Kan 2016 bli det år då folket börjar ta tillbaka friheten som politikerna och makteliten stulit?

Bästa läsare!

Den här bloggposten skulle kunna blicka framåt i den sanna dystopins anda. Ty det är mycket som ser dystert ut med framtiden.

Jag skulle t.ex. kunna skriva en spekulativ skildring av det inbördeskrig som allt fler i Sverige befarar kommer att inträffa. Jag skulle kunna skriva om den systemkollaps som vi kan förvänta oss med tiden som följer av allt högre belastning på välfärdsinstitutionerna i kombination med en ansvarslös höjning av statsskulden – utöver den privata belåningen som människor måste ta till för att slippa behöva leva i det som kallas för ”utanförskapsområden”. Men jag väljer en annan vinkel på detta idag.

Jag förutsätter att andra bloggskribenter fyller i med sina egna tolkningar över det mörker som stundar. Själv skulle jag istället vilja ägna några rader åt vad vi kan göra istället för att gräva vår egen grav, alternativt försöka ge några ord som kan inspirera de överlevande efter inbördeskriget att bygga upp ett bättre samhälle efter att dagens dito rasat sönder.

Personligen skulle jag helst av allt vilja att 2016 blev det år som medborgarna började ta tillbaka den frihet som politikerna och makteliten bestulit dem på.

Första och det viktigaste steget måste vara att begränsa politikernas rätt att åderlåta skattebetalarna och försätta dem i än värre skuld än vad de redan befinner sig i.

Fler väljare måste förstå att skatt är stöld. Politikerna ger sig själva makten att efter eget tycke ta hur mycket pengar de vill av just dig. Jag vet att många anser att det är nödvändigt med skatter för att finanisera vård, skola och omsorg. Men jag önskar att samma människor i vart fall kritiskt börjar fråga sig om deras skattepengar används till rätt saker? Om inte annat för att komma till slutsatsen att åtminstone varje förslösas skattekrona är en stöld från folket.

Man kommer snabbt fram till att skattemedlen används till oviktiga saker. Och i förlängningen vill jag att folk börjar fundera på om solidaritet – som ju är ett mål med den utjämnande och fördelande skatten – verkligen fungerar bäst om den distribueras av politikerna?

Jag ber er inte att ompröva det ruttnande ”folkhemmet” och göra revolution direkt i morgon. Jag bara ber om ett ökat kritiskt tänkande. Sen så får vi se vad resultatet blir när insikten om statens inneboende ondska är uppenbar.

Min tes om att skatt är stöld hänger samman med att jag på äldre dagar börjar förstå att den enda rättvisa princip som finns är den som försvarar rätten till egendom. Alltså att jag inte kan komma till dig och tvinga till mig pengar utan att du medger detta. Politikerna (i egenskap av lagstiftare) begränsar din rätt till din egendom. De tar dina pengar i skatt och andra pålagor, och de ger direktiv om hur och när och om du får använda din egendom. Lagar som är stiftade med de bästa intentioner leder till överreglering och ändamålsglidningar. Och förhindrar din frihet och möjlighet att njuta av din egendom, hur liten den än är.

Resultatet av politisk makt ger konsekvenser i stort och smått i vår vardag. Och det drabbar inte bara dig som enskild medborgare, utan även hela samhället.

Konsekvensen av detta är att vi har ett samhälle där det inte är lönsamt att bygga hus annat än åt rika; och rika i bostadspolitikens bemärkelse är alltså de som är kreditvärdiga till stora bostadslån.

Konsekvensen av detta är att politikerna bestämmer om du skall få bygga ut din lilla stuga för att få plats med din växande familj eller inte.

Konsekvensen är att politikerna drabbas av panik när bostäderna inte räcker till och vill därför införa skatter så att pensionärer tvingas flytta från sina gamla hem.

Konsekvensen är politikerna bestämmer hur du skall göra med din mark, vare sig det är en villatomt, en åker eller en skog.

Konsekvensen är att politikerna dikterar vilken ljuskälla du skall ha i ditt hem. Jag har inte plats och tid att räkna upp dem alla, men detta är vad som dyker upp härifrån där jag sitter vid mitt arbetsbord och tittar ut genom fönstret i skrivande stund.

Vad vi skulle behöva göra är att ändra synsättet på drivkrafterna i det svenska samhället. Vi måste komma bort från den perverterade idén om att politikerna skall diktera riktning och att folket skall följa. Vi måste komma bort från tanken att lösningen på problemen alltid och endast är politisk, när det i själva verket ofta är politiken som är orsaken till problemet. Vi måste flytta beslutsfattandet från riksdagskammaren, regeringskansliet och riksdagsbastun över till folkets köksbord.

I dessa tider är det lätt att sätta fingret på exempel där politikerna misslyckats eller fattat felaktiga beslut. Det mest iögonfallande exemplet just nu är migrationspolitiken där staten sagt att vi är ”en humanitär stormakt”, och staten har visat stor generositet på bekostnad av skattebetalarna. Många människor anser att denna politik varit omdömeslös. Jag håller med, men jag frågar mig om alla svenskar verkligen tror att detta är det enda som politikerna misslyckats med? Borde inte svenska folket – då de kan konstatera att de betraktas som en demografisk börda av politikerna och makthavarna, och därför måste bytas ut med människor av annan kultur – ana att politisk inkompetens slår även på andra områden?

Om svenska politiker är så oskickliga i att hantera migrationspolitiken, som blott handlar om vem och vilka som skall flytta in i vårt land, då kan man ana att de brister inom andra discipliner. Och se, så är det.

Vårdköer. Framflyttad cancerbehandling. Indragen mjölk till maten på ålderdomshemmet. Indraget smör till brödet på ålderdomshemmet. Inget bröd till maten på ålderdomshemmet! Felbehandlingar p.g.a. läkarslarv (eller bristande kompetens i allt fler fall). Felaktiga upphandlingar.

Elever som går ut grundskolan utan att kunna läsa och skriva. Elever som påbörjar universitetsstudier utan läsförståelse. Internationella jämförelsetest där svenska elever presterar i nivå med barn i u-länder!

Poliser som inte kan utföra sitt arbete p.g.a. ungdomsligister medges att fara fram bäst de vill. Poliser som inte borde vara poliser eftersom de stödjer kriminella (det kallas för rasism och diskriminering när de väl får sparken). Brandsoldater som inte kan utföra sitt tunga jobb därför att de kvoterats till jobbet genom sitt kön.

Svenska soldater som dör i Afghanistan av ”friendly fire” och svenska soldater som flygs hem i kistor på natten från Syrien efter dödsfall som inte rapporteras i svenska medier, fastän Sverige officiellt varken ligger i krig med något av dessa länder.

Nej, jag avbryter uppräkningen här. Låt oss tala om vad vi borde göra.

Återupprätta respekten för enskild egendom.

Egentligen skulle jag kunna skriva ”punkt och slut” eftersom när respekten för enskild egendom är återupprättad, då har vi gjort nästan allt som behövs. Fast så enkelt är det inte. Låt mig därför lägga ut några ord om vägen dit.

Respekten för enskild egendom går hand i hand med respekten för den enskildes liv och hälsa. Du och andra får inte bruka våld mot någon annan annat än i självförsvar, döda någon annan eller genom stöld eller bedrägeri ta annans egendom. Det här är universella regler som skall tillämpas av alla. Om vi gjorde det, då skulle vi inte befinna oss i det elände som råder nu när anno 2015 avslutas.

Jag är medveten om att denna universella frihetliga princip kommer ta tid att implementera. Inte minst därför att motståndet är gigantiskt (av egoister, av egoistiska politiker och av egoistiska andra sorters makthavare). Men vi sägs leva i en demokrati, och kan vi få denna princip införd i samhällsordningen med demokratiska metoder, då har vi vunnit. Då har vi lagt grunden till ett frihetligt rättstänkande. Och vi har därmed en grundlag som klår Moses tio budord i effektivitet…!

Vad följer av denna frihetliga grundlag? Jo, ett stort egenansvar. Och en nästan oändlig möjlighet till att samarbeta med andra människor på de sätt som vi själva önskar.

Jag vet att opponenter till frihetliga tankar hävdar att avskaffandet av Svea Rikes Lag innebär anarki, kaos och undergång. Så är inte fallet. Det frihetliga rättstänkandet kommer fortfarande reagera på övergrepp, och måste så göra. Att ersätta Svea Rikes Lag och förordningar med frihetliga regler betyder inte att man skapar oordning. Det betyder däremot att ordning uppnås på andra sätt än genom statens våldsmonopol. Tänk vad enkelt domstolarna kommer få det under den kommande frihetliga epoken. De kommer bara behöva ta ställning till: a) har den tilltalade dödat någon? b) har den tilltalade skadat någons kropp eller hälsa? c) har den tilltalade genom stöld eller bedrägligt beteende tillskansat sig annans egendom? Är svaret ja på någon av dessa frågor är det bara att tilldöma lämpligt straff. Är alla frågor besvarade med ”nej” får samtliga gå hem.

Men hur kommer vi uppnå de frihetliga principerna där vi sitter idag?

Det är en mycket berättigad fråga. I väntan på en total samhällskollaps eller en revolution skulle jag föreslå att man riktar in sig på att anpassa befintlig lagstiftning efter de frihetliga grundprinciperna.

Första steget blir att reducera antalet lagar, och avveckla de som riktar sig mot brott utan brottsoffer. Framför allt skall man avskaffa det som populärt benämns som ”morallagar” (även om de flesta lagar är stiftade utifrån moralisk åskådning). Sexköpslagen är en sådan lag. Bruk av narkotika faller också in under den enskildes ansvar.

Andra lagar som till synes kan framstå som befogade, men som bara tillkommit av hänsyn till välfärdsstaten, är t.ex. lag om bilbältesanvändning. Statens roll är inte att hindra människor från att skada sig själva. Förnuftet och vettigt formulerade försäkringsvillkor duger mer än väl. Detsamma gäller lag om brandvarnare; vad är det för fel med självbevarelsedriften? Varför skall staten diktera det som folk måste kunna fatta beslut om själva?

Jag vet att det är marginellt få människor som berörs av sexköpslagen, men dess existens har ett stort symbolvärde. Ty när sexköpslagen avvecklas har staten erkänt att det ligger utanför dess rätt att bestämma hur vuxna människor i samtycke arrangerar sitt könsumgänge. Vilket är en nog så viktig insikt. Och därifrån applicerar vi detta förstånd till även andra spörsmål. Det kommer bli en aha-upplevelse.

Av samma anledning måste staten ta ett steg tillbaka och medge medborgaren rätt att skydda sitt liv och sin egendom. Idag har staten tagit monopol på denna rätt, dock utan att kunna garantera medborgarens säkerhet. Polisen reduceras allt oftare till en instans där man får ett ärendenummer till sin anmälan som skickas vidare till försäkringsbolaget, utan att själva brottet någonsin beivrats.

Att staten hindrar dig från att skydda ditt liv och dina saker är en kränkning av den individuella äganderätten!

En synpunkt som synnerligen bestyrker att frihet i sig inte leder till oordning är det faktum att egenansvar på ett naturligt sätt lägger konsekvenserna i människornas egna händer. Detta blir påtagligt när vi vill göra våra egna val; vi får ta ansvar själva för konsekvenserna av rökning, bergsklättring, stillasittande liv, fallskärmshoppning, alkoholkonsumtion, sex, etc etc. Vi kan inte vända på burken och se att staten godkänt innehållet, vilket i sig ändå inte är en garanti för att man kan leva skadefritt. Men i gengäld får vi själva möjlighet att göra våra val. Och i frivilliga samarbeten kan vi ta råd av andra som har kunskap och kompetens. Frihetlig politik för människorna samman – det är endast under denna förutsättning som den här floskeln är berättigad (ok, nazisterna förde också samman människor, företrädesvis i koncentrationsläger, men jag anser inte att den jämförelsen är rättvis i mitt exempel).

Det finns alltså massor av aktiviteter att genomföra för att skapa ett 2016 som går i frihetens tecken. Det är bara att spotta i nävarna och skrida till verket. Gott fritt år, kära läsare!

Hälsar eder Peter Harold

===========================================
Jag hävdar att 6’000’000 judar
5’900’000 judar
5’800’000 judar
5’700’000 judar
5’600’000 judar
5’500’000 judar
5’400’000 judar
5’300’000 judar
5’200’000 judar
5’100’000 judar
5’000’000 judar
4’900’000 judar
4’800’000 judar
4’700’000 judar
4’600’000 judar
4’500’000 judar
4’400’000 judar
4’300’000 judar
4’200’000 judar
4’100’000 judar
4’000’000 judar
3’900’000 judar
3’800’000 judar
3’700’000 judar
3’600’000 judar
3’500’000 judar
3’400’000 judar
3’300’000 judar
dödades av nazisterna under Förintelsen. (Se förklaring här)
===========================================

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Detta inlägg publicerades i Demokrati och frihet, Politik. Bokmärk permalänken.

42 kommentarer till Kan 2016 bli det år då folket börjar ta tillbaka friheten som politikerna och makteliten stulit?

 1. Risto Matinen skriver:

  Håller helt med om det mesta!

  Skatt är rån! Är ett bättre uttryck, anser jag.

  Skatt används absolut inte nödvändig eller ens till rätt saker. Hur många skulle sätta några egna pengar på att låta landet invaderas av jordens mänskliga bottenskrap?

  Alla har väl hört talas om den Trojanska hästen?! En gåva som bär på en dold förbannelse, eller någon form av krigslist. Asylparasiterna är gåvan, som ska rädda vår pension… Ha, ha, ha…

  Vi har det mycket värre. Vi tvingas finasiera invasionen och den är öppen. Även de mest korkade, onda eller hjärntvättade borde inse vad som pågår. Måste invällarna ha uniform och synliga vapen när de korsar gränsen, innan de fattar?

  Det behövs i princip ingen politik alls! Det vore det bästa…

  • Peter Harold skriver:

   Instämmer! Det kan inte gå sämre utan våra politiker. Det är… tekniskt omöjligt!

   • Risto Matinen skriver:

    Har rú inga andra synpunkter på det jag skrev?

    Hur som helst, Lars Bern har nyligen haft tre mycket intressanta inlägg på sin blogg. De heter Matrix 1-3. Börja med Matrix 1; http://antropocene.se/2015/december/the-matrix-1.html

    De handlar om NWO

    • Peter Harold skriver:

     Jag säger bara att sent skall syndaren vakna… Nej, skämt åsido, jag uppskattar verkligen Lars Berns klarsynhet, och jag har upplevt även för flera år sedan att han har varit mer dämpad i sin samhällskritik än vad han är nu, åtminstone i de frågor som intresserar mig.

     I övrigt finns det absolut inget att dra ifrån det du nämnde i din föregående kommentar (beklagar att det blev kort eftersom jag hade potatis på spisen och borde ha gett tusan i datorn…) 😉 Jag upplever det själv som ett hån att behöva betala för horder av människor som skall beröva mig och mina medmänniskor det som man arbetat ihop. Skall jag göra ett tillägg så får det bli att jag är förvånad över att inte det blivit en folkresning ännu. Hur kommer det sig att hundratals poliser är ute och lyser med ficklampor på fyrverkeriskjutande småknattar i förorter, det enda tecknet på revolt i landet, när sannolikt majoriteten av dessa småknattars familjer försörjs av oss skattebetalare? Det är för f-n vi som borde vara ute och skjuta med raketer (vi kan ju sikta på de bråkiga kidsen i första hand istället för på polisen).

 2. Risto Matinen skriver:

  Kom på en sak, något jag aldrig tänkt på. Peter H har aldrig fått en enda PK-kommentator /troll här, så vitt jag kan minnas. Hur kommer det sig?

  Hur som helst, här ska det sovas…

  • Peter Harold skriver:

   Natti, natti! 😉

   Jag skall erkänna att jag inte saknar PK-trollen. Jag tror att det beror på att mina texter är så pass långa, och för trollen ganska invecklade. Vänta nu, det slår mig att jag fick en kommentar i höstas från någon som liknar ett PK-troll, och vederbörande skrev att han ”inte orkade läsa genom hela texten”, men ändå hade ett fördömande ord att rikta till mig. Eller var det nån som ansåg att det var JAG som var ALLTFÖR politiskt korrekt…?

 3. Sofia skriver:

  Jag tror herr Harold och hans 7 nördar uppskattar denna djupa, kontemplativa film som även innehåller intressant stoff om Stalin och Hitler;

 4. Läsare skriver:

  Att få stopp på massinvasionen är prio ett. Allt annat går att ställa till rätta, utom för de som dog i vårdköerna pga att klitorisåterställning och mödomsåterställning har högre prioritet än det egna landets cancertester.

  Högpigmenterade har ALLTID företräde i Idiotlandet Sverige. Jag har följt noga med i invandringspolitiken från början av 80-talet. Araber och zigenare hade börjat flytta in i fd arbetarstatsdelen. -Det är bara en rännil av världens alla flyktingar som kommer till Sverige. Bry dig inte svenne, vi har råd.

  Sedan kom balkankriget och det kom färja efter färja från Polen med joggar. 1983 kom det 3’000 asylsökande. 89 kom det 85’000 plus 25’000 anhöriga.

  I år har det kommit 150’000 asylsökande, plus jag vet inte hur många 10’000-tal anhöriga.

  Det som konstant har ändrats är att invandrare har fått fler och fler rättigheter konsekvent under 30 år och idag är svensken en andra klassens invånare som skall vara jävligt tacksam för att han får behålla sitt svenska medborgarskap.

  Det finns inga lägenheten och de som finns får invandrarna först. Nån politiker bestämde att alla lägenheter i det kommunala bostadsbolaget skulle gå till invandrare. På frågan vad han trodde folk som stått i bostadskö i tio år skall tycka, svarade han: -Det är bara att ta det.

  Här i stan har det alltid varit brist på vårdplatser på hemmet för gamla. Men när det kom tio-femton skägg’barn’, då fanns det helt plötsligt pengar till att öppna en stängd avdelning till boende för raketforskarna från Afghanistan och Mongoliet.

  Under rasupploppen i Araby, Växjö kallades polis in från Skåne, Blekinge och Halland. Detta kostar enorma pengar. Och vad skall du göra när polisen tar Slut?

  Här har någon på FB gjort en sammanställning av alla grova brott under juldagen. Det räcker med att du läser rubriken.

  ”Sverige har aldrig varit tryggare” – sammanställning sedan 24/12 – 29/12 2015

  https://www.flashback.org/t2666030

  Jag lyssnar på radion och jag har hört Araby nämnas EN gång. Däremot är det i princip på varenda ”nyheter” på radion ett evigt tjatande om en neger som blev skjuten av en VIT polis i Amerika – för ett år sedan.

  Men Araby skall ordna sig, de skall bygga om en gata i området och dubbla personalen i socialtjänsten, plus fler poliser och väktare. Enligt enligt en M-politiker är, citat: ”Allt fullt finanserat”.

  Gissa vem som betalar?

  • Peter Harold skriver:

   Varför, varför, varför blir det aldrig revolution…? *suck*

   jag tror på ditt vittnesmål om radion; det var av just ovan nämnda beskrivning som jag slutade lyssna på den.

   • Risto Matinen skriver:

    Vete katten vad jag ska svara här, men gör ett försök:

    Revolution är vanligen att med våld störta något. Visst, det kan var OK, men många sådana har rötter högre upp. I Ryssland under första världskriget fick matroserna i Kronstadt nog och störtade tsaren. En blek ”övergångsregering” tog över, men la sig platt när bolsjevikerna genomförde en statskupp..

  • Anonym skriver:

   Det som stör mig i den här frihetsdebatten är att frihet likställs med att inte betala skatt. Alla som betalar genom att inte kunna flytta ihop eller hemifrån pga ”bostadsbrist” medan kommunerna skakar fram boende för alla flyyyyyktingarna, inte kan fortsätta plugga och bli ngt pga ”bostadsbristen”, alla par som inte vågar skaffa barn pga otrygga anställningsformer, alla som bara väntar på bättre tider som aldrig infinner sig… Detta ständiga moment 22 som vårt system bygger på- som driver folk till vansinne i brist på just FRIHET/ brist på valfrihet? Varför är danskarna ett lyckligare folk som betalar halva sin inkomst i skatt? Frihet är mer att få välja sin framtid, inte att få välja bort att betala skatt. Hälsningar från trollet!

   • Risto Matinen skriver:

    Tänk så här: Om du fick behålla 98 % av din inkomst, vore det inte bättre än vad det är nu?

    Du får även bortse från asylparasitinvasionen, som inte kunde ske i ett fritt samhälle annat än om de bara rökte på eller bara var korkade…

   • Peter Harold skriver:

    Ha ha, trollet, nu skall jag rufsa till dig i håret…! 😉

    Jo, det är ganska självklart att skattefrågan får ett stort fokus när det kommer till frihetsdebatt, och det beror på att staten bestämt sig för att ta huvuddelen av de pengar som arbetsgivaren valt att spendera på dig. Det är hyfsat stora summor även för lågavlönade löneslavar. Det innebär att det lilla som en låglöneanställd får kvar inte räcker till mångfald och valfrihet. Om man tar bort skatterna så blir det mer kvar för folk att använda själva, och de kan efter eget tycke och smak spendera dessa pengar, till försäkringar, till inköp eller till välgörenhet. Kanske blir det ett nollsummespel för vissa hushåll, men poängen är att man mycket lättare kan få vad man vill ha.

    • Trollet skriver:

     Det förklarar inte varför vissa samhällen med mycket hög skatt är mycket trivsamma och fungerar väl, medan andra samhällen med mycket lågt skattetryck är hårt drabbade av kriminalitet och misär för massorna. Jag jobbar som personlig assistent och jag har räknat ut att den brukare vi är hos ”omsätter” 30 miljoner skattekronor årligen. Det känns hisnande att veta det här och nästan ohederligt… Men vad är alternativet? Vad skulle vi jobbat med om vi inte hjälpt handikappade och sjuka? Vad hade vår brukare gjort utan oss? Vem hade hjälpt henne utan att få lön? Vi har ju knappt tid för våra egna barn och våra egna gamla föräldrar? Det hade aldrig fungerat att slopa lagen om lss och inte sol heller. Lss är ju onekligen det som kostar allra flest skattekronor, förutom massinvasionen de senaste åren, självklart.

     • Trollet skriver:

      Rättelse: Det kom med en extra nolla. Jag menade att skriva 3 miljoner i omsättning, inte 30.

      • Peter Harold skriver:

       He he, det var betydligt mindre. Men jag har samma frågeställning. Jag såg dock inte 30 miljoner som en orimlig siffra; hur mycket brukar inte de falska vårdtagarna med anhörigomsorg kunna försnilla? Jag tror mig ha hört belopp som 7-12 miljoner kronor (visserligen under flera års tid).

     • Peter Harold skriver:

      För det första, hur mycket av de där 30 miljonera av brukarens omsättning på assistans är… skatter? Och hur mycket av den återstående kostnaden skulle kunna bekostas av försäkringsbolag och andra fonder som sannolikt kommer gå in i statens ställe?

      Eftersom det finns samhällen med hög skatt och sjunkande levnadsförhållande tror jag att samhällsutvecklingen beror mycket mer på invånarnas läggning än på själva politiken. Japan är ett land med mycket lägre skattenivå, men där finns en annan social ordning än i ett annat land med låg skatt, t.ex. Mexico. Samma sak gäller Schweiz.

      • Anna skriver:

       OM brukaren vi jobbar för vore en f.d advokat försäkrad upp över öronen hade denna levt i ca 3 år på de här pengarna. Sen vore pengarna slut. Nu är det ju inte så eftersom det är en helt vanlig dam som jobbat heltid i hela sitt luv fram tills pensionen, som assistent på ekonomiavdelning på stort företag. Pengarna tar slut vääääldigt snabbt utan skatteintäkter. Det vet ju du också!

       • Peter Harold skriver:

        Njae, försäkringsåtagandet finansieras ju genom andras premier. Det skall för brukaren inte behöva vara någon större skillnad, om det finns ett fungerande försäkringsskydd. Och återigen, kostnaderna drivs upp just av alla skatter.

 5. Björngunnar skriver:

  Invasionen är nummer ett…
  Det håller jag med om men invasionen och allt det andra är ändå bara symtom på ett problem som knappast nämns, utom på det nazistiska Nordfront där det uttalas klart och tydligt vilka som ligger bakom och varför.
  Om vi nu antar att deras åsikter är riktiga, att Kalergigreven lagt an kursen, att Barbara Spectre säger att om inte Europa blir mångkulturellt så kommer det attt gå under, etc.
  Hur kan vi då någonsinn uppnå en större frihet när andra krafter arbetar intensivt på motsatsen om vi låtsas som om detta problem inte fanns och aldrig funnits?
  Visst, det vore en åtminstone tillfällig lindring om riksdagshuset sprängdes samtidigt som pressens alla aktörer hmm, bara försvann.
  Men om ingen organiserad kraft ordnades som förstog problemet så skulle inom 20 år allt vara vid samma ordning igen?
  Eller?
  Visst kan man skriva önskelistor och Peters listor är det inget fel på, men hur får man dem att gå i uppfyllelse?
  Vi är ju i ett brinnande krig där fienden ansätter oss hårt, missmodet sprider sig, framtidstron är på upphällningen, kvinnorna knaprar preventivmedel och ofta aborterar det som skulle bli Sveriges befolkning och invällarna och brottsvågor är det som kan läsas i Riktiga nyheter, då syns frihetliga, om än trevliga, ideer som malplacerade.
  ¿??????¿

  • Läsare skriver:

   Det råder en skriande brist på boendeplatser, i synnerhet eftersom “ensamkommande” måste ges en omsorgsstandard som ingen annan grupp i Sverige, inte ens de mest omsorgskrävande sjuka åldringarna, har rätt till.

   På ett HVB-hem för “ensamkommande” skall finnas lika många personal som boende och där måste finnas bemanning dygnet runt.

   Varje “barn” ska också ha en egen god man och en egen socialsekreterare. I Nacka har man inte kunna rekrytera all denna personal. De enorma kostnaderna för allt detta väljer man dock från kommunens sida att inte problematisera.

   http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2015/12/28/11240997-kolbodagarden-blir-boende-for-ensamkommande/

   Bara från Afghanistan har det kommit 30’000 skägg’barn’ bara i år.

   30’000 som skall ha minst en personlig assistent dygnet runt. Och det är bara afghanerna.

   Det här är GIGANTISKA kostnader. Hur tror du ålder och sjukvården hade varit om de hade 30’000 heldygnstjänster till?

   Fullständigt sinnessjukt.

   • Peter Harold skriver:

    Bara en fråga. Detta är helt sinnessjukt. Ingen tvekan om saken. Men var är det tusenhövdade demonstrationståget som skall marschera genom huvudstaden och slå en ring runt riksdagshuset? Finns inte.

  • Peter Harold skriver:

   Det tråkiga är att de legala vägarna för att göra någonting åt dessa problem är starkt begränsade, i synnerhet när den svenska politiska arenan ser ut som den gör. Och vi har väldigt dålig rutin på det här med statskupper. Så du har rätt i att det är ett stort antal frågetäcken om landets framtid och hur den skall räddas.

 6. Läsare skriver:

  Högsta domstolen: förbud att häkta ”ensamkommande barn” trots grova brott

  https://www.flashback.org/t2666297

  • Hans Troll skriver:

   Såsom uppvuxen på Gärdet var jag bestört över hur diplomaterna som bodde i området betedde sig. Parkerade sina bilar hur som helst exempelvis. Utan påföljder så klart. Dagens diplomatbrats är nu alltså de
   stackars ensamma ”barnen” … Höjden av ironi!

 7. Lisa skriver:

  Att bli utplånat som nation av en högre intellektuell makt kan te sig realistisk nuförtiden.
  Men att bli utplånad av analfabeter, det är tammefan nåt som jag inte begriper. Men jag är inte svensk heller.

 8. Janne D. skriver:

  Hehe Peter. har du läst Larken Rose ” the most dangerous superstition ” gratis som PDF fil, om inte så gör det gärna, äntligen en med möjlighet att förorda lösningar och inte enbart spä på¨med doom å gloom, visst allt skit bör komma ut i UV ljuset för desinficering för eftersläntare, men förslag till framtida lösningar bör överväga.

  Som du säger så kan det ta tid innan fler får fysiskt erfara grillgaffeln i röven, men nykter information är av stor vikt, tänk inte på en rosa elefant funkade förr, så det är väl bara att köra marinkårsmantrat ” spray and pray ” norrländsk översättning ” håll bly i luften, det kan ju alltid ta ” Ola Alexander Frisk har kommit långt i att desinficera ” jantelagen ” i sin skrift ” så knullar staten din själ ” där sammanfattningen lyder ( tolerera inga avvikelser oavsett )

  Apråpå invällningen som femtekollonnarna gjort möjligt, det är bara självmordssekten och dess nyttiga idioters våta dröm att eliminera den vite mannen genom rasblandning, för kuk och fitta hittar alltid varann oavsett detaljer, kolla bara Louisiana och norrländska inlandsbyar innan cyckeln uppfanns, inavel är ett problem likaså rasblandning, det är som att vara målare, blandar man upp ALLA orginalfärger så blir det i bästa fall bara en färgglad sörja utan djup och mening och värst av allt är att det ALDRIG går att backa till orginalet.

  Är det konstigt att en lat getbonde i långtbortistan med TV väljer att få ”all inklusive ” istället för att mocka skit söker sig till landet med ickemän, där hens dominerar trots total avsaknad av testosteron, där även ickekvinnor alias kortklippta figurer med fitta tar plats dom inte har täckning för.

  Fram för frivilligt lokalt samarbete, lokal valuta, äkta hemvärn med riktiga män som endast svarar inför sina grannar, vänner och familj och inte bankernas lakejer,där äkta kvinnor stöttar dessa MÄN, observera att det finns undantag i dessa migrantströmmar, några få är rejäla människor som önskar ett fredligt liv för sig och de sina utan att parasitera på andra och kan bli bra bundsförvanter i kampen mot självmorrdskulten med dess lakejer och en käck fårfitta på huvudet..
  Må vi alla leva i intressanta tider.

  • Peter Harold skriver:

   Det var faktiskt med Larken Rose i baktankarna som jag valde att skriva denna bloggpost som är ”för frihet” istället för ”mot förtryck”. 🙂 Jag har inte läst hela den bok du nämner, men däremot har jag hört flera intervjuer och föredrag med honom. Han ger intryck av att vara en bilmek med skumt förflutet, men så lurad man blir av hundens frisyr, för han är en briljant tänkare. Även om jag tyckte att jag kommit långt i min vandring mot frihetliga filosofier tidigare i år, så kan jag lugnt säga att Larken Rose la i femmans växel för mig.

 9. Risto Matinen skriver:

  Kom att tänka på att hur man begränsar statens/politikers makt hör till ämnet för Peter H:s artikel. Bekantast är förmodligen den amerikanska konstitutionen. Likt förbannat har federationens, överstatens, makt växt groteskt och i princip varje dag begås brott mot den.

  Ett intressant föredrag av anarkokapitalisten kan skådas och höras här:
  Professor Michael Huemer on Better Constitutional Limits for Government, July 13, 2015; https://www.youtube.com/watch?v=zd5aJUVZzgw
  Det är en dryg halvtimme långt. För den som inte ids eller av annat skäl inte ser videon sammanfattar jag kort, om jag fattade rätt:

  Han, föredragshållaren, föredrar givetvis anarki, men om man skulle vilja begränsa makten skulle följande införas:

  1. Varje ny lag kräver >2/3 majoritet
  2. En (annan) negativ lagstiftningsfunktion, som enbart skulle pröva om lagen ändå skulle gå igen, och som också skulle kunna upphäva gamla lagar
  3. Separat konstitutionsdomstol, som skulle vara fristående från staten och bestå av en medborgerlig jury, ej anställda av staten
  4. De som bryter mot konstitutionen skall bestraffas

  • Risto Matinen skriver:

   Äsch, det skulle vara:

   2. En (annan) negativ lagstiftningsfunktion, som enbart skulle pröva om lagen skulle godkännas, och som också skulle kunna upphäva gamla lagar

  • Peter Harold skriver:

   Absolut, och jag tror jag berört det i tidigare postningar – innan hypermigrationen kom igång – var att i tid påbörja arbetet med en ny konstitution i Sverige som omöjliggör det politiska missbruket. Ett dilemma som USA har är att det går att göra tillägg som upphäver konstitutionen, t.ex. som i fallet med The Patriot Act som strider mot konstitutionen, men som tydligen är formulerad så att det är förbjudet att göra en konstitutionell prövning av denna lag.

 10. Björngunnar skriver:

  Problemet med juridiska mått och steg är att ”rättsväsendet” är kapat!
  Militär i allians med polis skulle kunna fungera om resp. ledningar interneras eller råkar komma bort på nåt vis…

 11. Läsare skriver:

  Ett enda barn placerad i förstärkt familjehemsvård tarvar alltså varenda inbetalad skattekrona från knappt 13 kommuninvånare.

  Jag tar det igen. VARENDA skattekrona från knappt 13 kommuninvånare går till placeringen av ett enda så kallat ensamkommande flyktingbarn.

  Enda trösten, menade Lars, var att kommunen skulle betala än mer om ungdomen placerades på HVB-hem.

  http://avpixlat.info/2015/12/01/taltrangde-lars-vittnesmal/

 12. Björngunnar skriver:

  När jag läser igenom rubbet så slås jag av att alla tror att justeringar av den förda politiken räcker.
  Att det ordnar sig bara man byter ut vissa politiker…
  Men om det som jag tror att Sverige är utsatt för en attack med syfte att förstöra landet.
  Och då menar jag inte den politiska strukturen för det vore bara bra.
  Vi har en fiende som indirekt nämns rätt ofta.
  Jag har hört att de säger, build them up to knock them down.
  Nu är det inte längre aktuellt med uppbyggnad, nerknackningsfasen är inledd.
  Maten tar slut, lantbruket i Sverige försörjer halva befolkningen under förutsättning att drivmedel o reservdelar kommer hit.
  I de här tankebanorna verkar man ha tänkt förr eftersom vi hade beredskapslager , de är borttagna, varför?
  Det här med äganderätten kommer att vara ointressant om mitt scenarie blir verklighet.
  Och vad kommer att hända då vare sig vi vill eller ej, ja det hände ju i Ryssland och Ukraina efter maktövertagandet och det är samma folk bakom.
  De är kända för att inte ändra strategin.
  Den gången kallades bönderna för kulaker och det räckte att de ägde en ko.
  De tvångsförflyttades i boskapsvagnar österut och folk som inte visste vad en plog var och än mindre hur den användes skulle sköta jordbruket.
  Detta kommer nog inte att upprepa sig exakt men utan mat blir resultatet detsamma.
  Vem bryr sig om åldringsvård och skola i detta läge?
  Ändå är frågan om vi inte är mycket sämre rustade nuförtiden när de flesta bor i städer, städer som ser likadana ut över hela jorden.
  Blir atomkriget dessutom verklighet kan det jag skrivit vara rena skönmålningen…

  • Peter Harold skriver:

   Det här är stora frågor. Man kan fråga sig vad kommer eliten göra med människorna när de inte behöver dem längre? Ja, det är kanske där den omtalade befolkningsminskningen kommer in. Det lustiga är att de i ena stunden kräver att den globala folkmängden minskar, och i andra megafonen kräver att det måste till fler människor i Sverige (av valfri härkomst).

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s