Maria Zakharov, ryska UD. (Finns det någon motsvarande lika klipsk svensk regeringstjänsteman?)

Bästa läsare!

Jag är på utflykt till huvudstaden. Detta får bli dagens bloggpost i all hast. När jag jämför svenska regeringsbyråkrater på TV med ryska utrikesdepartementets taleskvinna Maria Zakharov, då känns det som att Sverige har mer med Somalia att göra än Europa.

Hälsar eder Peter Harold

 

Annonser
Publicerat i Krig & fred | 1 kommentar

I huvudet på en kulturmarxist på ETC – min snällaste reaktion.

Bästa läsare!

Jag har alltid betraktat psykologer med en skepsis som grundar sig på att de inte så sällan verkar själva vara i behov av psykisk hjälp, i vart fall de exemplar jag stött på. Vid ett tillfälle hade jag en granne som inte kändes helt solid i skallen. Jag fick tydliga psykopatvibbar av henne. Senare fick jag veta att hon var psykolog, och då förstod jag hur landet låg till med henne. Och mina s.k. fördomar mot yrkesgruppen besannades ytterligare en gång till.

Ett annat exempel är inte självupplevt, men återgivet från en nära bekant till mig som lider av panikångest. Samtalsterapi med psykolog ordinerades av läkaren, och den drabbade – som lider av stresskänslighet – ägnade vecka ut och vecka in åt att svara på frågor om sin barndom. Hur hon än försökte få psykologen om att resonera om nuvarande omständigheter i livet så återvände denne till hennes barndom, uppenbarligen fiskande efter ett trauma som inte existerade. Och ju mer patienten förklarade att barndomen varit trygg, desto mer insinuanta blev frågorna.

Men när jag på anmodan från en bekant tvingas läsa en ”essä” i kulturmarxistiska organet ETC, då inser jag att det inte bara är psykologer som har det nedsläckt på övervåningen. [LÄNK]

Det handlar i detta specifika fall om en text skriven av den tidigare avsatta teaterchefen Stina Oscarson. Hon är den relativiserande ”kulturtanten” personifierad, men jag tycker att det är att misshandla ursprunget till ordet ”essä” genom att kalla hennes alster för detta. En essä ansågs en gång i tiden vara ”en beteckning för en kort avhandling över ett vetenskapligt ämne och med populärt framställningssätt”. Vetenskapen lyser dock med sin frånvaro i denna text där huvudtesen är hennes kulturmarxistiskt färgade tyckande, och i detta fall åsikten att den islamistiska mördaren Rakhmat Akilov skall kunna jobba på COOP efter sitt avtjänade straff och hälsa på kunderna med respekt, och att kunderna skall hälsa tillbaka, fastän de vet vad han gjort.

Vad som är grunden i Stina Oscarsons tes är att många beslutsfattare vill genomföra förändringar så att det skall bli svårare för terrorister och andra vettvillingar att utföra sina gärningar. Oscarson börjar därför reflektera över Trump; över Liberalerna som vill relegera våldsamma skolelever; om avsaknaden av försoning. Hon vill att vi ”inte slår mynt av folks rädsla och stiftar lagar på känslor”, fastän hon strax innan hånat de amerikaner som vill försvara 2nd Amendment (rätten att bära vapen till självförsvar) efter att Gun Control-lobbyn vill ändra grundlagen så att bara statsmakten skall få vara beväpnad efter den senaste skolskjutningen i Florida (där myndigheterna nonchalerade alla varningar om gärningsmannen).

Stina Oscarsons mål är ett samhälle där man uppnår en ”genuin återvunnen samhörighet. Inte bara att osämjan upphör.” Samhörighet med vilka? Med de islamistiska krafter som vill förändra vårt sekulära samhälle och införa sharialagar? Med multikulturförespråkarna som vill utplåna det etniskt heterogena Sverige? Med de som ifrågasätter att det finns någonting som heter svensk kultur, men som hyllar (ibland våldsbejakande) kulturer från andra länder? Med de som anklagar invandringskritiker för att vara rasister och nazister, men som samtidigt insisterar på ”positiv särbehandling” för personer utifrån deras kön och etnicitet? Med de som skriker högt att de försvarar demokrati och frihet, men som arbetar intensivt med att begränsa yttrandefriheten för alla som inte delar deras världsbild? Nej, åt helvete med er.

Utan att förringa vad Rakhmat Akilov ställde till med på Drottninggatan för snart ett år sedan, så måste det sägas att utifrån numerär så har han dödat färre än vad den svenska kulturmarxistiska tyckar-eliten gjort genom att medvetet och med uppsåt omdana vårt land till den oroshärd den blivit idag, i lömsk allians med ett politikerskrå som präglas av inkompetens och narcissistisk godhetsnarkomani.

Genom att aktivt arbeta för samhällets upplösande i syfte att uppnå vad dessa neo-marxister är ute efter, har man verkat för att överbelasta de sociala skyddsnäten genom hypermigration (därav en komponent till den vårdkris som leder till att cancerpatienter inte får sin livsavgörande vård i tid). Man har också systematiskt engagerat sig för att etniska svenskar skall sluta reproducera sig, företrädesvis genom att framhävda andra levnadskonstellationer än heterosexualitet och en konstant fientlighet mot svenska män. De personifierar hyckleriet. ”Män är svin” kan dessa aktivister skriva i sin ena facebook-uppdatering, och sedan i nästa rad stå och krama ett 25-årigt ”ensamkommande barn” från Afghanistan.

Rakhmat Akilov begick ett terrorbrott på Drottninggatan ifjol. Detta är fakta. Även om han inte vill svara på varför så var detta ett brott inte bara mot de som drabbades där på plats, med sårade och dödade, utan det var också en gärning med syfte att skrämma oss svenskar.

Svenska medier drar sig inte för att diskutera högljutt misstanken om att det finns ryssar som systematiskt skriver elaka (men sanna) saker om Sverige på Facebook, men när det kommer till en islamistiskt orienterad terrorists dåd som riktas mot ett sekulärt land, i detta fall utfört av Rakhmat Akilov, då menar åsiktseliten att här inte finns någonting att lära, och börjar istället vurma för ”samförstånd” och att vi måste sluta upp bakom illusionen om att ”vi alla är en enda stor familj”, svensk valboskap såväl som de som valt att flytta till Sverige för att på kort sikt nyttja dess välfärdsförmåner och på lång sikt omdana det till en stat där den gamla demokratin ersätts av teokrati (sharia) i symbios med statssocialism.

Utifrån detta perspektiv skulle jag vilja göra en deal med framtida islamistiska terrorister. Please! Ge er inte på oss vanliga oskyldiga svenskar som är upptagna med att få livspusslet att gå ihop. Vänd er istället till etablissemanget. Spräng era bilar utanför redaktionerna och partikanslierna istället, om ni absolut måste sprida förstörelse under er jihad. Utlös bombbältena på kontoret hos dem som välkomnar er existens. Kör över riksdagen med era lastbilar istället för vanligt folk. Eller låt bli. Ni kommer förmodligen ändå få era sharialagar här på ”demokratisk” väg, i takt med den avel som bedrivs – generöst bekostad av svenska skattebetalare. Ha lite tålamod, så slipper ni riskera er egen hälsa för att kunna bli så många att vi svenskar inte kommer finna andra utvägar än att fly eller underkasta oss er seger. Staten står ändå på er sida, inte vår.

Tyvärr.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Demokrati och frihet | 12 kommentarer

Det judiska tabut.

Bästa läsare!

Följande bloggpost består av mina obetydliga reflektioner efter att äntligen ha haft tillräckligt med tid och energi för att läsa Charles Bausmans debattartikel ”It’s time to drop the jew taboo” på Russia Insider. [LÄNK]

Jo du, lycka till med det om du kan, Charlie…!

Först om hans artikel i korthet (nåja). Den är mycket omfattande. Den tar bland annat upp aspekten att många frågor i den allmänna debatten rör den judiska sfären, direkt eller perifert. Charles Bausman menar att många skribenter och debattörer därför använder sig av omskrivningar för att slippa använda the J-word. ”Sionister”, ”elit”, ”global elit”, ”globalister”, ”neo-konservativa”, ”Israel-lobbyn”, ”storbanker”, ”Bilderbergare”och så vidare.

Vidare så noterar Charles Bausman att aversionen mot den ryske presidenten Vladimir Putin i synnerhet och Ryssland i allmänhet är ett ”judiskt fenomen”, särskilt i USA och Storbritannien.

Det är framför allt inom mediebranschen som det judiska inflytandet är särskilt stort, menar Charles Bausman, och riktar specifikt uppmärksamheten mot ”de judiskt kontrollerade” New York Times, Washington Post och The Economist, där man återfinner just de tongivande Rysslandskritikerna. Utöver detta finns det en lång lista med judiska mediepersonligheter som håller sig i linje med vad man enligt hans text kan identifiera som en Rysslandsfientlig agenda.

Charles Bausman noterar också att tabut för ordet ”judar” har en negativ inverkan på hur yttrandefriheten tillämpas. Framför allt har Tyskland vidtagit drakoniska lagar och lagför systematiskt folk som kritiserar judisk makt över samhället, i enlighet med den tyska motsvarigheten till lag om hets mot folkgrupp.

Detta som anförs här ovan är ganska återkommande anmärkningar, även om dessa omständigheter vållar ett och annat bryderi för den som tänker uttrycka sig om saken.

Att i skrift och tal hävda att judar dominerar bank-och mediebranscherna kan klassas som ”konspirationsteori”, och påståendet i sig – beroende på kontext – kan utgöra hets mot folkgrupp (tro mig, många bloggare likt mig själv lever nog ganska farligt) enligt det politiskt kontrollerade rättssystemet. Det är faktiskt problematiskt även för den som är positivt inställd till judar och som formulerar en hyllning baserad på just omständigheten att denna grupp dominerar branscherna. Här åsyftas t.ex. deras statistiska överrepresentation. Minns vicepresident Joe Bidens kritiserade hyllningstal till Hollywoods judar.

Charles Bausman går dock längre än att påpeka de allmänt kända förhållandena, och fortsätter i samma riktning som säkert många av denna bloggs upplysta läsare redan reflekterat över, nämligen att jude-tabut hämmat den historiska forskningen, framför allt den med fokus på ryska revolutionen.

Det som hamnat i skymundan – i vart fall i den populariserade presentationen om revolutionen – är att de blodtörstiga bolsjevikerna (under judiskt dominerat ledarskap) hade finansiellt stöd från utländska storbanker. Ämnet blev dock föremål här i Sverige ganska nyligen i samband med det videoreportage om Robert Aschberg som medborgarjournalisten Bechir Rabani lät publicera veckan före sin oförklarliga död.

Eftersom den allmänna bilden om den ryska revolutionen saknar en viktig komponent i det att dessa judiska konspiratörer inte identifieras just som judiska, menar Charles Bausman att man likaledes missar att identifiera judar som upphovsmän till t.ex. statskuppen I Ukriana år 2014. Av samma anledning konstaterar han att även de mest kompetenta texter som publiceras på alternativa medier missar kopplingen till judarna när geopolitiska frågor diskuteras och analyseras, i synnerhet gentemot Ryssland. Och Bausman menar att kopplingen är nödvändig, eftersom man annars inte kan förstå vare sig historia eller nuet, eller ens lyckas förstå vad som hända kommer.

Det enda undantag for tabut som Charles Bausman finner värt att notera existerar inom ”alt-right”-rörelsen, vilka kan liknas vid barnet i H.C. Andersens berättelse om kejsarens nya kläder. Bausman uppfattar att ”alt-right”-rörelsen kommer göra landvinningar, inte minst därför att där finns intelligens och intellekt som understödjer saklighet i diskussionen.

När jag satte mig med Bausmans artikel hade jag redan på förhand bestämt vad jag skulle skriva för att ge mitt eget perspektiv på saken. Till min förtjusning fann jag att han redan tänkt lika långt som jag i denna specifika del, och det gäller den omständigheten att jude-tabut är kanske till störst harm för judarna själva. Det går inte att dölja att de flesta storföretag inom redan nämnda och andra branscher leds av judar i olika roller (oftast som högsta beslutsfattare, och inte så sällan i numerärt övertag i bolagsstyrelser, etc.). Detta kan inte heller förminskas till en kuriositet som saknar betydelse, därför att dessa positioner måste ses i en helhetskontext (som t.ex. lojalitet till andra judar liksom till staten Israel). Detta är ett faktum som de involverade själva yttrar, dock med förbehållet att kalla alla som uppmärksammar deras erkännande för ”antisemiter”.

Självfallet är detta inte ett hållbart förhållningssätt, och det är inte ens sunt att man fortsätter att blunda för elefanten i rummet.

Det enda sätt på vilket detta förhållande kan fortsätta är att lagstiftarna och de rättsvårdande institutionerna slår ner mot alla som exponerar den judiska sfären, och det är den strategin som tillämpas idag. Men förutsättningen för detta att ”lyckas” ligger i införandet av total polisstat eller annat system av förtrycl. De kritiker som faller offer för samhällsstigmat i det att de blir kategoriserade som ”antisemiter” är illa i sig, men det kommer inte tysta kritiken mot den judiska sfären, eller minska nyfikenheten över deras förehavanden – dolt såväl som öppet.

Charles Bausman befarar därför att tabut kring den judiska frågan kan leda till en häftig motreaktion. Jag instämmer.

Det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad den skulle bestå i, från verklig antisemitism, till en revolution där judar per se förlorar sina medborgerliga rättigheter och utvisas från samhället. Frågan är om samhället klarar av att hantera den? I det värsta scenariot talar vi faktiskt om en händelse där enskild egendom kommer att konfiskeras, och nya maktsfärer kommer att etableras. Inga liberaler kommer stödja detta, varför vi i så fall kan räkna med att de som går i bräschen för att rensa bort det judiska inflytandet kommer passa på att förstaliga allt näringsliv. Med andra ord, vi riskerar att hamna i en socialistisk diktatur.

Jag har svårt att tro att judarna är alltför ointelligenta att inte inse detta. Så… har de kontroll över den socialistiska rörelsen? Ping, George Soros.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Demokrati och frihet | 44 kommentarer

Kommer Trumps stålskatt ge lägre råvarupriser i Europa?

Bästa läsare!

Om några dagar skall USA införa skatt på importerat stål, dock inte alla kvaliteter enligt vad jag fått erfara, men ändock blir det ett prispåslag vid import. I de amerikanska tidningsrubrikerna anges att tullavgiften tillkommit för att förhindra kinesernas konkurrensfördel (har Brasilien tömt sina gruvor?) och gynna den amerikanska stålindustrin istället.

Jag skall här hoppa över det faktum att Donald Trump förmodligen aldrig hört talas om Frederic Bastiat, men jag uppmuntrar besökare av denna blogg att göra lite efterforskningar i denne persons alster om ni inte redan gjort det. Bastiat levde under första halvan av 1800-talet, pratade med sydfransk bonnig dialekt när han kom till Paris vilket först drog ett löjes skimmer över honom, men när han började tala utifrån sitt förstånd började de andra ledamöterna i nationalförsamlingen lyssna på honom. Bastiat skulle ha massor av att säga om dagens världsledare.

Konsekvensen med den nyinförda ståltariffen blir att amerikanska konsumenter måste betala mera för de produkter som använder stål, alternativt att de företag som importerar måste sänka sina vinstmarginaler. Att det blir en merkostnad är ganska givet eftersom man gör utländskt billigt stål dyrare, för att minska gapet till det kostsamma amerikanska stålet.

Effekten som den amerikanska regeringen vill uppnå är ökad produktion av amerikanskt stål. Det måste – om inte min logik narras med mig – innebära att den kinesiska och europeiska exporten till USA påverkas. Det i sin tur måste rimligtvis betyda ett större överskott på varor till övriga marknader. Överskott borde betyda prissänkning. Kan vi förvänta oss något i den stilen? Och vad får det för konsekvenser för vår egen industri?

Initialt lär ju inte Svenskt Stål AB jubla. Men övrig industri borde ju bli glada över ett sjunkande pris. Och de svenska konsumenterna. Ja, om det nu finns kvar några fabriker som tillverkar saker i stål. De blir färre och färre. Och de skulle knappast vara hjälpta av svenska skyddstullar, eftersom kostnaderna i allt högre grad utgörs av skatter, skatter och skatter. Och vilka är det som tar ut skatt? Staten. Ständigt denna gisslande stat – varhelst den existerar och dominerar.

I övrigt har jag börjat göra upp semesterplaner för sommaren. Djärvt av mig med tanke på min hälsa, men ändå. Och tydligen är det djärvt att ge sig ut på landet, i synnerhet som man är storstadsbo som jag. Enligt statsministern krävs stora satsningar (ökade utgifter för skattebetalarna) på landsbygden så att ”det skall fungera när folk kommer ut där”. Jag personligen skulle vilja se så få spår som möjligt av statsministern och hans regering där. Det är faktiskt en av anledningarna till att jag lämnar Stockholm till förmån för Norrland.

Och när jag säger Norrland menar jag inte Uppsala, Mora eller Gävle. Utan hardcore vildmark, företrädesvis längs E45:an, och en sväng upp till den region där man kan se lapparnas ren-djur drivas fram med (0-)benäget finansiellt stöd från övriga landets skattebetalare. Mer mygg, men förhoppningsvis mindre Stefan Löfvén. Jag skall skaffa ett par minnesstickor och ta med min ”skivsamling”. Radion kan man ju inte lyssna på längre.

Hälsar eder Peter Harold

 

Publicerat i Köp & sälj | 3 kommentarer

Vad är planen med att påstå att valrörelsen är manipulerad innan vi ens röstat?

Bästa läsare!

Kvällspressen basunerar ut med krigstidsrubriker att valet kan manipuleras genom YouTube. Eftersom jag inte läser deras sajter har jag fått förlita mig på andrahandsuppgiften som säger att kvällspressen ”ser ett hot i att vissa grupper som vill påverka opinionsbildningen i Sverige kan starta YouTube-kanaler och sprida desinformation med syfte att skapa splittring i samhället.”

Vad jag inte förstår är hur… ja, hur kvällstidningsredaktörerna kan gå upp på morgonen och ställa sig framför badrumsspegeln utan att översköljas av självförakt. Vi har t.ex. från Bonnierägda Expressen och Dagens Nyheters sida sett en aggressiv attack mot det fria ordet på Internet i det att man vädjar till judiska ägare hos internetföretagen att agera mot antisemitism – vilket betyder att släcka sajter som exponerar Bonniers maktdominans och historia. Ja, jag måste säga att Expressen lyckats besvara min retoriska fråga i föregående bloggpost med eftertryck.

Men åter till skräckrubrikerna om att YouTube kan manipulera det förestående svenska valet.

Det hela handlar sannolikt om att det kulturmarxistiskt orienterade etablissemanget – där ena delen i form av medieföretagen ser en långsiktig investering i att inskränka den öppna debatten för att få ett åsiktsmonopol via sitt eget medium, och den andra delen i form av alla ideologer som vill förvandla Sverige och Europa till en nyordning som i sig kan manipuleras (genom politiska beslut) i önskad riktning via medieföretagen.

Alltsammans hänger samman, även om enskilda aktörer – drabbade av hybris och självgodhet – ser sig själva som en isolerade förkämpar för denna samhällsomstörtande verksamhet. Jag säger omstörtande, ty det är rätt ord för att beskriva ett etniskt  folkutbyte; att sabotera institutionerna så att de i allt sämre grad kan leverera adekvat service till medborgarna; att så utstuderat som möjligt försätta medborgarna i hjälplöshet och begränsa deras frihet. Och allt detta för att göra medborgarna ännu mer beroende av det politiska systemet.

I månaden inträffade någonting som jag tycker att vi får betrakta som ett bevis för att min anklagelse är berättigad: Socialdemokraterna förklarade att de går till val på att åtgärda samhällsproblemen. Ha! Alltså det parti som systematiskt medverkat till samhällsproblemen ber väljarna om deras förtroende för att rätta till det som de själva gjort fel. De är som den alkoholiserade hustrumisshandlaren som ber sitt offer att stanna kvar. Jag mår illa!

Bortse från det enormt pinsamma och moraliskt tveksamma i detta erbjudande (sossarna borde ju skämmas och lämna walk-over om de hade ett uns av anständighet; frågan är dock till vem de skulle överlämna sin makt utan att förstörelsen fortskrider?), utan låt oss tro att erbjudandet är ärligt och välmenande.

I så fall, vad är det som säger att socialdemokraterna den här gången tänker bedriva en annan politik än den som de fört tidigare? Vad är det som säger att de den här gången kommer klara av att göra rätt, när de aldrig klarat av det tidigare? Vad är det som gör det troligt att de kommer lyckas ens om de försöker? Bara sett ur detta perspektivet så faller socialdemokraterna bort som ett trovärdigt alternativ. Låt oss hoppas att väljarna också inser detta.

Med tanke på hur pass illa socialdemokraterna och miljöpartiet regerat landet så saknas det ju inte argument emot dem. Gammelmedierna kommer dock inte gräva i minnet, utan kommer som vanligt reflektera på vänsterns utspel allteftersom de dyker upp.

Lägger vi till SR/SVT-koncernen och deras armé av kulturmarxistiska fotsoldater (och islamistiska infiltratörer) så kommer vi se samordnade kampanjer mellan socialdemokraterna/miljöpartiet och det statskontrollerade medieföretaget. Och i praktiken har ingenting förändrats sedan Stefan Löfvéns första och hittills enda kända Bilderbergerbesök, så det privata etablissemanget kommer sannolikt acceptera honom som statsminister även under nästa mandatperiod. Dock är det osäkert om partiet kommer fortsätta vilja ha honom som partiledare, men det är en annan historia.

Så medan medieetablissemanget är upptagna med marknadsföringsarbetet åt de godkända partierna, så blir det de fria medierna (alt-media)  som får ta över ansvaret för den genuina granskningen av regeringsalternativen. Med tanke på hur debattklimatet i det svenska medielandskapet misshandlats av de dominerande aktörerna, så är det närmast självklart att det måste uppstå nya kanaler, och YouTube är en av de främsta plattformarna. Fast fler än YouTube borde användas, inte minst sedan Expressen tvingade aktören att leva upp till sitt öknamn JewTube.

Frågan är bara hur pass stor genomslagskraft de alternativa kanalerna kommer få inför valet. Väljarna är faktiskt rent generellt ointresserade av politik. De har ett för etablissemanget tacksamt kort minne, och kommer tragiskt nog att lägga sin röst på samma dåliga parti som förra gången är jag rädd för.

Icke förty kommer etablissemanget att förklara krig mot de alternativa kanalerna. Inte bara för att c:a tiotusen människor kommer börja följa dessa istället för Aftonbladet, utan helt enkelt därför att etablissemanget behöver ha ett spöke att skrämmas med. Den del av etablissemanget som är involverade i indoktrineringen av svenska folket utifrån profitperspektivet kommer av andra skäl också glädjas åt en möjlighet att peka ut Ryssland som den bakomliggande kraften i det splittrade Sverige. Utan Ryssland skulle inte svenska folket vara kritiska/skeptiska till folkutbyte, multikultur, genustrams, klimatalarmism, kommer etablissemanget hävda.

Så det faktum att sossarna lovar åtgärda alla problem de vållat – och vår empiriska insikt talar för att sossarna ljuger minst lika bra som moderaterna, rent av värre – talar just för min teori om att maktetablissemanget kommer fortsätta förstöra vårt land ytterligare bara för att vi skall tro oss vara beroende av dem.

Även det faktum att maktetablissemanget redan nu bygger upp en situation som de sedan skall kunna beskriva som ”manipulation av opinionsbildningen” – eventuellt med påhittade lösa trådar till Ryssland – visar vad maktetablissemanget tycker om att de utmanas. Elefanten i rummet, d.v.s. SR/SVT:s symbios med den socialistiska regeringen, kommer förbli utanför bilden.

Inget av detta hade de behövt göra ifall Sverige hade varit ett land med idérik politik, en politik grundad och framburet av tydliga principer. Men de ryggradslösa kräken i Rosenbad och Helgeandsholmen lever bara efter två saker – att röstoptimera före valet, och sedan genomföra den dolda agendan efteråt.

Det anda man kan hoppas är att det finns något roligt alternativ för missnöjesväljarna att kasta bort sina röster på…

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Politik | 14 kommentarer

”Judar i Sverige”. Hjälp mig förstå logiken.

Bästa läsare!

Hjälp mig att förstå logiken. Bloggen ”Judar i Sverige” har ett tema som handlar framför allt om Bonnierfamiljens dominans inom mediebranschen i vårt land, samt uppmärksammar förekomsten av många kända mediepersonligheter som är av judisk börd.

”Judar i Sverige” skriver följande:

Det finns ca. 20 000 judar i Sverige och ungefär lika många samer. Judar utgör 0,2% av befolkningen. Den judiska familjen Bonnier äger tidningarna Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, Göteborgs-Tidningen (GT), Dagens Industri och även Svensk Filmindustri (SF), TV4-gruppen, AdLibris, Discshop.se och många andra företag, framförallt i medie- och underhållningsbranscherna. Se hela listan över Bonniers företag och varumärken. Juden Peter Hjörne med familj äger den snabbt växande mediegruppen Stampen, som äger över 25 tidningar, inklusive Göteborgs-Posten och som är verksamma inom en rad andra områden.

Härefter listar man upp Bonnier-klanens styrelseproffs och koncernledare, såsom Carl-Johan Bonnier, Jonas Bonnier, Jeanette Bonnier, Pontus Bonnier, Albert Bonnier och Hans-Jacob Bonnier, innan man går vidare med andra branschprofiler, där Peter Hjörne nämns – inte bara för att han är ägare av Stampenkoncernen (Göteborgs-Posten), utan också för att han samarbetar med Förenade Israelinsamlingen och offentligt deklarerat sitt ”självklara, långvariga engagemang för den judiska saken”. En nostalgitripp noteras i påpekandet att Jan Scherman är jude och f.d. chef för TV4.

Sedan räknar hemsidan upp kända och mindre kända journalister med judiskt påbrå. Nu skall i och för sig inte kändisskap vara det avgörande, utan snarare vad journalisten skriver, och vilken angreppsvinkel denne har. Annika Hernroth-Rothstein nämns som en Israel-propagandist;  Negar Josephi jobbar på SR; Mathan Ravid kanske inte räknas som en riktig journalist eftersom han bloggar på den hypersionistiska Svenska Kommittén mot Antisemitisms blogg, men han är inte sen att se antijudaism förklätt till Israelkritik; Peter Wolodarski kan man tro behöver inte någon presentation, men det är kanske det som verkligen skulle behövas. Vad vet vi om honom mer än att han leder agendan på Bonnier-ägda Dagens Nyheter? Vet vi vems agenda han jobbar för? Bloggen berör detta lite ytligt. Jag vill se mer av den varan.

Vidare nämns Jan Friedman, f.d. styrelseordförande i Mittmedia. Svante Weyler känner vi igen från SR. Sedan nämns Benjamin Katzeff Silberstein, som mycket riktigt är son till sina mediekända föräldrar Margit och Willy, och räknas som ”expert på Nordkorea”. Jag har ingen aning om det är sant, och jag använder andra källor för att stilla min nyfikenhet om det landet.

Jonathan Leman finns med i listan över journalister, men mitt minne säger att han inte är annat än en sionistisk aktivist. Det sägs inom vissa kretsar att han är arrogant och dryg, men det är ingenting jag uttalar mig om. Jag brukar inte kommentera folks utseende, men… det är svårt att låta bli i det här extrema fallet.

Att chefen för Judisk Krönika är jude, det var knappast otippat, och sålunda  är Jackie Jakubowski är med i listan över judiska mediepersonligheter som ”Judar I Sverige” tar upp. Sen fyller bloggen på med experter som medierna släpper fram; Jerzy Sarnecki (kriminolog med tvivelaktig kunskapsnivå, min anm.), Marian Radetzki (nationalekonom som sägs tycka att svenska språket inte är värt att bevara. Ja, så fortsätter det med Leo Lagercrantz, Steffo Thörnqvist, Isobel Hadley-Kamptz, Göran Rosenberg, Robert Ashberg, Heller Klein, Ricki Neuman (SvD), Kaj Scheuler (SvD), Nils Schwartz, Lisa Abramowicz, Naomi Abramowicz, Lars Epstein (DN), Lena Scherman (SVT), med flera. Därefter opinionsbildare som Katrin Zytomierska, Paulina Neuding, Cecilia Hagen, Chang Frick, Paula Bieler, och så vidare.

Jag undrar i mitt stilla sinne, hur många samer med höga positioner inom svensk mediebransch har inte bloggen Judar i Sverige ignorerat? Det borde ju finnas massor av samer – om det fortfarande är lagligt att kalla lappar för samer utan att bli åtalad för hets mot folkgrupp – eftersom de är lika många som judarna i Sverige.

Men nu sitter vi alltså här, läsandes en blogg om judar i Sverige. Varför finns denna blogg? Well, svaret skulle kunna finnas i systerbloggen ”Bonnierhotet” [LÄNK]. Både ”Judar i Sverige” och ”Bonnierhotet” ger uttryck för en ”konspirationsteori” om att den judiska familjen Bonnier har stor makt i Sverige; den sistnämnda säger rent ut att denna makt är ett hot mot Sverige. Man skriver att ”[…] Bonniers har hotat den fria opinionsbildningen i nästan 100 år och de har fått växa utan några som helst ingripanden eller ens offentliga debatter om deras makt. ”

Detta är ju givetvis en konspirationsteori och har absolut ingenting med verkligheten att göra…. Och för att bevisa att detta är en antisemitisk konspirationsteori har Bonniers jurister bearbetat bl.a. Google för att av-indexera bloggen ”Judar i Sverige”. Vilket Bonniers också lyckats med, nu under valåret 2018.

Hjälp mig att förstå logiken. Bonnier hävdar att det är falskt att de har för mycket makt, varför de använder den makt de säger sig inte ha för att få Google att censurera en sajt som kritiserar Bonnier för att ha för mycket makt över medievärlden. Det går inte riktigt ihop för mig. Och under tiden ylar Pjotr Wolodarski om att Ryssland utsåg Trump till USA:s president genom manipulation av presidentvalet, och försöker ge sken av att Ryssland tänker påverka valet i Sverige nu i höst. Jag oroar mig betydligt mer för att DN tänker påverka valet – det är inte bara troligt, utan till och med sant.

I övrigt är det bara att notera att Google inte står för det fria ordet. Jag uppmuntrar därmed folk att använda andra sökmotorer. Finns det möjlighet att blockera Googles annonsvisningar, så gör det.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Okategoriserade | 26 kommentarer

Efter Bonniers censur-attack: Här är GRANSKNING SVERIGES arkiv

Bästa läsare!

Efter Bonnierkoncernens censur-attack mot Granskning Sverige (med flera andra kanaler) har detta obundna organ för granskande medborgarjournalistik stängts av från YouTube. En preliminär motåtgärd från Granskning Sveriges sida har varit att lägga upp hela sitta arkiv on-line. MP3- och MP4-filer med innehållet finns för nedladdning från https://www.danowskysv.com/ [LÄNK]

I sina kontakter med YouTube har Bonniers hävdat att Granskning Sverige begått upphovsrättsligt intrång. Till sina läsare hävdar Bonniers via Expressen och Dagens Nyheter att nedstängningen är en seger i kampen mot näthatet. Folk som ljuger brukar ha svårt att hålla reda på sina lögner, så det är inte förvånande att Bonniers kommer med dubbla budskap. Må fan ta dem. Eller ännu hellre Kronofogdemyndigheten.

Granskning Sverige fortlever på Twitter. [LÄNK]

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Demokrati och frihet, Medierna | 15 kommentarer

Sverige och Nordkorea – lika barn leka bäst

Bästa läsare!

Privata åsiktspoliser. Mediekoncerner som likriktar debatten och hänger ut samhällskritiker. Ett nationellt utbildningsväsende som uppmuntrar till källkritik – men bara från källor som ifrågasätter konsensuspolitiken. Och en rättsapparat som drar igång alla resurser för att få en fällande dom mot folk som säger arga saker om invandringspolitik (på Internet). Arbetsgivare som ger efter för påtryckningar fastän deras anställda har lagen på sin sida.

Det är inte Nordkorea jag talat om, utan om kungariket Sverige. Skillnaden är dock allt mindre mellan dessa två länder, men i båda fallen styrs landet under en doktrin – i Nordkorea ”en absolut doktrin” baserad på socialism, och i Sverige en doktrin som förvandlat landet till en skendemokrati – även här med socialistiska förtecken.

Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa i alternativa medier om att folk som skrivit kritiskt och visat sina uppriktiga känslor över invandringen från tredje världen och islams landvinningar i det svenska samhället ställs inför rätta i ett organiserat samarbete mellan  privata åsiktspoliser och myndigheter. Det handlar inte om kamp mot näthat. Det handlar om att skrämma folk till självcensur. Och jag tror att deras strategi kommer att lyckas. Staten har visat att man prioriterar dessa ”brott” eftersom ”gärningsmännen” levererat ”bevis” av egen kraft till myndigheten. För myndigheterna är dessa fall mumsfilibabba eftersom dessa givna ärenden förbättrar polisens uppklarandeprocent.

Grunden till åtalen utgår från lagen om hets mot folkgrupp. Jag har redan framfört min ståndpunkt att denna lag måste avskaffas, men som den parlamentariska situationen ser ut inför överskådlig framtid är jag bombsäker på att denna lag snarare kommer att utökas. Visserligen skrivs kommentarer i affekt och ilska, och ibland smyger det sig in vissa sakfel i den typ av kommentarer som åtalats, men om polis och domstol skall börja ta upp allt som är sakligt fel på Internet – inklusive det som vänsteraktivister och gammelmedierna sprider – då kommer de inte ha någonting annat att göra. Fast vi vet att rättssystemets intresse är i det här fallet väldigt avgränsat. Staten är bara intresserad av att klämma åt invandringskritiker.

Det har gått så långt att den politiska eliten inte ens längre rodnar när de föreslår nya censurlagar. Både regeringen och Moderata samlingspartiet vill ändra grundlagen för att försvåra journalistiskt arbete som handlar om kriminella genom att förbjuda tjänster som Lexbase. Det innebär att man kommer göra det ännu svårare att få en bild av invandringsrelaterad brottslighet. Grundlagsändringen har stött på hård kritik från juridiskt kunniga företrädare, men öppenhet ingår inte längre i vår skendemokrati.

Utöver detta ser vi också att staten bygger upp ett system för att kunna kategorisera samhällskritik som ”otillbörlig påverkan av samhällsdebatten”. Folk som upprättat anonyma användarkonton på sociala medier kommer avfärdas som ”nättroll”, och via MSB:s försorg skall man försöka koppla så många av dessa som möjligt till Ryssland. vad resultatet blir av denna strategi törs jag inte sia om idag, men dessa åtgärder sker inte spontant, utan måste ingå i en genomtänkt strategi. Därmed inte sagt att jubelidioten Stefan Löfvén tänkt ut det hela, utan snarare någon intellektuellt mer resursstark grupp eller organisation.

Hälsar eder Peter Harold

 

Publicerat i Demokrati och frihet | 10 kommentarer

När kommer den första drönaren explodera på en konsert-arena?

Bästa läsare!

Då jag hörde om drönarattacken mot en rysk flygbas i Syrien i januari – där Ryssland har trupp för att å den syriska regeringens vägnar bekämpa islamistiska terrorister – så bekräftades mina misstankar sedan en tid om den tekniska inriktningen på terrorismen. Självmordsbombare, masskjutningar och lastbilsattacker i all ära, men det är när hotet kommer från himlen som vi människor blir som mest rädda. Därav den chockverkan som uppstod när två flygplan kraschade in i World Trade Center den 11 september 2001.

För militären – åtminstone den ryska och den amerikanska – har hotet från drönare varit en realitet sedan länge. Dels har vi den grundläggande aspekten om luftsäkerhet, där man inte gärna vill kollidera med en drönare uppe i luften (därav de återkommande stoppen i flygtrafiken över storstäderna sedan folk börjat flyga med leksaker i trafikflygets zoner). Dels använder fienden drönare för att rekognoscera från luften, vilket man sett exempel på under inbördeskriget i Syrien.

Det nya var dock att en omfattande attack genomfördes med flera drönare som försetts med kemiskt avancerade sprängladdningar, och att attacken var både väl förberedd och hade ett givet mål. Plus att drönarna hade sofistikerad utrustning för att kunna genomföra en noga planerad attack. Alltså drönare med större kapacitet än de ombyggda leksaksdrönare man tidigare använt.

Min första reaktion var att detta verktyg har oerhört stor potential även för terrorister som vill slå till mot civila mål. Den ryska basen hade utrustning som detekterade enheternas framfart mot basen och kunde skjuta ner respektive oskadliggöra dessa utan några mänskliga eller materiella förluster på marken.

Men en attack mot en storstad hade sannolikt kunnat sluta mycket värre. I USA är förvisso Vita huset och Kapitolium försvarade med motsvarande system som den ryska basen, men praktiskt taget resten av landet är ett potentiellt mål. Detsamma gäller hela Europa.

Vad är det vi har att vänta oss?

Som jag ser det finns det flera perspektiv som är oroande. Det första är att en attack mot civilt mål är lika lätt för jihadister att utföra som det är för en säkerhetstjänst som vill utlösa en säkerhetspolitisk kris genom en s.k. ”false flag”-attack. Det andra är ju naturligtvis de äkta jihadisterna. Har de kapacitet till detta?

När det kommer till de mer improviserade farkosterna finns det tecken att grupper inom Islamska Statens nätverk har organiserat verkstäder som både modifierar ”leksaksdrönare” för att bära sprängämnen och  även utbildar jihadister i hur dessa modifieringar utförs, med avsikt att de skall bege sig ut runt om i världen och aktiveras vid givet tillfälle. Denna verksamhet har sannolikt pågått sedan början av 2017 eller tidigare (första kända bombbärande drönaren användes i Irak i oktober 2016).

När det gäller terrorism med ”leksaksdrönare” handlar det om att farkosten skall bära ett vapen med största möjliga förstörelsekraft till minsta möjliga vikt. Därför har man inriktat sig på att ”leksaksdrönarna” skall bära någon typ av brandbomb. Dessa drönare behöver inte ha sofistikerad GPS-kontroll som de drönare som användes i Syrien, utan hanteras precis som vanligt. Potentiella mål är idrotts-/konsertarenor, varuhus, fabriker eller kollektivtrafik (järnväg, flyg).

Huruvida en ”leksaksdrönare” med improviserad brandbomb som störtar ner på planen under en amerikansk nationalseriematch i rugby och sätter eld på 100 kvadratmeter gräs kommer lyckas bli ett nytt ”WTC – never forget” eller ett tredje Pearl Harbour återstår verkligen att se. Min magkänsla säger att dramat kommer behöva betydligt starkare inslag än så. Det är här de drönare av det slag som användes mot de ryska trupperna kommer in i bilden.

Bevisligen har någon som står på de islamistiska terroristernas sida tillgång till all den utrustning som behövs för att genomföra ett terrorangrepp med obemannade luftfarkoster. Ryssland har officiellt pekat ut Ukraina som tillverkare av sprängämnet i de bomber som bars av drönare som man lyckades ta kontroll över och landa. Dessutom har man noterat att drönarna manövrerades efter amerikanska koordinater. Lägger man ihop ett plus ett kan svaret lika gärna bli att Israel låg bakom attacken, med rebeller som proxy.

Den som leker med Ryssland kan lika gärna – i syfte att agera för sitt eget intresse – rikta en drönarattack mot t.ex. Eiffeltornet (det är svårt att spränga omkull tornet, men en drönare som släpper ut ett ämne som brinner häftigt och kremerar hundra turister kommer säkerligen hamna i nyhetsflödet) och lägga t.ex. ett iranskt pass på marken intill den övergivna radiokontrollen.

Responsen på en sådan attack är ganska given, förutom ett nytt amerikanskt krig för Israels räkning. Vi kan förmodligen se ett förbud för civilt användande av drönare (medan polisen kommer få tillstånd att flyga med beväpnade drönare á la RoboCop-scenario), och vi kommer kanske se en marknad för säkerhetsleverantörer som skall drönarsäkra världens alla storstäder (på skattebetalarnas bekostnad).

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Brott & straff, Teknik & forskning | 6 kommentarer

Rysslands fel ifall SD får över 15% i nästa riksdagsval?

Bästa läsare!

Jag har råkat missa det, men tydligen hade man ett val i Italien helt utan att jag brydde mig om saken. Jag vet att jag borde ha hört allt om saken ifall jag varit vän med min radioapparat (eller ö.h.t. surfat in på statsmediebolagets hemsida), eftersom det var ”högerpopulisterna” som vann, och detta har tydligen begråtits i statsradions och statstelevisionens nyhetsutsändningar har jag fått veta.

Jag är nu uppdaterad. Via ZeroHedge (som ständigt kraschar min web-läsare på telefonen av någon anledning) så får jag veta vad jag nästan kunnat slå vad om (upp till ett belopp om SEK 1’000). Den förra amerikanska FN-ambassadören Samantha Powers har sagt följande:

” – Italy’s joins long list of elections influenced by Russia. Sputnik will do what Sputnik does. The question is: what are our democracies going to do about it? Will voters repudiate candidates who seek to benefit from Russian interference?”

Det är alltså Rysslands fel att de etablissemangstrogna partierna förlorade i valet, enligt den neo-konservativa taleskvinnan. Hennes make är professorn Cass Sunstein, vilken med sin litteratur hävdar att ”grupper som tror att USA:s regering hade någonting med Nine Eleven skall betraktas som extremister”.

För den som är bekant med italienska förhållanden så inser man att italienska väljare säkert har tusen skäl till att vara missnöjda med de etablerade partiernas politik. Italienarna har det mycket värre än vi svenskar, även om vår ondskefullt inkompetenta rödgröna regering samt den blekblåa impotenta opposition verkar göra sitt yttersta för att vi också ifråga om nationellt elände skall uppnå en ”harmonisering” med det romerska riket.

Jag är benägen att tro att vi skall få en liknande reaktion även här i Sverige i händelse av att Sverigedemokraterna fortsätter att öka. Jag törs säga att redan om de når 15% – vilket sägs skall vara svårt efter den moderata helomvändningen i invandringsfrågan – så lär nog en viss myndighet, typ MSB som nyligen begåvats med en ny generaldirektör, rycka ut och förklara en socialdemokratisk valförlust med att Ryssland bedrivit en påverkanskampanj.

Visserligen kom ett nytt parti fram idag, sprunget ur Sverigedemokraternas Ungdomsförbund, och med en lite tuffare och mer målinriktad invandringspolitik. Jag anser inte att man skall underskatta deras framtida roll att undergräva SD:s position inför valet. Det kommer bli jobbigt för Jimmie Åkesson att hålla avstånd från Alternativ för Sverige, inte minst därför att epitetet ”invandringskritisk” inte längre kommer räcka till som merit för SD, i synnerhet inte som Sverige redan idag har stora samhällsproblem som delvis förvärras av att vi haft en extremt generös ”flyktingpolitik”. Samtidigt kan Alternativ för Sverige fungera som den vittvätt SD behöver för att bli accepterad som stödparti till den borgerliga alliansen.

Räkna i vart fall med att Ryssland kommer få klä skott för allt som inte gynnar etablissemanget i Sverige. Jag tror att det kommer ske många snuskiga saker inför valet, och jag är starkt övertygad om att gammelmedierna kommer vara ordentligt samspelta med både regeringen och myndigheterna i dessa frågor. Jag är övertygad om att många enskilda personer kommer att bli angripna och smutskastade.

Hälsar eder Peter Harold

Publicerat i Politik | 23 kommentarer