Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast av kapitel 2)

DET UPPVÄCKTA FOLKET – SVERIGE FÖRE, UNDER OCH EFTER INBÖRDESKRIGET

N.b.! Detta är en analys, inte ett program!

Följande text har inte till syfte att uppvigla till brottslig gärning. Den är enbart skapad som en analys av tänkbara scenarios i händelse av en väpnad revolution eller uppror inom Sverige, genererat av ett utbrett folkligt missnöje mot förd politik i Sveriges riksdag, och den diskurs som råder inom medieetablissemangets snäva åsiktskorridor. Och utifrån denna analys vill jag beskriva vilket förlopp som enligt min förmåga att förstå saker och ting kommer vara till störst fördel för landets medborgare.

Utkastet till kapitel ett finns här.

Författaren.


 

Kapitel två: Det svenska inbördeskrigets motiv.

Jag har berört de olika faktorerna som man med rätta kan förutsätta ”irriterar” medborgarna i landet i olika grad när det kommer till invandringsfrågan. Vi har konstaterat att hyperinvandringen äger rum samtidigt som vi inte kan få upp sysselsättningsgraden hos etniskt svenska ungdomar (jobben finns inte); vi ser en invandrarkultur (företrädesvis islamsk) som inte harmoniserar med svenska värderingar, seder och traditioner; vi ser att invandringen är en nationalekonomisk belastning; vi ser att det också finns ett hot mot det svenska civilsamhällets fortlevnad.

Om svenska folket har någon som helst överlevnadsinstinkt i och med att situationen utvecklas från ”allvarligt” till ”mycket farligt” läge, torde vi kunna förvänta oss en reaktion i samband med övergång till ”livsfara”. Sen är det försent. Frågan om konsekvenserna kring förd politik är faktiskt redan ett vanligt samtalsämne. Man ser framför sig ett inbördeskrig. Och det är inte ens ett ämne som skiljer etniska svenskar från etablerade invandrare i vårt land. Tvärtom, båda grupper står inför de hot jag beskrivit i allmänna ordalag här ovan.

Vi kan förmoda att det finns någon motsvarande diskussion även i de läger som utgör motståndare till den svenska sfären och dess nation. Eller snarare, vi vet genom att analysera utspel av både islamister och s.k. moderata muslimer i Sverige och i andra europeiska länder, att det finns ett önskemål om att ”erövra” Sverige, antingen politiskt, kulturellt, ekonomiskt eller genom att besätta det med våld. Jag vill här referera lite till den utveckling vi ser med allt tydligare enklavisering. Det är med andra ord inte en fråga om/ifall Sverige islamiseras; det är en fråga om i vilken takt detta sker, och vilka konsekvenser detta ger.

Härifrån övergår jag från att konstatera det som lätt kan påvisas vara ett faktum redan idag, till att ägna mig åt diverse tankeexperiment om framtiden. Jag upprepar än en gång: detta är inte en handbok för genomförandet av revolutionära aktiviteter. Det är inte heller en uppmaning till någon att begå någonting dylikt. Den är inte ens ett akademiskt försök att leda i bevis för någon på förhand framförd teori. Däremot håller jag med om att det följande resonemanget är en spekulation omkring en eller flera möjliga händelsekedjor, och jag har baserat mitt resonemang utifrån hur jag tror att en framgångsrik revoltör skulle uppfatta situationen.

I händelse av en konflikt där det uppkommer manifestationer mot den svenska politiken – manifestationer av den grad att dessa också omfattar någon form av våldsyttringar – kommer vi att möta en situation där flera intressesfärer kommer ha för avsikt att vinna inflytande.

Den först parten är staten. Enligt lagboken har staten våldsmonopol, men vi vet att vissa andra element i samhället utövar våld, antingen för politiska syften eller ekonomiska (staten har båda motiven). Staten kommer därför att agera mot alla andra som griper till våld. I vilken grad beror på polisledningens omdöme, kopplat till polisens förmåga att verkställa säkerhet och ordning. Räkna också med att politiker och medierna kommer ge sina anvisningar om hur polisen skall arbeta. Sett ur den kulturmarxistiska tradition som präglat nyhetsutbudet de senaste åren misstänker jag starkt att redaktionerna ber polisen att fara hårt fram mot de svenskar som på ett eller annat sätt kan kopplas till invandringskritiska attityder.

Jag har här inte nämnt vem och vad som triggar igång konflikten, och det är egentligen egalt för den turordning jag föreställer mig är nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av en revolution. Jag fortsätter därför att räkna upp fler exempel på parter vid en politisk konflikt av samhällsomvälvande format:

En given grupp att nämna i sammanhanget är den autonoma vänstern, vilken redan är en aktör som använt mycket våld i anslutning till debatten om invandringsfrågan. Den autonoma vänstern har både personella och ideologiska anknytningar med medievärlden och det politiska etablissemanget. Den autonoma vänstern är mycket våldsbenägen; de kallas populärt för ”gatstensvänstern”. AFA är ett av de mest kända ”firmanamnen”. Vissa kallar sig för kommunister eller leninister.

Den tredje gruppen efter staten och autonoma vänstern som känns logisk att beskriva härpå är de som allmänt kallas för ”extrem-högern”. Något organisationsnamn kan jag inte lägga fram, och de brukar inte heller vara långlivade innan det dyker upp en ny konstellation. Enstaka ledargestalter kan bilda kontinuitet, men de har fört en hyfsat blygsam tillvaro, utom i vissa stadsdelar eller enstaka orter som betraktas som mellanstarka fästen. I denna kategori finns nationalsocialister, militanta fascister, försvarsorienterade fosterlandsvänner, etc etc.

Till gruppen ”extrem-höger” räknar jag inte människor som rent generellt är invandringskritiska. Undertecknad har ingen plats i denna kategori, även om jag är säker på att mina meningsmotståndare skulle påstå att föreliggande alster skall betraktas som uttryck för extrem höger. Detta säger nog mer om mina meningsmotståndare än om mig.

Sett under den moderna historien har varken extremvänstern eller extremhögern kunnat påverka svenks politik. Oftast har deras insatser väck antipati mot dem, och deras aktioner varit kontraproduktiva. Elaka tungor beskriver ”gatstensvänstern” och ”nassarna” som drägg av samma skrot och korn. De har aldrig varit så pass många eller effektiva att de setts som ett större samhällshot, utan enbart utgjort risker för enskilda personer eller grupper. (Detta oräknat att nynazister haft en skiss på statskupp under 1990-talet som kunnat påverka samhällssystemet)

Men vad kommer att ske den dagen då Andersson, Pettersson och Lundström och jag inser att staten kommer hindra oss från att försvarar oss själva den dag Ahmed, Muhammed och Mustaffa leder en här med ilskna muslimer som drar genom villaområdet och plundrar bostadshusen som tillhör etniska svenskar mitt i livet, måhända som kompensation för sänkta socialbidrag när välfärdssystemet går på knäna? Vi förutsätter här att Internet fortfarande är fritt och att nyheten sprids som en löpeld på sociala och alternativa medier (eller snabbare än att FB hinner döda alla länkar).

Vad kommer att hända när det svenska folket vaknar upp och inser att de utgör mål för fientliga handlingar från både den svenska staten och de främlingar som lockats hit av välfärdens gåvor?

Kommer Andersson, Pettersson och Lundström att anförtro sina problem till svenska staten, som redan under ett par årtionden förklarat att dessa skall bytas ut av den talrika avkomman till Ahmed, Muhammed och Mustaffa? Kanske, men de kommer inte att få den hjälp de önskar.

Eller kommer Andersson, Pettersson och Lundström att vända sig till den autonoma vänstern, vilken ägnat sig helhjärtat åt att jaga Sverigedemokrater längs mörka gångbanor och försöka knuffa ner dem från tunnelbaneperronger för att dessa till skillnad från vänstern varit kritiska till invandringen? Ja, om Andersson, Pettersson och Lundström vill åka på stryk…

Det ser ut som att de enda som kommer välkomna den nu rånade och misshandlade trion är extrem-högern. Jag misstänker att Andersson, Pettersson och Lundström ansluter sig med stor tvekan, men att de kommer att drivas dit av frustration över att alla andra i samhället vänt dem ryggen till .

Jag är den förste att säga att detta är en olycklig utveckling. Den kan hejdas medelst totalitära inslag, och jag är helt övertygad om att staten också överväger sådana metoder.

Då jag inte kan känna några sympatier med en totalitär stat måste jag erkänna att jag hyser ett gillande för tanken att många svenskar kommer till samma insikt och bestämmer sig för att göra någonting åt detta. Det finns ingen form för detta idag. Eller i alla fall ingen som jag känner till. Vi har ingen milis att tillgå. Det finns inga strukturer som kan utmana statens våldsmonopol mer än skytteklubbar, jägarlag och de samtal som förts mellan enskilda medlemmar.

Vi har inte heller haft någon värnplikt på flera år, varför endast de yrkeskriminella är de som fått vapenvana (plus också en del invandrarungdomar som istället för A-kassa fick betald grundutbildning hos Försvarsmakten, troligtvis med ambitionen att den svenska yrkesmilitären likt USA skall skaffa negrer och araber att använda som kanonmat, utan att tänka på vem som kan bli en trolig fiende mot landet). Det är nästan som att staten medvetet gjort svenska folket oförmögna att skydda sina egna liv och sin egendom. Nota bene, jag är själv motståndare till obligatorisk värnplikt; ingen skall tvingas att lära sig att döda andra, eller ens tvingas till en sådan handling. Vad vi behöver är inte en värnplikt, utan en istället en värnrätt.

Låt oss leka med tanken att de etniskt svenska revoltörerna mitt i livet trots allt, kanske med skytteklubbarnas och jaktlagens goda minne, lyckas mobilisera en trupp. Vad blir då deras uppgift?

Ja, det första är faktiskt inte att gripa till vapen och börja skjuta hej vilt omkring sig. Första steget blir naturligtvis att utbilda sig i att hantera vapnen. Det är mycket troligt att Andersson, Pettersson och Lundström initialt skaffat sig sina vapen för att kunna skydda sina liv och sin egendom i händelse av att Ahmed, Muhammed och Mustaffa dyker upp igen för att plundra i villakvarteret. Vad vi har här är ett medborgargarde. De kommer aktiveras därför att polismyndigheten inte kan fullfölja sitt samhällsuppdrag.

Mötet mellan Andersson, Pettersson och Lundström kontra Ahmed, Muhammed och Mustaffa kan också vara det som får gnistan att tända till, och utlösa den konflikt som jag talar om i första kapitlet. Eskaleringen kan gå långsamt, men det kan också gå väldigt snabbt, allt beroende på omständigheterna. I mitt scenario inser förortsbanditerna att de inte längre kan gå fram hur de vill, och troligtvis kommer även de att vidta sina mått och steg. Kanske rekrytera de yrkeskriminella. Och förmodligen kommer de börja angripa de områden som ännu inte organiserat medborgargarden. Räkna också med spridningseffekter.

När denna boll kommer i rullning finns det inte en chans att polisen kan få hejd på utvecklingen. Det är f.ö. därför som Sveriges riksdag beslutat sig för att svensk militär skall kunna sättas in mot sina egna medborgare. Frågan är bara vilken sida som militären kommer vara lojal mot? Min gissning är att det är initialt på statens sida, men jag hoppas innerligt att våra soldater hyser en motvilja att skjuta på den egna befolkningen, som blott bara önskar få vara ifred från inkräktare.

Det finns alltså en potential till att plundringen av villaområdena och att villaägarnas försvar leder till en inbördeskrigsliknande situation då det nu finns en kraft som svarar på inkräktarnas gärning. Och det är fullt möjligt att det sprider sig när medborgarna inser att staten inte kan göra något för dem, mer än att pungslå dem på skatt. Tusentals ilskna röster, från bräkande skåningar, skorrande hallänningar, dundrande bohuslänningar, gnälliga närkesbor, melodiösa och halvt hörbara dalmasar till talträngda norrlänningar, kommer att utbrista i ett ” – Släng ut de där jävlarna, vi har fått nog”. Och de som är föremål för folkets ilska kommer att ryta tillbaka och påminna alla som vill lyssna att de minsann blivit välkomnade och inbjudna till Sverige. Båda sidorna kommer att inse att de måste ta till vapen för att försvara sina intressen nu när man befinner sig i ett läge där landet inte är stort nog för alla (sett ur ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv).

I detta läge är det troligt att det bryter ut en revolution. Vi kan vara absolut säkra på att extremvänstern och extremhögern kommer att mobilisera sig. Vi kan gissa att extremvänstern kommer stå på islamisternas och de våldsbenägna invandrarnas sida (och vilka dessa är står skrivet i stjärnorna, och är nog avhängigt frågan om vad de kan vinna på ett inbördeskrig). Och vi kan gissa att extremhögern kommer vara i opposition mot alla utom sig själva (åtminstone tills fraktionerna i rörelsen börjar slåss sinsemellan). Extremhögern kan paradoxalt nog få support av Sverigevänliga invandrare, om det inte finns bättre alternativ i deras ögon.

Om islamisterna och de våldsbenägna invandrarna välkomnar extremvänsterns anslutning låter jag vara obesvarat, men vi kan vara säkra på att fjolårets inflöde av unga män i vapenför ålder från diverse krigszoner sannolikt kommer utgöra en maktfaktor i spelet. Lägg därtill att dessa med stor sannolikhet kommer försörjas med pengar och vapen från Mellersta östern, då man hamnar i ett gyllene läge att förvandla Sverige till en islamistisk koloni, eller liknande lösning.

För Sveriges bästa måste det skapas en partilös grupp av revoltörer, som inte har extremvänsterns eller extremögerns, eller ens statens agenda. Jag kommer till detta i nästa kapitel.

I detta läge där ett inbördeskrig är oundvikligt, eller kanske till och med innan, ser jag att de partilösa revoltörerna – som inte tillhör någon av extremgrupperna – måste fastställa ett antal viktiga saker:

Man måste slå fast vad målet är med revolutionen.

Om de partilösa är vid sina sinnens fulla bruk, om än med lite högre puls än vanligt på grund av rädsla och förväntningar, och med en genuin känsla för allvaret, bör de komma till följande slutsatser.

1: Man måste få bort det sittande maktetablissemanget. Det betyder att både regering och samtliga riksdagsledamöter, vilka haft ansvar för den destruktiva utvecklingen som jag beskrivit här ovan måste avsättas.

2: Framställa förslag på en konstitution som bygger på frihetliga principer med respekt för egendomsrätten.

3: När konstitutionen fastställts blir nästa steg att avlägsna oönskade element i befolkningen.

Enligt min mening är detta den övergripande tågordningen som revolutionen borde genomföras med, om de partilösa revolutionärerna vill minmera den skadeverkan som dylik aktivitet kan vålla genom den irregularitet som präglar dess natur.

Målet för den revolution som Andersson, Pettersson och Lundström verkställer skall vara ett Sverige som bygger på frihetliga principer, som försvårar för staten att angripa sina egna medborgare. Deras mål kommer att skilja sig från de mål som extremvänstern, extremhögern och Sverigefiendena har. Men framför allt så bygger de partilösas mål på värderingar som inte ens staten av idag står för. Detta skulle man kunna säga ger legitimitet åt deras revolution.

(forts. följer i kapitel tre)

Annonser

Om Peter Harold

Libertariansk skribent och författare. Driver den libertarianska bloggen "Skrivarens Blogg".
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

70 kommentarer till Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast av kapitel 2)

 1. Sverigevännen skriver:

  En sak är helt klar något måste hända inom en snar framtid för annars är det helkört för både landet, svensken och deras avkommor. Detta kan inträffa när dagen kommer att det politiska läget i landet blir så instabilt så politiska beslut blir svåra att fatta. Då kanske både polis det som finns kvar av militären och den del av befolkningen som anser sig att något att bidraga med och INTE har lagt sig till med en livstil som blir allt för kostsam och känslosam att undvara att hoppa på tåget för Sveriges räddning och framtid.. Jag är en av dessa. Mycket bra text .

  • Peter Harold skriver:

   Det som alltjämt är oklart för mig är NÄR svenska folket tänker agera. Jag vet att flockmentalitet kan göra att det rör på sig väldigt snabbt, men samtidigt har svenskar en läggning som innebär att man gång på gång bjuder andra kinden till. Detta får mig att misstänka att politikerna kan föra landet än längre in i en kris, och att svenskarna inte gör någonting förrän t.ex. bidragsberoende invandrare börjar reagera.

   Å andra sidan, vi har väldigt många invandrare redan nu som är arga över att de inte får bo i storstan, får bil och blondin, och manifesterar sitt missnöje på olika provokativa sätt. Men så länge som medierna mörkar den allvarliga innebörd som ligger i detta, och så länge som de vanliga TV-programmen sänds lyfter man inte många fingrar, allra minst lyfter sin knutna näve.

 2. Risto Matinen skriver:

  Ja, det var ett värre scenario än vad jag befarar. Dock blir situationen sämre och sämre för oss svenskar för var dag som går. Kanske bör jag påpeka för eventuella nya läsare att jag är pursvensk, och mitt signatur är enbart mitt finska alter ego…

  Fler och fler svenskar har allt mindre att förlora. Därför tror jag att det kommer att bli ett väpnat motstånd. Det du skriver om att inkräktare som Ahmed, Muhammed och Mustaffa kommer att i stor skala attackera svenskar i sina hem blir snart verklighet. De krigar redan emot oss småskaligt. Jag har redan förberett mig på det. Kommer att ta jägarexamen i år och införskaffa hagelgevär för närstrid och älgstudsare för krypskytte.

  Vidare befarar jag att inga fler val kommer att hållas i landet, även fast jag inte hyser något förtroende för demokraturen. Etablissemanget planerar för diktatur. De inbillar sig att hålla asylpöbeln, bestående av idel vapenföra män, stången på sådant sätt att just de kommer undan. Är det troligt? Lämnar militären utan motstånd över vapnen till inkräktarna? Hoppas inte!

  • Risto Matinen skriver:

   Sablar! Hatar när jag omformulerar mig så det ser ut som att jag inte behärskar svenska. Inte mitt, utan: min signatur är enbart mitt finska alter ego…

  • Jag tror det kommer explodera redan nu till våren. Vi har nog högst 2-3 månader på oss att förbereda oss på sönderfallet och kaoset. När detta sker så kommer vi precis som du och ärade bloggaren skriver inte längre ens vara fredade i våra egna hem. Troligtvis kommer mycket blod att flyta vid dessa attacker. Jag delar även bloggarens analys av att det kommer bli extremhögern som tjänar på det. För dom är dom enda som Andersson, Pettersson och Lundström kan lita på när det brakar loss. Dom vill ju rädda det vita Sverige medan extremvänstern är öppet antivit. Mini-Lenin, Mini-Stalin och Mini- Mao kommer givetvis att liera sig med Ahmed, Mohamed och Mustaffa mot Andersson, Pettersson och Lundström. Ett långt men väldigt intressant och välskrivet inlägg.

   • Risto Matinen skriver:

    Tja, extremhögern. Vilka är de? Kommunister har definierar sina vapenbröder i extremvänstern som höger. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa vänsterextremister är synen på nationen. Där är de som kallas högerextremister på vår sida.

    Det snacket gör skalan höger-vänster fel. Om man sätter statens storlek till vänster och frihet till höger, som det borde vara, är saken klar…

    • Den anonyme skriver:

     ”Vidare befarar jag att inga fler val kommer att hållas i landet, även fast jag inte hyser något förtroende för demokraturen.”

     Jag befarar detsamma men med tanke på de valbara partier med realistisk chans att komma in i riksdagen är det kanske inte så mycket att sakna.

     Angående höger/vänster kommenter jag det nedan då jag missade din kommentar i frågan när jag letade bilder.

    • Läsare skriver:

     Jag skall förklara vänster-höger med några få ord.

     Allting som är ”Vänster” är bra för judarna.

     Allting som är ”Höger” är dåligt för judarna.

     Allting som är bra för vita är ”höger”, alltså är allting ”höger” dåligt för judarna. Svårare än så är det inte.

     Visa mig en enda gång någonting ”vänster” är dåligt i ”media”? Bara ett enda exempel. ”Vänstern” framställs ALLTID som hjältar och rättfärdiga.

    • Peter Harold skriver:

     Ja, jag försökte i all hast klassa in dessa som extremhöger: ”I denna kategori finns nationalsocialister, militanta fascister, försvarsorienterade fosterlandsvänner, etc etc.” Och om jag fortfarande kommer ihåg det kommer jag ha en koppling till det du nämner och det fördelaktigaste scenario jag kan föreställa mig vid en nationell kris.

   • Peter Harold skriver:

    Jag skall i kapitel tre och eventuellt fyra presentera en väg ut ur detta.

  • Peter Harold skriver:

   What, är det inte ditt riktiga namn? Vad familjen Matinen i Hisings Backa nu måste vara förvånade över julkortet som jag skickade… *skojar*

 3. Den anonyme skriver:

  ”Till gruppen ”extrem-höger” räknar jag inte människor som rent generellt är invandringskritiska. Undertecknad har ingen plats i denna kategori, även om jag är säker på att mina meningsmotståndare skulle påstå att föreliggande alster skall betraktas som uttryck för extrem höger. Detta säger nog mer om mina meningsmotståndare än om mig.”

  Då den föråldrade tvåaxliga vänster-högerskalan används blir det ofta knepigt med terminologin. Jag föredrar den sk politiska kompassen med en axel till som visar på graden av auktoritet/frihet.

  En introduktion till den här https://www.politicalcompass.org/analysis2
  Den finns i en uppsjö varianter, både enkla

  och mer invecklade

  (Håller tummarna för att bilderna syns)

  Angående resten av blogginlägget så var det lika intressant och än mer skrämmande än kapitel 1.

 4. Den anonyme skriver:

  ”2: Framställa förslag på en konstitution som bygger på frihetliga principer med respekt för egendomsrätten.”

  Jag håller med om din tågordning och ser det andra och ack så viktiga steget som det svåraste.
  I det maktvakuum som uppstår befarar jag att mer organiserade maktintressen än de partilösa revoltörerna(DPR) struntar i #2 och går rakt på trean…och då är ses nog även DPR som oönskade 😦

 5. Läsare skriver:

  Pensionsräddare ställer sig och pissar på Våra barn. Nästa gång är det ditt barn eller barnbarn. Det kommer inte att hända ett sk*t i Sverige. De som kan har eller planerar att lämna Sverige. De som blir kvar är begåvningsreserven. Den kommer inte att göra någonting, utom: – Det var synd att det blev så, och fortsätta att glo på Bingolotto och lyssna på Ring så spelar vi.

  https://www.nordfront.se/sjuarig-flicka-omringad-av-ett-gang-invandrare-skvatte-kiss-pa-henne.smr

  Jag har varnat för denna utveckling sedan 1990. Även innan, men det var 90 som jag definitivt vände mig mot massinvasionen, för det är en invasion vi talar om. Gå ut på gatan i vilken liten byhåla som helst och det är fullt med araber i vapenför ålder.

  Hade jag fått en krona för alla gånger jag blivit kallad Nazist skulle jag vara rik. Ett återkommande påstående från svenskar är att Amerikaner är dumma i huvudet. Självklart är det så, många är ju ättlingar till svenskar.

  Men vet du vad det värsta är? Det var de begåvade som gav sig av till Amerika. Bottenavskrapet stannade i Sverige.

  • Den anonyme skriver:

   ”Bottenavskrapet stannade i Sverige.”
   Är det vi som hänger här? 😕

   Begåvningsreserv är ett lustigt ord. I dess ursprungliga betydelse betecknade det människor med outnyttjad potential för att numera oftast felaktigt(?) användas i nedsättande syfte.

   • Läsare skriver:

    Är det vi som hänger här?
    _______________

    Du var väl knappast född när svenskarna utvandrade en mass. Klart att det finns begåvade svenskar, tack och lov är jag Skandinav och inte svensk.

    Första gången jag hörde ordet Begåvningsreserven var när en kompis, lärare, sa det. Garvade rått. Ja, i grunden är det ett positivt ord, men det går bra att använda som nedvärderande omdöme, beroende på kontexten.

    Ser du, jag kan lite akademiska jag med. 😏

    Ärligt talat har jag alltid ansett mig själv tillhöra Begåvningsreserven. Men det är väl förhållandevis enkelt att vara det när så många svenskar är uppenbart låg-IQ. En chef för Mensa frågade om jag ville göra testet. Men jag fick läsa en del interna mail skrivna av såna som var med i Mensa. Jag var inte imponerade, det handlade om invasionen och Mensa kvinnorna var korkade som sågspån. Nä, det imponerade inte på mig.

    Läs denna förutsägelse av Ben Gurion 1962, om hur världen skulle se ut 25 år, dvs 1982. Han nämner den ryska begåvningsreserven. Det mest han förutspådde har hänt. Judarnas plan är att Världens Högsta Domstol skall ligga i Jerusalem. Den är redan byggd, Rothschild betalade. Sök: Israel supreme court.

    Judar skulle alltså ha sista ordet i ALLA globala konflikter och ha en global militärmaskin för att genomföra det som judarnas världsdomstol beslutar med militär makt om någon inte lyder judarna. Läs själv, bild på artikeln.

    http://davidduke.com/jewish-supremacist-delusions-grandeur-exemplified-first-israeli-prime-minister/

 6. Läsare skriver:

  Var femte bibliotekarie har blivit hotad på jobbet. Fyra av tio uppger att det förekommit våld på biblioteken där de arbetar.

  http://www.exponerat.net/14-aring-misshandlade-bibliotekarie/#sthash.zFIvX9av.dpuf

  Hota en bibliotekarie???

  Kasta sten på brandkår och ambulans???

 7. Läsare skriver:

  Var femte bibliotekarie har blivit hotad på jobbet. Fyra av tio uppger att det förekommit våld på biblioteken där de arbetar.

  exponerat.net/14-aring-misshandlade-bibliotekarie

  Hota en bibliotekarie???

  Kasta sten på brandkår och ambulans???

 8. Läsare skriver:

  Test

 9. Läsare skriver:

  Ignored by society, Afghan dancing boys suffer centuries-old tradition

  Kort video, 2 min. Se den och se själv vad det är vi har släppt in för skit.

  • Ja många av dom ensamkommande skäggbarnen kommer ju från detta skitland och har förmodligen själva upplevt denna högkultur. Snart kommer vi också få göra det. Stackars dom svenska barnen. Är själv glad för att jag inte är i den åldern längre.

   • Läsare skriver:

    Javisst, detta är ju ett GIGANTISKT problem i Tyskland. Skit i att blattarna våldtar tyska kvinnor utomhus. Nu är det ”våldtäkt i hemmet” som är Tysklands största problem. Sila mygg och svälja elefanter, eller hur nu talesättet lyder. Idioti!!!
    _____________

    Enligt tyska Bild överväger regeringen att våldtäktsklassa en rad situationer där en avslutad sexuell relation kan leda till finansiella nackdelar för kvinnor, eller där män anses använda andra former av otillbörliga påtrycknings­medel.

    Till exempel ska män som hotar att säga upp kontraktet på lägenheten om kvinnan inte går med på att ha sex fällas till ansvar för våldtäkt, enligt förslaget.

    http://www.friatider.se/sk-rpt-reglering-av-tyskt-sexliv

 10. Anti twitter-vänstern skriver:

  Inbördeskrig eller krig i Europa har nog varit Satanisten Georg Soros och companys mål från början. Tyvärr har allt för få insett det från början och snart finns det ingen annan väg att gå.

  • Läsare skriver:

   Det började långt innan juden Soros var född, men han har cashen och driver på allt han kan för att så många blattar som möjligt invaderar alla vita länder.

   Judarnas plan är att utrota den vita rasen. Första steget är att göra alla vita till en minoritet i deras egna länder. Får vi inte stopp på invasionen är svenskarna en minoritet i Sverige om fem år.

   Vita män är redan en minoritet i Sverige. Och våra kvinnor parar sig med blattarna. Det är enkel matte på dagisnivå, som de flesta i Riksdagen inte ens klarar av.

   Jag skulle tro att inte ens hälften av de som sitter i riksdagen vet hur många miljoner som går på en miljard. Tror du mig inte kan du fråga dom som jobbar i kassan på banken. Du kommer att bli förvånad. Prova skall du få se vilka svar du kommer att få.

   Jag var själv inte säker och jag kunde naturligtvis slått upp det och läst på. Detta var innan internet. Var inne på fem banker, de svaren jag fick var allt från tio till 100’000 miljoner.

   Vasa? Var det någon som sa: Begåvningsreserven? Nja, det vill jag nog definiera som låg-IQ. Och nu pratar vi folk som jobbar med pengar. Om inte ens dom vet …

   • Anna skriver:

    Är du allvarlig nu? Finns det någon som jobbar med pengar och inte vet hur många nollor det finns i en miljard? Var hittar du alla de här människorna, egentligen?

    • Peter Harold skriver:

     De finns i riksdag och regering också. Faktiskt.

    • Läsare skriver:

     På banken. Det började med att min farsa frågade om jag visste hur många miljoner det går på en miljard?

     Varför skulle jag veta det? I vilket sammanhang skall jag använda en miljard? En miljard myror? Jag har ingen miljard och kommer troligtvis aldrig ha en heller.

     -Det är väl hundra miljoner? Sa jag.

     -Jag vet inte, men det finns de som säger att det är tusen miljoner. Sa farsan.

     Nu blev jag fly förbannad. Jag har kort stubin, om ni inte förstått det innan ;D

     Det var 90, hela Sverige blev invaderat av balkanblattar. Själv bodde jag 500 meter från en asylförläggning med minst tusen blattar. Halva vägen till stan var jag tvungen att gå stora vägen där alla blattarna gick. Det fanns bara den vägen att gå, gick över en bro och på andra sidan ån fanns ingen väg, bara branta berg. Inget bra för blodtrycket.

     Jag kunde som sagt lätt läst på, men bestämde mig för att fråga på banken. Pratade med minst 15 som satt i kassan och ingen visste säkert, och allihopa var kvinnor. Det var först när en i kassan på sista banken frågade en man som satt inne på banken och han sa tvärsäkert: Det går tusen miljoner på en miljard.

     Jag har läst minst tre, 3 artiklar av ”journalister” som tvärsäkert påstod i skrift att en miljard är hundra miljoner, alla kvinnliga.

     Jag slår vad om att någon som skriver kommentarer här inte heller visste att en miljard är tusen miljoner.

     Gå och fråga på banken själv, så skall du själv få höra. Tro aldrig att det du vet alla – för det gör dom inte.

     När jag skriver utgår jag alltid ifrån att läsaren inte har en susning vad jag pratar om. Seså lilla gumman Anna, kila iväg till banken och fråga. P H vet att många inte vet hur många miljoner en miljard är, utan det är du Anna som tvivlar. Do your homework. Det går snabbt.

     • Anna skriver:

      Alltså jag fick ett litet a i allmän matematik i gymnasiet. För att jag inte klarar abstrakt tänk. Men även jag vet ju att det är 6 stycken nollor i en miljon och 9 nollor i en miljard. Alltså är tusen miljoner en miljard. Tack vare matematikbetyget har jag inte kunnat vidareutbilda mig. Varför ska man behöva matte D för att få bli sjukgymnast? Och så sitter det folk på banken som inte klarar av att räkna nollor!? Har de köpt sina mattebetyg?

 11. Ping: Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 3) | Peter Harold – Skrivarens blogg

 12. Anna skriver:

  Det är ju redan nu extremhögern vinner ”krigare”. När det blåser upp till krig på gatorna är det bäst att se ”svensk” ut eftersom folk blivit så livrädda för invällarna som terroriserar. Och det gynnar väl ”extremhögern” kan jag tänka… Vilka de nu är…

  • Peter Harold skriver:

   Jag har inte sett ”extrem-högern” på jättelänge. Jag såg ett gäng skinnskallar på stan gå till attack mot en asiatisk familj i en bil på Sveavägen. Det var fruktansvärt. Men idioterna lämnade stan och kanske växte håret ut på dem.

   • Läsare skriver:

    Jag var i Stockholm för ca 20 år sedan. Att se Sergels Torg i verkligheten en underbar sommardag, fy fan vad deprimerande. Det måste vara Sveriges absolut fulaste offentliga plats. Ja, den fulaste platsen öht i Sverige. En soptipp är roligare. Där får det ju iaf att hitta bra å ha grejer i bra skick.

    Jag såg ett gäng skinnskallar vid Slussen. Nä, jag gick inte och pratade med dom. Det verkade inte riktigt min grej. Men jag antar att jag sett några ”högerextrema” irl.

    Räknat på tio miljoner invånare är din andel av varje miljard hundra kronor.

    • Läsare skriver:

     Riksdagen från läktarna är inte hellre en speciellt uppmuntrande syn. Antagligen var parlamentet i Bajsistan/Azerbadjan under Sovjettiden mer estetiskt tilltalande. Inte ens en svensk flagga fanns i riksdagen.

    • Anna skriver:

     Håller helt och ful(l)t med om att Sergels torg alias plattan, är Sveriges fulaste plats som jag sett, åtminstone. Gör alltid mitt bästa för att undvika det stället..

   • Anna skriver:

    Skinheadsen och modsen var egentligen bara patrioter från början. Det var många svarta som spelade i ska- band osv. Det var mer en arbetarklasskultur än en rasismkultur. Punkare och skinnskallar levde rövare tillsammans. Hehe. Det var kul som fan!

    • Peter Harold skriver:

     Ja, fast de vettskrämda kinesbarnen i bilen uppskattade inte skinnheadsens patriotism när dessa bokstavligt talat stod på motorhuv, baklucka och tak och hoppade så att bilen studsade. Det enda jag vågade göra var att springa efter en polis.

 13. bjornwiklund skriver:

  ”Vi förutsätter här att Internet fortfarande är fritt och att nyheten sprids som en löpeld på sociala och alternativa medier (eller snabbare än att FB hinner döda alla länkar).”

  En plan B för detta är inte fel . . . telefoner
  men kan också selektivt begränsas…..

  Plan C ett bra, brett kontaktnät

 14. P Ljungqvist skriver:

  Som sagt, en bra ansats. Och vad som behövs är prognoser. Inte bara att reagera på vad som sker. Nu till något helt annat, lösningen på kompetensfallet i skolan, de så kallade Pisa-resultaten. Här kommer lösningen:
  Does the earth rotate.mp4

  • P Ljungqvist skriver:

   hur gör jag för att få in en video (mp4-fil) i min kommentar?

   • Peter Harold skriver:

    Det är tyvärr väldigt svårt. Du skulle kunna ladda upp den på YouTube och sedan länka den. Jag kan inte heller lägga upp filmer eller musikfiler här. Vilket är kanske tur, för ´då skulle jag lägga mitt eget plinkande på pianot som en bakgrundsslinga medan ni läser. 😉

    • Läsare skriver:

     Å gud oss bevare! Hissmusik på bloggen. 😨

     • Libertariansk frihetsmusik åtminstone. 😛

      • Libertariansk frihetshissmusik skulle det ha varit. Ibland går det lite för snabbt.

      • Peter Harold skriver:

       Finns det något som jag och Tom Woods har gemensamt så är det en förkärlek till ”progressive rock”, som Pink Floyd, Genesis, Porcupine Tree, osv. Fast Tom Woods kan bra många fler band än vad jag känner till.

       Dock är jag numera inne i en period med nästan bara klassisk musik. Pjotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninoff och Richard Wagner. D.v.s. två ryssar och en tysk som hyllats av Hitler. Kan man bli mer icke-PK än så med sitt urval i mp3-såelaren…? 😉

       • Jag diggar också prog sedan storhetstiden på 70-talet. Köper inte så mycket skivor längre av ekonomiska skäl. Men det behövs ju inte heller. Finns ju gott om album på YouTube nuförtiden. Annars lyssnar jag periodvis rätt mycket på Aural Moon, The Progressive Rock Garden och via Second Life. Vet inte om jag har favoriter på samma sätt som jag var yngre längre. Men diggar fortfarande Genesis, Yes, Camel, Zappa. Av alla olika sub-genrer inom själva proggen så har särskild förkärlek för den symfoniska varianten. På senare år har jag även börjat utforska Canterbury-scenen lite mer och uppskattar särskilt Caravan och Soft Machine men har även börjat snegla lite på den italienska proggen, särskilt New Trolls och Goblin. Lite mer ambient musik är också skönt. Prog i allmänhet gör mig lugn när jag blir stressad och bara lägger mig ner och lyssnar.

 15. Ping: Sverige före, under och efter inbördeskriget (utkast till kapitel 4) | Peter Harold – Skrivarens blogg

 16. Ping: Tack för er, Stefan Löfvén och Åsa Romson. Det räcker nu. Utlys nyval nu! | Peter Harold – Skrivarens blogg

 17. Ping: Staten vill stoppa medborgerlig trygghetspatrull i Stockholm | Peter Harold – Skrivarens blogg

 18. Ping: Det sjuder lite i monarkin… | Peter Harold – Skrivarens blogg

Du är välkommen att kommentera inlägget! Jag tillämpar yttrandefrihet, men du tar givetvis ansvar för det du skriver. Reklam åker dock i runda arkivet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s