraget som projektledare för något som skall bli ett krig mot det tyska folket, och framför allt primärt mot tyska kvinnor som – enligt Austeja – skall offras för att våldtas och avla barn med invällarna. Hon beskriver att enbart under 2015 inträffade 48’000 fall av våldtäkt (samtliga hemlighållna av myndigheterna och medierna).

Dock kommer hon med intressanta teorier om alla bilbränder och andra sabotage (skolbränder, etc), och pekar ut många av aktivisterna som sponsrade av staten.

Projekt New Europe – med dess våldsamma demografiska omställning – är långt ifrån fullbordat för Tysklands del, varnar Austeja. Under slutet av 2016 kommer rekryteringscentren i Afrika att börja skicka iväg 8 miljoner afrikaner mot Europa. Personligen anser jag att det kanske är lite väl tidigt på året eftersom överfarten på Medelhavet är mer riskabel under vintern, men kanske skall man gruppera alla i Libyen tills det är dags. Det är också en fråga om logistik att få över alla dessa människor.

Austeja berättar att det hela skall resultera i ett inbördeskrig. Förberedelserna från 2001 kommer till väl gagn, menar hon. Dock kommer folket inte att få gott skydd, alla dessa superbunkrar till trots. Det kommer inte heller att finnas förnödenheter för alla, varför man bör räkna med att alla äldre kommer att lämnas att dö. När? 2017.

Varför?

Austeja är oss inte svaret skyldig. När minst 15 miljoner tyskar, plus alla invällarna, blivit ihjälslagna kommer amerikanska storbolag och köper upp de övergivna fastigheterna och tomterna för struntsummor. Undantagstillstånd kommer att råda och folkviljan kommer att hållas i schack medelst militär makt. De som inte avrättas kommer att sättas i läger.

Därefter fortsätter Austeja med fler framtidsscenarios, inkluderande ett krig med Ryssland, en kinesisk attack mot New York, m.m. till år 2020. Men är detta inom den plan hon nämnt, eller bara en spekulation? I alla fall följer en rad livsstilsråd från Austeja, inte olikt ett budskap som är bekant från politiska aktivister som inte gillar storföretag, men i detta fall hänvisning till hälsoskäl att undvika diverse produkter.

Tyskland kommer enligt planen att återuppstå. Men med ett nytt statsskick, kanske en monarki, och driven av fascistoida idéer. Enligt Austeja är alltsammans som hon berättat om en omfattande konspiration av nationalsocialistiskt ursprung.

En engelsk översättning på det påstådda brevet av Austeja Emilija Dominykas finns att läsas på sajten Christ Michael som drivs av en man som utger sig för att vara en av Skaparens söner. Jag tror att många uppskattar underhållningsvärdet i detta kreativa försök av någon som utger sig för att ha verkat på ”insidan” av världsherrarnas sfär.

Och någon Austeja Emilija Dominykas står inte att finna i den tyska telefonkatalogen.

Hälsar eder Peter Harold

(Denna bloggpost är mitt svar på en förfrågan som inkommit per e-post)

Publicerat i Demokrati och frihet | 6 kommentarer

Hur gör man slut med sin tjej? (Ett läsarbrev)

Bästa läsare!

Det är väldigt sällan jag låter anonyma mejl bli grunden för mina bloggposter. Det beror på att jag väldigt sällan får några anonyma mejl… Men det brev som kom berör verkligen mitt hjärta, och jag kan därför inte låta bli att dela med mig av skribentens livsöde. Givetvis med vederbörandes godkännande.

Hälsar eder Peter Harold

Bäste Peter!!!

Tack för en jättebra blågg! Jag har inte läst den så väldigt länge, och jag brukar inte läsa allt du skriver för det är väldigt många ord. Men jag försöker så gått jag kan. Jag känner att man blir smart av att läsa din smarta blågg,ha-ha!!!

Jag skriver inte därför att jag vill be dej om pengar, även om jag börjar få lite problem på min firma. Guud, du har nog ändå inte råd att hjällpa mej. Där emot skulle jag villja ha råd från en smart kille som dej lr någon av dinna smarta läsare. Jag är ihop med en qvinna (ha-ha-se vad jag stavar soffistikerat, jag börjar bli smart som dej redan. Ha-ha!!!!) Jag är ihop med en tjej som jag inte gillar.

Låt mej först berätta lite om mej skällv.

Jag är 59 år gammal och har en kontraktsanställning i Stockholm. Jag har flyttat hit från landet och har jobbat en hel del i fabrik innan jag flyttade till Stockholm och började jobba här. Just nu har jag ett jobb som man skulle kunna säga är projektledare, typ. Det var på det jobbet jag träffade denhärna kvinnan som jag vill göra slut med. Och det är bara på jobbet vi är tillsammans.

Det som är skitjobbigt är att hon tycker en massa saker som jag inte tycker om. Och det är inte åkejj. Så när jag måste prata med folk måste jag säjja vad jag tycker på ett sett som hon inte förstår. Och sen om hon upptäcker det och påstår att jag jög så svarar jag att det var henne som inte fatta vad jag sa. Och då måste jag ändra mej.

Det hela är skitjobbigt. Jag har ett jättefint kontor mellan Slottet på Gammla Stan och sittyområdet med utsikt över vattnet så jag vill stanna kvar här så länge som möjjligt. Fast med den här qvinnan tjänns det som att mitt jobb ryker när kontraktet går ut. Min firma jobbar ihop med en utländsk konnsärn som heter Bilderberg och det är ett bra bolag att jobba åt för mig som slutat jobba på fabrik. Så jag skulle värkligen vilja göra slut med henne. Hur, Peter???????

Hon är egentligen inte värst. Hon har en son som är 33 år gammal men det är svårt att tro det när man hör han prata. Egentligen är han son till den förra kvinnan jag var tillsammans med, och tack gode gud blev jag av med henne för hon var ett svårt psykfall. Men sonen blev kvar och tillhör min nya kvinna som är ihop med mej. Han tror att han är en lärare men han kan inte räkna ordentligt. Han är en riktigt glappkäft som tror att han är Jesus fast i kostym hela tiden eller nått liknande. Skitjobbig kille eftersom han jobbar med mig. Egentligen är jag hans chef men tror du att han lyssnar? Näedå.

Vore underbart om jag blev av med både honom och den där kvinnan. Men vad ska jag göra?

Din tillgivne vän S.L.

Publicerat i Humor | 32 kommentarer

Mångfalden inom svensk press en vacker morgon som denna…

Bästa läsare!

Jag vet. Tanken är frestande att säga att detta är beviset för att Illuminati sitter och dikterar från sitt huvudkontor hur pressen skall agera. Men sanningen är snarare att vi med den svenska mediebranschen har en likriktning som tycks vara helt ofrånkomlig med dagens maktstruktur.

Och att önska sig något annat än två dominanta drakar kallas visst för ”antisemitism”, har jag hört. Allt klander som involverar mediejätten Bonnier tycks av någon anledning betraktas som ett upprop för att värma upp nazisternas gasugnar igen.

sb-same-shit

Sanningen är dock nog betydligt enklare än att det är en femhövdad grupp rymdödlor iförda uniformer och mantlar sitter och dirigerar nyhetsinnehållet. Det är nog bara så simpelt att vi har två tidningar i huvudstaden, men bara en idé.

Den rådande idén tycks handla om att i mesta möjliga mån blanda in Rysslands president Vladimir Putin i något negativt sammanhang. Och den amerikanska presidentvalsdebatten passar som handen i handsken som ledmotiv; å ena sidan en amerikansk variant av Bert Karlsson, och andra sidan en kvinna som skulle kunna sälja sin egen mor till högstbjudande shejk i samma leverans som en komplett tortyrkammare.

Under 2016 har världen tagit ett långt kliv i riktning mot ett storkrig mellan öst och väst. Det är USA som huvudsakligen drivit oss i denna riktning, men med intensivt benägen assistans från Storbritannien i första hand. Och för all del även från EU. Detta är inte någon ”putinistisk” propaganda, utan helt enkelt en bedömning som många kunniga och ansvarsfulla politiker och opinionsbildare ger uttryck, från bl.a. Tysklands egen utrikesminister till högt uppsatta militärer inom Pentagon.

Det amerikanska imperiebyggandet sker måttligt kamouflerat under ett täcke av ord som ”demokrati”, ”mänskliga rättigheter”, ”svar mot Putins aggressioner” och så vidare. Men få människor är så dumma att de inte kan dra den verkliga slutsatsen när de ser USA fördöma Rysslands attacker mot IS-terroristerna i syriska Aleppo, men beskjuta staden Mosul som har samma terrorister, men på det USA-kontrollerade irakiska territoriet.

Oron för att Hillary Clinton skall knuffa världen in i ett totalt världskrig är mycket större än rädslan för att Donald Trump skulle bedriva samma politik. Men medierna står fast vid Hillarys sida, trots att alla hennes skandaler är så många att de inte ens ryms i punktform på ett A4-ark; detta oräknat digniteten i varje enskild skandal.

Aldrig förr har vi på förhand vetat så mycket om varför en presidentkandidat som Hillary Clinton är direkt olämplig för ett presidentuppdrag. Redan som kandidat för senaten borde hon ha stoppats p.g.a. sina dokumenterade oegentligheter. Och detta blott på misstankegraden. Visserligen har många försökt att påverka i denna riktning. Men medierna står på hennes sida. Och etablissemanget.

Just detta maniska stöd till Hillary, denna underlåtenhet inför högst sakliga argument mot hennes kandidatur, negligeras och förringas av medierna. Det ständiga svaret blir att ”Trump är galen, sexistisk och en oberäknelig man”, och att ”Vi kan vara glada över att vi kan välja Hillary och slipper ha Putin som diktator”. Det är så barnsligt så man kan inte tro att det är sant.

Jag noterar att därtill att Expressen tagit ordet ”klimatförnekare” till vanheders igen. Inte förvånande är SD målet för tidningens kritik/propaganda. Ordet ”klimatförnekare” myntades av s.k. klimatalarmister som vill ha överstatlig makt genom ett påstått klimathot (man illustrerar sina argument med jorden som ett tecknat ansikte på en febrig person, och så sprutar det ånga ut genom figurens öron), och man talar också om inskränkningar i yttrandefriheten för människor som menar att det finns naturliga drivkrafter till att klimatet varierar, som har mycket större påverkan än människors utsläpp av spårämnet koldioxid. Ordet ”klimatförnekare” skall associera till ordet ”förintelseförnekare”, ett epitet som används mot alla envar som inte accepterar siffran 6’000’000 dödade judar som offer för nazisternas politik, eller som vågar ifrågasätta den minsta teknikalitet som mytologin tillskriver har använts. Jag använder ordet ”mytologi” avsiktligt eftersom de empiriska bevisen inte håller för det officiella påståendet om Förintelsens dödssaldo.

Nåväl. Nu skall jag låta er åka hem och titta på Aktuellt och Rapport, statens egen version av Expressen och Aftonbladet… Detta gäller er som inte förstått det nödvändiga i att slänga ut TV:n, och insett att television är etablissemangets eget massförstörelsevapen.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Medierna | 10 kommentarer

USA planerar falskflagg-operation i Syrien med egna bombplan med rysk signatur?

Bästa läsare!

Den kanadensiska reportern Christian Borys lade upp bilder han tagit på ett antal amerikanska stridsflygplan som var målade i det ryska flygvapnets färger. Han menar att det inte är ovanligt, men att det ändå är intressant. Och det kan man minst akt säga; vad skulle reaktionen bli om ett eller ett par av dessa flygplan attackerar ett civilt mål, t.ex. ett sjukhus eller en stor skola, och observeras från marken och identifieras som ryska?

sb-syrien-us-bomb-russia-colour-1

Jag kan facit. Vita huset kommer att inom femton minuter fördöma Rysslands humanitära brott mot mänskligheten, och Barack Obama kommer säga att USA måste ta ansvar för oskyldiga människors liv, hälsa och säkerhet, och därmed skjuta ner alla ryska flygplan i området som trotsar USA:s utlysta flygförbudszon. En flygförbudszon som dock skall få trafikeras av NATO och Israel, naturligtvis…

sb-syrien-us-bomb-russia-colour-2

Detta tarvar en grundlig undersökning. Även om USA.s flygvapen vill försvara detta tilltag med att man måste måla sina egna flygplan i ryska flygvapnets färg för att kunna öva (öva vad, om inte krigföring mot Ryssland; vart har vi debatten om amerikansk aggression, media?) så är det viktigt att uppmärksamma detta just i händelse av en incident som jag beskriver här ovan.

Vi har aldrig förr sett ett så amerikanskt provocerande beteende sedan Kalla kriget på 1950-talet. Endast med största försiktighet kommer de ryska trupperna att kunna undvika en militär konflikt med supermakten USA. Och värst av allt är att man i Washington inte tycks förstå vad det är för en farlig lek man leker.

Frågan måste omedelbart upp för debatt i Sveriges riksdag. Vi måste till varje pris ställa oss utanför ett nytt storkrig! Och det om det så skall ske till priset av en medborgerlig statskupp!

USA har nu dessutom luftstridskrafter i Ukraina för att flagga sin närvaro inför Ryssland. Flammar det upp i Syrien kan det ta sig i Ukraina och sedan till Polen, Baltikum och Finland. Om inte någon sida finner fog för en ”first strike”…

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

METRO: Folk som inte litar på regeringen kan bli sjuka i huvudet.

I all hast, utan korr-läsning…/Peter

sb-metro-konspirationsteoretiker

Bästa läsare!

Som vanligt finns det tunnelbaneresenärer som inte bryr sig om att ta med sitt exemplar av gratistidningen Metro och lägga den där den hör hemma, nämligen i pappersåtervinningen. Jag läser inte Metro längre sedan ett antal år tillbaka, men nu låg framsidan uppslagen och visade på artikeln ”I huvudet på en konspirationsteoretiker”.

Lydde rubriken istället ”I huvudet på en Metro-journalist” skulle jag nog kanske ha lyft upp tidningen för att se ifall mina värsta farhågor besannats. Även om jag inte läser tidningen själv så har jag trots det kunnat bevittna löpsedlar och rubriker när andra mindre intellektuellt nogräknade medpassagerare slagit upp sin exemplar. Nu kom det att dröja tills ikväll innan jag fann mig vara så pass harmonisk att jag vågar mig på en genomläsning av web-versionen av artikeln.

Artikeln är sammanställd av Johan Wikén och tar sin utgångspunkt från det gängse sättet för dagens s.k. journalister att hitta nyheter, d.v.s. genom att titta på Facebook. Om Johan Wikén skall jag inte säga så mycket, men allt jag hittar om honom bekräftar min bild av Metro-journalister. Fast nu skall vi inte tala om redaktionstrollen, utan istället om de objekt som de ger sig på.

Ämnet är k-o-n-s-p-i-r-a-t-i-o-n-s-t-e-o-r-e-t-i-k-e-r. I allmänhet och ”Anton” i synnerhet.

Metro kontaktade Anton och bad om att få prata med honom, och Anton gav Metro en introduktion genom filmen Unveiling the Flat Earth (Metro glömde att länka, så här är den [LÄNK]). Filmen handlar om olika argument som talar för att planeten Tellus är platt. Om filmen verkligen avser att verkligen bevisa detta, eller bara för att få folk att tycka illa om konspirationsteoretiker och föreställa sig att alla konspirationsteoretiker tror att jorden är platt, vet jag inte.

Jag röstar lite för det senare. Metro och andra etablissemangsmedier välkomnar nog att folk bemöter inlägg om amerikansk inblandning i 11 september med ” – Jaha, och du tror väl förstås att jorden är platt?!!”. Så jag är inte förvånad över tonfallet i artikeln.

Det var just 11 september och WTC som fick den dåvarande läraren ”Anton” att öppna ögonen för att ”den officiella versionen inte stämmer”. Johan Wikén frågade Antom om det kändes som att han förstått något som inte andra förstått? Och Anton svarade sanningsenligt ”ja” på den frågan.

Det krävs att man är Metro-journalist för att häpnas över denna insikt att regeringar ljuger. Varför det är på detta vis kan jag inte förstå. Människorna sitter där dagarna i ända och borde bevaka vad som händer och sker i världen. Antingen är de lata, eller också är de extremt rädda om sina jobb, för allt de lyckas prestera är klipp från CNN (Clinton News Network…) och andra etablerade mediekanaler. Och inte ens när de etablerade mediekanalerna ställer till det och kommer med självmotsägande uppgifter reagerar de svenska journalisterna och börjar undersöka själva vad saker och ting egentligen handlar om.

I Johan Wikéns artikel kan man ana att ”Anton” tror på saker som inte kan vara sant. Eller rättare sagt – om man tror som Anton har man sannolikt vild fantasi. Anton tror på ”chemtrails”. Det är en teori som många betraktar som galen, säger Metro. Fast Metro säger givetvis ingenting om att amerikanska myndigheter – i fotspåren av senare års klimatdebatt – talar om att man har kapacitet att påverka väder, och att man faktiskt bedrivit praktiska försök inom detta område, med just de metoder som ”konspirationsteoretikerna” avslöjat.

Att USA:s regering på olika sätt är involverade i 11 september-attackerna står utom allt tvivel (såvida inte man jobbar på Metro). För den amerikanska regeringen – Barack Obama – handlar det i grund och botten om att förhindra anhöriga till medborgarna från att stämma den federala staten för att den underlåtit att förhindra terrordåden. Förutom stora skadestånd så finns det också en risk att rättsprocessen kan leda till att man försöker få svar på varför den federala staten inte stoppade attackerna.

Även om man ärligt kan säga att det finns en rik flora av teorier (och indicier) till hur 11 september gick till, så kan man i vart fall säga att den officiella 11 september-rapporten är en sämre konspirationsteori än de övriga. För det dokument som politikerna tog fram har inte resulterat i någon åtalad för inblandning i terrorbrottet.

I fallet med 11 september är det egentligen fel att använda termen ”konspirationsteoretiker”. Snarare är begreppet ”privatutredare” mer passande. När staten funnit det bekvämt att förhindra varje adekvat rättslig prövning har såväl amatörer som yrkesmänniskor arbetat aktivt och engagerat för att få fram sanningen om vad som hänt. Medan 11 september-kommissionen försökte förhindra att vittnen spred sina intryck och erfarenheter kom sanningsrörelsen att bilda nätverk som förde samma specialisternas kunskap till en helhetsbild. Det finns grund för frågor och saker att undersöka, och det är detta som journalisterna borde ägna sig åt, istället för att häcka på facebook och hoppas kunna snubbla över nån som man kan hänga ut som ett mentalt freak.

Om Anton får syn på denna bloggpost hoppas jag att han hör av sig och berättar vad Metro utelämnade om hans berättelse som skeptiker.

Metro avslutar artikeln med att intervjua experten Rasmus Fleicher som forskat om konspirationsteoretiker. Han tycker enligt Metro ”att det är bra att vara ifrågasättande men att det kan bli en fara när det går för långt, när individen inte kan lita på någonting.”

” – Det blir svårt att hålla sig mentalt fungerande. För vissa människor kan det slå över i en sjuklig paranoia.”

Se där. Var gärna lite smågnällig över politiker, journalister och andra makthavare, och klaga på att de ljuger. Men i slutet av dagen skall du ändå inte ägna energi åt att dekonstruera lögnerna och ge dig på att jaga sanningen, för den tillhör inte dig. Trots allt, du kan aldrig veta när makthavarna och medierna ljuger eller talar sanning, så konsumera nyheterna med ena örat och släpp ut det med det andra medan du väntar på nästa avsnitt av ”Idol” eller ”Let’s Dance”. Folk skall inte tänka. Det har vi journalisterna till att göra åt oss.

Och därmed stänger jag dörren efter dagens besök på Sanningsdepartementet… eh, jag menar, Metro.

Hälsar eder Peter Harold

P.S.

Hade jag varit Johan Wikén och skrivit faktarutorna till hans artikel hade jag nog valt att ägna några rader åt hur CIA år 1967 lanserade begreppet ”konspirationsteoretiker” för att kunna hantera kritiska frågor genom smutskastning sedan alltför många oklarheter kring JFK-mordet började komma i omlopp, samt den strida ström av lik som uppkom när det ena vittnet efter det andra togs av daga.

Man kan säga att i synnerhet på punkten fakta tenderar vi bloggare kontra etablerade medier som just Metro att gå skilda vägar.

D.S.

Publicerat i Medierna | 9 kommentarer

Medierna säger att medierna inte är partiska – får stöd av politiskt PK-tyngd professor

Bästa läsare!

Vi skulle kunna få denna diskussion att sväva ut och resultera i ingenting, genom att resonera om att den politiska höger-vänsterskalan är en vilseledande bluff. Men låt oss låtsas som att skalan existerar och att den är relevant för stunden. Ty under alla omständigheter tycks det mig som att medierna i Sverige har en stark övervikt mot den politiska vänsterns sida.

Det som fått debatten att blossa upp kan vara att den moderate riksdagsmannen Edward Riedl är missnöjd med mediernas rapportering, varför de lokala moderaterna startat en egen nyhetssajt. Han säger att det är framför allt svårt för moderaterna att få utrymme i SVT nyheter Västerbotten. Detta ofog att nyttja yttrande- och informationsfriheten har fått medieetablissemanget att reagera. [SVT]

Anders Bäckström, ansvarig utgivare för SVT nyheter Västerbotten riktar kritik mot Moderaterna och anklagar dem för att vara otydliga; han menar att deras nyhetssajt är lätt att förväxla med traditionell media och att om man inte känner till Edward Riedl så är det svårt att förstå att sajten kommer från partiet, enligt SVT. SVT är också kritiska till att artiklarna på moderaternas nyhetssajt inte är signerade med artikelförfattarens namn (fast mig veterligen tycks detta inte vara något problem när de stora drakarna publicerar sina osignerade ledarspalter som fostrar medborgarna att älska multikulturism och massinvandring).

För att ge akademisk tyngd åt SVT:s reaktion mot den ny alternativa nyhetssajten har man låtit professor Jesper Strömbäck från det vänsterorienterade Göteborgs Universitet uttala sig [SVT]. Han menar att det inte alls stämmer att medierna är opartiska:

” – Journalister har säkert åsikter, men att det inte spelar någon roll. Det journalistiska innehållet påverkas framförallt av den journalistiska professionalismen, hur man uppfattar sin roll och hur produktionsprocesserna ser ut. Det finns så mycket forskning kring det i Sverige och andra länder som visar att det journalistiska innehållet påverkas inte särskilt mycket av vare sig ägandet eller journalisternas egna politiska åsikter”.

Detta uttalande har resulterat i att många personer vikt sig dubbla av skrattkonvulsioner på sociala medier. År 2005 genomfördes en undersökning där journalisterna fick uppge vilket parti de föredrog, och 4 av 10 svarade Miljöpartiet, fastän deras stöd rent allmänt bara är en fjärdedel av denna siffra. Även Vänsterpartiet var överrepresenterade, och omvänt var moderaterna gravt underrepresenterade.

Redan här har vi ett argument mot professor Jesper Strömbäcks resonemang om att de personliga åsikterna inte har någon betydelse.

Han bortser helt och hållet från frukten av Frankfurtskolans ambition att de offentliga samhällsfunktionerna skall besättas med människor som anammar kollektivist och kulturmarxism; vi ser att detta är förverkligat till fullo i Sverige.

De politiska övertygelserna har drivit vänstermänniskor att söka anställning inom medieföretag, läroväsendet, beslutsfattarnivå inom offentlig sektor, inom polis och försvar, och även numera kyrkan. Och vi ser framför allt att SVT, SR och UR rekryterar vänsteraktivister till sin publiceringsverksamhet. Vad får professor Jesper Strömbäck att tro att dessa människor helt plötsligt agerar som om de vore åsiktsneutrala under kontorstid? Det räcker med att se eller höra en enda nyhetssändning så inser man att han har fel.

Professor Jesper Strömbäck har varit anställd hos regeringen Reinfeldt som kanslichef för Framtidskommissionen som sysselsatt sig med frågor som bl.a. folkutbytet och utökat politiskt inflytande via klimatalarmism. Han publicerade tidigare i år boken ”Utan invandring stannar Sverige” på Volante förlag. Professor Strömbäck kan anlitas som föreläsare genom Per Schlingmann AB (Per Schlingmann var ansvarig för Moderaternas omvandling till Nya Moderaterna och avskaffandet av den traditionella högerpolitiken och ersatte den med mer lättröstad liberalism med vänsterflört).

Professor Strömbäck har tidigare i år hävdat att medierna inte alls mörkar om invandringen, utan påstår till och med att invandring skildras negativt i medierna.

Detta är nog hans eget sätt att tolka verkligheten på; en normal nyhetskonsument ser att medierna systematiskt mörkar negativa nyheter, som t.ex. att invandrare begår brott eller blir bidragsberoende, och att den negativa belysning som väl släpps fram lägger skulden på samhället, t.ex. underlåtenhet att ta hand om alla hitresta tiggare, bostadsbrist för nyanlända och kommuners oförmåga att kombinera välfärd med ökad migration, som exempel. Summa summarum; snåla svenskar betalar för lite i skatt, säger etablissemanget.

Slumpmässig kontroll av medierapportering om invandring idag kl. 11.oo, bara för att ta tempen på professorns påstående:

METRO: ”Ordningsvakter skryter om våld mot invandrare på sluten Facebook-grupp”.
SVD: ”300 lärare: Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas”
SVD: ”Avvisade romer – hänvisade till klädkod” (restaurang släpper inte in sluskar utan slips, typ)
EXPRESSEN: ”Tre gripna för mord på kriminell” (inga namn nämns)
HELA GOTLAND: ”Mindre pengar när asylboende flyttar från ön” (blir intressant att se om årets ökning av utomhusvåld minskar till nästa år i så fall; hittills förklarar polisen trendökningen med rökning av cannabis)
SYDSVENSKAN: ”Löfvén: Striderna i Mosul talar för fortsatta gränskontroller” (till stor sorg för Miljöpartiet)

Till viss del skall man erkänna gammelmediernas opartiskhet. De hänger gärna ut alla politiker och kändisar som delar artiklar från t.ex. Fria Tider eller andra alternativa nyhetssajter. Där är MSM ganska konsekventa. Möjligtvis att typsnitt och anklagelseformuleringar skiljer sig åt från fall till fall (krigsrubrik när moderat gör det, och en notis om att det kanske var lite obetänksamt ifall en miljöpartist gör det), och möjlighet till genmäle. Men man skall vara glad för det lilla av opartiskhet som svenska medier trots allt kan uppvisa.

Hälsar eder Peter Harold

 

(Uppdaterat: Överflödig negation i rubrik raderad)

 

 

Publicerat i Medierna | 5 kommentarer

Expressen: Phil Collins skilde sig på Charles II:s tid!

Bästa läsare!

Uppenbarligen har tryckfelsnisse uppenbarat sig i samband med att Expressen-medarbetaren Sofia Henriksson tjuvläst brittiska blaskan ”Female First” på arbetstid, och hon fick den briljanta idén att kopiera lite av innehållet för sitt betingade dagsverke och få det publicerat av redaktören innan det blev dags att rusa ner cafét och sörpla latte med väninnorna utan att passera korrekturläsaren. För jag hyser starka tvivel till att Expressens påstående om att en av världens genom tiderna bästa trumslagare – numera även ex-alkoholist – skilde sig från sin andra fru år 1669…

sb-expressen-phil-collins-1669Nu borde jag mest av allt ägna min energi åt att skriva om Phil Collins utifrån ett helt annat perspektiv, och kanske också mindre skvalleraktigt än vad Expressen Nöje gör. Min approach skulle ha sin utgångspunkt i att den gamle rockräven gjort en försiktig comeback, och att han har börjat tycka att det är roligt att jobba som musiker igen.

Visst, det går inte att komma ifrån misstanken att det var mer än ryggvärk som fick Phil Collins att korka upp flaskan på heltid hemma i slottet i Schweiz (alla rockstjärnor som bor i Schweiz måste ha minst ett slott, och jag kan inte tänka mig att Phil Collins är annorlunda på den punkten) efter ett decennium av avskedsturnéer. En senkommen medelålderskris?

Kanske. I vart fall kom Phil Collins till insikten att han tröttnat på sig själv. Så som ett komplement till Sofias skvaller från ”Female First”: herr Collins ville faktiskt ta livet av sig själv. Det fanns ingen mening kvar. Han var inte längre bäst på trummor, hans nylle var överexponerat och alla tycker att det är hyckleri att sjunga om hemlösa när man själv bor i slott och har en fru som är yngre än ens äldsta barn, typ. Phil Collins blev Fyll-Collins.

Förhoppningsvis har Phil Collins inte krökat bort alla hjärnceller, ty han är – vad vi än tycker om hans smöriga ballader som vi stått ut med på skivspelaren i hopp om att tafsa under byxlinningen på flickvännen fastän vi helst av allt önskat oss ”Los Endos” i högtalarna – en av världens mest kompetenta artister. Phil Collins har nästan allt; en god musiker (trummor, men också piano), en begåvad producent, musikalisk visionär, enastående kommunikatör och framför allt en god team-player.

Visst, vi tycker alla att Genesis blev lite plattare med åren, men vi spelar ändå lufttrummor till ”Home by the Sea, pt2”. Vi försöker att låta som en guttural joker när vi sjunger med i ”Mama”. Jag har själv gått i de kameleont-aktiga ”I can’t dance”-stegen när jag skämt ut min dåvarande fru i affären bakom hennes rygg. Vi fans älskar den politiska satiren i ”Land of Confusion”-videon, även om vi är rå-moderater.

Det enda vi inte tycker om på riktigt är de evighetslånga live-versionerna av ”Turn it on again”. Usch! Det är nästan lika illa som när Paul McCartney ägnar sista halvtimman av sina konserter åt att framföra (yla) ”Hey Jude”. Fy fan. Är det någon gång ett terrordåd mot en popkonsert är ursäktlig så är det när Palle spelar just denna låt. Just då. Var är ISIS när man behöver dem? Suck.

Ok, låt oss leka med att uppgifterna om att Phil Collins ändå skilde sig från sin andra hustru år 1669. Det var ett spännande år, förutom den påstådda skilsmässan…

Charles II var kung i England. Hansan som opererat i Östersjön höll sitt sista rådslag och lade ner verksamheten efter 400 år. Svält i Bengalen dödar 3 miljoner människor. Henning Brand upptäcker fosfor (kanske han skapar den första fosforbranden, hirr-hirr…) och Etna på Sicilien exploderar och dödar ungefär 20’000 människor. Revolter i Japan; turkar invaderar Venedigtrakten; offentlig dödlig tortyr av konspiratör mot den franske kungen Ludde n:o 14, und so weiter. Tro mig, 1669 var ett år det skulle ha varit spännande att vara tidningsredaktör. Inte bara p.g.a. att Phil Collins skilde sig.

2016 är säkert också ett spännande år för den som jobbar med tidningar. Synd bara att varken journalister eller redaktörer ser de viktiga nyheterna, och istället nöjer sig med att klippa och klistra från skvallerblaskor istället för att exponera härskarklassen och deras globala maktövertagande genom den perverterade politiken.

Skål, Phil! Vi älskar dig mer än vad vi vill erkänna. Så turn it on again.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Medierna, Musik | Lämna en kommentar

Om Hillary Clinton är en skurk – ligger då felet hos den som avslöjat det?

Förpostat; är på tjänsteresa. Vi hörs!🙂

Bästa läsare!

Vi lever i en spännande tid. Det är faktiskt så spännande att vi inte vet ens om vi kommer leva nästa år. Det handlar givetvis om USA och landets politiska ledning.

Ja, det finns absolut ingen anledning att dra den långa bakgrundshistorien, så jag tar kortvarianten:

När USA:s president Dwight D. Eisenhower lämnade sitt ämbete 1961 höll han ett avskedstal till nationen. I detta sade han: ” – In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.” I utövandet av regeringsmakten måste man akta sig för att låta krigsmaterialindustrin få sådant inflytande att de påverkar landets politik. [textversion] [videoversion]

Eisenhower visste vad han talade om. Han var själv en president som handplockats av makteliten. Man valde honom eftersom han som ledare för de allierade mot Nazi-Tyskland vunnit Andra Världskriget (detta är jänkarnas egen beskrivning som glömmer bort att Sovjet tog Berlin först) och mycket populär bland folket, och eliten ville inte ha Robert Taft som republikansk president. Taft ville inte att USA skulle ägna sig åt imperialism.

Eisenhower ville egentligen inte bli president eller ens politiker. Han hade utsetts till chef för NATO, men i den amerikanska kongressen var man skeptiska till att engagera sig militärt i Europa efter fredsslutet. Fast den militärindustriella komplexet (som sponsrade  pålitliga kandidater) ansåg att Eisenhower var lämpligast att leda landet när man byggde upp skräcken för kommunisterna i Sovjetunionen och på så vis kunde accelerera den militära uppbyggnaden under Kalla kriget. Eisenhower övertygades om att landet stod och föll med honom.

Eisenhower spelade med i spelet under sina åtta år i Vita huset, men tog till slut bladet från munnen under de sista dagarna som president.

Hans varning om det militärindustriella komplexet var dock inte hela sanningen; han hade egentligen även velat säga några ord om kongressen och dess nu allt oftare köpta ledamöter. Under alla omständigheter – hans varning har inte förhindrat utvecklingen, och nu befinner vi oss där i det läget att det demokratiska systemet förvandlats till en kuliss som döljer de hemliga makthavarna som kommer från Lockheed, Boeing, JP Morgan, Rockefeller, m.fl.

NU TILL DAGENS ÄMNE, efter introduktionen här ovan…

Vita huset har i förra veckan gjort ett officiellt uttalande om att man ger Ryssland skulden för hacker-attackerna mot Demokratiska partiets Nationalkommitté, d.v.s. den organisation som arrangerade och manipulerade primärvalet så att socialisten Bernie Sanders förlorade mot Hillary Clinton. Detta har bevisats genom de dokument som publicerade via DNC Leaks, och som ledde till att DNC:s ordförande avgick (men hon har nu fått ett annat jobb via Hillary Clinton).

Först av allt skall det sägas att det finns inga juridiskt hållbara bevis för att det var Ryssland som begick hacker-attacken (jag har berört ämnet i tidigare bloggposter). Istället talar mycket för att det var s.k. whistle-blowers som röjde den obehagliga sanningen om de anti-demokratiska manipulationerna inom Demokraterna.

Men just detta att Vita huset påstår att dokumenten (och det rör sig om tusentals) är frukten av Rysslands cyberkrigföring innebär ju att Obama-administrationen erkänner dokumentens äkthet! Detta väcker ju givetvis frågan varför Vita huset inte agerar utifrån innehållet i dokumenten? (Kolla videoklippet längst ner så får ni se att Obama också är inblandad!)

Istället säger Vita huset att ”publiceringen av dessa dokument avser att påverka det kommande valet”, och att ”det är vår övertygelse utifrån det känsliga innehållet i materialet att endast den högsta ledningen i Ryssland kunde godkänna dessa hackeraktiviteter”. Återigen, man underbygger inte sina anklagelser med bevis, men Vita huset har agerat tillräckligt eftersom man flyttar fokus från de oegentligheter eller kanske till och med brott som DNC, Hillary Clinton och Clinton-stiftelsen ägnat sig åt både under den nuvarande valkampanjen och sedan flera år tidigare.

Det tycks finnas en ovilja att kritiskt diskutera Hillary Clinton i medierna. Om man gör samma slags översiktliga analys som Vita huset om vem som tjänar på att hon avslöjas som en skurk, kan vi också se de mönster som skyddar henne.

Vi har FBI som erkänner att hon gjort fel och brutit mot lagarna genom att ha en privat server för sin tjänstemejl som utrikesminister, men som inte vill rekommendera åtal. Vi har Hillary Clintons make, ex-presidenten Bill Clinton, som söker upp åklagaren, lovar henne en finare post i händelse av valseger, varvid denna vägrar att lagföra Hillary för brott mot Vita husets regler om mejlhantering. Detta i sig är korruption av mycket hög grad!

Men det är inte nog med detta. Vi har också Hillarys affärer med Clinton-stiftelsen. Det finns en lång lista på oegentligheter som inte bara ifrågasätter hennes lämplighet som president, utan också är skäl för en juridisk granskning. Och framför allt en granskning av hennes förehavanden från mediernas sida. Men… som amerikanerna brukar uttrycka det… we only hear the crickets…!

Demokraterna i Vita huset är naturligtvis förargade över att sanningen läckt ut. Hillary Clinton och hennes stab anklagar Ryssland för att komma manipulera genomförandet av valet. Man har till och med gått så långt med anklagelser om att Ryssland försöker rigga valet så att Donald Trump skall vinna. Ja, man känner andra som man känner sig själv, tydligen.

Låt oss leka med tanken att Ryssland verkligen genomför manipulationer av röstsammanräkningen (och låt oss bortse från att Clinton-stiftelsen också är inblandad i ryska affärer med kopplingar till Rysslands regering!), vad är det värsta som kan hända? Jo, att Hillary förlorar, och Trump vinner.

Vi vet att det förekommer valfusk i presidentvalen. Vi vet att detta till och med sanktioneras av partierna (eftersom det är ju de själva som utför dem). Detta beteende (som är bedrägligt mot väljarna, men vem bryr sig?) är så accepterat att man inte gör någonting åt problemet.

Om Trump vinner blir det naturligtvis en personlig förlust för Hillary eftersom hon därmed berövas chansen att få en statsbegraving när hon dör under sin mandatperiod. Men för etablissemanget spelar det ingen större roll. Donald Trump kan manipuleras, och vid behov kan han också dö mitt i sin mandatperiod. Eller avsättas genom riksrätt. Israel kommer förvisso få gå omvägen via ett arrangemang av en eller flera false flag-attacker, men de kommer att få sina krig utförda på de amerikanska skattebetalarnas bekostnad även med Trump som president. Hans storsponsor Sheldon Adelsohn skulle inte acceptera något annat.

Hälsar eder Peter Harold

VIDEODOKUMENTÄR FRÅN THE HUMANIST REPORT:

 

Publicerat i Okategoriserade | 7 kommentarer

Det är skillnad mellan clowner och kriminella invandrare – i alla fall i medierna.

sb-clown-ledsen

Bästa läsare!

Jag får erkänna att det var först när jag började undra varför en av mina bekanta  kom med så många tramsiga Facebook-skämt om Ronald McDonald som jag förstod att någonting händer ute i den verkliga världen som jag har noll koll på. Tydligen har det uppstått någon form av clown-hysteri.

Låt mig först som sist erkänna att jag är mycket rädd för clowner. Det har dock inte alltid varit på det viset. Men jag minns hur det började. Min rädsla för clowner gick från oro till skräck på väldigt kort tid. Låt oss säga att det gick från oro till skräck, från valdagen 2014 och fram till statsministerns regeringsförklaring i riksdagen några veckor därpå…

Näst efter den FB-bekante personens märkliga clown-statusuppdateringar, samt hans vänners kommentarer, dök clownerna upp på kvällstidningarnas löpsedlar när jag gick ut för att handla bröd, ägg och smör som alla andra dödliga: – Clowner som sprider skräck. Clowner som omringar dagisbarn med motorsågar. Clowner som hugger ner folk med kniv. Mördarclowner!

Ok, detta låter som en allvarlig masspsykos, nästan i paritet med väljarstödet till Feministiskt Initiativ, eller en riksstämma för Miljöpartiet. Fast i det här fallet är det slumpmässiga clowner som går omkring och helt plötsligt är jätteaggressiva. Att möta en clown kan bli det sista du gör i livet, lyder andemeningen i nyhetsbevakningen.

Ser man till nyhetsflödet i nationen är det clowner som vandrar efter oskyldiga flanörer i Landskrona. Hotfulla clowner i Eskilstuna (fullt polispådrag). Och clowner i Dalarna har ofredat folk; en tonårspojke i Gagnef blev till och med förföljd av en clown! I Skara hotade en clown en man med kniv, och i Tibro sprang tre clowner runt i ett äldreboende och skrek. Till och med i mobiltelefonen dyker de upp, berättar Expressen och visar hur Felicia, 10 år fått en clownbild.

Jag förstår inte mediernas reaktion. Att hänga ut en grupp så där, väl medveten om att de flesta clowner varken dödar eller skadar människor. Visserligen har de (clownerna) en väldigt påklistrad och ansträngd humor, och vi vet att de gråter och dricker sprit i sin cirkusvagn så snart numret är över. Ibland tar de inte ens av sig sin lösnäsa, utan faller berusade ner i sängen och somnar med sina jätteskor skavande mot den trånga väggen. Eller också är de humanister, som t.ex. clownen Manne. Men Expressen, Aftonbladet, ja, i stort sett varenda tidning i Sverige sprider clownfobi över landet. Oh, by the way, clownfobi har faktiskt ett mer akademiskt namn; ”coulrofobi”.

Är det att ta sitt publicistiska ansvar och sprida fördomar om att alla clowner är livsfarliga och fientliga? Borde inte pressen ta sitt ansvar och idka självcensur för att inte göra medborgarna hatiska mot en i samhället och nöjesbranschen mycket förtryckt yrkesgrupp? Var är mediernas känsla för alla clowners lika värde? Jag bara frågar.

Det är möjligt att vi nu står inför ett trendbrott, men statistiken visar att det är större risk att bli gruppvåldtagen eller sexuellt ofredad av ett invandrargäng än att bli ihjälhuggen av en clown. Fast när det handlar om denna grupp av icke-svenska gärningsmän så lämnas vi nyhetskonsumenter famlande i mörkret efter information och fakta. Ibland får vi knappt veta var och när, och definitivt inte vem och varför, när det handlar om brott som begås av gärningsmän med icke-nordisk härkomst. Jag kallar det för journalistiska pajaskonster.

Var glada för att det bara är clowner. Nästa gång kan det vara en annan grupp av personer som vill använda dödligt våld i politiskt/religiöst syfte.

Hälsar eder Peter Harold

 

 

Publicerat i Brott & straff | 1 kommentar

En gång sossekärring, alltid sossekärring (Barbro Engman lever och ogillar vad folk tycker)

Bästa läsare!

I en av mina kalendrar från 1976 fanns en förteckning över Sveriges riksdagsledamöter. En av dem hette Barbro Engman och var socialdemokrat. Hon var inte alls gammal när den kalendern kom ut. Sedan dess har hon ägnat sin karriär som landstingspolitiker och ordförande för Hyresgästernas riksförbund, en organisation som kallat sig partipolitiskt obunden men utgjort avtalspart för allmännyttan och har intima band mellan ABF och arbetarrörelsen. Ja, och så rekryterades ju hon från sossarna. Say no more, say no more.

Även om många inte reflekterar över saken så är Barbro Engman 1970-talets socialdemokrati personifierad. Alltså den tid då Partiet var Sverige. Palme-epoken. Inget gjordes utan att partiet godkände saken, vare sig det var i riksdagen, landstinget, kommunen, fackklubben eller i någon annan organisation eller myndighet. Det skulle finnas sossar med makt överallt, och tyvärr är de kvar än idag. Inte ens kyrkan fick förbli helig.

Barbro Engman är fortfarande i livet, vilket kanske kan förklaras med att hon var ung 1976. Och även om hon inte tycks vara aktiv i partipolitiken verkar hon alltjämt vara en sosse, precis som förr. En gång sossekärring, alltid sossekärring. Bara en sådan sak som att hon befinner sig på bröderna Castros Kuba just i skrivande stund – partikollegan Pierre Schoris favoritland – luktar rött. Blodrött.

Innan hon for hann hon få en ”opinionsinsändare” publicerad på det numera rikskända PK-propagandaorganet Hela Gotland under rubriken ”Är folkviljan alltid folks vilja?”. Hon presenterar ett axplock på exempel där folk inte gör som politikerna vill. Eller tvärtom.

Here we go:

All makt utgår från folket står det i grundlagen och det finns heller ingenting vi har sådan respekt för som folkviljan. Men det är mycket som döljer sig i folkdjupet. Ibland blir det förfärande synligt. Det finns i dessa dagar all anledning att oroa sig för åt vilket håll folkviljan är på väg att föra oss.

Så talar maktens arrogans. Folk som inte tycker som sossarna vill. Och så kommer exemplen på vilka fruktansvärda viljor folk kan ha:

Folkviljan har slagit till i många folkomröstningar på senare tid och det är nationalister och så kallade fosterlandsvänner som tagit hem segern.

Fredsavtalet i Colombia sågades av folket. Det krig som pågått i 50 år med Farcgerillan skulle inte alls vara över ansåg en majoritet till skillnad från norska Nobelkommittén som belönade fredsansträngningarna med fredspriset.

FARC är den militära grenen av Colombias revolutionära kommunistparti. När kommunisterna ansåg att man liksom kommunisterna i Sovjetunionen ansåg att det var dags att reformera lade FARC i överväxeln i sitt krig mot både folket och regeringen. I år har regeringen och FARC tydligen kommit överens om att sluta kriga (för hur länge, och vad är priset?), men av någon anledning tycks colombianerna ha svårt att försonas med den extremt vänsterorienterade gerillan som plågat landet och medborgarna med krig, lönnmord, kidnappningar, röveri, etc.

Att norska Nobelkommittén belönar nån som tecknar vänskapsband med militanta extremsocialister förvånar mig inte. Och inte heller borde jag förvånas över att näbbgäddan Engman är upprörd över detta.

Hon fortsätter:

I Ungern folkomröstade man om Ungern skulle bete sig som de medlemmar i EU de är och ta emot det lilla antalet flyktingar som EU bestämt. Det blev ett rungande nej från de som röstade.

Nu röstade bara 43 procent av ungrarna så resultatet räknades inte utom för premiärminister Viktor Orbán som kommer att använda resultatet för att stifta en ny lag med folkomröstningsresultatet som grund. Ungern jobbar också vidare med att bygga murar i dubbla led för att förhindra att någon tar sig in. Också det en politik som stöds av folket.

Uppfattar ni tonen i hennes text? Det här är när socialister hycklar som allra bäst. Man riktigt hör bitterheten över att det ungerska folket gör high five med sin konservativa regering. Nej, i Barbro Engmans värld finns det inte plats för vare sig folk eller regeringar som står till höger om socialisterna. Däremot kan man släppa in hur många främlingar som helst (de kommer ju bli bidragsberoende, så de lär sig snart att rösta rätt/rött…).

Det må så vara att endast 43% gick till vallokalerna i Ungern (faktiskt 44%, fast sossar får skarva på sanningen, eftersom de ändå räknar med att de kommer hamna i helvetet). Men över 98% av de röstande sade NEJ till frågan ”Anser du att EU skall kunna bestämma – utan samtycke från det ungerska parlamentet – hur många icke-ungrare som skall få bosätta sig i landet?”. Med största sannolikhet stannade de övriga väljarna på sofflocket, väl medvetna om att resultatet skulle bli ett nej, och det är högst troligt att de delade denna vilja. Som politisk manifestation mot EU är ju ett 44%-igt valdeltagande en succé! Och nu får de ungerska politikerna själva bestämma ifall de vill ta emot ”det lilla antalet flyktingar” som EU får be om lov att sända till Ungern. Detta kallas faktiskt för demokrati, Barbro Engman!

Mer Bitter-Barbro:

En annan murbyggare, Donald Trump, står inför den största folkomröstningen av de alla, ett allmänt val i ett av världens mäktigaste länder. Han har ett förfärande stort folkligt stöd.

Även i Storbritannien slog folket till så nu ska gränserna mot resten av Europa stängas.

Människors önskan om att låsa sig inne och stänga ute andra är uppenbarligen på frammarsch.

Barbro, det handlar inte om att låsa in sig, även om det tyvärr blivit nödvändigt i bokstavlig bemärkelse för många gotlänningar, i synnerhet kvinnor som inte vill bli våldtagna av muslimska invandrarmän.

Trumps kamp mot illegala invandrare har samma bäring för resten av västvärlden där politikerna fiskar efter väljarstöd genom s.k. välfärdspolitik. Och den politiken har nu – genom politiker just av Barbro Engmans typ – spårat ur så till den milda grad att den etniska ursprungsbefolkningen ombeds att gå hem och dö istället för att besvära läkarna som är upptagna med att vårda all världens migranter som fyller svenska läkarmottagningar. Situationen är kanske ännu värre i Sverige än i andra västländer, men det beror på att ”Barbro Engman-politiker” inte har något vett i knoppen, och ständigt behöver sig en ny godhetsfix på skattebetalarnas bekostnad.

Sosse-Barbro är inte färdig. Nu skall hon slå sig själv för bröstet så hängpattarna dallrar:

Jag är på Kuba just nu. Kuba har varit omgärdad av murar i 54 år. Nu kan amerikanerna tack vare en insats från Obama åka och hälsa på sina släktingar de inte sett på flera decennier.

Murar är ett elände och kommer alltid att vara det.

Om det fanns ett större antal väljare utan gränser så skulle organisationen Läkare utan gränser ha färre lemlästade kroppar att ta hand om.

Om Barack så önskade skulle han kunna få ett non-stop-blowjob 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan genom att låta Sveriges underdånigt avgudande politiker och journalister avlösa varandra. Tro mig, de skulle hora gratis för honom. Utan skydd. Fast nu är det så lyckligt för deras del att de får betalt för att gå hans ärenden.

Det amerikanska presidentvalet visar med all önskvärd tydlighet att det snarare är partiernas fel än väljarnas för att det ser ut som det gör. Det tog Barack Obama sex år att göra det som den konservativa libertarianen Ron Paul sagt under större delen av sin tid i kongressen: lyft blockaden mot Kuba. Låt folk handla och resa. På sin egen bekostnad.Vilken svensk journalist eller politiker applåderar honom? Ingen. Han är inte socialist. Ron Paul är… ”en extremist!”.

Men låt oss stanna kvar vid den gudomliga Barack Obama.

Förutom att hans militär bombar hjälporganisationen Läkare utan gränser, och lemlästar deras patienter, så kan vi notera att karln lyckats föra fler krig än sin företrädare George W Bush. Under Barack Obamas tid som president, och med Hillary Clinton som utrikesminister, utökades oroshärdarna världen över vilket ledde till flyktingvågarna, och vi gick in i ett nytt kallt krig mellan USA/EU och Ryssland (och snart eventuellt mot Kina också). De krafter som Barbro Engman hyllar är just de krafter som håller på att förtära världen. Till och med lilla Gotland drabbas av Washingtons krigsiver. Tack och lov lever folkviljan och överlevnadsinstinkten på Gotland – till Barbro Engmans stora förtret.

By the way, blev bostadsmarknaden bättre under Barbro Engmans år som ordförande för Hyresgästföreningen? Nej, knappast. Sossar är inte bra på att fixa trasiga saker. Men de är bra på att tycka illa om dem som inte delar deras syn på tingens ordning. Låt oss hoppas att Kuba inte gått alltför långt med sin avsocialisering, annars kommer nog Engman inte trivas där lika bra som hon förväntar sig av sin semester.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Politik | 14 kommentarer